open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент бухгалтерського обліку

Управління методології бухгалтерського обліку

в комерційних банках
Л И С Т
N 12-111/140 від 18.01.2001
Територіальним управлінням НБУ

Головному управлінню НБУ

по м.Києву та області

Комерційним банкам

Щодо правил до складання фінансового звіту про рух

грошових коштів в частині розрахунку статей

В зв'язку з тим, що на протязі звітного (2000) року були
внесені зміни та доповнення до Плану рахунків бухгалтерського
обліку комерційних банків України ( va493500-97 ), затверджені
постановою Правління НБУ від 14.06.2000 р. N 244 ( z0397-00 ),
зареєстровані у Міністерстві юстиції 07.07.2000 р. N 397/4618 та
затверджені постановою Правління НБУ від 29.09.2000 р. N 379
( z0694-00 ) і зареєстровані в Міністерстві юстиції 10.10.2000
року N 694/4915, Департаментом бухгалтерського обліку
доопрацьовані правила до складання фінансового звіту про рух
грошових коштів в частині розрахунку статей.
Головний бухгалтер -
директор Департаменту В.І.Ричаківська
Додаток

до листа НБУ України

від 18.01.2001 р. N 12-111/140
Форма звіту про рух грошових коштів з інструкціями

до складання кожної статті має наступний вигляд:
(непрямий метод) ----------------------------------------------------------------- я-| Назва статті | Сума ок| | ----------------------------------------------------------------- I. Операційна діяльність ----------------------------------------------------------------- . |Чистий прибуток (збиток) |Залишки на кінець періоду |поточного періоду |мінус залишки на початок періоду за | |рахунками | |6 мінус 7 класів. ----------------------------------------------------------------- оправки чистого прибутку ----------------------------------------------------------------- . |Нараховані витрати |Залишки на кінець періоду | |мінус залишки на початок періоду за | |рахунками 1308, 1318, 1328, 1338, | |1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2548, | |2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, | |3328, 3670, 3678, 3308, 3668, 2538; | |мінус залишки на початок періоду за | |рахунками 3650, 3651, 3652, 3653, | |3654, 36591. | |Плюс - позитивний, мінус - | |негативний результат. --+--------------------------+----------------------------------- . |Нараховані доходи |Залишки на кінець періоду | |мінус залишки на початок періоду за | |рахунками 1208, 1218, 1418, 1428, | |1438, 1448, 1508, 1509, 1518, 1519, | |1528, 1529, 2008, 2018, 2028, 2029, | |2038, 2039, 2048, 2049, 2058, 2059, | |2068, 2069, 2078, 2079, 2108, 2109, | |2118, 2119, 2208, 2209, 2218, 2219, | |3108, 3118, 3119, 3208, 3218, 3219, | |3570, 3578, 3579. | |Мінус - позитивний, плюс - | |негативний результат. --+--------------------------+----------------------------------- . |Амортизація основних |Плюс 7423 |засобів | --+--------------------------+----------------------------------- . |Резерви під сумнівні |Плюс 7700(А), 7701(А), 7702(А), |борги, знецінення активів |7703(А), 7704(А), 7705(А)2; | |Мінус 7700(П), 7701(П), 7702(П), | |7703(П), 7704(П), 7705(П) | |за якими є відповідні контрактивні | |рахунки (розділів 14, 15, 18, 20, | |21, 22, 28, 31, 32, 35) | |(передбачається, що відрахування на | |рахунки 3690 та 3699 здійснювались | |з рахунку 7706); | |плюс 7706(А), мінус 7706(П) - | |аналітичний рахунок3 | |плюс 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, | |7715 --+--------------------------+----------------------------------- . |Торговельний результат |1. Плюс 6203(А), мінус 6203(П) - | |аналітичний рахунок4; | |плюс 6203(А), мінус 6203 (П) - | |аналітичні рахунки5. | |----------------------------------- | |2. Залишки за групою рахунків 381 | |----------------------------------- | | кінець | | початок | |-----------+-----------+----------- | | А | мінус | А | | П | мінус | П | | П | мінус | А | | А | мінус | П. | |----------------------------------- | |А = активний залишок, (береться зі | |знаком "+") | |П = пасивний залишок, (береться зі | |знаком "-") | |У разі отримання позитивного | |кінцевого результату він | |віднімається від суми за рядком 1, | |негативний - додається. --+--------------------------+----------------------------------- . |Нарахований та |- залишок за станом на початок |відстрочений податок |мінус залишок за станом на кінець | |періоду за рахунками 3522, 3520, | |3521; | |- залишок за станом на кінець мінус | |залишок за станом на початок | |періоду за рахунками 3622, 3620, | |3621; | |Плюс - позитивний, мінус - | |негативний результат. --+--------------------------+----------------------------------- . |Прибуток (збиток) від |Плюс 73946, мінус 63947; |продажу інвестицій |Плюс 7490, мінус 6490; | |плюс 7809 - аналітичний рахунок8, | |мінус 6809 - аналітичний рахунок9; | |плюс 7499 - аналітичний рахунок10, | |мінус 6499 - аналітичний рахунок11. --+--------------------------+----------------------------------- . |Прибуток від |Плюс 7399 - аналітичний рахунок12, |довгострокових вкладень в |мінус 6300- аналітичний рахунок13. |асоційовані компанії | --+--------------------------+----------------------------------- 0.|Амортизація дисконту і |Плюс активний залишок, |премії цінних паперів |мінус пасивний залишок за | |аналітичними рахунками групи 60514; | |плюс 7050(А), мінус 7050(П) - | |аналітичні рахунки15; | |плюс 7052(А), мінус 7052(П) - | |аналітичні рахунки16. --+--------------------------+----------------------------------- 1.|Інший рух коштів, які не є|Плюс 7499 - аналітичний рахунок17, |грошовими |мінус 6499 - аналітичний рахунок18; | |плюс 7409, 7430, 7431, 7432, 7433, | |7442, 7453, 7454, 7455, 7493, 7499, | |мінус 6499 - аналітичні рахунки19; | |плюс 7801, 7809, мінус 6801, 6809 - | |аналітичні рахунки20; | |мінус 620421 - аналітичні рахунки, | |6209 - аналітичні рахунки. --+--------------------------+----------------------------------- 2.|Чистий грошовий прибуток |Рядок 12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |від поточних операцій |+ 7 + 8 + 9 + 10 + 11 |банку | --+--------------------------+----------------------------------- 3.|Зменшення (збільшення) |Залишки за балансовими рахунками |коштів, які розміщені в |1510, 1511, 1512, 1515, 1517, 1520, |інших банках, кредитів та |1521, 1522, 1523 (активний), 1524 |передоплат іншим банкам |(активний), 1525, 1526, 1527, 1580, | |1581, 1582, 1589, 1811, 1819, 1880, | |за мінусом рахунків 1523 | |(кредитовий залишок), 1524(22) | |(кредитовий залишок), 1590, 1591, | |рах. гр. 189 за станом на початок | |року; | |мінус залишки за балансовими | |рахунками 1510, 1511, 1512, 1515, | |1517, 1520, 1521, 1522, 1523 | |(активний), 1524 (активний), 1525, | |1526, 1527, 1580, 1581, 1582, 1589, | |1811, 1819, 1880, за мінусом | |рахунків 1523 (кредитовий залишок), | |1524 (кредитовий залишок), 1590, | |1591, рах. гр. 189 за станом на | |кінець року; | |мінус 7700(А), 7701(А), 7710, 7711 | |плюс 7700(П), 7701(П); | |мінус 7705(А), плюс 7705(П) - | |аналітичні рахунки23; | |мінус 7715 - аналітичний рахунок24; | |плюс 6016(П), 6017(П) - аналітичні | |рахунки. | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 4.|Зменшення (збільшення) |Залишки за балансовими рахунками |кредитів, які надані |2100 (активний), 2105 (активний), |клієнтам |2106, 2107, 2110 (активний), 2115 | |(активний), 2116, 2117, 2190, 2191, | |2198, 2199, 2000, 2010, 2020, 2027, | |2030, 2037, 2040, 2045, 2046, 2047, | |2050, 2055, 2056, 2057, 2061, 2062, | |2065, 2066, 2067, 2070, 2071, 2073, | |2074, 2075, 2076, 2077, 2090, 2091, | |2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, | |2099, 2200, 2201, 2202, 2205, 2206, | |2207, 2210, 2211, 2213, 2214, 2216, | |2217, 2290, 2291, 2299, 2800, 2801, | |2805, 2806, 2809, 2887, 2888, 2889, | |за мінусом рахунків 2100 | |(кредитовий залишок), 2105 | |(кредитовий залишок), 2110 | |(кредитовий залишок), 2115(25) | |(кредитовий залишок), 2026, 2400, | |2401, рах. гр. 289 за станом на | |початок року; | |мінус залишки за балансовими | |рахунками 2100 (активний), 2105 | |(активний), 2106, 2107, 2110 | |(активний), 2115 (активний), 2116, | |2117, 2190, 2191, 2198, 2199, 2000, | |2010, 2020, 2027, 2030, 2037, 2040, | |2045, 2046, 2047, 2050, 2055, 2056, | |2057, 2061, 2062, 2065, 2066, 2067, | |2070, 2071, 2073, 2074, 2075, 2076, | |2077, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, | |2095, 2096, 2097, 2099, 2200, 2201, | |2202, 2205, 2206, 2207, 2210, 2211, | |2213, 2214, 2216, 2217, 2290, 2291, | |2299, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, | |2887, 2888, 2889, за мінусом | |рахунків 2100 (кредитовий залишок), | |2105 (кредитовий залишок), 2110 | |(кредитовий залишок), 2115 | |(кредитовий залишок), 2026, 2400, | |2401, рах. гр. 289 за станом на | |кінець року; | |мінус 7702(А), 7712, плюс 7702(П); | |мінус 7705(А), плюс 7705(П) - | |аналітичний рахунок26; | |мінус 7715 - аналітичний рахунок27; | |плюс 6022(П), 6030(П), 6031(П)28 - | |аналітичні рахунки. | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 5.|Зменшення (збільшення) |1. Залишки на початок періоду |інших активів |мінус залишки на кінець періоду за | |рахунками: | |3400, 3402, 3410, 3500, 3510, 3519, | |3540, 3541, 3542, 3548, 3550, 3551, | |3552 - аналітичний рахунок29, 3559, | |3580, 3710, мінус рах. гр. 359, | |мінус 3690, 3699 - аналітичний | |рахунок30; | |мінус 771531; | |мінус 7705(А), плюс 7705(П) - | |аналітичний рахунок32; | |мінус 7499 - аналітичні рахунки33, | |плюс 6499 - аналітичні рахунки34; | |мінус 7409,7430, 7431, 7432, 7433, | |7442, 7453, 7454, 7455, 7493, 7499, | |плюс 6499 - аналітичні рахунки35; | |мінус 7706(А), плюс 7706(П) - | |аналітичний рахунок36; | |мінус 7801, 7809, плюс 6801, 6809 - | |аналітичні рахунки37. | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається. | |----------------------------------- | |2. Порівнюються залишки за | |балансовим рахунком 3408 | |----------------------------------- | |кінець року| |початок року | |-----------+----------+------------ | | А | мінус | А | | П | мінус | П | | П | мінус | А | | А | мінус | П | |----------------------------------- | |А = активний залишок, (береться зі | |знаком "+") | |П = пасивний залишок, (береться зі | |знаком "-") | |У разі отримання позитивного | |кінцевого результату він | |віднімається від суми за рядком 1, | |негативний - додається. --+--------------------------+----------------------------------- 6.|Збільшення (зменшення) |Залишки на кінець періоду |коштів, які отримані від |мінус залишки на початок періоду |Національного банку |за рахунками: |України |1300, 1310, 1311, 1312, 1313, 1316, | |1317, 1322, 1325, 1326, 1327, 1332, | |1335 | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 7.|Збільшення (зменшення) |Залишки на кінець періоду |коштів інших банків |мінус залишки на початок періоду за | |рахунками: | |1600, 1605, 1610, 1611, 1612, 1615, | |1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625. | |Позитивний - додається, від'ємний - | |віднімається --+--------------------------+----------------------------------- 8.|Збільшення (зменшення) |1. Залишки на кінець періоду |поточних та депозитних |мінус залишки на початок періоду за |рахунків |рахунками: | |2502, 2512, 2513, 2514, 2520, 2525, | |2523, 2526, 2530, 2531, 2540, 2541, | |2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2550, | |2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, | |2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2602, | |2603, 2604, 2605, 2606, 2610, 2611, | |2612, 2615, 2620, 2621, 2622, 2625, | |2626, 2630, 2635, 2570, 2571. | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 9.|Збільшення (зменшення) |Залишки на кінець періоду |інших зобов'язань |мінус залишки на початок періоду за | |рахунками: | |1911, 1919, 2900, 2901, 2902, 2903, | |2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, | |2920, 2924, 3600, 3610, 3615, 3619, | |3630, 3640, 3641, 3648, 3720, 3690, | |3699 - аналітичні рахунки38. | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається --+--------------------------+----------------------------------- 0.|Реалізація (придбання) |Залишки за балансовими рахунками |цінних паперів у портфелі |1410, 1411, 1412, 1417, 1430, 1437, |банку на продаж |3102, 3103, 3105, 3110, 3111, 3112, | |3113, 3114, 3117 за мінусом | |рахунків 1416, 1436, 3116, 1490, | |3190 за станом на початок року; | |мінус залишки за рахунками 1410, | |1411, 1412, 1417, 1430, 1437, 3102, | |3103, 3105, 3110, 3111, 3112, 3113, | |3114, 3117 за мінусом рахунків 1416, | |1436, 3116, 1490, 3190 за станом на | |кінець року; | |мінус 7703(А), 7713, плюс 7703(П); | |плюс 6203(П), мінус 6203(А) - | |аналітичні рахунки39; | |плюс 6050, 6052, 6054 (П), мінус | |6050, 6052, 6054(А) - аналітичні | |рахунки40. | |Позитивний результат додається до | |грошових потоків, від'ємний - | |віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 1.|Чисте збільшення |Рядок 21 = 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + |(зменшення) активів та |+ 18 + 19 + 20 |зобов'язань від | |операційної діяльності | --+--------------------------+----------------------------------- 2.|Чистий приплив (відплив) |Рядок 22 = 12 + 21 |грошових коштів від | |операційної діяльності | ----------------------------------------------------------------- II. Інвестиційна діяльність ----------------------------------------------------------------- 3.|Реалізація (придбання) |Залишки за балансовими рахунками |інвестиційних паперів |1420, 1421, 1422, 1427, 1440, 1447, | |3202, 3203, 3205, 3210, 3211, 3212, | |3213, 3214, 3217 за мінусом | |рахунків 1426, 1446, 3216, | |рах. гр. 329, 1491 за станом на | |початок року; | |мінус залишки за рахунками 1420, | |1421, 1422, 1427, 1440, 1447, 3202, | |3203, 3205, 3210, 3211, 3212, 3213, | |3214, 3217 за мінусом рахунків | |1426, 1446, 3216, 329, 1491 за | |станом на кінець року; | |мінус 7704(А), 7714, плюс 7704(П); | |мінус аналітичні рахунки 7394(41), | |плюс 6394(42); | |мінус 6051, 6053, 6055(А), плюс | |6051, 6053, 6055(П) - аналітичні | |рахунки43. | |Позитивний результат додається до | |грошових потоків, від'ємний - | |віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 4.|Зменшення (збільшення) |Залишки на початок періоду за |вкладень в асоційовані |рахунками групи 410; |компанії |мінус залишки на кінець періоду за | |рахунками групи 410; | |плюс аналітичні рахунки 6300(44), | |6394(45); | |мінус аналітичні рахунки 7399(46), | |7394(47). | |Позитивний результат додається до | |грошових потоків, від'ємний - | |віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 5.|Зменшення (збільшення) |Залишки на початок періоду за |вкладень в дочірні |рахунками групи 420; |установи |мінус залишки на кінець періоду за | |рахунками групи 420. | |Позитивний результат додається до | |грошових потоків, від'ємний - | |віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 6.|Зменшення (збільшення) |Залишки за рахунками 4400, 4430, |основних засобів та |4432, 4438, 4500, 4530, 4531, 4532, |нематеріальних активів |4538, 4300, 4310, 3511, 3552 - | |аналітичний рахунок48, за мінусом | |рахунків 4409, 4439, 4509, 4539, | |4309 за станом на початок року; | |мінус залишки за цими рахунками за | |станом на кінець року; | |мінус 7423, 7490; | |плюс 6490; | |мінус аналітичні рахунки 7809(49), | |7499(50), плюс 6499(51), 6809(52). | |Позитивний результат додається до | |грошових потоків, від'ємний - | |віднімається. | |Позитивна різниця між залишками за | |рахунками 3611, 5100, 5101 за | |станом на кінець та початок року | |додається, від'ємна віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 7.|Чистий відплив грошових |Рядок 27 = 23 + 24 + 25 + 26 |коштів від інвестиційної | |діяльності | ----------------------------------------------------------------- III. Фінансова діяльність ----------------------------------------------------------------- 8.|Збільшення (зменшення) |1. Залишки на кінець періоду за |цінних паперів власного |рахунками 3300, 3301, 3305, 3307, |боргу |мінус 3306; | |мінус залишки на початок періоду за | |цими рахунками; | |плюс 7050(П), мінус 7050(А) - | |аналітичні рахунки53; | |плюс 6203(П), мінус 6203(А) - | |аналітичні рахунки54. | |Позитивний - додається, від'ємний - | |віднімається. | |----------------------------------- | |2. Залишки на кінець періоду за | |рахунками 3320, 3327 мінус 3326, | |мінус залишки на початок за цими | |рахунками; | |плюс 7052(П), мінус 7052(А) - | |аналітичні рахунки55; | |плюс 6203(П), мінус 6203(А) - | |аналітичні рахунки56. | |Позитивний - додається, від'ємний - | |віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 9.|Збільшення (зменшення) |Залишки на кінець періоду |субординованих зобов'язань|мінус залишки на початок періоду за | |рахунком 3660. | |Позитивний - додається, від'ємний - | |віднімається --+--------------------------+----------------------------------- 0.|Збільшення (зменшення) |Залишки на кінець періоду мінус |сплаченого акціонерного |залишки на початок періоду за |капіталу |рахунками: | |5000, плюс 5010, мінус 5001; | |мінус 5002, | |мінус 5030, 5040 - аналітичні | |рахунки57; | |мінус 5000 - аналітичний рахунок58. --+--------------------------+----------------------------------- 1.|Дивіденди, що сплачені |Сума оборотів за дебетом |протягом звітного періоду |балансового рахунку 3631 в | |кореспонденції з кредитом рахунку | |1001, коррахунку 1200 знімається з | |рядка 1. --+--------------------------+----------------------------------- 2.|Чистий приплив грошових |Рядок 32 = 28 + 29 + 30 + 31 |коштів від фінансової | |діяльності | --+--------------------------+----------------------------------- 3.|Чисте збільшення |Рядок 33 = 22 + 27 + 32 |(зменшення) грошових |Повинен дорівнювати: |коштів та їх еквівалентів |1) підсумок рядка статті 34 + дані | |рядка статті 33 = даним рядка | |статті 35, або | |2) підсумок рядка статті 33 = (дані | |рядка статті 35 - дані рядка | |статті 34). --+--------------------------+----------------------------------- 4.|Грошові кошти та їх |Залишки за балансовими рахунками |еквіваленти на початок |1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, |року |1011, 1012, 1013, 1017, 1101, 1107, | |1200, 1202, 1203, 1207, 1211, 1212, | |1500 відповідно за станом на | |початок року. --+--------------------------+----------------------------------- 5.|Грошові кошти та їх |Залишки за балансовими рахунками |еквіваленти на кінець року|1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, | |1011, 1012, 1013, 1017, 1101, 1107, | |1200, 1203, 1207, 1211, 1212, 1500, | |1505 за станом на кінець року. -----------------------------------------------------------------
Форма звіту про рух грошових коштів з інструкціями

до складання кожної статті має наступний вигляд:
(прямий метод) ----------------------------------------------------------------- я-| Назва статті | Сума ок| | ----------------------------------------------------------------- I. Операційна діяльність ----------------------------------------------------------------- . |Процентні доходи, що |Залишки за рахунками груп 600, 601, |отримані |602, 603, 604, 605, 609, мінус 7717 | |мінус залишки на кінець періоду | |плюс залишки на початок періоду за | |рахунками 1208, 1218, 1418, 1428, | |1438, 1448, 1508, 1509, 1518, 1519, | |1528, 1529, 2008, 2018, 2028, 2029, | |2038, 2039, 2048, 2049, 2058, 2059, | |2068, 2069, 2078, 2079, 2108, 2109, | |2118, 2119, 2208, 2209, 2218, 2219, | |3108, 3118, 3119, 3208, 3218, 3219, | |3570, 3578, 3579. | |Отриманий результат іде із знаком | |плюс. --+--------------------------+----------------------------------- . |Процентні витрати, що |Залишки за рахунками груп 700, 701, |сплачені |702, 703, 704, 705, 709 | |мінус залишки на кінець періоду | |плюс залишки на початок періоду за | |рахунками 1308, 1318, 1328, 1338, | |1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2538, | |2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, | |2638, 3308, 3328, 3668, 3670, 3678. | |Отриманий результат іде із знаком | |мінус. --+--------------------------+----------------------------------- . |Комісійні доходи, що |Плюс рахунки гр. 610, 611 |отримані | --+--------------------------+----------------------------------- . |Комісійні витрати, що |Мінус рахунки гр. 710 |сплачені | --+--------------------------+----------------------------------- . |Дивіденди від |У разі прямої кореспонденції |довгострокових вкладень в |рахунків (д-т коррахунок або каса, |асоційовані компанії, що |к-т 6300) - плюс. |отримані | --+--------------------------+----------------------------------- . |Інші доходи, що отримані |Плюс рах. 6395, 6396, 6397, 6493, | |6497. | |Плюс рах. 6399, 6499, рах. гр. 680 | |- аналітичний рахунок58. --+--------------------------+----------------------------------- . |Інші витрати, що сплачені |1. Мінус рах. 7390, 7395, 7396, | |7397, 7399, 7410, 7411, 7419, 7420, | |7421, 7422, рах. гр. 743, 744, 745 | |рах. 7493, 7497, 7499, рах. гр. 780 | |- аналітичний рахунок58 | |----------------------------------- | |2. Мінус результат: | |рах. 7706 - аналітичний рахунок58 | |(грошовий рух) мінус залишки на | |кінець періоду плюс залишки на | |початок періоду за рахунками 3690, | |3699 - аналітичний рахунок58. --+--------------------------+----------------------------------- . |Реалізовані результати від|Плюс кредитові залишки за |торговельних операцій |рах. гр. 620 - аналітичні рахунки58 | |або мінус дебетові залишки за | |рах. гр. 620(58) --+--------------------------+----------------------------------- . |Повернення, раніше |Плюс розд. 67, рах. гр. 770 - |списаних активів |аналітичний рахунок58 --+--------------------------+----------------------------------- 0.|Виплати працівникам банку |Залишки за рахунками групи 740 | |мінус залишки на кінець періоду | |плюс залишки на початок періоду за | |рахунками 3650, 3651, 3652, 3653, | |3654, 3659. | |Отриманий результат іде із знаком | |мінус. --+--------------------------+----------------------------------- 1.|Податок на прибуток, що |Залишок за рахунком 7900 |сплачений |мінус залишки на кінець періоду | |плюс залишки на початок періоду за | |рахунками 3520, 3521, 3620, 3621. | |Отриманий результат іде із знаком | |мінус. --+--------------------------+----------------------------------- 2.|Чистий грошовий прибуток |Рядок 12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |від поточних операцій |+ 7 + 8 + 9 + 10 + 11 |банку | --+--------------------------+----------------------------------- 3.|Зменшення (збільшення) |Залишки за балансовими рахунками |коштів, які розміщені в |1510, 1511, 1512, 1515, 1517, 1520, |інших банках, кредитів та |1521, 1522, 1523 (активний), 1524 |передоплат іншим банкам |(активний), 1525, 1526, 1527, 1580, | |1581, 1582, 1589, 1811, 1819, 1880 | |за мінусом рахунків 1523 | |(кредитовий залишок), 1524(58) | |(кредитовий залишок) 1590, 1591, | |рах. гр. 189 за станом на початок | |року; | |мінус залишки за балансовими | |рахунками 1510, 1511, 1512, 1515, | |1517, 1520, 1521, 1522, 1523 | |(активний), 1524 (активний), 1525, | |1526, 1527, 1580, 1581, 1582, 1589, | |1811, 1819, 1880 за мінусом | |рахунків 1523 (кредитовий залишок), | |1524 (кредитовий залишок) 1590, | |1591, рах. гр. 189 за станом на | |кінець року; | |мінус залишки за балансовими | |рахунками 7710, 7711, мінус | |дебетовий оборот за рах. 7700, | |7701, плюс кредитовий оборот за | |рах. 7700, 7701; | |мінус дебетовий оборот за | |рах. 7705, плюс кредитовий оборот | |за рах. 7705 - аналітичні | |рахунки58; | |мінус 7715 - аналітичний рахунок58; | |плюс кредитовий оборот за | |аналітичними балансовими рахунками | |6016, 6017. | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 4.|Зменшення (збільшення) |Залишки за балансовими рахунками |кредитів, які надані |2100 (активний), 2105 (активний), |клієнтам |2106, 2107, 2110 (активний), 2115 | |(активний), 2116, 2117, 2190, 2191, | |2198, 2199, 2000, 2010, 2020, 2027, | |2030, 2037, 2040, 2045, 2046, 2047, | |2050, 2055, 2056, 2057, 2061, 2062, | |2065, 2066, 2067, 2070, 2071, 2073, | |2074, 2075, 2076, 2077, 2090, 2091, | |2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, | |2099, 2200, 2201, 2202, 2205, 2206, | |2207, 2210, 2211, 2213, 2214, 2216, | |2217, 2290, 2291, 2299, 2800, 2801, | |2805, 2806, 2809, 2887, 2888, 2889 | |за мінусом 2100 (кредитовий | |залишок), 2105 (кредитовий залишок), | |2110 (кредитовий залишок), 2115(58) | |(кредитовий залишок), 2026, 2400, | |2401, рах. гр. 289 за станом на | |початок року; | |мінус залишки за балансовими | |рахунками 2100 (активний), 2105 | |(активний), 2106, 2107, 2110 | |(активний), 2115 (активний), 2116, | |2117, 2190, 2191, 2198, 2199, 2000, | |2010, 2020, 2027, 2030, 2037, 2040, | |2045, 2046, 2047, 2050, 2055, 2056, | |2057, 2061, 2062, 2065, 2066, 2067, | |2070, 2071, 2073, 2074, 2075, 2076, | |2077, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, | |2095, 2096, 2097, 2099, 2200, 2201, | |2202, 2205, 2206, 2207, 2210, 2211, | |2213, 2214, 2216, 2217, 2290, 2291, | |2299, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, | |2887, 2888, 2889 за мінусом 2100 | |(кредитовий залишок), 2105 | |(кредитовий залишок), 2110 | |(кредитовий залишок), 2115 | |(кредитовий залишок), 2026, 2400, | |2401, рах. гр. 289 за станом на | |кінець року; | |мінус залишки за балансовими | |рахунками 7712, мінус дебетовий | |оборот за рах. 7702, плюс | |кредитовий оборот за рах. 7702; | |мінус дебетовий оборот за | |рах. 7705, плюс кредитовий оборот | |за рах. 7705 - аналітичний | |рахунок58; | |мінус 7715 - аналітичний рахунок58; | |плюс кредитовий оборот за | |аналітичними балансовими рахунками | |6022, 6030, 6031(58). | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 5.|Зменшення (збільшення) |1. Залишки на початок періоду |інших активів |мінус залишки на кінець періоду за | |рахунками: | |3400, 3402, 3410, 3500, 3510, 3519, | |3522, 3540, 3541, 3542, 3548, 3550, | |3551, 3552 - аналітичний рахунок58, | |3559, 3580, 3710, | |мінус рах. гр. 359; | |мінус 771558; | |мінус дебетовий оборот за рах. 7705 | |плюс кредитовий оборот за рах. 7705 | |- аналітичний рахунок58; | |мінус 7499 - аналітичні рахунки58, | |плюс 6499 - аналітичні рахунки58; | |мінус 7409, 7420, 7430, 7431, 7432, | |7433, 7442, 7453, 7454, 7455, 7493, | |7499, плюс 6499 - аналітичні | |рахунки58; | |мінус дебетовий оборот за | |рах. 7706, плюс кредитовий оборот | |за рах. 7706 - аналітичний | |рахунок58; | |мінус 7801, 7809, плюс 6801, 6809 - | |аналітичні рахунки58. | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається. | |----------------------------------- | |2. Порівнюються залишки за | |балансовим рахунком 3408 | |----------------------------------- | |кінець року| |початок року | |-----------+----------+------------ | | А | мінус | А | | П | мінус | П | | П | мінус | А | | А | мінус | П | |----------------------------------- | |А = активний залишок, (береться зі | |знаком "+") | |П = пасивний залишок, (береться зі | |знаком "-") | |У разі отримання позитивного | |кінцевого результату він | |віднімається від суми за рядком 1, | |негативний - додається. --+--------------------------+----------------------------------- 6.|Збільшення (зменшення) |Залишки на кінець періоду |коштів, які отримані від |мінус залишки на початок періоду за |Національного банку |рахунками: |України |1300, 1310, 1311, 1312, 1313, 1316, | |1317,1322, 1325, 1326, 1327, 1332, | |1335. | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 7.|Збільшення (зменшення) |Залишки на кінець періоду |коштів інших банків |мінус залишки на початок періоду за | |рахунками: | |1600, 1605, 1610, 1611, 1612, 1615, | |1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625. | |Позитивний - додається, від'ємний - | |віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 8.|Збільшення (зменшення) |Залишки на кінець періоду |поточних та депозитних |мінус залишки на початок періоду за |рахунків |рахунками: | |2502, 2512, 2513, 2514, 2520, 2525, | |2523, 2526, 2530, 2531, 2540, 2541, | |2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2550, | |2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, | |2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2602, | |2603, 2604, 2605, 2606, 2610, 2611, | |2612, 2615, 2620, 2621, 2622, 2625, | |2626, 2630, 2635, 2570, 2571. | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 9.|Збільшення (зменшення) |Залишки на кінець періоду мінус |інших зобов'язань |залишки на початок періоду за | |рахунками: | |1911, 1919, 2900, 2901, 2902, 2903, | |2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, | |2920, 2924, 3600, 3610, 3615, 3619, | |3622, 3630, 3640, 3641, 3648, 3720, | |3739, 3690, 3699 - аналітичні | |рахунки58. | |Позитивний результат - додається, | |від'ємний - віднімається --+--------------------------+----------------------------------- 0.|Реалізація (придбання) |Залишки за балансовими рахунками |цінних паперів у портфелі |1410, 1411, 1412, 1417, 1430, 1437, |банку на продаж |3102, 3103, 3105, 3110, 3111, 3112, | |3113, 3114, 3117 за мінусом | |рахунків 1416, 1436, 3116, 1490, | |3190 за станом на початок року; | |мінус залишки за рахунками 1410, | |1411, 1412, 1417, 1430, 1437, 3102, | |3103, 3105, 3110, 3111, 3112, 3113, | |3114, 3117 за мінусом рахунків 1416, | |1436, 3116, 1490, 3190 за станом на | |кінець року; | |мінус дебетовий оборот за рах. 7703, | |7713, плюс кредитовий оборот за | |рах. 7703; | |плюс кредитовий оборот за | |рах. 6203, мінус дебетовий оборот | |за рах. 6203 - аналітичні | |рахунки58; | |плюс кредитовий оборот за | |рах. 6050, 6052, мінус дебетовий | |оборот за рах. 6050, 6052 - | |аналітичні рахунки58; | |плюс кредитовий оборот за рах. 6054 | |мінус дебетовий оборот за рахунком | |6054. | |Позитивний результат додається до | |грошових потоків, від'ємний - | |віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 1.|Чисте збільшення |Рядок 21 = 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + |(зменшення) активів та |+ 18 + 19 + 20 |зобов'язань від | |операційної діяльності | --+--------------------------+----------------------------------- 2.|Чистий приплив (відплив) |Рядок 22 = 12 + 21 |грошових коштів від | |операційної діяльності | ----------------------------------------------------------------- II. Інвестиційна діяльність ----------------------------------------------------------------- 3.|Реалізація (придбання) |Залишки за балансовими рахунками |інвестиційних паперів |1420, 1421, 1422, 1427, 3202, 1440, | |1447, 3203, 3205, 3210, 3211, 3212, | |3213, 3214, 3217 за мінусом | |рахунків 1426, 1446, 3216, | |рах. гр. 329, 1491 за станом на | |початок року; | |мінус залишки за рахунками 1420, | |1421, 1422, 1427, 1440, 1447, 3202, | |3203, 3205, 3210, 3211, 3212, 3213, | |3214, 3217 за мінусом рахунків 1426, | |1446, 3216, рах. гр. 329, 1491 за | |станом на кінець року; | |мінус дебетовий оборот за рах. 7704, | |7714, плюс кредитовий оборот за | |рах. 7704; | |мінус аналітичні рахунки 7394(58), | |плюс 6394(58); | |мінус дебетовий оборот за рах. 6051, | |6053, плюс кредитовий оборот за | |рах. 6051, 6053 - аналітичні | |рахунки58; | |плюс кредитовий оборот за рахунком | |6055 мінус дебетовий оборот за | |рахунком 6055. | |Позитивний результат додається до | |грошових потоків, від'ємний - | |віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 4.|Зменшення (збільшення) |Залишки на початок періоду за |вкладень в асоційовані |рахунками групи 410 |компанії |мінус залишки на кінець періоду за | |рахунками групи 410; | |плюс аналітичні рахунки 6300(58), | |6394(58); | |мінус аналітичні рахунки 7399(58), | |7394(58). | |Позитивний результат додається до | |грошових потоків, від'ємний - | |віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 5.|Зменшення (збільшення) |Залишки на початок періоду за |вкладень у дочірні |рахунками групи 420 |установи |мінус залишки на кінець періоду за | |рахунками групи 420. | |Позитивний результат додається до | |грошових потоків, від'ємний - | |віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 6.|Зменшення (збільшення) |Залишки за рахунками 4400, 4430, |основних засобів та |4432, 4438, 4500, 4530, 4531, 4532, |нематеріальних активів |4538, 4300, 4310, 3511, 3552 - | |аналітичний рахунок58, за мінусом | |рахунків 4309, 4409, 4439, 4509, | |4539 за станом на початок року; | |мінус залишки за цими рахунками за | |станом на кінець року; | |мінус 7423, 7490; | |плюс 6490; | |мінус аналітичні рахунки 7809(58), | |7499(58), плюс 6499(58), 6809(58). | |Позитивний результат додається до | |грошових потоків, від'ємний - | |віднімається. | |Позитивна різниця між залишками за | |рахунками 3611, 5100, 5101 за | |станом на кінець та початок року | |додається, від'ємна - віднімається. --+--------------------------+----------------------------------- 7.|Чистий відплив грошових |Рядок 27 = 23 + 24 + 25 + 26 |коштів від інвестиційної | |діяльності | ----------------------------------------------------------------- III. Фінансова діяльність ----------------------------------------------------------------- 8.|Збільшення (зменшення) |1. Залишки на кінець періоду за |цінних паперів власного |рахунками 3300, 3301, 3305, 3307, |боргу |мінус 3306; | |мінус залишки на початок періоду за | |цими рахунками; | |плюс кредитовий оборот за | |рах. 7050, мінус дебетовий оборот | |за рах. 7050 - аналітичні | |рахунки58; | |плюс кредитовий оборот за | |рах. 6203, мінус дебетовий оборот | |за рах. 6203 - аналітичні | |рахунки58. | |Позитивний - додається, від'ємний - | |віднімається | |----------------------------------- | |2. Залишки на кінець періоду за | |рахунками 3320, 3327, мінус 3326; | |мінус залишки на початок за цими | |рахунками | |плюс кредитовий оборот за | |рах. 7052, мінус дебетовий оборот | |за рах. 7052 - аналітичні | |рахунки58; | |плюс кредитовий оборот за | |рах. 6203, мінус дебетовий оборот | |за рах. 6203 - аналітичні | |рахунки58. | |Позитивний - додається, від'ємний - | |віднімається --+--------------------------+----------------------------------- 9.|Збільшення (зменшення) |Залишки на кінець періоду мінус |субординованих зобов'язань|залишки на початок періоду за | |рахунком 3660. | |Позитивний - додається, від'ємний - | |віднімається --+--------------------------+----------------------------------- 0.|Збільшення (зменшення) |Залишки на кінець періоду мінус |сплаченого акціонерного |залишки на початок періоду за |капіталу |рахунками: | |5000, плюс 5010, мінус 5001; | |мінус 5002 | |мінус 5030, 5040 - аналітичні | |рахунки58; | |мінус 5000 - аналітичний рахунок58. --+--------------------------+----------------------------------- 1.|Дивіденди, сплачені |Сума оборотів за дебетом |протягом звітного періоду |балансового рахунку 3631 в | |кореспонденції з кредитом рахунку | |1001, коррахунку 1200. --+--------------------------+----------------------------------- 2.|Чистий приплив грошових |Рядок 32 = 28 + 29 + 30 + 31 |коштів від фінансової | |діяльності | --+--------------------------+----------------------------------- 3.|Чисте збільшення |Рядок 33 = 22 + 27 + 32 |(зменшення) грошових |Повинен дорівнювати: |коштів та їх еквівалентів |рядок 33 = рядок 35 - рядок 34 +/- | |+/- рядок 36. --+--------------------------+----------------------------------- 4.|Грошові кошти та їх |Залишки за балансовими рахунками |еквіваленти на початок |1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, |року |1011, 1012, 1013, 1017, 1101, 1107, | |1200, 1202, 1203, 1207, 1211, 1212, | |1500 відповідно за станом на | |початок року. --+--------------------------+----------------------------------- 5.|Грошові кошти та їх |Залишки за балансовими рахунками |еквіваленти на кінець року|1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, | |1011, 1012, 1013, 1017, 1101, 1107, | |1200, 1203, 1207, 1211, 1212, 1500, | |1505 за станом на кінець року. --+--------------------------+----------------------------------- 6.|Вплив змін курсів валют |Плюс дебетовий залишок за рахунком | |6204 - аналітичний рахунок58; | |мінус кредитовий залишок за | |рахунком 6204 - аналітичний | |рахунок58. ----------------------------------------------------------------- -------------------------- 1 Припускається, що кореспонденція для цих рахунків
здійснювалась тільки за дебетом 7 класу. 2 Відрахування у резерв у кореспонденції з рахунками 1590,
1591, 1890, 2400, 2401, 2890, 3590. 3 Негрошовий рух коштів, який мав місце. 4 Результат від торгівлі цінними паперами у портфелі банку на
продаж. 5 Результат від дострокового викупу боргових цінних паперів,
крім ощадних сертифікатів. Результат від дострокового викупу
ощадних сертифікатів. 6 Збиток від продажу асоційованих компаній. Збиток від
продажу цінних паперів на інвестиції. 7 Прибуток від продажу асоційованих компаній. Прибуток від
продажу цінних паперів на інвестиції. 8 Списання виявленої при інвентаризації нестачі основних
засобів. 9 Оприбуткування виявленого при інвентаризації надлишку
основних засобів. 10 Небанківські операційні витрати, що виникли за умови
недостатності суми дооцінки основних засобів. Негативний результат
від реалізації нематеріальних активів. 11 Позитивний результат від реалізації нематеріальних
активів. 12 Збиток від вкладень до асоційованих компаній. 13 Прибуток від вкладень до асоційованих компаній. 14 Амортизація дисконту, премії за цінними паперами на
продаж. Амортизація дисконту, премії за цінними паперами на
інвестиції. 15 Амортизація дисконту, премії за цінними паперами, які
емітовані банком, крім ощадних сертифікатів. 16 Амортизація дисконту, премії за ощадними сертифікатами
власного боргу, які емітовані банком. 17 Негативний результат від реалізації товарно-матеріальних
цінностей. 18 Позитивний результат від реалізації товарно-матеріальних
цінностей. 19 Негрошовий рух, який мав місце за операціями з
товарно-матеріальними цінностями у кореспонденції з рахунками
групи 34. 20 Негрошовий рух коштів. 21 Нереалізований результат. 22 Неамортизований дисконт за врахованими векселями, який
обліковується за контрактивними аналітичними рахунками 1523, 1524. 23 Відрахування у резерв у кореспонденції з рахунками 1590,
1591, 1890. 24 Для списання залишків з активних рахунків розділів 15 та
18. 25 Неамортизований дисконт за врахованими векселями, який
обліковується за конрактивними аналітичними рахунками 2100, 2105,
2110, 2115. 26 Відрахування у резерв у кореспонденції з рахунками 2400,
2401, 2890. 27 Для списання залишків з активних рахунків 2 класу. 28 Амортизація дисконту за врахованими векселями (рах. 6016,
6017, 6022, 6030, 6031). 29 Заборгованість працівників банку за іншими активами (крім
основних засобів). 30 Негрошовий рух, що мав місце. 31 Списання залишків з активних рахунків розділу 3. 32 Відрахування у резерв в кореспонденції з рахунком 3590. 33 Негативний результат від реалізації товарно-матеріальних
цінностей. 34 Позитивний результат від реалізації товарно-матеріальних
цінностей. 35 Негрошовий рух, який мав місце за операціями з
товарно-матеріальними цінностями у кореспонденції з рахунками
групи 34. 36 Негрошовий рух, що мав місце. 37 Негрошовий рух, що мав місце. 38 Грошовий рух, який мав місце. 39 Результат від торгівлі цінними паперами у портфелі банку
на продаж. 40 Амортизація дисконту, премії за цінними паперами на
продаж. 41 Збиток від продажу цінних паперів на інвестиції. 42 Прибуток від продажу цінних паперів на інвестиції. 43 Амортизація дисконту, премії за цінними паперами на
інвестиції. 44 Прибуток від вкладень до асоційованих компаній. 45 Прибуток від продажу асоційованих компаній. 46 Збиток від вкладень до асоційованих компаній. 47 Збиток від продажу асоційованих компаній. 48 Заборгованість працівників банку за основними засобами. 49 Списання виявленої при інвентаризації нестачі основних
засобів. 50 Небанківські операційні витрати, що виникли за умови
недостатності суми дооцінки основних засобів. Негативний результат
від реалізації нематеріальних активів. 51 Позитивний результат від реалізації нематеріальних
активів. 52 Оприбуткування виявленого при інвентаризації надлишку
основних засобів. 53 Амортизація дисконту, премії за цінними паперами, які
емітовані банком, крім ощадних сертифікатів. 54 Результат від дострокового викупу боргових цінних паперів,
крім ощадних сертифікатів. 55 Амортизація дисконту, премії за ощадними сертифікатами,
які емітовані банком. 56 Результат від дострокового викупу ощадних сертифікатів. 57 Збитки від викупу власних акцій. 58 Капіталізовані дивіденди.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: