open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 квітня 2002 р. N 586

Київ

Про затвердження Програми створення системи

інформаційного забезпечення на автомобільних

дорогах загального користування

на 2002-2010 роки

На виконання Указу Президента України від 22 січня 2001 р.
N 30 ( 30/2001 ) "Про поліпшення інформаційного забезпечення на
автомобільних дорогах України" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Програму створення системи інформаційного
забезпечення на автомобільних дорогах загального користування на
2002-2010 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції за поданням головного розпорядника
бюджетних коштів щороку під час формування проектів Державного
бюджету України передбачати кошти для фінансування заходів
Програми виходячи з реальних можливостей держави у межах загальних
обсягів, що передбачаються для розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального користування.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 квітня 2002 р. N 586

ПРОГРАМА

створення системи інформаційного забезпечення на

автомобільних дорогах загального користування

на 2002-2010 роки

Мережа автомобільних доріг загального користування (далі -
автомобільні дороги) є складовою частиною транспортно-дорожнього
комплексу держави і призначена забезпечувати безперервність та
безпечність руху автомобілів з встановленою швидкістю, габаритами
і навантаженням.

Теперішній стан інформаційного забезпечення на автомобільних
дорогах не повною мірою відповідає вимогам змін, що сталися за
останні 10 років у транспортно-дорожньому комплексі держави:
перерозподіл транспортних потоків у мережі автомобільних доріг
загального користування; затвердження нової класифікації цих
доріг; збільшення обсягу транзитних перевезень вантажів і
пасажирів та наявність міжнародних транспортних коридорів; масове
обладнання автомобільних доріг новими об'єктами сервісу;
розширення міжнародного туризму; формування нового за швидкісними
показниками складу транспортних потоків.

Найважливішим у поліпшенні інформаційного забезпечення на
автомобільних дорогах є комплексність: з одного боку, - учасникам
руху повинна надаватися інформація про умови, режим, маршрут і
напрямок руху, місцезнаходження транспортного засобу, розташування
об'єктів дорожнього сервісу, аварійність, погодні умови тощо;
з другого - учасники руху повинні мати екстрений зв'язок з
відповідними службами. У цілому транспортний процес на
автомобільних дорогах повинен бути контрольованим.

Ця Програма спрямована на забезпечення надання учасникам руху
необхідної у конкретній дорожній обстановці своєчасної, повної та
достовірної інформації.

Переважна більшість запропонованих у Програмі технічних
засобів для створення системи інформаційного забезпечення на
автомобільних дорогах буде розроблена і виготовлена вітчизняними
підприємствами. На першому етапі виконання Програми можуть бути
використані технічні засоби, що серійно випускаються закордонними
компаніями.

Мета, завдання і етапи виконання Програми

Метою Програми є забезпечення належного функціонування
транспортно-дорожнього комплексу України, своєчасне реагування на
надзвичайні події, що сталися з учасниками дорожнього руху,
надання необхідної інформації про режим, умови, напрямки і
маршрути руху, місця розташування об'єктів дорожнього сервісу та
стан дорожньої мережі.

Завдання Програми:

впровадження новітніх супутникових технологій зв'язку,
навігації, застосування геоінформаційних систем;

розроблення нормативно-технічної документації для
функціонування системи інформаційного забезпечення на
автомобільних дорогах;

удосконалення контролю за міжміськими та міжнародними
перевезеннями автомобільними дорогами;

розроблення та впровадження ефективних методів і технічних
засобів функціонування системи інформаційного забезпечення на
автомобільних дорогах;

організація роботи з оперативного збирання інформації про
стан автомобільних доріг, погодні умови, надзвичайні ситуації та
аварійність на автомобільних дорогах, а також оброблення і
підготовка інформації для передачі безпосередньо учасникам
дорожнього руху;

визначення рівня інформаційного забезпечення залежно від
значення автомобільної дороги та умов руху на окремих її ділянках
(підходах до державного кордону, великих міст, гірських перевалів,
біля шкіл, інших дитячих закладів тощо);

удосконалення взаємодії органів виконавчої влади у сфері
інформаційного забезпечення автомобільних доріг;

інтеграція системи інформаційного забезпечення до відповідних
систем мережі європейських автомобільних доріг і, в першу чергу,
сусідніх держав.

Реалізацію Програми передбачено здійснити двома етапами.

На першому етапі (2002-2005 роки) планується:

розроблення і прийняття необхідних нормативно-технічних
документів, впровадження європейських норм у частині
інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах;

створення елементів інформаційно-навігаційного забезпечення
та інфраструктури зв'язку;

розроблення та впровадження методів і технічних засобів для
інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах;

створення підрозділів з питань інформаційного забезпечення на
автомобільних дорогах в органах виконавчої влади;

проведення на автомобільних дорогах робіт з інформаційного
забезпечення та встановлення і заміни технічних засобів
організації дорожнього руху (дорожніх знаків, сигнальних
стовпчиків, нанесення та поновлення дорожньої розмітки тощо);

обладнання об'єктів сервісу, розташованих у смузі відведення
автомобільних доріг, засобами зв'язку з аварійними службами та
міжміськими таксофонами.

На другому етапі (2006-2010 роки) виконання Програми
передбачається:

впровадження технічних засобів інформаційного забезпечення на
автомобільних дорогах;

здійснення контролю за функціонуванням системи інформаційного
забезпечення на автомобільних дорогах.

Організаційно-технічні заходи

Для створення і функціонування системи інформаційного
забезпечення на автомобільних дорогах необхідно здійснити
організаційно-технічні заходи, які забезпечують:

інформування по радіо учасників руху про стан автомобільних
доріг, погодні умови, надзвичайні ситуації та дорожньо-транспортні
пригоди;

обладнання діючих і споруджуваних об'єктів дорожнього сервісу
засобами зв'язку з аварійними службами;

належне інформаційне забезпечення міжнародних туристичних
маршрутів;

взаємодію місцевих органів виконавчої влади,
дорожньо-експлуатаційних підприємств, органів Державтоінспекції;

постійний контроль за функціонуванням зазначеної системи.

У центральних органах виконавчої влади передбачається
утворення спеціальних підрозділів, які виконуватимуть такі
функції:

проведення аналізу оперативної інформації про стан проїзду
автомобільними дорогами, визначення причин та факторів виникнення
дорожньо-транспортних пригод (Державна служба автомобільних доріг,
Головне управління Державтоінспекції МВС);

постійне спостереження за гідрометеорологічними умовами,
прогнозування та попередження про надзвичайні ситуації на
автомобільних дорогах (Мінекоресурсів).

Науково-технічне забезпечення

та нормативно-технічна база

системи інформаційного забезпечення

на автомобільних дорогах

Програмою передбачено проведення науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних із створенням системи
інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах, в яку
входитимуть підсистеми:

збору та передачі даних;

визначення місцезнаходження і стану контрольованих
транспортних засобів;

надання інформації про транспортні потоки (графіки руху
контрольованих транспортних засобів, інтенсивність руху,
рекомендовані маршрути руху);

аналізу метеорологічних умов і стану автомобільних доріг;

експлуатації технічних і програмних засобів системи;

захисту інформації та доступу до неї.

Для забезпечення ефективної взаємодії між зазначеними
підсистемами передбачено вихід на телефонну мережу загального
користування, мережу земних станцій супутникового зв'язку, мережі
мобільного зв'язку, національні мережі передачі даних загального
користування, мережу Інтернет, відомчі системи зв'язку.

Розроблення нормативно-технічних документів з питань
інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах, а саме:

впровадження ефективних методів та технічних засобів;

створення механізму отримання, опрацювання та передачі
інформації про стан автомобільних доріг, надзвичайні ситуації,
погодні умови, аварійність тощо;

регулювання взаємодії різних виконавців окремих операцій,
методів та системи в цілому;

встановлення єдиних норм і правил впровадження та
експлуатації нових технічних засобів системи інформаційного
забезпечення на автомобільних дорогах.

Конструкції нових технічних засобів системи інформаційного
забезпечення на автомобільних дорогах, розроблення яких включено
до Програми, дають змогу вирішити такі питання:

доведення до учасників руху оперативної інформації про
експлуатаційний стан дорожнього покриття, погодні умови,
надзвичайну ситуацію та аварійність на конкретній ділянці
автомобільної дороги;

здійснення контролю за транспортними потоками, виявлення
надгабаритних транспортних засобів, організація їх руху;

здійснення оперативного контролю за станом дорожнього
покриття в зимовий період.

Обладнання автомобільних доріг технічними

засобами інформаційного забезпечення

На автомобільних дорогах передбачається:

установити дорожні знаки у повному обсязі, в тому числі знаки
для маршрутного орієнтування;

обладнати майданчики для стоянки транспортних засобів щитами
для дорожньої інформації;

забезпечити нанесення дорожньої розмітки у повному обсязі;

обладнати у необхідних місцях інформаційні табло "Стан
дороги", "Погодні умови", "Аварійність" та встановити
автоматизовані габаритні ворота перед шляхопроводами, залізничними
переїздами, мостами;

забезпечити встановлення сигнальних (напрямних) стовпчиків.

Обсяги робіт визначено з урахуванням особливостей дорожнього
руху на підходах до державного кордону, залізничних переїздах,
гірських перевалах, у межах курортної зони, зони розташування
шкіл, дитячих садків, санаторіїв, інших закладів.

Обладнання автомобільних доріг засобами зв'язку

Програмою передбачено обладнання міжміськими таксофонами та
засобами зв'язку з аварійними службами:

об'єктів дорожньо-експлуатаційних підприємств, розміщених
вздовж автомобільних доріг загального користування;

об'єктів сервісу, розміщених у смузі відведення автомобільних
доріг державного значення, в тому числі:

готелів, мотелів;

пунктів харчування (ресторанів, їдалень, барів, кафе), що
працюють цілодобово;

окремих (платних) автостоянок;

автомайстерень і станцій технічного обслуговування
автомобілів;

автозаправних станцій;

туристських баз, кемпінгів, ринків та окремих об'єктів
торговельно-комунального призначення, що працюють цілодобово.

Крім того, передбачається відновлення та модернізація
існуючого технологічного зв'язку на магістральних автомобільних
дорогах.

Фінансування заходів Програми

Фінансування витрат на виконання завдань Програми, зазначених
у додатку, передбачається за рахунок збільшення видатків
Державного бюджету України на відповідний рік на утримання
автомобільних доріг і становить на 2002-2010 роки
1593,9 млн. гривень, в середньому 177,1 млн. гривень на рік, а
також за рахунок позабюджетних коштів, залучених в
установленому законодавством порядку, в обсязі 34,1 млн. гривень.

Соціально-економічна ефективність

реалізації Програми

Головним соціальним ефектом реалізації Програми буде
створення безпечних та комфортних умов руху автомобільними
дорогами України та задоволення інформаційних потреб учасників
руху. До значного позитивного соціального результату Програми
можна віднести збереження життя та здоров'я людей, потерпілих у
дорожньо-транспортних пригодах, завдяки терміновому виклику
дорожнім засобом зв'язку аварійної служби та своєчасному наданню
медичної допомоги на місці пригоди.

Економічну ефективність в результаті виконання Програми буде
досягнуто за рахунок ліквідації нераціонального пробігу
(перепробігу) транспортних засобів, підвищення середньої швидкості
руху транспортних потоків, зменшення кількості
дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків, зменшення
збитків від надзвичайних ситуацій, а також збільшення обсягів
послуг, які надаються учасникам дорожнього руху.

Прогнозується зростання індивідуального і групового потоку
туристів в Україну та розширення надання його учасникам різних
послуг.

Виконання Програми сприятиме подальшому розвитку
транспортно-дорожнього комплексу, що стане важливим фактором
збільшення обсягів міжнародних автомобільних перевезень, у тому
числі транзитних.

Додаток

до Програми створення системи інформаційного

забезпечення на автомобільних дорогах загального

користування на 2002-2010 роки

ЗАВДАННЯ

із створення системи інформаційного забезпечення

на автомобільних дорогах загального користування

на 2002-2010 роки


---------------------------------------------------------------------------------------------

Зміст завдання | Відповідальні | Термін | Прогноз обсягів фінансування,

| виконавці | виконання | тис. гривень

| | |-------------------------------------

| | | всього | в тому числі

| | |-----------------+-------------------

| | |державний| інші | науково-дослідні

| | | бюджет |джерела| роботи

| | | | |-------------------

| | | | |державний | інші

| | | | | бюджет | джерела
---------------------------------------------------------------------------------------------

I. Організаційно-технічні заходи

1. Проведення Державна служба 2002 рік
паспортизації об'єктів автомобільних
дорожнього сервісу на доріг
автомобільних дорогах МВС
державного значення

2. Організація Держкомзв'язку з 2003 року
забезпечення засобами постійно
зв'язку з аварійними
службами об'єктів
дорожнього сервісу, що
споруджуються на
автомобільних дорогах
загального користування

3. Організація навчання МВС з 2002 року
спеціалістів та Державна служба постійно
проведення семінарів і автомобільних
спільних нарад дорожніми доріг
підприємствами та
Державтоінспекцією з
питань інформаційного
забезпечення і організації
дорожнього руху

4. Установлення контролю -"- постійно
за функціонуванням
системи інформаційного
забезпечення на
автомобільних дорогах

5. Організація спеціальних Держкомзв'язку 2002 рік
каналів на радіо для Національна
забезпечення учасників рада з питань
руху інформацією про стан телебачення і
магістральних радіомовлення
автомобільних доріг

6. Створення: Державна служба -"-

автомобільних
1) мережі пунктів доріг
спостереження
гідрометеорологічних умов
та нагляду за станом
дорожнього покриття на
магістральних
автомобільних дорогах

2) інформаційно- -"- -"-
аналітичних підрозділів з
аналізу оперативних
даних про умови проїзду
на автомобільних дорогах

3) мережі громадських МВС -"-
постів Державтоінспекції
для надання допомоги
учасникам дорожнього
руху, у тому числі
інформаційного характеру

7. Забезпечення взаємодії -"- -"-
аналітичного підрозділу
МВС з відповідними
структурними
підрозділами Державної
служби автомобільних
доріг з узагальнення
оперативної інформації
про стан дорожнього
покриття, аварійність та
надзвичайні ситуації на
автомобільних дорогах

8. Відновлення штучного Державна служба 2002-2010
електричного освітлення автомобільних роки
на ділянках автомобільних доріг
доріг державного значення

II. Науково-технічне забезпечення

9. Проведення науково- НКАУ 2002-2005 16000 29000 16000
дослідних та дослідно- МВС роки
конструкторських робіт, Держкомзв'язку
пов'язаних із створенням Державна служба
елементів інформаційно- автомобільних
навігаційного доріг
забезпечення, в тому
числі:

1) розроблення -"- 2002 рік 1000 1000
системного ескізного
проекту

2) розроблення технічних -"- 2003 рік 1000 3000 1000
проектів, діючих макетів,
конструкторської
документації

3) створення Центру -"- -"- 2000 6000 2000
оперативного та
адміністративного
управління

4) створення регіональних -"- 2003-2005 6000 10000 6000
пунктів збору та роки
опрацювання інформації

5) розроблення, -"- -"- 6000 10000 6000
виготовлення та
облаштування
автомобільних доріг
засобами контролю
дорожнього руху

10. Розроблення і
затвердження:

1) порядку оперативного Державна служба 2003 рік
збору і обробки інформації автомобільних
про погодні умови, стан доріг
дорожнього покриття, Держкомінформ
надзвичайні ситуації, МВС
умови проїзду Держкомзв'язку
автомобільними дорогами
та передачі цієї
інформації на радіо,
телебачення та
безпосередньо учасникам
дорожнього руху

2) методики проведення Державна служба 2002 рік 25 25
спостережень та автомобільних
виявлення і прогнозування доріг
небезпечних
метеорологічних умов на
автомобільних дорогах

3) порядку проведення Державна служба -"- 15 15
контролю за автомобільних
експлуатаційним станом доріг
автомобільних доріг МВС

4) порядку надання МВС -"- 10 10
оперативної інформації
територіальними органами
МВС дорожньо-
експлуатаційним
підприємствам про
дорожньо-транспортні
пригоди

11. Розроблення і МВС -"- 10 10
затвердження Порядку Державна служба
взаємодії територіальних автомобільних
органів МВС з дорожньо- доріг
експлуатаційними
підприємствами у разі
виникнення дорожньо-
транспортних пригод і
протиправних дій
учасників руху на
автомобільних дорогах

12. Розроблення
нормативно-технічної
документації на
виготовлення:

1) типових блоків Державна служба 2003 рік 80 80
автоматизованих автомобільних
інформаційних табло доріг
"Стан дороги", "Погодні
умови", "Аварійність"

2) автоматизованих -"- -"- 60 60
габаритних воріт

3) комплексу технічних -"- -"- 120 120
засобів прогнозування
ожеледиці на
автомобільних дорогах
---------------------------------------------------------------------------------------------
Разом 2002-2010 16320 29000 16320

роки

У тому числі перший 2002-2005 16320 29000 16320
етап роки

III. Обладнання мережі автомобільних доріг

технічними засобами

інформаційного забезпечення

13. Встановлення та Державна служба 2002-2009 146584
заміна дорожніх знаків не автомобільних роки
менш як 158 тисяч щороку доріг

у тому числі на -"- -"- 38520
автомобільних дорогах
державного значення -
32 тис.

з їх загальної кількості:

1) дорожніх знаків для -"- -"- 25560
маршрутного
орієнтування - 38 тис.

у тому числі на -"- -"- 6080
автомобільних дорогах
державного значення -
6 тис.

2) знаків дорожнього -"- -"- 6464
сервісу - 6 тис.

у тому числі на -"- -"- 2320
автомобільних дорогах
державного значення -
2 тис.

14. Поновлення -"- 2002-2010 1380318
горизонтальної розмітки роки
автомобільних доріг не
менш як на
128 тис. кілометрів щороку

у тому числі на -"- -"- 269100
автомобільних дорогах
державного значення
13 тис. кілометрів

15. Встановлення та -"- -"- 18720
заміна напрямних
стовпчиків не менш як
52 тис. щороку

у тому числі на -"- -"- 1440
автомобільних дорогах
державного значення -
4 тис.

16. Встановлення та -"- -"- 4104
заміна світлоповертальних
елементів на дорожніх
огородженнях не менш як
19 тис. щороку

у тому числі на -"- -"- 1512
автомобільних дорогах
державного значення -
7 тис.

17. Встановлення щитів -"- 2002-2005 1060
дорожньої інформації на роки
площадках для стоянки
транспорту - 4 тис.

у тому числі на -"- -"- 280
автомобільних дорогах
державного значення -
1 тис.

18. Встановлення на -"- 2002-2010 600
автомобільних дорогах роки
державного значення
інформаційних табло
"Стан дороги", "Погодні
умови", "Аварійність" -
250 одиниць

у тому числі на:

виїздах з обласних центрів -"- 2002-2005 96
та великих міст - 190 роки

2006-2010 360

роки

підходах до державного -"- 2002-2005 120
кордону - 50 роки

підходах до гірських -"- -"- 24
перевалів - 10

19. Встановлення на -"- 2002-2010 1890
автомобільних дорогах роки
державного значення
автоматизованих
габаритних воріт -
126 одиниць

у тому числі перед:

шляхопроводами - 86 -"- 2002-2005 300

роки

2006-2010 990

роки

залізничними -"- 2002-2005 150
переїздами - 30 роки

2006-2010 300

роки

мостами з рухом по -"- 2002-2005 150
низу - 10 роки
---------------------------------------------------------------------------------------------
Разом 2002-2010 1553276

роки

У тому числі: перший 2002-2005 697624

етап роки

другий 2006-2010 855652

етап роки

IV. Обладнання доріг державного значення

засобами зв'язку

20. Встановлення власники 2002-2010 1330 5100
міжміських таксофонів та об'єктів роки
засобів зв'язку з сервісу
аварійними службами на місцеві органи
643 об'єктах виконавчої

влади

Державна служба

автомобільних

доріг

у тому числі:

на 510 об'єктах сервісу, власники 2002-2005 2100
які розташовані у смузі об'єктів роки
відведення автомобільних сервісу
доріг державного значення місцеві органи

виконавчої

влади

2006-2010 3000

роки

на 133 об'єктах дорожньо- Державна служба 2002-2005 1330
експлуатаційних автомобільних роки
підприємств, які доріг
розташовані вздовж
автомобільних доріг
загального користування

21. Відновлення існуючого -"- 2002-2005 23000
кабельного технологічного роки
зв'язку на 1834 кілометрах
магістральних
автомобільних доріг
---------------------------------------------------------------------------------------------
Разом 2002-2010 24330 5100

роки

У тому числі: перший 2002-2005 24330 2100

етап роки

другий 2006-2010 3000

етап роки

Усього 2002-2010 1593926 34100 16320

роки

У тому числі: перший 2002-2005 738274 31100 16320

етап роки

другий 2006-2010 855652 3000

етап роки

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу