open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 7 лютого 2001 р. N 126

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 142 ( 142-2003-п ) від 29.01.2003 )

Про утворення Комісії з питань координації роботи з

впровадження автоматизованих систем

з ідентифікаційними картками
( Додатково див. Постанову КМ

N 42 ( 42-2002-п ) від 10.01.2002 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Комісію з питань координації роботи з
впровадження автоматизованих систем з ідентифікаційними картками
(далі - Комісія) у складі згідно з додатком та затвердити
Положення про неї.
Дозволити голові Комісії у разі потреби вносити зміни до її
складу.
2. Комісії внести до 1 квітня 2001 р. пропозиції з питань
формування нормативно-правової бази, комплексу державних
стандартів і організації державного регулювання процесів
розроблення, виготовлення та сертифікації в Україні
ідентифікаційних карток, обладнання та програмних засобів для
операцій з картками з метою уніфікації за їх допомогою
розрахункових, інформаційних та облікових функцій у відповідних
автоматизованих системах.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2001 р. N 126
СКЛАД
Комісії з питань координації впровадження автоматизованих

систем з ідентифікаційними картками
Єхануров - Перший віце-прем'єр-міністр України,
Юрій Іванович голова Комісії
( Головою Комісії є Перший віце-прем'єр-міністр України за посадою
згідно з Постановою КМ N 42 ( 42-2002-п ) від 10.01.2002 )
Лазарєв - заступник Голови СБУ, заступник голови
Григорій Петрович Комісії
Падалко - перший заступник Голови Держпромполітики,
Віктор Григорович заступник голови Комісії
Вечір - завідуючий сектором Управління експертизи,
Юрій Євгенович аналізу та дерегуляції розвитку реального

сектору економіки Секретаріату Кабінету

Міністрів України, відповідальний секретар

Комісії
Гончарук - заступник Міністра економіки
Андрій Іванович
Загородній - перший заступник Голови Держпідприємництва
Володимир Петрович
Кабан - Голова Держстандарту
Петро Степанович
Орленко - заступник Голови Держкомзв'язку
Микола Петрович
Павленко - заступник начальника Управління експертизи,
Володимир Петрович аналізу та дерегуляції розвитку реального

сектору економіки Секретаріату Кабінету

Міністрів України
Піковський - голова спостережної ради ЗАТ "Промзв'язок",
Ігор Олександрович член ради Спілки малих, середніх та

приватизованих підприємств (за згодою)
Регурецький - заступник Міністра фінансів
Василь Васильович
Супрун - заступник Голови Антимонопольного комітету
Василь Павлович
Бардаченко - директор Центру таймерних обчислювальних
Віталій Феодосійович систем Інституту кібернетики імені

В.М. Глушкова Національної академії наук
Савченко - директор департаменту Національного банку
Анатолій Стефанович (за згодою)
Сердюк - начальник Головного управління обліку та
Наталія Павлівна державних реєстрів платників податків

Державної податкової адміністрації
Уткін - президент, голова правління
Євген Володимирович АТ "Квазар-Мікро", голова координаційної

ради з питань підприємництва при Кабінеті

Міністрів України (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2001 р. N 126
ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань координації роботи з впровадження

автоматизованих систем з ідентифікаційними картками

1. Комісію з питань координації впровадження автоматизованих
систем з ідентифікаційними картками (далі - Комісія) утворено з
метою координації та активізації роботи всіх органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій з питань проектування,
сертифікації та впровадження автоматизованих (розрахункових,
ідентифікаційних, інформаційних та облікових) систем з
ідентифікаційними картками (картками із вбудованим
мікропроцесором).
2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим
координаційним органом при Кабінеті Міністрів України.
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
4. Основними завданнями Комісії є:
сприяння формуванню нормативно-правової бази, комплексу
державних стандартів та організації ефективного державного
регулювання процесів розроблення, виготовлення та сертифікації на
території України ідентифікаційних карток, обладнання та
програмних засобів для операцій з картками з метою уніфікації
здійснення за їх допомогою розрахункових, інформаційних та
облікових функцій у відповідних автоматизованих системах;
розроблення пропозицій щодо формування, реалізації та
моніторингу державної політики в галузі проектування, сертифікації
та впровадження автоматизованих систем з ідентифікаційними
картками, розроблення відповідної нормативно-правової бази та
комплексу державних стандартів;
координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій при проектуванні, сертифікації та
впровадженні автоматизованих систем з ідентифікаційними картками з
метою забезпечення підтримки вітчизняних виробників та захисту
інтересів споживачів.
5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
аналізує та узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід
експлуатації автоматизованих систем з ідентифікаційними картками;
бере участь у координації розроблення та узгодженні проектів
законодавчих та інших нормативно-правових актів, у тому числі
концепцій, програм, а також державних стандартів з питань, що
належать до її компетенції;
взаємодіє з міжнародними організаціями з питань проектування,
сертифікації та впровадження автоматизованих систем з
ідентифікаційними картками, аналізує результати взаємовигідного
міжнародного співробітництва;
розробляє пропозиції щодо приведення у відповідність
нормативно-правової бази, комплексу державних стандартів з різних
аспектів проектування, сертифікації та експлуатації
автоматизованих систем з ідентифікаційними картками у
відповідність з документами Європейського Союзу та інших
економічних об'єднань провідних індустріальних країн світу;
розглядає пропозиції щодо використання та впровадження
вітчизняних програмно-технічних засобів і виробничої бази під час
розроблення проектів автоматизованих систем з ідентифікаційними
картками.
6. Комісія має право:
заслуховувати звіти керівників (представників) центральних і
місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її
компетенції;
одержувати в установленому порядку від центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію,
матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї
завдань;
залучати для участі в своїй роботі представників органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, у тому числі
громадських, за погодженням з їх керівниками;
утворювати в разі потреби для забезпечення виконання
покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи,
творчі колективи, залучати в установленому порядку для участі в їх
роботі вчених, спеціалістів, працівників заінтересованих
організацій.
7. Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських
засадах.
8. Голова Комісії організовує її роботу, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на неї завдань та
прийнятих рішень.
У разі відсутності голови роботою Комісії керує за його
дорученням один із заступників голови.
9. Відповідальний секретар Комісії забезпечує підготовку
матеріалів до її засідань, готує проекти перспективних і поточних
планів роботи та програм, щорічні та поточні звіти про роботу
Комісії, веде протоколи засідань, здійснює діловодство.
10. Протоколи засідань Комісії та інша інформація про її
діяльність після проведення засідання надсилаються визначеним
органам виконавчої влади, підприємствам, організаціям та членам
Комісії.
11. Комісія провадить свою діяльність відповідно до планів
роботи, що затверджуються її головою.
Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляються
протоколом, який підписують головуючий та відповідальний секретар.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутня
більшість її членів.
12. Утворення центральними органами виконавчої влади інших
робочих органів з питань, що належать до компетенції Комісії, та
прийняття рішень з цих питань провадиться після погодження з
Комісією.
13. Рішення Комісії, прийняті у межах її компетенції, є
обов'язковими для виконання всіма органами виконавчої влади.
14. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України
і своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: