open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Урядом України та Великою

Соціалістичною Народною Лівійською

Арабською Джамагирією про сприяння

та взаємний захист інвестицій
( Угоду ратифіковано Законом

N 175-IV ( 175-15 ) від 26.09.2002 )

Уряд України та Велика Соціалістична Народна Лівійська
Арабська Джамагирія, (які надалі іменуються "Договірні Сторони"), бажаючи розвивати та посилювати економічне співробітництво, маючи намір співпрацювати заради створення сприятливих умов
для інвестицій інвесторів однієї Держави на території іншої
Держави на базі рівності та взаємної вигоди, та визнаючи, що сприяння та взаємний захист інвестицій, згідно
цієї Угоди, стимулює ділову ініціативу у цій сфері, домовились про наступне:
Стаття 1
Визначення
Для цілей цієї Угоди: 1. Термін "інвестиція" охоплює будь-який вид активів,
інвестованих інвестором однієї Договірної Сторони на території
іншої Договірної Сторони згідно її чинного законодавства та
включатиме, зокрема; (а) власність на рухоме та нерухоме майно, як і будь-які інші
майнові права, такі як заставні, права утримання, забезпечення по
позиці та подібні права; (б) акції, цінні папери та боргові зобов'язання компаній або
будь-яку іншу форму участі в компанії; (в) вимоги стосовно грошей або будь-якого виконання
зобов'язань, що має економічну цінність, пов'язаних з інвестицією; (г) права інтелектуальної власності, включаючи авторські
права, товарні знаки, патенти, промислові зразки, технічні
процеси, ноу-хау, торговельні секрети, фірмові назви та гудвіл; (д) будь-які права, що мають економічну цінність, надані
згідно з законодавством або за контрактом, та будь-які ліцензії та
дозволи відповідно до законодавства, включаючи концесії на
розвідку, видобування, розвиток та експлуатацію природних
ресурсів. Будь-яка зміна форми, в якій активи інвестовані, не
впливатиме на їх характер як інвестицій. 2. Термін "інвестор" означає будь-яку фізичну або юридичну
особу, яка інвестує на територію іншої Договірної Сторони: (а) термін "фізична особа" означатиме будь-яку фізичну особу,
що має громадянство будь-якої з Договірних Сторін відповідно до її
законодавства; (б) термін "юридична особа" означає будь-які організації,
зареєстровані чи засновані або інакше належним чином організовані
відповідно до законодавства будь-якої з Договірних Сторін,
включаючи компанії, асоціації, партнерства, корпорації та інші. 3. Термін "доходи" означає суми, одержані внаслідок
інвестиції та зокрема, хоча не виключно, включатиме прибутки,
відсоток, приріст капіталу, акції, дивіденди, роялті та плату за
послуги. 4. Термін "територія" означає відносно кожної Договірної
Сторони територію, що знаходиться під її суверенітетом і морські
та підводні райони, над якими ця Договірна Сторона здійснює,
відповідно до міжнародного права, суверенітет.
Стаття 2
Сприяння та захист інвестицій
1. Кожна Договірна Сторона заохочує та створює сприятливі
умови для інвесторів іншої Договірної Сторони для здійснення
інвестицій на своїй території відповідно до законодавства країни,
що приймає інвестиції. 2. Інвестиції інвесторів будь-якої з Договірних Сторін
користуються справедливим і рівним ставленням та отримують повний
захист і безпеку на території іншої Договірної Сторони. 3. Кожна Договірна Сторона не вдаватиметься на своїй
території до будь-яких довільних дискримінаційних заходів, що
можуть призвести до завдання шкоди управлінню, обслуговуванню,
використанню та розпорядження інвестицій інвесторів іншої
Договірної Сторони.
Стаття 3
Режим найбільшого сприяння
1. Кожна Договірна Сторона на своїй території надає
інвестиціям та доходам інвесторів іншої Договірної Сторони режим,
який є не менш сприятливим, ніж той, який вона надає інвестиціям
та доходам інвесторів будь-якої третьої Держави. 2. Кожна Договірна Сторона на своїй території надає
інвесторам іншої Договірної Сторони по відношенню до управління,
підтримання, використання, отримання прибутків та розпорядження
своїми інвестиціями, режим, що є справедливим і рівним та не менш
сприятливим, ніж той, який вона надає своїм власним інвесторам,
або інвесторам будь-якої іншої Держави. 3. Положення пунктів 1 і 2 цієї Статті не тлумачаться з тим,
щоб зобов'язати одну Договірну Сторону поширювати на інвесторів
іншої вигоду від будь-якого режиму, преференції або привілеї, які
можуть бути поширені останньою Договірною Стороною, які випливають
з: (а) будь-якого митного союзу або зони вільної торгівлі або
спільного ринку або монетарного союзу або подібних міжнародних
угод, що ведуть до таких союзів, організацій або інших форм
регіонального співробітництва, стороною яких будь-яка Договірна
Сторона є або може стати; (б) будь-якої міжнародної угоди або домовленості, які
стосуються повністю або частково режиму оподаткування.
Стаття 4
Компенсація за втрати
1. Коли інвестиції інвесторів будь-якої Договірної Сторони
зазнають втрати через війну, збройний конфлікт, національний
надзвичайний стан, переворот, повстання, заколот або інші подібні
події на території іншої Договірної Сторони, їм надаватиметься
останньою Договірною Стороною режим, по відношенню до реституцій,
відшкодування, компенсації або іншого вирішення, не менш
сприятливий, ніж той, який остання Договірна Сторона надає своїм
власним інвесторам або інвесторам будь-якої третьої Держави. Компенсація, що виникає, буде справедливою та адекватною і
вільно переводитиметься у вільно конвертованій валюті без
затримки.
Стаття 5
Націоналізація та експропріація
1. Інвестиції інвесторів будь-якої Договірної Сторони не
будуть націоналізовані, експропрійовані або піддані заходам, що
мають ефект, еквівалентний націоналізації або експропріації
(надалі іменується "експропріація") на території іншої Договірної
Сторони окрім задля суспільних цілей та у відповідності до чинного
законодавства, на недискримінаційній основі та
супроводжуватиметься умовами про виплату негайної, адекватної та
ефективної компенсації. Така компенсація дорівнюватиме ринковій
ціні інвестицій, коли про експропріацію або загрозу експропріації
стало загально відомо, включатиме відсоток з дати експропріації,
робитиметься без затримки, буде такою, що ефективно реалізується
та вільно переводиться у вільно конвертованій валюті. 2. Потерпілий інвестор, матиме право на негайний перегляд
судовою або іншою незалежною владою цієї Договірної Сторони,
згідно її чинного законодавства, його випадку, та оцінку його
інвестицій відповідно до принципів, викладених в цій Статті. 3. Положення пункту 1 цієї Статті також застосовуються тоді,
коли Договірна Сторона експропріює активи компанії, яка була
заснована згідно чинного на будь-якій частині її власної території
права, та в якій інвестори іншої Договірної Сторони мають частки.
Стаття 6
Перекази
1. Кожна Договірна Сторона гарантує та полегшує переказ
платежів, які стосуються інвестицій та доходів інвесторів іншої
Договірної Сторони. Такі перекази включають, зокрема: (а) капітал інвестора та додаткові суми для підтримки або
збільшення інвестицій; (б) прибутки, відсоток, дивіденди та інший поточний доход з
інвестиції; (в) роялті або плату за послуги; (г) фонди на виплату по позиці; (д) надходження від продажу або повної чи часткової
ліквідації інвестицій; (е) заробітки фізичних осіб кожної з Договірних Сторін згідно
законів і правил Договірної Сторони, в якій інвестиції були
здійснені. 2. Переказ платежів, про які йдеться у пункті 1 цієї Статті
здійснюється у вільно конвертованій валюті за офіційним обмінним
курсом, дійсним на дату переказу на території Договірної Сторони,
де зроблена інвестиція та згідно її чинного законодавства.
Стаття 7
Суброгація
1. Якщо інвестору однієї з Договірних Сторін, у відповідності
до гарантій, наданих на інвестицію на території іншої Договірної
Сторони, була виплачена компенсація, інша Договірна Сторона
зобов'язується визнати відмову інвестора, якому було відшкодовано
всі права та вимоги згідно з чинним законодавством або у
відповідності до законної угоди. При цьому інша Договірна Сторона
або її призначений посередник має право здійснювати ці права та
вимоги на основі принципу суброгації в тому ж розмірі, який був
компенсований інвесторові. 2. Спори, що виникають між Договірною Стороною та
страхувальником інвестора іншої Договірної Сторони, будуть
вирішуватися відповідно до вимог статті 9 цієї Угоди.
Стаття 8
Врегулювання спорів між Договірною Стороною

та інвесторами іншої Договірної Сторони
1. Будь-який спір, який може виникнути між інвестором однієї
Договірної Сторони та іншою Договірною Стороною у зв'язку з
інвестицією, буде врегульований за взаємною згодою шляхом
переговорів та консультацій між сторонами в спорі, якщо це буде
можливим. 2. Якщо будь-який спір між Договірними Сторонами не може бути
вирішений за взаємною згодою в період шість місяців, з моменту
письмової вимоги його врегулювати, інвестор має передати цю справу
до судової інстанції, відповідно до вимог статті 9 цієї Угоди.
Стаття 9
Вирішення спорів між Договірними Сторонами
1. Спори між Договірними Сторонами відносно тлумачення або
застосування цієї Угоди повинні, якщо це можливо, вирішуватись
шляхом консультацій або переговорів. 2. Якщо такий спір не може бути таким чином вирішений
протягом шести місяців з моменту письмового повідомлення однією
Договірною Стороною іншої Договірної Сторони, його буде передано
до Арбітражного Суду, та основі вимоги однієї з Договірних Сторін. 3. Арбітражний Суд створюється наступним чином: кожна з
Договірних Сторін призначає одного члена цього Суду. Ці два члени
потім обирають громадянина третьої Держави, який призначається
Головою Суду. Члени Суду призначаються протягом трьох місяців, а
його Голову має бути призначено протягом п'яти місяців з дати
письмового повідомлення однією Договірною Стороною іншої
Договірної Сторони про намір передати спір до Арбітражного Суду. 4. Якщо протягом періоду, зазначеного в пункті 3 цієї Статті,
необхідні призначення не були зроблені, буде запрошено Президента
Міжнародного Суду Справедливості зробити необхідні призначення.
Якщо з'ясується, що він є громадянином будь-якої Договірної
Сторони або якщо інші причини перешкоджають йому виконувати
вказану функцію, буде запрошено Віце-Президента, щоб зробити
необхідні призначення. Якщо з'ясується, що Віце-Президент також є
громадянином будь-якої Договірної Сторони або не може виконувати
зазначену функцію, член Міжнародного Суду Справедливості,
найстаріший за віком, який не є громадянином будь-якої Договірної
Сторони, буде запрошений зробити необхідні призначення. 5. Арбітражний Суд досягатиме своїх рішень на основі положень
цієї Угоди, принципів міжнародного права більшістю голосів. Такі
рішення будуть обов'язковими для Договірних Сторін. 6. Арбітражний Суд визначатиме свою власну процедуру. 7. Кожна Договірна Сторона нестиме витрати відносно своїх
членів суду та свого представництва в арбітражному судочинстві;
витрати відносно Голови та витрати, що залишаються, нестимуться в
рівних частинах обома Договірними Сторонами.
Стаття 10
Застосування інших правил
1. Якщо питання регулюється одночасно цією Угодою та іншою
міжнародною угодою, сторонами якої є обидві Договірні Сторони,
ніщо в цій угоді не заважатиме Договірним Сторонам або будь-яким
її інвесторам, які володіють інвестиціями на території іншої
Договірної Сторони користуватися перевагами тих правил, які є
більш сприятливими, по відношенню до його випадку. 2. Якщо режим, який має надаватися однією Договірною Стороною
інвесторам іншої Договірної Сторони відповідно до її законів та
правил або інших спеціальних положень контрактів, є більш
сприятливий, ніж той, який надається цією Угодою, буде надано
більш сприятливий.
Стаття 11
Сфера застосування цієї Угоди
Умови цієї Угоди застосовуватимуться до інвестицій,
здійснених інвесторами однієї Договірної Сторони на території
іншої Договірної Сторони як до, так і після набуття чинності цією
Угодою.
Стаття 12
Набуття Угодою чинності та її тривалість
1. Ця Угода підлягає ратифікації згідно з чинним внутрішнім
законодавством і набуває чинності з дати обміну письмовими
повідомленнями про її схвалення. 2. Ця Угода залишається чинною на період десять років та
продовжуватиметься автоматично на аналогічний період доти, поки за
рік до сплину початкового або будь-яких наступних періодів,
будь-яка Договірна Сторона не повідомить іншу Договірну Сторону
письмово про свій намір припинити дію цієї Угоди або внести
поправки до її тексту. 3. Відносно інвестицій, здійснених до припинення цієї Угоди,
умови цієї Угоди залишатимуться чинними на період в десять років з
дати припинення.
Вчинено в м. Тріполі 23 січня 2001 р. у двох дійсних
примірниках, кожний українською та арабською мовами, причому всі
тексти є рівно автентичними.
За Уряд України За Велику Соціалістичну

Народну Лівійську

Арабську Джамагирію
Юрій Єхануров Башир Рамадан Абу Джанах
Перший Віце-прем'єр-міністр Заступник з питань

виробництва Секретаря

Генерального Народного

Комітету

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: