open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

про вільну торгівлю

між Республікою Македонія та Україною
( Угоду ратифіковано Законом N 2599-III ( 2599-14 )

від 05.07.2001 )

Преамбула
Бажаючи розвивати та зміцнювати дружні відносини, особливо в
галузях торгівлі та економічної співпраці, з метою сприяння
економічній співпраці між двома країнами та збільшення обсягів
взаємної торгівлі, Республіка Македонія та Україна (далі - "Договірні Сторони"), підтверджуючи свою відданість принципам ринкової економіки,
які становлять основу їхніх відносин, беручи до уваги взаємне бажання активно брати участь у
процесі міжнародної економічної інтеграції, підтверджуючи свій намір брати активну участь в процесі
економічної інтеграції в Європі, висловлюючи готовність співпрацювати в пошуках засобів і
шляхів зміцнення цього процесу, дотримуючись вищезазначеного та з метою якнайшвидше усунути
перешкоди у взаємній торгівлі згідно з положеннями Генеральної
угоди про тарифи та торгівлю ( 981_003 ) (ГАТТ, 1994) та
Маракешської угоди про створення Світової Організації Торгівлі
(СОТ) ( 995_342 ), висловлюючи готовність впроваджувати заходи, які сприятимуть
гармонійному розвитку торгівлі між цими країнами, а також
поширюватимуть та урізноманітнюватимуть взаємну співпрацю в
галузях, що викликають взаємний інтерес, у тому числі в галузях,
на які не поширюється ця Угода і, таким чином, створюючи основу
співпраці та сприятливе середовище, засноване на рівності,
відсутності дискримінації та рівновазі прав та обов'язків, сповнені впевненості в тому, що ця Угода сприятиме зміцненню
взаємно вигідної торгівлі між ними та процесу інтеграції в Європі, вважаючи, що жодне з положень цієї Угоди не може тлумачитись
як таке, що звільнює Договірні Сторони від зобов'язань згідно з
іншими міжнародними договорами, особливо Генеральною угодою про
тарифи та торгівлю від 1994 року ( 981_003 ) і Маракешською угодою
про створення Світової Організації Торгівлі ( 995_342 ), вирішили на виконання цих цілей укласти наступну Угоду (далі
- "Угода")
Стаття 1

Цілі
1. Договірні Сторони будуть поступово створювати зону вільної
торгівлі на час перехідного періоду, який триватиме не більше 10
років, починаючи з моменту набуття цією Угодою чинності,
відповідно до положень цієї Угоди та згідно з визначенням,
викладеним в Статті XXIV Генеральної угоди про тарифи та торгівлю
(ГАТТ) ( 981_003 ) від 1994 року, та відповідно до Маракешської
угоди про створення Світової Організації Торгівлі ( 995_342 ). 2. Цілями цієї Угоди є: а) поглиблення економічного співробітництва між двома
країнами та підняття життєвого рівня населення цих країн, б) поступове усунення обмеження на торгівлю товарами, в) забезпечення умов для чесної конкуренції у торгівлі між
Договірними Сторонами, г) сприяння цьому процесу шляхом усунення перешкод у
торгівлі, таким чином сприяючи гармонійному розвитку та поширенню
світової торгівлі, д) збільшення обсягів співробітництва між Договірними
Сторонами, є) створення умов для подальшого сприяння інвестиціям,
особливо розвитку спільних інвестиційних проектів у Договірних
Сторонах, ж) сприяння торгівлі та співпраці Договірних Сторін на ринках
третіх країн.
Розділ 1

Промислові вироби
Стаття 2

Предмет
Положення цього Розділу стосуються промислових виробів, що
походять з однієї з Договірних Сторін. Для цілей цієї Угоди,
термін "промислові вироби" означає вироби, які підпадають під
Розділи 25-97 Гармонізованої системи опису і кодування товарів
за винятком виробів, перерахованих у Додатку 1.
Стаття 3

Основні обов'язки
1. Для комерційних обмінів, що підпадають під цю Угоду, до
класифікації товарів, які імпортуються до Республіки Македонія,
будуть застосовуватись митні тарифи Республіки Македонія. До
товарів, які імпортуються в Україну, застосовуватимуться митні
тарифи України. 2. Для кожного виробу основне мито, до якого відповідно до
цієї Угоди застосовуватимуться поступові зниження ставки, буде
митом режиму найбільшого сприяння, яке застосовується в Договірних
Сторонах на 1 січня 2001 року. 3. Якщо після цієї дати, будь-яка знижена тарифна ставка
застосовується erga omnes, зокрема знижена ставка, що є
результатом тарифних угод, укладених відповідно до Уругвайського
Раунду ГАТТ 1994 року та Маракешської угоди про створення Світової
Організації Торгівлі ( 995_342 ), основне мито, визначене пунктом
2, замінюється таким зменшеним митом з дати застосування зниженої
тарифної ставки. 4. Зменшені мита, що обчислюються відповідно до пункту 2,
округлюються до першого знаку після коми. 5. Договірні Сторони взаємно обмінюються інформацією щодо
основного мита.
Стаття 4

Мито на імпорт
1. Жодні нові мита на імпорт або збори, що мають
еквівалентний характер, не вводитимуться у торгівлю між
Договірними Сторонами. 2. Договірні Сторони скасують з дати набуття цією Угодою
чинності всі мита на імпорт та будь-які збори, що мають
еквівалентний характер, на вироби походженням з України та
Македонії, за винятком, визначених в Протоколі А.
Стаття 5

Збори, еквівалентні миту
1. Жодні нові збори еквівалентні миту на імпорт не
вводитимуться у торгівлю між Договірними Сторонами. 2. Всі збори еквівалентні миту на імпорт скасовуються з дати
набуття цією Угодою чинності відповідно до Статті 38.
Стаття 6

Фіскальне мито
1. Положення Статті 4 застосовуватимуться до мита фіскального
характеру, за винятком зборів за митне оформлення. 2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї Статті, Договірні
Сторони застосовуватимуть своє національне законодавство щодо
податку на додану вартість та акцизного збору.
Стаття 7

Мито на експорт та еквівалентні збори
1. Жодні нові мита на експорт або збори, що мають
еквівалентний характер, не вводитимуться у торгівлю між
Договірними Сторонами. 2. На момент набуття цією Угодою чинності згідно зі Статтею
38 Договірні Сторони скасують мито на експорт та збори, що мають
еквівалентний характер, у відносинах між собою.
Стаття 8
Кількісні обмеження імпорту або експорту та еквівалентні заходи
1. Жодні нові кількісні обмеження щодо імпорту або експорту
або заходи, що мають еквівалентний характер, не вводитимуться в
торговельних відносинах між Республікою Македонія та Україною. 2. Всі кількісні обмеження щодо імпорту та експорту
Договірних Сторін та заходи, що мають еквівалентний характер,
будуть скасовані на дату набуття цією Угодою чинності згідно з
Статтею 38, за винятком тих, які необхідні для виконання
зобов'язань відповідно до міжнародних договорів обох Договірних
Сторін.
Стаття 9

Технічні перешкоди у торгівлі
1. Договірні Сторони будуть співпрацювати та обмінюватись
інформацією в галузі стандартизації, метрології, встановлення
відповідності та акредитації з метою усунення технічних перешкод у
торгівлі та уніфікації внутрішніх процедур відповідно до правил
СОТ з питань технічних перешкод при проведенні торговельних
операцій. 2. Кожна Договірна Сторона на вимогу іншої Договірної Сторони
надає інформацію з певного окремого випадку, який стосується
стандартів, технічних правил або подібних заходів. 3. Договірні Сторони будуть, де можливо, проводити переговори
з метою укладення угод про взаємне визнання оцінки відповідності,
відповідно до рекомендацій Угоди Світової Організації Торгівлі з
питання технічних перешкод під час проведення торговельних
операцій.
Розділ II

Сільське господарство, сільськогосподарська продукція та

товари рибної промисловості
Стаття 10

Предмет
Положення цього Розділу застосовуються до
сільськогосподарських товарів, країнами походження яких є
Договірні Сторони. Термін "сільськогосподарські товари" для цілей
цього Розділу означає товари, які підпадають під Розділи з 1 по 24
Гармонізованої системи опису та кодування товарів, а також
продукції, перерахованої в Додатку N 1 до цієї Угоди.
Стаття 11

Обмін поступками
Договірні Сторони висловлюють свою готовність розвивати
торгівлю сільськогосподарськими товарами згідно з положенням цього
Розділу відповідно до вимог Світової Організації Торгівлі (СОТ).
Стаття 12

Поступки та сільськогосподарська політика
Договірні Сторони надають одна одній поступки, перелік яких
наведений в Протоколі В, впроваджуючи заходи, які сприяли б
торгівлі сільськогосподарською продукцією, згідно з положенням
цього Розділу та положеннями, викладеними в цьому Протоколі.
Стаття 13

Особливі запобіжні заходи
Незалежно від інших положень цієї Угоди та, зокрема, Статті
19, за умови існування особливої чутливості сільськогосподарської
продукції, у тих випадках, коли імпорт продуктів, які походять від
однієї з Договірних Сторін та на які відповідно до цієї Угоди
поширюється дія поступок, серйозно порушує функціонування ринку
іншої Сторони, перша Сторона повинна негайно провести консультації
для вирішення цієї проблеми. До прийняття такого рішення ця
Сторона може вдаватися до заходів, які вона вважає необхідними,
відповідно до національного законодавства.
Стаття 14

Санітарні та фітосанітарні заходи
1. Договірні Сторони застосовують національні ветеринарні,
санітарні та фітосанітарні норми на недискримінаційній основі та
не запроваджують будь-яких нових заходів, які спричиняють
необгрунтовані перешкоди у торгівлі. 2. Ветеринарні, санітарні та фітосанітарні заходи
застосовуватимуться згідно з міжнародними конвенціями, членами
яких є Договірні Сторони.
Розділ III

Загальні положення

Стаття 15

Внутрішнє оподаткування
1. Договірні Сторони будуть утримуватись від будь-яких
заходів або дій, які мають характер внутрішнього фіскального
оподаткування, які можуть непрямим чи прямим шляхом спричинити
дискримінацію продукції, яка походить із Договірних Сторін. 2. Продукція, що експортується до однієї з Договірних Сторін,
не матиме переваг від повернення внутрішніх податків у розмірі,
більшому, ніж розмір прямих та непрямих податків, якими вона була
обкладена.
Стаття 16

Митні союзи, зони вільної торгівлі та прикордонна торгівля
1. Ця Угода не перешкоджатиме існуванню та створенню митних
союзів, зон вільної торгівлі чи укладенню угод з прикордонної
торгівлі, за умови, що такі союзи не мають негативного впливу на
торговельний режим Договірних Сторін, зокрема, не передбачено цією
Угодою положення, які стосуються походження продукції. 2. Договірні Сторони невідкладно надають одна одній
інформацію про укладення угоди, згідно з якою утворюється митний
союз або зона вільної торгівлі, а також про вступ до Європейського
Союзу.
Стаття 17

Структурне врегулювання
1. Надзвичайні заходи обмеженого терміну дії можуть
застосовуватись будь-якою з Договірних Сторін у формі підвищеного
обкладання митом. 2. Ці заходи можуть стосуватись лише нових галузей
промисловості або певних галузей, що є в процесі реструктуризації
або мають серйозні труднощі, особливо коли такі труднощі
спричиняють значні соціальні проблеми. 3. Мито на імпорт, яке застосовується Договірною Стороною
відносно продукції, що походить від іншої Сторони, встановлене
згідно з такими заходами, не повинно перевищувати 25% від
вартості; при цьому для продукції, яка походить від іншої Сторони,
зберігаються певні пільги. Загальний обсяг імпорту продукції, яка
підпадає під дію цих заходів, не може перевищувати 15% від
загального обсягу імпорту промислових виробів іншої Договірної
Сторони, відповідно до Статті 4, протягом останнього року, за який
існують статистичні дані. 4. Ці заходи застосовуються протягом періоду, який не
перевищує 5 років поспіль, якщо Спільний Комітет не встановить
більш тривалого періоду. 5. Такі заходи не можуть впроваджуватись, якщо з моменту
скасування мита та кількісних обмежень, тарифів чи еквівалентних
заходів стосовно продукції минуло більше 3-х років. 6. Відповідна Договірна Сторона повинна інформувати Спільний
Комітет про свій намір застосовувати будь-які надзвичайні заходи;
перед їх застосуванням у Спільному Комітеті, на вимогу іншої
Сторони, проводитимуться консультації відносно таких заходів та
галузей, до яких вони мають відношення. Запроваджуючи такі заходи,
відповідна Сторона має надати Спільному Комітету розклад
скасування мита, яке проводиться згідно з цією Статтею. Такий
розклад повинен містити інформацію про поступове скасування цього
мита, починаючи не пізніше, ніж 2 роки з моменту його
запровадження, з однаковими щорічними показниками. Спільний
Комітет може затвердити інший розклад.
Стаття 18

Антидемпінгові та компенсаційні заходи
Жодне з положень цієї Угоди не становитиме перешкод або іншим
чином не впливатиме на запровадження обома Договірними Сторонами
антидемпінгових або компенсаційних заходів відповідно до Статті VI
Генеральної угоди про тарифи та торгівлю (ГАТТ) 1994 ( 995_264 ),
Угоди про виконання Статті VI Генеральної угоди про тарифи та
торгівлю (ГАТТ) 1994 та Угоди про субсидії та компенсаційні
заходи ( 981_015 ).
Стаття 19

Загальні запобіжні заходи
У випадках, коли продукція імпортується до будь-якої з
Договірних Сторін в таких значних обсягах та за таких умов, що це
спричиняє або може стати причиною: а) значних збитків національному виробнику подібної або такої
ж продукції на території Сторони, що її імпортує, або б) значних порушень у функціонуванні відповідних секторів
економіки або складнощів, які можуть викликати серйозне погіршення
економічної ситуації в регіоні Договірних Сторін, відповідна
Договірна Сторона може запроваджувати необхідні заходи згідно з
умовами та процедурою, викладеними у Статті 22.
Стаття 20

Реекспорт та значний дефіцит
1. У випадках, коли дотримання положень Статті 7 та 8
викликають: а) реекспорт у третю країну, відносно якої Договірна Сторона,
що експортує продукцію, запроваджує кількісні обмеження на цю
продукцію, експортні мита чи еквівалентні заходи; або б) значний дефіцит чи можливість виникнення дефіциту
продукції, необхідної для Договірної Сторони, що її експортує; та
у випадках, коли така ситуація створює чи може створити значні
труднощі для Сторони - експортера, ця Договірна Сторона може
вживати відповідних заходів, згідно з умовами та процедурою,
наведеними у Статті 22. 2. Запровадження заходів, вжитих як результат наведеної у
пункті 1 ситуації, має недискримінаційний характер і скасовується,
якщо існуючі умови цього вже не вимагають.
Стаття 21

Державні монополії
1. Договірні Сторони проводять поступове регулювання
будь-якої державної монополії комерційного характеру таким чином,
щоб усунути нерівність умов виготовлення та продажу продукції між
громадянами Договірних Сторін. 2. Інформація щодо вжитих з цією метою заходів надається
Спільному Комітету.
Стаття 22

Процедура впровадження захисних заходів
1. Перед початком процедури впровадження захисних заходів,
викладеної у наступних пунктах цієї Статті, Договірні Сторони
будуть намагатися вирішити будь-які спори між собою через Спільний
Комітет. 2. Якщо Договірна Сторона піддає імпорт продукції, який може
створити наведену у Статті 19, ситуацію адміністративній
процедурі, метою якої є швидке отримання інформації стосовно
динаміки торгівлі, про це необхідно сповістити іншу Сторону. 3. Незалежно від пункту 7 цієї Статті, Договірна Сторона, яка
має намір вжити запобіжних заходів, повинна негайно сповістити про
це іншу Сторону та надати їй всю відповідну інформацію. У
Спільному Комітеті між Сторонами негайно будуть проведені
консультації з метою досягти взаємно прийнятного рішення. 4. (а) Відповідно до Статей 18, 19 та 20, Спільний Комітет
проаналізує таку ситуацію та може прийняти будь-яке рішення,
необхідне для усунення труднощів, про які сповістила відповідна
Сторона. Якщо протягом 30 днів з моменту надання Спільному
Комітету інформації про ситуацію такого рішення прийнято не буде,
відповідна Договірна Сторона може вживати необхідних для
покращення ситуації заходів, (б) Згідно зі Статтею 33, відповідна Договірна Сторона може
вживати необхідних заходів після завершення консультацій або після
закінчення 3-х місячного періоду з дати першого повідомлення іншої
Сторони, (в) Згідно зі Статтею 26, відповідна Договірна Сторона
надасть Спільному Комітету всю необхідну для аналізу ситуації
допомогу та, за потреби, припинить діяльність, яка спричиняє таку
ситуацію. Якщо інша Договірна Сторона протягом встановленого
Спільним Комітетом періоду не припиняє таку діяльність, або якщо
Спільний Комітет протягом 30 робочих днів не прийме рішення з
цього питання, відповідна Сторона може вживати заходи, необхідні
для подолання труднощів, що виникли як результат діяльності, що
розглядалася. 5. Про вжиті запобіжні заходи необхідно негайно сповістити
Спільний Комітет. Період та сфера дії цих заходів будуть обмежені
до такого ступеня, який є достатнім для покращання ситуації і,
таким чином, щоб збитки від таких заходів не перевищували збитків
від дій чи труднощів, через які ці заходи вживаються. Перевага
надаватиметься таким заходам, що найменш перешкоджають дії цієї
Угоди. 6. У Спільному Комітеті необхідно періодично проводити
консультації стосовно вжитих запобіжних заходів з метою їх
послаблення чи скасування тоді, коли їх подальше застосування не є
виправданим. 7. У випадках, коли надзвичайні обставини, які потребують
невідкладних дій, роблять попередній аналіз неможливим, відповідна
Договірна Сторона може згідно з Статтями 18, 19 та 20 вживати
тимчасових заходів, необхідних для покращення ситуації. Про такі
заходи негайно сповіщається інша Сторона, а консультації між
Договірними Сторонами якомога скоріше проводяться у Спільному
Комітеті.
Стаття 23

Загальні виключення
Ця Угода не перешкоджатиме накладенню заборони чи обмежень на
імпорт, експорт чи транзитні товари, якщо це виправдане засадами
громадської моралі, громадської політики або громадської безпеки,
з огляду на захист здоров'я чи життя людей, тварин та рослин; з
огляду на захист національних скарбів, що мають художню, історичну
чи археологічну цінність; з огляду на захист інтелектуальної
власності або правил, які стосуються золота або срібла, а також
зберігання вичерпних природних родовищ, у випадках, коли ці заходи
запроваджуються у поєднанні з обмеженнями, накладеними на
національного виробника чи споживача. Проте такі заборони та
обмеження не будуть засобами для створення нерівних умов чи
прихованих обмежень у торгівлі між Договірними Сторонами.
Стаття 24

Правила встановлення походження продукції, співпраця

та митне управління
1. Протокол С цієї Угоди встановлює правила визначення країни
походження товару та пов'язані з цим методи адміністративної
співпраці. 2. Договірні Сторони будуть вживати відповідних заходів,
включаючи регулярні розгляди у Спільному Комітеті та домовленості
про адміністративну співпрацю, щоб забезпечити ефективне та
узгоджене впровадження положень Протоколу 2 та Статей 3-8, 12, 15
та 17 цієї Угоди, зменшити, наскільки це можливо, формальності,
пов'язані з торгівлею та досягти взаємно прийнятних рішень з
будь-яких спірних питань, які можуть виникнути в результаті
застосування цих положень.
Стаття 25

Платежі
Договірні Сторони відповідно до свого законодавства
дозволяють здійснювати всі платежі у вільно конвертованій валюті
на поточні рахунки платіжного балансу, доки перерахунки, що
відносяться до платежів, впливатимуть на торгівлю, якщо Сторони
домовляться про це.
Стаття 26

Принципи конкуренції між підприємствами. Державна

підтримка
1. Наведені нижче принципи є несумісними з належним
функціонуванням цієї Угоди, якщо вони можуть впливати на торгівлю
між Договірними Сторонами. а) всі угоди між підприємствами, рішення об'єднань
підприємств та узгоджені дії підприємств, які мають за мету
перешкоду, обмеження чи порушення конкуренції; б) зловживання одним чи декількома підприємствами домінуючим
положенням на всій території Договірних Сторін чи на певній її
частині; в) будь-яка державна підтримка, що порушує чи може порушити
конкуренцію наданням більш сприятливих умов певним підприємствам
чи виробництву товарів. 2. Якщо Договірна Сторона вважає, що певна діяльність є
несумісною з принципами пунктів 1(а), (б) цієї Статті, а також у
випадку, коли така діяльність створює чи може створити значні
перешкоди інтересам цієї Сторони або спричинити матеріальні збитки
національній промисловості, ця Сторона може вживати відповідних
заходів згідно з умовами та відповідно до описаної у Статті 22
процедури. 3. Положення пункту 1(в) не будуть застосовуватись до
продукції, про яку йдеться у Розділі II. 4. Спільний Комітет протягом 3-х років з дати набуття цією
Угодою чинності, повинен розробити критерії, на основі яких будуть
встановлюватись види діяльності, що підпадають під визначення
пункту 1(в), та правила їх втілення. 5. Договірні Сторони забезпечуватимуть прозорість державної
допомоги підприємствам, між іншим, щорічно доповідаючи Спільному
Комітету про загальну суму та розподіл допомоги, яка надається
державою, та надаючи, на вимогу, інформацію про план надання
державної допомоги у певних окремих випадках. 6. Якщо Договірна Сторона приходить до висновку, що певна
діяльність: - не відповідає визначенню пункту 1(в) і неадекватно
вживається згідно з правилами пункту 4, або - за відсутності правил, про які йдеться у пункті 4, шкодить
чи може серйозно зашкодити інтересам Договірної Сторони або
завдати матеріальних збитків її національній промисловості, ця
Договірна Сторона може вдаватися до відповідних заходів згідно з
умовами та відповідно до положень, викладених у Статті 22. Такі заходи можуть вживатися лише у відповідності до положень
та умов Генеральної угоди про тарифи та торгівлю (ГАТТ, 1994)
( 995_264 ) та Маракешської угоди про створення СОТ ( 995_342 ),
або у відповідності до будь-яких інших засобів, угоди про які
прийняті Сторонами під егідою СОТ, які застосовуються між
Договірними Сторонами.
Стаття 27

Труднощі, пов'язані з здійсненням платежів
У випадку, коли одна з Договірних Сторін стикається зі
значними труднощами, пов'язаними з платіжними операціями, або якщо
неминуче виникає така загроза, відповідна Сторона може, згідно з
умовами, визначеними Генеральною угодою про тарифи та торгівлю
(ГАТТ, 1994) ( 995_264 ) та Статтею VIII Угоди про Міжнародний
валютний фонд ( 995_921 ), вдаватися до запобіжних заходів, у тому
числі стосовно імпорту, з обмеженим періодом дії, який не
перевищує період, необхідний для покращання платіжних балансів. З
покращанням платіжних балансів такі заходи будуть поступово
послаблюватись та скасовуватись, коли умови вже не
виправдовуватимуть їхнє існування. Договірна Сторона, яка
впроваджує ці заходи, повинна попередньо повідомити про це іншу
Сторону, та, якщо можливо, про план їх скасування.
Стаття 28

Права на інтелектуальну власність
1. Договірні Сторони підтверджують свій намір співпрацювати,
з питань відносно прав на інтелектуальну власність, пов'язаних з
торгівлею, та застосовувати у разі потреби заходи, передбачені у
Додатку I С до Маракешської угоди про створення СОТ ( 995_264 ), а
також в інших багатосторонніх угодах з питань захисту
інтелектуальної власності, сторонами яких є Договірні Сторони; цей
список наводиться в Додатку II. 2. У цій Угоді термін "інтелектуальна власність" стосується
всіх категорій інтелектуальної власності, таких, як: авторське
право, суміжне право, торговельні знаки, географічні знаки,
топографія інтегральних мікросхем, промислове конструювання,
патенти, інформація, що не розголошується, в тому числі ноу-хау. 3. Виконуючи свої зобов'язання відповідно до міжнародних
договорів та законодавства в галузі права інтелектуальної
власності, Договірні Сторони не будуть створювати громадянам іншої
Сторони менш сприятливих умов, ніж громадянам будь-якої третьої
країни, за виключенням таких відносин між громадянами країн СНД та
України. 4. Договірні Сторони будуть співпрацювати у питаннях
інтелектуальної власності. За вимогою однієї з Договірних Сторін
вони будуть проводити консультації за участю експертів, зокрема, з
питань, пов'язаних з існуючими чи майбутніми міжнародними
договорами з узгодження, адміністрації та захисту прав на
інтелектуальну власність та діяльність у міжнародних організаціях,
таких як СОТ, Всесвітня Організація інтелектуальної Власності, а
також стосовно відносин Сторін з третіми країнами у питаннях
інтелектуальної власності. 5. Виконання положень цієї Статті буде регулярно оцінюватись
Договірними Сторонами. У разі виникнення ускладнень у торгівлі
через права на інтелектуальну власність, включаючи промислову
власність, будь-яка з Договірних Сторін може вимагати негайного
проведення консультацій для визначення взаємно прийнятного
рішення.
Стаття 29

Державні закупівлі
1. Договірні Сторони вважають метою цієї Угоди лібералізацію
державних закупівельних ринків. Сторони намагатимуться зробити
більш доступним укладення підрядних угод на основі принципів
взаємності та рівних умов. 2. Договірні Сторони поступово будуть розвивати власні
правила, практику щодо державних закупівель, а також нададуть
постачальникам іншої Договірної Сторони доступ до процедури
укладення підрядних угод на своїх ринках, який буде не менш
сприятливим, ніж для компаній з третіх країн. 3. Спільний Комітет буде розглядати розвиток завдань,
визначених цією Статтею, та може давати практичні поради відносно
виконання положень пункту 2 цієї Статті, щоб забезпечити вільний
доступ, прозорість та повну рівність прав та обов'язків. Протягом
аналізу ситуації, про який йдеться у пункті 2 цієї Статті,
Спільний Комітет може розглянути, особливо беручи до уваги дію у
цій зоні міжнародних правил, можливість збільшення висвітлення
та/або рівень відкритості ринків згідно з пунктом 2 цієї Статті. 4. Договірні Сторони намагатимуться приєднатися до
відповідних угод, які розробляються в рамках Генеральної угоди про
тарифи та торгівлю (ГАТТ, 1994) ( 995_264 ) та Маракешської угоди
про створення СОТ ( 995_342 ).
Стаття 30

Спільний Комітет
1. Згідно з цією Угодою утворюється Спільний Комітет, в якому
буде представлена кожна з Договірних Сторін. 2. Спільний Комітет буде відповідати та забезпечувати належне
виконання цієї Угоди. 3. З метою належного виконання цієї Угоди, Договірні Сторони
будуть обмінюватись інформацією та, на вимогу будь-якої Сторони,
будуть проводити консультації у Спільному Комітеті. Комітет буде
тримати під контролем можливість подальшого усунення перешкод у
торгівлі між Договірними Сторонами. 4. Спільний Комітет може, згідно з положеннями пункту 3
Статті 31, приймати рішення у випадках, обумовлених цією Угодою. З
інших питань Комітет може надавати рекомендації.
Стаття 31

Правила і процедури Спільного Комітету
1. З метою забезпечення належного виконання цієї Угоди,
Спільний Комітет буде при необхідності проводити зустрічі, причому
не рідше, ніж 1 раз на рік. Кожна Сторона може вимагати проведення
такої зустрічі. 2. У випадку, коли представник однієї з Договірних Сторін
цієї Угоди у Спільному Комітеті погодився з рішенням, щодо якого
необхідне виконання внутрішньодержавних процедур, таке рішення
набуває чинності після повідомлення про прийняття відповідного
урядового рішення іншої Договірної Сторони, якщо в ньому не
міститься пізніша дата. 3. Спільний Комітет встановлює власні процедурні правила, які
будуть містити, між іншим, положення про проведення засідань, про
обрання Голови, а також термін дії її/його повноважень. 4. Спільний Комітет може вирішити утворити підкомітети та
робочі групи, якщо це буде необхідно йому для допомоги у виконанні
певних завдань.
Стаття 32

Виключення, пов'язані з безпекою
Жодне з положень цієї Угоди не може перешкодити одній з
Сторін вжити тих заходів, які вона вважає за потрібне: а) щоб запобігти розголошенню інформації, що утворить загрозу
її інтересам безпеки; б) для захисту власних інтересів безпеки або для виконання
міжнародних зобов'язань чи здійснення національної політики: (I) стосовно торгівлі зброєю, боєприпасами та військовим
приладдям, за умови, що такі заходи не завдають шкоди конкуренції
стосовно продукції, спеціально непризначеної для військових цілей;
це також стосується прямого чи непрямого продажу інших товарів,
матеріалів та послуг військовому утворенню; або (II) стосовно непоширення біологічної чи хімічної зброї,
ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв; або (III) під час війни чи в інших випадках загострення
міжнародної ситуації, що створюють загрозу війни.
Стаття 33

Виконання зобов'язань
1. Договірні Сторони будуть вживати всіх необхідних заходів
для забезпечення виконання завдань та зобов'язань згідно з цією
Угодою. 2. Якщо одна з Договірних Сторін вважатиме, що інша Сторона
не виконала зобов'язання згідно з цією Угодою, така Сторона може
вжити необхідних заходів згідно з встановленими у Статті 22
процедурами та умовами.
Стаття 34

Застереження щодо еволюції торговельних відносин

Якщо одна з Договірних Сторін вирішить, що в інтересах
розвитку економіки Договірних Сторін буде корисно розвивати та
поглиблювати стосунки, які встановлюються цією Угодою, шляхом
поширення їх на галузі, які не передбачені Угодою, така Договірна
Сторона повинна направити іншій Стороні обгрунтоване прохання.
Договірні Сторони можуть доручити Спільному Комітету розглянути це
прохання та, в разі необхідності, надати Сторонам рекомендації,
зокрема, що стосуються започаткування переговорів з цього питання.
Стаття 35

Зміни та доповнення
Будь-які зміни та доповнення до цієї Угоди, за винятком тих,
які приймаються згідно з пунктом 3 статті 31, та ухвалених
Спільним Комітетом, набувають чинності з дати отримання останньої
дипломатичної ноти, яка підтверджує виконання всіх процедур,
необхідних для набуття поправками чинності згідно з національним
законодавством кожної Договірної Сторони.
Стаття 36

Протоколи та Додатки
Додатки та Протоколи до цієї Угоди становлять її невід'ємну
частину. Спільний Комітет може ухвалити рішення щодо внесення змін
та доповнень до цих Додатків та Протоколів за умови дотримання при
цьому необхідних внутрішньодержавних процедур Договірних Сторін.
Стаття 37

Термін дії та припинення чинності
1. Угода укладається на невизначений термін. 2. Кожна Договірна Сторона цієї Угоди може вийти з неї шляхом
направлення іншій Договірній Стороні письмового повідомлення про
це. Ця Угода припинить свою дію через 6 місяців з дати отримання
зазначеного повідомлення іншою Стороною. 3. Договірні Сторони погоджуються, що у випадку, коли одна з
Сторін, які підписали цю Угоду, вступає до Європейського Союзу,
Угода припинить свою дію в день перед датою вступу Договірної
Сторони до ЄС. 4. Договірні Сторони вирішуватимуть шляхом переговорів всі
питання стосовно відповідних компенсаційних виплат що випливають з
пункту 3 цієї статті.
Стаття 38

Набуття чинності
Ця Угода набуває чинності через 30 днів з дати отримання
Договірними Сторонами по дипломатичних каналах останнього
письмового повідомлення, що підтверджує виконання усіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття цією Угодою
чинності. На посвідчення чого, уповноважені особи, що підписалися
нижче, уклали цю Угоду.
Вчинено у двох примірниках в м. Скоп'є 18 січня 2001 року,
кожен з яких македонською, українською та англійською мовами, при
цьому усі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей
щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди, текст
англійською мовою матиме переважну силу.
За Республіку Македонія За Україну
Додаток I

(відноситься до Статті 2 та 10 Угоди)
------------------------------------------------------------------ Код | Короткий опис продукту | ----------+-----------------------------------------------------| 2905 43 | | 2905 44 |Маннітол | |Д-глюцітол (сорбітол) | ----------+-----------------------------------------------------| 3302 10 29|Інші суміші запашних речовин і сумішей | ----------+-----------------------------------------------------| 3501 10 |Казеїн | ----------+-----------------------------------------------------| 3501 10 10|Для виготовлення або погіршеного текстильного волокна| 3501 10 50|Для промислового вжитку, окрім виготовлення продуктів| |харчування або фуражу | 3501 10 90|Інше | 3501 90 |Інше | 3501 90 90|Інше | ----------+-----------------------------------------------------| 3502 |Альбуміни (включаючи концентрати з двох і більше | |протеїнів сироватки, що містить за масою понад 80% | |протеїнів, розрахованих на сухій основі), альбумінати| |та інші альбумінові похідні | ----------+-----------------------------------------------------| 3505 |Декстріни та інші модифіковані крохмалі, клеї на | |основі крохмалю | ----------+-----------------------------------------------------| 3809 |Засоби закріплення, барвники для прискорення | |фарбування або закріплення фарбування та інші | |продукти і засоби | ----------+-----------------------------------------------------| 4501 |Натуральний корок, сировина або в простому вигляді; | |використаний корок, розчавлений, гранульований або | |грунтовий корок | ----------+-----------------------------------------------------| 5201 00 |Бавовна, нечесана і негребінна | ----------+-----------------------------------------------------| 5301 |Льон, сирий або оброблений, але непрядений; кудель з | |льону і відходи (включаючи відходи пряжі та | |розволоконену пряжу) | ----------+-----------------------------------------------------| 5302 |Справжня конопля (cannabis sativa), сира або | |оброблена, але непрядена; кудель з коноплі та відходи| |(включаючи відходи пряжі та розволоконену пряжу) | -----------------------------------------------------------------
Додаток II
Стосовно пункту 1 Статті 28
Захист інтелектуальної власності
Наступні багатосторонні договори згадуються в п.1 Статті 28:
1. Паризька конвенція від 20 березня 1883 року про захист
промислової власності (Стокгольмський Акт, 1967 р., із змінами
1979 р.) ( 995_123 ); 2. Бернська конвенція від 9 вересня 1886 року про захист
літературних та художніх творів (Паризький Акт, 1971 р.)
( 995_051 ); 3. Міжнародна конвенція від 26 жовтня 1961 року про захист
виконавців, продюсерів фонограм і теле- радіо організацій (Римська
конвенція) ( 995_763 ); 4. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію (Стокгольмський
Акт, 1967 р., із змінами 1979 р.) ( 995_134 ); 5. Будапештський договір про міжнародне визнання збереження
мікроорганізмів для цілей патентної процедури (1977 р. ( 995_039 )
із змінами 1980 р.); 6. Угода про патентну співпрацю (Вашингтон, 1970 р. із
змінами від 1979 р. і доповненнями від 1984 р.) ( 895_001 ); 7. Конвенція про заснування Всесвітньої організації
інтелектуальної власності (Стокгольмський Акт, 1967 р., із змінами
1979 р.) ( 995_169 ); 8. Мадридська угода про продавлення фальшивих або оманливих
позначок джерел товарів (1891 р., із змінами від 1967 р.); 9. Конвенція про захист фонограм від несанкціонованого
розмноження (Женева 1971 р.) ( 995_124 ); 10. Гаазька угода про міжнародне збереження промислової
естетики (Гаага 1925, із змінами від 1960 р. та Стокгольм 1967 р.)
Протокол A

(Посилання на нього містяться у пункті 2 Статті 4)
Мито на імпорт та інші збори рівноцінного характеру
Стаття 1
Дія Протоколу поширюється на продукцію, визначену у Розділі I
цієї Угоди.
Стаття 2
З дати набуття чинності цією Угодою Македонія скасовує мито
на імпорт продукції, що надходить з України, крім видів продукції,
визначених у Додатку 1 до цього Протоколу.
Стаття 3
З дати набуття чинності цією Угодою Україна скасовує мито на
імпорт продукції, що надходить з Македонії, крім видів продукції,
визначених у Додатку 2 до цього Протоколу.
Стаття 4
Україна та Македонія можуть продовжувати використовувати
власні системи ліцензування продукції, що імпортується та
експортується, протягом перехідного періоду, що закінчується не
пізніше ніж через 4 роки після набуття чинності цією Угодою.
Стаття 5
У разі зміни національного законодавства щодо тарифних
кодів, які містяться у Додатках 1 та 2 до цього Протоколу,
Договірні Сторони негайно поінформують одна одну про такі зміни.
Додаток 1
1. Із набуттям чинності цією Угодою відповідно до статті 38
згідно нижченаведеного розкладу поступово скасовується мито щодо
видів продукції, перелічених у списку А:
- перший рік - до 90% від суми основного мита - другий рік - до 80% від суми основного мита - третій рік - до 60% від суми основного мита - четвертий рік - до 50% від суми основного мита - п'ятий рік - до 40% від суми основного мита - шостий рік - до 20% від суми основного мита - сьомий рік - остаточне скасування.
1. Із набуттям чинності цією Угодою відповідно до статті 38
згідно нижченаведеного розкладу поступово скасовується мито щодо
видів продукції, перелічених у списку В:
- перший рік - до 90% від суми основного мита - другий рік - до 80% від суми основного мита - третій рік - до 70% від суми основного мита - четвертий рік - до 60% від суми основного мита - п'ятий рік - до 50% від суми основного мита - шостий рік - до 40% від суми основного мита - сьомий рік - до 30% від суми основного мита - восьмий рік - до 20% від суми основного мита - дев'ятий рік - до 10% від суми основного мита - десятий рік - остаточне скасування
Додаток 2
1. Із набуттям чинності цією Угодою відповідно до статті 38
згідно нижченаведеного розкладу поступово скасовується мито щодо
перелічених вище видів продукції, що мають позначку "1":
- перший рік - до 75% від суми основного мита - другий рік - до 50% від суми основного мита - третій рік - до 25% від суми основного мита - четвертий рік - до 0% від суми основного мита.
1. Із набуттям чинності цією Угодою відповідно до статті 38
згідно нижченаведеного розкладу поступово скасовується мито щодо
перелічених вище видів продукції, що мають позначку "2":
- перший рік - до 80% від суми основного мита - другий рік - до 60% від суми основного мита - третій рік - до 40% від суми основного мита - четвертий рік - до 20% від суми основного мита - п'ятий рік - до 0% від суми основного мита
Протокол B
(посилання містяться у статті 11)
Взаємне надання пільг у сфері сільського

господарства між Македонською Республікою з

однієї сторони та

Україною з іншої сторони
Стаття 1
Дія Протоколу поширюється на продукцію, визначену у Розділі
II цієї Угоди.
Стаття 2
Починаючи від дати вступу в дію цієї Угоди, мито на імпорт,
що застосовується у Македонській Республіці стосовно продукції,
яка надходить з України та види якої перелічені у Додатку I до
цього Протоколу, скасовується або зменшується в межах квот,
визначених у цьому Додатку, до рівня, встановленого у цьому
Додатку.
Стаття 3
Починаючи від дати вступу в дію цієї Угоди, мито на імпорт,
що застосовується в Україні стосовно продукції, яка надходить з
Македонської Республіки та види якої перелічені у Додатку II до
цього Протоколу, скасовується або зменшується в межах квот,
визначених у цьому Додатку, до рівня, встановленого у цьому
Додатку.
Стаття 4
1. Основне мито, погоджене відповідно до Додатків до цього
Протоколу, - це митні ставки, що користуються найбільшою перевагою
у країні і застосовуються на момент набуття чинності цією Угодою.
Стосовно тих видів продукції, що не включені до Додатків до цього
Протоколу, застосовуються митні ставки, що користуються найбільшою
перевагою у країні на момент фактичного імпорту продукції. Митні
ставки, посилання на які містяться у цьому Протоколі, включають ad
valorem та особливі митні ставки, а також особливі збори з
продукції. 2. З метою забезпечення належного застосування положень
Протоколу А до цієї Угоди та можливостей надання одна одній
подальших пільг, Сторони регулярно проводитимуть консультації на
взаємовигідній основі в рамках Спільного комітету. 3. У разі зміни національного законодавства про тарифні коди,
зазначені у Додатках I та II до цього Протоколу, Договірні Сторони
негайно поінформують одна одну про такі зміни.
Додаток I
Імпорт в Македонську Республіку продукції, що надходить з

України та що підлягатиме наступним пільгам ------------------------------------------------------- Тарифний код | Тарифний код | Тарифна квота | / | / | | Український | Македонський | | митний тариф | митний тариф | | ----------------+-------------------+-----------------| 0201 | 0201 | 1000 т | 0202 | 0202 | | ----------------+-------------------+-----------------| 0203 21 | 0203 21 | 300 т | 0203 22 | 0203 22 | | 0203 29 | 0203 29 | | ----------------+-------------------+-----------------| 0402 | 0402 | 400 т | ----------------+-------------------+-----------------| 1003 00 | 1003 00 00 30 | 5 000 т | ----------------+-------------------+-----------------| 1005 90 000 | 1005 90 00 10 | 20 000 т | ----------------+-------------------+-----------------| 1512 | 1512 11 00 00 | 10 000 000 л | ----------------+-------------------+-----------------| 1701 12 | 1701 12 00 00 | 15 000 т | ----------------+-------------------+-----------------| 1704 | 1704 | 100 т | ----------------+-------------------+-----------------| 1806 | 1806 | 100 т | ----------------+-------------------+-----------------| 1905 30 000 | 1905 30 00 00 | 50 т | ----------------+-------------------+-----------------| 2007 | 2007 | 100 т | ----------------+-------------------+-----------------| 2201 | 2201 | 100 000 л | ----------------+-------------------+-----------------| 2209 | 2209 | 100 000 л | -------------------------------------------------------
Додаток II
Імпорт в Україну продукції, що надходить з Македонської

Республіки та що підлягатиме наступним пільгам
-------------------------------------------------------- Тарифний код | Тарифний код | Тарифна квота | / | / | | Український | Македонський | | митний тариф | митний тариф | | ----------------+-------------------+-----------------| 0204 | 0204 | 500 т | ----------------+-------------------+-----------------| 0709 60 | 0709 60 | 5000 т | ----------------+-------------------+-----------------| 0712 | 0712 | 500 т | ----------------+-------------------+-----------------| 0813 | 0813 | 200 т | ----------------+-------------------+-----------------| 0904 | 0904 | 500 т | ----------------+-------------------+-----------------| 1211 90 | 1211 90 | 500 т | ----------------+-------------------+-----------------| 1704 | 1704 | 500 т | ----------------+-------------------+-----------------| 1806 | 1806 | 500 т | ----------------+-------------------+-----------------| 1904 | 1904 | 500 т | ----------------+-------------------+-----------------| 1905 30 000 | 1905 30 00 00 | 100 т | ----------------+-------------------+-----------------| 2001 | 2001 | 6 000 т | ----------------+-------------------+-----------------| 2002 | 2002 | 4 000 т | ----------------+-------------------+-----------------| 2005 | 2005 | 3 000 т | ----------------+-------------------+-----------------| 2007 | 2007 | 100 т | ----------------+-------------------+-----------------| 2008 | 2008 | 500 т | ----------------+-------------------+-----------------| 2009 | 2009 | 3 000 000 л | ----------------+-------------------+-----------------| 2103 | 2103 | 3 000 т | ----------------+-------------------+-----------------| 2204 | 2204 | 40 000 000 л | ----------------+-------------------+-----------------| 2208 20 | 2208 20 00 00 | 100 000 л | ----------------+-------------------+-----------------| 2208 90 | 2208 90 | 100 000 л | ----------------+-------------------+-----------------| 2209 | 2209 | 100 000 л | ----------------+-------------------+-----------------| 2401 10 | 2401 10 | 10 000 т | -------------------------------------------------------
Протокол С
Про визначення правил країни походження товарів

та методи адміністративного співробітництва
Розділ I
Загальні положення
Стаття 1
Визначення понять
Для цілей цього Протоколу: a) "виробництво" означає будь-який вид обробки чи переробки,
включаючи збирання або конкретні операції; b) "матеріал" означає будь-який інгредієнт, сировину,
складову чи частину тощо, що використовується у виробництві
продукту; c) "продукт" означає продукт, що виробляється, навіть якщо в
подальшому планується використати його для іншої виробничої
операції; d) "товари" означає як матеріали, так і продукти; e) "митна вартість" означає вартість, що визначається у
відповідності до Угоди 1994 року про імплементацію статті VII
Генеральної угоди про тарифи та торгівлю (Угода СОТ про митну
оцінку); f) "ціна на умовах франко-завод" означає ціну, сплачену за
продукт на умовах франко-завод виробнику в Стороні, де проведено
останню обробку чи переробку, за умови, що ця ціна включає
вартість усіх використаних матеріалів за обрахуванням будь-яких
внутрішніх податків, що повинні чи можуть відшкодовуватися під час
експорту виробленого продукту; g) "вартість матеріалів" означає митну вартість на момент
імпорту використаних матеріалів, що походять з третіх країн, або,
якщо така вартість невідома і не може бути встановлена, - першу
встановлену ціну, сплачену за матеріали в Стороні; h) "вартість матеріалів, що мають походження," означає
вартість таких матеріалів, яка визначена у підпараграфі (g), що
застосована на умовах mutatis mutandis; i) "додана вартість" застосовується як ціна на умовах
франко-завод за вирахуванням митної вартості кожної включеної
продукції, що походить з іншої Сторони, як визначено у статті 3,
або, якщо митна вартість невідома або не може бути встановлена, -
перша підтверджена ціна, сплачена за продукцію в Стороні; j) "групи та товарні позиції" означає групи та товарні
позиції (чотирьохзнакові коди), що використані у номенклатурі, яка
становить Гармонізовану систему опису та кодування товарів, далі у
Протоколі "Гармонізована Система" або "ГС"; k) "класифікований" стосується класифікації будь-якої
продукції чи матеріалів у певній товарній позиції; l) "партія" означає товари, що або відправляються одночасно
одним експортером одному отримувачу, або відправляється за єдиним
транспортним документом, що передбачає їх доставку від експортера
до отримувача, або, за відсутності такого документа, - за єдиним
рахунком-фактурою; m) "території" означає території держав, включаючи
територіальні води.
Розділ II
Визначення поняття "продукція, що має походження"
Стаття 2
Загальні вимоги
1. З метою застосування цієї Угоди, наступна продукція буде
вважатися такою, що має походження зі Сторони: a) продукція, що повністю вироблена в цій Стороні, як
визначено у статті 4 цього Протоколу; b) продукція, що вироблена в цій Стороні, включаючи
матеріали, що не були повністю вироблені в цій Стороні, за умови,
що такі матеріали пройшли у цій Стороні достатню обробку чи
переробку, як визначено у статті 5 цього Протоколу.
Стаття 3
Двостороння кумуляція походження
1. Матеріали, що походять з однієї Сторони, будуть вважатися
матеріалами, що походять з іншої Сторони, якщо вони включені до
складу продукції, виробленої в цій останній Стороні. Не є
обов'язковим те, щоб такі матеріали проходили достатню обробку чи
переробку, за умови, якщо вони пройшли обробку чи переробку із
перевищенням вимог, визначених у статті 6(1) цього Протоколу.
Стаття 4
Повністю вироблена продукція
1. Повністю виробленими в Стороні вважатимуться: a) корисні копалини, видобуті в межах її території або
морського дна; b) рослинна продукція, вирощена на її грунті; c) живі тварини, вирощені в ній; d) продукція, одержана в ній від живих тварин; e) вироблена в ній продукція мисливського чи рибальського
промислу; f) продукція морського промислу та інша продукція, отримана з
моря за межами територіальних вод Сторони її суднами; g) продукція, виготовлена на борту її плавучих рибозаводів
виключно з продукції, зазначеної у підпараграфі (f); h) вжиті речі, зібрані в ній, що придатні лише для отримання
сировини, включаючи вжиті покришки, що придатні лише для
відновлення або для використання в якості відходів; i) відходи та залишки, що є результатом виробничих операцій,
здійснених в ній; j) продукція, видобута з морського грунту чи надр за межами
її територіальних вод за умови, що вона має виключне право на
розробку такого грунту чи надр; k) товари, вироблені в ній виключно з продукції заначеної в
підпараграфах (a) - (j). 2. Поняття "її судна" та "її плавучі рибозаводи", використані
в підпараграфах 1(f) та (g), застосовуються лише до суден та
плавучих рибозаводів: a) які зареєстровані в Стороні чи приписані до неї; b) які ходять під прапором цієї Сторони; c) які належать принаймні на 50 відсотків громадянам цієї
Сторони або компанії, основний орган якої розташований в одній з
Сторін та керівник чи керівники якої, голова ради директорів чи
наглядової ради, а також більшість членів таких рад є громадянами
цієї Сторони і, у разі утворення об'єднань або компаній з
обмеженою відповідальністю, принаймні половина капіталу належить
цій Стороні чи громадським органам або громадянам цієї Сторони; d) капітан та офіцери яких є громадянами цієї Сторони; та e) принаймні 75 відсотків їх команди є громадянами цієї
Сторони.
Стаття 5
Достатньо оброблена та перероблена продукція
1. Для цілей статті 2 продукція, що не повністю вироблена,
вважається такою, що пройшла достатню обробку чи переробку, якщо
дотримано умов, викладених у переліку, що міститься у Додатку II
до цього Протоколу. Згадані вище умови показують для всієї продукції, на яку
поширюється ця Угода, обробку та переробку, яку мають пройти
матеріали, що не походять зі Сторін, та використовуються у
виробництві; ці умови застосовуються лише відносно таких
матеріалів. Відповідно, якщо продукція, яка набула статус
походження зі Сторони шляхом виконання умов, викладених у
переліку, використовується для виробництва іншої продукції, умови
які застосовуються до продукції, до складу якої вона увійшла, не
відносяться до неї, не враховуючи матеріали, походженням з третіх
країн, які можливо були використані для її виробництва. 2. Незалежно від положень параграфа 1, матеріали, що походять
з третіх країн, які відповідно до викладених у переліку умов, не
повинні використовуватися для виробництва продукції, однак можуть
використовуватися за умови, якщо: a) їх загальна вартість не перевищує 10 відсотків ціни
продукції на умовах франко-завод; b) будь-який зазначений у переліку відсотковий показник
максимальної вартості матеріалів, що походять з третіх країн, не
перевищується внаслідок застосування цього пункту. Цей параграф не застосовується до продукції, що включена до
груп 50 - 63 Гармонізованої Системи. 3. Параграфи 1 та 2 застосовуються за винятком випадків,
передбачених статтею 6.
Стаття 6
Операції недостатньої обробки чи переробки
1. Незашкоджуючи положенням параграфа 2, наступні операції
повинні вважатись недостатньою обробкою чи переробкою для
підтвердження статусу продукції, що має походження, незалежно від
того, чи дотримані вимоги статті 5: a) операції щодо забезпечення збереження продукції у
належному стані під час транспортування чи зберігання (вентиляція,
розподілення, висушування, охолодження, використання солі,
сіркового ангідриту чи інших водних розчинів, видалення
пошкоджених частин і подібні операції); b) прості операції, що складаються з видалення бруду,
просіювання чи відбору, сортування, класифікації, підбору
відповідних частин (включаючи складання набору речей), миття,
фарбування, підрізання; c) (i) зміна упаковки та відкриття і збирання упаковки; (ii) просте розміщення в пляшках, фляжках, сумках, ящиках,
коробках, закріплення на дошках тощо та усі інші прості операції
пакування; d) прикріплення знаків, ярликів та інших знаків розпізнавання
на продукції чи її упаковці; e) просте змішування продукції одного чи декількох видів,
якщо одна чи декілька зі складових сумішів не відповідають
вимогам, викладеним у цьому Протоколі, що є необхідними для
визнання їх продукцією, що походить з Сторони; f) просте збирання частин для отримання цілісної продукції; g) поєднання двох чи більше операцій визначених у
підпараграфах (a) - (f); h) забій худоби. 2. Всі операції, що виконуються в Сторонах щодо певної
продукції, повинні розглядатися разом під час встановлення того,
чи слід вважати обробку чи переробку, що їй було піддано
продукцію, недостатньою з огляду на положення параграфа 1.
Стаття 7
Одиниця кваліфікації
1. Одиницею кваліфікації для застосування положень цього
Протоколу вважається конкретна продукція, що розглядається як
основна одиниця під час визначення класифікації з використанням
номенклатури Гармонізованої Системи. Відповідно, це буде: a) коли продукція, що складається зі згрупованих або зібраних
речей, класифікується відповідно до умов Гармонізованої Системи у
єдиній товарній позиції, одиницею кваліфікації є цілісна
продукція; b) коли партія складається з декількох однакових продуктів,
класифікованих у одній товарній позиції Гармонізованої Системи, з
метою застосування положень цього Протоколу, кожен продукт слід
розглядати окремо. 2. Якщо, відповідно до Загального Правила 5 Гармонізованої
Системи, упаковка включається до продукції з метою класифікації,
вона повинна включатись з метою встановлення походження.
Стаття 8
Комплектуючі, запасні частини та інструменти
Комплектуючі, запасні частини та інструменти, які відправлені
з одиницею обладнання, машиною, апаратом чи транспортним засобом і
становлять частину звичайного обладнання та включаються до їх ціни
або на які не виставляється окремий рахунок-фактура, розглядаються
як єдине ціле з такою одиницею обладнання, машиною, апаратом чи
транспортним засобом.
Стаття 9
Комплекти
Комплекти, як встановлено Загальним Правилом 3 Гармонізованої
Системи, визнаються такими, що мають походження, коли всі складові
продукти мають походження. Незважаючи на це, коли комплект
складається з продуктів, що мають походження, і з продуктів, які
його не мають, комплект у цілому визнається таким, що має
походження якщо вартість продукції, що не має походження не
перевищує 15 відсотків ціни комплекту на умовах франко-завод.
Стаття 10
Нейтральні елементи
Для визначення того, чи має продукція походження, є
необов'язковим визначення походження наступних елементів, які
можуть бути використані під час її виробництва: a) енергія та паливо; b) промислове устаткування та обладнання; c) машини та інструменти; d) товари, які не входять і не мають входити до кінцевого
складу продукції.
Розділ III
Територіальні вимоги
Стаття 11
Принцип територіальності
1. Вимоги для набуття статусу походження, викладені у розділі
II, повинні виконуватися кожною з Сторін у будь-який момент. 2. Якщо товари, що мають походження, експортовані з будь-якої
з Сторін до іншої країни, повертаються, вони повинні вважатися
такими, які походять з третіх країн, до тих пір, поки не буде
доведено митним органам, що: a) товари, що повертаються є саме тими, які було
експортовано; та b) під час перебування в цій країні чи під час експорту їх не
було піддано будь-якій операції, крім тих, які є необхідними для
збереження їх належного стану. 3. Набуттю статусу походження відповідно до умов, викладених
вище у розділі II, не перешкоджає обробка чи переробка, яка
відбулася за межами Сторони, матеріалів експортованих з будь-якої
з Сторін та у подальшому реімпортованих за умови, якщо: a) матеріали були повністю вироблені в будь-якій з Сторін або
були піддані обробці чи переробці, які не підпадають під
недостатні операції, викладені у статті 6, до того, як вони були
експортовані; та b) митним органам може бути доведено те, що: i) реімпортовані товари були отримані внаслідок обробки чи
переробки експортованих матеріалів; та ii) загальна додана вартість, набута за межами Сторони,
шляхом застосування положень цієї статті, не перевищує 10
відсотків ціни кінцевої продукції на умовах франко-завод, якій
надається статус походження. 4. Для цілей параграфа 3 умови для набуття статусу
походження, визначені у розділі II, не застосовуються до обробки
чи переробки, яка мала місце за межами Сторони. Але, якщо у
переліку, який міститься у Додатку II, для визначення статусу
походження кінцевого продукту застосовується норма щодо
максимальної вартості усіх матеріалів, що походять з третіх країн,
включених до складу продукції, загальна вартість матеріалів, що
походять з третіх країн, включених на території відповідної
Сторони, разом із загальною доданою вартістю, набутої за межами
Сторони шляхом застосування положень цієї статті, не може
перевищувати встановленого відсотка. 5. Для цілей застосування положень параграфів 3 та 4,
"загальна додана вартість" повинна розумітися, як усі витрати, які
виникли за межами Сторони, включаючи вартість матеріалів,
включених там. 6. Положення параграфів 3 та 4 не застосовуються до
продукції, яка не відповідає умовам, викладеним у переліку, який
міститься у Додатку II, або яка може вважатись повністю обробленою
чи переробленою тільки за умов застосування загальної вартості, що
закріплена у статті 5(2). 7. Положення параграфів 3 та 4 не застосовуються до
продукції, яка входить до груп 50 - 63 Гармонізованої Системи. 8. Будь-яка обробка чи переробка, яка підпадає під дію
положень цієї статті і виконана за межами Сторони, виконується у
відповідності до зовнішньоекономічної домовленості про переробку
чи подібних домовленостей.
Стаття 12
Пряме транспортування
1. Преференційний режим, передбачений цією Угодою,
застосовується лише до продукції, яка відповідає вимогам цього
Протоколу і яка перевозиться напряму між Сторонами. Разом з цим,
продукти, які складають єдину партію, можуть бути переміщені
іншими територіями з використанням у разі потреби транзитних чи
тимчасових складів на цих територіях за умови, що вони залишаються
під контролем митних органів в країні транзиту чи зберігаються на
складі і не піддаються іншим операціям, крім розвантаження та
перевантаження чи будь-яких інших операцій, що мають на меті
зберегти їх належний стан. Продукція, що має походження може транспортуватися
трубопроводом територією, що не є територією Сторін. 2. Докази того, що викладені у параграфі 1 умови було
виконано, подаються митним органам країни-імпортера шляхом
пред'явлення: a) єдиного транспортного документа, що передбачає просування
від країни-експортера через країну транзиту; або b) виданий митними органами транзитної країни сертифікат, що: (i) містить точний опис продукції; (ii) містить дати розвантаження та перевантаження продукції
та у разі необхідності найменування суден чи інших використаних
транспортних засобів; та (iii) містить умови, відповідно до яких продукція залишалася
в країні транзиту; або c) за відсутності цього будь-які документи, що їх замінюють.
Стаття 13
Виставки
1. До продукції, яка походить зі Сторони, що відправлена на
виставку в іншу країну, яка не є Стороною, і продана після
виставки для цілей імпорту до Сторони, під час імпорту будуть
застосовуватися положення Угоди за умови, що митним органам буде
доведено, що: a) експортер поставив цю продукцію зі Сторони до іншої
країни, де проводилася виставка, і виставив їх там; b) продукцію було продано чи іншим чином відчужено таким
експортером на користь особи зі Сторони; c) продукцію було поставлено під час виставки чи негайно
після її закінчення у тому стані, у якому її було відправлено на
виставку; та d) з моменту відправлення на виставку продукція не
використовувалася для будь-якої іншої мети, окрім демонстрації на
виставці. 2. Підтвердження походження має бути видано або оформлено у
відповідності до положень розділу V та представлено митним органам
країни-імпортера у звичайному порядку. Це підтвердження має
містити найменування та адресу виставки. У разі необхідності
можуть бути запитані додаткові документальні докази умов, за яких
продукти було виставлено. 3. Параграф 1 буде застосовуватися до будь-якої торговельної,
промислової, сільськогосподарської чи ремісницької виставки,
ярмарку чи подібної публічної демонстрації або показу, які не
організовані для приватних цілей в магазинах чи у ділових
приміщеннях з наміром продажу іноземної продукції і протягом яких
продукція залишається під митним контролем.
Розділ IV
Повернення мита та звільнення від сплати мита
Стаття 14
Заборона щодо повернення мита та звільнення від сплати мита
1. До матеріалів, що походять з третіх країн, які використані
у виробництві продукції, що походить зі Сторони, на яку видається
або оформлюється свідоцтво про походження у відповідності до
положень розділу V, не будуть застосовуватися в такій Стороні
повернення мита чи звільнення від сплати мита будь-якого виду. 2. Встановлена параграфом 1 заборона буде застосовуватися до
будь-якої домовленості щодо відшкодування, звільнення від сплати
або щодо несплати повністю або частково мита або податків, що
мають еквівалентну силу, що застосовуються в Стороні до
матеріалів, використаних у виробництві, якщо таке відшкодування,
звільнення від сплати чи несплати застосовується дійсно або таким
чином, коли продукція, отримана з цих матеріалів експортується, і
не у тому разі, коли вона залишається для внутрішнього
використання. 3. Експортер продукції, яка має підтвердження походження,
повинен за першою вимогою митних органів надати усі відповідні
документи, що підтверджують незастосування повернення мита щодо
матеріалів, які походять з третіх країн і використовуються у
виробництві відповідної продукції, а також підтверджують факт
сплати мита або податків, що мають еквівалентну силу, щодо цих
матеріалів. 4. Положення параграфів 1 - 3 будуть застосовуватися також до
упаковки, як визначено в статті 7(2), аксесуарів, запасних частин
та інструментів, як визначено у статті 8, та продукції, що йде у
комплекті, як визначено у статті 9, якщо така продукція походить з
третіх країн. 5. Положення параграфів 1-4 будуть застосовуватися лише до
матеріалів того виду, до якого застосовується Угода. Більш того,
ці положення не унеможливлюють застосування системи відшкодування
податків при експорті щодо сільськогосподарських товарів, які
застосовуються відповідно до положень Угоди. 6. Незалежно від положень параграфа 1, Сторони можуть
домовлятися про повернення мита чи звільнення від сплати мита або
податків, що мають еквівалентну силу, стосовно матеріалів,
використаних у виробництві продукції, яка походить зі Сторони, з
урахуванням таких положень: a) щодо продукції, що включена до груп 25-49 та 64-97
Гармонізованої Системи, утримуються 5 відсотків митних платежів
або менший відсоток, що діє в Україні чи Республіці Македонії. b) щодо продукції, що включена до груп 50-63 Гармонізованої
Системи, утримуються 10 відсотків митних платежів або менший
відсоток, що діє в Україні чи Республіці Македонії. Положення цього пункту застосовуються до 31 грудня 2002 року
і можуть бути переглянуті за спільною згодою.
Розділ V
Свідоцтво про походження
Стаття 15
Загальні вимоги
1. Положення цієї Угоди застосовуються до продукції, що
походить зі Сторони, під час імпорту до іншої Сторони у разі
пред'явлення сертифікату переміщення EUR.1, зразок якого наведено
у додатку III. 2. Незалежно від положень параграфа 1, до продукції, що
походить зі Сторони, у розумінні цього Протоколу, у випадках,
зазначених у статті 23, положення цієї Угоди застосовуються без
пред'явлення будь-яких документів, зазначених вище.
Стаття 16
Порядок видачі сертифікату переміщення EUR.1
1. Сертифікат переміщення EUR.1 видається митними органами
Республіки Македонія та уповноваженими органами України (тут і
далі: уповноважені органи) на підставі заяви, що подається у
письмовій формі експортером або його уповноваженим представником
під відповідальність експортера. 2. Для цього експортер чи його уповноважений представник
заповнюють сертифікат переміщення EUR.1 та форму заяви, зразки
яких наведено у додатках IIIa та IIIb. Сертифікат переміщення
EUR.1 має бути заповнений англійською мовою. Інші форми мають бути
заповнені українською або македонською мовами у відповідності до
положень національного законодавства країни-експортера. У разі
заповнення від руки слід робити це чорнилами і друкованими
літерами. Опис продукції має наводитися у спеціально призначеній
для цього графі, не залишаючи жодного пустого рядку. Якщо графа
заповнена не повністю, слід провести горизонтальну лінію під
останнім рядком опису, а пусте місце слід прокреслити. 3. Експортер, що подав заяву на видачу сертифікату
переміщення EUR.1, повинен у будь-який момент на вимогу митних
органів країни-експортера, де видається сертифікат переміщення
EUR.1, надати усі відповідні документи, що підтверджують статус
походження відповідної продукції, а також виконати інші вимоги
цього Протоколу. 4. Сертифікат переміщення EUR.1 видається уповноваженими
органами Сторони у тому випадку, якщо відповідна продукція може
вважатися такою, що походить зі Сторони та відповідає іншим
вимогам цього Протоколу. 5. Уповноважені органи*, зобов'язані вжити усіх необхідних
заходів щодо перевірки статусу походження продукції зі Сторони та
виконання інших вимог Протоколу. Для цього вони мають право
запитати про будь-який доказ та провести будь-яку перевірку
документів експортера чи будь-яку іншу необхідну перевірку.
Уповноважені органи, що видають сертифікат, зобов'язані також
переконатися, що передбачені параграфом 2 форми заповнені належним
чином. Зокрема, вони повинні перевірити, чи заповнено місце,
відведене для опису продукції, таким чином, аби виключити будь-яку
можливість шахрайського дописування. 6. Дата видачі сертифікату переміщення EUR.1 зазначається в
графі 11 сертифікату. 7. Сертифікат переміщення EUR.1 видається уповноваженими
органами і надається експортеру, щойно фактичний експорт
здійснений або був забезпечений. __________________

* У зв'язку із цим параграфом митні органи України також
можуть бути залучені.
Стаття 17
Сертифікат переміщення EUR.1, виданий згодом
1. Незалежно від положень статті 16(7), сертифікат
переміщення EUR.1 може у виняткових випадках бути виданий після
здійснення експорту продукції, якої він стосується, якщо: a) на момент експорту він не був виданий внаслідок помилки,
або ненавмисної бездіяльності, або з огляду на особливі обставини;
або b) уповноваженим органам буде доведено, що сертифікат
переміщення EUR.1 був виданий, але з технічних причин не був
прийнятий на момент імпорту. 2. Для цілей реалізації положень параграфа 1 експортер
повинен в своїй заяві зазначити про місце та дату експорту
продукції, якої стосується сертифікат переміщення EUR.1, а також
навести причини свого запиту. 3. Уповноважені органи можуть видати сертифікат переміщення
EUR.1 згодом лише після проведення перевірки інформації, наведеної
у заяві експортера, на предмет відповідності інформації, що
міститься у відповідних документах. 4. На сертифікаті переміщення EUR.1, що виданий згодом, слід
зробити такий запис: "ISSUED RETROSPECTIVELY" 5. Передбачений параграфом 4 запис слід зробити в графі
"Примітки" сертифікату переміщення EUR.1.
Стаття 18
Видача дубліката сертифікату переміщення EUR.1
1. В разі крадіжки, втрати чи знищення сертифікату
переміщення EUR.1 експортер може подати до уповноважених органів,
що видали його, заяву про видачу дубліката на підставі експортних
документів, що є у їх розпорядженні. 2. На виданому таким чином дублікаті слід зробити такий
запис: "DUPLICATE" 3. Передбачений пунктом 2 запис слід зробити в графі
"Примітки" дубліката сертифікату переміщення EUR.1. 4. Дублікат повинен мати дату видачі оригіналу сертифікату
переміщення EUR.1 і набирає чинності з цієї дати.
Стаття 19
Видача сертифікатів переміщення EUR.1 на підставі

виданого раніше свідоцтва про походження
Якщо продукція, що походить зі Сторони, знаходиться під
контролем митного органу Сторони, можлива заміна оригіналу
свідоцтва про походження одним чи декількома сертифікатами
переміщення EUR.1 для цілей відправлення усієї чи деякої з цієї
продукції до однієї зі Сторін. Замінений сертифікат(и) переміщення
EUR.1 видається уповноваженими органами.
Стаття 20
Дійсність свідоцтва про походження
1. Свідоцтво про походження є дійсним протягом чотирьох
місяців з дати видачі в країні-експортері і має бути представлене
протягом зазначеного періоду митним органам країни-імпортера. 2. Свідоцтво про походження, що подається до митних органів
країни-імпортера після закінчення строку його пред'явлення,
зазначеного в параграфі 1, може бути прийняте для цілей надання
преференційного режиму, якщо неподання цих документів до
закінчення зазначеного строку спричинено виключними обставинами. 3. В інших випадках прострочення у пред'явленні, митні органи
країни-імпортера можуть прийняти свідоцтво про походження, якщо
продукція була пред'явлена до закінчення зазначеного строку.
Стаття 21
Подання свідоцтва про походження
Свідоцтво про походження повинно бути пред'явлено митним
органам країни-імпортера у порядку, встановленому в цій Стороні.
Зазначені органи можуть вимагати перекладу свідоцтва про
походження, а також можуть вимагати, аби до імпортної декларації
було додано заяву імпортера про те, що продукція відповідає
вимогам, встановленим для застосування Угоди.
Стаття 22
Імпорт продукції окремими частинами
Якщо за запитом імпортера та з дотриманням умов, встановлених
митними органами Сторони-імпортера, розібрана чи незібрана
продукція, як визначено в Загальному Правилі 2(a) Гармонізованої
Системи, яка класифікується в розділах XVI та XVII або товарних
позиціях 7308 та 9406 Гармонізованої Системи, імпортується
окремими частинами, митним органам подається єдине свідоцтво про
походження такої продукції на момент імпорту першої частини.
Стаття 23
Звільнення від подання свідоцтва про походження
1. Продукція, що відправляється в малих пакунках від
приватних осіб приватним особам чи становить частину особистого
багажу пасажирів, визнається продукцією, що походить зі Сторони,
без подання доказу про походження за умови, що така продукція не
імпортується шляхом торговельної діяльності і була задекларована
як така, що відповідає вимогам цього Протоколу, та за умови, що
немає сумнівів щодо достовірності такої декларації. У випадку
відправлення продукції поштою цю декларацію можна подати за формою
декларації C2/CP3 або на аркуші паперу, що додається до такого
документа. 2. Разовий імпорт, що складається виключно з товарів
особистого використання отримувачів, мандрівників чи їх родин, не
вважається імпортом шляхом здійснення торговельної діяльності,
якщо з природи та кількості продукції очевидно, що комерційна мета
відсутня. 3. Більш того, загальна вартість цієї продукції не може
перевищувати 500 EUR для невеликих пакунків та EUR 1200 для
продукції, що становить частину особистого багажу мандрівників.
Стаття 24
Супровідні документи
Передбачені статтею 16(3) документи, використані для цілей
доведення того, що продукція, на яку поширюється чинність
сертифікату переміщення EUR.1, може розглядатися як продукція, що
походить зі Сторони і відповідає іншим вимогам цього Протоколу,
можуть, зокрема, включати: a) прямі докази операцій з переробки, здійснених експортером
чи постачальником для виготовлення відповідних товарів, що
включені, наприклад, до його рахунків чи внутрішнього
бухгалтерського обліку; b) документи, що підтверджують статус походження використаних
матеріалів, видані або оформлені в Стороні, де ці документи
використовуються у відповідності до національного законодавства; c) документи, що підтверджують операції обробки чи переробки
матеріалів в Стороні, видані або оформлені в Стороні, де ці
документи використовуються у відповідності до національного
законодавства; d) сертифікат переміщення EUR.1, що підтверджує статус
походження використаних матеріалів зі Сторони, виданий або
оформлений в Стороні у відповідності до цього Протоколу.
Стаття 25
Зберігання свідоцтва про походження та супровідних документів
1. Експортер, що подав заяву про видачу сертифікату
переміщення EUR.1, зобов'язаний зберігати передбачені статтею
16(3) документи протягом не менш як трьох років. 2. Уповноважені органи країни-експортера, що видали
сертифікат переміщення EUR.1, зобов'язані зберігати форму заяви,
передбачену статтею 16(2) протягом не менш як трьох років. 3. Митні органи країни-імпортера зобов'язані зберігати
пред'явлений їм сертифікат переміщення EUR.1 протягом не менш як
трьох років.
Стаття 26
Розбіжності та формальні помилки
1. Виявлення незначних розбіжностей між даними, наведеними в
свідоцтві про походження, і даними, наведеними в документах,
поданих до митної служби для цілей виконання формальних вимог щодо
імпорту продукції, не може, як таке, робити свідоцтво про
походження недійсним та таким, що не має юридичної сили, якщо
належним чином встановлено, що цей документ відноситься до
пред'явленої продукції. 2. Очевидні формальні помилки, як-от, друкарські помилки в
свідоцтві про походження, не можуть служити підставою для відмови
в прийнятті цього документа, якщо такі помилки не є підставами для
виникнення сумнівів щодо точності даних, наведених в такому
документі.
Стаття 27
Суми, виражені в EUR
1. Суми в національній валюті країни-експортера, що
відповідають сумам, вираженим в EUR, визначаються
країною-експортером і передаються до країни-імпортера. 2. Якщо ці суми перевищують відповідні суми, визначені
країною-імпортером, остання повинна прийняти їх, якщо
рахунок-фактуру на продукцію виставлено в валюті
країни-експортера. 3. Суми, що мають використовуватися у будь-якій заданій
національній валюті, є еквівалентом в цій національній валюті сум,
виражених в EUR станом на перший робочий день жовтня року, що
передує даті набуття чинності цією Угодою. 4. Суми, виражені в EUR, та їх еквіваленти в національних
валютах Сторін переглядаються спільним комітетом за запитом
Сторони. Здійснюючи такий перегляд, спільний комітет повинен
забезпечити, аби не відбувалося зменшення сум, що використовуються
в національній валюті, а також повинен зважити на доцільність.
Розділ VI
Домовленості про адміністративну співпрацю
Стаття 28
Взаємна допомога
1. Митні органи Сторін повинні надавати одне одному зразки
відбитків печаток, що використовуються їхніми уповноваженими
органами для видачі сертифікатів переміщення EUR.1, а також
надавати одне одному адреси митних органів, що відповідають за
перевірку цих сертифікатів. 2. Для того, аби забезпечити належне застосування цього
Протоколу, Сторони повинні надавати одне одному через компетентні
митні адміністрації допомогу у перевірці вірогідності сертифікатів
переміщення EUR.1 та достовірності інформації, наведеної у цих
документах.
Стаття 29
Перевірка свідоцтва про походження
1. Подальші перевірки свідоцтв про походження проводяться
випадково або у випадку, коли митні органи країни-імпортера мають
обгрунтовані сумніви щодо вірогідності таких документів, статусу
походження товарів зі Сторони або щодо виконання інших вимог цього
Протоколу. 2. Для цілей реалізації положень пункту 1 митні органи
країни-імпортера повинні передати сертифікат переміщення EUR.1 та
рахунок-фактуру, якщо їх було представлено, або копії цих
документів митним органам країни-експортера, зазначаючи де це
доцільно, про причини запиту. Будь-які отримані документи та
інформація, що можуть свідчити про те, що інформація в свідоцтві
про походження є недостовірною, передаються додатково до запиту
про перевірку. 3. Перевірка здійснюється митними органами країни-експортера.
Для цього вони мають право запитувати про будь-які докази та
проводити перевірки рахунків експортера та будь-які інші
перевірки, що, на їхню думку, є необхідними. 4. Якщо митні органи країни-імпортера вирішать призупинити
надання преференційного режиму відповідній продукції до отримання
результатів перевірки, імпортеру пропонується забрати продукцію за
умови виконання будь-яких запобіжних заходів, що будуть визнані
необхідними. 5. Митні органи, що запитали про проведення перевірки, слід
поінформувати про результати такої перевірки якомога швидше. Ці
результати повинні чітко визначати, чи є документи автентичними та
чи можна вважати відповідну продукцію такою, що походить зі
Сторони та відповідає іншим вимогам цього Протоколу. 6. Якщо в разі наявності обгрунтованого сумніву немає
відповіді протягом десяти місяців з дати запиту про перевірку або
якщо відповідь не містить достатньої інформації для визначення
автентичності розглядуваного документа чи реального походження
продукції, митні органи, що надіслали запит, повинні, крім
виключних обставин, відмовити у наданні преференційного режиму.
Стаття 30
Вирішення спорів
У разі виникнення спорів щодо порядку проведення перевірки,
встановленого статтею 29, і неможливості вирішити ці спори між
митними органами, що надіслали запит про проведення перевірки, та
митними органами, що відповідають за проведення такої перевірки,
або в разі порушення ними питання про тлумачення цього Протоколу,
Договірні Сторони докладатимуть зусиль для вирішення розбіжностей
між ними шляхом проведення прямих консультацій. Вирішення спорів між імпортером та митними органами
країни-імпортера в будь-якому випадку відбувається за
законодавством зазначеної Сторони.
Стаття 31
Штрафні санкції
До кожної особи, що складає або спричинює складання
документа, що містить недостовірну інформацію, для цілей отримання
преференційного режиму на продукцію, застосовуються штрафні
санкції.
Стаття 32
Вільні зони
1. Сторони зобов'язані вживати усіх необхідних заходів щодо
забезпечення того, аби продукція у торговельному обороті, на яку
видано свідоцтво про походження та що при її переміщенні
використовуються вільні зони, розташовані на території Сторін, не
замінювалася іншою продукцією та не піддавалася іншим операціям,
крім звичайних операцій, призначених для запобігання її псуванню. 2. У якості звільнення від положень, що містяться в параграфі
1, якщо продукція, що походить зі Сторони, імпортується до вільної
зони на підставі свідоцтва про походження та до неї вчиняються дії
чи здійснюється її переробка, компетентні органи за запитом
експортера видають новий сертифікат EUR.1, якщо вчинені дії чи
здійснена переробка відповідають положенням цього Протоколу.
Розділ VII
Заключні положення
Стаття 33
Підкомітет з митних питань та питань походження
Підкомітет з митних питань та питань походження засновується
при Спільному комітету для цілей надання комітетові допомоги у
виконанні його службових обов'язків та забезпечення безперервного
обміну інформацією та консультацій між експертами. Підкомітет складається з представників обох Сторін -
експертів з митних питань та питань походження.
Стаття 34
Поправки до Протоколу
Спільний комітет може ухвалити рішення про внесення поправок
до положень цього Протоколу.
Стаття 35
Транзитні товари та товари, що зберігаються
Положення цієї Угоди можуть застосовуватися до товарів, що
відповідають положенням цього Протоколу та що станом на дату
набуття чинності чи початку застосування переміщуються транзитом,
чи перебувають в Стороні на тимчасовому зберіганні на митному
ліцензійному складі чи у вільній зоні, і повинні бути передані
митним органам країни-імпортера протягом чотирьох місяців з дати
видачі компетентним органом країни-експортера сертифікату EUR.1,
виданого згодом, разом із документами, що доводять пряме
перевезення товарів.

Додаток I до Протоколу С
Вступні примітки до переліку, наведеного в додатку II до
Протоколу
Примітка 1:
Перелік встановлює вимоги до всіх продуктів для вирішення
питання про те, чи можна ці продукти вважати такими, що пройшли
достатню обробку чи переробку, як визначено в статті 5 Протоколу.
Примітка 2:
2.1. Перші дві графи переліку містять опис отриманого
продукту. Перша графа наводить номер товарної позиції чи номер
групи, використовуваний в Гармонізованій Системі, а друга графа
містить опис товарів, використовуваний в цій системі для
відповідної товарної позиції чи групи. Для кожного пункту перших
двох граф в графі 3 або 4 встановлено правило. Якщо у деяких
випадках пункту у першій графі передує "ex", це означає, що
правила, які містяться у графах 3 або 4, застосовуються лише до
частини відповідної товарної позиції, зазначеної в графі 2. 2.2. Якщо в графі 1 наведено декілька номерів товарних
позицій або якщо в графі 2 наведено номер товарної позиції, а опис
продуктів в графі 2 наведено узагальнено, то відповідна норма в
графі 3 або 4 застосовується до усіх продуктів, що у відповідності
до Гармонізованої Системи класифіковані в товарних позиціях цієї
групи або у будь-якій з товарних позицій, зазначених у графі 1. 2.3. Якщо у переліку є декілька норм, що застосовуються до
різних продуктів однієї товарної позиції, то кожен абзац містить
опис тієї частини товарної позиції, на яку поширюються відповідні
норми графи 3 або 4. 2.4. Якщо для пунктів перших двох граф норму наведено і в
графі 3, і в графі 4, експортер може вибрати в якості
альтернативи, одну з цих норм - або норму графи 3, або норму графи
4. Якщо в графі 4 не наведено норму щодо походження, слід
застосовувати норму, наведену в графі 3.
Примітка 3:
3.1. Положення статті 5 Протоколу щодо продуктів, що набули
статусу походження з Країни і використовуються у виробництві інших
продуктів, застосовуються незалежно від того, чи було набуто цей
статус в межах фабрики, де ці продукти використовуються, чи на
іншій фабриці в Сторонах. Приклад: Двигун товарної позиції N 8407, для якого норма встановлює,
що вартість матеріалів, які походять з третіх країн, що можуть
включатися до його складу, не повинна перевищувати 40% ціни
франко-завод, виготовляється з "іншої легованої сталі, начорно
формованої куванням" товарної позиції N з 7224. Якщо таке кування відбулося в Стороні зі зливків, що походять
з третіх країн, воно вже набуло статусу походження згідно з нормою
для товарної позиції N з 7224 переліку. Кування може потім
вважатися таким, що походить при підрахунку вартості двигунів,
незалежно від того, чи було це кування здійснено на тій самій
фабриці чи на іншій фабриці Сторони. Таким чином, вартість
зливків, що походять з третіх країн, не береться до уваги під час
додавання вартості використаних матеріалів, що походять з третіх
країн. 3.2. Норма переліку являє собою мінімальну суму необхідної
обробки чи переробки, і виконання обробки чи переробки із
перевищенням цих вимог також надає статусу походження зі Сторони;
навпаки, виконання обробки чи переробки в меншому обсязі не може
надати статусу походження зі Сторони. Таким чином, якщо норма
передбачає, що на певному рівні виробництва може бути використаний
матеріал, що походить з третіх країн, дозволяється використання
такого матеріалу на більш ранній стадії виробництва, а на пізнішій
стадії - не дозволяється. 3.3. Не зашкоджуючи положенням примітки 3.2., якщо норма
встановлює, що можуть бути використані "матеріали будь-якої
товарної позиції", то можуть бути використані також матеріали тієї
самої товарної позиції, що і продукт, за винятком конкретних
обмежень, що також можуть бути визначені нормою. Однак, фраза
"виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, включаючи
інші матеріали товарної позиції N ..." означає, що можуть бути
використані лише матеріали, класифіковані в тій самій товарній
позиції, що і продукт з іншим описом, аніж опис продукту,
наведений в графі 2 переліку. 3.4. Якщо норма переліку встановлює, що продукт може бути
вироблено з більш ніж одного матеріалу, це означає, що можуть бути
використані будь-який чи будь-які матеріали. Використання усіх
матеріалів не є обов'язковим. Приклад: Норма для тканин ГС 5208-5212 встановлює, що можуть бути
використані натуральні тканини, а також, серед інших матеріалів, -
хімічні матеріали. Це не означає, що слід використовувати обидва
види матеріалів; можна використовувати один вид, або інший вид,
або обидва. 3.5. Якщо норма переліку встановлює, що продукт має бути
вироблений з конкретного матеріалу, ця умова вочевидь не забороняє
використання інших матеріалів, що з огляду на їхню внутрішню
природу не відповідають цій нормі. (Див. також примітку 6.2. нижче
щодо текстильних матеріалів). Приклад: Норма щодо готових харчових продуктів товарної позиції N
1904, що окремо виключає використання зернових та похідних від
них, не забороняє використання мінеральних солей, хімічних речовин
та інших добавок, що не є продуктами з зернових. Однак, це правило не застосовується до продуктів, що попри
те, що вони не можуть бути вироблені з конкретного матеріалу,
зазначеного в переліку, можуть бути виготовлені з матеріалу того
самого типу на більш ранній стадії виробництва. Приклад: У випадку з предметами одягу групи 62, виробленою з нетканих
матеріалів, якщо для цього виду одягу дозволяється використання
лише пряжі, що походить з третіх країн, не можна починати з
використання нетканого одягу, навіть якщо нетканий одяг зазвичай
не може виготовлятися з пряжі. В таких випадках початковим
матеріалом зазвичай вважається матеріал на стадії до пряжі, тобто
на стадії волокон. 3.6. Якщо норма переліку наводить два відсоткові показники
щодо максимальної вартості використовуваних матеріалів, що
походять з третіх країн, ці показники не можна додавати одне до
одного. Іншими словами, максимальна вартість усіх використаних
матеріалів, що походять з третіх країн, не може у будь-який момент
перевищувати більшого із наведених відсоткових показників. Більш
того, не можна перевищувати окремі відсоткові показники щодо
конкретних матеріалів, щодо яких вони застосовуються.
Примітка 4:
4.1. Поняття "натуральні волокна" вживається в переліку для
інших волокон, крім штучних чи синтетичних волокон. Поняття
обмежується стадіями, що передують прядінню, включаючи відходи, і
включає, якщо не зазначено про інше, волокна, що були прочесані чи
іншим чином перероблені, але не спрядені. 4.2. Поняття "натуральні волокна" включає кінський волос
товарної позиції N 0503, шовк товарних позицій N 5002 та 5003, а
також шерстяні волокна, тонкий чи грубий волос тварин товарних
позицій N 5101-5105, бавовняні волокна товарних позицій N
5201-5203 та інші рослинні волокна товарних позицій N 5301-5305. 4.3. Поняття "текстильна пульпа", "хімічні матеріали" та
"паперові матеріали" використовуються в переліку для відображення
матеріалів, що не класифіковані в групах 50-63 і можуть
використовуватися для виробництва штучних, синтетичних або
паперових волокон чи пряжі. 4.4. Поняття "штучні штапелеві волокна" використовується в
переліку для відображення синтетичних або штучних джгуту,
штапельних волокон чи відходів товарних позицій N 5501- 5507.
Примітка 5:
5.1. Якщо для певного продукту в переліку є посилання на цю
примітку, то умови, викладені в графі 3 не застосовуються до
будь-яких основних текстильних матеріалів, що використовуються у
виробництві цього продукту, які усі разом становлять не більше 10
відсотків від загальної ваги усіх використаних основних
текстильних матеріалів. (Див. також примітки 5.3. та 5.4. нижче). 5.2. Однак, наведений у примітці 5.1. допуск застосовується
лише до комплексних продуктів, що були виготовлені із двох або
більше основних текстильних матеріалів. Нижче наведено основні текстильні матеріали: - шовк; - шерсть; - грубий волос тварин; - тонкий волос тварин; - бавовна; - паперові матеріали та папір; - льон; - справжнє прядиво; - джут та інші текстильні луб'яні волокна; - сизаль та інші текстильні волокна роду агави; - кокосовий горіх, абака, рамі та інші рослинні текстильні
волокна; - синтетичні штучні нитки; - штучні нитки; - синтетичні штучні штапельні волокна поліпропілену; - синтетичні штучні штапельні волокна поліестеру; - синтетичні штучні штапельні волокна поліаміду; - синтетичні штучні штапельні волокна поліакрилонітрилу; - синтетичні штучні штапельні волокна поліаміду; - синтетичні штучні штапельні волокна політетрафлюороетилену; - синтетичні штучні штапельні волокна поліфеніленсульфіду; - синтетичні штучні штапельні волокна полівінілхлориду; - інші синтетичні штучні штапельні волокна; - штучні штапельні волокна віскози; - інші штучні штапельні волокна; - пряжа з поліуретану, сегментована гнучкими частинами
поліестеру, з позументною пряжею чи без такої; - пряжа з поліуретану, сегментована гнучкими частинами
поліестеру, з позументною пряжею чи без такої; - продукти товарної позиції N 5605 (металізована пряжа) з
включеннями стрічки, що складається з сердцевини з алюмінієвої
фольги чи пластикової стрічки, з покриттям із алюмінієвого порошку
чи без такого, завширшки не більше 5 мм, з прошарками з прозорого
чи кольорового адгезиву між двома шарами пластикової стрічки, інші продукти товарної позиції N 5605.

Приклад:

Пряжа товарної позиції N 5205, виготовлена з бавовняних
волокон товарної позиції N 5203 та синтетичних штапельних волокон
товарної позиції N 5506, є комплексною пряжею. Тому синтетичні штапельні волокна, що походять з третіх країн
і не відповідають нормам щодо походження (що передбачають
виробництво з хімічних матеріалів чи текстильної пульпи), можуть
використовуватися до межі у 10 відсотків від ваги пряжі. Приклад: Шерстяні волокна товарної позиції N 5112, виготовлені з
шерстяної пряжі товарної позиції N 5107 та синтетичної пряжі зі
штапельних волокон товарної позиції N 5509, є комплексною
тканиною. Тому може використовуватися синтетична пряжа, що не
відповідає вимогам норм про походження (що передбачають
виробництво з хімічних матеріалів чи текстильної пульпи), або
шерстяна пряжа, що не відповідає вимогам норм про походження (що
передбачають виробництво з натуральних волокон, не прочесаної та
не підготовленої у будь-який інший спосіб до прядіння), або
поєднання цих двох видів за умови, що їх загальна вага не
перевищує 10 відсотків ваги тканини. Приклад: Махрова текстильна тканина товарної позиції N 5802,
виготовлена з бавовняної пряжі товарної позиції N 5205 та
бавовняна тканина товарної позиції N 5210, є комплексним продуктом
лише в тому випадку, якщо власне бавовняна тканина є комплексною
тканиною, що виготовляється з пряжі, класифікованої у двох окремих
товарних позиціях, або якщо використані бавовняні тканини є
комплексними. Приклад: Якщо розглядувана ворсова текстильна тканина була виготовлена
з бавовняної пряжі товарної позиції N 5205 та синтетичної тканини
товарної позиції N 5407, то, вочевидь, використано два окремі види
основних текстильних матеріалів, а махрова текстильна тканина,
відповідно, є змішаним продуктом. Приклад: Ворсовий килим, виготовлений як зі штучної пряжі, так і з
бавовняної пряжі з джутовою основою, є комплексним продуктом, адже
використано три основні текстильні матеріали. Тому будь-які
матеріали, що походять з третіх країн, можуть бути використані на
більш пізніших стадіях виробництва, аніж встановлено в нормі, за
умови, що їх загальна вага не перевищує 10 відсотків від ваги
текстильних матеріалів килиму. Тому як джутову основу, так і/або
штучну пряжу на цій стадії виробництва можна використовувати за
умови, що виконуються вимоги щодо ваги. 5.3. У випадку із продуктами, що включають "пряжу з
поліуретану, сегментовану гнучкими частинами поліестеру, з
позументною пряжею чи без такої" такий допуск становить 20
відсотків для такої пряжі. 5.4. У випадку із продуктами, що включають "стрічку, що
складається з сердцевини з алюмінієвої фольги чи з ядра
пластикової стрічки, з покриттям із алюмінієвого порошку чи без
такого, завширшки не більше 5 мм, з прошарками з прозорого чи
кольорового адгезиву між двома стрічками пластикової стрічки",
такий допуск становить 30 відсотків для такої стрічки.
Примітка 6:
6.1. У випадку із тими текстильними продуктами, що помічені в
переліку виноскою, що містить посилання на цю примітку, можна
використовувати текстильні матеріали, крім підкладок та додаткових
підкладок, що не відповідають нормі, викладеній у переліку в графі
3 для відповідного готового продукту, за умови, що вони
класифіковані в іншій товарній позиції, аніж цей продукт, і що їх
вартість не перевищує 8 відсотків від ціни продукту на умовах
франко-завод. 6.2. Не зашкоджуючи положенням примітки 6.3., матеріали, що
не класифіковані в групах 50-63, можуть використовуватися у
виробництві текстильних продуктів, незалежно від того, чи містять
вони текстильні матеріали. Приклад: Якщо норма переліку встановлює, що для конкретної текстильної
позиції, як-от, брюки, слід використовувати пряжу, це не
унеможливлює використання металевих позицій, як-от, гудзиків, тому
що гудзики не класифіковані в групах 50-63. З тієї самої причини
це не унеможливлює використання застібок "блискавка" попри те, що
такі застібки зазвичай містять текстильні матеріали. 6.3. В разі застосування норми про відсотковий показник слід
брати до ваги вартість матеріалів, що не класифіковані в групах
50-63, для обчислення вартості включених до складу продукту
матеріалів, що походять з третіх країн.
Примітка 7:
7.1. Для цілей товарних позицій N ex 2707, 2713-2715, ex
2901, ex 2902 та ex 3403 поняття "спеціальні процеси" включає: a) перегонка під вакуумом; b) повторна перегонка у дуже ретельному процесі ректифікації; c) крекінг; d) риформінг; e) екстракція виборчими розчинниками; f) процес, що передбачає усі такі операції: переробка
концентрованою сірковою кислотою, олеумом, чи сірковим ангідридом;
нейтралізація лужними реагентами; знебарвлення та фришування
природним активним грунтом, активованим грунтом, активованим
вугіллям чи бокситом; g) полімеризація; h) алкілування; i) ізомеризація. 7.2. Для цілей товарних позицій N 2710, 2711 та 2712 поняття
"спеціальні процеси" включає: a) перегонка під вакуумом; b) повторна перегонка у дуже ретельному процесі ректифікації; c) крекінг; d) риформінг; e) екстракція виборчими розчинниками; f) процес, що передбачає усі такі операції: переробка
концентрованою сірковою кислотою, олеумом, чи сірковим ангідридом;
нейтралізація лужними реагентами; знебарвлення та фришування
природним активним грунтом, активованим грунтом, активованим
вугіллям чи бокситом; g) полімеризація; h) алкілування; i) ізомеризація; j) щодо важких нафтопродуктів, що входять лише до товарної
позиції N ex 2710, - десульфурація воднем, що призводить до
зменшення приблизно 85 відсотків вмісту сірки у перероблених
продуктах (метод ASTM 1266-59 T); k) щодо продуктів, що входять лише до товарної позиції N
2710, - депарафування в інший спосіб, крім фільтрації; l) щодо важких нафтопродуктів, що входять лише до товарної
позиції N ex 2710, - обробка воднем під тиском більш ніж 20 бар та
температурою більш ніж 250 град. С з використанням каталізатора,
окрім як для десульфурації, якщо водень є активним елементом
хімічної реакції. Дальша обробка воднем змащувальних масел
товарної позиції N ex 2710 (наприклад, гідрообробка чи
знебарвлення) для того, аби, в першу чергу, покращити якість
кольору чи стійкість, не вважається спеціальним процесом; m) щодо натофпродуктів, що входять лише до товарної позиції N
ex 2710 - атмосферна перегонка за умови, що менш ніж 30 відсотків
цих продуктів за обсягом, включаючи втрати, переганяється під
температурою 300 град. С за методом ASTM D 86; n) щодо важких нафтопродуктів, крім газойлів та нафтопалива,
що входять лише до товарної позиції N ex 2710, - обробка засобами
високочастотного електричного щіткового розряду. 7.3. Для цілей товарних позицій N ex 2707, 2713-2715, ex
2901, ex 2902 та ex 3403, прості операції, як-от, очищення,
зцідження, знесолення, відділення води, фільтрація, забарвлення,
маркування, отримання сіркового вмісту в результаті поєднання
продуктів з різним сірковим вмістом, будь-яке поєднання цих
операцій чи подібних операцій не призводить до набуття статусу
походження.
Додаток II до Протоколу C
Перелік видів обробки чи переробки, що її необхідно виконати щодо матеріалів, що походять з третіх країн, аби вироблений продукт міг набути статусу походження
Чинність Угоди може поширюватися не на всі продукти, наведені
в переліку. Тому необхідно звернутися до інших частин Угоди. ---------------------------------------------------------------------- Товарна | Опис продукту |Обробка чи переробка, виконувана щодо | позиція ГС | |матеріалів, які походять з третіх | N | |країн, що забезпечує надання статусу | | | походження | -----------+-----------------+---------------------------------------| (1) | (2) | (3) або (4) | -----------+-----------------+---------------------------------------| Група 01 |Живі тварини |Усі використані тварини,| | | |зазначені в Групі 1, | | | |повинні бути повністю | | | |вирощені | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 02 |М'ясо та харчові |Виробництво, в якому усі| | |нутрощі |використані матеріали, | | |(субпродукти) |зазначені в Групах 1 та | | | |2, повинні бути повністю| | | |вироблені | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 03 |Риба і ракоподіб-|Виробництво, в якому усі| | |ні, молюски та |використані матеріали, | | |інші водні |зазначені в Групі 3, | | |безхребетні |повинні бути повністю | | | |вироблені | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 04|Молочні продукти;|Виробництво, в якому усі| | |яйця птиці; мед |використані матеріали, | | |натуральний; |зазначені в Групі 4, | | |харчові продукти |повинні бути повністю | | |тваринного похо- |вироблені | | |дження, в іншому | | | |місці не поймено-| | | |вані, крім: | | | | | | | 0403 |Маслянка, кисле |Виробництво, в якому: | | |молоко та вершки,|- усі використані | | |йогурт, кефір та |матеріали, зазначені в | | |інші продукти з |Групі 4, повинні бути | | |молока та верш- |повністю вироблені; | | |ків, піддані |- будь-який використаний| | |бродінню або |фруктовий сік (крім соку| | |зкислі, згущені |ананасу, лайма чи | | |або незгущені, з |грейпфруту), зазначений | | |додаванням або |в товарній позиції | | |без додавання |N 2009, повинен вже | | |цукру або інших |походити; | | |ароматичних чи |- вартість будь-яких | | |підсолоджувальних|використаних матеріа- | | |речовин, або з |лів, зазначених в Групі | | |доданням горіхів,|17, не повинна перевищу-| | |какао або фруктів|вати 30% ціни франко- | | | |завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 05|Продукти тваринно|Виробництво, в якому усі| | |го походження, в |використані матеріали, | | |іншому місці не |зазначені в Групі 5, | | |пойменовані, |повинні бути повністю | | |крім: |вироблені | | | | | | Ex 0502 |Щетина та волос |Очищення, дезінфекція, | | |свинячий або |сортування та | | |кабанячий |випрямлення щетини та | | | |волосся | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 06 |Дерева живі та |Виробництво, в якому: | | |інші рослини; |- усі використані | | |бульби; коріння |матеріали, зазначені в | | |та інші частини |Групі 6, повинні бути | | |рослин; зрізані |повністю вироблені; | | |квіти і |- вартість будь-яких | | |декоративна |використаних матеріалів,| | |зелень |не повинна перевищувати | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 07 |Овочі, рослини, |Виробництво, в якому усі| | |корені та харчові|використані матеріали, | | |коренеплоди |зазначені в Групі 7, | | | |повинні бути повністю | | | |вироблені | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 08 |Їстівні плоди і |Виробництво, в якому: | | |горіхи; цедра |- усі використані фрукти| | |цитрусових або |та горіхи, повинні бути | | |шкірки баштанних |повністю вироблені; | | |культур |- вартість будь-яких | | | |зазначених в Групі 17 | | | |використаних матеріалів| | | |не повинна перевищувати | | | |30% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 09|Кава, чай, мате і|Виробництво, в якому усі| | |прянощі, крім: |використані матеріали, | | | |зазначені в Групі 9, | | | |повинні бути повністю | | | |вироблені | | | | | | 0901 |Кава, смажена або|Виробництво з матеріалів| | |несмажена, з |будь-якої товарної | | |кофеїном або без |позиції | | |кофеїну; | | | |шкаралупа і | | | |оболонки зерен | | | |кави; замінники | | | |кави, з вмістом | | | |її в будь-якій | | | |пропорції | | | | | | | 0902 |Чай, ароматизова-|Виробництво з матеріалів| | |ний чи неаромати-|будь-якої товарної | | |зований |позиції | | | | | | ex 0910 |Суміші прянощів |Виробництво з матеріалів| | | |будь-якої товарної | | | |позиції | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 10 |Зернові злаки |Виробництво, в якому усі| | | |використані матеріали, | | | |зазначені в Групі 10, | | | |повинні бути повністю | | | |вироблені | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 11|Продукція |Виробництво, в якому усі| | |борошномельної |використані зернові, | | |промисловості; |їстівні овочі, бульби та| | |солод, крохмаль, |бульбоплоди товарної | | |інулін, пшенична |позиції N 0714 або | | |клейковина, крім:|фрукти повинні бути | | | |повністю вироблені | | | | | | ex 1106 |Борошно, крупа та|Висушування та молотьба | | |порошок з сушених|бобових товарної позиції| | |бобових овочів |N 0708 | | |(позиція N 0713) | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 12 |Насіння і плоди |Виробництво, в якому усі| | |олійних рослин; |використані матеріали, | | |інше насіння, |зазначені в Групі 12, | | |плоди і зерна; |повинні бути повністю | | |технічні або |вироблені | | |лікарські | | | |рослини; солома і| | | |фураж | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 1301 |Шелак; природні |Виробництво, в якому | | |гуми, смоли, |вартість будь-яких | | |гумісмоли та |використаних матеріалів | | |маслянисті смоли |товарної позиції N 1301 | | |(наприклад, |не може перевищувати | | |бальзами) |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 1302 |Соки і екстракти | | | |рослинні; | | | |пектини, | | | |пектинати і | | | |пектати; агар- | | | |агар, клеї і інші| | | |загусники, | | | |видозмінені або | | | |невидозмінені, | | | |рослинного | | | |походження | | | |- Рослинні клеї |Виробництво з | | |та загусники, |невидозмінених рослинних| | |видозмінені |клеїв та згусників | | |- Інше |Виробництво, в якому | | | |вартість будь-яких | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 14 |Матеріали |Виробництво, в якому усі| | |рослинного |використані матеріали, | | |походження для |зазначені в Групі 14, | | |виготовлення |повинні бути повністю | | |плетених виробів;|вироблені | | |інші продукти | | | |рослинного | | | |походження, в | | | |іншому місці не | | | |пойменовані | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 15|Жири і масла |Виробництво, в якому усі| | |тваринного або |використані матеріали, | | |рослинного |класифікуються в іншій | | |походження; |товарній позиції, аніж | | |продукти їх |товарна позиція продукту| | |розщеплення; | | | |готові харчові | | | |жири; воски | | | |тваринного або | | | |рослинного | | | |походження, крім:| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 1501 |Жир свинячий | | | |(лярд включно) і | | | |жир свійської | | | |птиці, крім жиру | | | |позицій N 0209 | | | |або 1503: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Жири з кісток |Виробництво з матеріалів| | |або відходів |будь-яких товарних | | | |позицій, крім товарних | | | |позицій N 0203, 0206 чи | | | |0207 або кісток товарної| | | |позиції N 0506 | | |- Інші жири |Виробництво з м'яса чи | | | |їстівного потруху свині | | | |товарної позиції N 0203 | | | |чи 0206 або з м'яса та | | | |їстівного потруху птиці | | | |товарної позиції N 0207 | | | | | | 1502 |Жир великої | | | |рогатої худоби, | | | |овечий або | | | |козячий, крім | | | |пойменованих в | | | |позиції N 1503: | | | |- Жир з кісток |Виробництво з матеріалів| | |або відходів |будь-яких товарних | | | |позицій, крім товарних | | | |позицій N 0201, 0202, | | | |0204 чи 0206 або кісток | | | |товарної позиції N 0506 | | |- Інше |Виробництво, в якому усі| | | |використані матеріали, | | | |зазначені в Групі 2, | | | |повинні бути повністю | | | |вироблені | | | | | | 1504 |Жири, масла і їх | | | |фракції із риб | | | |або морських | | | |ссавців, | | | |нерафіновані або | | | |рафіновані, але | | | |без зміни їх | | | |хімічного складу | | | |- Тверді фракції |Виробництво з матеріалів| | | |будь-яких товарних | | | |позицій, включаючи інші | | | |матеріали товарної | | | |позиції N 1504 | | |- Інше |Виробництво, в якому усі| | | |використані матеріали, | | | |зазначені в Групах 2 і 3| | | |повинні бути повністю | | | |вироблені | | | | | | Ex 1505 |Рафінований |Виробництво з сирого | | |ланолін |овечого жиру товарної | | | |позиції N 1505 | | | | | | 1506 |Жири і масла | | | |інших тварин і їх| | | |фракції, | | | |нерафіновані, або| | | |рафіновані, але | | | |без зміни їх | | | |хімічного складу:| | | |- Тверді фракції |Виробництво з матеріалів| | | |будь-яких товарних | | | |позицій, включаючи інші | | | |матеріали товарної | | | |позиції N 1506 | | |- Інше |Виробництво, в якому усі| | | |використані матеріали, | | | |зазначені в Групах 2 і 3| | | |повинні бути повністю | | | |вироблені | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 1507-1515 |Олія рослинного | | | |походження та її | | | |фракції: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Олія соєва, |Виробництво, в якому усі| | |арахісова, |використані матеріали, | | |пальмова, |класифікуються в іншій| | |копрова, |товарній позиції, аніж | | |пальмоядрова, |товарна позиція продукту| | |бабасу, олія | | | |тунгова та | | | |ойтикова, | | | |миртовий віск та | | | |японській віск, | | | |фракції олії | | | |жожоба та олії | | | |технічної чи | | | |промислової, крім| | | |виробництва | | | |продуктів | | | |харчування, | | | |призначених для | | | |споживання | | | |людиною | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Тверді фракції,|Виробництво з інших | | |крім фракцій |матеріалів товарних | | |олії жожоба |позицій N 1507-1515 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інша олія |Виробництво, в якому усі| | | |овочеві матеріали | | | |повинні бути повністю | | | |вироблені | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 1516 |Жири і масла | Виробництво, в якому: | | |тваринні або | - усі використані | | |рослинні та їх | матеріали, зазначені в | | |фракції, повністю| Групі 2, повинні бути | | |або частково | повністю вироблені; | | |гідрогенізовані, | - усі використані | | |інтеретерифікова-| матеріали овочевого | | |ні, реетерифікова| походження повинні бути| | |ні або елаідинізо| повністю вироблені. | | |вані, нерафінова-| Однак, можуть | | |ні або рафіновані| використовуватися | | |але не піддані | матеріали товарних | | |подальшій обробці| позицій N 1507, 1508, | | | | 1511 та 1513 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 1517 |Маргарин; харчові|Виробництво, в якому: | | |суміші тваринних |- усі використані | | |або рослинних |матеріали, зазначені в | | |жирів або масел |Групах 2 і 4, повинні | | |(олії) або |бути повністю вироблені;| | |фракцій |- усі використані | | |різноманітних |матеріали овочевого | | |жирів або масел |походження повинні бути | | |(олії), що |повністю вироблені. | | |класифікуються в |Однак, можуть | | |даній групі, крім|використовуватися | | |харчових жирів |матеріали товарних | | |або масел (олії) |позицій N 1507, 1508, | | |або їх фракцій |1511 та 1513 | | |товарної позиції | | | |N 1516 | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 16 |Готові харчові |Виробництво з тварин, | | |продукти з м'яса,|зазначених в Групі 1. | | |риби або |Усі використані | | |ракоподібних, |матеріали, зазначені в | | |молюсків або |Групі 3, повинні бути | | |інших водних |повністю вироблені | | |безхребетних | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 17|Цукор і |Виробництво, в якому усі| | |кондитерські |використані матеріали, | | |вироби з цукру, |класифікуються в іншій | | |крім: |товарній позиції, аніж | | | |товарна позиція продукту| | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 1701 |Цукор тростинний |Виробництво, в якому | | |або з цукрового |вартість будь-яких | | |буряку і хімічно |зазначених в Групі 17 | | |чиста сахароза в |використаних матеріалів| | |твердому стані з |не перевищує 30% ціни | | |доданням |франко-завод продукту | | |ароматичних | | | |речовин або | | | |барвників | | | | | | | 1702 |Інші види цукру, | | | |включаючи хімічно| | | |чисті лактозу, | | | |мальтозу, глюкозу| | | |і фруктозу в | | | |твердому стані; | | | |сиропи цукрові | | | |без додання | | | |ароматичних | | | |речовин або | | | |барвників; | | | |штучний мед, | | | |змішаний або | | | |незмішаний з | | | |натуральним, | | | |карамель: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Хімічно чиста |Виробництво з матеріалів| | |мальтоза та |будь-якої товарної | | |фруктоза |позиції, включаючи інші | | | |матеріали товарної | | | |позиції N 1702 | | |- Інші види цукру|Виробництво, в якому | | |в твердому стані,|вартість будь-яких | | |з доданням |зазначених в Групі 17 | | |ароматичних |використаних матеріалів | | |речовин або |не перевищує 30% ціни | | |барвників |франко-завод продукту | | |- Інше |Виробництво, в якому усі| | | |використані матеріали | | | |повинні вже походити | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 1703 |Патока (меляса), |Виробництво, в якому | | |отримана в |вартість будь-яких | | |результаті |зазначених в Групі 17 | | |екстракції або |використаних матеріалів| | |рафінування |не перевищує 30% ціни | | |цукру, |франко-завод продукту | | |ароматизована або| | | |фарбована | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 1704 |Кондитерські |Виробництво, в якому: | | |вироби із цукру, |- усі використані | | |що не містять |матеріали класифікуються| | |какао (білий |в іншій товарній | | |шоколад включно) |позиції, аніж товарна | | | |позиція продукту; | | | |- вартість будь-яких | | | |зазначених в Групі 17 | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 30% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 18 |Какао і продукти |Виробництво, в якому: | | |з нього |- усі використані | | | |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, аніж товарна | | | |позиція продукту; | | | |- вартість будь-яких | | | |зазначених в Групі 17 | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 30% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 1901 |Екстракт | | | |солодовий; готові| | | |харчові продукти | | | |з борошна, крупи,| | | |крохмалю або | | | |солодового | | | |екстракту, без | | | |вмісту або з | | | |вмістом менше 40 | | | |мас. % какао, у | | | |перерахунку на | | | |цілком знежирену | | | |основу, в іншому | | | |місці не | | | |пойменовані; | | | |харчові продукти | | | |із сировини, | | | |вказаної в | | | |позиціях N 0401- | | | |0404, без вмісту | | | |або з вмістом | | | |менше 5 мас.% | | | |какао, у | | | |перерахунку на | | | |цілком знежирену | | | |основу, в іншому | | | |місці не | | | |пойменовані: | | | |- Екстракт |Виробництво з зернових | | |солодовий |Групи 10 | | |- Інше |Виробництво, в якому: | | | |- усі використані | | | |матеріали класифіковані | | | |в іншій товарній | | | |позиції, аніж товарна | | | |позиція продукту; | | | |- вартість будь-яких | | | |зазначених в Групі 17 | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 30% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | 1902 |Вироби макаронні,| | | |піддані або | | | |непіддані | | | |тепловій обробці,| | | |з начинкою (з | | | |м'яса або інших | | | |продуктів) і без | | | |неї або | | | |приготовлені | | | |іншим способом, | | | |як-от, спагетті, | | | |макарони, лапша, | | | |лазанья, ноккі, | | | |равіолі, | | | |каннелоні; | | | |кускус, готовий | | | |або не готовий до| | | |споживання: | | | |- що містять до |Виробництво, в якому усі| | |20 мас.% м'яса, |використані зернові та | | |м'ясних |їх похідні (крім твердої| | |субпродуктів, |пшениці та її похідних) | | |риби, |повинні бути повністю | | |ракоподібних чи |вироблені | | |моллюсків | | | |- що містять |Виробництво, в якому: | | |більш як 20 мас.%|- усі використані | | |м'яса, м'ясних |зернові та їх похідні | | |субпродуктів, |(крім твердої пшениці | | |риби, |та її похідних) повинні | | |ракоподібних чи |бути повністю вироблені;| | |моллюсків |- усі використані | | | |матеріали Груп 2 і 3 | | | |повинні бути повністю | | | |вироблені | | | | | | 1903 |Тапіока та її |Виробництво з матеріалів| | |замінники, |будь-якої товарної | | |приготовлені з |позиції, крім | | |крохмалю в формі |картопляного крохмалю | | |пластівців, |товарної позиції N 1108 | | |гранул, крупинок,| | | |висівок або | | | |аналогічних | | | |формах | | | | | | | 1904 |Готові харчові |Виробництво: | | |продукти, |- з матеріалів, що не | | |отримані шляхом |класифіковані в | | |вздуття або |товарній позиції N | | |обжарювання |1806; | | |зернових |- в якому усі | | |(наприклад, |використані зернові та | | |кукурудзяні |борошно (крім твердої | | |пластівці); інші |пшениці та її похідних) | | |зернові, крім |повинні бути повністю | | |кукурудзи у |вироблені; | | |вигляді зерен або|- в якому вартість будь-| | |у вигляді |яких зазначених в | | |пластівців, або |Групі 17 використаних | | |інші оброблені |матеріалів не перевищує | | |зерна (крім |30% ціни франко-завод | | |борошна та круп),|продукту | | |попередньо | | | |проварені або | | | |приготовлені | | | |іншим способом, | | | |не поіменовані в | | | |інших позиціях | | | | | | | 1905 |Хлібобулочні |Виробництво з матеріалів| | |вироби, тістечка,|будь-якої товарної | | |печиво та інші |позиції, крім Групи 11 | | |продукти | | | |хлібопекарського | | | |виробництва без | | | |вмісту або із | | | |вмістом какао; | | | |вафельні диски, | | | |пусті капсули, | | | |придатні для | | | |використання в | | | |фармацевтичних | | | |цілях, вафельні | | | |облатки для | | | |запечатування, | | | |рисовий папір і | | | |аналогічні | | | |продукти | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 20|Продукти |Виробництво, в якому усі| | |переробки овочів,|використані фрукти, | | |фруктів, горіхів |горіхи та овочі повинні | | |або інших частин |бути повністю вироблені | | |рослин, крім: | | | | | | | Ex 2001 |Ямс, батат, та |Виробництво, в якому усі| | |подібні їстівні |використані матеріали | | |частини рослин, |класифікуються в іншій | | |що містять не |товарній позиції, аніж | | |менше 5 мас.% |товарна позиція продукту| | |крохмалю, | | | |приготовлені або | | | |консервовані в | | | |оцті або оцтовій | | | |кислоті | | | | | | | Ex 2004 та |Картопля у |Виробництво, в якому усі| | ex 2005 |вигляді борошна, |використані матеріали | | |круп або |класифікуються в іншій | | |пластівців, |товарній позиції, аніж | | |приготовлена або |товарна позиція продукту| | |консервована | | | |іншим чином, | | | |окрім як в оцті | | | |або оцтовій | | | |кислоті | | | | | | | 2006 |Овочі, фрукти, |Виробництво, в якому | | |горіхи, шкірки |вартість будь-яких | | |фруктів та інші |використаних матеріалів | | |частини рослин, |Групи 17 не перевищує | | |консервовані в |30% ціни франко-завод | | |цукрі (сушені, |продукту | | |зацукровані або | | | |глазуровані) | | | | | | | 2007 |Джеми, желе |Виробництво, в якому: | | |плодово-ягідне, |- усі використані | | |мармелади, пюре |матеріали класифікуються| | |та пасти |в іншій товарній | | |плодово-ягідні |позиції, аніж товарна | | |або горіхові, які|позиція продукту; | | |пройшли теплову |- вартість будь-яких | | |обробку, з |використаних матеріалів | | |додаванням або |Групи 17 не перевищує | | |без додавання |30% ціни франко-завод | | |цукру або інших |продукту | | |підсолоджувальних| | | |речовин | | | | | | | Ex 2008 |Горіхи, що не |Виробництво, в якому | | |містять додавань |вартість використаних | | |цукру чи спирту |горіхів та олійного | | | |насіння товарних позицій| | | |N 0801, 0802 та 1202- | | | |1207, що походять, | | | |перевищує 60% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | |- Горіхове масло;|Виробництво, в якому усі| | |суміші на |використані матеріали | | |зернових; |класифікуються в іншій | | |серцевина |товарній позиції, аніж | | |пальмового |товарна позиція продукту| | |горіху; маїс | | | |(кукурудза) | | | | | | | |- Інше, крім |Виробництво, в якому: | | |фруктів та |- усі використані | | |горіхів, |матеріали класифікуються| | |приготовлених |в іншій товарній | | |іншим способом, |позиції, аніж товарна | | |окрім як на парі |позиція продукту; | | |або в окропі, без|- вартість будь-яких | | |додавання цукру, |використаних матеріалів | | |заморожених |Групи 17 не перевищує | | | |30% ціни франко-завод | | | |продукту | | | | | | 2009 |Соки, фрукти |Виробництво, в якому: | | |(включаючи |- усі використані | | |виноградне |матеріали класифікуються| | |сусло), соки |в іншій товарній | | |овочеві, |позиції, аніж товарна | | |незброжені і без |позиція продукту; | | |додавання спирту,|- вартість будь-яких | | |з додаванням або |використаних матеріалів | | |без додавання |Групи 17 не перевищує | | |цукру чи інших |30% ціни франко-завод | | |підсолоджувальних|продукту | | |речовин | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 21|Різні харчові |Виробництво, в якому усі| | |продукти, крім: |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, аніж | | | |товарна позиція продукту| | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 2101 |Екстракти, |Виробництво, в якому: | | |есенції, |- усі використані | | |концентрати кави,|матеріали класифікуються| | |чаю, мате, та |в іншій товарній | | |готові продукти |позиції, аніж товарна | | |на їх основі, або|позиція продукту; | | |на основі кави, |- увесь використаний | | |чаю, мате; |цикорій повинен бути | | |цикорій смажений |повністю вироблений | | |та інші смажені | | | |замінники кави та| | | |екстракти, | | | |есенції і | | | |концентрати | | | | | | | 2103 |Продукти для | | | |соусів і соуси | | | |готові; добавки і| | | |приправи змішані;| | | |гірчичний порошок| | | |і мука і готова | | | |гірчиця | | | |- Соуси і |Виробництво, в якому усі| | |продукти для них;|використані матеріали | | |суміші спецій та |класифікуються в іншій | | |приправ |товарній позиції, аніж | | | |товарна позиція | | | |продукту. Однак, може | | | |використовуватися | | | |гірчичний порошок чи | | | |мука або готова гірчиця | | |- Гірчичний |Виробництво з матеріалів| | |порошок і мука та|будь-якої товарної | | |готова гірчиця |позиції | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 2104 |Супи і бульйони |Виробництво з матеріалів| | |готові і |будь-якої товарної | | |заготовки для їх |позиції, крім | | |приготування |приготовлених чи | | | |консервованих овочей | | | |товарних позицій | | | |N 2002-2005 | | | | | | 2106 |Харчові продукти,|Виробництво, в якому: | | |в іншому місці не|- усі використані | | |пойменовані |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, аніж товарна | | | |позиція продукту; | | | |- вартість будь-яких | | | |використаних матеріалів | | | |Групи 17 не перевищує | | | |30% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 22|Напої алкогольні |Виробництво, в якому: | | |і безалкогольні, |- усі використані | | |оцет, крім: |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, аніж товарна | | | |позиція продукту; | | | |- увесь використаний | | | |виноград чи будь-який | | | |матеріал, що походить | | | |від винограду, повинен | | | |бути повністю вироблений| | | | | | 2202 |Води, включаючи |Виробництво, в якому: | | |мінеральні і |- усі використані | | |газовані з |матеріали класифікуються| | |додаванням цукру |в іншій товарній | | |або інших |позиції, аніж товарна | | |підсолоджувальних|позиція продукту; | | |або ароматизуваль|- вартість будь-яких | | |них речовин; |використаних матеріалів | | |безалкогольні |Групи 17 не перевищує | | |напої, інші, за |30% ціни франко-завод | | |винятком |продукту; | | |фруктових або |- будь-який використаний| | |овочевих соків, |фруктовий сік (крім | | |що класифікуються|соків ананасу, лайма | | |в товарній |та грейпфруту) | | |позиції N 2009 |повинен вже походити | | | | | | 2207 |Спирт етиловий |Виробництво: | | |неденатурований, |- з матеріалів, не | | |з концентрацією |класифікованих в | | |алкоголю не |товарних позиціях N | | |менше 80 об.%; |2207 або 2208, | | |спирт етиловий |- де увесь використаний | | |та інші спирти, |виноград та будь-які | | |денатуровані, |його похідні мають | | |будь-якої |бути повністю | | |концентрації |виробленими, або, якщо | | | |всі інші використані | | | |матеріали вже походять, | | | |аррак може бути | | | |використаний з | | | |обмеженням 5% за об'ємом| | | | | | 2208 |Спирт етиловий |Виробництво: | | |неденатурований, |- з матеріалів, не | | |з концентрацією |класифікованих в | | |спирту менше 80 |товарних позиціях N | | |об.%; міцні |2207 або 2208; | | |спиртні напої, |- в якому увесь | | |лікери та інші |використаний виноград та| | |алкогольні напої |будь-які його похідні | | | |мають бути повністю | | | |виробленими, або, якщо | | | |всі інші використані | | | |матеріали вже походять, | | | |аррак може бути | | | |використаний з | | | |обмеженням 5% за об'ємом| | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 23|Залишки і відходи|Виробництво, в якому усі| | |харчової |використані матеріали | | |промисловості; |класифікуються в іншій | | |готові корми для |товарній позиції, аніж | | |тварин, крім |товарна позиція продукту| | | | | | Ex 2301 |Китова мука; |Виробництво, в якому усі| | |мука, мука |використані матеріали, | | |грубого млива і |зазначені в Групах 2 і | | |гранули з м'яса |3, повинні бути повністю| | |або м'ясних |вироблені | | |супродуктів, риби| | | |або ракоподібних,| | | |молюсків або | | | |інших водних | | | |безхребетних, що | | | |непридатні для | | | |споживання | | | |людиною | | | | | | | Ex 2303 |Відходи |Виробництво, в якому | | |виробництва |увесь використаний маїс | | |крохмалю з маїсу |повинен бути повністю | | |і аналогічні |вироблений | | |відходи (крім | | | |концентрованих | | | |настоїв), в | | | |якому вміст | | | |протеїну в | | | |перерахунку на | | | |суху речовину | | | |більше 40 мас.% | | | | | | | Ex 2306 |Жмихи або інші |Виробництво, в якому усі| | |тверді відходи, |використані оливки | | |отримані в |повинні бути повністю | | |результаті |вироблені | | |екстрації | | | |маслинової олії, | | | |що містять більш | | | |як 3% маслинової | | | |олії | | | | | | | 2309 |Продукти, що |Виробництво, в якому: | | |використовуються |- усі використані | | |для годівлі |зернові, цукор, | | |тварин |меласа, м'ясо чи | | | |молоко повинні вже | | | |походити; | | | |- усі використані | | | |матеріали Групи 3 | | | |повинні бути повністю | | | |вироблені | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 24|Тютюн та його |Виробництво, в якому усі| | |промислові |використані матеріали, | | |замінники, крім: |зазначені в Групі 24, | | | |повинні бути повністю | | | |вироблені | | | | | | 2402 |Сигари, сигари з |Виробництво, в якому | | |обрізаними |принаймні 70 мас.% | | |кінцями, |використаного | | |сигарилли і |необробленого тютюну чи | | |цигарки з тютюну |залишків тютюну товарної| | |або його |позиції N 2401 повинні | | |замінників |вже походити | | | | | | Ex 2403 |Тютюн для куріння|Виробництво, в якому | | | |принаймні 70 мас.% | | | |використаного | | | |необробленого тютюну чи | | | |залишків тютюну товарної| | | |позиції N 2401 повинні | | | |вже походити | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 25|Сіль; сірка; |Виробництво, в якому усі| | |землі і камінь; |використані матеріали | | |штукатурні |класифікуються в іншій | | |матеріали, вапно |товарній позиції, аніж | | |та цемент, крім: |товарна позиція продукту| | | | | | Ex 2504 |Графіт природний |Збагачення вмісту | | |кристалічний, зі |вуглецю, очищення та | | |збагаченим |розмелювання сирого | | |вмістом вуглецю, |кристалічного графіту | | |очищений та | | | |матовий | | | | | | | Ex 2515 |Мармур, грубо |Розрізання мармуру | | |розпиляні або |завтовшки більше 25 см | | |нерозпиляні, або |шляхом розпилювання чи | | |розділені іншим |іншим способом (навіть | | |способом на блоки|вже розпиляного) | | |або плити | | | |прямокутної | | | |(включаючи | | | |квадратну) форми | | | |завтовшки не | | | |більше 25 см | | | | | | | Ex 2516 |Граніт, порфір, |Розрізання каменю | | |базальт, піщаник,|завтовшки більше 25 см | | |інший камінь для |шляхом розпилювання чи | | |монументів і |іншим способом (навіть | | |будівництва, |вже розпиляного) | | |грубо розпиляний | | | |або нерозпиляний,| | | |або розділений | | | |іншим способом на| | | |блоки або плити | | | |прямокутної | | | |(включаючи | | | |квадратну) форми | | | |завтовшки не | | | |більше 25 см | | | | | | | Ex 2518 |Доломіт |Кальцинування | | |кальцинований |некальцинованого | | | |доломіту | | | | | | Ex 2519 |Карбонат магнію |Виробництво, в якому усі| | |подрібнений |використані матеріали | | |(магнезит) в |класифікуються в іншій | | |герметично |товарній позиції, аніж | | |закритих |товарна позиція | | |місткостях, оксид|продукту. Однак, може | | |магнію, чистий |використовуватися | | |або нечистий, |карбонат магнію | | |крім магнезії |природний (магнезит) | | |плавленої або | | | |магнезії | | | |перепаленої | | | |(агломерованої) | | | | | | | Ex 2520 |Гіпс, спеціально |Виробництво, в якому | | |приготовлений для|вартість усіх | | |лікування зубів |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | Ex 2524 |Волокна азбесту |Виробництво з | | |натуральні |азбестового концентрату | | | | | | Ex 2525 |Слюди порошок |Розмелювання слюди чи | | | |відходів слюди | | | | | | Ex 2530 |Природні |Кальцинування або | | |пігменти, |розмелювання природних | | |кальциновані або |пігментів | | |перетерті | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 26 |Руда, шлаки і |Виробництво, в якому усі| | |попіл |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, аніж | | | |товарна позиція продукту| | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 27|Паливо |Виробництво, в якому усі| | |мінеральне, масла|використані матеріали | | |і продукти їх |класифікуються в іншій | | |перегонки; |товарній позиції, аніж | | |бітумінозні |товарна позиція продукту| | |матеріали; віск | | | |мінеральний, | | | |крім: | | | | | | | Ex 2707 |Масла, в яких |Операції рафінування | | |маса ароматичних |та/або один чи більше | | |складових частин |спеціальних процеси* | | |перевищує масу |Або | | |неароматичних, до|Інші операції, в яких | | |того ж ці масла |усі використані | | |подібні до |матеріали класифікуються| | |мінеральної |в іншій товарній | | |нафти, отриманої |позиції, аніж товарна | | |в результаті |позиція продукту. Однак | | |перегонки високо-|можуть використовуватися| | |температурної |матеріали, класифіковані| | |кам'яновугільної |в тій самій товарній | | |смоли, з яких |позиції, за умови, що їх| | |більш як 65% за |вартість не перевищує | | |обсягом |50% ціни франко-завод | | |переганяються під|продукту | | |температурою до | | | |250 град. C | | | |(включаючи суміші| | | |нафтового спирту | | | |та бензолу) для | | | |використання як | | | |енергетичне або | | | |теплове паливо | | | __________________ | * Щодо особливих умов відносно "спеціальних процесів" див. | вступні примітки 7.1. та 7.3. | | Ex 2709 |Нафта або |Суха перегонка | | |нафтопродукти |бітумінозних матеріалів | | |сирі, отримані з | | | |бітумінозних | | | |мінералів | | | | | | | 2710 |Продукти |Операції рафінування | | |переробки нафти |та/або один чи більше | | |та продукти, |спеціальних процеси* | | |отримані з |Або | | |бітумінозних |Інші операції, в яких | | |мінералів, крім |усі використані | | |сирих; продукти, |матеріали класифікуються| | |в іншому місці не|в іншій товарній | | |пойменовані, із |позиції, аніж товарна | | |вмістом 70 і |позиція продукту. Однак | | |більше мас.% |можуть використовуватися| | |нафтопродуктів, |матеріали, класифіковані| | |отриманих із |в тій самій товарній | | |бітумінозних |позиції, за умови, що їх| | |мінералів, до |вартість не перевищує | | |того ж ці |50% ціни франко-завод | | |продукти є їх |продукту | | |основними | | | |складниками | | | ___________________ | * Щодо особливих умов відносно "спеціальних процесів" див. | вступну примітку 7.1. | | 2711 |Гази нафтові та |Операції рафінування | | |інші вуглеводні у|та/або один чи більше | | |газоподібному |спеціальних процеси* | | |стані |Або | | | |Інші операції, в яких | | | |усі використані | | | |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, аніж товарна | | | |позиція продукту. Однак | | | |можуть використовуватися| | | |матеріали, класифіковані| | | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | ___________________ | * Щодо особливих умов відносно "спеціальних процесів" див. | вступну примітку 7.1. | | 2712 |Вазелін нафтовий,|Операції рафінування | | |віск парафіновий,|та/або один чи більше | | |віск нафтовий |спеціальних процеси* | | |мікрокристаліч- |Або | | |ний, озокерит, |Інші операції, в яких | | |віск лігнітовий, |усі використані | | |віск торф'яний, |матеріали класифікуються| | |інші мінеральні |в іншій товарній | | |воски і продукти,|позиції, аніж товарна | | |отримані в |позиція продукту. Однак | | |результаті |можуть використовуватися| | |синтезу або інших|матеріали, класифіковані| | |процесів, |в тій самій товарній | | |фарбовані або |позиції, за умови, що їх| | |нефарбовані |вартість не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | __________________ | * Щодо особливих умов відносно "спеціальних процесів" див. | вступні примітки 7.1. та 7.3. | | 2713 |Кокс нафтовий, |Операції рафінування | | |бітум нафтовий та|та/або один чи більше | | |інші залишки від |спеціальних процеси* | | |переробки нафти |Або | | |або отримані з |Інші операції, в яких | | |бітумінозних |усі використані | | |матеріалів |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, аніж товарна | | | |позиція продукту. Однак | | | |можуть використовуватися| | | |матеріали, класифіковані| | | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | __________________ | * Щодо особливих умов відносно "спеціальних процесів" див. | вступні примітки 7.1. та 7.3. | | 2714 |Бітум і асфальт |Операції рафінування | | |природні; сланці |та/або один чи більше | | |бітумінозні чи |спеціальних процеси* | | |нафтоносні та |Або | | |піски |Інші операції, в яких | | |бітумінозні; |усі використані | | |асфальтити і |матеріали класифікуються| | |асфальтові породи|в іншій товарній | | | |позиції, аніж товарна | | | |позиція продукту. Однак | | | |можуть використовуватися| | | |матеріали, класифіковані| | | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | __________________ | * Щодо особливих умов відносно "спеціальних процесів" див. | вступні примітки 7.1. та 7.3. | | 2715 |Суміші |Операції рафінування | | |бітумінозні, |та/або один чи більше | | |основані на |спеціальних процеси* | | |природному |Або | | |асфальті, |Інші операції, в яких | | |природному |усі використані | | |бітумі, нафтовому|матеріали класифікуються| | |бітумі, |в іншій товарній | | |мінеральних |позиції, аніж товарна | | |смолах або пеку |позиція продукту. Однак | | |мінеральних смол |можуть використовуватися| | | |матеріали, класифіковані| | | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | __________________ | * Щодо особливих умов відносно "спеціальних процесів" див. | вступні примітки 7.1. та 7.3. | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 28|Продукти |Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |неорганічної |використані матеріали |в якому | |хімії; сполуки |класифікуються в іншій|вартість усіх | |неорганічні і |товарній позиції, аніж |використаних | |органічні |товарна позиція |матеріалів не | |дорогоцінних, |продукту. Однак можуть |перевищує 40% | |рідкоземельних |використовуватися |ціни франко- | |металів, |матеріали, класифіковані|завод продукту| |радіоактивних |в тій самій товарній | | |елементів або |позиції, за умови, що їх| | |ізотопів, крім: |вартість не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | | | | | Ex 2805 |Метали лужні і |Виробництво шляхом | | |лужноземельні |електролітичної або | | | |температурної обробки, в| | | |якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | Ex 2811 |Триоксид сірки |Виробництво з діоксиду |Виробництво, | | |сірки |в якому | | | |вартість усіх | | | |використаних | | | |матеріалів не | | | |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| | | | | Ex 2833 |Сульфат алюмінію |Виробництво, в якому | | | |вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | Ex 2840 |Перборати натрію |Виробництво з |Виробництво, | | |тетраборат пентагідрату |в якому | | |динатрію |вартість усіх | | | |використаних | | | |матеріалів не | | | |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 29|Органічні хімічні|Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |сполуки, крім: |використані матеріали |в якому | | |класифікуються в іншій |вартість усіх | | |товарній позиції, аніж |використаних | | |товарна позиція |матеріалів не | | |продукту. Однак можуть |перевищує 40% | | |використовуватися |ціни франко- | | |матеріали, класифіковані|завод продукту| | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | | | | | Ex 2901 |Вуглеводні |Операції рафінування | | |ациклічні, що |та/або один чи більше | | |використовуються |спеціальних процеси* | | |як енергетичне |Або | | |або теплове |Інші операції, в яких | | |паливо |усі використані | | | |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, аніж товарна | | | |позиція продукту. Однак | | | |можуть використовуватися| | | |матеріали, класифіковані| | | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | __________________ | * Щодо особливих умов відносно "спеціальних процесів" див. | вступні примітки 7.1. та 7.3. | | Ex 2902 |Циклани та |Операції рафінування | | |циклени (крім |та/або один чи більше | | |азуленів), |спеціальних процеси* | | |бензоли, толуени,|Або | | |ксилени, що |Інші операції, в яких | | |використовуються |усі використані | | |як енергетичне |матеріали класифікуються| | |або теплове |в іншій товарній | | |паливо |позиції, аніж товарна | | | |позиція продукту. Однак | | | |можуть використовуватися| | | |матеріали, класифіковані| | | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | __________________ | * Щодо особливих умов відносно "спеціальних процесів" див. | вступні примітки 7.1. та 7.3. | | Ex 2905 |Алкоголяти |Виробництво з матеріалів|Виробництво, | |металеві |будь-якої товарної |в якому | |алкоголів цієї |позиції, включаючи інші |вартість усіх | |товарної позиції |матеріалі товарної |використаних | |та етанолу |позиції N 2905. Однак |матеріалів не | | |алкоголяти металеві цієї|перевищує 40% | | |товарної позиції можуть |ціни франко- | | |використовуватися за |завод продукту| | |умови, що їх вартість не| | | |перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | 2915 |Кислоти ациклічні|Виробництво з матеріалів|Виробництво, | |монокарбонові |будь-якої товарної |в якому | |насичені та їх |позиції. Однак вартість |вартість усіх | |ангідриди; |усіх використаних |використаних | |галіди, пероксиди|матеріалів товарних |матеріалів не | |і пероксикислоти;|позицій N 2915 та 2916 |перевищує 40% | |похідні цих |не може перевищувати 20%|ціни франко- | |сполук, |ціни франко-завод |завод продукту| |галогеновані, |продукту | | |сульфовані, | | | |нітровані і | | | |нітрозовані | | | | | | | Ex 2932 |- Внутрішні ефіри|Виробництво з матеріалів|Виробництво, | |та їх похідні, |будь-якої товарної |в якому | |галогеновані, |позиції. Однак вартість |вартість усіх | |сульфовані, |усіх використаних |використаних | |нітровані і |матеріалів товарної |матеріалів не | |нітрозовані |позиції N 2909 не може |перевищує 40% | | |перевищувати 20% ціни |ціни франко- | | |франко-завод продукту |завод продукту| | | | | |- Ацеталі |Виробництво з матеріалів|Виробництво, | |циклічні та |будь-якої товарної |в якому | |внутрішні |позиції |вартість усіх | |напівацетали, їх | |використаних | |похідні, | |матеріалів не | |галогеновані, | |перевищує 40% | |сульфовані, | |ціни франко- | |нітровані і | |завод продукту| |нітрозовані | | | | | | | 2933 |Сполуки |Виробництво з матеріалів|Виробництво, | |гетероциклічні із|будь-якої товарної |в якому | |вмістом тільки |позиції. Однак вартість |вартість усіх | |гетероатомів |усіх використаних |використаних | |азоту |матеріалів товарних |матеріалів не | | |позицій N 2932 та 2933 |перевищує 40% | | |не може перевищувати 20%|ціни франко- | | |ціни франко-завод |завод продукту| | |продукту | | | | | | 2934 |Кислоти |Виробництво з матеріалів|Виробництво, | |нуклеїнові та їх |будь-якої товарної |в якому | |солі; сполуки |позиції. Однак вартість |вартість усіх | |гетероциклічні, |усіх використаних |використаних | |інші |матеріалів товарних |матеріалів не | | |позицій N 2932, 2933 та |перевищує 40% | | |2934 не може |ціни франко- | | |перевищувати 20% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 30|Фармацевтична |Виробництво, в якому усі| | |продукція, крім: |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій| | | |товарній позиції, аніж | | | |товарна позиція | | | |продукту. Однак можуть | | | |використовуватися | | | |матеріали, класифіковані| | | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | | | | | 3002 |Кров людська; | | | |кров тварин, | | | |приготовлена для | | | |використання в | | | |терапевтичних, | | | |профілактичних і | | | |діагностичних | | | |цілях; сиворотки | | | |імунні, інші | | | |фракції крові і | | | |модифіковані | | | |імунологічні | | | |продукти, | | | |отримані в | | | |результаті | | | |біотехнологічного| | | |процесу або іншим| | | |способом; | | | |вакцини, токсини,| | | |культури | | | |мікроорганізмів | | | |(крім дріжджів) і| | | |аналогічні | | | |продукти: | | | | | | | |- Продукти, що |Виробництво з матеріалів| | |включають дві або|будь-якої товарної | | |більше складові, |позиції, включаючи інші | | |що були змішані в|матеріали товарної | | |терапевтичних чи |позиції N 3002. | | |профілактичних |Матеріали цього опису | | |цілях, або |також можуть | | |незмішані |використовуватися, але | | |продукти для цих |за умови, що їх вартість| | |цілей, |не перевищує 20% ціни | | |розфасовані у |франко-завод продукту | | |виміряних дозах | | | |або у формі чи | | | |упаковці для | | | |роздрібного | | | |продажу | | | | | | | |- Інше | | | |- Кров людська |Виробництво з матеріалів| | | |будь-якої товарної | | | |позиції, включаючи інші | | | |матеріали товарної | | | |позиції N 3002. | | | |Матеріали цього опису | | | |також можуть | | | |використовуватися, але | | | |за умови, що їх вартість| | | |не перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | |- кров тварин, |Виробництво з матеріалів| | |підготовлена для |будь-якої товарної | | |використання в |позиції, включаючи інші | | |терапевничних або|матеріали товарної | | |профілактичних |позиції N 3002. | | |цілях |Матеріали цього опису | | | |також можуть | | | |використовуватися, але | | | |за умови, що їх вартість| | | |не перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | |- фракції крові, |Виробництво з матеріалів| | |крім сиворотки |будь-якої товарної | | |імунної, |позиції, включаючи інші | | |гемоглобіну та |матеріали товарної | | |сиворотки |позиції N 3002. | | |глобуліну |Матеріали цього опису | | | |також можуть | | | |використовуватися, але | | | |за умови, що їх вартість| | | |не перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | |- гемоглобін, |Виробництво з матеріалів| | |глобулін крові та|будь-якої товарної | | |сиворотка |позиції, включаючи інші | | |глобуліну |матеріали товарної | | | |позиції N 3002. | | | |Матеріали цього опису | | | |також можуть | | | |використовуватися, але | | | |за умови, що їх вартість| | | |не перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | |- Інше |Виробництво з матеріалів| | | |будь-якої товарної | | | |позиції, включаючи інші | | | |матеріали товарної | | | |позиції N 3002. | | | |Матеріали цього опису | | | |також можуть | | | |використовуватися, але | | | |за умови, що їх вартість| | | |не перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | 3003 і 3004|Медикаменти (крім| | | |вказаних в | | | |товарних позиціях| | | |N 3002, 3005, | | | |3006) | | | |- Отримані з |Виробництво, в якому усі| | |амікацину, |використані матеріали | | |вказаного в |класифікуються в іншій | | |товарній позиції |товарній позиції, аніж | | |N 2941 |товарна позиція | | | |продукту; Однак можуть | | | |використовуватися | | | |матеріали, класифіковані| | | |в товарних позиціях N | | | |3003 або 3004, за умови,| | | |що їх сукупна вартість | | | |не перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | |- Інше |Виробництво, в якому: | | | |- усі використані | | | |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, аніж товарна | | | |позиція продукту. Однак | | | |можуть використовуватися| | | |матеріали, класифіковані| | | |в товарних позиціях N | | | |3003 або 3004, за умови,| | | |що їх сукупна вартість | | | |не перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 31|Добрива, крім: |Виробництво, в якому усі|Виробництво, | | |використані матеріали |в якому | | |класифікуються в іншій |вартість усіх | | |товарній позиції, аніж |використаних | | |товарна позиція |матеріалів не | | |продукту; Однак можуть |перевищує 40% | | |використовуватися |ціни франко- | | |матеріали, класифіковані|завод продукту| | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | | | | | Ex 3105 |Добрива |Виробництво, в якому: |Виробництво, | |мінеральні або |- усі використані |в якому | |хімічні, із |матеріали |вартість усіх | |вмістом двох або |класифікуються в |використаних | |трьох поживних |іншій товарній позиції, |матеріалів не | |елементів: азот, |аніж товарна позиція |перевищує 40% | |фосфор, калій; |продукту. Однак можуть |ціни франко- | |добрива інші; |використовуватися |завод продукту| |товари, вказані в|матеріали, | | |даній групі, в |класифіковані в тій | | |таблетках, або |самій товарній позиції, | | |інших аналогічних|за умови, що їх | | |формах, або в |вартість не перевищує | | |пакунках; маса |20% ціни франко-завод | | |брутто яких не |продукту; | | |перевищує 10 кг, |- вартість усіх | | |крім: |використаних матеріалів | | |- нітрат натрію |не перевищує 50% ціни | | |- вапняний азот |франко-завод продукту | | |- сульфат калію | | | |- сульфат калію | | | |магнію | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 32|Екстракти |Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |дубильні і |використані матеріали |в якому | |фарбувальні; |класифікуються в іншій |вартість усіх | |таніни та їх |товарній позиції, аніж |використаних | |похідні; пігменти|товарна позиція |матеріалів не | |та інші барвники;|продукту; Однак можуть |перевищує 40% | |фарби і лаки; |використовуватися |ціни франко- | |шпаклівка і інші |матеріали, класифіковані|завод продукту| |мастики; чорнило,|в тій самій товарній | | |крім: |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | | | | | Ex 3201 |Танини та їх |Виробництво з танинних |Виробництво, | |солі, ефіри |екстрактів рослинного |в якому | |прості і складні,|походження |вартість усіх | |похідні, інші | |використаних | | | |матеріалів не | | | |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| | | | | 3205 |Лаки кольорові; |Виробництво з матеріалів|Виробництво, | |препарати, |будь-якої товарної |в якому | |виготовлені на їх|позиції, крім товарних |вартість усіх | |основі, вказані в|позицій N 3203, 3204 та |використаних | |примітці 3 до |3205. Однак матеріали |матеріалів не | |цієї групи* |товарної позиції N 3205 |перевищує 40% | | |можуть використовуватися|ціни франко- | | |за умови, що їх вартість|завод продукту| | |не перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | __________________ | * У примітці 3 до Групи 32 йдеться про те, що ці препарати | відносяться до типу, використовуваного для фарбування будь-якого| матеріалу, або використовуються в якості складових у виробництві| фарбувальних препаратів за умови, що їх не класифіковано в іншій| товарній позиції Групи 32. | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 33|Ефірні масла та |Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |есенції; |використані матеріали |в якому | |парфюмерні, |класифікуються в іншій |вартість усіх | |косметичні і |товарній позиції, аніж |використаних | |туалетні |товарна позиція |матеріалів не | |препарати, крім: |продукту. Однак можуть |перевищує 40% | | |використовуватися |ціни франко- | | |матеріали, класифіковані|завод продукту| | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | | | | | 3301 |Олії ефірні |Виробництво з матеріалів|Виробництво, | |(детерпенові чи |будь-якої товарної |в якому | |ні), включаючи |позиції, включаючи |вартість усіх | |"конкрети" або |товари іншого |використаних | |"абсолюти" |"групування"* в цій |матеріалів не | |квіткових |товарній позиції. Однак |перевищує 40% | |екстрактів; |можуть використовуватися|ціни франко- | |есенції; |матеріали, класифіковані|завод продукту| |концентрати |в тій самій товарній | | |ефірних олій в |позиції, за умови, що їх| | |жирах, нелетких |вартість не перевищує | | |оліях, восках і |20% ціни франко-завод | | |аналогічних |продукту | | |речовинах, що | | | |отримуються | | | |методом | | | |анфлеражу, або | | | |мацерації; | | | |терпенові побічні| | | |продукти | | | |детерпенізації | | | |ефірних олій; | | | |дистиляти і | | | |розчини ефірних | | | |масел водні | | | __________________ | * "Групуванням" вважається будь-яка частина товарної позиції,| відокремлена від інших крапкою з комою. | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 34|Мило, поверхне- |Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |активні органічні|використані матеріали |в якому | |речовини, миючі і|класифікуються в іншій |вартість усіх | |мастильні засоби,|товарній позиції, аніж |використаних | |штучні і готові |товарна позиція |матеріалів не | |воски, суміші для|продукту. Однак можуть |перевищує 40% | |чищення і |використовуватися |ціни франко- | |полірування, |матеріали, класифіковані|завод продукту| |свічки і |в тій самій товарній | | |аналогічні |позиції, за умови, що їх| | |вироби, пасти для|вартість не перевищує | | |ліплення, |20% ціни франко-завод | | |"зуболікувальний |продукту | | |віск" і суміші на| | | |основі гіпсу для | | | |зуболікувальних | | | |цілей, крім: | | | | | | | Ex 3403 |Матеріали |Операції рафінування |Виробництво, | |змащувальні, що |та/або один чи більше |в якому | |містять |спеціальних процеси* |вартість усіх | |нафтопродукти чи |Або |використаних | |масла, отримані з|Інші операції, в яких |матеріалів не | |бітумінозних |усі використані |перевищує 40% | |мінералів за |матеріали класифікуються|ціни франко- | |умови, що вони |в іншій товарній |завод продукту| |становлять не |позиції, аніж товарна | | |менш як 70 мас.% |позиція продукту. Однак | | | |можуть використовуватися| | | |матеріали, класифіковані| | | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | __________________ | * Щодо особливих умов відносно "спеціальних процесів" див. | вступні примітки 7.1. та 7.3. | | 3404 |Воски штучні і |Виробництво, в якому усі| | |готові: |використані матеріали | | |- На основі |класифікуються в іншій | | |парафіну, |товарній позиції, аніж | | |нафтового воску, |товарна позиція | | |восків, отриманих|продукту. Однак можуть | | |з бітумінозних |використовуватися | | |матеріалів, гачу |матеріали, класифіковані| | |парафінового або |в тій самій товарній | | |восків окалини |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | | | | | |- Інше |Виробництво з матеріалів|Виробництво, | | |будь-якої товарної |в якому | | |позиції, крім: |вартість усіх | | |- гідрованих олій, що |використаних | | |мають властивості восків|матеріалів не | | |товарної позиції N 1516;|перевищує 40% | | |- маслянистих кислот, |ціни франко- | | |що не визначені хімічно,|завод продукту| | |або промислових жирних | | | |алкоголів, що мають | | | |властивості восків | | | |товарної позиції N 3823;| | | |- матеріалів товарної | | | |позиції N 3404 | | | | | | | |Однак ці матеріали | | | |можуть використовуватися| | | |за умови, що їх вартість| | | |не перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 35|Білкові речовини,|Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |модифіковані |використані матеріали |в якому | |крохмали, клеї, |класифікуються в іншій |вартість усіх | |ферменти, крім: |товарній позиції, аніж |використаних | | |товарна позиція |матеріалів не | | |продукту. Однак можуть |перевищує 40% | | |використовуватися |ціни франко- | | |матеріали, класифіковані|завод продукту| | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | | | | | 3505 |Декстрини і | | | |крохмали | | | |модифіковані, | | | |інші (наприклад, | | | |крохмали | | | |желатиновані та | | | |етерифіковані); | | | |клеї, отримані на| | | |основі крохмалів,| | | |декстринів та | | | |інших | | | |модифікованих | | | |крохмалів: | | | |- Прості та |Виробництво з матеріалів|Виробництво, | |складні ефіри |будь-якої товарної |в якому | |крохмальні |позиції, включаючи інші |вартість усіх | | |матеріали товарної |використаних | | |позиції N 3505 |матеріалів не | | | |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| | | | | |- Інше |Виробництво з матеріалів|Виробництво, | | |будь-якої товарної |в якому | | |позиції, крім матеріалів|вартість усіх | | |товарної позиції N 1108 |використаних | | | |матеріалів не | | | |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| | | | | Ex 3507 |Ферменти готові, |Виробництво, в якому | | |в іншому місці не|вартість усіх | | |пойменовані |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 36 |Вибухові |Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |речовини; |використані матеріали |в якому | |піротехнічні |класифікуються в іншій |вартість усіх | |вироби; сірники; |товарній позиції, аніж |використаних | |пірофорні сплави;|товарна позиція |матеріалів не | |деякі види |продукту. Однак можуть |перевищує 40% | |горючих речовин |використовуватися |ціни франко- | | |матеріали, класифіковані|завод продукту| | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 37|Фото і |Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |кінотовари, крім:|використані матеріали |в якому | | |класифікуються в іншій |вартість усіх | | |товарній позиції, аніж |використаних | | |товарна позиція |матеріалів не | | |продукту. Однак можуть |перевищує 40% | | |використовуватися |ціни франко- | | |матеріали, класифіковані|завод продукту| | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | | | | | 3701 |Фотоплатівки і | | | |плівки плоскі | | | |сенсибілізовані | | | |неекспоновані, | | | |із будь-яких | | | |матеріалів, крім | | | |паперу, картону і| | | |текстилю; плівки | | | |плоскі для | | | |миттєвої | | | |фотографії, | | | |сенсибілізовані, | | | |неекспоновані, в | | | |упаковці або без | | | |упаковки: | | | |- Плівки для |Виробництво, в якому всі|Виробництво, | |миттєвої |використані матеріали |в якому | |кольорової |класифікуються в іншій |вартість усіх | |фотографії, в |товарній позиції, аніж |використаних | |упаковці |товарна позиція N 3701 |матеріалів не | | |або 3702. Однак |перевищує 40% | | |матеріали товарної |ціни франко- | | |позиції N 3702 можуть |завод продукту| | |використовуватися за | | | |умови, що їх вартість | | | |не перевищує 30% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | |- Інше |Виробництво, в якому всі|Виробництво, | | |використані матеріали |в якому | | |класифікуються в іншій |вартість усіх | | |товарній позиції, аніж |використаних | | |товарна позиція N 3701 |матеріалів не | | |або 3702. Однак |перевищує 40% | | |матеріали товарних |ціни франко- | | |позицій N 3701 та 3702 |завод продукту| | |можуть використовуватися| | | |за умови, що їх вартість| | | |не перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | 3702 |Фотоплівки |Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |фотографічні в |використані матеріали |в якому | |рулонах |класифікуються в іншій |вартість усіх | |сенсибілізовані, |товарній позиції, аніж |використаних | |неекспоновані, із|товарні позиції N 3701 |матеріалів не | |будь-яких |або 3702 |перевищує 40% | |матеріалів, крім | |ціни франко- | |паперу, картону і| |завод продукту| |текстилю; плівки | | | |для миттєвої | | | |фотографії; в | | | |рулонах, | | | |сенсибілізовані, | | | |неекспоновані | | | | | | | 3704 |Фотоплатівки, |Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |плівки, папір, |використані матеріали |в якому | |картон і |класифікуються в іншій |вартість усіх | |текстиль, |товарній позиції, аніж |використаних | |експоновані, але |товарні позиції |матеріалів не | |не проявлені |3701-3704 |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 38|Інші хімічні |Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |продукти, крім: |використані матеріали |в якому | | |класифікуються в іншій |вартість усіх | | |товарній позиції, аніж |використаних | | |товарна позиція |матеріалів не | | |продукту. Однак можуть |перевищує 40% | | |використовуватися |ціни франко- | | |матеріали, класифіковані|завод продукту| | |в тій самій товарній | | | |позиції, за умови, що їх| | | |вартість не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | | | | | Ex 3801 |- Графіт |Виробництво, в якому | | |колоїдний у |вартість усіх | | |вигляді суспензії|використаних матеріалів | | |в олії і |не перевищує 50% ціни | | |напівколоїдний; |франко-завод продукту | | |вуглецева паста | | | |для електродів | | | | | | | |- Графіт у |Виробництво, в якому |Виробництво, | |вигляді пасти, що|вартість усіх |в якому | |являє собою суміш|використаних матеріалів |вартість усіх | |з більш як 30 |товарної позиції N 3403 |використаних | |мас.% графіту з |не перевищує 20% ціни |матеріалів не | |мінеральними |франко-завод продукту |перевищує 40% | |маслами | |ціни франко- | | | |завод продукту| | | | | Ex 3803 |Олія таллова, |Рафінування сирої |Виробництво, | |рафінована |таллової олії |в якому | | | |вартість усіх | | | |використаних | | | |матеріалів не | | | |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| | | | | Ex 3805 |Спирти з сульфату|Очищення шляхом |Виробництво, | |скипидару, |перегонки чи рафінування|в якому | |очищені |сирих спиртів з сульфату|вартість усіх | | |скипидару |використаних | | | |матеріалів не | | | |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| | | | | Ex 3806 |Ефірні смоли |Виробництво з смолистих |Виробництво, | | |кислот |в якому | | | |вартість усіх | | | |використаних | | | |матеріалів не | | | |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| | | | | Ex 3807 |Пек деревний (пек|Перегонка смоли деревної|Виробництво, | |деревний | |в якому | |смоляний) | |вартість усіх | | | |використаних | | | |матеріалів не | | | |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| | | | | 3808 |Інсектициди, |Виробництво, в якому | | |родентициди, |вартість усіх | | |фунгіциди, |використаних матеріалів | | |гербіциди, засоби|не перевищує 50% ціни | | |проти пророщення |франко-завод продукту | | |і регулятори | | | |росту рослин, | | | |засоби | | | |дезинфікуючі і | | | |аналогічні їм, | | | |упаковані для | | | |продажу вроздріб | | | |або представлені | | | |у вигляді | | | |препаратів і | | | |виробів | | | |(наприклад, | | | |стрічки, | | | |оброблені сіркою,| | | |фітилі, свічки і | | | |папір липкий від | | | |мух) | | | | | | | 3809 |Засоби |Виробництво, в якому | | |оздоблювальні, |вартість усіх | | |засоби для |використаних матеріалів | | |прискореного |не перевищує 50% ціни | | |фарбування і |франко-завод продукту | | |фіксації | | | |барвників; | | | |продукти і | | | |препарати інші | | | |(наприклад | | | |оздоблювальні | | | |речовини і | | | |протрави), які | | | |використовуються | | | |в текстильній, | | | |целюлозно- | | | |паперовій, | | | |шкіряній | | | |промисловості та | | | |аналогічних | | | |виробництвах, в | | | |іншому місці не | | | |пойменовані | | | | | | | 3810 |Препарати для |Виробництво, в якому | | |травлення |вартість усіх | | |металевих |використаних матеріалів | | |поверхонь; флюси |не перевищує 50% ціни | | |і препарати |франко-завод продукту | | |допоміжні, інші | | | |для паяння м'яким| | | |і твердим припоєм| | | |і для зварювання;| | | |порошки і пасти | | | |для паяння м'яким| | | |і твердим припоєм| | | |і зварювання, | | | |які складаються з| | | |металу та інших | | | |матеріалів; | | | |препарати, які | | | |використовуються | | | |у вигляді осердя | | | |або покриттів для| | | |зварювальних | | | |електродів або | | | |прутків | | | | | | | 3811 |Антидетонаційні | | | |суміші, | | | |інгібітори | | | |окислення і | | | |смолотворення, | | | |загусники, засоби| | | |антикорозійні, | | | |присадки готові | | | |інші до | | | |нафтопродуктів | | | |(бензин включно) | | | |та інших рідин, | | | |які | | | |використовуються | | | |в тих самих | | | |цілях, що і | | | |нафтопродукти: | | | |- готові присадки|Виробництво, в якому | | |для змащувального|вартість усіх | | |масла, що містять|використаних матеріалів | | |мінеральні масла |товарної позиції N 3811 | | |або масла, |не перевищує 50% ціни | | |отримані з |франко-завод продукту | | |бітумінозних | | | |матеріалів | | | | | | | |- Інше |Виробництво, в якому | | | |вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | 3812 |Прискорювачі |Виробництво, в якому | | |вулканізації |вартість усіх | | |каучуку готові; |використаних матеріалів | | |сполуки |не перевищує 50% ціни | | |пластифіковані |франко-завод продукту | | |для каучуку або | | | |пластмаси, в | | | |іншому місці не | | | |пойменовані; | | | |суміші | | | |антиокислюючі і | | | |стабілізатори | | | |інші, для каучуку| | | |і пластмаси | | | | | | | 3813 |Суміші і заряди |Виробництво, в якому | | |для |вартість усіх | | |вогнегасників; |використаних матеріалів | | |заряджені |не перевищує 50% ціни | | |вогнегасні |франко-завод продукту | | |гранати | | | | | | | 3814 |Розчинники і |Виробництво, в якому | | |розріджувачі |вартість усіх | | |складні |використаних матеріалів | | |органічні, в |не перевищує 50% ціни | | |іншому місці |франко-завод продукту | | |не пойменовані; | | | |суміші для | | | |виведення фарб і | | | |лаків готові | | | | | | | 3818 |Елементи хімічні |Виробництво, в якому | | |леговані, |вартість усіх | | |призначені для |використаних матеріалів | | |використання в |не перевищує 50% ціни | | |електроніці, у |франко-завод продукту | | |формі дисків, | | | |пластин і | | | |аналогічних | | | |формах; сполуки | | | |хімічні леговані,| | | |призначені для | | | |використання в | | | |електроніці | | | | | | | 3819 |Рідини для |Виробництво, в якому | | |гідравлічних |вартість усіх | | |гальм і рідини |використаних матеріалів | | |готові інші для |не перевищує 50% ціни | | |гідравлічних |франко-завод продукту | | |передач, без | | | |вмісту або із | | | |вмістом не більше| | | |70 мас.% нафти | | | |або | | | |нафтопродуктів, | | | |отриманих з | | | |бітумінозних | | | |матеріалів | | | | | | | 3820 |Суміші антифризні|Виробництво, в якому | | |і рідини проти |вартість усіх | | |обледеніння |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | 3822 |Реагенти |Виробництво, в якому | | |діагностичні або |вартість усіх | | |лабораторні, на |використаних матеріалів | | |основі, та |не перевищує 50% ціни | | |реагенти |франко-завод продукту | | |діагностичні або | | | |лабораторні | | | |готові, з | | | |основною або без | | | |основи (крім | | | |вказаних в | | | |товарних позиціях| | | |N 3002 або 3006 | | | | | | | 3823 |Промислові | | | |монокарбоксильні | | | |жирні кислоти; | | | |кислотні олії, | | | |отримані в | | | |результаті | | | |рафінування; | | | |промислові жирні | | | |спирти | | | |- Промислові |Виробництво, в якому усі| | |монокарбоксильні |використані матеріали | | |жирні кислоти, |класифікуються в іншій | | |кислоти, отримані|товарній позиції, аніж | | |в результаті |товарна позиція продукту| | |рафінування | | | |- Промислові |Виробництво з матеріалів| | |жирні спирти |будь-яких товарних | | | |позицій, включаючи інші | | | |матеріали товарної | | | |позиції N 3823 | | | | | | | | | | 3824 |Речовини в'язкі | | | |готові, які | | | |використовуються | | | |у вигляді | | | |ливарних форм і | | | |стрижнів; | | | |продукти і | | | |препарати | | | |хімічні, | | | |виготовлені | | | |хімічною або | | | |суміжними з нею | | | |галузями | | | |промисловості | | | |(включаючи суміші| | | |природних | | | |речовин), в | | | |іншому місці не | | | |пойменовані; | | | |продукти | | | |залишкові | | | |хімічної або | | | |суміжних з нею | | | |галузей, в | | | |іншому місці не | | | |пойменовані: | | | |- З цієї товарної|Виробництво, в якому усі|Виробництво, | |позиції: |використані матеріали |в якому | |- Речовини в'язкі|класифікуються в іншій |вартість усіх | |готові, які |товарній позиції, аніж |використаних | |використовуються |товарна позиція |матеріалів не | |у вигляді |продукту. Однак можуть |перевищує 40% | |ливарних форм і |використовуватися |ціни франко- | |стрижнів на |матеріали, класифіковані|завод продукту| |основі |в тій самій товарній | | |натуральних |позиції, за умови, що їх| | |смолистих |вартість не перевищує | | |продуктів |20% ціни франко-завод | | |- Нафтенові |продукту | | |кислоти, їх солі,| | | |нерозчинні у | | | |воді, та їх ефіри| | | |- Сорбітол, крім | | | |вказаного в | | | |товарній позиції | | | |N 2905 | | | |- Нафтові | | | |сульфонати, за | | | |винятком нафтових| | | |сульфонатів | | | |лужних металів, | | | |амонію та | | | |етаноламінів; | | | |тіофеновані | | | |сульфокислоти | | | |олій, отриманих | | | |з бітумінозних | | | |мінералів, та їх | | | |солі | | | |- Іоніти | | | |- Геттери для | | | |вакуумних труб | | | |- Оксиди лужного | | | |заліза для | | | |очищення газу | | | |- Аміачна газова | | | |вода та | | | |виснажений оксид,| | | |отриманий в | | | |результаті | | | |очищення | | | |каменновугільного| | | |газу | | | |- Сульфонафтенові| | | |кислоти, їх солі,| | | |не розчинні у | | | |воді, та їх ефіри| | | |- Сивушне масло | | | |та масло Dippel | | | |- Суміші солей, | | | |що мають різні | | | |аніони | | | |- Копіювальні | | | |пасти на основі | | | |желатину, з | | | |паперовою або | | | |текстильною | | | |основою або без | | | |такої | | | |- Інші |Виробництво, в якому | | | |вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 3901 |Пластмаси в | | | по |первинних формах,| | | 3915 |обрізки, відходи | | | |від пластмас та | | | |скрап; за | | | |винятком позицій | | | |N 3907 і 3912, | | | |для яких правила | | | |наведені нижче: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Продукти |Виробництво, де: |Виробництво, | |адитивної |- вартість усіх |де вартість | |гомополімерізації|використаних матеріалів |усіх | |де масова частка |не перевищує 50% ціни |використаних | |одиничного |франко-завод продукту; |матеріалів не | |мономеру складає |- вартість усіх |перевищує 25% | |більше 99% від |використаних матеріалів |ціни франко- | |маси усього |Групи 39 не перевищує |завод продукту| |складу полімеру; |20% ціни франко-завод | | | |продукту* | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво, де вартість|Виробництво, | | |використаних матеріалів |де вартість | | |Групи 39 не перевищує |усіх | | |20% ціни франко-завод |використаних | | |продукту* |матеріалів не | | | |перевищує 25% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 3907 |Сополімер, |Виробництво, де всі | | |зроблений із |використані матеріали | | |полікарбонату і |класифікуються в іншій | | |сополімеру |товарній позиції, ніж | | |акрилонітрил- |продукт. Проте, можуть | | |бутадієнстироль- |використовуватися | | |ного (ABS) |матеріали тієї ж | | | |позиції, якщо їхня | | | |вартість не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту* | | ___________________ | * У випадку з продуктами, що складаються з матеріалів, які| одночасно класифікуються в позиціях 3901 - 3906, з одного боку, і в| позиціях 3907 - 3911, з іншого боку, обмеження стосується тільки груп| тих матеріалів, що переважають за вагою. | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Поліефіри |Виробництво, де вартість| | |складні |усіх використаних | | | |матеріалів Групи 39 не | | | |перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | | |і/або виробництво з | | | |полікарбонату | | | |тетраброму-(біфенола А) | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 3912 |Целюлоза та її |Виробництво, де вартість| | |хімічні похідні, |усіх використаних | | |в іншому місці не|матеріалів тієї ж | | |пойменовані, у |позиції, що і продукт не| | |первинних формах |перевищує 20% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 3916 |Напівфабрикати і | | | по |вироби з | | | 3921 |пластмас; за | | | |винятком позицій | | | |N ex 3916, ex | | | |3917, ex 3920 та | | | |ex 3921, для яких| | | |правила | | | |встановлені нижче| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Вироби плоскої |Виробництво, де вартість|Виробництво, | |форми, що зазнали|усіх використаних |де вартість | |обробки, крім |матеріалів Групи 39 не |усіх | |обробки поверхні,|перевищує 50% ціни |використаних | |або нарізані на |франко-завод продукту |матеріалів не | |форми відмінні | |перевищує 25% | |від прямокутної | |ціни франко- | |(квадрат | |завод продукту| |включно); інші | | | |вироби, що | | | |зазнали обробки, | | | |крім обробки | | | |поверхні | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Інші: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Продукти |Виробництво, де: |Виробництво, | |адитивної |- вартість усіх |де вартість | |гомополімерізації|використаних матеріалів |усіх | |де масова частка |не перевищує 50% ціни |використаних | |одиничного |франко-завод продукту; |матеріалів не | |мономеру складає |- вартість усіх |перевищує 25% | |більше 99% від |матеріалів Групи 39, що |ціни франко- | |маси усього |використовувалися, не |завод продукту| |складу полімеру |перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту* | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Інші |Виробництво, де вартість|Виробництво, | | |усіх використаних |де вартість | | |матеріалів Групи 39 не |усіх | | |перевищує 20% ціни |використаних | | |франко-завод продукту* |матеріалів не | | | |перевищує 25% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| ___________________ | * У випадку з продуктами, що складаються з матеріалів, які| одночасно класифікуються в позиціях 3901 - 3906, з одного боку, і в| позиціях 3907 - 3911, з іншого боку, обмеження стосується тільки груп| тих матеріалів, що переважають за вагою. | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 3916 |Фасонні профілі |Виробництво, де: |Виробництво, | і |і труби |- вартість усіх |де вартість | ex 3917 | |використаних матеріалів |усіх | | |не перевищує 50% ціни |використаних | | |франко-завод продукту; |матеріалів не | | |- вартість усіх |перевищує 25% | | |матеріалів, які |ціни франко- | | |класифікуються в тій |завод продукту| | |самій позиції, що і | | | |продукт, не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 3920 |Іономірні листи |Виробництво з |Виробництво, | |або плівки |термопластичної |де вартість | | |парціальної (часткової) |усіх | | |солі, яка є сополімером |використаних | | |із етилену, і мета- |матеріалів не | | |крилової кислоти, |перевищує 25% | | |частково нейтралізованої|ціни франко- | | |іонами металу, в |завод продукту| | |основному цинку і натрію| | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Листи |Виробництво, де вартість| | |регенерованої |усіх матеріалів, що | | |целюлози, |класифікуються в тій | | |поліамідної або |самій позиції, що і | | |поліетиленової |продукт, не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 3921 |Фольга |Виробництво з високо |Виробництво, | |пластикова, |прозорої поліефірної |де вартість | |металізована |фольги товщиною менше, |усіх | | |ніж 23 мікрона* |використаних | | | |матеріалів не | | | |перевищує 25% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| __________________ | * Така фольга буде вважатися високо прозорою: фольга, оптичне| затемнення якої розраховується згідно з ASTM-D 1003-16, прибором| Гарднера (Показник Затемнення) - менше ніж 2% | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 3922 |Вироби з |Виробництво, де вартість| | по |пластмаси |усіх використаних | | 3926 | |матеріалів не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 40|Каучук, гума і |Виробництво при якому | | |вироби з неї, за |всі використані | | |винятком: |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, ніж продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4001 |Ламіновані |Розшарування листів | | |пластини крепу |натурального каучуку | | |(натурального | | | |каучуку) для | | | |взуття | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 4005 |Наповнена гума, |Виробництво, де вартість| | |невулканізована, |усіх використаних | | |у первинних |матеріалів, крім | | |формах або |натурального каучуку, не| | |пластинах, листах|перевищує 50% ціни | | |або стрічках |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 4012 |Шини пневматичні | | | |або | | | |напівпневматичні | | | |гумові, | | | |відновлені або | | | |ті, що використо-| | | |вувалися; | | | |суцільні шини, | | | |змінні протектори| | | |шин і ободні | | | |стрічки, гумові: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Відновлені |Відновлення з | | |пневматичні, |використаних шин; | | |суцільні або | | | |напівпневматичні | | | |шини гумові; | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з матеріалів| | | |будь-яких позицій, крім | | | |матеріалів позицій | | | |N 4011 або 4012 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4017 |Вироби з твердої |Виробництво з твердої | | |гуми |гуми | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 41|Недублена шкіра |Виробництво, де всі | | |(сира) і шкіри |використані матеріали | | |(крім хутряних), |класифікуються в іншій | | |за винятком: |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4102 |Недублені шкіри |Видалення шерсті зі шкір| | |овець і ягнят без|овець або ягнят | | |шерсті | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 4104 |Шкіра зі шкурок |Дублення вже попередньо | | по |без волосяного |виробленої шкіри або | | 4107 |покрову, крім |Виробництво, де всі | | |шкіри позицій N |використані матеріали | | |4108 або 4109 |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 4109 |Шкіра лакова і |Виробництво зі шкіри | | |шкіра лакова |позицій N 4104-4107, за | | |багатошарова |умови, що її вартість не| | |(ламінована); |перевищує 50% ціни | | |шкіра |франко-завод продукту | | |металізована | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 42 |Вироби зі шкіри; |Виробництво, де всі | | |шорно-сідельні |використані матеріали | | |вироби або упряж;|класифікуються в іншій | | |дорожні речі, |товарній позиції, ніж | | |жіночі сумки та |продукт | | |аналогічні | | | |товари; вироби з | | | |кишок тварин | | | |(крім кетгута з | | | |натурального | | | |шовку) | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 43|Натуральне і |Виробництво, де всі | | |штучне хутро; |використані матеріали | | |вироби з нього, |класифікуються в іншій | | |за винятком: |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4302 |Дублені і | | | |вироблені хутряні| | | |шкіри, зібрані в:| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Листи, хрести |Знебарвлення або | | |та подібні форми |фарбування, додатково до| | | |обрізання та складання | | | |непідібраних дублених і | | | |вироблених хутряних | | | |шкір; | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з | | | |непідібраних, дублених | | | |або вироблених хутряних | | | |шкір | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 4303 |Одяг з хутра, |Виробництво з | | |додаткові речі та|непідібраних, дублених | | |інші вироби з |або вироблених хутряних | | |хутра |шкір позиції N 4302 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 44|Деревина і вироби|Виробництво, де всі | | |з деревини; |використані матеріали | | |деревне вугілля, |класифікуються в іншій | | |за винятком: |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4403 |Деревина начорно |Виробництво з кругляка, | | |брусована |очищеного або | | | |неочищеного від кори або| | | |грубо нарізаного | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4407 |Деревина |Стругання, шліфовка або | | |розпиляна уздовж,|з'єднання в шип | | |розрізана на | | | |частини або | | | |лущена, стругана,| | | |товщиною не | | | |більше 6 мм, | | | |шліфована або | | | |з'єднана в шип | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4408 |Листи одношарової|Склеювання, шліфування, | | |фанери та шпону |стругання, з'єднання в | | |для клеєної |шип | | |фанери, товщиною | | | |не більше 6 мм, | | | |клеєні; інша | | | |деревина, | | | |розпиляна уздовж,| | | |клеєна або | | | |лущена, товщиною | | | |не більше 6 мм, | | | |стругана, | | | |шліфована або | | | |з'єднана в шип | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4409 |Пиломатеріали | | | |(планки) у виді | | | |профільованого | | | |погонажу вздовж | | | |будь-яких країв | | | |чи площин, | | | |шліфовані або | | | |нешліфовані, | | | |стругані або | | | |з'єднані в шип: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Шліфовані або |Шліфування або з'єднання| | |з'єднані в шип; |в шип; | | |- Вироби з |Нарізка крайок або | | |заокругленими |формування | | |краями та | | | |фасонні вироби | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4410 |Вироби з |Нарізка крайок або | | по 4413 |заокругленими |формування | | |краями та фасонні| | | |вироби, фасонні | | | |плінтуси й інші | | | |фасонні дошки | | | |включно | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4415 |Ящики, коробки, |Виробництво з дощок, не | | |пакувальні |нарізаних за розмірами | | |корзини, барабани| | | |й аналогічна тара| | | |з деревини | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4416 |Бочки, барила, |Виробництво з | | |чани, діжки та |розщеплених планок, які | | |інші бондарні |не зазнали подальшої | | |вироби та їх |обробки, крім | | |частини з |розпилювання на дві | | |деревини |складові поверхні | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4418 |- Вироби столярні|Виробництво, де всі | | |та теслярські |використані матеріали | | |дерев'яні |класифікуються в іншій | | |будівельні |товарній позиції, ніж | | |деталі |продукт. Проте, можуть | | | |використовуватися | | | |пористі дерев'яні | | | |панелі, дранка (тонкі | | | |дошки) та гонт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Вироби з |Нарізка крайок або | | |закругленою |формування | | |крайкою і фасонні| | | |вироби | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4421 |Тріски сірникові,|Виробництво з деревини | | |дерев'яні цвяхи |будь-якої позиції, за | | |або нагелі для |винятком очищеної | | |взуття |деревини позиції N 4409 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 45|Пробка і вироби з|Виробництво, де всі | | |неї, за винятком:|використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 4503 |Вироби з |Виробництво зі пробки | | |натуральної |позиції N 4501 | | |пробки | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 46 |Вироби із соломи,|Виробництво, де всі | | |із трави альфа |використані матеріали | | |(еспарто) або |класифікуються в іншій | | |інших волокнистих|товарній позиції, ніж | | |матеріалів для |продукт | | |плетива; | | | |корзинові вироби | | | |і плетені вироби | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 47 |Маса з деревини |Виробництво, де всі | | |або з інших |використані матеріали | | |волокнистих |класифікуються в іншій | | |целюлозних |товарній позиції, ніж | | |матеріалів; папір|продукт | | |або картон з | | | |вторинного | | | |перероблення | | | |відходів та | | | |макулатури | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 48|Папір і картон, |Виробництво, де всі | | |вироби з |використані матеріали | | |паперової маси, |класифікуються в іншій | | |паперу або |товарній позиції, ніж | | |картону |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4811 |Папір і картон, |Виробництво з паперових | | |тільки |матеріалів Групи 47 | | |розграфлений, | | | |розлінований або | | | |в квадратах | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 4816 |Папір |Виробництво з паперових | | |копіювальний |матеріалів Групи 47 | | |вуглецевий, | | | |самокопіювальний | | | |та інший папір | | | |для виготовлення | | | |копій та | | | |відбитків | | | |(крім паперу, | | | |зазначеного в | | | |позиції N 4809), | | | |трафарети для | | | |копіювальних | | | |апаратів та | | | |офсетні пластини | | | |з паперу, | | | |упаковані або не | | | |упаковані у | | | |коробки | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 4817 |Конверти, поштові|Виробництво, де: | | |листівки, поштові|- усі використані | | |листівки без |матеріали класифікуються| | |малюнків, картки |в іншій товарній | | |для листування з |позиції, ніж продукт; | | |паперу або |- вартість усіх | | |картону; коробки,|використаних матеріалів | | |сумки, гаманці і |не перевищує 50% ціни | | |записники з |франко-завод продукту | | |паперу або | | | |картону, що | | | |містять набори | | | |паперового | | | |канцелярського | | | |приладдя | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4818 |Туалетний папір |Виробництво з паперових | | | |матеріалів Групи 47 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4819 |Коробки, ящики, |Виробництво, де: | | |мішки й інша тара|- усі використані | | |з паперу, |матеріали класифікуються| | |картону, |в іншій товарній | | |целюлозної вати |позиції, ніж продукт; | | |або полотна з |- вартість усіх | | |целюлозного |використаних матеріалів | | |волокна |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4820 |Блокноти |Виробництво, де вартість| | | |усіх використаних | | | |матеріалів не перевищує | | | |50% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 4823 |Інший папір, |Виробництво з паперових | | |картон, целюлозна|матеріалів Групи 47 | | |вата і полотна з | | | |целюлозних | | | |волокон, | | | |розрізані у | | | |певній формі (або| | | |розмірах). | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 49|Друкована |Виробництво, де всі | | |продукція, |використані матеріали | | |періодичні або |класифікуються в іншій | | |інші вироби |товарній позиції, ніж | | |поліграфічної |продукт | | |промисловості; | | | |рукописи, | | | |машинописні | | | |тексти та плани, | | | |за винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 4909 |Листівки поштові |Виробництво з | | |друковані або |матеріалів, які не | | |ілюстровані; |класифікуються в позиції| | |друковані |N 4909 або 4911 | | |листівки з | | | |побажаннями, | | | |запрошенням й | | | |аналогічні | | | |картки, | | | |ілюстровані або | | | |неілюстровані, з | | | |конвертами або | | | |без, з прикрасами| | | |або без прикрас | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 4910 |Друковані | | | |календарі | | | |різноманітні, | | | |відривні включно:| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Календарі |Виробництво, де: | | |"вічного" типу |- усі використані | | |або з замінними |матеріали класифікуються| | |частинами на |в іншій товарній | | |іншій основі, ніж|позиції, ніж продукт; | | |папір або картон;|- вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з | | | |матеріалів, які не | | | |класифікуються в позиції| | | |N 4909 або 4911 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 50|Шовк, за |Виробництво, де всі | | |винятком: |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 5003 |Відходи шовку |Кардо- або | | |(кокони не |гребенечесання відходів | | |придатні для |шовку | | |розмотування, | | | |відходи коконної | | | |нитки і розпушені| | | |відходи, піддані | | | |кардо- і | | | |гребенечесанню | | | |включно) | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5004 |Пряжа шовкова і |Виробництво з*: | | по |плетена з |- коконів шовкопряду або| | ex 5006 |відходів шовку |відходів шовку, підданих| | | |кардо- або | | | |гребенечесанню або | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- інших натуральних | | | |волокон не підданих | | | |кардо- і гребенечесанню | | | |і не підготовлених | | | |будь-яким іншим способом| | | |для прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси, | | | |або паперових матеріалів| | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5007 |Тканини з | | | |натурального | | | |шовку або | | | |відходів шовку: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |які містять |Виробництво з | | |прогумовані |однониткової пряжі* | | |нитки; | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з* | | | |- кокосової пряжі; | | | |- натурального волокна; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |- паперу | | | |або | | | |Друк, що | | | |супроводжується, | | | |принаймні, двома | | | |підготовчими і кінцевими| | | |операціями (такими як | | | |промивання, очищення, | | | |вибілення, гаряча | | | |обробка, лощіння, | | | |протиусадочна обробка, | | | |постійна обробка, | | | |декатирування, | | | |просичення, очищення від| | | |вузлів), де вартість | | | |використаної | | | |недрукованої тканини не | | | |перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 51|Вовна овеча, |Виробництво, де всі | | |тонка або груба, |використані матеріали | | |волос тварин; |класифікуються в іншій | | |пряжа і тканини з|товарній позиції, ніж | | |кінського волоса,|продукт | | |за винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5106 |Пряжа вовняна, із|Виробництво з*: | | по 5110 |тонкого або |- коконів шовкопряду або| | |грубого волоса |відходів шовку, підданих| | |тварин або |кардо- або | | |кінського волоса |гребенечесанню або | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- натуральних волокон | | | |не підданих кардо- і | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |або | | | |- паперових матеріалів | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5111 |Тканини із вовни,| | | по |тонкого або | | | 5113 |грубого волоса | | | |тварин або | | | |кінського волоса:| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- які містять |Виробництво з | | |прогумовані |однониткової пряжі* | | |нитки; | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з*: | | | |- кокосової пряжі; | | | |- натуральних волокон; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- і | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |- паперу | | | |або | | | |Друк, що | | | |супроводжується, | | | |принаймні, двома | | | |підготовчими і кінцевими| | | |операціями (такими як | | | |промивання, очищення, | | | |вибілення, гаряча | | | |обробка, лощіння, | | | |протиусадочна обробка, | | | |постійна обробка, | | | |декатирування, | | | |просичення, очищення від| | | |вузлів), де вартість | | | |використаної | | | |недрукованої тканини не | | | |перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 52|Бавовняна, |Виробництво, де весь | | |за винятком: |використаний матеріал | | | |класифікується в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5204 |Пряжа і нитки |Виробництво з*: | | по |бавовняні |- коконів шовкопряду або| | 5207 | |відходів шовку, підданих| | | |кардо- або | | | |гребенечесанню або | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- натуральних волокон | | | |не підданих кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим засобом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |- паперових матеріалів | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5208 |Тканини | | | по 5212 |бавовняні: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |які містять |Виробництво з | | |прогумовані |однониткової пряжі* | | |нитки; | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з*: | | | |- кокосової пряжі; | | | |- натуральних волокон; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |або паперу або | | | |Друк, що | | | |супроводжується, | | | |принаймні, двома | | | |підготовчими і кінцевими| | | |операціями (такими як | | | |промивання, очищення, | | | |вибілення, гаряча | | | |обробка, лощіння, | | | |протиусадочна обробка, | | | |постійна обробка, | | | |декатирування, | | | |просичення, очищення від| | | |вузлів), де вартість | | | |використаної | | | |недрукованої тканини не | | | |перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 53|Волокна рослинні |Виробництво, де всі | | |текстильні інші; |використані матеріали | | |пряжа з паперу і |класифікуються в іншій | | |тканини з |товарній позиції, ніж | | |паперової пряжі, |продукт | | |за винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5306 |Пряжа з інших |Виробництво з*: | | по |текстильних |- шовкової сировини або| | 5308 |волокон |відходів шовку, підданих| | |рослинного |кардо- або | | |походження; |гребенечесанню або | | |паперова пряжа |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- натуральних волокон | | | |не підданих кардо- і | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |або | | | |- паперових матеріалів | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5309 |Тканини з інших | | | по |текстильних | | | 5311 |волокон | | | |рослинного | | | |походження; | | | |тканини з | | | |паперових | | | |волокон: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- які містять |Виробництво з | | |прогумовані |однониткової пряжі* | | |нитки; | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з*: | | | |- кокосової пряжі; | | | |- натуральних волокон; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню, | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |- паперового волокна; | | | |або | | | |Друк, що | | | |супроводжується, | | | |принаймні, двома | | | |підготовчими і кінцевими| | | |операціями (такими як | | | |промивання, очищення, | | | |вибілення, гаряча | | | |обробка, лощіння, | | | |протиусадочна обробка, | | | |постійна обробка, | | | |декатирування, | | | |просичення, очищення від| | | |вузлів), де вартість | | | |використаної | | | |недрукованої тканини не | | | |перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5401 |Пряжа, |Виробництво з*: | | по |моноволокно і |- шовкової сировини або| | 5406 |нитки синтетичні |відходів шовку, підданих| | |або штучні |кардо- або | | | |гребенечесанню або | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- натуральних волокон | | | |не підданих кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |або | | | |- паперових матеріалів | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5407 |Тканини із | | | по |синтетичних | | | 5408 |комплексних | | | |ниток: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- які містять |Виробництво | | |прогумовані |однониткової пряжі* | | |нитки, що | | | |включають; | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з*: | | | |- кокосової пряжі; | | | |- натуральних волокон; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |- паперового волокна; | | | |або | | | |Друк, що | | | |супроводжується, | | | |принаймні, двома | | | |підготовчими і кінцевими| | | |операціями (такими як | | | |промивання, очищення, | | | |вибілення, гаряча | | | |обробка, лощіння, | | | |протиусадочна обробка, | | | |постійна обробка, | | | |декатирування, | | | |просичення, очищення від| | | |вузлів), де вартість | | | |використаної | | | |недрукованої тканини не | | | |перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5501 |Хімічні штапельні|Виробництво з хімічних | | по |волокна |матеріалів або | | 5507 | |текстильної маси | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5508 |Пряжа і нитки для|Виробництво з*: | | по |гаптування, із |- коконів шовкопряду і | | 5511 |хімічних |шовкових відходів, не | | |штапельних |підданих кардо- або | | |волокон |гребенечесанню, і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- натуральних волокон, | | | |не підданих кардо- або | | | |гребенечесанню, і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |або | | | |- паперових матеріалів | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5512 |Тканини з | | | по |хімічних | | | 5516 |штапельних | | | |волокон: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- які містять |Виробництво з | | |прогумовані |однониткової пряжі* | | |нитки, | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з*: | | | |- кокосової пряжі; | | | |- натуральних волокон; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- і чи | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |або | | | |- паперових волокон; | | | |або | | | |Друк, що | | | |супроводжується, | | | |принаймні, двома | | | |підготовчими і кінцевими| | | |операціями (такими як | | | |промивання, очищення, | | | |вибілення, гаряча | | | |обробка, лощіння, | | | |протиусадочна обробка, | | | |постійна обробка, | | | |декатирування, | | | |просичення, очищення від| | | |вузлів), де вартість | | | |використаної | | | |недрукованої тканини не | | | |перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 56|Вата, повсть і |Виробництво з*: | | |неткані |- кокосової пряжі; | | |матеріали; |натуральних волокон; | | |спеціальна пряжа;|хімічних матеріалів або | | |мотузки, троси, |текстильної маси; або | | |мотузяні вироби |- паперових матеріалів | | |за винятком: | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5602 |Фетр і повсть, | | | |просичений або не| | | |просичений, з | | | |покриттям або | | | |без, дубльований | | | |або | | | |недубльований: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Фетр, отриманий |Виробництво з*: | | |голкопробивним |натуральних волокон; | | |способом; |хімічних матеріалів або | | | |текстильної маси; | | | |Проте: | | | |- поліпропіленові нитки | | | |позиції N 5402; | | | |- поліпропіленове | | | |волокно позиції N 5503 | | | |або 5506, або | | | |поліпропіленове джутове | | | |волокно позиції N 5501, | | | |лінійна щільність якого | | | |в усіх випадках | | | |однониткового волокна | | | |або нитки становить | | | |менше 9 децитекс, можуть| | | |бути також використані, | | | |якщо їхня вартість не | | | |перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Інші |Виробництво з*: | | | |- натуральних волокон; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, зроблених із | | | |казеїну, | | | |або | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5604 |Нитки гумові та | | | |корд, з | | | |текстильним | | | |покриттям, | | | |текстильна пряжа,| | | |стрічкові нитки | | | |та аналогічні | | | |нитки позиції | | | |N 5404 або 5405, | | | |просичені, з | | | |покриттям або в | | | |оболонці з гуми | | | |чи пластмаси: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Нитки гумові і |Виробництво з гумових | | |корд, з |ниток і корда, без | | |текстильним |текстильного покриття | | |покриттям; | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з*: | | | |- натуральних волокон, | | | |не підданих кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |або | | | |- паперових матеріалів | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5605 |Нитка |Виробництво з*: | | |металізована, |- натуральних волокон; | | |позументна або |- хімічних штапельних | | |непозументна, що |волокон, не підданих | | |складається з |кардо- або | | |текстильної або |гребенечесанню і не | | |стрічкової нитки,|підданих обробці | | |або ниток |будь-яким іншим способом| | |аналогічної форми|для прядіння; | | |товарної позиції |- хімічних матеріалів | | |N 5404 або 5405, |або текстильної маси; | | |комбінована з |- паперових матеріалів | | |металом у вигляді| | | |ниток, стрічок | | | |або порошку, або | | | |покрита металом | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5606 |Нитка позументна |Виробництво з*: | | |і стрічкова та |- натуральних волокон, | | |нитки аналогічної|або | | |форми товарної |- хімічних штапельних | | |позиції N 5404 |волокон, не підданих | | |або 5405, |кардо- або | | |позументні (крім |гребенечесанню, і не | | |товарної позиції |підданих обробці | | |N 5605 і |будь-яким іншим способом| | |позументних ниток|для прядіння; | | |з кінського |- хімічних матеріалів | | |волоса); пряжа |або текстильної маси; | | |синель (синель |або | | |із пуху включно);|- паперових матеріалів | | |пряжа фасонна | | | |петлиста | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 57 |Килими та інші | | | |текстильні | | | |покриття для | | | |підлоги | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- З фетру, |Виробництво з*: | | |отриманого |- натуральних волокон, | | |голкопробивним |або хімічних матеріалів | | |способом; |або текстильної маси. | | | | Проте: | | | |- поліпропіленове | | | |волокно позиції N 5402; | | | |- поліпропіленові нитки | | | |позицій N 5503 або 5506,| | | |або | | | |- поліпропіленове | | | |волокнисте клоччя | | | |позиції N 5501, у всіх | | | |випадках, коли лінійна | | | |щільність однониткової | | | |нитки або волокна | | | |становить менше 9 | | | |децитекс, можуть також | | | |бути використані, якщо | | | |їхня вартість не | | | |перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту; | | | |джутова тканина, що може| | | |бути використана як | | | |основа | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- З іншого фетру;|Виробництво з*: | | | |- натуральних волокон, | | | |не підданих кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння; або | | | |хімічних матеріалів або | | | |текстильної маси | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з*: | | | |- кокосової або джутової| | | |пряжі; | | | |- синтетичної або | | | |штучної пряжі; | | | |- натуральних ниток, або| | | |хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння. | | | |Проте, джутова тканина | | | |може бути використана | | | |як основа | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 58|Спеціальні | | | |тканини; | | | |матеріали з | | | |прошивним ворсом;| | | |мереживо; | | | |гобелени; | | | |оздоблювальні | | | |матеріали, | | | |вишивки, за | | | |винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Комбіновані з |Виробництво з | | |гумовою ниткою; |однониткової пряжі* | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з*: | | | |- натуральних волокон; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння або; | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |або | | | |Друк, що | | | |супроводжується, | | | |принаймні, двома | | | |підготовчими і кінцевими| | | |операціями (такими як | | | |промивання, очищення, | | | |вибілення, гаряча | | | |обробка, лощіння, | | | |протиусадочна обробка, | | | |постійна обробка, | | | |декатирування, | | | |просичення, очищення від| | | |вузлів), де вартість | | | |використаної | | | |недрукованої тканини не | | | |перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5805 |Гобеленові |Виробництво, де всі | | |тканини ручної |використані матеріали | | |роботи (типу |класифікуються в іншій | | |гобеленів |товарній позиції, ніж | | |бельгійських, |продукт | | |об'юсонських, | | | |бов'эзьких й | | | |аналогічних | | | |гобеленів) і | | | |гобелени вишиті | | | |(наприклад, | | | |хрестом або | | | |гладдю), | | | |оброблені або | | | |необроблені | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5810 |Вишивка у куску, |Виробництво, де: | | |у вигляді стрічок|- усі використані | | |або окремих |матеріали класифікуються| | |орнаментів |в іншій товарній | | | |позиції, ніж продукт; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 30% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5901 |Тканини, |Виробництво з пряжі | | |просичені клеєм | | | |або крохмалистими| | | |речовинами, що | | | |використовуються | | | |в палітурній, | | | |картонажній | | | |промисловості та | | | |аналогічних | | | |цілях; калька; | | | |суворе, | | | |загрунтоване | | | |полотно для | | | |живопису, | | | |бортівка і | | | |подібні жорсткі | | | |текстильні | | | |тканини, які | | | |використовуються | | | |для каркасів | | | |головних уборів | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5902 |Тканина кордна з | | | |високоміцної | | | |пряжі з нейлону | | | |або з інших | | | |поліамідів, | | | |поліефірів чи | | | |віскози: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |містить не більше|Виробництво з пряжі | | |90% за масою | | | |текстильних | | | |матеріалів; | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з хімічних | | | |матеріалів або | | | |текстильної маси | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5903 |Тканини |Виробництво з пряжі | | |текстильні |або | | |просичені, з |Друк, що | | |покриттям або |супроводжується, | | |дубльовані |принаймні, двома | | |пластмасовими |підготовчими і кінцевими| | |матеріалами, крім|операціями (такими як | | |тканин товарної |промивання, очищення, | | |позиції N 5902 |вибілення, гаряча | | | |обробка, лощіння, | | | |протиусадочна обробка, | | | |постійна обробка, | | | |декатирування, | | | |просичення, очищення від| | | |вузлів), де вартість | | | |використаної | | | |недрукованої тканини не | | | |перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5904 |Лінолеум, |Виробництво з пряжі* | | |розрізаний або не| | | |розрізаний за | | | |формою; покриття | | | |для підлоги на | | | |текстильній | | | |основі, розрізане| | | |або не розрізане | | | |за формою | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5905 |Шпалери з |Виробництво з пряжі | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- покриті, | | | |прогумовані, | | | |просичені | | | |пластмасою або | | | |іншими | | | |матеріалами; | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з*: | | | |- кокосової пряжі; | | | |- натурального волокна; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння, або | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | | |або | | | |Друк, що | | | |супроводжується, | | | |принаймні, двома | | | |підготовчими і кінцевими| | | |операціями (такими як | | | |промивання, очищення, | | | |вибілення, гаряча | | | |обробка, лощіння, | | | |протиусадочна обробка, | | | |постійна обробка, | | | |декатирування, | | | |просичення, очищення від| | | |вузлів), де вартість | | | |використаної | | | |недрукованої тканини не | | | |перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5906 |Прогумовані | | | |текстильні | | | |матеріали, крім | | | |тканин товарної | | | |позиції N 5902: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |В'язані вручну |Виробництво з*: | | |або на машинах; |- натуральних ниток | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння, або | | | |хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси; | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші тканини, |Виробництво з хімічних | | |зроблені із |матеріалів | | |синтетичної | | | |пряжі, що містять| | | |більше 90% за | | | |масою текстильних| | | |матеріалів; | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з пряжі | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5907 |Текстильні |Виробництво з пряжі | | |матеріали, з |або | | |покриттям або |Друк, що | | |просичені; |супроводжується, | | |полотна розписані|принаймні, двома | | |для театральних |підготовчими і кінцевими| | |декорацій, |операціями (такими як | | |художніх студій |промивання, очищення, | | |чи аналогічного |вибілення, гаряча | | |використання |обробка, лощіння, | | | |протиусадочна обробка, | | | |постійна обробка, | | | |декатирування, | | | |просичення, очищення від| | | |вузлів), де вартість | | | |використаної | | | |недрукованої тканини не | | | |перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5908 |Гноти ткані, | | | |плетені або | | | |трикотажні з | | | |текстильних | | | |матеріалів для | | | |ламп, гасниць, | | | |запальничок, | | | |свічок і | | | |аналогічних | | | |виробів; ковпачки| | | |для ламп | | | |накалювання; | | | |трикотажне | | | |трубчате полотно | | | |для газових | | | |пальників, | | | |просичене або | | | |непросичене | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- ковпачки для |Виробництво з | | |ламп накалювання,|трикотажного трубчастого| | |просичені; |полотна для газових | | | |пальників; | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво, де всі | | | |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 5909 |Текстильні вироби| | | по |для використання | | | 5911 |в промислових | | | |цілях: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- полірувальні |Виробництво з пряжі або | | |диски або круги, |відходів матерії і | | |інші, ніж із |шматків позиції N 6310 | | |фетру, зазначені | | | |в позиції N 5911;| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Тканини, які |Виробництво з*: | | |звичайно |- кокосової пряжі; | | |використовуються |- таких матеріалів: | | |у виробництві |- політетрафлоро- | | |паперу або для |етиленової пряжі**; | | |технічного |- пряжа, багатониткова, | | |призначення, |поліамідна, просичена| | |збиті у повсть |або покрита фенол| | |або ні; просичені|каучуком; | | |або не просичені,|- пряжа із синтетичних| | |покриті і не |текстильних волокон з| | |покриті |ароматного поліаміду,| | |оболонкою; із |покрита поліконденсатом| | |трубчастою або |із м-феніл-енедиаміду і| | |багатошаровою |ізофталевої кислоти; | | |основою і/або |- мономолекулярної | | |тканинною |плівки з | | |підкладкою |політетрафлюроетилену** | | |позиції N 5911 |- пряжа із синтетичних | | | |ниток із полі-п-фенилену| | | |терефталаміду; | | | |- пряжі скловолокнистої,| | | |покритої фенол гумою й| | | |вплетеної в акрилову| | | |пряжу**; | | | |- сополіефірних | | | |моноволокон із поліефіру| | | |і гуми з кислоти | | | |терефталька і 1,4 | | | |циклогексанедиетанола і | | | |ізофталевої кислоти; | | | |- натуральних волокон; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- і | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння, або | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | ** Використання цього матеріалу обмежено для виробництва тканих| тканин типу тих, які використовуються у машинах для виробництва | паперу | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з*: | | | |- кокосової пряжі; | | | |- натуральних ниток; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння, або | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 60 |Трикотажні |Виробництво з*: | | |полотна машинного|- натуральних волокон; | | |або ручного |- хімічних штапельних | | |в'язання |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння, або | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 61 |Одяг та додаткові| | | |речі до одягу, | | | |трикотажні, | | | |машинного або | | | |ручного в'язання:| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- отримані в |Виробництво з пряжі*,** | | |процесі зшивання | | | |разом або | | | |складання деталей| | | |разом будь-яким | | | |способом; дві або| | | |більше частини | | | |матерії, зв'язані| | | |вручну або | | | |машиною, обрізані| | | |або викроєні за | | | |формою; | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | ** Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з*: | | | |- натуральних волокон; | | | |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння, або | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 62 |Одяг та додаткові|Виробництво з пряжі*,** | | |речі до одягу, | | | |текстильні (крім | | | |трикотажних | | | |машинного або | | | |ручного | | | |в'язання), за | | | |виключенням: | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | ** Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 6202, |Одяг та додаткові|Виробництво з пряжі* | | ex 6204, |речі до жіночого |або | | ex 6206, |одягу, для |Виробництво з невишитої | | ex 6209 і |дівчаток і для |тканини, якщо вартість | | ex 6211 |дітей, вишиті |невишитої тканини, що | | | |використовується, не | | | |перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту* | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 6210 |Вогнестійке |Виробництво з пряжі* | | і |спорядження з |або | | ex 6216 |тканини, покритої|Виробництво з непокритої| | |плівкою |тканини, якщо вартість | | |алюмінизованого |непокритої тканини, що | | |поліестеру |використовується, не | | | |перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту* | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 6213 і |Носовички, | | | 6214 |хусточки, шалі, | | | |шарфи, кашне, | | | |мантильї, вуалі | | | |та аналогічні | | | |вироби: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Вишиті |Виробництво з | | | |невибіленої однониткової| | | |пряжі*,** | | | |або | | | |Виробництво з невишитої | | | |тканини, якщо вартість | | | |невишитої тканини, що | | | |використовується, не | | | |перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту** | | | | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | ** Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з | | | |невибіленої однониткової| | | |пряжі*,** | | | |або | | | |Виготовлення, що | | | |супроводжується, | | | |принаймні, двома | | | |підготовчими і кінцевими| | | |операціями (такими як | | | |промивання, очищення, | | | |вибілення, гаряча | | | |обробка, лощіння, | | | |протиусадочна обробка, | | | |постійна обробка, | | | |декатирування, | | | |просичення, очищення від| | | |вузлів), де вартість | | | |використаної | | | |недрукованої тканини не | | | |перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | ** Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 6217 |Інші додаткові | | | |речі до одягу | | | |промислового | | | |виробництва; | | | |частини одягу або| | | |додаткових речей | | | |до одягу; крім | | | |виробів товарної | | | |позиції N 6212: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Вишиті |Виробництво з пряжі* | | | |або | | | |Виробництво з невишитої | | | |тканини, якщо вартість | | | |невишитої тканини, що | | | |використовується, не | | | |перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту* | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Вогнестійке |Виробництво з пряжі* | | |спорядження з |або | | |тканини, покритої|Виробництво з непокритої| | |плівкою |тканини, якщо вартість | | |алюмінізованого |непокритої тканини, що | | |поліестеру |використовується, не | | | |перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту* | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Внутрішні |Виробництво, де всі | | |прокладки для |використані матеріали | | |комірців та |класифікуються в іншій | | |манжетів, |товарній позиції, ніж | | |вирізані; |продукт; вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 30% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з пряжі* | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 63|Інші готові |Виробництво, де всі | | |текстильні |використані матеріали | | |вироби; |класифікуються в іншій | | |комплекти; одяг і|товарній позиції, ніж | | |текстильні |продукт | | |вироби, що були у| | | |вжитку; мотлох, | | | |за винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 6301 |Вовняні ковдри, | | | по |дорожні пледи, | | | 6304 |постільна білизна| | | |і т.п.; фіранки | | | |та ін.; інші | | | |домашні | | | |приналежності: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- З фетру, |Виробництво з*: | | |неткані; |- натурального волокна, | | | |або хімічних матеріалів,| | | |або текстильної маси | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші: |Виробництво з | | |- Вишиті |невибіленої однониткової| | | |пряжі*,** | | | |або | | | |Виробництво з невишитої | | | |тканини (крім | | | |трикотажної машинної або| | | |ручної в'язки), якщо | | | |вартість невишитої | | | |тканини, що | | | |використовується, не | | | |перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | | | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 6 | | ** Для трикотажних тканин машинної або ручної в'язки, | нееластичних, непрогумованих, отриманих шляхом в'язки або складання| в'язаних частин (викроєних або вирізаних за формою) див. Вступні | примітки 6 | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з | | | |невибіленої однониткової| | | |пряжі*,** | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 6 | | ** Для трикотажних тканин машинної або ручної в'язки, | нееластичних, непрогумованих, отриманих шляхом в'язки або складання| в'язаних частин (викроєних або вирізаних за формою) див. Вступні | примітки 6 | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 6305 |Мішки і пакети, |Виробництво з*: | | |призначені для |- натурального волокна; | | |пакування |- хімічних штапельних | | | |волокон, не підданих | | | |кардо- або | | | |гребенечесанню і не | | | |оброблених будь-яким | | | |іншим способом для | | | |прядіння, або | | | |- хімічних матеріалів | | | |або текстильної маси | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 6306 |Брезент, штори | | | |від сонця, | | | |навіси; тенти; | | | |вітрила для | | | |човнів або яхт; | | | |спорядження для | | | |кемпінгу: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- З нетканих |Виробництво з*,**: | | |матеріалів; |- натуральних волокон | | | |або хімічних матеріалів,| | | |або текстильної маси | | __________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | ** Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з | | | |невибіленої однониткової| | | |пряжі*,** | | __________________ | | * Див. Вступні примітки 5 | | ** Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 6307 |Вироби готові |Виробництво, де вартість| | |інші, викройки |усіх використаних | | |одягу включно |матеріалів не перевищує | | | |40% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 6308 |Набори, що |Кожний компонент із | | |складаються зі |набору повинен | | |шматків тканини |задовольняти правилу, | | |та ниток, з |яке б пред'являли б до | | |додатковими |нього, якби він не | | |речами і без них,|входив у набір. Проте, | | |для виготовлення |вироби, що не походять, | | |килимів, |можуть бути включені в | | |гобеленів, |комплект, якщо їхня | | |вишитих скатертин|загальна вартість не | | |або серветок чи |перевищує 15% ціни | | |аналогічних |франко-завод продукту | | |текстильних | | | |виробів, | | | |упаковані для | | | |роздрібної | | | |торгівлі | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 64|Взуття, гетри та |Виробництво з матеріалів| | |аналогічні |будь-яких позицій, крім | | |вироби, за |процесу прикріплення | | |винятком: |верхньої частини взуття | | | |до внутрішньої підошви | | | |або інших компонентів | | | |підошви позиції N 6406 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 6406 |Частини взуття |Виробництво, де всі | | |(верх взуття з |використані матеріали | | |прикріпленою або |класифікуються в іншій | | |не прикріпленою |товарній позиції, ніж | | |внутрішньою |продукт | | |підошвою | | | |включно); вкладні| | | |устілки, устілки | | | |під п'ятку, та | | | |аналогічні знімні| | | |деталі; гетри, | | | |гамаші та | | | |аналогічні вироби| | | |і їх частини | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 65|Головні убори і |Виробництво, де всі | | |їх частини, за |використані матеріали | | |винятком: |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 6503 |Капелюхи та інші |Виробництво з пряжі або | | |головні убори з |текстильних волокон* | | |фетру, з | | | |напівфабрикатів | | | |та плоских | | | |заготовок позиції| | | |N 6501, з | | | |підкладкою або | | | |без підкладки, з | | | |оздобленням або | | | |без | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 6505 |Капелюхи та інші |Виробництво з пряжі або | | |головні убори, |текстильних волокон* | | |трикотажні, | | | |машинного або | | | |ручного в'язання,| | | |з мережива, фетру| | | |або іншого | | | |текстильного | | | |матеріалу, з | | | |одного полотнища | | | |(але не зі | | | |смужок), з | | | |підкладкою або | | | |без підкладки, з | | | |оздобленням або | | | |без; сітки для | | | |волосся з | | | |будь-яких | | | |матеріалів, з | | | |підкладкою або | | | |без, з | | | |оздобленням або | | | |без | | | _________________ | | * Див. Вступні примітки 6 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 66|Парасольки, |Виробництво, де всі | | |парасольки від |використані матеріали | | |сонця, палиці, |класифікуються в іншій | | |палиці-сидіння, |товарній позиції, ніж | | |хлисти, батоги |продукт | | |для верхової їзди| | | |та їх частини, за| | | |винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 6601 |Парасольки, |Виробництво, де вартість| | |парасольки від |всіх використаних | | |сонця, парасольки|матеріалів не перевищує | | |палиці, садові |50% ціни франко-завод | | |парасолі і |продукту | | |аналогічні вироби| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 67 |Оброблені пір'я |Виробництво, де всі | | |та пух і вироби з|використані матеріали | | |них; штучні |класифікуються в іншій | | |квіти; вироби з |товарній позиції, ніж | | |людського волосся|продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 68|Вироби з каменю, |Виробництво, де всі | | |гіпсу, цементу, |використані матеріали | | |азбесту, слюди |класифікуються в іншій | | |або аналогічних |товарній позиції, ніж | | |матеріалів, |продукт | | |за винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 6803 |Вироби зі сланцю |Виробництво з | | |або |обробленого сланцю | | |агломерованого | | | |сланцю | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 6812 |Вироби з азбесту;|Виробництво з матеріалів| | |вироби із сумішей|будь-якої позиції | | |на основі азбесту| | | |або із сумішей на| | | |основі азбесту і | | | |карбонату магнію | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 6814 |Вироби зі слюди, |Виробництво з обробленої| | |включаючи |слюди (включаючи | | |агломеровану або |агломеровану або | | |регенеровану |регенеровану слюду) | | |слюду на | | | |паперовій, | | | |картонній або | | | |іншій основі | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 69 |Керамічні вироби |Виробництво, де всі | | | |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 70|Скло і вироби зі |Виробництво, де всі | | |скла, за |використані матеріали | | |винятком: |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 7003 |Скло з |Виробництво з матеріалів| | ex 7004 та |невідбивальним |позиції N 7001 | | ex 7005 |шаром | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7006 |Скло, що | | | |класифікується в | | | |позиції N 7003, | | | |7004 або 7005, | | | |гнуте, грановане,| | | |гравіроване, | | | |свердлене, | | | |емальоване або | | | |оброблене іншим | | | |способом, не | | | |оправлене або не | | | |комбіноване з | | | |іншими | | | |матеріалами | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Субстрати |Виробництво з не | | |листового скла, |покритих субстратів | | |покриті |листового скла позиції | | |діелектричною |N 7006; | | |тонкою плівкою і | | | |напівпровідни- | | | |ковим рівнем у | | | |відповідності зі | | | |стандартом SEMII*| | | ________________ | * Інститут Напівпровідникового Устаткування і Матеріалів | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво з матеріалів| | | |позиції N 7001 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7007 |Безпечне скло, |Виробництво з матеріалів| | |скло зміцнене |позиції N 7001 | | |(загартоване) або| | | |багатошарове | | | |включно | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7008 |Багатошарові |Виробництво з матеріалів| | |ізоляційні вироби|позиції N 7001 | | |скляні | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7009 |Дзеркала скляні, |Виробництво з матеріалів| | |у рамах або без |позиції N 7001 | | |рам, дзеркала | | | |заднього огляду | | | |включно | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7010 |Сулії, пляшки, |Виробництво, де всі | | |флакони, глечики,|використані матеріали | | |горщики, банки, |класифікуються в іншій | | |ампули та інші |товарній позиції, ніж | | |ємності для |продукт або | | |зберігання, |Нарізка виробів, якщо | | |транспортування |вартість ненарізаного | | |або пакування |скла не перевищує 50% | | |товарів; банки |ціни франко-завод | | |скляні консервні;|продукту | | |запобіжник | | | |пробковий зі | | | |скла, кришки та | | | |інші засоби для | | | |закупорювання, | | | |скляні | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7013 |Посуд столовий, |Виробництво, де всі | | |кухонний, |використані матеріали | | |предмети туалету,|класифікуються в іншій | | |канцелярське |товарній позиції, ніж | | |приладдя, вироби |продукт або | | |для оздоблення |Нарізка скляних виробів,| | |житла або |якщо вартість ненаріза- | | |аналогічні |ного скла не перевищує | | |Вироби зі скла |50% ціни франко-завод | | |(крім товарної |продукту | | |позиції N 7010 |або | | |або 7018) |Ручна обробка (за | | | |винятком м'якого друку) | | | |скляного виробу, якщо | | | |вартість скляного виробу| | | |з ручним друком не | | | |перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 7019 |Вироби (крім |Виробництво з: | | |пряжі) із |- нефарбованих пасом, | | |скловолокна |пропущених задирок або | | | |відламаних пучків, або | | | |- скляної шерсті | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 71|Природні або |Виробництво, де всі | | |культивовані |використані матеріали | | |перли, |класифікуються в іншій | | |дорогоцінні або |товарній позиції, ніж | | |напівдорогоцінні |продукт | | |камені, | | | |дорогоцінні | | | |метали, метали, | | | |плаковані | | | |дорогоцінними | | | |металами, а також| | | |вироби з них; | | | |біжутерія, | | | |монети, за | | | |винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 7101 |Природні або |Виробництво, де вартість| | |культивовані |всіх використаних | | |перли, підібрані |матеріалів не перевищує | | |і тимчасово |50% ціни франко-завод | | |нанизані для |продукту | | |зручності | | | |транспортування | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 7102, |Оброблені |Виробництво з | | ex 7103 |дорогоцінні і |необроблених | | і 7104 |напівдорогоцінні |дорогоцінних або | | |камені (природні,|напівдорогоцінних | | |синтетичні або |каменів | | |регенеровані) | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7106, |Дорогоцінні | | | 7108 і |метали: | | | 7110 | | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Необроблені |Виробництво з | | | |матеріалів, що не | | | |класифікуються в | | | |товарних позиціях | | | |N 7106, 7108 або 7110 | | | |або | | | |Електролітичне, термічне| | | |або хімічне збагачення | | | |дорогоцінних металів | | | |позицій N 7106, 7108 або| | | |7110, або | | | |Сплав дорогоцінних | | | |металів, що | | | |класифікуються в позиції| | | |N 7106, 7108 або 7110, | | | |один з одним, або з | | | |недорогоцінними металами| | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Напівоброблені |Виробництво з | | |або у формі |необроблених | | |порошку |дорогоцінних металів | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 7107, |Метали |Виробництво з | | ex 7109 і |недорогоцінні, |недорогоцінних металів, | | ex 7111 |плаковані |плакованих дорогоцінними| | |дорогоцінними |металами, неопрацьованих| | |металами, | | | |напівоброблені | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7116 |Вироби з |Виробництво, де вартість| | |природних або |всіх використаних | | |культивованих |матеріалів не перевищує | | |перлів, |50% ціни франко-завод | | |дорогоцінних або |продукту | | |напівдорогоцінних| | | |каменів | | | |(природних, | | | |синтетичних або | | | |регенерованих) | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7117 |Біжутерія |Виробництво, де всі | | | |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | | |або | | | |Виробництво з частин | | | |недорогоцінних металів, | | | |не плакованих і не | | | |покритих дорогоцінними | | | |металами, з огляду на | | | |те, що вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 72|Залізо і сталь, |Виробництво, де всі | | |за винятком: |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7207 |Напівфабрикати з |Виробництво з матеріалів| | |заліза і |позицій N 7201, 7202, | | |вуглецевої |7203, 7204 або 7205 | | |(нелегованої) | | | |сталі | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7208 по |Прокат плоский, |Виробництво з брусків | | 7216 |прутки, стрижні, |або інших первинних форм| | |кутки, профілі і |позиції N 7206 | | |секції з заліза | | | |або вуглецевої | | | |(нелегованої) | | | |сталі | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7217 |Дріт із заліза |Виробництво з | | |або вуглецевої |напівфабрикатів позиції | | |сталі |N 7207 | | |(нелегованої) | | | |сталі | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 7218, |Напівфабрикати, |Виробництво з брусків | | 7219 по |прокат плоский, |або інших первинних форм| | 7222 |прутки, стрижні, |позиції N 7218 | | |кутки, профілі і | | | |секції з | | | |нержавіючої сталі| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7223 |Дріт із |Виробництво з | | |нержавіючої сталі|напівфабрикатів позиції | | | |N 7218 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 7224, |Напівфабрикати |Виробництво з брусків | | 7225 по |прокату плоского |або інших первинних форм| | 7228 |гарячекатаного, |позиції N 7206, 7218 або| | |прутки і стрижні,|7224 | | |у вільно змотаних| | | |бухтах; кутки, | | | |профілі і секції | | | |з іншої легованої| | | |сталі; прутки і | | | |стрижні пустотілі| | | |з легованої або | | | |нелегованої сталі| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7229 |Дріт з іншої |Виробництво з | | |легованої сталі |напівфабрикатів позиції | | | |N 7224 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 73|Вироби з заліза |Виробництво, де всі | | |або сталі, за |використані матеріали | | |винятком: |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 7301 |Шпунтові |Виробництво з матеріалів| | |конструкції |позицій N 7206 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7302 |Вироби з чорних |Виробництво з матеріалів| | |металів, які |позицій N 7206 | | |використовуються | | | |для залізничних | | | |або трамвайних | | | |колій: рейки, | | | |контррейки і | | | |зубчасті рейки, | | | |стрілки, | | | |хрестовини | | | |глухого | | | |перетинання, | | | |перекладні штанги| | | |та інші поперечні| | | |з'єднання, шпали,| | | |стикові накладки | | | |і підкладки, | | | |клинця, опорні | | | |плити, крюкові | | | |колійні болти, | | | |подушки і | | | |розтяжки, | | | |станини, | | | |поперечини й інші| | | |деталі, | | | |призначені для | | | |з'єднання або | | | |кріплення рейок | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7304, 7305 |Труби, трубки і |Виробництво з матеріалів| | і 7306 |профілі пустотілі|позицій N 7206, 7207, | | |з чорних металів |7218 або 7224 | | |(крім чавунного | | | |лиття) і сталі | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 7307 |Фітінги для труб |Токарська обробка, | | |або трубок, із |свердлення, розгортання,| | |нержавіючої сталі|нарізування різьблення, | | |(ISO N X5CrNiMo |видалення заусенців і | | |1712), що |піскоструминне очищення | | |складаються з |кованих заготівель, якщо| | |декількох частин |їхня вартість не | | | |перевищує 25% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7308 |Металоконструкції|Виробництво, де всі | | |з чорних металів |використані матеріали | | |(крім збірних |класифікуються в іншій | | |будівельних |товарній позиції, ніж | | |конструкцій |продукт. Проте, сварні | | |позиції N 9406), |кутки, профілі і секції | | |а також частини |позиції N 7301 можуть | | |конструкцій |також використовуватися | | |(наприклад: мости| | | |і секції для | | | |мостів, ворота | | | |шлюзів, башти, | | | |гратчасті щогли, | | | |перекриття для | | | |стріхи, | | | |будівельні | | | |конструкції, | | | |двері та вікна і | | | |їх рами, дверні | | | |пороги, жалюзі, | | | |балюстради, опори| | | |і колони); листи,| | | |прутки, кутки | | | |фасонні, профілі,| | | |секції, труби й | | | |аналогічні | | | |вироби, | | | |призначені для | | | |використання у | | | |металоконструк- | | | |ціях | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 7315 |Ланцюги шарнірні |Виробництво, де вартість| | | |усіх використаних | | | |матеріалів позиції | | | |N 7315 не перевищує 50% | | | |ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 74|Мідь і вироби з |Виробництво, де: | | |міді, за |- усі використані | | |винятком: |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, ніж продукт; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7401 |Штейн мідний; |Виробництво, де всі | | |цементаційна мідь|використані матеріали | | |(осаджена) |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7402 |Рафінована мідь; |Виробництво, де всі | | |мідні аноди для |використані матеріали | | |електролітичного |класифікуються в іншій | | |рафінування |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7403 |Рафінована мідь і| | | |мідні сплави, | | | |необроблені: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- рафінована |Виробництво, де всі | | |мідь; |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7404 |- мідні сплави і |Виробництво з | | |рафінована мідь, |рафінованої міді, | | |що містить інші |необробленої або з | | |елементи |відходів і брухту | | | |мідного | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Відходи і брухт |Виробництво, де всі | | |мідний |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7405 |Лігатури на |Виробництво, де всі | | |основі міді |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 75|Нікель і вироби |Виробництво, де: | | |з нього, за |- усі використані | | |винятком: |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, ніж продукт; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7501 по |Штейни з нікелю, |Виробництво, де всі | | 7503 |агломерати |використані матеріали | | |оксидів нікелю й |класифікуються в іншій | | |інші проміжні |товарній позиції, ніж | | |продукти |продукт | | |металургії | | | |нікелю; | | | |необроблений | | | |нікель; відходи | | | |і брухт нікелю | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 76|Алюміній і вироби|Виробництво, де: | | |з нього, за |- усі використані | | |винятком: |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, ніж продукт; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7601 |Необроблений |Виробництво, де: | | |алюміній |- усі використані | | | |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, ніж продукт; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | | |або | | | |Виробництво термічною | | | |або електролітичною | | | |обробкою нелегованого | | | |алюмінію або відходів і | | | |брухту алюмінію | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7602 |Відходи і брухт |Виробництво, де всі | | |алюмінію |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 7616 |Вироби з |Виробництво, де: | | |алюмінію, крім |- усі використані | | |тонкого |матеріали класифікуються| | |металевого дроту,|в іншій товарній | | |сіток, грат, |позиції, ніж продукт; | | |полотна, |проте, тонкий металевий | | |огороджень, |дріт, сітка, грати, | | |огорож, армованих|огорожі, армовані вироби| | |виробів і |та подібні вироби | | |подібних виробів |(стрічки у вигляді | | |(стрічки у виді |ланцюга включно) з | | |ланцюга включно) |алюмінієвого дроту, а | | |з алюмінієвого |також розвальцьованого | | |дроту, а також |металу алюмінію також | | |розвальцьованого |можуть | | |металу алюмінію |використовуватися; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 77 |Резерв для | | | |можливих товарів,| | | |пойменованих у | | | |ГС | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex Група 78|Свинець і вироби |Виробництво, де: | | |з нього, за |- усі використані | | |винятком: |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, ніж продукт; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7801 |Необроблений |Виробництво з | | |свинець: |"зливкового" або | | |рафінований |"робочого" свинцю | | |свинець | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інший |Виробництво, де всі | | | |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт. | | | |Проте, не можуть бути | | | |використані відходи і | | | |брухт позиції N 7802 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7802 |Відходи і брухт |Виробництво, де всі | | |свинцеві |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 79|Цинк і вироби з |Виробництво, де: | | |нього, за |- усі використані | | |винятком: |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, ніж продукт; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7901 |Необроблений |Виробництво, де всі | | |цинк; |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт. | | | |Проте, не можуть бути | | | |використані відходи і | | | |брухт позиції N 7902 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 7902 |Відходи і брухт |Виробництво, де всі | | |цинкові |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 80|Олово і вироби |Виробництво, де: | | |з нього, за |- усі використані | | |винятком |матеріали класифікуються| | | |в іншій товарній | | | |позиції, ніж продукт; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту. | | | |Виробництво, де всі | | | |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт. | | | |Проте, відходи і брухт | | | |позиції N 8002 не можуть| | | |бути використані | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8001 |Необроблене |Виробництво, де всі | | |олово; |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8002 і 8007|Відходи і брухт з| | | |олова; вироби з | | | |олова інші | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 81 |Інші | | | |недорогоцінні | | | |метали; | | | |металокераміка; | | | |вироби з них: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- інші |Виробництво, де вартість| | |недорогоцінні |усіх використаних | | |метали, |матеріалів, що | | |оброблені; вироби|класифікуються в тій | | |з них; |самій товарній позиції, | | | |що і продукт, не | | | |перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- інші |Виробництво, де всі | | | |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 82|Інструменти, |Виробництво, де всі | | |ножові вироби, |використані матеріали | | |столові прибори з|класифікуються в іншій | | |недорогоцінних |товарній позиції, ніж | | |металів; частини |продукт | | |цих виробів з | | | |недорогоцінних | | | |металів, за | | | |винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8206 |Інструменти з |Виробництво, де всі | | |двох або більше |використані матеріали | | |назв товарних |класифікуються в інших | | |позицій від |товарних позиціях, ніж | | |N 8202 до 8205, у|N 8202-8205. Проте, | | |наборах |інструменти позицій | | |призначених для |N 8202-8205 можуть бути | | |роздрібної |включені в набір, якщо | | |торгівлі |їхня вартість не | | | |перевищує 15% ціни | | | |франко-завод набору | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8207 |Інструменти |Виробництво, де всі | | |змінні для ручних|використані матеріали | | |знарядь, з |класифікуються в іншій | | |механічним |товарній позиції, ніж | | |приводом або без |продукт; | | |нього, або для |вартість усіх | | |верстатів |використаних матеріалів | | |(наприклад, для |не перевищує 40% ціни | | |пресування, |франко-завод продукту | | |штампування, | | | |нарізування | | | |різьби, | | | |свердління, | | | |розточування, | | | |прошивання, | | | |фрезерування, | | | |токарної | | | |обробки або | | | |загвинчування), | | | |інструменти для | | | |волочіння або | | | |пересування | | | |металу, | | | |інструмент для | | | |буріння скельних | | | |порід або грунтів| | | |включно | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8208 |Ножі і леза для |Виробництво, де всі | | |машин або |використані матеріали | | |механічних |класифікуються в іншій | | |пристроїв |товарній позиції, ніж | | | |продукт; | | | |вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 8211 |Ножі з різальним |Виробництво, де всі | | |або зубчастим |використані матеріали | | |лезом (складні |класифікуються в іншій | | |ножі-секатори |товарній позиції, ніж | | |включно), крім |продукт. | | |ножів, що |Проте, різальні леза і | | |класифікуються в |ручки з недорогоцінних | | |товарній позиції |металів можуть бути | | |N 8208 |використані | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8214 |Інші ножові |Виробництво, де всі | | |вироби |використані матеріали | | |(наприклад, |класифікуються в іншій | | |машинки для |товарній позиції, ніж | | |підстригання |продукт. | | |волосся, |Проте, ручки з | | |спеціальні ножі |недорогоцінних металів | | |для м'ясників, |можуть бути використані | | |кухонні ножі і | | | |сікачі; ножі для | | | |паперу); | | | |манікюрні або | | | |педикюрні набори | | | |та інструменти | | | |(пилочки для | | | |нігтів включно) | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8215 |Ложки, виделки, |Виробництво, де всі | | |розливні ложки, |використані матеріали | | |шумівки, |класифікуються в іншій | | |лопаточки для |товарній позиції, ніж | | |кондитерських |продукт. | | |виробів, ножі для|Проте, ручки з | | |риби, масла, |недорогоцінних металів | | |щипчики для цукру|можуть бути використані | | |й аналогічні | | | |кухонні або | | | |столові прибори | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 83|Інші вироби з |Виробництво, де всі | | |недорогоцінних |використані матеріали | | |металів, |класифікуються в іншій | | |за винятком: |товарній позиції, ніж | | | |продукт. | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 8302 |Інша кріпильна |Виробництво, де всі | | |арматура й |використані матеріали | | |аналогічні |класифікуються в іншій | | |вироби, які |товарній позиції, ніж | | |використовуються |продукт. | | |в будинках, а |Проте, можуть | | |також замикальні |використовуватися інші | | |пристрої для |матеріали, що | | |автоматичних |класифікуються в позиції| | |дверей |N 8302, якщо їхня | | | |вартість не перевищує | | | |20% ціни франко-завод | | | |продукту. | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 8306 |Статуетки й інші |Виробництво, де всі | | |прикраси з |використані матеріали | | |недорогоцінних |класифікуються в іншій | | |металів |товарній позиції, ніж | | | |продукт. | | | |Проте, можуть | | | |використовуватися інші | | | |матеріали позиції | | | |N 8306, якщо їхня | | | |вартість не перевищує | | | |30% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 84|Реактори ядерні, |Виробництво, де всі |Виробництво, | |котли, |використані матеріали |де вартість | |устаткування і |класифікуються в іншій |усіх | |механічні |товарній позиції, ніж |використаних | |пристрої; їх |продукт; |матеріалів не | |частини, за |вартість усіх |перевищує 30% | |винятком: |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 8401 |Елементи, що |Виробництво, де всі |Виробництво, | |тепловиділяють, |використані матеріали |де вартість | |(твели) |класифікуються в іншій |усіх | | |товарній позиції, ніж |використаних | | |продукт* |матеріалів не | | | |перевищує 30% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| __________________ | | * Ці умови діють до 31.12.05 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8402 |Котли парові або |Виробництво, де всі |Виробництво, | |різновиди парових|використані матеріали |де вартість | |котлів (крім |класифікуються в іншій |усіх | |котлів, |товарній позиції, ніж |використаних | |призначених для |продукт; |матеріалів не | |центрального |вартість усіх |перевищує 25% | |опалення, |використаних матеріалів |ціни франко- | |спроможних також |не перевищує 40% ціни |завод продукту| |виробляти пари |франко-завод продукту | | |низького тиску); | | | |водяні котли з | | | |парогенератором | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8403 та |Котли |Виробництво, де всі |Виробництво, | ex 8404 |центрального |використані матеріали |де вартість | |опалення, крім |класифікуються в іншій |усіх | |котлів позиції |товарній позиції, ніж |використаних | |N 8402, та |продукт |матеріалів не | |допоміжне | |перевищує 40% | |устаткування для | |ціни франко- | |котлів | |завод продукту| |центрального | | | |опалення | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8406 |Водопарові |Виробництво, де вартість| | |турбіни та інші |усіх використаних | | |різновиди парових|матеріалів не перевищує | | |турбін |40% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8407 |Двигуни |Виробництво, де вартість| | |внутрішнього |усіх використаних | | |згоряння з |матеріалів не перевищує | | |іскровим |40% ціни франко-завод | | |запаленням з |продукту | | |обертовим | | | |зворотно- | | | |поступальним | | | |рухом поршня | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8408 |Двигуни |Виробництво, де вартість| | |внутрішнього |усіх використаних | | |згоряння з |матеріалів не перевищує | | |компресійним |40% ціни франко-завод | | |запаленням |продукту | | |(дизелі або | | | |напівдизелі) | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8409 |Частини, |Виробництво, де вартість| | |призначені |усіх використаних | | |винятково або |матеріалів не перевищує | | |головним чином |40% ціни франко-завод | | |для двигунів |продукту | | |товарних позицій | | | |N 8407 або 8408 | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8411 |Двигуни |Виробництво, де всі |Виробництво, | |турбореактивні і |використані матеріали |де вартість | |турбогвинтові та |класифікуються в іншій |усіх | |інші газові |товарній позиції, ніж |використаних | |турбіни |продукт; |матеріалів не | | |вартість усіх |перевищує 25% | | |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8412 |Силові установки,|Виробництво, де вартість| | |інші |усіх використаних | | | |матеріалів не перевищує | | | |40% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 8413 |Ротаційні насоси |Виробництво, де всі |Виробництво, | | |використані матеріали |де вартість | | |класифікуються в іншій |усіх | | |товарній позиції, ніж |використаних | | |продукт; |матеріалів не | | |вартість усіх |перевищує 25% | | |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 8414 |Промислові |Виробництво, де всі |Виробництво, | |вентилятори, |використані матеріали |де вартість | |воздуходувки та |класифікуються в іншій |усіх | |аналогічні вироби|товарній позиції, ніж |використаних | | |продукт; |матеріалів не | | |вартість усіх |перевищує 25% | | |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8415 |Установки для |Виробництво, де вартість| | |кондиціонування |усіх використаних | | |повітря, |матеріалів не перевищує | | |обладнані |40% ціни франко-завод | | |вентилятором, |продукту | | |електродвигуном і| | | |приладами для | | | |виміру | | | |температури і | | | |вологості | | | |повітря; | | | |кондиціонери, у | | | |яких вологість | | | |не регулюється | | | |окремо включно | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8418 |Холодильники, |Виробництво, де всі |Виробництво, | |морозильники й |використані матеріали |де вартість | |інше холодильне і|класифікуються в іншій |усіх | |морозильне |товарній позиції, ніж |використаних | |обладнання, |продукт; |матеріалів не | |електричне або |вартість усіх |перевищує 25% | |інших типів; |використаних матеріалів |ціни франко- | |теплові насоси, |не перевищує 40% ціни |завод продукту| |крім установок |франко-завод продукту; | | |для кондиціону- |вартість усіх | | |вання повітря, |використаних матеріалів,| | |що класифікуються|що не походять, не | | |в позиції N 8415 |перевищує вартість | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 8419 |Устаткування для |Виробництво, де |Виробництво, | |деревообробної, |вартість усіх |де вартість | |паперової і |використаних матеріалів |усіх | |картонної |не перевищує 40% ціни |використаних | |промисловості |франко-завод продукту; |матеріалів не | | |у межах вищевказаного |перевищує 30% | | |обмеження, матеріали, що|ціни франко- | | |класифікуються в тій |завод продукту| | |самій позиції, що і | | | |продукт, | | | |використовуються тільки | | | |в обсязі до 25% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8420 |Каландри та інші |Виробництво, де |Виробництво, | |валкові |вартість усіх |де вартість | |(роликові) машини|використаних матеріалів |усіх | |(прокатні стани),|не перевищує 40% ціни |використаних | |крім машин для |франко-завод продукту; |матеріалів не | |обробки металів |у межах вищевказаного |перевищує 30% | |або скла, вали |обмеження, матеріали, що|ціни франко- | |для них |класифікуються в тій |завод продукту| | |самій позиції, що і | | | |продукт, | | | |використовуються тільки | | | |в обсязі до 25% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8423 |Устаткування для |Виробництво, де всі |Виробництво, | |зважування |використані матеріали |де вартість | |товарів (крім |класифікуються в іншій |усіх | |терез чутливістю |товарній позиції, ніж |використаних | |від 0,05 г і |продукт; |матеріалів не | |вище); ваги і |вартість усіх |перевищує 30% | |терези, для |використаних матеріалів |ціни франко- | |перевірки маси |не перевищує 40% ціни |завод продукту| |товарів, гирі для|франко-завод продукту | | |будь-яких терезів| | | |включно | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8425 по |Підіймачі, |Виробництво, де |Виробництво, | 8428 |навантажувальні |вартість усіх |де вартість | |механізми, |використаних матеріалів |усіх | |завантажувальні і|не перевищує 40% ціни |використаних | |розвантажувальні |франко-завод продукту; у|матеріалів не | |механізми |межах вищевказаного |перевищує 30% | | |обмеження, матеріали |ціни франко- | | |позиції N 8431, |завод продукту| | |використовуються тільки | | | |в обсязі до 10% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8429 |Бульдозери | | | |самохідні, | | | |автогрейдери і | | | |грейдери, | | | |планувальники, | | | |скрепери, | | | |механічні лопати,| | | |екскаватори, | | | |одноківшові | | | |навантажувачі, | | | |трамбувальні | | | |машини і | | | |ковзанки дорожні:| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Котки дорожні; |Виробництво, де | | | |вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво, де |Виробництво, | | |вартість усіх |де вартість | | |використаних матеріалів |усіх | | |не перевищує 40% ціни |використаних | | |франко-завод продукту; у|матеріалів не | | |межах вищевказаного |перевищує 30% | | |обмеження, матеріали, що|ціни франко- | | |класифікуються в позиції|завод продукту| | |N 8431, використовуються| | | |тільки в обсязі до 10% | | | |ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8430 |Інші машини та |Виробництво, де |Виробництво, | |устаткування для |вартість усіх |де вартість | |переміщення, |використаних матеріалів |усіх | |планування, |не перевищує 40% ціни |використаних | |профілювання, |франко-завод продукту; у|матеріалів не | |розроблення, |межах вищевказаного |перевищує 30% | |трамбування, |обмеження, матеріали |ціни франко- | |ущільнення, |позиції N 8431, |завод продукту| |виймання або |використовуються тільки | | |буріння грунту, |в обсязі до 10% ціни | | |корисних копалин |франко-завод продукту | | |або руд; | | | |устаткування для | | | |забивання і | | | |витягування паль;| | | |снігоприбиральні | | | |роторні машини | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 8431 |Частини, |Виробництво, де | | |призначені |вартість усіх | | |винятково або |використаних матеріалів | | |головним чином |не перевищує 40% ціни | | |для дорожних |франко-завод продукту | | |котків | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8439 |Устаткування для |Виробництво, де |Виробництво, | |виробництва маси |вартість усіх |де вартість | |з волокнистих |використаних матеріалів |усіх | |целюлозних |не перевищує 40% ціни |використаних | |матеріалів або |франко-завод продукту; |матеріалів не | |для вироблення |у межах вищевказаного |перевищує 30% | |або обробки |обмеження матеріали, що|ціни франко- | |паперу або |класифікуються в тій |завод продукту| |картону |самій позиції, що і | | | |продукт, | | | |використовуються тільки | | | |в обсязі до 25% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8441 |Устаткування для |Виробництво, де |Виробництво, | |виробництва |вартість усіх |де вартість | |товарів із |використаних матеріалів |усіх | |паперової маси, |не перевищує 40% ціни |використаних | |паперу або |франко-завод продукту; |матеріалів не | |картону; різальні|у межах вищевказаного |перевищує 40% | |машини будь-якого|обмеження матеріали, що|ціни франко- | |типу включно |класифікуються в тій |завод продукту| | |самій позиції, що і | | | |продукт, | | | |використовуються тільки | | | |в обсязі до 25% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8444 по |Машини цих |Виробництво, де | | 8447 |товарних позицій |вартість усіх | | |призначені для |використаних матеріалів | | |використання в |не перевищує 40% ціни | | |текстильній |франко-завод продукту | | |промисловості | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 8448 |Устаткування |Виробництво, де | | |допоміжне для |вартість усіх | | |машин, що |використаних матеріалів | | |класифікуються в |не перевищує 40% ціни | | |товарних позиціях|франко-завод продукту | | |N 8444 і 8445 | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8452 |Машини швейні, | | | |крім | | | |брошурувальних | | | |позиції N 8440; | | | |меблі, підставки | | | |і покриття, | | | |призначене | | | |спеціально для | | | |швейних машин; | | | |голки для швейних| | | |машин: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Швейні машини |Виробництво, де: | | |(тільки з |- вартість усіх | | |закритим стіжком)|використаних матеріалів | | |з головкою, маса |не перевищує 40% ціни | | |яких не більш 16 |франко-завод продукту; | | |кг без двигуна |- вартість усіх | | |або 17 кг із |матеріалів, що не | | |двигуном; |походять, разом із | | | |головкою (без двигуна), | | | |не перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять; | | | |- використані механізми | | | |натягу, гачка і зигзага | | | |повинні бути такими, що | | | |походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Інші |Виробництво, де | | | |вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8456 по |Верстати і |Виробництво, де | | 8466 |механізми, а |вартість усіх | | |також їх частини |використаних матеріалів | | |і приладдя |не перевищує 40% ціни | | |позицій N 8456 - |франко-завод продукту | | |8466 | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8469 по |Офісні машинки |Виробництво, де | | 8472 |(наприклад, |вартість усіх | | |машинописні, |використаних матеріалів | | |рахункові, |не перевищує 40% ціни | | |процесорні |франко-завод продукту | | |механізми бази | | | |даних, | | | |копіювальні | | | |машини, | | | |швидкозшивачі) | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8480 |Опоки та |Виробництво, де | | |виливниці; |вартість усіх | | |ливарні піддони; |використаних матеріалів | | |ливарні моделі; |не перевищує 50% ціни | | |форми (крім |франко-завод продукту | | |виливниць) для | | | |лиття металів, | | | |металевих | | | |карбідів, скла, | | | |мінеральних | | | |матеріалів, гуми | | | |або пластмас | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8482 |Шарикові або |Виробництво, де всі |Виробництво, | |роликові |використані матеріали |де вартість | |підшипники |класифікуються в іншій |усіх | | |товарній позиції, ніж |використаних | | |продукт; |матеріалів не | | |вартість усіх |перевищує 25% | | |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8484 |Прокладки й |Виробництво, де | | |аналогічні |вартість усіх | | |ущільнення з |використаних матеріалів | | |листового металу |не перевищує 40% ціни | | |в комбінації з |франко-завод продукту | | |іншим матеріалом | | | |або складені з | | | |двох або більше | | | |шарів металу; | | | |набори або | | | |комплекти | | | |прокладок і | | | |аналогічних | | | |зчленувань, | | | |різних за складом| | | |у пакуванні; | | | |механічні | | | |ущільнення | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8485 |Частини |Виробництво, де | | |устаткування, що |вартість усіх | | |не мають |використаних матеріалів | | |електричних |не перевищує 40% ціни | | |з'єднань, |франко-завод продукту | | |ізоляторів, | | | |котушок, | | | |контактів, | | | |проводів або | | | |інших електричних| | | |елементів, в | | | |іншому місці не | | | |пойменовані | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 85|Електричні машини|Виробництво, де всі |Виробництво, | |й устаткування, |використані матеріали |де вартість | |їх частини; |класифікуються в іншій |усіх | |звукозаписна й |товарній позиції, ніж |використаних | |апаратура для |продукт; |матеріалів не | |звукозапису або |вартість усіх |перевищує 30% | |відтворення по |використаних матеріалів |ціни франко- | |телебаченню |не перевищує 40% ціни |завод продукту| |зображення і |франко-завод продукту | | |звука, їх частини| | | |і приладдя, крім:| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8501 |Електричні |Виробництво, де |Виробництво, | |двигуни і |вартість усіх |де вартість | |генератори (крім |використаних матеріалів |усіх | |агрегатів |не перевищує 40% ціни |використаних | |електроживлення);|франко-завод продукту; |матеріалів не | | |у межах вищевказаного |перевищує 30% | | |обмеження матеріали, що|ціни франко- | | |класифікуються в позиції|завод продукту| | |N 8503, можуть | | | |використовуватися тільки| | | |в обсязі до 10% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8502 |Блоки |Виробництво, де |Виробництво, | |електроживлення |вартість усіх |де вартість | |й електричні |використаних матеріалів |усіх | |обертові |не перевищує 40% ціни |використаних | |перетворювачі |франко-завод продукту; |матеріалів не | | |у межах вищевказаного |перевищує 30% | | |обмеження матеріали, що|ціни франко- | | |класифікуються в позиції|завод продукту| | |класифікуються в позиції| | | |N 8501 або 8503, узяті | | | |разом, можуть | | | |використовуватися тільки| | | |в обсязі до 10% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| ex 8504 |Блоки живлення, |Виробництво, де | | |які |вартість усіх | | |використовуються |використаних матеріалів | | |в машинах для |не перевищує 40% ціни | | |автоматичного |франко-завод продукту | | |опрацювання даних| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 8518 |Мікрофони та |Виробництво, де: |Виробництво, | |штативи для них; |- вартість усіх |де вартість | |гучномовці, |використаних матеріалів |усіх | |вмонтовані або не|не перевищує 40% ціни |використаних | |вмонтовані в |франко-завод продукту; |матеріалів не | |корпус; |- вартість усіх |перевищує 25% | |електричні |використаних матеріалів,|ціни франко- | |підсилювачі |що не походять, не |завод продукту| |звукових частот |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8519 |Електропрогравачі|Виробництво, де: |Виробництво, | |(деки), |- вартість усіх |де вартість | |програвачі |використаних матеріалів |усіх | |грамплатівок, |не перевищує 40% ціни |використаних | |касетні плеєри й |франко-завод продукту; |матеріалів не | |інша |- вартість усіх |перевищує 30% | |звуковідтворююча |використаних матеріалів,|ціни франко- | |апаратура без |що не походять, не |завод продукту| |пристроїв для |перевищує вартості | | |звукозапису |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8520 |Магнітофони та |Виробництво, де: |Виробництво, | |інша звукозаписна|- вартість усіх |де вартість | |апаратура, яка |використаних матеріалів |усіх | |обладнана чи ні |не перевищує 40% ціни |використаних | |звуковідтворюю- |франко-завод продукту; |матеріалів не | |чими пристроями |- вартість усіх |перевищує 30% | | |використаних матеріалів,|ціни франко- | | |що не походять, не |завод продукту| | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8521 |Апаратура для |Виробництво, де: |Виробництво, | |відеозапису або |- вартість усіх |де вартість | |відтворення |використаних матеріалів |усіх | |відеозаписів, з |не перевищує 40% ціни |використаних | |відеотюнером або |франко-завод продукту; |матеріалів не | |без нього |- вартість усіх |перевищує 30% | | |використаних матеріалів,|ціни франко- | | |що не походять, не |завод продукту| | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8522 |Частини і |Виробництво, де | | |приладдя, |вартість усіх | | |призначені |використаних матеріалів | | |винятково або |не перевищує 40% ціни | | |переважно для |франко-завод продукту | | |використання з | | | |апаратами | | | |товарних позицій | | | |N 8519 - 8521 | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8523 |Носії для запису |Виробництво, де | | |звуку або |вартість усіх | | |аналогічного |використаних матеріалів | | |запису інших |не перевищує 40% ціни | | |явищ, крім |франко-завод продукту | | |виробів Групи 37 | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8524 |Платівки, стрічки| | | |й інші носії для | | | |запису звука або | | | |аналогічних | | | |записів, записані| | | |(матриці і форми | | | |для виготовлення | | | |грамплатівок | | | |включно), крім | | | |виробів Групи 37:| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Матриці і форми|Виробництво, де | | |для виготовлення |вартість усіх | | |грамплатівок; |використаних матеріалів | | | |не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво, де | | | |вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту; | | | |у межах вищевказаного | | | |обмеження матеріали, що| | | |класифікуються в позиції| | | |N 8523, можуть | | | |використовуватися тільки| | | |в обсязі до 10% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8525 |Передавачі для |Виробництво, де: |Виробництво, | |радіотелефонного,|- вартість усіх |де вартість | |радіотелеграфного|використаних матеріалів |усіх | |зв'язку |не перевищує 40% ціни |використаних | |радіомовлення або|франко-завод продукту; |матеріалів не | |телебачення, до |- вартість усіх |перевищує 30% | |складу яких |використаних матеріалів,|ціни франко- | |входить або ні |що не походять, не |завод продукту| |приймальна, |перевищує вартості | | |звукозаписувальна|використаних матеріалів,| | |або |що походять | | |звуковідтворюваль| | | |на апаратура; | | | |телевізійні | | | |камери, | | | |відеокамери, | | | |тільки відео- | | | |камери, що | | | |записують, | | | |відтворюють, | | | |зображення та | | | |інші | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8526 |Апаратура |Виробництво, де: |Виробництво, | |радіолокаційна, |- вартість усіх |де вартість | |радіонавігаційна |використаних матеріалів |усіх | |і радіоапаратура |не перевищує 40% ціни |використаних | |дистанційного |франко-завод продукту; |матеріалів не | |керування |- вартість усіх |перевищує 25% | | |використаних матеріалів,|ціни франко- | | |що не походять, не |завод продукту| | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8527 |Апаратура |Виробництво, де: |Виробництво, | |приймальна для |- вартість усіх |де вартість | |радіотелефонного,|використаних матеріалів |усіх | |радіотелеграфного|не перевищує 40% ціни |використаних | |зв'язку або |франко-завод продукту; |матеріалів не | |радіомовлення, |- вартість усіх |перевищує 25% | |об'єднана або не |використаних матеріалів,|ціни франко- | |об'єднана в |що не походять, не |завод продукту| |одному корпусі зі|перевищує вартості | | |звукозаписною або|використаних матеріалів,| | |звуковідтворюючою|що походять | | |апаратурою або | | | |годинником | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8528 |Апаратура |Виробництво, де: |Виробництво, | |приймальна для |- вартість усіх |де вартість | |телевізійного |використаних матеріалів |усіх | |зв'язку, |не перевищує 40% ціни |використаних | |об'єднана або не |франко-завод продукту; |матеріалів не | |об'єднана з |- вартість усіх |перевищує 25% | |радіомовним |використаних матеріалів,|ціни франко- | |приймачем або |що не походять, не |завод продукту| |апаратурою, що |перевищує вартості | | |записує або |використаних матеріалів,| | |відтворює звук |що походять | | |або зображення; | | | |відеомонітори і | | | |відеопроектори | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8529 |Частини, | | | |призначені | | | |головним чином | | | |для апаратури, що| | | |класифікується в | | | |позиціях N 8525 -| | | |8528: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Призначені |Виробництво, де | | |головним чином |вартість усіх | | |для апаратури |використаних матеріалів | | |відеозапису або |не перевищує 40% ціни | | |відтворення |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво, де: |Виробництво, | | |- вартість усіх |де вартість | | |використаних матеріалів |усіх | | |не перевищує 40% ціни |використаних | | |франко-завод продукту; |матеріалів не | | |- вартість усіх |перевищує 25% | | |використаних матеріалів,|ціни франко- | | |що не походять, не |завод продукту| | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8535 і 8536|Електроапаратура |Виробництво, де |Виробництво, | |для комутації або|вартість усіх |де вартість | |захисту |використаних матеріалів |усіх | |електричних |не перевищує 40% ціни |використаних | |ланцюгів, або для|франко-завод продукту; |матеріалів не | |підімкнення до |у межах вищевказаного |перевищує 30% | |електричних |обмеження матеріали, що|ціни франко- | |ланцюгів або в |класифікуються в позиції|завод продукту| |електричних |N 8538, можуть | | |ланцюгах |використовуватися тільки| | | |в обсязі до 10% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8537 |Панелі, пульти, |Виробництво, де |Виробництво, | |консолі, столи, |вартість усіх |де вартість | |щити розподільні |використаних матеріалів |усіх | |і підстави для |не перевищує 40% ціни |використаних | |електричної |франко-завод продукту; |матеріалів не | |апаратури інші, |у межах вищевказаного |перевищує 30% | |оснащені двома і |обмеження матеріали, що|ціни франко- | |більш |класифікуються в позиції|завод продукту| |пристроями, що |N 8538, можуть | | |класифікуються в |використовуватися тільки| | |позиціях N 8535 |в обсязі до 10% ціни | | |або 8536, для |франко-завод продукту | | |керування або | | | |розподілу | | | |електричного | | | |струму, у тому | | | |числі прилади, що| | | |містять пристрої,| | | |що класифікуються| | | |в Групі 90, і | | | |цифрові апарати | | | |керування, крім | | | |комутаційних | | | |пристроїв | | | |товарної позиції | | | |N 8517 | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 8541 |Діоди, |Виробництво, де всі |Виробництво, | |транзистори й |використані матеріали |де вартість | |аналогічні |класифікуються в іншій |усіх | |напівпровідникові|товарній позиції, ніж |використаних | |устрої, за |продукт; |матеріалів не | |винятком пластин,|вартість усіх |перевищує 25% | |ще не розрізаних |використаних матеріалів |ціни франко- | |на кристали |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8542 |Інтегровані |Виробництво, де |Виробництво, | |електронні схеми |вартість усіх |де вартість | |і мікроскладання |використаних матеріалів |усіх | | |не перевищує 40% ціни |використаних | | |франко-завод продукту; |матеріалів не | | |у межах вищевказаного |перевищує 25% | | |обмеження матеріали, що|ціни франко- | | |класифікуються в позиції|завод продукту| | |N 8541 або 8542, узяті | | | |разом, можуть | | | |використовуватися тільки| | | |в обсязі до 10% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8544 |Проводи |Виробництво, де | | |ізольовані |вартість усіх | | |(включаючи |використаних матеріалів | | |лаковані або |не перевищує 40% ціни | | |анодовані), |франко-завод продукту | | |кабелі (включаючи| | | |коаксіальні) і | | | |інші ізольовані | | | |електричні | | | |провідники, зі | | | |з'єднувальними | | | |деталями або без | | | |них; волоконно- | | | |оптичні кабелі, | | | |зроблені з | | | |волокон з | | | |індивідуальними | | | |оболонками, | | | |незважаючи на те,| | | |знаходяться вони | | | |або ні в зборі з | | | |електропровідни- | | | |ками або | | | |з'єднувальними | | | |елементами | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8545 |Вугільні |Виробництво, де | | |електроди, |вартість усіх | | |вугільні щітки, |використаних матеріалів | | |вугілля для ламп |не перевищує 40% ціни | | |або батарейок і |франко-завод продукту | | |інші вироби з | | | |графіту й інших | | | |видів вуглецю, з | | | |використанням | | | |металу або без, | | | |інші, які | | | |використовуються | | | |в електротехніці | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8546 |Електричні |Виробництво, де | | |ізолятори з |вартість усіх | | |будь-яких |використаних матеріалів | | |матеріалів |не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8547 |Обладнання |Виробництво, де | | |ізоляційне для |вартість усіх | | |електричних |використаних матеріалів | | |машин, |не перевищує 40% ціни | | |пристосувань або |франко-завод продукту | | |устаткування, | | | |виготовлене | | | |цілком з | | | |ізоляційних | | | |матеріалів, не | | | |рахуючи деяких | | | |компонентів із | | | |металу | | | |(наприклад, муфт | | | |з гвинтовою | | | |нарізкою), які | | | |використовуються | | | |з метою | | | |складання, крім | | | |ізоляторів | | | |позиції N 8546; | | | |трубки | | | |електроізоляційні| | | |і з'єднувальні | | | |деталі з | | | |недорогоцінних | | | |металів, | | | |облицьовані | | | |ізоляційними | | | |матеріалами | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8548 |Відходи і брухт |Виробництво, де | | |первинних |вартість усіх | | |елементів, |використаних матеріалів | | |первинних батарей|не перевищує 40% ціни | | |і електричних |франко-завод продукту | | |акумуляторів; | | | |первинні | | | |елементи, | | | |первинні батареї | | | |і електричні | | | |акумулятори поза | | | |терміном дії; | | | |електричні | | | |частини | | | |устаткування або | | | |апаратури, в | | | |іншому місці не | | | |пойменовані | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 86|Залізничні або |Виробництво, де | | |трамвайні |вартість усіх | | |локомотиви, |використаних матеріалів | | |рухомі склади і |не перевищує 40% ціни | | |їх частини; |франко-завод продукту | | |колійне | | | |устаткування й | | | |устрої для | | | |залізничної або | | | |трамвайної мережі| | | |і їх частини; | | | |механічне | | | |(включаючи | | | |електромеханічне)| | | |сигнальне | | | |устаткування всіх| | | |видів, за | | | |винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8608 |Колійне |Виробництво, де всі |Виробництво, | |устаткування й |використані матеріали |де вартість | |устрої для |класифікуються в іншій |усіх | |залізничних і |товарній позиції, ніж |використаних | |трамвайних колій;|продукт; |матеріалів не | |механічне |вартість усіх |перевищує 30% | |(включаючи |використаних матеріалів |ціни франко- | |електромеханічне)|не перевищує 40% ціни |завод продукту| |сигнальне |франко-завод продукту | | |устаткування, | | | |устрої для | | | |забезпечення | | | |безпеки або | | | |контролю за | | | |прямуванням для | | | |залізниць, | | | |трамвайних колій,| | | |паркувальних | | | |споруд; портових | | | |споруд або | | | |аеродромів; | | | |частини згаданих | | | |пристроїв і | | | |устаткування | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 87|Засоби наземного |Виробництво, де | | |транспорту, крім |вартість усіх | | |залізничного або |використаних матеріалів | | |трамвайного |не перевищує 40% ціни | | |рухомого складу, |франко-завод продукту | | |їх частин й | | | |устаткування; за | | | |винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8709 |Транспортні |Виробництво, де всі |Виробництво, | |засоби вантажні, |використані матеріали |де вартість | |самохідні, не |класифікуються в іншій |усіх | |обладнані |товарній позиції, ніж |використаних | |підйомними або |продукт; |матеріалів не | |навантажувальними|вартість усіх |перевищує 30% | |пристроями, які |використаних матеріалів |ціни франко- | |використовуються |не перевищує 40% ціни |завод продукту| |на заводах, |франко-завод продукту | | |складах, у портах| | | |або аеропортах | | | |для перевезення | | | |вантажів на | | | |короткі відстані;| | | |тягачі, які | | | |використовуються | | | |на залізничних | | | |платформах; | | | |частини | | | |вищезгаданих | | | |транспортних | | | |засобів | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8710 |Танки й інші |Виробництво, де всі |Виробництво, | |бойові самохідні |використані матеріали |де вартість | |бронемашини, з |класифікуються в іншій |усіх | |озброєнням або |товарній позиції, ніж |використаних | |без, і їх частини|продукт; |матеріалів не | | |вартість усіх |перевищує 30% | | |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8711 |Мотоцикли (мопеди| | | |включно) і | | | |велосипеди з | | | |установленим | | | |допоміжним | | | |мотором, із | | | |колясками або без| | | |них; коляски: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- з двигуном | | | |внутрішнього | | | |згоряння з | | | |кривошипно- | | | |шатунним | | | |механізмом і | | | |робочим об'ємом | | | |двигуна: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Не більше, ніж |Виробництво, де: |Виробництво, | |50 куб.см |- вартість усіх |де вартість | | |використаних матеріалів |усіх | | |не перевищує 40% ціни |використаних | | |франко-завод продукту; |матеріалів не | | |- вартість усіх |перевищує 20% | | |використаних матеріалів,|ціни франко- | | |що не походять, не |завод продукту| | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Більше, ніж |Виробництво, де: |Виробництво, | |50 куб.см |- вартість усіх |де вартість | | |використаних матеріалів |усіх | | |не перевищує 40% ціни |використаних | | |франко-завод продукту; |матеріалів не | | |- вартість усіх |перевищує 25% | | |використаних матеріалів,|ціни франко- | | |що не походять, не |завод продукту| | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво, де: |Виробництво, | | |- вартість усіх |де вартість | | |використаних матеріалів |усіх | | |не перевищує 40% ціни |використаних | | |франко-завод продукту; |матеріалів не | | |- вартість усіх |перевищує 30% | | |використаних матеріалів,|ціни франко- | | |що не походять, не |завод продукту| | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 8712 |Велосипеди без |Виробництво з |Виробництво, | |шарико- |матеріалів, які не |де вартість | |підшипників |класифікуються в позиції|усіх | | |N 8714 |використаних | | | |матеріалів не | | | |перевищує 30% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8715 |Дитячі коляски та|Виробництво, де всі |Виробництво, | |їх частини |використані матеріали |де вартість | | |класифікуються в іншій |усіх | | |товарній позиції, ніж |використаних | | |продукт; |матеріалів не | | |вартість усіх |перевищує 30% | | |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8716 |Причепи і |Виробництво, де всі |Виробництво, | |напівпричепи; |використані матеріали |де вартість | |інші транспортні |класифікуються в іншій |усіх | |засоби, |товарній позиції, ніж |використаних | |несамохідні; їх |продукт; |матеріалів не | |частини |вартість усіх |перевищує 30% | | |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 88|Літальні апарати,|Виробництво, де всі |Виробництво, | |космічні апарати,|використані матеріали |де вартість | |і їх частини; за |класифікуються в іншій |усіх | |винятком: |товарній позиції, ніж |використаних | | |продукт |матеріалів не | | | |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 8804 |Ротошути |Виробництво матеріалів |Виробництво, | | |будь-якої позиції, інші |де вартість | | |матеріали позиції N 8804|усіх | | |включно |використаних | | | |матеріалів не | | | |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| -----------+-----------------+------------------------+--------------| 8805 |Стартове |Виробництво, де всі |Виробництво, | |устаткування для |використані матеріали |де вартість | |літальних |класифікуються в іншій |усіх | |апаратів; палубні|товарній позиції, ніж |використаних | |гальмувальні або |продукт |матеріалів не | |аналогічні | |перевищує 30% | |пристрої; наземні| |ціни франко- | |тренажери для | |завод продукту| |льотного складу і| | | |їх частини | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 89 |Судна, човни й |Виробництво, де всі |Виробництво, | |інші плавучі |використані матеріали |де вартість | |засоби |класифікуються в іншій |усіх | | |товарній позиції, ніж |використаних | | |продукт. Проте, корпуси |матеріалів не | | |позиції 8906 не можуть |перевищує 40% | | |бути використані |ціни франко- | | | |завод продукту| -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 90|Оптичні, |Виробництво, де всі |Виробництво, | |фотографічні, |використані матеріали |де вартість | |кінематографічні,|класифікуються в іншій |усіх | |вимірювальні, |товарній позиції, ніж |використаних | |контрольні, |продукт; |матеріалів не | |прецизійні, |вартість усіх |перевищує 30% | |медичні або |використаних матеріалів |ціни франко- | |хірургічні |не перевищує 40% ціни |завод продукту| |інструменти й |франко-завод продукту | | |апарати; їх | | | |частини і | | | |приладдя; за | | | |винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9001 |Оптичне волокно і|Виробництво, де | | |волокно оптичні |вартість усіх | | |джути; волокно |використаних матеріалів | | |оптичні кабелі, |не перевищує 40% ціни | | |інші, крім |франко-завод продукту | | |зазначених у | | | |позиції N 8544; | | | |листи і пластини | | | |з поляризаційного| | | |матеріалу; лінзи | | | |(включаючи | | | |контактні), | | | |призми, дзеркала | | | |та інші оптичні | | | |елементи, із | | | |будь-якого | | | |матеріалу, | | | |неоправлені, крім| | | |таких елементів з| | | |оптично не | | | |обробленого скла | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9002 |Лінзи, призми, |Виробництво, де | | |дзеркала й інші |вартість усіх | | |оптичні елементи |використаних матеріалів | | |з будь-яких |не перевищує 40% ціни | | |матеріалів, |франко-завод продукту | | |оправлені, для | | | |інструментів і | | | |апаратури або | | | |пристосування для| | | |них, крім | | | |виготовлених з | | | |оптично | | | |необробленого | | | |скла | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9004 |Окуляри, захисні |Виробництво, де | | |окуляри |вартість усіх | | |коригувальні або |використаних матеріалів | | |інші оптичні |не перевищує 40% ціни | | |вироби |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 9005 |Біноклі, моноклі,|Виробництво, де: |Виробництво, | |інші оптичні | - усі використані |де вартість | |труби і їх |матеріали класифікуються|усіх | |арматура; за |в іншій товарній |використаних | |винятком |позиції, ніж продукт; |матеріалів не | |астрономічних |- вартість усіх |перевищує 30% | |рефракційних |використаних матеріалів |ціни франко- | |телескопів і опор|не перевищує 40% ціни |завод продукту| |для них |франко-завод продукту; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів,| | | |що не походять, не | | | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 9006 |Фотокамери, крім |Виробництво, де: |Виробництво, | |кінокамер; лампи | - усі використані |де вартість | |та трубки для |матеріали класифікуються|усіх | |створення |в іншій товарній |використаних | |фотографічних |позиції, ніж продукт; |матеріалів не | |спалахів, крім |- вартість усіх |перевищує 30% | |газорозрядних |використаних матеріалів |ціни франко- | |ламп |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів,| | | |що не походять, не | | | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9007 |Кінокамери і |Виробництво, де: |Виробництво, | |кінопроектори, що| - усі використані |де вартість | |містять або ні, |матеріали класифікуються|усіх | |звукозаписні або |в іншій товарній |використаних | |звуковідтворюючі |позиції, ніж продукт; |матеріалів не | |пристрої |- вартість усіх |перевищує 30% | | |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів,| | | |що не походять, не | | | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9011 |Мікроскопи |Виробництво, де: |Виробництво, | |оптичні складні, | - усі використані |де вартість | |мікроскопи для |матеріали класифікуються|усіх | |мікрофотозйомок, |в іншій товарній |використаних | |мікрокінозйомок |позиції, ніж продукт; |матеріалів не | |або мікропроек- |- вартість усіх |перевищує 30% | |тування включно |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту; | | | |- вартість усіх | | | |використаних матеріалів,| | | |що не походять, не | | | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 9014 |Інші навігаційні |Виробництво, де | | |прилади й |вартість усіх | | |інструменти |використаних матеріалів | | | |не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9015 |Прилади й |Виробництво, де | | |інструменти |вартість усіх | | |топографічні |використаних матеріалів | | |(включаючи |не перевищує 40% ціни | | |фотограмметричні)|франко-завод продукту | | |гідрографічні, | | | |океанографічні, | | | |гідрологічні, | | | |метеорологічні | | | |або геофізичні, | | | |крім компасів; | | | |далекоміри | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9016 |Терези чутливістю|Виробництво, де | | |0,05 г або більше|вартість усіх | | |з важками або без|використаних матеріалів | | |них |не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9017 |Інструменти для |Виробництво, де | | |креслення, |вартість усіх | | |розмітки і |використаних матеріалів | | |математичних |не перевищує 40% ціни | | |розрахунків |франко-завод продукту | | |(наприклад, | | | |креслярські | | | |машини, | | | |пантографи, | | | |транспортири, | | | |креслярські | | | |набори, | | | |логарифмічні | | | |лінійки, дискові | | | |калькулятори); | | | |інструменти для | | | |виміру лінійних | | | |розмірів, ручні | | | |(наприклад, | | | |вимірювальні | | | |стрижні і | | | |рулетки, | | | |мікрометри, | | | |кронциркулі), в | | | |іншому місці не | | | |пойменовані | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9018 |Інструменти і | | | |прилади, які | | | |використовуються | | | |в медицині, | | | |хірургії, | | | |стоматології, | | | |ветеринарії, | | | |(сцинтографічні | | | |апарати включно),| | | |інша | | | |електромедична | | | |апаратура і | | | |прилади для | | | |дослідження зору:| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |Стоматологічне |Виробництво з матеріалів|Виробництво, | |крісло, обладнані|будь-якої позиції, |де вартість | |стоматологічними |включаючи інші |усіх | |приладами і |матеріали, що |використаних | |плювальницями |класифікуються в позиції|матеріалів не | | |N 9018 |перевищує 40% | | | |ціни франко- | | | |завод продукту| -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво, де: |Виробництво, | | | - усі використані |де вартість | | |матеріали класифікуються|усіх | | |в іншій товарній |використаних | | |позиції, ніж продукт; |матеріалів не | | |- вартість усіх |перевищує 25% | | |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9019 |Апарати для |Виробництво, де: |Виробництво, | |механотерапії; | - усі використані |де вартість | |масажні апарати; |матеріали класифікуються|усіх | |апарати для |в іншій товарній |використаних | |психологічних |позиції, ніж продукт; |матеріалів не | |тестів на фахову |- вартість усіх |перевищує 25% | |придатність; |використаних матеріалів |ціни франко- | |апаратура для |не перевищує 40% ціни |завод продукту| |озонової, |франко-завод продукту | | |кисневої, | | | |аерозольної | | | |терапії, штучного| | | |дихання або інша | | | |апаратура для | | | |дихальної терапії| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9020 |Інші апарати |Виробництво, де: |Виробництво, | |дихальні і газові| - усі використані |де вартість | |маски, крім |матеріали класифікуються|усіх | |захисних масок, |в іншій товарній |використаних | |без механічних |позиції, ніж продукт; |матеріалів не | |деталей і змінних|- вартість усіх |перевищує 25% | |фільтрів |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9024 |Машини та апарати|Виробництво, де | | |для випробування |вартість усіх | | |міцності, сили |використаних матеріалів | | |стискання, |не перевищує 40% ціни | | |пружності або |франко-завод продукту | | |інших механічних | | | |властивостей | | | |матеріалів | | | |(наприклад, | | | |металів, | | | |деревини, | | | |текстильних | | | |матеріалів, | | | |паперу, пластмас)| | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9025 |Ареометри й |Виробництво, де | | |аналогічні |вартість усіх | | |прилади, що діють|використаних матеріалів | | |при зануренні в |не перевищує 40% ціни | | |рідину, |франко-завод продукту | | |термометри, | | | |пірометри, | | | |барометри, | | | |гігрометри і | | | |психрометри, з | | | |записувальними | | | |пристроями або | | | |без, будь-які | | | |комбінації цих | | | |приладів | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9026 |Прилади й |Виробництво, де | | |апаратура для |вартість усіх | | |вимірювання або |використаних матеріалів | | |контролю витрат, |не перевищує 40% ціни | | |рівня, тиску чи |франко-завод продукту | | |інших змінних | | | |характеристик | | | |рідин або газів | | | |(наприклад, | | | |витратоміри, | | | |покажчики рівня, | | | |манометри, | | | |лічильники | | | |теплоти), за | | | |винятком приладів| | | |і апаратури | | | |позицій N 9014, | | | |9015, 9028 або | | | |9032 | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9027 |Прилади й |Виробництво, де | | |апаратура для |вартість усіх | | |фізичного або |використаних матеріалів | | |хімічного аналізу|не перевищує 40% ціни | | |(наприклад, |франко-завод продукту | | |поляриметри, | | | |рефрактометри, | | | |спектрометри | | | |аналізатори газу | | | |або диму); | | | |прилади й | | | |апаратура для | | | |виміру або | | | |контролю | | | |в'язкості, | | | |пористості, | | | |розтягу, | | | |поверхневого | | | |тиску і т.п.; | | | |прилади й апарати| | | |для виміру або | | | |контролю | | | |кількості тепла, | | | |звука або світла | | | |(включаючи, | | | |експонометри); | | | |мікротоми | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9028 |Лічильники | | | |газові, | | | |лічильники рідин | | | |або лічильники | | | |електроенергії, | | | |включаючи ті, що | | | |використовуються | | | |для | | | |стандартизації | | | |цих величин: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Частини і |Виробництво, де | | |приладдя |вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво, де: |Виробництво, | | |- вартість усіх |де вартість | | |використаних матеріалів |усіх | | |не перевищує 40% ціни |використаних | | |франко-завод продукту; |матеріалів не | | |- вартість усіх |перевищує 30% | | |використаних матеріалів,|ціни франко- | | |що не походять, не |завод продукту| | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9029 |Лічильники числа |Виробництво, де | | |обертів і |вартість усіх | | |кількості |використаних матеріалів | | |продукції, |не перевищує 40% ціни | | |таксометри, |франко-завод продукту | | |мілеометри, | | | |шагоміри й | | | |аналогічні | | | |прилади, | | | |спідометри, | | | |тахометри, крім | | | |тих, що | | | |класифікуються в | | | |товарних позиціях| | | |N 9014 або 9015; | | | |стробоскопи | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9030 |Осцилоскопи, |Виробництво, де | | |спектроаналізато-|вартість усіх | | |ри та інші |використаних матеріалів | | |прилади й апарати|не перевищує 40% ціни | | |для вимірювання |франко-завод продукту | | |або контролю | | | |електричних | | | |величин, крім | | | |вимірювальних | | | |приладів, що | | | |класифікуються в | | | |товарній позиції | | | |N 9028; прилади й| | | |апаратура для | | | |виявлення альфа-,| | | |бета-, гамма-, | | | |рентгенівського, | | | |космічного або | | | |іншого іонізуючих| | | |випромінювань | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9031 |Контрольно- |Виробництво, де | | |вимірювальні |вартість усіх | | |прилади, |використаних матеріалів | | |апаратура та |не перевищує 40% ціни | | |пристрої, не |франко-завод продукту | | |пойменовані в | | | |іншому місці; | | | |проектори | | | |профільні | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9032 |Прилади й |Виробництво, де | | |апаратура для |вартість усіх | | |автоматичного |використаних матеріалів | | |регулювання або |не перевищує 40% ціни | | |контролю |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9033 |Частини і |Виробництво, де | | |приладдя (в |вартість усіх | | |іншому місці цієї|використаних матеріалів | | |групи не |не перевищує 40% ціни | | |пойменовані) до |франко-завод продукту | | |машин, приладів, | | | |інструментів або | | | |апаратури, що | | | |класифікується в | | | |групі 90 | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 91|Годинники усіх |Виробництво, де | | |видів і їх |вартість усіх | | |частини, за |використаних матеріалів | | |винятком: |не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9105 |Інші годинники...|Виробництво, де: |Виробництво, | | |- вартість усіх |де вартість | | |використаних матеріалів |усіх | | |не перевищує 40% ціни |використаних | | |франко-завод продукту; |матеріалів не | | |- вартість усіх |перевищує 30% | | |використаних матеріалів,|ціни франко- | | |що не походять, не |завод продукту| | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9109 |Механізми для |Виробництво, де: |Виробництво, | |годинників, не |- вартість усіх |де вартість | |призначених для |використаних матеріалів |усіх | |носіння на собі |не перевищує 40% ціни |використаних | |або із собою, |франко-завод продукту; |матеріалів не | |укомплектовані |- вартість усіх |перевищує 30% | |або зібрані |використаних матеріалів,|ціни франко- | | |що не походять, не |завод продукту| | |перевищує вартості | | | |використаних матеріалів,| | | |що походять | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9110 |Укомплектовані |Виробництво, де |Виробництво, | |механізми |вартість усіх |де вартість | |годинникові, |використаних матеріалів |усіх | |незібрані або |не перевищує 40% ціни |використаних | |частково зібрані |франко-завод продукту; |матеріалів не | |(комплекти |у межах вищевказаного |перевищує 40% | |годинникових |обмеження матеріали, що|ціни франко- | |механізмів); |класифікуються в позиції|завод продукту| |неукомплектовані |N 9114, використовуються| | |механізми |тільки в обсязі до 10% | | |годинникові, |ціни франко-завод | | |зібрані; |продукту | | |заготовки | | | |годинникових | | | |механізмів | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9111 |Корпуси для |Виробництво, де |Виробництво, | |годинників, | - усі використані |де вартість | |призначених для |матеріали класифікуються|усіх | |носіння із собою |в іншій товарній |використаних | |або на собі, і їх|позиції, ніж продукт; |матеріалів не | |частини |- вартість усіх |перевищує 30% | | |використаних матеріалів |ціни франко- | | |не перевищує 40% ціни |завод продукту| | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9112 |Корпуси для |Виробництво, де |Виробництво, | |годинників, не | - усі використані |де вартість | |призначених для |матеріали класифікуються|усіх | |носіння із собою |в іншій товарній |використаних | |або на собі, і |позиції, ніж продукт; |матеріалів не | |аналогічні |- вартість усіх |перевищує 30% | |корпуси для інших|використаних матеріалів |ціни франко- | |товарів цієї |не перевищує 40% ціни |завод продукту| |групи, і їх |франко-завод продукту | | |частини | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9113 |Ремінці, стрічки | | | |і браслети для | | | |годинників, | | | |призначені для | | | |носіння на собі | | | |або із собою, їх | | | |частини: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |З недорогоцінних |Виробництво, де | | |металів, |вартість усіх | | |позолочені або |використаних матеріалів | | |посріблені |не перевищує 40% ціни | | |гальванічним |франко-завод продукту | | |способом або ні, | | | |або з металу, | | | |плакованого | | | |дорогоцінними | | | |металами; | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| |- Інші |Виробництво, де | | | |вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 92 |Музичні |Виробництво, де | | |інструменти; їх |вартість усіх | | |частини і |використаних матеріалів | | |приладдя до них |не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 93 |Зброя і |Виробництво, де | | |боєприпаси; їх |вартість усіх | | |частини та |використаних матеріалів | | |приладдя |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 94|Меблі; постільні |Виробництво, де усі |Виробництво, | |речі; матраци, |використані матеріали |де вартість | |матрацні основи, |класифікуються в іншій |усіх | |подушки диванні й|товарній позиції, ніж |використаних | |аналогічне |продукт |матеріалів не | |набивне приладдя | |перевищує 40% | |до меблів; лампи | |ціни франко- | |й освітлювальні | |завод продукту| |прилади, в іншому| | | |місці не | | | |пойменовані; | | | |світлові | | | |покажчики, табло | | | |й аналогічні | | | |вироби; | | | |конструкції | | | |будівельні | | | |збірні, за | | | |винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 9401 та |Меблі металеві, |Виробництво, де всі |Виробництво, | ex 9403 |що мають |використані матеріали |де вартість | |ненабивне |класифікуються в іншій |усіх | |бавовняне |товарній позиції ніж |використаних | |покриття |продукт |матеріалів не | |вагою 300 г/кв.м |або |перевищує 40% | |або менше |Виробництво з |ціни франко- | | |бавовняного покриття, |завод продукту| | |уже зробленого у формі, | | | |готовій для | | | |використання, позиції | | | |N 9401 або 9403, з | | | |огляду на, що: | | | |- його вартість не | | | |перевищує 25% ціни | | | |франко-завод продукту; | | | |всі інші використані | | | |матеріали повинні бути | | | |такими, що походять, і | | | |класифікуватися в інших | | | |товарних позиціях, ніж | | | |N 9401 або 9403 | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9405 |Лампи й |Виробництво, де | | |освітлювальні |вартість усіх | | |прилади; |використаних матеріалів | | |прожектори, лампи|не перевищує 50% ціни | | |вузькоспрямовано-|франко-завод продукту | | |го світла, фари, | | | |і їх частини | | | |включно, в іншому| | | |місці не | | | |пойменовані; | | | |світлові | | | |покажчики, табло | | | |і т.п., що мають | | | |вмонтоване | | | |джерело світла, і| | | |їх частини, в | | | |іншому місці не | | | |пойменовані | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9406 |Конструкції |Виробництво, де | | |будівельні збірні|вартість усіх | | | |використаних матеріалів | | | |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 95|Іграшки, ігри та |Виробництво, де усі | | |предмети для |використані матеріали | | |розваг або |класифікуються в іншій | | |спорту; їх |товарній позиції, ніж | | |частини і |продукт | | |приладдя, за | | | |винятком: | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9503 |Інші іграшки; |Виробництво, де | | |моделі в | - усі використані | | |зменшеному |матеріали класифікуються| | |розмірі ("у |в іншій товарній | | |масштабі"), і |позиції, ніж продукт; | | |аналогічні |- вартість усіх | | |моделі, діючі або|використаних матеріалів | | |недіючі; |не перевищує 50% ціни | | |головоломки усіх |франко-завод продукту | | |видів | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 9506 |Ключки для гольфа|Виробництво, де усі | | |та їх частини |використані матеріали | | | |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт. | | | |Проте, можуть | | | |використовуватися грубо | | | |нарізані бруски | | | |(болванки) для | | | |виготовлення голівок для| | | |ключок для гольфа | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex Група 96|Різні готові |Виробництво, де усі | | |вироби, за |використані матеріали | | |винятком: |класифікуються в іншій | | | |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 9601 та |Вироби з |Виробництво з | | ex 9602 |матеріалів |"оброблених" матеріалів | | |тваринного, |цієї ж позиції | | |рослинного або | | | |мінерального | | | |походження | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 9603 |Мітли і щітки |Виробництво, де | | |(крім віників і |вартість усіх | | |т.п. і щіток, |використаних матеріалів | | |зроблених із |не перевищує 50% ціни | | |хутра куниці або |франко-завод продукту | | |білки), пристрої | | | |ручні механічні | | | |без двигуна для | | | |прибирання | | | |підлоги, | | | |подушечки і | | | |валики малярські | | | |для фарби, | | | |пристрої віджимні| | | |гумові і швабри | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9605 |Набори дорожні |Кожен компонент набору | | |для особистого |повинен відповідати | | |туалету, шиття |вимогам, які | | |або чищення |застосовувалися б до | | |взуття чи одягу |нього, якби він не | | | |входив у набір. Проте, | | | |вироби, що не походять, | | | |можуть бути включені, | | | |якщо їхня загальна | | | |вартість не перевищує | | | |15% ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9606 |Гудзики, кнопки, |Виробництво, де | | |запонки, форми | - усі використані | | |(каркаси) для |матеріали класифікуються| | |гудзиків і інші |в іншій товарній | | |частини цих |позиції, ніж продукт; | | |виробів; |- вартість усіх | | |заготовки для |використаних матеріалів | | |гудзиків |не перевищує 50% ціни | | | |франко-завод продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9608 |Ручки кулькові; |Виробництво, де всі | | |ручки і маркери з|використані матеріали | | |наконечником із |класифікуються в іншій | | |фетру й інших |позиції, ніж продукт. | | |пористих |Проте може | | |матеріалів; |використовуватися пір'я,| | |авторучки |що класифікуються в тій | | |чорнильні, |самій позиції | | |стилографи і | | | |ручки інші; ручки| | | |копіювальні; | | | |олівці механічні;| | | |тримачі для | | | |ручок, тримачі | | | |для олівців та | | | |аналогічні | | | |вироби; частини | | | |(ковпачки та | | | |кріплення | | | |включно) виробів,| | | |перераховані | | | |вище, крім | | | |виробів позиції | | | |9609 | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| 9612 |Стрічки для |Виробництво, де | | |друкарських | - усі використані | | |машинок і |матеріали класифікуються| | |аналогічні |в іншій товарній | | |стрічки, |позиції, ніж продукт; | | |просичені фарбою |- вартість усіх | | |або оброблені |використаних матеріалів | | |іншим способом, |не перевищує 50% ціни | | |призначені для |франко-завод продукту | | |одержання | | | |відбитків, на | | | |бобінах, касетах | | | |або без них; | | | |подушечки | | | |штемпельні, | | | |просичені або не | | | |просичені фарбою,| | | |у футлярах або | | | |без футлярів | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 9613 |Запальнички з |Виробництво, де вартість| | |п'єзо- |усіх використаних | | |запалюванням |матеріалів, що | | | |класифікуються в позиції| | | |N 9613, не перевищує 30%| | | |ціни франко-завод | | | |продукту | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Ex 9614 |Люльки для |Виробництво з | | |паління, чашечки |грубооброблених | | |для люльок |заготівок | | |включно | | | -----------+-----------------+------------------------+--------------| Група 97 |Твори мистецтва, |Виробництво, де всі | | |предмети |використані матеріали | | |колекціонування й|класифікуються в іншій | | |антикваріат |товарній позиції, ніж | | | |продукт | | ----------------------------------------------------------------------
Додаток III до Протоколу С
Сертифікат переміщення EUR.1

та заява про видачу сертифікату переміщення EUR.1
Вказівки щодо друку
1. Кожна форма має розміри 210х297 мм; припустимим є допуск
до мінус 5 мм або плюс 8 мм за довжиною. Слід використовувати
білий папір, розміром для писання, що не містить механічних
волокон, і вагою не менше 25 г/кв.м. Папір повинен мати друковану
зелену гильошну основу, що робить будь-яку фальсифікацію
механічними чи хімічними засобами такою, що відрізняється
неозброєним оком. 2. Компетентні органи Сторони можуть залишати за собою право
друкувати сертифікати самостійно або можуть друкувати їх через
уповноважених осіб. В останньому випадку кожна форма повинна
містити посилання на таке уповноваження. Кожна форма повинна
містити найменування та адресу особи, що її надрукувала, або знак,
що за його допомогою можна визначити таку особу. Форма повинна
також мати серійний номер, друкований чи недрукований, що за його
допомогою форму можна ідентифікувати.
Сертифікат переміщення EUR.1 ----------------------------------------------------------------- 1. Експортер (Назва, повна | EUR.1 N A OOO.OOO | адреса, країна) |---------------------------------| |Див. примітки на звороті, перш | |ніж заповнювати цю форму | |---------------------------------| |2. Сертифікат, що| |використовується в| ------------------------------|преференційній торгівлі| 2. Отримувач (Назва, повна |між ................... | адреса, країна) |та | |....................... | |(Зазначити відповідні країни, | |групи країн чи території) | |---------------------------------| |4. Країна, група|5. Країна, | |країн чи|група країн чи| |територія, де|територія | |продукти вва-|призначення | |жаються такими,| | |що походять| | |звідти | | ------------------------------+---------------------------------| 6. Інформація про перевезення |7. Примітки | (не обов'язкове) | | | | ----------------------------------------------------------------| 8. Порядковий номер; знаки та номери; |9. Вага |10. Рахунки-| кількість та тип упаковки(1); |брутто (кг)|фактури | опис товарів |чи інші |(не обов'яз-| |виміри (л, |кове | |куб.м тощо)| | ----------------------------------------------------------------| 11. A) |11. B) ЗАПИСИ |12. ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПОРТЕРА | ЗАСВІДЧЕННЯ |МИТНИЦІ | | ------------|Декларацію |Я, нижчепідписаний, стверджую,| ------------|засвідчено |що описані вище товари| Торгово- |Експортний |відповідають умовам,| промислова |документ(2) |встановленим для видачі цього| палата при | |сертифікату. | цьому |Форма ............ | | засвідчує, |N ................ | | на основі |Від |Дата і місце: | проведеної |.................. |...............................| перевірка, | | | що |Митна служба ..... |...............................| декларація |Країна чи територія| | експортера |видачі ............| (Підпис) | є вірною |...................| | | | | Дата .......|Дата ..............| | ............| | | (Підпис) | (Підпис) | | | | | Печатка | Печатка | | | | | ----------------------------------------------------------------| 13. ЗАПИТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ | 14. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ | ПЕРЕВІРКИ ДО |----------------------------------| | Перевіркою встановлено, що цей | | сертифікат* | | --- | | --- | | було видано зазначеною митною | | службою і що наведена у ньому | | інформація є достовірною. | | --- | | --- | | не відповідає вимогам щодо | | автентичності і достовірності | | (див. Примітки, що додаються).| -----------------------------| | Про проведення перевірки | | автентичності і достовірності| | цього сертифікату запитано | ................................ | | | .............................| (Місце і дата) | | | (Місце і дата) | Печатка | | | Печатка | ................................ | | | .............................| (Підпис) | |__________________ | (Підпис) | | | * Відмітити позначкою Х | | відповідний пункт | ----------------------------------------------------------------- __________________

(1) Якщо товари не упаковано, зазначити кількість одиниць або
зазначити "навалом", в залежності від обставин. (2) Заповнювати лише в тому разі, якщо це встановлено
нормативними актами країни-експортера чи території.
Примітки
1. Сертифікати не повинні містити підчисток чи слів, що
написані одне на одному. Будь-які зміни слід робити шляхом
видалення неправильних відомостей і додавання будь-який необхідних
виправлень. Будь-які такі зміни мають бути засвідчені особою, яка
заповнила сертифікат, та схвалені митними органами країни чи
території, що видала сертифікат. 2. Не повинно залишитися місця між пунктами, внесеними до
сертифікату, і перед кожним пунктом слід проставити його
порядковий номер. Безпосередньо після останнього пункту слід
провести горизонтальну лінію. Невикористане місце слід прокреслити
таким чином, аби унеможливити будь-які пізніші додавання. 3. Товари слід описувати згідно з торгівельною практикою і в
достатніх подробицях, аби їх можна було ідентифікувати.
Заява на видачу сертифікату переміщення EUR.1
------------------------------------------------------------------ 1. Експортер (Назва, повна | EUR.1 N A OOO.OOO | адреса, країна) |---------------------------------| |Див. примітки на звороті, перш | |ніж заповнювати цю форму | |---------------------------------| |2. Сертифікат, що| |використовується в| ------------------------------|преференційній торгівлі| 2. Отримувач (Назва, повна |між ................... | адреса, країна) |та | |....................... | |(Зазначити відповідні країни, | |групи країн чи території) | |---------------------------------| |4. Країна, група|5. Країна, | |країн чи|група країн чи| |територія, де|територія | |продукти вва-|призначення | |жаються такими,| | |що походять| | |звідти | | ------------------------------+---------------------------------| 6. Інформація про перевезення |7. Примітки | (не обов'язкове) | | | | ----------------------------------------------------------------| 8. Порядковий номер продукту; знаки та |9. Вага |10. Рахунки-| номери; кількість та тип упаковки(1)|брутто (кг)|фактури | опис товарів |чи інші |(не обов'яз-| |виміри (л, |ково | |куб.м тощо)| | ----------------------------------------------------------------- __________________

(1) Якщо товари не упаковано, зазначити кількість одиниць або
зазначити "навалом", в залежності від обставин.
Декларація експортера
Я, нижчепідписаний, експортер товарів, що описані на звороті,
СТВЕРДЖУЮ, що товари відповідають умовам, встановленим для

видачі сертифікату, що додається;
НАВОЖУ такі обставини, що обумовлюють відповідність цих

товарів зазначеним вище умовам:
................................................

................................................

................................................
ПОДАЮ такі супровідні документи(1):

................................................

................................................

................................................
ЗОБОВ'ЯЗУЮСЯ подати за запитом відповідних органів будь-які

підтверджуючі докази, про які ці органи можуть

запитати для цілей видачі сертифікату, що

додається, та зобов'язуюся в разі потреби

погодитися на будь-яку перевірку моїх звітів та

будь-яку перевірку процесів виробництва

наведених вище товарів, що може бути проведена

зазначеними органами;
ПРОШУ видати сертифікат, що додається, на ці товари

................................................
(Місце і дата)

......................
(Підпис)
___________________

(1) Наприклад, документи на імпорт, сертифікати переміщення,
рахунки-фактури, декларації виробника тощо, що стосуються
продукції, використаної у виробництві, чи товарів, що
реекспортуються у тому самому стані.


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: