open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

N 4-6 від 03.06.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

5 липня 1999 р.
vd990603 vn4-6 за N 436/3729

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і

сплати підприємствами, установами, організаціями та

громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне

страхування, інших платежів, а також обліку їх

надходження до Пенсійного фонду України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 1-3 ( z0174-00 ) від 29.01.2000 )
( Щодо змін додатково див. Лист Пенсійного фонду

N 04/1836 ( v1836572-00 ) від 07.04.2000 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 5-2 ( z0272-00 ) від 21.03.2000 )

Відповідно до пунктів 4 та 9 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
1 червня 1994 року N 345 ( 345-94-п ), та враховуючи зміни в
чинному законодавстві України з пенсійного страхування, правління
Пенсійного фонду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення і сплати
підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також
обліку їх надходження до Пенсійного фонду України (додається). 2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про
порядок обчислення і сплати підприємствами, установами,
організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, а також обліку
надходження і витрачання його коштів, затверджена постановою
правління Пенсійного фонду України від 6 вересня 1996 року за
N 11-1 ( z0550-96 ) і зареєстровану у Міністерстві юстиції України
24 вересня 1996 року за N 550/1575 зі змінами і доповненнями,
затвердженими постановою правління Пенсійного фонду України
29 липня 1997 року N 5-4 ( z0321-97 ) і зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 18 серпня 1997 року за N 321/2125. 3. Управлінню надходження доходів та юридичному відділу
Пенсійного фонду подати Інструкцію для реєстрації до Міністерства
юстиції України.
Голова правління Б.О.Зайчук
Затверджено

Постанова правління

Пенсійного фонду України

03.06.99 N 4-6
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 липня 1999 р.

за N 436/3729
Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України
1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена відповідно до Положення про
Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 1 червня 1994 року N 345 ( 345-94-п ),
Закону України від 26 червня 1997 року N 400/97-ВР "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" та інших
нормативно-правових актів і визначає порядок обчислення і сплати
підприємствами, установами, організаціями (надалі - Підприємства),
незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності,
галузевої належності, та фізичними особами збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, інших платежів, а також їх облік у
Пенсійному фонді України.
2. Платники збору
2.1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування є: 2.1.1. Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм
власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи й
організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також
фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які
використовують працю найманих працівників. 2.1.2. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи
платників податку, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї
Інструкції, що не мають статусу юридичної особи і розташовані на
території іншої, ніж платник збору, територіальної громади. 2.1.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності,
які не використовують працю найманих працівників, а також
адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є
суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю,
пов'язаною з одержанням доходу. 2.1.4. Фізичні особи, які працюють на умовах трудового
договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи
(послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, у тому числі
члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих
спілок тощо. 2.1.5. Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з
купівлі-продажу валют. 2.1.6. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини й
дорогоцінного каміння. 2.1.7. Юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових
автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються
інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність
спадкоємцям за законом.
3. Ставки збору на обов'язкове державне

пенсійне страхування та інших платежів
3.1. Відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) з наступними змінами
та доповненнями встановлено такі ставки збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування: 3.1.1. Для платників збору, визначених у підпунктах 2.1.1,
2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, - 32 відсотки фактичних витрат
на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату
основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР )
(крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази
нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5
Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з
громадян" ( 13-92 ), а також винагороди, що виплачуються
громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами
цивільно-правового характеру. Для платників збору, визначених у підпунктах 2.1.1, 2.1.2
пункту 2.1 цієї Інструкції, які використовують працю найманих
працівників з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден
цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів,
бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і
бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, - 100
відсотків фактичних витрат на виплату і доставку пенсій,
призначених відповідно до статті 53 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ), в частині, що перевищує розміри пенсій
за вислугу років, обчислені відповідно до частини першої статті 53
Закону України "Про пенсійне забезпечення", з урахуванням суми
коштів платників збору, визначених підпунктом 2.1.4 пункту 2.1
цієї Інструкції. ( Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 доповнено абзацом
другим згідно з Постановою Пенсійного фонду N 5-2 ( z0272-00 ) від
21.03.2000 ) Для платників збору, визначених у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2
пункту 2.1 цієї Інструкції, - 100 відсотків фактичних витрат на
виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" -
"з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) до досягнення працівниками пенсійного віку,
передбаченого статтею 12 Закону України "Про пенсійне
забезпечення. ( Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 доповнено абзацом третім
згідно з Постановою Пенсійного фонду N 5-2 ( z0272-00 ) від
21.03.2000 ) 3.1.2. Для підприємств, установ та організацій, де працюють
інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта
оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 32 відсотки
від об'єкта оподаткування для інших працівників такого
підприємства. Для підприємств всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, де кількість інвалідів становить не менш 50 відсотків
загальної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування визначається за ставкою 4 відсотки від
об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств. 3.1.3. Для платників збору, визначених у підпункті 2.1.3, та
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, визначених у
підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції, - у розмірі 32
відсотків від суми оподатковуваного доходу (прибутку), яка
обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
відповідно до законодавства України. 3.1.4. Для платників збору, визначених у підпункті 2.1.4
пункту 2.1 цієї Інструкції, - сукупний оподатковуваний дохід,
обчислений відповідно до законодавства України: 1 відсоток від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід не перевищує 150 гривень. 2 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід перевищує 150 гривень. Для платників збору, визначених підпунктом 2.1.4 пункту 2.1
цієї Інструкції, з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден
цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів,
бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і
бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах:
( Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 5-2 ( z0272-00 ) від 21.03.2000 ) 1 відсоток від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить менше 150 гривень; ( Підпункт 3.1.4 пункту 3.1
доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 5-2
( z0272-00 ) від 21.03.2000 ) 2 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить від 150 до 250 гривень; ( Підпункт 3.1.4 пункту
3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 5-2
( z0272-00 ) від 21.03.2000 ) 3 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить від 250 до 350 гривень; ( Підпункт 3.1.4 пункту
3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 5-2
( z0272-00 ) від 21.03.2000 ) 4 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить від 350 до 500 гривень; ( Підпункт 3.1.4 пункту
3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 5-2
( z0272-00 ) від 21.03.2000 ) 5 відсотків від сукупного оподатковуваного доходу,
обчисленого відповідно до законодавства України, якщо сукупний
оподатковуваний дохід перевищує 500 гривень. ( Підпункт 3.1.4
пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду
N 5-2 ( z0272-00 ) від 21.03.2000 ) Для платників збору, визначених у підпункті 2.1.4 пункту 2.1
цієї Інструкції, які мають статус державного службовця або
працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового
стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ), "Про Національний банк України"
( 679-14 ), Митного кодексу України ( 1970-12 ), Положення про
помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого
Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року
N 379/95 ( 379/95-ВР ): ( Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 доповнено
абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 5-2 ( z0272-00 )
від 21.03.2000 ) 1 відсоток від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 гривень; ( Підпункт
3.1.4 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 5-2 ( z0272-00 ) від 21.03.2000 ) 2 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 гривень;
( Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 5-2 ( z0272-00 ) від 21.03.2000 ) 3 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень;
( Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 5-2 ( z0272-00 ) від 21.03.2000 ) 4 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень;
( Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 5-2 ( z0272-00 ) від 21.03.2000 ) 5 відсотків від сукупного оподатковуваного доходу,
обчисленого відповідно до законодавства України, з частини
сукупного оподатковуваного доходу в розмірі понад 501 гривню.
( Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 5-2 ( z0272-00 ) від 21.03.2000 ) 3.1.5. Для платників збору, визначених у підпунктах 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції, - 32 відсотки суми
винагород, які виплачуються фізичним особам за договорами
цивільно-правового характеру. 3.1.6. Для платників збору, визначених у підпункті 2.1.5
пункту 2.1 цієї Інструкції, - у розмірі 1 відсотка суми операції з
купівлі-продажу валют. 3.1.7. Для платників збору, визначених у підпункті 2.1.6
пункту 2.1 цієї Інструкції, - у розмірі 5 відсотків вартості
реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і
дорогоцінного каміння. 3.1.8. Для платників збору, визначених у підпункті 2.1.7
пункту 2.1 цієї Інструкції, - у розмірі 3 відсотків вартості
легкового автомобіля, визначеної відповідно до договорів
купівлі-продажу, довідок-рахунків торговельних організацій,
договорів міни, довідок органів митної служби, актів експертної
оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю
вартість. 3.1.9. Для громадян, які відповідно до пункту "а" статті 56
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) бажають
зарахувати до стажу роботи, що дає право на трудову пенсію,
періоди трудової діяльності, коли працівник не підлягав
соціальному страхуванню, згідно з постановою Верховної Ради
України від 17 червня 1993 року N 3290-XII ( 3290-12 ) "Про
порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення" - 33,3
відсотка середньомісячного заробітку працівника відповідної галузі
народного господарства на час призначення пенсії за кожний місяць
роботи, зазначений заявником. 3.1.10. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13
липня 1998 року N 1064 ( 1064-98-п ) "Про встановлення
максимальної величини фактичних витрат суб'єктів господарювання на
оплату праці працівників, суми оподатковуваного доходу (прибутку),
сукупного оподатковуваного доходу, з яких справляються збори
(внески) до соціальних фондів" з суми оподатковуваного доходу, яка
перевищує 1000 гривень на місяць у розрахунку на кожного
працюючого, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не
нараховується.

( Підпункт 3.1.11 пункту 3.1 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 5-2 ( z0272-00 ) від 21.03.2000 )

4. Реєстрація та облік платників
4.1. Реєстрація платників збору 4.1.1. Платники, перелічені в підпунктах 2.1.1 (юридичні
особи), 2.1.2 пункту 2.1, зобов'язані зареєструватися в органах
Пенсійного фонду в районах (містах) за юридичною адресою. 4.1.2.Платники, зазначені в підпунктах 2.1.1 та 2.1.3
(фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності) пункту 2.1,
зобов'язані зареєструватися за постійним місцем проживання. 4.1.3. Якщо розрахунки оплати праці працівників районних
(міських) установ, які фінансуються з бюджету, проводяться
виконавчими органами місцевої влади і самоврядування
(централізованими бухгалтеріями), то платниками збору, які
підлягають реєстрації, є ці органи. 4.1.4. Платники збору - юридичні особи, філії, відділення,
інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи
і розміщені на території іншої, ніж юридична особа, територіальної
громади, та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності
зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України в
10-денний термін з дня одержання відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 травня 1998 року N 740 ( 740-98-п ) "Про
порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності"
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності чи прийняття рішення про створення установи,
організації або з дня укладання угоди, у т.ч. цивільно-правового
характеру з найманим працівником. 4.1.5. Облік в органах Пенсійного фонду платників, зазначених
у підпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції,
здійснюється на підставі одержаного з органу державної реєстрації
інформаційного повідомлення. Юридичні та фізичні особи - суб'єкти
підприємницької діяльності, визначені підпунктами 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7 пункту 2.1, окремого обліку та реєстрації не потребують, але
в облікових регістрах має бути позначено, що такі особи є
платниками зборів за ставками, визначеними підпунктами 3.1.6,
3.1.7 та 3.1.8 пункту 3.1 цієї Інструкції. 4.1.6. Для реєстрації в органах Пенсійного фонду платники
збору - юридичні особи, зазначені в підпунктах 2.1.1 та 2.1.2
пункту 2.1 цієї Інструкції, подають: заяву за формою згідно з додатком 1; завірені копії таких документів: свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності; довідки про внесення до Державного реєстру підприємств та
організацій України ( 118-96-п ), присвоєння ідентифікаційного
коду органом статистики для юридичних осіб. 4.1.7. Платники збору, зазначені в підпунктах 2.1.1 (фізичні
особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують
працю найманих працівників) та 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції,
для реєстрації в органах Пенсійного фонду подають: заяву за формою згідно з додатком 1; завірені копії таких документів: свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності; довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів ( 320/94-ВР ); угоди про наймання на роботу фізичної особи (для платників,
які використовують працю найманих працівників). 4.1.8. На основі документів, визначених у підпунктах 4.1.6,
4.1.7 пункту 4.1 цієї Інструкції, проводяться відповідні записи в
журналах обліку, а одержані документи підшиваються до справи, на
якій проставляється реєстраційний номер платника збору. 4.1.9. Після реєстрації платникові збору видаються
повідомлення за формою згідно з додатком 2 та довідка для
пред'явлення в банк згідно з додатком 3, яка подається в установу
банку при відкритті рахунків. 4.1.10. Комерційні банки при відкритті відповідних
банківських рахунків зобов'язані вимагати зазначену довідку
Пенсійного фонду України від платників, визначених підпунктами
2.1.1, 2.1.2 та 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції щодо зазначеної
реєстрації. 4.1.11. Усі довідки, видані платникові, реєструються в
журналі. 4.1.12. Якщо платник в установлений термін не зареєструвався,
то орган Пенсійного фонду має право припинити його операції на
рахунках у банках та притягти платника до адміністративної
відповідальності відповідно до чинного законодавства.
4.2. Перереєстрація платників збору 4.2.1. У разі зміни назви платника, організаційно-правової
форми суб'єкта підприємницької діяльності, а також форми власності
або зміни юридичної адреси орган Пенсійного фонду на підставі
інформаційного повідомлення з органу державної реєстрації та
заміненого свідоцтва про державну реєстрацію здійснює відповідні
зміни в реєстраційних справах платників. У разі зміни прізвища, імені чи по батькові або місця
проживання підприємця-громадянина орган Пенсійного фонду на
підставі інформаційного повідомлення з органу державної реєстрації
та заміненого свідоцтва про державну реєстрацію здійснює
відповідні зміни в реєстраційних справах платників. 4.2.2. Якщо відповідні зміни відбулися у межах
територіального обслуговування органу Пенсійного фонду, то вони
вносяться до справи платника без зміни її реєстраційного номера. 4.2.3. Якщо платник за новою юридичною адресою розташований
за межами території обслуговування органу Пенсійного фонду, то він
зобов'язаний у 15-денний термін провести розрахунки з органом
Пенсійного фонду за попереднім місцем реєстрації і знятися з
обліку. За новою адресою платник підлягає реєстрації в порядку і
терміни, визначені цією Інструкцією. У разі недодержання платником, що знімається з обліку,
порядку обчислення та сплати збору, подання недостовірної
звітності, порушення строків її подання проводиться документальна
перевірка правильності розрахунків платника збору і складається
акт у трьох примірниках, у якому зазначається нова юридична
адреса. Якщо платник має недоїмку за збором, то йому нараховується
пеня у встановленому порядку. У 10-денний термін проводяться
остаточні розрахунки на підставі акта перевірки. У разі неплатоспроможності платника борг на підставі акта
перевірки враховується за новим місцем його реєстрації. Після проведення остаточних розрахунків на основі заяви
платник збору знімається з обліку, його справа закривається і за
новим місцем реєстрації не передається, його реєстраційний номер
надалі не використовується. Платежі платника, що знявся з обліку,
враховуються в базі даних до кінця поточного року.
4.3. Зняття з обліку платника збору 4.3.1. У разі повідомлення платника або уповноваженого ним
органу про те, що ним подано заяву про скасування державної
реєстрації, або на підставі рішення арбітражного суду, прийнятого
за умов, визначених Положенням про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності ( 740-98-п ), орган Пенсійного фонду
проводить документальну перевірку розрахунків за платежами. На
основі акта перевірки платник розраховується з Пенсійним фондом. 4.3.2. Якщо підприємство, яке ліквідується, є фінансово не
спроможним, то його борги відображаються в довідці в трьох
примірниках, один з яких надсилається ліквідаційній комісії, що
створюється в установленому порядку, другий - правонаступнику
(якщо він є). 4.3.3. Заборгованість погашається ліквідаційною комісією або
правонаступником (якщо він є), щодо якого вживаються заходи щодо
стягнення коштів відповідно до чинного законодавства. 4.3.4. Погашення боргів зі збору проводиться у порядку
черговості їх стягнення відповідно до Закону України "Про
банкрутство" ( 2343-12 ). 4.3.5. Якщо підприємство, яке ліквідовується, має
заборгованість з виплати заробітної плати, у тому числі й
нарахованої за останній звітний місяць, відповідно до чого строк
внесення нарахованого збору ще не настав, то ліквідаційна комісія
зобов'язана включити належну суму сплати коштів до ліквідаційного
балансу підприємства і оформити це надходження особливим актом. В
акті зазначаються правонаступник підприємства (якщо він
визначений), сума належних платежів і дата їх внесення, яка не
може бути пізнішою від дати, встановленої підприємству для її
виплати до ліквідації. Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і
правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного
органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації підприємства, що
підлягає ліквідації, і правонаступника. Якщо належна сума платежів, що мають уноситись підприємством,
яке ліквідовується, перевищує суму, зазначену в акті, то
правонаступник зобов'язаний внести повністю всю належну суму і
одночасно внести відповідні зміни до балансу, одержаного від
ліквідаційної комісії. 4.3.6. Зняття з обліку платника збору проводиться на підставі
інформаційного повідомлення органу державної реєстрації про
скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності - юридичної особи або суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи за умов, визначених чинним
законодавством. 4.3.7. Орган Пенсійного фонду закриває справу платника збору.
Реєстраційний номер ліквідованого платника збору надалі не
використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця
поточного року.
5. Порядок обчислення і строки сплати збору та інших платежів
5.1. Обчислення і строки сплати збору, інших платежів
підприємствами-платниками, визначеними підпунктами 2.1.1, 2.1.2
пункту 2.1 5.1.1. Обчислення збору до Пенсійного фонду зазначеною
категорією платників здійснюється щомісячно за ставками,
визначеними підпунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 пункту
3.1 цієї Інструкції. При цьому не мають значення джерела
фінансування, виплат, статті витрат і види платіжних документів
(розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки, за якими
проводились розрахунки оплати праці). 5.1.2. У разі одержання від підприємств доходів у натуральній
формі, тобто продукцією їх власного виробництва, розмір доходу
працівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції
стороннім споживачам у поточному місяці, коли проведено
нарахування доходів. Якщо в поточному місяці така продукція не
реалізовувалась, то її вартість обчислюється за середньою
відпускною ціною місяця попередньої реалізації, але не нижчою від
собівартості. Вартість натуральної продукції інших виробників при
визначенні доходу для нарахування збору обчислюється за ціною її
придбання. 5.1.3. Збір з оплати праці (доходу, винагороди), одержаної в
іноземній валюті, сплачується у гривнях. Доходи, одержані в
іноземній валюті, перераховуються у гривні за офіційним курсом
валют, що діяв на дату одержання доходу. 5.1.4. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на
оплату праці. У разі недостатності в платників збору коштів на оплату праці
і сплату збору в повному обсязі, видача коштів на оплату праці і
сплата збору здійснюються у пропорційних розмірах. Якщо комерційні банки не забезпечують перерахування
платниками збору до Пенсійного фонду під час видачі їм коштів на
виплату заробітної плати відповідно до статті 11 Указу Президента
України від 28 лютого 1997 року N 187/97 "Про заходи щодо
забезпечення наповнення державного бюджету та посилення
фінансово-бюджетної дисципліни", то вони сплачують за рахунок
власних коштів до Пенсійного фонду суму, яка дорівнює несплаченому
боржником збору, що підлягав сплаті пропорційно виданим коштам на
заробітну плату в установленому порядку. Якщо комерційні банки добровільно не сплачують зазначеної
суми, то органи Пенсійного фонду стягують її у судовому порядку. 5.1.5. У разі виплати заробітної плати з коштів, одержаних з
виручки від реалізації продукції чи надання послуг, а також
натуроплатою, наступного дня після кожної зазначеної виплати
платники зобов'язані перерахувати до Фонду відповідні суми збору. 5.1.6. Для зарахування коштів платників Пенсійного фонду в
установах банку відкривається поточний рахунок на балансовому
рахунку N 2560 "Державні позабюджетні фонди", де відображаються їх
надходження та використання. Рахунок відкривається у порядку,
встановленому Національним банком України. 5.1.7. Нарахований збір, інші платежі платники сплачують
безготівковим перерахуванням відповідних сум із своїх банківських
рахунків на рахунок органу Пенсійного фонду в установі банку. Особи, які користуються найманою працею і не мають рахунків в
установах банків, сплачують збір поштовим переказом або через
установи банків. 5.1.8. У разі несвоєчасного зарахування коштів з вини
установи банку вона несе відповідальність відповідно до статті 4
Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 8-93 "Про
стягнення не внесених в строк податків і неподаткових платежів",
пункту 3 постанови Верховної Ради України від 25.06.93 N 3324-XII
( 3324-12 ) "Про норматив обігу платіжних документів в Україні" та
Закону України від 22.11.96 N 543/96-ВР "Про відповідальність за
несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".
5.2. Обчислення і строки сплати збору фізичними особами, які
працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичними
особами, які виконують роботи (послуги) згідно з
цивільно-правовими договорами, в тому числі членами творчих
спілок, творчими працівниками, які не є членами творчих спілок
тощо 5.2.1. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
сплачується всіма категоріями осіб (фізичними особами), які
працюють на умовах найму (у тому числі особами, які працюють за
договорами цивільно-правового характеру, в тому числі членами
творчих спілок, творчими працівниками, які не є членами творчих
спілок, а також працюючими пенсіонерами). Заяву про сплату збору зазначені особи не подають. 5.2.2. Збір нараховується та утримується з усіх видів виплат,
що відповідно до законодавства належать до сукупного
оподатковуваного доходу. Збір з фізичних осіб перераховують платники, зазначені в
підпунктах 2.1.1, 2.1.2 та 2.1.3 пункту 2.1 (окрім фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності, які не використовують працю
найманих працівників) на рахунок органу Пенсійного фонду в строки,
передбачені підпунктом 5.1.4 пункту 5.1 цієї Інструкції.
5.3. Обчислення збору і строки сплати його фізичними особами
- суб'єктами підприємницької діяльності 5.3.1. Збір з фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів та
інших осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і
займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу,
нараховується на чистий дохід, що підлягає оподаткуванню, тобто на
різницю між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній
формі) і документально підтвердженими витратами, що пов'язані з
одержанням доходу, на підставі витягів з податкових декларацій.
При цьому не враховуються суми акцизного збору і податку на додану
вартість. Такі витяги, завірені податковою інспекцією, подаються
платником до Пенсійного фонду в 15-денний строк після закінчення
кварталу. При визначенні чистого доходу фізичної особи -
підприємця не враховуються заробітна плата та винагороди, одержані
на умовах, зазначених у пункті 2.1.4 цієї Інструкції, тому що
нарахування збору на них повинно здійснювати підприємство, що
виплачує винагороду, крім випадків, якщо суми винагород виплачені
підприємством (фірмою), що є самостійною іноземною юридичною
особою. 5.3.2. Збір обчислюється і сплачується щоквартально із сум
фактично одержаного доходу за звітний період (квартал) не пізніше
як 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня і 1 лютого року наступного за
звітним. При цьому сплата збору за четвертий квартал календарного
року провадиться авансом до 15 грудня із суми очікуваного
(оцінного) доходу за цей період. 5.3.3. Якщо прибутковий податок від заняття підприємницькою
діяльністю сплачується з розрахункового доходу за фіксованими
розмірами податку (патентами), тобто зазначена діяльність
здійснюється після придбання патенту, то збір до Пенсійного фонду
нараховується і сплачується авансово з тієї суми доходу, з якої
встановлюється розмір прибуткового податку, тобто плата за патент. Платники - суб'єкти підприємницької діяльності особисто
реєструють патенти в органах Пенсійного фонду в 3-денний строк
після їх придбання і одночасно сплачують страхові внески з
розрахункового доходу. Придбання патентів не звільняє громадян від подання до
органів Пенсійного фонду витягів з декларацій. 5.3.4. Якщо громадянин одержав більший дохід (прибуток), ніж
передбачено в розрахунку плати за патент, то проводиться
перерахунок суми збору. Різниця між цією сумою і сумою, сплаченою
протягом кварталу, має бути відшкодована в установлені строки, а в
разі виникнення заборгованості за Пенсійним фондом різниця сум
може бути врахована при наступному платежі або повернута
платникові за його заявою до органу Пенсійного фонду в 15-денний
строк. 5.3.5. Якщо платники, зазначені в підпункті 2.1.3 пункту 2.1
цієї Інструкції, не мають рахунків в установах банків, то
стягнення заборгованості за збором до Пенсійного фонду проводиться
за виконавчими написами нотаріусів або в судовому порядку. 5.3.6. У разі припинення підприємницької діяльності сплата
збору проводиться до 1 числа місяця, що йде за місяцем подачі
відповідної заяви до органу державної реєстрації. 5.3.7. Орган Пенсійного фонду видає довідку про сплату збору
за формою згідно з додатком 4 платникам, що припинили
підприємницьку діяльність або змінили місце проживання, а також
для подання її до органів соціального захисту населення при
призначенні або перерахунку пенсії.
5.4. Обчислення і строки сплати збору з операцій з
купівлі-продажу валют 5.4.1. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій з купівлі-продажу валют сплачують платники у такому
порядку. 5.4.2. Уповноважені банки та їх клієнти разом із заявками на
купівлю іноземної валюти подають платіжні доручення щодо
перерахування на рахунки органів Пенсійного фонду, де вони
перебувають на обліку як платники цього збору, сум збору, які слід
сплатити за ставкою, визначеною підпунктом 3.1.6 пункту 3.1 цієї
Інструкції. При цьому банки сплачують зазначений збір у гривнях із суми,
витраченої на купівлю валюти для власних потреб і для здійснення
готівкових обмінних операцій. 5.4.3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування,
який сплачується фізичними особами з операцій купівлі-продажу
валют, перераховується уповноваженими банками на рахунок органів
Пенсійного фонду, в яких ці банки зареєстровані як платники збору,
в розмірі одного відсотка обсягу продажу готівкової іноземної
валюти, обчисленого за курсом продажу без урахування суми збору. Уповноважені банки щоденно ведуть облік сум збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування на таких рахунках: в установах комерційних банків - на окремому аналітичному
рахунку балансового рахунку N 3620 "Кредиторська заборгованість за
податками та обов'язковими платежами"; в установах Національного банку - на окремому аналітичному
рахунку балансового рахунку N 4715 "Кредиторська заборгованість за
податками та обов'язковими платежами". Уповноважені банки перераховують суми сплаченого збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування на рахунки органів
Пенсійного фонду в такому порядку: якщо протягом операційного дня банку сума збору, що
обліковується, дорівнює або перевищує 50 гривень, - протягом
наступного операційного дня; якщо протягом операційного дня банку сума збору, що
обліковується, менше ніж 50 гривень, - не пізніше того
операційного дня, коли така сума збору досягне 50 гривень.
5.5. Обчислення і строки сплати збору з операцій з продажу
ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і
дорогоцінного каміння 5.5.1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім
обручок), платини і дорогоцінного каміння є платники, визначені
підпунктом 2.1.6 пункту 2.1 цієї Інструкції. 5.5.2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій з продажу ювелірних виробів із золота сплачується за
ставкою, визначеною підпунктом 3.1.7 пункту 3.1 цієї Інструкції. 5.5.3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій з продажу ювелірних виробів із золота, платини і
дорогоцінного каміння сплачується в такому порядку: якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується,
дорівнює або перевищує 50 гривень, - протягом наступного робочого
дня; якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується
менше ніж 50 гривень, - не пізніше того робочого дня, коли сума
збору досягне 50 гривень. 5.5.4. Документом, що підтверджує продаж ювелірного виробу із
золота, платини і дорогоцінного каміння, є касовий чек, що
видається покупцеві, в якому сума збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування включається до загального податку, що
сплачується під час купівлі товару. Платники цього збору,
зазначені в підпункті 2.1.6 пункту 2.1 цієї Інструкції, ведуть
бухгалтерський облік суми збору шляхом відокремлення від суми
загального податку, яка відповідає збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування. 5.5.5. Платники збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, зазначені в підпункті 2.1.6 пункту 2.1 цієї
Інструкції, ведуть окремий облік продажу ювелірних виробів із
золота, платини і дорогоцінного каміння.
5.6. Обчислення і строки сплати збору з операцій з відчуження
легкових автомобілів 5.6.1.Платниками цього збору є підприємства всіх форм
власності, а також фізичні особи, які набувають права власності на
легкові автомобілі шляхом: купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або
торговельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями
інвалідів згідно із законодавством); міни; дарування (безоплатної передачі); успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля
за законом); з інших підстав, передбачених законодавством. 5.6.2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій з відчуження легкових автомобілів сплачується за ставкою,
визначеною підпунктом 3.1.8 пункту 3.1 цієї Інструкції. 5.6.3. Органи державтоінспекції здійснюють реєстрацію
легкових автомобілів лише за умови сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, що підтверджується документом про
сплату збору. 5.6.4. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій з відчуження легкових автомобілів сплачується платниками
цього збору через установи банків на рахунки місцевих органів
Пенсійного фонду за місцем реєстрації легкового автомобіля. 5.6.5. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, що сплачуються платниками відповідно до пунктів 5.4,
5.5, 5.6 цієї Інструкції, зараховуються на окремі аналітичні
рахунки, які відкриті на балансовому рахунку N 2560, місцевих
органів Пенсійного фонду незалежно від поточних платежів, які
здійснюються відповідно до законодавства, перераховуються на
аналітичні рахунки Кримського республіканського, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду
наступного робочого дня після їх надходження і використовуються
лише для рівномірного погашення заборгованості районів і міст з
виплати пенсій.
6. Облік платників та коштів, що надходять у складі

фіксованого та єдиного податку від юридичних та

фізичних осіб
6.1. Органи Пенсійного фонду створюють окрему облікову базу
платників (юридичних, фізичних), які обрали спосіб оподаткування
доходів за фіксованим та єдиним податком. Інформацію з цього
приводу регіональні органи Пенсійного фонду отримують в органах
Державної податкової адміністрації України на підставі Угоди про
інформаційне співробітництво між Пенсійним фондом України та
Державною податковою адміністрацією України від 24 квітня 1999
року. 6.2. Платники, визначені підпунктами 2.1.1, 2.1.2 та 2.1.3
пункту 2.1 цієї Інструкції, які підпадають під дію статті 14
Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 13-92 "Про
прибутковий податок з громадян" в редакції Закону України від
13.02.98 N 129/98-ВР "Про внесення змін до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" та Указу
Президента України від 03.07.98 N 727/98 "Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого
підприємництва", у випадку зміни способу оподаткування доходів,
зобов'язані провести повний розрахунок з органами Пенсійного
фонду. 6.3. До Пенсійного фонду України органами місцевого бюджету
перераховуються 10 відсотків від суми фіксованого податку. 6.4. До Пенсійного фонду України відділення Державного
казначейства України наступного дня після надходження сум коштів
єдиного податку перераховують 40 відсотків від сум цього податку. 6.5. За найманих працівників суб'єкти підприємницької
діяльності - юридичні особи, які обрали спосіб оподаткування у
вигляді єдиного податку, перераховують утриманий із заробітної
плати найманих працівників 1 або 2 відсотки на загальних
підставах.
7. Сплата фактичних витрат на виплату і доставку пенсій,
призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону

України "Про пенсійне забезпечення"
7.1. Платниками фактичних витрат на виплату і доставку
пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) до
досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 12
Закону України "Про пенсійне забезпечення", є підприємства всіх
форм власності та господарювання. 7.2. Фактичні витрати на виплату пенсій за віком на пільгових
умовах особам, які мають стаж, що дає право на призначення цих
пенсій на декількох підприємствах, покриваються цими
підприємствами пропорційно стажу роботи. При цьому стаж роботи на останньому підприємстві враховується
для визначення частки в повному розмірі, а з попередніх місць
роботи осіб він додається до стажу, необхідного для призначення
пенсії на пільгових умовах. Наприклад, громадянину для призначення
пенсії на пільгових умовах потрібно мати стаж роботи 12,5 років
при загальному стажі 25 років. Фактично він має стаж роботи,що дає
право на пільгову пенсію 22 роки, з них на підприємствах: N 1 - 8 років (останнє місце роботи), N 2 - 2 роки (попереднє місце роботи), N 3 - 12 років. Для визначення частки плати враховується стаж на
підприємствах: N 1 - 8 років, N 2 - 2 роки, N 3 - 2,5 роки. 7.3 У разі ліквідації або зміни власника підприємства суми
зазначених витрат Пенсійному фонду України вносять
правонаступники. 7.4. Розмір плати для підприємств визначається органами
Пенсійного фонду України щорічно, до 20 січня поточного року, та
протягом 10 днів з новопризначених пенсій згідно з додатком 5 на
підставі відомостей органів соціального захисту населення, які
подаються відповідному органу Пенсійного фонду до 10 січня
наступного року та протягом 10 днів з дня прийняття рішення про
призначення нової пенсії за формою згідно з додатком 6. 7.5. Підприємства щомісяця до 25 числа вносять до Пенсійного
фонду України суми фактичних витрат на виплату і доставку пенсій,
призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), що призначені в
минулих та поточному роках. Суми обчислюються підприємством самостійно в розмірі, що
відповідає місячному розміру фактичних витрат на виплату і
доставку пільгової пенсії за станом на 1 січня минулого року. У разі зміни розміру пенсії або настання обставин, які
впливають на суми відшкодування ( смерть пенсіонера, зміна місця
проживання та ін.) Пенсійний фонд України на підставі даних
органів соціального захисту населення повідомляє про це
підприємство в місячний термін з моменту виникнення цих обставин.
Органи соціального захисту повідомляють відповідні органи
Пенсійного фонду в 10-денний термін з дня виникнення цих обставин. 7.6. Несвоєчасно перераховані суми фактичних витрат на
виплату та доставку пенсій вважаються недоїмкою та стягуються з
нарахуванням пені з 26 числа поточного місяця, а за
новопризначеними пенсіями з 26 числа наступного місяця. 7.7. У разі призначення пенсій на пільгових умовах особам,
які мають потрібний стаж роботи не за місцем призначення цієї
пенсії, орган Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії
надсилає повідомлення згідно з додатком 5 для зазначених
підприємств у двох примірниках через орган Пенсійного фонду за
місцезнаходженням цього підприємства. 7.8. Суми фактичних витрат на виплату та доставку пенсій
відображаються у звіті про нарахування збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування й інших надходжень та витрачання
коштів Пенсійного фонду за формою 4-ПФ згідно з додатком 7. Розділ 7 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 5-2
( z0272-00 ) від 21.03.2000 )
8. Організація персоніфікованого обліку відомостей у системі

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
8.1. Персоніфікований облік здійснюють Пенсійний фонд України
та його органи на місцях (далі - уповноважений орган) в Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділи в районах та
містах. Упровадження системи персоніфікованого обліку (надалі - СПОВ)
здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
8 червня 1998 року N 832 ( 832-98-п ) "Про заходи щодо поетапного
впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого персоніфікованого
обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування". 8.2. Відомості про фізичних осіб, що пов'язані з визначенням
права на виплати з Пенсійного фонду та їх розмір за
загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, збираються
і зберігаються у документальній та електронній формі органами
Пенсійного фонду в установленому порядку протягом життя фізичної
особи та впродовж 75 років після її смерті. 8.3. На кожну фізичну особу відкривається персональна
облікова картка з постійним індивідуальним індентифікаційним
номером Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів. У персональній обліковій картці застрахованої особи містяться
її анкетні дані, накопичуються щорічні звіти про сплату страхового
збору (внесків) та відомості про стаж роботи з усіх місць роботи,
а також відомості про нарахування, сплату пенсій фізичній особі та
надання їй соціальних послуг. 8.4. Роботодавці (платники збору) зобов'язані в установленому
порядку подавати достовірні відомості про фізичних осіб, які
працюють у них, до органів Пенсійного фонду, а також надавати на
вимогу фізичної особи копії документів з відомостями про неї щодо
персоніфікованого обліку. Порядок надходження відомостей про фізичних осіб, а також
звітність від роботодавця до системи персоніфікованого обліку
здійснюються згідно з нормативними документами, визначеними
Пенсійним фондом України.
9. Визначення недоїмки і пені за несвоєчасну сплату платежів
9.1. Відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у
строк податків і неподаткових платежів" (у редакції Закону України
від 26 грудня 1996 року N 653/96-ВР "Про внесення змін до статті 4
Декрету Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених у
строк податків і неподаткових платежів") та на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1998 року N 1251
( 1251-98-п ) "Про стан і додаткові заходи щодо виплати пенсій,
погашення заборгованості з обов'язкових платежів до державного та
місцевих бюджетів, недоїмки до Пенсійного фонду і Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення" суми своєчасно не
сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
вважаються простроченою заборгованістю (недоїмкою) і стягуються з
нарахуванням пені. Пеня нараховується на суми заборгованості за
кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати, з
розрахунку 120 відсотків річних від облікової ставки Національного
банку України, що діяла в період наявності недоїмки. Платники збору (фізичні особи - підприємці, адвокати та
інші), які не мають рахунків в установах банків, а також ті, що
виплачують заробітну плату з виручки від реалізації продукції і
надання послуг чи в натуральній формі, перераховують збір готівкою
до Пенсійного фонду через установи банків та підприємства зв'язку
наступного дня після виплати належних працівникам сум. Не внесена
в цей строк зазначеною категорією платників сума збору вважається
простроченою заборгованістю (недоїмкою) і стягується з
нарахуванням пені в розмірі, передбаченому в абзаці першому цього
пункту, за кожний день порушення строку, починаючи з наступного
дня після виплати належних працівникам сум.
Умовні приклади розрахунку: Підприємство допустило тимчасову затримку сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування на суму 500 гривень на
12 днів. Облікова ставка Національного банку України на день
завершення перевірки становила 35 відсотків річних.
Ставка Національного банку України для визначення розміру пені - 35% Розрахунок ставки для визначення розміру пені - (35х120):100 = 42%
Розрахунок одноденного розміру пені - 42%:360=0,117%=0,12% Розрахунок суми пені за порушення строку сплати - (500 грн.х0,12%)х12:100% = 7 грн.20 коп.
За 12 днів затримки сплати збору до Пенсійного фонду на суму
500 гривень платнику нараховано пеню за кожний день прострочки,
включаючи день сплати, на суму 7 грн. 20 коп.
При розрахунку одноденного розміру ставки пені застосовується
заокруглення до двох знаків після коми в загальному порядку
арифметичного заокруглення. 9.2. Нарахування пені на прострочені платежі платників,
зазначених у підпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3., 2.1.5., 2.1.6, 2.1.7
пункту 2.1 цієї Інструкції, проводиться ними або органами
Пенсійного фонду. Пеня на пеню не нараховується.
9.3. При надходженні документів на сплату недоїмки в першу
чергу погашається недоїмка, а потім - пеня. Якщо за платниками до
наступного чергового строку сплати збору рахується недоїмка за
збором, то вона погашається в такому порядку: спочатку погашається
недоїмка минулих років, потім послідовно: пеня за цю недоїмку,
недоїмка за перший строк платежу поточного року, пеня за цю
недоїмку і т.д., після цього погашаються платежі за чергові строки
сплати, які не надійшли в поточному році. При стягненні недоїмки
за рішенням суду в першу чергу покриваються судові витрати на її
стягнення. 9.4. Органи Пенсійного фонду України відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про
стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" у
виняткових випадках можуть на прохання платника надавати
відстрочки і розстрочки для сплати недоїмки. Постановами Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1998
року N 1251 ( 1251-98-п ) "Про стан і додаткові заходи щодо
виплати пенсій, погашення заборгованості з обов'язкових платежів
до державного та місцевих бюджетів, недоїмки до Пенсійного фонду і
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" та від
16 листопада 1998 року N 1810 ( 1810-98-п ) "Про заходи щодо
поліпшення ситуації з виплати заробітної плати, грошового
забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат на 1998
- 1999 роки" заборонено до повного погашення заборгованості з
виплати пенсій та допомог, що фінансуються з Пенсійного фонду,
приймати рішення щодо звільнення суб'єктів господарювання від
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування або
зменшення розміру цього збору.
10. Порядок нарахування пені на суму недоїмки
10.1. Пеня, нарахована на суми недоїмки, зараховується до
бюджету Пенсійного фонду. 10.2. Днем сплати збору та пені вважається: а) при перерахуванні платежу з рахунку платника - день
списання установою банку суми платежу з рахунку платника,
незалежно від часу її зарахування на рахунок Фонду; б) при внесенні готівкою - день внесення готівки в банківську
установу чи підприємство зв'язку. 10.3. Нарахування пені проводиться, починаючи з наступного
дня після настання строку сплати збору до дня сплати включно.
Наприклад, строк сплати відповідно до одержання заробітної плати в
банку - 10 червня, списано з рахунку платника - 19 червня; пеня
нараховується за 9 днів (з 11 по 19 червня включно). Якщо строк сплати збігається з вихідним (святковим) днем, то
пеня нараховується, починаючи з наступного робочого дня після
вихідного (святкового) дня. 10.4. За несвоєчасне зарахування до Пенсійного фонду платежів
банківська установа сплачує пеню за кожний день прострочення в
розмірі, передбаченому законодавством (Закон України "Про
відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"
від 22.11.96 N 543/96-ВР). З платника за ці дні пеня не стягується.
11. Стягнення недоїмки з підприємств, установ, організацій
11.1. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від
21.01.93 N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і
неподаткових платежів" суми недоїмки за збором стягуються з
платників - юридичних осіб у безспірному порядку за розпорядженням
Пенсійного фонду за формою згідно з додатком 8 за весь час
ухилення від сплати збору, крім випадків, передбачених чинним
законодавством. 11.2. Розпорядження про безспірне стягнення сум недоїмки не
видаються, якщо платники своєчасно подали до установи банків
платіжні доручення на перерахування збору. Після закінчення строку
сплати належних платежів платники не мають права без згоди
відповідних органів Пенсійного фонду відкликати з установ банків
невиконані платіжні доручення на перерахування цих платежів. 11.3. Стягнення недоїмки за платежами в разі відсутності
коштів на рахунках може бути звернено на майно підприємств,
установ, організацій відповідно до чинного законодавства. 11.4. Відповідно до Порядку безспірного списання (стягнення)
коштів з рахунків в іноземній валюті суб'єктів підприємницької
діяльності (крім банків) на території України, затвердженого
Постановою Правління Нацбанку України від 10 жовтня 1996 року
N 261 ( v0393500-96 ), органам Пенсійного фонду надано право
безспірно стягувати з рахунків суб'єктів підприємницької
діяльності в іноземній валюті заборгованість до Пенсійного фонду. 11.5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
2 серпня 1996 року N 890 ( 890-96-п ) "Про заходи щодо погашення
заборгованості за обов'язковими платежами до Пенсійного фонду за
рахунок продукції власного виробництва та майна" підприємства та
організації всіх форм власності, які здійснюють підприємницьку
діяльність у сфері агропромислового комплексу і мають прострочену
заборгованість (недоїмку) за обов'язковими платежами до Пенсійного
фонду (разом з нарахованими в установленому порядку сумами пені),
у разі відсутності в них коштів можуть погашати цю заборгованість
шляхом передачі товарів власного виробництва та іншого належного
їм майна для наступної їх реалізації відповідно до Порядку
погашення суб'єктами підприємницької діяльності агропромислового
комплексу заборгованості по обов'язкових платежах до Пенсійного
фонду за рахунок продукції власного виробництва та майна,
затвердженого спільним наказом Пенсійного фонду України та
Міністерства сільського господарства і продовольства від 4 квітня
1997 року N 32/111 ( z0152-97 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 квітня 1997 року за N 152/1956. 11.6. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня
1997 року N 1015 ( 1015-97-п ) "Про погашення підприємствами
агропромислового комплексу заборгованості перед Пенсійним фондом"
з наступними змінами та доповненнями дозволено
сільськогосподарським товаровиробникам погашати заборгованість із
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
продукцією власного виробництва із зарахуванням її у виконання
регіонального замовлення. 11.7. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
24 січня 1998 N 75 ( 75-98-п ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення надходження збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування" з наступними змінами та доповненнями підприємства
можуть здійснювати погашення заборгованості шляхом оформлення її
векселями. 11.8. Відповідно до Порядку передачі та реалізації товарів
(послуг), майна і майнових прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування через Спеціалізоване
державне підприємство Пенсійного фонду України, затвердженого
наказом Пенсійного фонду України, Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України та Державної податкової
адміністрації України від 05.11.98 N 142/226/144/530 ( z0776-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.98 за
N 776/3216, підприємства можуть здійснювати передачу на реалізацію
товари (послуги), рухоме майно підприємств незалежно від форм
власності, які є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування в рахунок погашення простроченої заборгованості із
збору. 11.9. Відповідно до Порядку передачі та реалізації зерна в
рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування,
затвердженого спільним наказом Пенсійного фонду України,
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та
Державної податкової адміністрації України від 05.11.98
N 140/225/145/529 ( z0775-98 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.12.98 за N 775/3215, сільськогосподарські
товаровиробники можуть здійснювати передачу зерна в рахунок
погашення простроченої заборгованості із збору.
12. Джерела погашення недоїмки
12.1. До підприємств, установ та організацій застосовуються
такі заходи безспірного стягнення недоїмки та заборгованості з
відшкодування пільгових пенсій: а) стягнення в дохід бюджету Пенсійного фонду сум, які є на
рахунку платника в установах банків. Списання сум, що є на рахунках платника, на погашення
недоїмки і пені проводиться установою банку на підставі
розпорядження, яке подається органом Пенсійного фонду платіжною
вимогою і виконується в порядку, встановленому законодавством
України; б) звернення стягнення на суми, що їх належить одержати
платникові від своїх дебіторів, якщо це не суперечить чинному
законодавству; в) звернення стягнення на суми, які виділяються
підприємствам, установам і організаціям у порядку бюджетного
фінансування і на інші суми, які підлягають виплаті недоїмникові з
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджетів місцевого самоврядування та інших місцевих бюджетів. 12.2. Підставою для звернення стягнення на рахунки дебіторів
недоїмника є акт звірки між дебіторами та недоїмником або акт
зустрічної перевірки, що підтверджує заборгованість. Звернення
стягнення на рахунок дебітора має відбуватися не пізніше як через
місяць з дня складання акта. При зверненні стягнення на рахунок дебіторів недоїмника
органи Пенсійного фонду зобов'язані зазначити в розпорядженні суму
дебіторської заборгованості, номери і дати документів, що її
підтверджують. 12.3. У разі виникнення претензії з боку дебіторів недоїмника
зацікавлена сторона в установлені законодавством строки передає
потрібні матеріали на розгляд органам, уповноваженим вирішувати
такі спори. При зверненні стягнення на суми дебіторської заборгованості
після подання до установи банку розпорядження про стягнення з
платника всієї суми недоїмки це розпорядження має бути відкликане
і замінене розпорядженням про стягнення з платника суми недоїмки,
яка залишилася. Розпорядження про стягнення з дебіторів сум, які
належать платнику, подаються до установи банку за
місцезнаходженням платника. 12.4. Стягнені з дебітора платника суми зараховуються
безпосередньо на рахунок Пенсійного фонду, минаючи поточний
рахунок платника. 12.5. При надходженні суми дебіторської заборгованості для
погашення недоїмки органи Пенсійного фонду зобов'язані письмово
повідомити про це платника не пізніше як наступного дня після
отримання документа про зарахування суми на поточний рахунок
відповідного органу Пенсійного фонду. 12.6. Недоїмка та пеня стягуються незалежно від будь-яких
строків давності за весь час ухилення від сплати, за винятком
випадків, передбачених чинним законодавством. 12.7. Неправильно сплачений збір органи Пенсійного фонду
повертають не більш як за три роки до моменту виявлення
неправильної сплати.
13. Стягнення недоїмки за збором з громадян України,

іноземних громадян та осіб без громадянства
13.1. Стягнення коштів з платників, зазначених у підпунктах
2.1.1 (фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності), 2.1.3
пункту 2.1 цієї Інструкції, недоїмки за платежами на обов'язкове
державне пенсійне страхування може проводитись органами Пенсійного
фонду тільки за рішенням суду або за виконавчими написами
нотаріусів.
14. Облік та звітність платників Пенсійного фонду
14.1. Платники, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.5, 2.1.6 пункту 2.1, зобов'язані вести облік платежів до
Пенсійного фонду та витрачання його коштів. 14.2. Розрахунки за нарахуванням суми збору
госпрозрахунковими підприємствами відображаються за дебетом
рахунків обліку витрат на виробництво, використання прибутків та
інших фінансових джерел і за кредитом рахунку 69 "Розрахунки за
страхуванням", субрахунку "Розрахунки з Пенсійним фондом". 14.3. Утримання збору з працюючих громадян відображається за
кредитом рахунку 69, субрахунку "Розрахунки з Пенсійним фондом
України" і дебетом рахунку 70 "Розрахунки оплати праці". 14.4. При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду
дебетується рахунок 69 субрахунку "Розрахунки з Пенсійним фондом"
і кредитується рахунок 51 "Розрахунковий рахунок" або інші рахунки
в банках. 14.5. У бюджетних установах нарахування збору до Пенсійного
фонду та облік розрахунків за збором з громадян до Пенсійного
фонду відображається на субрахунку 198 "Розрахунки за збором до
Пенсійного фонду". 14.6. При нарахуванні збору до Пенсійного фонду дебетується
рахунок 20 "Витрати на бюджет" і кредитується субрахунок 198
"Розрахунки за збором до Пенсійного фонду". 14.7. Утримання збору з працюючих громадян відображається за
дебетом субрахунку 180 "Розрахунки з робітниками і службовцями" і
кредитом субрахунку 198 "Розрахунки за збором до Пенсійного
фонду". 14.8. При перерахуванні нарахованого збору до Пенсійного
фонду дебетується субрахунок 198 "Розрахунки за збором до
Пенсійного фонду" і кредитуються відповідні субрахунки розділу
"Грошові кошти". 14.9. Відрахування з операцій: купівлі-продажу валют відображаються за дебетом рахунку 44
"Витрати обігу" і кредитом рахунку 69 "Розрахунки за
страхуванням"; реалізації ювелірних виробів із золота (крім обручок),
платини та дорогоцінного каміння відображаються за дебетом рахунку
46 "Реалізація" і кредитом рахунку 69; відчуження легкових автомобілів, крім легкових автомобілів,
якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять
у власність спадкоємцям за законом відображаються за дебетом
рахунків обліку витрат виробництва і обігу та кредитом рахунку 69. 14.10. Усі платники, за винятком зазначених у підпунктах
2.1.3, 2.1.4 пункту 2.1 щокварталу складають у двох примірниках
звіт про нарахування збору, інших надходжень коштів Пенсійного
фонду за формою 4-ПФ та щомісячно - інформацію про розрахунки з
Пенсійним фондом України за формою згідно з додатком 9 із
зазначенням сум нарахованого і сплаченого збору та інших
надходжень. Усі примірники звіту підписуються керівником, головним
бухгалтером підприємства і виконавцем та завіряються печаткою. Пункт 14.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 1-3 ( z0174-00 ) від 29.01.2000 ) 14.11. Платники збору щомісячно до 10 числа подають до
органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації платника збору один
примірник інформації про розрахунки з Пенсійним фондом України за
встановленою формою та щоквартально до 10 квітня, до 10 липня, до
10 жовтня, до 15 січня - звіт про нарахування збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування й інших надходжень та витрачання
коштів Пенсійного фонду за формою 4-ПФ. Другі примірники залишаються в бухгалтерії платника. Пункт 14.11 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 1-3
( z0174-00 ) від 29.01.2000 ) 14.12. Особи, винні в неподанні чи несвоєчасному поданні до
органу Пенсійного фонду встановленої звітності, а також у поданні
недостовірної звітності, притягуються до відповідальності
відповідно до чинного законодавства. 14.13. При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду платники,
крім загальної суми платежу, довідково зазначають у платіжному
дорученні суми з окремих видів платежів.
15. Контроль за сплатою збору і витрачанням платниками

коштів Пенсійного фонду
15.1. Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і
повним перерахуванням та надходженням збору, інших платежів
здійснюється органами Пенсійного фонду України відповідно до
Закону України від 21 травня 1999 року N 700-XIV ( 700-14 ) "Про
здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне
страхування". 15.2. Забороняється використання коштів Пенсійного фонду
України не за цільовим призначенням, у тому числі на кредитні,
депозитні операції, надання позичок тощо. Тимчасово вільні кошти в
разі відсутності заборгованості за виплатами пенсій можуть бути
використані Пенсійним фондом України виключно на придбання
державних цінних паперів. 15.3. Відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) органам Пенсійного фонду надане
право на отримання довідок за операціями і рахунками юридичних
осіб та інших організацій щодо сплати збору. 15.4. Контроль на підприємствах проводиться шляхом перевірки
бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші
виплати, нарахування збору, платіжних доручень про перерахування
сум збору на рахунок Пенсійного фонду, документів, що пов'язані зі
сплатою збору за ставками, визначеними підпунктами 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8 пункту 3.1 цієї Інструкції (далі - додаткові ставки), інших
розрахункових документів. Перевірці підлягають документи за поточний і минулі роки.
Перевірка документів за попередні періоди проводиться у разі
виявлення порушень або зловживань. 15.5. Платники збору зобов'язані подавати працівникам
Пенсійного фонду документи, що стосуються фонду оплати праці та
інших виплат, документи, пов'язані зі сплатою збору за додатковими
ставками, нарахування збору та витрат коштів Фонду. Керівники і
відповідні службові особи під час перевірки зобов'язані давати
письмові пояснення з питань, що перевіряються, виконувати вимоги
органів Пенсійного фонду на усунення виявлених порушень. 15.6. На виявлені під час перевірки суми коштів, на які
платником не нараховувався збір, за актом перевірки збір
донараховується із сумою пені, а до винних посадових осіб
застосовуються санкції, що чинні на момент перевірки. 15.7. За наслідками перевірки складається акт у двох
примірниках і підписується особами, які проводили перевірку,
керівником і головним бухгалтером підприємства. Один примірник
акта передається під розписку керівникові або головному
бухгалтерові підприємства, другий - залишається в органі
Пенсійного фонду. За наявності заперечень чи зауважень з боку
підприємства його керівник і головний бухгалтер підписують акт із
зауваженнями, що подаються до органу Пенсійного фонду в письмовій
формі. Зауваження до акта перевірки розглядаються відповідно до
чинного законодавства органом Пенсійного фонду вищого рівня. 15.8. Органи Пенсійного фонду перевіряють правильність
призначення та виплати пенсій і допомоги, порядок витрачання
коштів Фонду органами соціального захисту населення, установами
зв'язку, іншими підприємствами, які здійснюють доставку пенсій та
допомоги. Перевірці підлягають документи, що стверджують достовірність
призначення та виплати пенсій, проведених витрат. 15.9. При виявленні порушення порядку витрачання коштів
Пенсійного фонду органами соціального захисту населення,
підприємствами зв'язку, які здійснюють доставку пенсій та
допомоги, акти перевірки надсилаються до органу вищого рівня або
до правоохоронних органів. 15.10. Органи соціального захисту населення, підприємства
зв'язку, які здійснюють доставку пенсій та допомоги, зобов'язані
відшкодувати Пенсійному фонду незаконно витрачені кошти за
претензією органу Пенсійного фонду України, що подається в
порядку, встановленому чинним законодавством. У разі неперерахування коштів за претензією в місячний термін
органи Пенсійного фонду України звертаються в установленому
порядку до арбітражного суду.
16. Обов'язки платників збору
16.1. Платники збору, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 пункту 2.1 цієї Інструкції,
зобов'язані: 16.2. Вести облік фактичних витрат на оплату праці
працівників та інших виплат, що є об'єктом оподаткування збором на
обов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до статті 2
Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ). 16.3. Своєчасно і в повному обсязі нараховувати, утримувати
та сплачувати до Пенсійного фонду збір, а також подавати йому
звіти за формою 4-ПФ. 16.4. Подавати в установленому порядку до органів Пенсійного
фонду достовірні відомості про персоніфікований облік фізичних
осіб, які працюють у них. 16.5. На вимогу фізичної особи видавати копії документів з
відомостями про неї стосовно персоніфікованого обліку.
17. Відповідальність платників збору
17.1. Службові особи підприємств, винні в порушенні
встановленого порядку реєстрації платників збору, сплати платежів
до Пенсійного фонду, у неподанні звітності до Фонду, залежно від
обставин справи притягуються до відповідальності відповідно до
чинного законодавства. Згідно із ст.165-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) ухилення громадян -
підприємців і адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного
фонду України, Фонду соціального страхування України як платників
обов'язкових страхових внесків, приховування (заниження) службовою
особою підприємства, установи, організації фонду оплати праці та
громадянами - підприємцями і адвокатами суми доходу, з яких
обчислюються внески на соціальне страхування, порушення
встановленого порядку витрачання коштів на це страхування та
строків перерахування внесків до відповідних фондів, несвоєчасне
подання або неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів
та інших документів про нарахування і сплату внесків на соціальне
страхування - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у
частині першій цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу в
розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. 17.2. Від імені Пенсійного фонду України розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право голова правління Пенсійного фонду України та
його заступники, начальники Кримського республіканського,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь і їх
заступники, а також начальники районних, міських, районних у
містах відділів цього Фонду. 17.3. Органи Пенсійного фонду надсилають матеріали, що
підтверджують факти порушень, залежно від обставин справи до
органів прокуратури, суду або до іншого органу, якому надано право
приймати рішення про притягнення до матеріальної і кримінальної
відповідальності. 17.4. Органи Пенсійного фонду не приймають до заліку за
рахунок збору витрати підприємств, проведені з порушенням чинного
законодавства про порядок виплати допомоги. У разі подання
підприємством звіту про нарахування збору, інших надходжень та
витрачання коштів Пенсійного фонду із запізненням або якщо видатки
проведено не в звітному кварталі, Пенсійний фонд не приймає до
заліку за рахунок збору середньомісячну суму витрат, включену до
звіту.
18. Порядок розгляду скарг платників збору
18.1. Усі спірні питання, що виникають між платниками збору
та органами Пенсійного фонду з приводу нарахування збору і пені,
стягнення недоїмки, вирішуються органами Пенсійного фонду в
порядку підпорядкованості або в судовому порядку відповідно до
чинного законодавства. З поданням скарг не припиняється стягнення збору та недоїмки,
якщо таке припинення не обумовлене органом Пенсійного фонду, що
розглядає скаргу.
Додаток 1

до Інструкції про порядок обчислення

і сплати підприємствами, установами,

організаціями та громадянами збору

на обов'язкове державне пенсійне

страхування, інших платежів, а також

обліку їх надходження до Пенсійного

фонду України
До Пенсійного фонду України ____________________________________

(міста, району)
Заява
Про реєстрацію ___________________________________________________ _________________________________________________________________
Скорочене найменування ___________________________________________
Юридична адреса __________________________________________________ _________________________________________________________________
Фактична адреса __________________________________________________ _________________________________________________________________
Розрахунковий рахунок* N ___________ у ___________________________

(найменування банку) _________________________ МФО ___________________________________
Валютний рахунок* N ___________ у ______________________________

(найменування банку) _________________________ МФО ___________________________________
Свідоцтво про державну реєстрацію платника від _____ N ___________
Найменування органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Прошу зареєструвати платником збору ______________________________ _________________________________________________________________
З порядком нарахування та сплати збору до Пенсійного фонду,
нарахуванням пені та адміністративних санкцій ознайомлені і
зобов'язуємось у 30-денний строк, тобто до _____________ 199__ р.,
у райміськвідділ пред'явити "Повідомлення з банку"
М.п.
Керівник підприємства, установи, організації ________________________

(підпис) елефон N _______________
Головний (старший) бухгалтер ____________________

(підпис) елефон N _______________
Дата реєстрації та видачі повідомлення "___"__________ 199__ р.
Реєстраційний номер __________________ ________________________ підпис спеціаліста ПФУ
Дані про посередника:
Прізвище та ініціали довіреної особи _____________________________
Назва організації посередника ____________________________________
Юридична адреса __________________________________________________
Телефон __________, паспортні дані посередника ___________________
Доручення роботодавця на реєстрацію ПФУ, оформлене відповідно до
вимог цивільного законодавства, додається.
"___"____________ 199__ р. __________________________

(підпис посередника)
М.п.
__________

* Розрахунковий (поточний), валютний рахунки заповнюються на
новоствореного платника спеціалістом ПФ після одержання
"Повідомлення із банку" про відкриття відповідного рахунку.
Додаток 2

до Інструкції про порядок обчислення

і сплати підприємствами, установами,

організаціями та громадянами збору

на обов'язкове державне пенсійне

страхування, інших платежів, а також

обліку їх надходження до Пенсійного

фонду України
Повідомлення
1. Кому __________________________________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації, а _________________________________________________________________
для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, і осіб,
які наймають окремих громадян за угодами, - їх прізвище, ім'я та
по батькові)
2. Адреса ________________________________________________________
3. Ваш реєстраційний номер ______, який слід зазначити на всіх
документах, що стосуються розрахунків за коштами Пенсійного фонду
України.
4. Ставка збору, % _______________________________________________
5. Розмір відрахувань збору, % __________ на рахунок N ___________
у ________________________________________________________________

(найменування банку) . Строки перерахування збору ____________________________________
7. Дата подання звіту про нарахування збору, інших надходжень та
витрачання коштів Пенсійного фонду.
_______________________________________
Спеціаліст Пенсійного фонду України _______________________________________ __________________

(міста, району) (підпис)
"___"______________ 199__ р.
Додаток 3

до Інструкції про порядок обчислення

і сплати підприємствами, установами,

організаціями та громадянами збору

на обов'язкове державне пенсійне

страхування, інших платежів, а також

обліку їх надходження до Пенсійного

фонду України
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Довідка
для пред'явлення в банк про реєстрацію суб'єкта підприємницької

діяльності в Пенсійному фонді України _________________________________________________________________

(назва банку) идана ___________________________________________________________

(назва платника) _________________________________________________________________

(юридична адреса платника) ро те, що він зареєстрований у ПФУ ______________________________ ________________________________________________________________.

(райміськвідділ) едійсна для пред'явлення в інший банк.
Керівник органу Пенсійного фонду ____________________________ ___________________________________.

(міста, району) (підпис)
М.п. ПФУ Дата видачі "___"__________ 199__ р. _________________________________________________________________

(місце відриву)
Повідомлення з банку *)
Райміськвідділу ПФУ ______________________________________________ _________________________________ МФО ___________________________

(назва банку) дреса банку _____________________________________________________
Назва платника збору до Фонду ____________________________________
Розрахунковий (поточний) рахунок N _______________________________
Валютний рахунок _________________________________________________
Дата відкриття рахунку "___"_____________ 199__ р.
М.п. Гол. бухгалтер банку ___________________________________ Дата видачі "___"_____________ 199__ р. (підпис)
*) Належить до повернення платником у ПФУ не пізніше 30 днів з дня
видачі довідки в банк.
Додаток 4

до Інструкції про порядок обчислення

і сплати підприємствами, установами,

організаціями та громадянами збору

на обов'язкове державне пенсійне

страхування, інших платежів, а також

обліку їх надходження до Пенсійного

фонду України
Найменування органу Пенсійного фонду України
від ________________ N _________________
Довідка

про сплату збору до Пенсійного фонду України
Видана ___________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) ро те, що він (вона) за період з ________________________________
до ______________________________________________________________,
у тому числі за роками: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
сплачував (сплачувала) збір до Пенсійного фонду України
М.п.

Керівник органу Пенсійного фонду ________________

(підпис)

Головний бухгалтер ________________

(підпис)
Додаток 5

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати підприємствами,

установами, організаціями та громадянами

збору на обов'язкове державне пенсійне

страхування, інших платежів, а також

обліку їх надходження до Пенсійного

фонду (в редакції постанови правління

Пенсійного фонду України

від 21.03.2000 N 5-2 ( z0272-00 )

Кому направляється __________________________________________

(назва підприємства)
Повідомлення

про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій,

призначених відповідно до пунктів "б" - "з"
ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ),

за __________________ 200__ рік
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Прізвище, |Рік |Місячний |Стаж, |Стаж |Фактичні|Фактичні|Розмір |Загальна сума |Частка |Сума плати |Місячний | з/п|ім'я та по|приз-|розмір |необхід-|роботи |витрати |витрати |плати |плати (грн.), |плати |даного |розмір | |батькові |наче-|фактичних |ний для |на |на |на |відповід-|(гр.7+гр.8)хгр.9|данного |підприємства |фактичних | |особи, |ння |витрат на |призна- |данному |виплату |доставку|но до |----------------|підприє-|Пенсійному |витрат на | |якій |пен- |виплату та|чення |підпри- |пенсії |пенсій |Закону | 100 |мства |фонду України |виплату та| |призначена|сії |доставку |пенсії |ємстві, |пенсіо- |пенсіо- |України | |(проц.),|за попередній |доставку | |пенсія на | |пенсії за |на піль-|що вра- |неру за |неру за |"Про збір| |гр.6х100|рік |пенсії | |пільгових | |станом на |гових |ховано |поперед-|поперед-|на обов'-| |--------|гр.10 х гр.11 |гр.4хгр.11| |умовах | |01.01. |умовах |при |ній рік |ній рік |язкове | | гр.5 |--------------|----------| | | |минулого |(років, |обчис- | | |державне | | | 100 | 100 | | | |року |місяців)|ленні | | |пенсійне | | | | | | | | | |плати | | |страхува-| | | | | | | | | |(років, | | |ння" | | | | | | | | | |місяців)| | | | | | | | | | |(грн.) | | |(грн.) |(грн.) |(100%) | | |(грн.) |(грн.) | ---+----------+-----+----------+--------+--------+--------+--------+---------+----------------+--------+--------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 5 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 5-2
( z0272-00 ) від 21.03.2000 )
Додаток 6

до Інструкції про порядок обчислення

і сплати підприємствами, установами,

організаціями та громадянами збору на

обов'язкове державне пенсійне

страхування, інших платежів, а також

обліку їх надходження до Пенсійного

фонду України (в редакції постанови

правління Пенсійного фонду України

від 21.03.2000 N 5-2 ( z0272-00 )
Відомості

про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій

за віком, призначених на пільгових умовах відповідно

до пунктів "б" - "з" ст.13 Закону України

"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ),

за ___________________200 _____ рік
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Прізвище, |Рік |Місячний розмір |Фактичні |Фактичні |Урахований | у тому числі в розрізі підприємств | з/п|ім'я та по |призна-|фактичних витрат |витрати на |витрати на |стаж роботи | | |батькові |чення |на виплату та |виплату |доставку |для | | |особи, якій |пенсії |доставку пенсій |пенсії за |пенсії за |призначення | | |призначена | |за станом на 01.01|попередній |попередній |пенсії на | | |пенсія на | |минулого року |рік |рік |пільг.умовах -| | |пільгових | | | | |усього (років,|------------------------------------------| |умовах | | | | |місяців) | Назва | Адреса |Стаж роботи | | | | | | | | підприємства | підприємства |для | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | |пенс. на | | | | | | | | | |пільг.умовах| | | | | | | | | |(років, | | | |------------------| | | | | |місяців) | | | | Розмір |Доставка | | | | | | | | | | пенсії | | | | | | | | | | |(грн.) | (грн.) | (грн.) | (грн.) | | | | | ---+-------------+-------+--------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+-------------+-------+--------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------| |Наприклад: | 1991 | | | 6000 | | 22 |Колгосп |Васильківський| 15 | |Іваненко В.П.| | | | | | |"Світанок" |р-н, | | | | | | | | | | |Київська обл. | | ---+-------------+-------+--------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------| | | | | | | | |Радгосп |Броварський | 4 | | | | | | | | |"Тарасівський"|р-н, | | | | | | | | | | |Київська обл. | | ---+-------------+-------+--------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------| | | | | | | | |Колгосп ім. |Бориспільський| 3 | | | | | | | | |Шевченка |р-н, | | | | | | | | | | |Київська обл. | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 6 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 5-2
( z0272-00 ) від 21.03.2000 )
Додаток 7

до Інструкції про порядок обчислення

і сплати підприємствами, установами,

організаціями та громадянами збору на

обов'язкове державне пенсійне страхування,

інших платежів, а також обліку їх

надходження до Пенсійного фонду України

(в редакції постанови правління Пенсійного

фонду України від 29.01.2000 N 1-3

( z0174-00 )
Форма N 4-ПФ

Подається платником наростаючим підсумком

з початку року до органів Пенсійного Фонду

України щоквартально, наступного за звітним

кварталом місяця (10.04, 10.07, 10.10, 15.01)
Міністерство, інший центральний орган виконавчої
влади, комітет та ін. ___________________________
Організація _____________________________________
Адреса __________________________ N тел._________
Форма власності _________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________________
N реєстрації платника збору __________________________

N р/рахунку, назва банку _____________________________

Кількість працівників ________________________________
Звіт

про нарахування збору на обов'язкове

державне пенсійне страхування й інших надходжень

та витрачання коштів Пенсійного фонду

за _______ 200__ р.:

Загальний ФОП по підприємству __________ (грн.) . Загальна сума виплат, на які нараховується збір у розмірі
32%, 4% (грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I кв.(за місяцями)|II кв.(за місяцями)|III кв.(за місяцями)|IV кв.(за місяцями)|Усього з початку року| ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+---------------------| Для 32% | Для 4% | Для 32% | Для 4% | Для 32% | Для 4% | Для 32% | Для 4% | Для 32% | Для 4% | ---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------| ---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------| ---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------| ---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------| ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+---------------------| Разом: | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного
кварталу ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ держаний ФОП у звітному періоді, у т.ч. в натуральній формі ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Розрахунки за збором на обов'язкове державне пенсійне
страхування --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N рядка|Назва показника |Усього|N рядка| Назва показника |Усього| -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 1 |Кошти на початок року | |53 |Кошти на початок року | | -------+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |Нараховано збору |Перераховано на рахунок ПФУ | -------+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| N рядка|Назва показника |32% |4% |Усього|N рядка|Назва показника |32%, 4% |Усього| -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+---------------+------| | | | | |53.1 |Збір на початок кварталу | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+---------------+------| 1.1 |На початок кварталу | | | |53.2 |Прострочена заборгованість на | | | | | | | | |початок кварталу | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+---------------+------| 1.2 |За звітний квартал | | | |53.3 |За звітний квартал | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+---------------+------| 1.3 |За I місяць кварталу | | | |53.4 |За I місяць кварталу | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+---------------+------| 1.4 |За II місяць кварталу | | | |53.5 |За II місяць кварталу | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+---------------+------| 1.5 |За III місяць кварталу | | | |53.6 |За III місяць кварталу | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+---------------+------| 2 |Разом (1.1 + 1.2) | | | |53.7 |Погашено заборгованості у | | | | | | | | |звітному кварталі | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+------| | | | | |53.8 |Банківські (поштові) видатки | | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 3 |Належить до сплати згідно з перерахунком | |54 |Усього перераховано з початку року | | | | | |(53.1 + 53.2 + 53.3 + 53.7 + 53.8) | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 4 |Дисконт зі збору (-) | |55 |Сплачено згідно з перерахунком | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 5 |Донараховано збору при прийнятті звіту | |56 |Сплачено реструктуризованої заборгованості | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 6 |Донараховано збору за актами | |57 |Погашено заборгованості шляхом виплати пенсій у | | | | | |натуральній формі | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 7 |Реструктуризована заборгованість (-) | |58 |Усього зараховано і заплачено | | | | | |(53 + 54 + 55 + 56 + 57) | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 8 |у т.ч. списана | |59 |Сума несплачених платежів, | | | | | |у т.ч.(59 = 59.1 + 59.2) | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 9 |Реструктуризована заборгованість, що підлягає сплаті в | |59.1 |у т. ч.: Прострочена заборгованість за платником| | |звітному періоді | | |(недоїмка) | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 10 |Списана заборгованість (-) | |59.2 |Сума збору, строк сплати якого не настав | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 11 |Всього належить до сплати (сума рядків 1-7, 9, 10) | | | | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 12 |Заборгованість за ПФУ | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Загальна сума виплат, на які нараховується збір у розмірі

1-2% (грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I кв.(за місяцями)|II кв.(за місяцями)|III кв.(за місяцями)|IV кв.(за місяцями)|Усього з початку року| ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+---------------------| Для 1% | Для 2% | Для 1% | Для 2% | Для 1% | Для 2% | Для 1% | Для 2% | Для 1% | Для 2% | ---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------| ---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------| ---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------| ---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+---------| ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+---------------------| Разом: | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного
кварталу ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ держаний ФОП у звітному періоді, у т.ч. в натуральній формі ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N рядка|Назва показника |Усього|N рядка| Назва показника |Усього| -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 13 |Кошти на початок року | |60 |Кошти на початок року | | -------+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |Нараховано збору |Перераховано на рахунок ПФУ | -------+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| N рядка|Назва показника |1% |2% |Усього|N рядка|Назва показника |1% |2% |Усього| -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+-------+-------+------| | | | | |60.1 |Збір на початок кварталу | | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+-------+-------+------| 13.1 |На початок кварталу | | | |60.2 |Прострочена заборгованість на | | | | | | | | | |початок кварталу | | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+-------+-------+------| 13.2 |За звітний квартал | | | |60.3 |За звітний квартал | | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+-------+-------+------| 13.3 |За I місяць кварталу | | | |60.4 |За I місяць кварталу | | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+-------+-------+------| 13.4 |За II місяць кварталу | | | |60.5 |За II місяць кварталу | | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+-------+-------+------| 13.5 |За III місяць кварталу | | | |60.6 |За III місяць кварталу | | | | -------+-----------------------------+------------+------------+------+-------+--------------------------------+-------+-------+------| 14 |Разом (13.1 + 13.2) | | | |60.7 |Погашено заборгованості у | | | | | | | | | |звітному кварталі | | | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 15 |Належить до сплати згідно з перерахунком | |61 |Усього перераховано з початку року | | | | | |(60.1 + 60.2 + 60.3 + 60.7) | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 16 |Донараховано збору при прийнятті звіту | |62 |Сплачено згідно з перерахунком | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 17 |Донараховано збору за актами | |63 |Погашено заборгованості шляхом виплати | | | | | |пенсій у натуральній формі | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 18 |Усього належить до сплати (сума ряд. 13-17) | |64 |Усього зараховано і заплачено | | | | | |(60 + 61 + 62 + 63) | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 19 |Заборгованість за ПФУ | |65 |Сума несплачених платежів | | | | | |65 = 65.1 + 65.2 | | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| | | |65.1 |у т. ч.: Прострочена заборгованість за платником| | -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| | | |65.2 |Сума збору, строк сплати якого не настав | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Загальна сума виплат, на які нараховуються диференційовані
ставки збору (грн.) (заповнюється згідно з додатком до звіту) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I кв.(за місяцями)|II кв.(за місяцями)|III кв.(за місяцями)|IV кв.(за місяцями)|Усього з початку року| ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+---------------------| | | | | | ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+---------------------| | | | | | ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+---------------------| | | | | | ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+---------------------| | | | | | ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+---------------------| Разом: | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N рядка|Назва показника |Усього|N рядка| Назва показника |Усього| -------+-------------------------------------------------------+------+-------+------------------------------------------------+------| 20 |Кошти на початок року | |66 |Кошти на початок року | | -------+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |Нараховано збору |Перераховано на рахунок ПФУ | -------+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| N рядка|Назва показника |1-5% |Усього|N рядка|Назва показника | |Усього| -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| | | | |66.1 |Фактичних витрат на початок кварталу| | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 20.1 |На початок кварталу | | |66.2 |Простроченої заборгованості на | | | | | | | |початок кварталу | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 20.2 |За звітний квартал | | |66.3 |За звітний квартал | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 20.3 |За I місяць кварталу | | |66.4 |За I місяць кварталу | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 20.4 |За II місяць кварталу | | |66.5 |За II місяць кварталу | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 20.5 |За III місяць кварталу | | |66.6 |За III місяць кварталу | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 21 |Разом (20.1 + 20.2) | | |66.7 |Погашено заборгованості у звітному | | | | | | | |кварталі | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 22 |Належить до сплати згідно з перерахунком | | |67 |Усього перераховано з початку року | | | | | | | |(66.1 + 66.2 + 66.3 + 66.7) | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 23 |Донараховано збору при прийнятті звіту | | |68 |Сплачено згідно з перерахунком | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 24 |Донараховано збору за актами | | |69 |Погашено заборгованості шляхом | | | | | | | |виплати пенсій у натуральній формі | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 25 |Фактичні витрати з урахуванням | | |70 |Усього зараховано і заплачено | | | |диференційованих ставок | | | |(66 + 67 + 68 + 69) | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 26 |Усього належить до сплати | | |71 |Сума несплачених платежів | | | |(сума ряд. 20-25) | | | |(71 = 71.1 + 71.2) | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| 27 |Заборгованість за ПФУ | | |71.1 |у т. ч.: Прострочена заборгованість | | | | | | | |за платником (недоїмка) | | | -------+------------------------------------------+------------+------+-------+------------------------------------+-----------+------| | | | |71.2 |Сума збору, строк сплати якого | | | | | | | |не настав | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Остаточний розрахунок ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N рядка|Назва показника |Усього|N рядка|Назва показника |Усього| -------+------------------------------------------+------+-------+----------------------------------------------+------| 28 |Належить до сплати (всього) (11 + 18 + 26)| |72 |Зараховано та сплачено (всього) (58 + 64 + 70)| | -------+------------------------------------------+------+-------+----------------------------------------------+------| 29 |Залишок на кінець звітного періоду за ПФУ | |73 |Сума несплачених платежів до ПФУ | | -------+------------------------------------------+------+-------+----------------------------------------------+------| 30 | | |73.1 |у т. ч.: Заборгованість (недоїмка) | | -------+------------------------------------------+------+-------+----------------------------------------------+------| | | |73.2 |Сума збору, строк сплати якого не настав | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Розрахунки за нарахованою пенею ---------------------------------------------------------------------------------------------------- N рядка|Назва показника |Усього|N рядка|Назва показника |Усього| -------+------------------------------------------+------+-------+--------------------------+------| 31 |Залишок несплаченої пені на початок року | |74 |Сплачено пені (всього) | | -------+------------------------------------------+------+-------+--------------------------+------| 32 |Нараховано пені за прострочення платником | |75 |Залишок несплаченої пені | | -------+------------------------------------------+------+-------+--------------------------+------| 33 |Нараховано пені за актами перевірок | | | | | -------+------------------------------------------+------| | | | 34 |Дисконт з пені (-) | | | | | -------+------------------------------------------+------| | | | 35 |Списано пені минулих років (-) | | | | | -------+------------------------------------------+------| | | | 36 |Списано пені поточного року (-) | | | | | -------+------------------------------------------+------+-------+--------------------------+------| 37 |Усього до сплати | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. Розрахунки за іншими надходженнями -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N рядка| | Залишок |Нара- |Дона- |Нара- |Спла-|У т.ч. |Спла-|Спи- |Зали- |У т.ч. | | |на початок|ховано|рахо- |ховано|чено |в нату-|чено |сано |шок на|сума, | | | року |(сума)|вано за|пені |кош- |ральній|пені |за |кінець|строк | | | | |актами | |тів |формі | |стро- |звіт- |сплати | | | | |пере- | | | | |ками |ного |якої не| | | | |вірок | | | | |позов-|періо-|настав | | | | | | | | | |ної |ду | | | | | | | | | | |дав- | | | | | | | | | | | |ності | | | | | | | | | | | |(-) | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 38 |Відшкодованих пільгових пенсій (ст.13 Закону "Про | | | | | | | | | | | |пенсійне забезпечення") | | |* | | | | |* | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 39 |За регресними вимогами | | |* |* | | |* | | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 40 |За ст.56 Закону "Про Пенсійне забезпечення" |* | |* |* | | |* |* |* | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 41 |Добровільних внесків |* |* |* |* | | |* |* |* | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 42 |Кошти з місцевих бюджетів від сплати фіксованого | | | | | | | | | | | |податку громадянами-підприємцями |* |* |* |* | |* |* |* | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 43 |Кошти від сплати суб'єктами Підприємницької | | | | | | | | | | | |діяльності єдиного податку |* |* |* |* | |* |* |* | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 44 |Кошти від сплати єдиного (фіксованого) податку с/г| | | | | | | | | | | |товаровиробниками |* |* |* |* | |* | |* | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 45 |Збір з операцій купівлі-продажу валют | | | | | |* | |* | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 46 |Збір з операцій купівлі-продажу ювелірних виробів | | | | | |* | |* | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 47 |Збір з операцій з відчуження автомобілів | | | | | |* | |* | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 48 |Збір з виробників та імпортерів тютюнових виробів | | | | | |* | |* | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 49 |Збір з покупців, що придбавають нерухоме майно | | | | | |* | |* | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 50 |Збір з послуг стільникового рухомого зв'язку | | | | | |* | |* | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 51 |Збір з платників, які мають найманих працівників, | | | | | | | | | | | |та не здійснюють витрат на оплату їх праці | | | | | |* | |* | | | -------+--------------------------------------------------+----------+------+-------+------+-----+-------+-----+------+------+-------| 52 |Усього | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.п Керівник ____________________________

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер ____________________________

(прізвище та ініціали)

Прийняв звіт ____________________________

(прізвище та ініціали)
"_____"_____ 200_ р.

Додаток

до розділу IV форми 4-ПФ Інструкції

про порядок обчислення і сплати

підприємствами, установами, організаціями

та громадянами збору на обов'язкове

державне пенсійне страхування, інших

платежів, а також обліку їх надходження

до Пенсійного фонду України

(в редакції постанови правління

Пенсійного фонду України

від 29.01.2000 N 1-3)
Розшифровка сум виплат, на які нараховуються диференційовані
ставки збору в розмірі:
I квартал ----------------------------------------------------------------- 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | Усього | ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| Усього | | | | | | -----------------------------------------------------------------
II квартал ----------------------------------------------------------------- 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | Усього | ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| Усього | | | | | | -----------------------------------------------------------------
III квартал ----------------------------------------------------------------- 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | Усього | ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| Усього | | | | | | -----------------------------------------------------------------
IV квартал ----------------------------------------------------------------- 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | Усього | ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| ---------+---------+---------+---------+---------+--------------| Усього | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Фактичні витрати на виплату та доставку пенсій з числа осіб
льотних екіпажів --------------------------------------------------------------------------------------- I кв.(за місяцями)|II кв.(за місяцями)|III кв.(за місяцями)|IV кв.(за місяцями)|Усього| ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+------| ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+------| ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+------| ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+------| ------------------+-------------------+--------------------+-------------------+------| Усього | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Розрахунки за диференційованими ставками збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Загальна сума нарахованого збору -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N рядка|Назва показника |Усього|N рядка|Назва показника |Усього| -------+---------------------------------------+------+-------+---------------------------------------+------| 1 |Кошти на початок року | |9 |Кошти на початок року | | -------+----------------------------------------------+------------------------------------------------------| |Загальна сума нарахованого збору |Перераховано на рахунок ПФУ | -------+----------------------------------------------+------------------------------------------------------| N рядка|Назва показника |1% |2% |3% |4% |5% |Усього|N рядка|Назва показника | |Усього| -------+-------------------+---+---+---+---+---+------+-------+--------------------------------+------+------| 1.1 |На початок кварталу| | | | | | |9.1 |Фактичних витрат на початок | | | | | | | | | | | |кварталу | | | -------+-------------------+---+---+---+---+---+------+-------+--------------------------------+------+------| 1.2 |За звітний квартал | | | | | | |9.2 |Простроченої заборгованості на | | | | | | | | | | | |початок кварталу | | | -------+-------------------+---+---+---+---+---+------+-------+--------------------------------+------+------| 1.3 |За I місяць | | | | | | |9.3 |Фактичних витрат за звітний | | | |кварталу | | | | | | | |квартал | | | -------+-------------------+---+---+---+---+---+------+-------+--------------------------------+------+------| 1.4 |За II місяць | | | | | | |9.4 |За I місяць кварталу | | | |кварталу | | | | | | | | | | | -------+-------------------+---+---+---+---+---+------+-------+--------------------------------+------+------| 1.5 |За III місяць | | | | | | |9.5 |За II місяць кварталу | | | |кварталу | | | | | | | | | | | -------+-------------------+---+---+---+---+---+------+-------+--------------------------------+------+------| 2 |Разом | | | | | | |9.6 |За III місяць кварталу | | | |(14.10 + 14.11) | | | | | | | | | | | -------+---------------------------------------+------+-------+--------------------------------+------+------| 3 |Донараховано збору при прийнятті звіту | |10 |Сплачено згідно з перерахунком | | | -------+---------------------------------------+------+-------+--------------------------------+------+------| 4 |Належить до сплати згідно з | |11 |Погашено заборгованості шляхом | | | |перерахунком | | |виплати пенсій у натуральній | | | | | | |формі | | | -------+---------------------------------------+------+-------+--------------------------------+------+------| 5 |Донараховано збору за актами перевірок | |12 |Усього заплачено | | | -------+---------------------------------------+------+-------+--------------------------------+------+------| 6 |Фактичні витрати з урахуванням | |13 |Сума несплачених платежів | | | |диференційованих ставок збору | | | | | | -------+---------------------------------------+------+-------+--------------------------------+------+------| 7 |Усього належить до сплати | |13.1 | у т. ч.: Прострочена | | | |(сума ряд. 1-5) | | | заборгованість за платником | | | -------+---------------------------------------+------+-------+--------------------------------+------+------| 8 |Заборгованість за ПФУ | |13.2 | Сума збору, строк сплати якого | | | | | | | не настав | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 7 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 1-3
( z0174-00 ) від 29.01.2000 )
Додаток 8

до Інструкції про порядок обчислення

і сплати підприємствами, установами,

організаціями та громадянами збору

на обов'язкове державне пенсійне

страхування, інших платежів, а також

обліку їх надходження до Пенсійного

фонду України
Розпорядження N ____

про стягнення коштів та застосування фінансових санкцій
"___"_______ 199__ р. ________________________________________

(районний відділ Пенсійного фонду)
Я, __________________________________________________________ ________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали) озглянувши матеріали документальної перевірки (акта звірки
недоїмника і дебітора) __________________________________________

(ідентифікаційний код (номер), _________________________________________________________________

назва підприємства, установи, організації, суб'єкта _________________________________________________________________

підприємницької діяльності, їх банківські реквізити) акт від ________), якою виявлено порушення Закону України "Про
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" N 400-ВР від
26.06.97 і за наслідками якої донараховано до бюджету Пенсійного
фонду _____________________ збору на обов'язкове державне пенсійне

(сума в гривнях) трахування, на підставі Закону України N 400-ВР від 26.06.97 "Про
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" _______________ _________________________________________________________________
(номер статті, яким передбачено відповідальність платника) а керуючись ст.6 Декрету Кабінету Міністрів України N 8-93 "Про
стягнення не внесених в строк податків і неподаткових платежів",
вирішив стягнути донарахований збір та застосувати до ____________ _________________________________________________________________
(підприємства, установи, організації чи суб'єкта підприємницької

діяльності) інансові санкції в таких розмірах: ______________________________

(сума в гривнях) ідповідно до Закону України "Про внесення зміни до статті 4
Декрету Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених в
строк податків і неподаткових платежів" підлягають сплаті _________________________________________________________________

(загальна сума літерами) ривень до бюджету Пенсійного фонду в ___________________________,

(найменування банку) /р N _________, МФО _______________, ____________________________

(ідентифікаційний код) е розпорядження виконується підприємством, установою,
організацією чи суб'єктом підприємницької діяльності самостійно в
десятиденний термін з дня прийняття рішення. ___________________________________ ________ ____________________
(посада особи, яка прийняла рішення) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.п. озпорядження приймається у двох примірниках: 1 - надсилається
підприємству, установі, організації або суб'єкту підприємницької
діяльності; 2 - залишається в справах органів Пенсійного фонду.
Додаток 9

до Інструкції про порядок обчислення

і сплати підприємствами, установами,

організаціями та громадянами збору

на обов'язкове державне пенсійне

страхування, інших платежів, а також

обліку їх надходження до Пенсійного

фонду України

(в редакції постанови правління

Пенсійного фонду України

від 29.01.2000 N 1-3 ( z0174-00 )

Подається платником до районного (міського)

відділу ПФУ щомісячно до 10-го числа.
Міністерство, інший центральний орган виконавчої
влади, комітет та ін. __________________________
Організація ____________________________________
Адреса _________________________ N тел._________
Форма власності ________________________________
Код за ЄДРПОУ __________________________________
N реєстрації платника ________________

N р/рахунку, назва банку _____________

Кількість працівників ________________
Інформація про розрахунки з Пенсійним фондом

України за _____________ місяць 200_ року
------------------------------------------------------------------ N | Назва показника | За даними | з/п| | платника | | |-----------| | |Суми (грн.)| ---+------------------------------------------------+-----------| 1 |Недоїмка на початок звітного місяця | | ---+------------------------------------------------+-----------| 2 |Одержаний ФОП за звітний місяць | | ---+------------------------------------------------+-----------| |у т.ч. | | |у натуральній формі | | ---+------------------------------------------------+-----------| |з виручки від реалізації | | ---+------------------------------------------------+-----------| 3 |Належить до сплати збору на обов'язкове | | |державне пенсійне страхування | | ---+------------------------------------------------+-----------| 4 |Підлягає сплаті реструктуризованої | | |заборгованості | | ---+------------------------------------------------+-----------| 5 |Донараховано збору за актами перевірок | | ---+------------------------------------------------+-----------| 6 |Усього належить до сплати (1 + 3 + 4 + 5) | | ---+------------------------------------------------+-----------| 7 |Усього перераховано у звітному місяці | | ---+------------------------------------------------+-----------| |у т.ч.: | | |простроченої заборгованості (недоїмки) | | ---+------------------------------------------------+-----------| |з неї: | | |погашено заборгованості шляхом виплати | | |пенсій у натуральній формі | | ---+------------------------------------------------+-----------| |сплачено реструктуризованої заборгованості | | ---+------------------------------------------------+-----------| 8 |Прострочена заборгованість (недоїмка) на кінець | | |звітного місяця (6-7) | | ---+------------------------------------------------+-----------| 9 |Несплачена пеня на початок місяця | | ---+------------------------------------------------+-----------| 10 |Нараховано пені за актами перевірки в | | |поточному місяці | | ---+------------------------------------------------+-----------| 11 |Нараховано пені за прострочення підприємством | | |у поточному місяці | | ---+------------------------------------------------+-----------| 12 |Належить пені до сплати (9 + 10 + 11) | | ---+------------------------------------------------+-----------| 13 |Сплачено пені | | ---+------------------------------------------------+-----------| 14 |Залишок несплаченої пені (12-13) | | -----------------------------------------------------------------
М.п. Керівник ______________________

(прізвище та ініціали) Головний бухгалтер ______________________

(прізвище та ініціали) Камерально перевірив ______________________

(прізвище та ініціали)
"___" _______ 200__ р.
Начальник управління
надходження доходів В.В.Литвиненко
( Інструкцію доповнено Додатком 9 згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 1-3 ( z0174-00 ) від 29.01.2000 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: