open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 58 від 19.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2001 р.

за N 182/5373
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 357 ( z0832-02 ) від 30.09.2002 )
Про затвердження Інструкції щодо складання державної

статистичної звітності про роботу міського

електротранспорту за формою N 2-етр

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), Програми реформування державної
статистики на період до 2002 року, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 27.06.98 N 971 ( 971-98-п ), та з
метою подальшого вдосконалення обліку та звітності з комунального
господарства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію щодо складання державної
статистичної звітності про роботу міського електротранспорту за
формою N 2-етр (додається).
2. Управлінню статистики послуг, транспорту та зв'язку (Голуб
О.В.): 2.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати
фінансово-економічному управлінню оригінал затвердженої Інструкції
для тиражування. 2.2. Здійснювати методологічне керівництво щодо обліку та
звітності про роботу міського електротранспорту.
3. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення Інструкції, зазначеної в
п.1. 4. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за
своєчасним тиражуванням і розсиланням Інструкції до Головного
управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь статистики. 5. Головному управлінню статистики в Автономній Республіці
Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським
управлінням статистики довести вищезазначену Інструкцію до відома
трамвайних, тролейбусних, трамвайно-тролейбусних управлінь,
виробничих об'єднань "Міськелектротранс" усіх форм власності та
підпорядкування, підприємств та організацій, які мають на своєму
балансі трамвайне (тролейбусне) господарство, виробничих управлінь
метрополітенів. 6. Припинити застосування на території України Інструкції
щодо складання статистичної звітності про роботу трамвайного
господарства, затвердженої наказом к. ЦСУ СРСР від 31.03.86
N 15-24/11 ( v4_11400-86 ). 7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Остапчука Ю.М.
Голова Комітету О.Г. Осауленко

Затверджено

Наказ Державного комітету

статистики України

19.01.2001 N 58
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2001 р.

за N 182/5373
Інструкція

щодо складання державної статистичної звітності про

роботу міського електротранспорту за формою N 2-етр
1. Загальні положення
Інструкція щодо складання державної статистичної звітності
про роботу міського електротранспорту за формою N 2-етр (поштова -
квартальна) "Звіт про роботу міського електротранспорту" (далі -
Інструкція) встановлює єдиний порядок обліку обсягів продукції
міського електротранспорту (трамвая (фунікулера), тролейбуса,
метрополітену), експлуатаційних витрат та наявності основних
виробничих засобів (у натуральному та вартісному виразі) з метою
одержання зведеної статистичної інформації про роботу міського
електротранспорту. Дія Інструкції поширюється на трамвайні, тролейбусні,
трамвайно-тролейбусні підприємства, виробничі об'єднання
"Міськелектротранс" усіх форм власності та підпорядкування,
підприємства та організації, які мають на своєму балансі трамвайне
(тролейбусне) господарство, а також на виробничі управління
метрополітенів (далі - підприємства).
2. Документи первинного обліку та порядок складання

державної статистичної звітності про роботу

міського електротранспорту
Звіт про роботу міського електротранспорту за формою
державної статистичної звітності N 2-етр складається окремо для
кожного виду транспорту - трамвай (фунікулер), тролейбус, метро. 2.1. "I Розділ. Продукція електротранспорту" містить дані про
обсяги перевезень пасажирів, у тому числі з платним проїздом,
доходи від основного виду діяльності та експлуатаційні витрати.
Розділ заповнюється за кожний звітний квартал окремо. 2.1.1. "Перевезено пасажирів" - визначається відповідно до
п.6 Інструкції "Про порядок обліку пасажирів, що перевозяться
громадським транспортом на маршрутах", затвердженої наказом
Мінстату України від 27.05.96 N 150 ( z0258-96 ), та змін і
доповнень до неї, затверджених наказом Мінстату України від
20.08.97 N 217 ( z0386-97 ). Кількість перевезених пасажирів
дорівнює сумі кількості перевезених пасажирів за разовими квитками
(талонами, жетонами), абонементними квитками та кількості
пасажирів з правом безплатного проїзду згідно з чинним
законодавством. При цьому: кількість перевезених пасажирів за разовими квитками
(талонами, жетонами) визначається діленням виручки від продажу
разових квитків (талонів, жетонів) на затверджений місцевими
органами виконавчої влади для відповідного виду транспорту тариф
або на єдиний тариф для усіх видів транспорту; кількість перевезених пасажирів за абонементними проїзними
квитками визначається множенням кількості проданих абонементних
квитків на встановлену кількість поїздок; кількість перевезених пасажирів за посвідченнями, що дають
право на безплатний проїзд у громадському транспорті згідно з
чинним законодавством, визначається за коефіцієнтами
співвідношення безплатних та платних пасажирів, які затверджуються
для підприємств пасажирського транспорту територіальними
управліннями статистики один раз на рік. Із загальної кількості перевезених пасажирів виділяються дані
"у тому числі з платним проїздом". Дані про кількість перевезених пасажирів наводяться в цілому
та "у тому числі за видами сполучення: у внутрішньоміському
(перевезення пасажирів у межах міста), з нього - в обласному
центрі (перевезення пасажирів у межах обласного центру)". 2.1.2. "Доходи від основного виду діяльності" включають суми
грошових надходжень за перевезення пасажирів та багажу, а також
компенсаційні виплати із державного (місцевого) бюджету за
виконання перевезень пасажирів на пільгових умовах та безплатно
згідно з чинним законодавством. Підставою для заповнення є
документи бухгалтерського обліку (рахунки щодо надходження коштів
за перевезення пасажирів). До загальної суми доходів входить
податок на додану вартість. До цього показника не включаються: дотації з державного (місцевого) бюджету за виконання
перевезень пасажирів на пільгових умовах або безплатно за
попередні звітні періоди. На суму цих надходжень коригуються звіти
за відповідні квартали, про що підприємства повідомляють
територіальні управління статистики; доходи від інших видів економічної діяльності підприємства. Із загальної суми доходів виділяються "у тому числі від
продажу пасажирських квитків" і наводяться в цілому та "у тому
числі за видами сполучення: у внутрішньоміському, з нього - в
обласному центрі". 2.1.3. "Експлуатаційні витрати" включають усі витрати, що
безпосередньо пов'язані з основним видом економічної діяльності
підприємства (витрати на оплату праці, матеріалів, палива,
електроенергії, амортизаційні відрахування на повне поновлення,
соціальне страхування тощо). Підставою для заповнення є документи
бухгалтерського обліку. Витрати, що пов'язані з іншими видами економічної діяльності
підприємства, до цього показника не включаються.
2.2. "II Розділ. Шляхове господарство та рухомий склад"
містить дані про основні виробничі фонди в натуральному та
вартісному виразі. Розділ заповнюється один раз на рік за станом
на 31 грудня звітного року. 2.2.1. "Розгорнута довжина колій (ліній)" визначається для
трамвайного (тролейбусного) підприємства в одноколійному
обчисленні і включає пасажирські, вантажні, деповські колії
(лінії), роз'їзди, вузли, поворотні кільця та інші колії (лінії),
які враховані в інвентарних даних. Довжина колій (ліній), що закриті для руху і підлягають
знесенню, до звіту не включається. "Експлуатаційна довжина колій (ліній) в двоколійному
обчисленні" - визначається для: трамвайного (тролейбусного) підприємства - як протяжність
усіх колій (ліній), що перебувають в експлуатації; метрополітену - як протяжність головної колії. Підставою для заповнення є технічний паспорт колійного
господарства та документи бухгалтерського обліку. 2.2.2. "Інвентарна кількість пасажирських вагонів" включає
наявність пасажирських вагонів, що перебувають на балансі
підприємства, незалежно від технічного стану. Підставою для
заповнення є документи бухгалтерського обліку основних засобів. 2.2.3. "Вартість основних виробничих засобів" включає
наявність виробничих засобів у вартісному виразі (залишкова
вартість), які перебувають на балансі підприємства та пов'язані з
виконанням основного виду економічної діяльності підприємства
перевезенням пасажирів. Якщо підрозділи трамвайно-тролейбусних підприємств
(перетворювальні електростанції, депо, ремонтні майстерні та інші)
обслуговують як трамвайне, так і тролейбусне господарство, то
загальна вартість усіх основних виробничих засобів цих підрозділів
визначається таким чином: вартість перетворювальних електростанцій - пропорційно до
спожитої електроенергії; вартість змішаного депо - пропорційно до кількості
обслуговуваного ним пасажирського рухомого складу; вартість ремонтних майстерень - пропорційно до обсягу
виконаних робіт. Підставою для заповнення даних щодо вартості основних
виробничих засобів є документи бухгалтерського обліку (інвентарні
картки або книги обліку основних засобів, актів на списання
основних засобів та інші).
3. Порядок подання звіту
Звіт про роботу міського електротранспорту за формою N 2-етр
заповнюється відповідно до даної Інструкції, підписується
керівником підприємства та головним бухгалтером, які несуть
адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством за
неподання органам державної статистики даних для проведення
державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними,
не в повному обсязі, не за формою, передбаченою
звітно-статистичною документацією, чи із запізненням.
Начальник управління статистики
послуг, транспорту та зв'язку О.В.Голуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: