open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.08.2005 N 708

Про внесення змін до Порядку формування

роздрібного тарифу на електроенергію

для споживачів (крім населення і населених

пунктів) ліцензіатами з постачання

електроенергії за регульованим тарифом

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
21.04.1998 N 335/98 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", та відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п )
"Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що
відпускається споживачам" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Порядку формування роздрібного тарифу на
електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів)
ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом,
затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ),
такі зміни: підпункт 1.2.3 пункту 1.2 розділу 1 викласти у такій
редакції: "1.2.3. Прогнозована середня закупівельна ціна на
електроенергію на розрахунковий місяць для АК "Київенерго"
визначається за формулою:
ОР ОР З комп

Ц * Е - Р + ДЕЛЬТА С

сз р Р р р-2

Ц = ----------------------------------- (грн./ МВтгод), р ОР

Е

р
де: З комп Р - компенсаційний платіж ліцензіату для закупівлі р
електроенергії в Оптовому ринку електроенергії України (далі -
ОРЕ), що виникає внаслідок різниці між оптовою ринковою ціною і
тарифом на відпуск електроенергії ТЕЦ, затверджується НКРЕ та
визначається за формулою:
З комп ОР ВЛ ВЛ комп

Р = (Ц - Ц ) * Е + ДЕЛЬТА Р (грн.),

р р р р-2
електроенергії в Оптовому ринку електроенергії України (далі -
ОРЕ), що виникає внаслідок різниці між оптовою ринковою ціною і
тарифом на відпуск електроенергії ТЕЦ, затверджується НКРЕ та
визначається за формулою:
З комп ОР ВЛ ВЛ комп

Р = (Ц - Ц ) * Е + ДЕЛЬТА Р (грн.),

р р р р-2
де: ВЛ Е - прогнозований обсяг електроенергії, який ліцензіат р
планує відпустити в ОРЕ у розрахунковому місяці, МВт.год;

ВЛ

Ц - ціна на електроенергію, вироблену ТЕЦ, з урахуванням
цільової надбавки, встановленої НКРЕ до тарифу, грн./ МВт.год;

комппланує відпустити в ОРЕ у розрахунковому місяці, МВт.год;

ВЛ

Ц - ціна на електроенергію, вироблену ТЕЦ, з урахуванням
цільової надбавки, встановленої НКРЕ до тарифу, грн./ МВт.год;

комп ДЕЛЬТА Р - відхилення компенсаційного платежу,

р-2
розрахованого за прогнозованими даними від компенсаційного
платежу, розрахованого за фактичними даними, за місяць, що був за
два місяці перед розрахунковим, грн.
комп Фкомп комп

ДЕЛЬТА Р = Р - Р (грн.),

р-2 р-2 р-2
Фкомп ОРфакт ВЛ ВЛфакт Зкомп КТрозрахованого за прогнозованими даними від компенсаційного
платежу, розрахованого за фактичними даними, за місяць, що був за
два місяці перед розрахунковим, грн.
комп Фкомп комп

ДЕЛЬТА Р = Р - Р (грн.),

р-2 р-2 р-2
Фкомп ОРфакт ВЛ ВЛфакт Зкомп КТ Р = (Ц - Ц ) * Е + Р - Д (грн.),

р-2 р-2 р-2 р-2 р ПР-2
де: ВЛфакт Е - фактичний обсяг електроенергії, яку ліцензіат р-2
відпустив в ОРЕ у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, МВт.год; КТвідпустив в ОРЕ у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, МВт.год; КТ Д - сума коригування платежу ліцензіата за куповану на ПР-2
ОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, яка додається у разі відповідного зменшення платежу
в ОРЕ або віднімається у разі збільшення платежу в ОРЕ, грн.
комп ОР ВЛ ВЛ

Р = (Ц - Ц ) * Е (грн.),

р-2 р-2 р-2 р-2
ВЛОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, яка додається у разі відповідного зменшення платежу
в ОРЕ або віднімається у разі збільшення платежу в ОРЕ, грн.
комп ОР ВЛ ВЛ

Р = (Ц - Ц ) * Е (грн.),

р-2 р-2 р-2 р-2
ВЛ Е - прогнозований обсяг електроенергії, який ліцензіат р-2
планував відпустити в ОРЕ у місяці, що передував попередньому
розрахунковому місяцю, МВт.год; ВЛпланував відпустити в ОРЕ у місяці, що передував попередньому
розрахунковому місяцю, МВт.год; ВЛ Ц - ціна на електроенергію, вироблену ТЕЦ у місяці, що р-2
передував попередньому розрахунковому місяцю, з урахуванням
цільової надбавки, встановленої НКРЕ до тарифу, грн./ МВт.год.";передував попередньому розрахунковому місяцю, з урахуванням
цільової надбавки, встановленої НКРЕ до тарифу, грн./ МВт.год."; пункт 1.2 розділу 1 доповнити підпунктом 1.2.5 наступного
змісту: "1.2.5. Прогнозована середня закупівельна ціна на
електроенергію для АК "Київенерго" на місяць, що передував
попередньому розрахунковому місяцю, не коригована на відхилення
величини сплати, визначається за формулою:
ОР ОР Зкомп

Ц * Е - Р

сз р-2 р р-2

Ц = -------------------- (грн./ МВт.год), р-2 ОР

Е

р-2
де: Зкомп Р - компенсаційний платіж ліцензіату для закупівлі р-2
електроенергії в ОРЕ, затверджений НКРЕ на місяць, що був за два
місяці перед розрахунковим".електроенергії в ОРЕ, затверджений НКРЕ на місяць, що був за два
місяці перед розрахунковим". У зв'язку з цим підпункти 1.2.5 та 1.2.6 вважати відповідно
підпунктами 1.2.6 та 1.2.7; у підпункті 1.2.6 пункту 1.2 розділу 1 формулу для розрахунку
фактичної середньої закупівельної ціни на електроенергію, що
склалася за місяць, що передував попередньому розрахунковому
місяцю, скоригована з урахуванням дотацій, викласти в такій
редакції:
ОРфакт ОРфакт Нфакт Нфакт КТ

Ц * Е + Ц * Е + S К - Д
СЗфакт р-2 р-2 р-2 р-2 р-2 ПР-2
"Ц = --------------------------------------------------- ", р-2 ОРфакт Нфакт

Е + Е

р-2 р-2
та доповнити його абзацом наступного змісту:

КТ "Д - сума коригування платежу ліцензіата за куповану на

ПР-2
ОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, яка додається у разі відповідного зменшення платежу
в ОРЕ або віднімається у разі збільшення платежу в ОРЕ, грн.";ОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, яка додається у разі відповідного зменшення платежу
в ОРЕ або віднімається у разі збільшення платежу в ОРЕ, грн."; підпункт 1.2.7 пункту 1.2 розділу 1 викласти у такій
редакції: "1.2.7. Фактична середня закупівельна ціна на електроенергію
АК "Київенерго", що склалася за місяць, який передував
попередньому розрахунковому місяцю, розраховується за формулою:
ОРфакт ОРфакт КТ

Ц * Е + S К - Д

СЗЗфак р-2 р-2 р-2 ПР-2
Ц = ----------------------------------- (грн./МВт.год), р-2 ОРфакт

Е

р-2
де: ОРфакт Ц - ціна, за якою ліцензіат купував електроенергію на р-2
ОРЕ у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим (згідно з
актом купівлі-продажу електроенергії), грн./МВт.год; ОРфактОРЕ у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим (згідно з
актом купівлі-продажу електроенергії), грн./МВт.год; ОРфакт Е - фактичний обсяг закупленої ліцензіатом на ОРЕ р-2
електричної енергії за місяць, що був за два місяці перед
розрахунковим (згідно з актом купівлі-продажу електроенергії),
МВт.год; КТелектричної енергії за місяць, що був за два місяці перед
розрахунковим (згідно з актом купівлі-продажу електроенергії),
МВт.год; КТ Д - сума коригування платежу ліцензіата за куповану на ПР-2
ОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, затверджена НКРЕ на місяць, що був
за два місяці перед розрахунковим, яка додається у разі
відповідного зменшення платежу в ОРЕ або віднімається у разі
збільшення платежу в ОРЕ, грн.;ОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, затверджена НКРЕ на місяць, що був
за два місяці перед розрахунковим, яка додається у разі
відповідного зменшення платежу в ОРЕ або віднімається у разі
збільшення платежу в ОРЕ, грн.; S К - загальна сума компенсації для відшкодування втрат

р-2
від постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів,
затверджена НКРЕ на місяць, що був за два місяці перед
розрахунковим, грн.;від постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів,
затверджена НКРЕ на місяць, що був за два місяці перед
розрахунковим, грн.; у підпункті 1.3.4 пункту 1.3 розділу 1 формулу для розрахунку
фактичної середньої закупівельної ціни на електроенергію, що
склалася за місяць, що передував попередньому розрахунковому
місяцю, скоригована з урахуванням дотацій, викласти в такій
редакції:
ОРфакт ОРфакт Нфакт Нфакт к ВТфакт

Ц * Е + Ц * Е + S (Ц *
СЗфакт р-2 р-2 р-2 р-2 1 (р-2)к"Ц = ----------------------------------------------------- р-2 ОРфакт Нфакт

Е + Е

р-2 р-2
ВТфакт КТ

* Е ) + S К - Д

(р-2)к р-2 ПР-2 ---------------------------- ",
та доповнити його абзацом наступного змісту:

КТ "Д - сума коригування платежу ліцензіата за куповану на

ПР-2
ОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, яка додається у разі відповідного зменшення платежу
в ОРЕ або віднімається у разі збільшення платежу в ОРЕ, грн.".
ОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, яка додається у разі відповідного зменшення платежу
в ОРЕ або віднімається у разі збільшення платежу в ОРЕ, грн.".
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від
22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ) "Про ринкове формування тарифів
на електричну енергію, що відпускається енергопостачальними
компаніями з 1 червня 2000 року" (із змінами, внесеними
постановами НКРЕ від 21.11.2000 N 1143 ( v1143227-00 ), від
22.12.2000 N 1248 ( v1248227-00 ), від 29.12.2000 N 1289
( v1289227-00 ), від 22.01.2001 N 46 ( v0046227-01 ), від
22.02.2001 N 177 ( v0177227-01 ), від 28.03.2001 N 284
( v0284227-01 ), від 19.12.2001 N 1228 ( v1228227-01 ), від
28.12.2001 N 1287 ( v1287227-01 ), від 22.12.2002 N 185
( v0185227-02 ), від 27.05.2002 N 533 ( v0533227-02 ), від
25.06.2002 N 686 ( v0686227-02 ), від 15.01.2003 N 41
( v0041227-03 ) та від 19.07.2005 N 529 ( v0529227-05 ).
3. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 2005 року.
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший Заступник Міністра
палива та енергетики України -
Президент НАК "Енергетична
компанія України" Ю.Продан
(лист Мінпаливенерго
від 26.08.2005 N 02/13-2817)
Державний уповноважений
Антимонопольного комітету України Л.Ляшенко
(лист Антимонопольного комітету
України від 25.08.2005
N 28-06/06-5373)
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
(Рішення N 552 від 26.08.2005 про погодження
проекту регуляторного акта)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: