open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1305 від 06.10.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

28 жовтня 1999 р.

за N 738/4031
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг
N 46 ( v0046874-17 ) від 19.01.2017 }
Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на здійснення

окремих видів господарської діяльності
{ Заголовок Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 )
від 22.01.2015 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної

комісії регулювання електроенергетики N 804 ( z0486-00 ) від 01.08.2000 N 845 ( z0566-00 ) від 15.08.2000 N 227 ( z0296-02 ) від 06.03.2002 N 786 ( z0629-02 ) від 17.07.2002 N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 N 448 ( z0534-06 ) від 13.04.2006 N 541 ( z0575-06 ) від 26.04.2006 N 1063 ( z0905-08 ) від 04.09.2008 N 941 ( z0694-10 ) від 29.07.2010 N 738 ( z0579-11 ) від 28.04.2011 N 1378 ( z0968-11 ) від 28.07.2011

Постановою Національної комісії, що здійснює

державне регулювання

у сфері енергетики N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014

Постановою Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }

Відповідно до Указу Президента України від 14 березня
1995 року N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України" (із змінами та доповненнями, внесеними
Указами Президента України від 21.04.98 N 335/98 та від 01.02.99
N 108/99) та Положення про порядок видачі Національною комісією
регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності,
пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної
енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 квітня 1999 року N 753 ( 753-99-п ), Національна комісія
регулювання електроенергетики П О С Т А Н О В Л Я Є: Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі ліцензій
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, на здійснення окремих видів
господарської діяльності (додається). Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014, Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від
15.11.95 N 9 ( z0076-96 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм
власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання
електричної енергії", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
16.02.96 за N 76/1101, та від 09.09.98 N 1174 ( z0601-98 ) "Про
внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності
ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної
енергії", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.09.98 за
N 601/3041. 3. Управлінню справами (Донченко В.Г.) забезпечити
виготовлення бланків ліцензій за встановленою формою. 4. Управлінню ліцензування (Васильєва Л.П.), Юридичному
управлінню (Самборська О.Я.), Відділу територіальних представництв
(Красюк К.А.) підготувати пропозиції та методичні матеріали щодо
проведення заміни бланків ліцензій та перереєстрації ліцензій. 5. Управлінню ліцензування (Васильєва Л.П.) забезпечити
державну реєстрацію цієї постанови в Міністерстві юстиції України. 6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Управління ліцензування (Васильєва Л.П.).
Голова Комісії О.Светелік
Затверджено

Постанова Національної комісії

регулювання електроенергетики

06.10.99 N 1305
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 1999 р.

за N 738/4031
Інструкція

про порядок видачі ліцензій Національною комісією,

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг, на здійснення окремих видів

господарської діяльності
{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014, Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
{ У тексті Інструкції та додатках до неї слова "Національна

комісія регулювання електроенергетики" в усіх відмінках

замінено словами "Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики," у відповідних відмінках,

слово "підприємницька" у всіх відмінках замінено словом

"господарська" у відповідних відмінках згідно з Постановою

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері енергетики N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014 }
{ У тексті Інструкції абревіатуру "НКРЕ" замінено абревіатурою
"НКРЕКП" згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"
( 2509-15 ), "Про засади функціонування ринку електричної енергії
України" ( 663-18 ) та Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня
2014 року N 715 ( 715/2014 ). Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики N 1001 ( z0874-14 ) від
10.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
{ Пункт 1.2 виключено на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
1.2. Дія розділів 7 - 9 Інструкції не поширюється на
ліцензіатів, що здійснюють постачання електричної енергії за
регульованим тарифом на закріпленій території. Порядок
застосування санкцій до таких ліцензіатів установлюється Кабінетом
Міністрів України. Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 845 ( z0566-00 ) від 15.08.2000 }
1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:
ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської
діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення
Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов;
ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів
вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших
спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження певного виду господарської діяльності у сфері
енергетики, що підлягає ліцензуванню;
порушення - дія та/або бездіяльність ліцензіата, наслідком
якої є невиконання ліцензіатом ліцензійних умов та/або рішень
органу ліцензування та за яку законодавством передбачено
застосування санкцій;
повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії
ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після
застосування санкцій за аналогічне порушення;
місцезнаходження юридичної особи - фактичне місце ведення
діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне
керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться
керівництво) та здійснення управління і обліку. Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
2. Порядок видачі ліцензії
2.1. Види діяльності в електроенергетиці, на право
провадження яких НКРЕКП видає ліцензії, визначені Законами України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"
( 2509-15 ) та "Про засади функціонування ринку електричної
енергії України" ( 663-18 ). Пункт 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 1001
( z0874-14 ) від 10.07.2014 }
2.2. Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт
господарської діяльності подає до НКРЕКП заяву за встановленою
формою (додаток 1).
2.3. Заява подається керівником юридичної особи,
громадянином-підприємцем або представником суб'єкта
господарської діяльності, повноваження якого засвідчується в
установленому порядку.
2.4. Відомості, що не вміщуються у відповідній графі бланка
заяви, оформлюються окремим додатком до заяви, який підписується
заявником та відповідальною посадовою особою, яка прийняла заяву.
При цьому у відповідній графі робиться запис "додається до заяви",
а в додатку до заяви записується назва відповідної графи. В графі
"Перелік документів, що додаються" робиться запис: "Відповідно до
Переліку документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії".
2.5. До заяви додаються документи згідно з Переліком
документів на певний вид господарської діяльності (додатки 2 -
7, 24). { Абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно
з Постановою НКРЕ N 541 ( z0575-06 ) від 26.04.2006, Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014 }
{ Абзац другий пункту 2.5 глави 2 виключено на підставі
Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014 }
{ Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }
2.6. Вимоги до документів, які надаються заявником:
у заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:
{ Абзац другий пункту 2.6 глави 2 в редакції Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від
22.01.2015 }
відомості про суб'єкта господарювання - заявника: { Абзац
третій пункту 2.6 глави 2 в редакції Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити,
ідентифікаційний код - для юридичної особи; { Абзац пункту 2.6
глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
прізвище, ім'я, по батькові, дані паспорта громадянина
України (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце
проживання), реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку
у паспорті); { Абзац пункту 2.6 глави 2 в редакції Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від
22.01.2015 }
вид господарської діяльності, на провадження якого заявник
має намір одержати ліцензію; { Абзац пункту 2.6 глави 2 в редакції
Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від
22.01.2015 }
відомості, зазначені у заяві, повинні бути в точній
відповідності з відомостями, зазначеними в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та
установчих документах; { Абзац сьомий пункту 2.6 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
{ Абзац восьмий пункту 2.6 глави 2 виключено на підставі
Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від
22.01.2015 }
документи, що додаються до заяви на видачу ліцензії,
надаються в 5 примірниках;
один із 5 примірників копії документів, які зазначені в
Переліку документів, повинен бути нотаріально посвідчений;
кожний екземпляр документів формується в окрему папку в
послідовності, визначеній відповідним Переліком документів
(додатки 2 - 7, 24); { Абзац пункту 2.6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою НКРЕ N 541 ( z0575-06 ) від 26.04.2006,
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від
22.01.2015 }
Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
{ Абзац пункту 2.6 глави 2 в редакції Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014 }
заява подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень; { Абзац пункту 2.6 глави 2 в редакції Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014 }
документи оформлені з порушенням вимог пункту 2.5 цієї глави
та цього пункту; { Абзац пункту 2.6 глави 2 в редакції Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014 }
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб -
підприємців немає відомостей про заявника або наявні відомості про
перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації
(перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення
господарської діяльності) чи про державну реєстрацію її
припинення (державну реєстрацію припинення господарської
діяльності фізичної особи - підприємця). { Абзац пункту 2.6 глави
2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики N 1001 ( z0874-14 ) від
10.07.2014 }
Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник
повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав для
залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строк не
пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про
видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви. { Абзац
пункту 2.6 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 1001
( z0874-14 ) від 10.07.2014 }
Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка
розглядається в порядку, встановленому цією Інструкцією. { Абзац
пункту 2.6 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 1001
( z0874-14 ) від 10.07.2014 }
{ Абзац пункту 2.6 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
{ Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }
2.7. НКРЕКП приймає рішення про видачу ліцензії або про
відмову в її видачі в термін не пізніше ніж 30 днів з дня
отримання заяви та відповідних документів.
Період припинення розгляду заяви не змінює визначений цим
пунктом термін.
2.8. Ліцензія оформлюється на бланку єдиного зразка,
підписується Головою НКРЕКП або членом НКРЕКП, який виконує його
обов'язки, і скріплюється печаткою НКРЕКП. Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }
2.9. Термін дії ліцензії встановлюється НКРЕКП, але не може
бути меншим ніж 3 роки і залишається незмінним у разі
переоформлення ліцензії, видачі її дубліката та заміни бланка
ліцензії.
2.10. Ліцензія видається після прийняття рішення про її
видачу.
Ліцензіат зобов'язаний провадити ліцензовану діяльність
відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних
умов. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення
якого встановлюють кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги для
провадження заявленого виду господарської діяльності. Пункт 2.10 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
{ Пункт 2.11 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }
{ Підпункт 2.12 пункту 2 вилучено на підставі Постанови НКРЕ
N 227 ( z0296-02 ) від 06.03.2002 }
2.12. Передача ліцензій іншим фізичним і юридичним особам
забороняється.
2.13. У видачі ліцензії може бути відмовлено рішенням НКРЕКП
у разі:
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
заявником;
недостатності в суб'єкта господарської діяльності власних
коштів (активів), неможливості додержання інших показників та
вимог, що обмежують ризики операцій на оптовому ринку
електроенергії, ринках газу, нафти та нафтопродуктів згідно з
нормативами, встановленими НКРЕКП;
неможливості здійснення заявником даного виду господарської
діяльності відповідно до ліцензійних умов.
У рішенні про відмову у видачі ліцензії, яке направляється
заявнику у письмовій формі у термін не пізніше 30 днів з дня
одержання заяви, зазначаються підстави відмови.
2.14. У разі прийняття рішення НКРЕКП про відмову у видачі
ліцензії одноразова плата за її видачу не повертається.
3. Порядок видачі дубліката ліцензії
3.1. У разі втрати ліцензії суб'єкт господарської
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це
НКРЕКП та подати заяву про видачу дубліката відповідної ліцензії
за встановленою формою (додаток 15).
3.2. Дублікат ліцензії видається суб'єкту господарської
діяльності в 10-денний термін після подання відповідної заяви.
У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої
приймається рішення про визнання недійсною ліцензії, що була
втрачена. { Абзац другий пункту 3.2 в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
Дублікат ліцензії підписується Головою НКРЕКП або членом
НКРЕКП, що виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою НКРЕКП.
3.3. У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі
виявлення розбіжностей між відомостями, викладеними у заяві на
видачу дубліката ліцензії і зазначеними у реєстрі виданих
ліцензій.
У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається
(надсилається) заявнику в письмовій формі у 10-денний термін після
прийняття відповідного рішення, зазначаються підстави відмови.
4. Порядок переоформлення ліцензії
4.1. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни:
місцезнаходження юридичної особи;
найменування юридичної особи; { Абзац третій пункту 4.1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
відомостей, зазначених у ліцензії, виданій
громадянину-підприємцю;
місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої
діяльності. { Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу
ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за встановленою
формою (додаток 16) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню,
документом, що засвідчує внесення плати за переоформлення
ліцензії, та відповідними документами або їх засвідченими в
установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.
У разі переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною місця
провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності
ліцензіат має також надати документи, визначені пунктом 2.5 глави
2 цієї Інструкції. Пункт 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 1001
( z0874-14 ) від 10.07.2014 }
{ Пункт 4.3 глави 4 виключено на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014 }
4.3. Документи, що додаються до заяви на переоформлення
ліцензії, надаються в 5-ти екземплярах і повинні відповідати
вимогам пункту 2.6 Інструкції.
Без надання необхідних документів або якщо надані документи
не відповідають вимогам пункту 2.6 Інструкції, заява не
розглядається.
Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється в
письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви.
{ Абзац третій пункту в редакції Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }
4.4. Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з
дня подання заяви разом з відповідними документами. До проведення
цього переоформлення діє раніше видана ліцензія.
Переоформлення ліцензії у зв'язку із зміною місця
провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності, якщо
ця зміна виникла у зв'язку з розширенням ліцензіатом території
своєї діяльності, здійснюється у порядку та в терміни, передбачені
для видачі ліцензії.
До проведення цього переоформлення діє раніше видана
ліцензія. Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }
4.5. У разі переоформлення оригінал раніше виданої ліцензії
зберігається в НКРЕКП у справі ліцензіата.
4.6. Переоформлення ліцензії здійснюється на новому бланку
ліцензії.
При цьому:
не підлягають зміні вид діяльності, термін дії ліцензії.
{ Абзац третій пункту із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
{ Абзац четвертий пункту виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
4.7. У разі прострочення суб'єктом господарської діяльності
терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія
підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі.

{ Главу 5 виключено на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }

{ Розділ 5-1 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }

{ Розділ виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 448 ( z0534-06 ) від
13.04.2006 }

6. Порядок зупинення дії ліцензії
6.1. НКРЕКП має право зупинити дію ліцензії у разі:
{ Абзац другий пункту виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 766
( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
невиконання ліцензіатом у визначений термін обов'язкових для
виконання рішень НКРЕКП щодо додержання ліцензійних умов.
{ Пункт виключено на підставі Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
6.3. Зупинення дії ліцензії у разі порушення ліцензійних умов
та невиконання у визначений термін рішень НКРЕКП
У разі виявлення під час перевірки або в матеріалах звітності
порушення ліцензійних умов НКРЕКП приймає рішення про усунення
виявлених порушень у визначений термін або рішення про зупинення
дії ліцензії.
Підставою для прийняття рішення НКРЕКП про усунення виявлених
порушень або зупинення дії ліцензії є також невиконання у
визначений термін рішень НКРЕКП щодо додержання ліцензійних умов.
Рішення НКРЕКП про усунення порушень або зупинення дії
ліцензії направляється ліцензіату разом з матеріалами, що
підтверджують виявлені порушення.
У рішенні НКРЕКП про усунення порушень або зупинення дії
ліцензії зазначаються:
повне найменування і поштові реквізити НКРЕКП та ліцензіата,
якому направляється рішення про усунення порушень або рішення про
зупинення дії ліцензії, а також номер і дата винесення
відповідного рішення;
обставини, на підставі яких винесене відповідне рішення
НКРЕКП, докази, що підтверджують ці обставини, і посилання на
відповідні нормативні акти;
вимоги НКРЕКП та термін їх виконання;
сума та розрахунок заборгованості за оплату поточної плати за
видачу ліцензії (якщо є така заборгованість);
перелік документів, що додаються.
Рішення НКРЕКП про усунення порушень або зупинення дії
ліцензії підписується Головою НКРЕКП або членом НКРЕКП, який
виконує його обов'язки, та надсилається адресатові рекомендованим
або цінним листом чи вручається під розписку.
Ліцензіати, які одержали рішення НКРЕКП про усунення порушень
або зупинення дії ліцензії, зобов'язані виконати обгрунтовані
вимоги НКРЕКП в установлений термін.
НКРЕКП може продовжити термін усунення порушення, якщо
ліцензіат не зміг своєчасно їх усунути, на що були обгрунтовані
підстави, про які ліцензіат протягом періоду, встановленого для
усунення порушень, письмово повідомив НКРЕКП.
Відповідь про результати виконання відповідного рішення
НКРЕКП підписується керівником чи заступником керівника ліцензіата
- юридичної особи (ліцензіатом або його представником) та
надсилається НКРЕКП рекомендованим або цінним листом чи вручається
відповідальній особі секретаріату під розписку в установлений
термін.
Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії направляється у
письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття
НКРЕКП такого рішення.
Копія рішення про зупинення дії ліцензії надсилається у
5-денний термін до податкового органу за місцезнаходженням
суб'єкта господарської діяльності для прийняття відповідного
рішення.
Якщо ліцензіат не виконав вимоги рішення НКРЕКП про усунення
порушень або зупинення дії ліцензії у встановлений термін, то
НКРЕКП може прийняти рішення про анулювання ліцензії як за
повторне або грубе порушення ліцензійних умов.
{ Пункт виключено на підставі Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
7. Поновлення дії ліцензії
{ Пункт виключено на підставі Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
7.2. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її
дія була зупинена за виявлені порушення, ліцензіат протягом
періоду, встановленого для усунення порушень, подає до НКРЕКП
матеріали, які підтверджують усунення порушень.
7.3. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії
ліцензії, НКРЕКП приймає рішення про її поновлення та повідомляє
про це ліцензіата.
7.4. Дата поновлення дії ліцензії може бути відкорегована з
урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної
плати.
7.5. Копія рішення про поновлення дії ліцензії надсилається у
5-денний термін з дня прийняття НКРЕКП такого рішення до органу
державної податкової адміністрації за місцезнаходженням ліцензіата
для прийняття відповідного рішення.
8. Анулювання ліцензії
8.1. НКРЕКП має право анулювати ліцензію у разі:
подання суб'єктом господарської діяльності заяви про
анулювання ліцензії;
виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії
чи в документах, що додаються до неї;
передачі суб'єктом господарської діяльності ліцензії іншій
особі;
повторного або грубого порушення ліцензійних умов;
неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, установлених для певного виду господарської діяльності;
{ Пункт доповнено абзацом шостим згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }
державної реєстрації припинення цивільної правоздатності
суб'єкта господарської діяльності. { Пункт доповнено абзацом
сьомим згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від 02.09.2005 }
8.2. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття
рішення про її анулювання або з дати скасування державної
реєстрації суб'єкта господарської діяльності.
8.3. Мотивоване рішення про анулювання ліцензії видається
(надсилається) у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з
дня прийняття НКРЕКП такого рішення.
8.4. Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається до
органу державної податкової служби за місцезнаходженням ліцензіата
в 5-денний термін для прийняття відповідного рішення.
{ Главу 9 виключено на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
{ Главу 10 виключено на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
9. Діловодство з питань ліцензування
9.1. Національна комісія , що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики, веде книгу обліку виданих ліцензій за
встановленою Положенням ( 753-99-п ) формою.
9.2. Діловодство з питань ліцензування здійснюється НКРЕКП
окремо по кожному суб'єкту господарської діяльності. Кожна
справа має подвійну нумерацію - порядковий номер справи та
реєстраційний номер ліцензії. У справі містяться всі документи,
подані для видачі ліцензії (дубліката) та її переоформлення, а
також відомості про суб'єкта господарської діяльності.
9.3. НКРЕКП веде реєстр виданих ліцензій та надсилає до
Єдиного ліцензійного реєстру інформацію в електронному вигляді за
формою, встановленою Положенням.
9.4. Після закінчення терміну дії ліцензії чи в разі її
анулювання матеріали передаються на зберігання в установленому
законодавством порядку.
Додаток 1

до пункту 2.2 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності

Заява

на видачу ліцензії
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, _________________________________________________________________

тел., факс, телекс) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і ________________________________________________________________,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) ісце здійснення діяльності _____________________________________,
організаційно-правова форма _____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ___________________________________________,
розрахунковий рахунок N __________________ в _____________________ _________________________________________________________________

(найменування кредитної установи) алютний рахунок N _____________________ в _______________________ _________________________________________________________________

(найменування кредитної установи) ________________________________________________________________,
просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності: _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
встановлена потужність ___________________________________________
річні обсяги _____________________________________________________
Термін дії ліцензії______________________________________________.
Надана в заяві інформація - достовірна.
З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження
господарської діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.
Перелік документів, що додаються: ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 199_ р. N ______
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
Додаток 2

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з

(видачу, переоформлення - потрібне вказати)

виробництва електроенергії (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється

ліцензійними умовами)
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 4 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378 ( z0968-11 )
від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 6 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378 ( z0968-11 )
від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (технічні характеристики | | |енергогенерувального об'єкта; схема електричних | | |з'єднань з позначенням приладів розрахункового обліку)| | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів господарської діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 9 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378 ( z0968-11 )
від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 10.|Копія документа, що підтверджує право власності | | |генеруючими потужностями або їх користування (із | | |підтвердженням належності цих генеруючих потужностей | | |на праві власності іншому суб'єкту господарювання | | |(фізичній особі)) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 11 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 12 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 } ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата _____________________
Підпис ______________________ Підпис ___________________

(відповідальної особи) (заявника)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }

Додаток 3

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з

(видачу, переоформлення - потрібне вказати)

передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 4 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378 ( z0968-11 )
від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 6 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378 ( z0968-11 )
від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (технічна характеристика | | |мереж; система обліку електроенергії; характеристика | | |електромереж) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів господарської діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних | | |витрат електроенергії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Розрахунок тарифів на передачу електроенергії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |господарської діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 12 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 13 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 } ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів:___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ______________________
Підпис ______________________ Підпис ____________________

(відповідальної особи) (заявника)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011, Постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }

Додаток 4

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви про ______________________________________________________ ліцензії з

(видачу, переоформлення або внесення змін до
ліцензії щодо території здійснення ліцензованої діяльності)
розподілу електричної енергії (передачі електричної

енергії місцевими (локальними) електромережами)
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 4 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378 ( z0968-11 )
від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 6 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378 ( z0968-11 )
від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (річний баланс надходження, | | |розподілу та обсягів власного споживання | | |електроенергії за рівнями напруги; опис систем обліку | | |електроенергії, що використовується заявником, у тому| | |числі і погодинних; технічна характеристика мереж; | | |звітні та нормативні витрати ел. енергії за минулий | | |рік; структура органу диспетчерського управління) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів господарської діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 9 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378 ( z0968-11 )
від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних | | |витрат електроенергії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Розрахунок тарифів на розподіл електричної енергії | | |(передачу)електричної енергії місцевими (локальними) | | |електромережами) за класами напруги | | ---+------------------------------------------------------+-----| 12 |Опис території здійснення ліцензованої діяльності за | | |формою, наведеною у додатку 22 Інструкції | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 13 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 14 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 } ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата _____________________
Підпис ______________________ Підпис ___________________

(відповідальної особи) (заявника)
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 786
( z0629-02 ) від 17.07.2002, N 1378 ( z0968-11 ) від 28.07.2011,
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014, Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від
22.01.2015 }

Додаток 5

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви про ______________________________________________________ ліцензії з

(видачу, переоформлення або внесення змін до іцензії щодо території здійснення ліцензованої діяльності)
постачання електроенергії гарантованим постачальником

електричної енергії/постачання електричної енергії

за регульованим тарифом
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 4 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 6 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (річний обсяг власного | | |споживання електроенергії за рівнями напруги; опис | | |системи обліку електроенергії, у тому числі і | | |погодинних; опис структури органу диспетчерського | | |управління) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 8 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Розрахунок тарифів на постачання електроенергії | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 10 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Опис закріпленої території за формою, наведеною у | | |додатку 23 до Інструкції | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 12 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 13 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 } ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 786
( z0629-02 ) від 17.07.2002, N 1063 ( z0905-08 ) від 04.09.2008,
N 1378 ( z0968-11 ) від 28.07.2011, Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014, Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }

Додаток 6

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з

(видачу, переоформлення - потрібне вказати)
постачання електроенергії незалежним

електропостачальником/постачання електричної енергії за

нерегульованим тарифом
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 4 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 6 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів господарської діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 9 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 10 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 11 виключено на підставі Постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }
|---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 12 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 13 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 } ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011, Постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 1001
( z0874-14 ) від 10.07.2014, Постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }

Додаток 7

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з

(видачу, переоформлення - потрібне вказати)

оптового постачання електроенергії
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 4 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 6 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів господарської діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 9 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|---+------------------------------------------------------+-----| Пункт 10 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 } ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011, Постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }

{ Додаток 8 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }
{ Додаток 9 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }

{ Додаток 10 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }

{ Додаток 11 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }

{ Додаток 12 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }

{ Додаток 13 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }

{ Додаток 14 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }

Додаток 15

до пункту 3.1 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності
Заява

на видачу дубліката ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, _________________________________________________________________

тел., факс, телекс) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і ________________________________________________________________,
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, тел., факс)
організаційно-правова форма _____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи ____________________________
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії _____________________________________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________

(зазначити причини) _________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 199_ р. N _____
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)
{ Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від
22.01.2015 }
Додаток 16

до пункту 4.2 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності
Заява

на переоформлення ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, _________________________________________________________________

тел., факс, телекс) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і ________________________________________________________________,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) дентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи ___________________________,
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________,
дата видачі та термін дії ліцензії ______________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________

(зазначити причину) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються: ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 199_ р. N _____
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)
{ Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від
22.01.2015 }
{ Додаток 17 виключено на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }

{ Додаток виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 448 ( z0534-06 ) від
13.04.2006 }

{ Додаток виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 448 ( z0534-06 ) від
13.04.2006 }

{ Додаток виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }

{ Додаток виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 766 ( z1068-05 ) від
02.09.2005 }

Додаток 21

до Інструкції про порядок

ліцензування Національною

комісією, що здійснює

державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності

_____________________________________________________

(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)
ТЕРИТОРІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЦЕНЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ* _________________________________________________________________

Підпис ліцензіата (заявника
на отримання ліцензії)
М.П. Дата
* Опис території здійснення ліцензованої діяльності має
містити: а) назву адміністративно-територіальної одиниці, на території
якої розташовані місцеві (локальні) електричні мережі, що
перебувають у власності ліцензіата; б) географічні карти з нанесеними на них кордонами територій,
де розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата (із
зазначенням точок розмежування балансової належності з іншими
ліцензіатами); в) перелік об'єктів електроенергетики, що перебувають у
власності ліцензіата, із зазначенням назв
адміністративно-територіальних одиниць, де вони розташовані, акти
розмежування балансової належності, узгоджені з іншими
ліцензіатами, перелік місць встановлення та характеристики вузлів
обліку в точках розмежування балансової належності. Перелік об'єктів електроенергетики не надається ліцензіатом,
якщо його територією здійснення ліцензованої діяльності є
територія всієї адміністративно-територіальної одиниці.
{ Інструкцію доповнено додатком згідно з Постановою НКРЕ N 786
( z0629-02 ) від 17.07.2002; в редакції Постанови НКРЕ N 1063
( z0905-08 ) від 04.09.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від
22.01.2015 }

Додаток 22

до Інструкції про порядок

ліцензування Національною

комісією, що здійснює

державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності

_____________________________________________________

(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)
ЗАКРІПЛЕНА ТЕРИТОРІЯ* _________________________________________________________________
Підпис ліцензіата (заявника
на отримання ліцензії)
М.П. Дата
* Опис закріпленої території має містити: а) назву адміністративно-територіальної одиниці, на території
якої розташовані місцеві (локальні) електричні мережі, що
перебувають у власності ліцензіата, та електричні мережі
споживачів, які живляться від мереж ліцензіата або від приєднаних
до мереж ліцензіата інших власників мереж, які не мають ліцензії
на постачання електричної енергії за регульованим тарифом; б) географічні карти з нанесеними на них кордонами територій,
де розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата та
його споживачів, що живляться безпосередньо від мереж ліцензіата
або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників мереж, які
не мають ліцензії на постачання електричної енергії за
регульованим тарифом (із зазначенням точок розмежування балансової
належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних
мереж); в) перелік об'єктів електроенергетики, що перебувають у
власності ліцензіата, із зазначенням назв
адміністративно-територіальних одиниць, де вони розташовані, акти
розмежування балансової належності, узгоджені з іншими власниками
електричних мереж. Перелік об'єктів електроенергетики не надається ліцензіатом,
якщо його закріпленою територією є територія всієї
адміністративно-територіальної одиниці.
{ Інструкцію доповнено додатком згідно з Постановою НКРЕ N 786
( z0629-02 ) від 17.07.2002; в редакції Постанови НКРЕ N 1063
( z0905-08 ) від 04.09.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг N 59 ( z0151-15 ) від
22.01.2015 }

Додаток 23

до пункту 2.5 Інструкції

про порядок ліцензування

Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних

послуг, певних видів господарської

діяльності

Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________ ліцензії з

(видачу, переоформлення - потрібне вказати)
комбінованого виробництва теплової та електричної енергії

------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв- | з/п | |ність | | | +/0 | ----+----------------------------------------------------+------| 1 |Заява | | ----+----------------------------------------------------+------| 2 |Доручення на право представництва заявника (у разі | | |потреби) | | ----+----------------------------------------------------+------| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ----+----------------------------------------------------+------| Пункт 4 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|----+----------------------------------------------------+------| 5 |Копії установчих документів (для юридичних осіб), | | |нотаріально посвідчені | | ----+----------------------------------------------------+------| 6 |Опис заявленої діяльності (у тому числі перелік | | |когенераційних установок, які перебувають у | | |власності заявника, опис системи обліку електричної | | |та теплової енергії та копія дозволу на виконання | | |робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію | | |(застосування) машин, механізмів, устаткування | | |підвищеної небезпеки | | ----+----------------------------------------------------+------| Пункт 7 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|----+----------------------------------------------------+------| 8 |Копія документа, що підтверджує право власності на | | |когенераційні установки | | ----+----------------------------------------------------+------| Пункт 9 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 }
|----+----------------------------------------------------+------| Пункт 10 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011 } ----------------------------------------------------------------- Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник
формується в окремій папці у визначеній у цьому Переліку
послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів_____________________
Усього прийнято _______________________________ документів

(кількість літерами)
Дата ______________________ Дата ___________________________ Підпис ____________________ Підпис _________________________

відповідальної особи заявника
{ Інструкцію доповнено додатком згідно з Постановою НКРЕ N 541
( z0575-06 ) від 26.04.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановами НКРЕ N 941 ( z0694-10 ) від 29.07.2010, N 1378
( z0968-11 ) від 28.07.2011, Постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг N 59 ( z0151-15 ) від 22.01.2015 }

{ Додаток виключено на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 1001 ( z0874-14 ) від 10.07.2014 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: