open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 лютого 2001 р. N 151

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 142 ( 142-2003-п ) від 29.01.2003 )
Про затвердження Положення про Міжвідомчу

комісію щодо погодження питань правової охорони

знаків для товарів і послуг

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію щодо
погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг
(додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Положення про Міжвідомчу комісію щодо погодження питань
правової охорони знаків для товарів і послуг, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. N 846
( 846-95-п );
постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 1997 р.
N 468 ( 468-97-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. N 846"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 21, с. 24).
3. Міністерству освіти і науки привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 лютого 2001 р. N 151
ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію щодо погодження питань

правової охорони знаків для товарів і послуг

1. Міжвідомча комісія щодо погодження питань правової охорони
знаків для товарів і послуг (далі - Комісія) є постійно діючим
органом при Кабінеті Міністрів України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а
також цим Положенням.
У своїй роботі Комісія взаємодіє з органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування.
3. Основним завданням Комісії є розгляд клопотань заявників
про внесення до знаків для товарів і послуг позначень, що
зображують елементи державних символів України, офіційну назву
держави.
4. Комісія має право:
утворювати робочі групи для проведення експертизи окремих
знаків для товарів і послуг (або елементів знаків) щодо можливості
внесення до них позначень, що зображують елементи державних
символів України, офіційну назву держави;
залучати для вирішення питань, що належать до її компетенції,
працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій за погодженням з їх керівниками;
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань.
5. Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Зміни до складу Комісії має право вносити у разі потреби її
голова.
6. Голова Комісії:
здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
організовує розгляд клопотань заявників про внесення до
знаків для товарів і послуг позначень, що зображують елементи
державних символів України, офіційну назву держави;
затверджує склад робочих груп Комісії;
визначає порядок денний засідань Комісії;
представляє Комісію у відносинах з органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями.
7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що
проводяться за рішенням голови Комісії, але не рідше двох разів на
рік.
Комісія правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні
присутні не менше половини її членів.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується
головою Комісії, у разі відсутності голови - його заступником.
8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії
здійснює Державний департамент інтелектуальної власності.
9. Комісія має свій бланк.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: