open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони

України від 8 грудня 2000 року "Про стан державного

матеріального резерву та управління ним"

Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 8 грудня 2000 року "Про стан державного матеріального
резерву та управління ним".
На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони
України:
1. Кабінету Міністрів України:
подати у тримісячний строк до Верховної Ради України
пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про державний
матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ), передбачивши, зокрема:
- визначення поняття "стратегічні потреби держави";
- скасування абзацу другого частини п'ятої статті 12;
- заборону місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування надавати гарантії при позичанні
матеріальних цінностей з державного матеріального резерву;
здійснити в I кварталі 2001 року інвентаризацію запасів
матеріальних цінностей державного матеріального резерву та вжити
заходів до ліквідації простроченої дебіторської заборгованості
Державного агентства з управління державним матеріальним резервом
та підприємств, установ і організацій єдиної системи державного
матеріального резерву України;
забезпечити в місячний строк удосконалення контролю за
зберіганням матеріальних цінностей державного матеріального
резерву відповідними підприємствами, установами і організаціями;
забезпечити в місячний строк переведення на казначейське
обслуговування коштів Державного агентства з управління державним
матеріальним резервом та підприємств, установ і організацій єдиної
системи державного матеріального резерву України.
2. Міністерству економіки України:
подати в місячний строк Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо підвищення ефективності функціонування Державного агентства з
управління державним матеріальним резервом, передбачивши, зокрема,
запровадження перспективного планування його діяльності;
вирішити у двотижневий строк питання щодо реорганізації
державного підприємства "НВО-Либідь";
ужити в місячний строк заходів щодо поліпшення
претензійно-позовної роботи за фактами порушення договірних умов
позичання та зберігання матеріальних цінностей державного
матеріального резерву;
урахувати під час встановлення порядку розроблення
номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального
резерву і норм їх накопичення сучасні економічні умови та потреби
держави;
ужити в місячний строк заходів щодо усунення недоліків та
порушень вимог законодавства в роботі Державного агентства з
управління державним матеріальним резервом та підприємств, установ
і організацій єдиної системи державного матеріального резерву
України, виявлених під час комплексної перевірки, проведеної
Головним контрольно-ревізійним управлінням України;
розглянути у місячний строк питання щодо максимального
зосередження матеріальних цінностей державного матеріального
резерву на підприємствах, в установах і організаціях єдиної
системи державного матеріального резерву України та скорочення
кількості відповідальних зберігачів, які не входять до цієї
системи;
ужити в місячний строк заходів щодо поліпшення
інформаційно-аналітичного та науково-методичного забезпечення
діяльності Державного агентства з управління державним
матеріальним резервом.
3. Міністерству фінансів України:
внести в місячний строк до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо вдосконалення діючого порядку фінансування
закладення та освіження матеріальних цінностей державного
матеріального резерву з урахуванням затверджених норм їх
накопичення та реальних надходжень до Державного бюджету України;
забезпечити в повному обсязі фінансування видатків Державного
бюджету України на утримання єдиної системи державного
матеріального резерву України, включаючи покриття витрат
відповідальних зберігачів матеріальних цінностей державного
матеріального резерву.
4. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
подати в місячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо
уточнення номенклатури та норм накопичення запасів
матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт
під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
5. Запропонувати Генеральній прокуратурі України перевірити
обставини недопоставки до державного матеріального резерву
товарної продукції за договором N 01/96 від 19 листопада 1996 року
між Державним комітетом України по матеріальних резервах і
Українсько-російською фінансово-енергетичною транснаціональною
холдинговою компанією у формі закритого акціонерного товариства
"Об'єднання" та в разі необхідності вирішити питання щодо
відповідальності винних за завдані державі збитки.
6. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки
України за участю Генеральної прокуратури України розробити у
двомісячний строк заходи щодо підвищення ефективності роботи з
виявлення та запобігання незаконним операціям з матеріальними
цінностями державного матеріального резерву.
7. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 2001 року

N 26/2001

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: