open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 279 від 16.11.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

6 грудня 1999 р.
vd991116 vn279 за N 838/4131

Про затвердження Положення про порядок проведення

операцій зменшення зовнішніх державних боргових

зобов'язань з використанням казначейських векселів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну

N 21 ( z0094-00 ) від 01.02.2000 )
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
16.07.99 N 1274-35 "Про додаткові заходи щодо економії коштів
державного бюджету з погашення та обслуговування державного боргу
України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення операцій
зменшення зовнішніх державних боргових зобов'язань з використанням
казначейських векселів (далі - Положення), що додається. ( Пункт 2 виключено на підставі Наказу Мінфіну N 21
( z0094-00 ) від 01.02.2000 ) 2. Доручити ДП "Укрспецфін" за
рахунок власних коштів здійснювати операції з цінними паперами, що
спрямовуються для дострокового погашення зовнішніх державних
боргових зобов'язань (додаток 1 до Положення), на умовах,
визначених для суб'єктів господарювання згідно з цим Положенням.
Міністр І.О.Мітюков
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

16.11.99 N 279
Положення про порядок проведення операцій зменшення

зовнішніх державних боргових зобов'язань з

використанням казначейських векселів
Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 16 липня 1999 року N 1274-35 "Про додаткові
заходи щодо економії коштів державного бюджету з погашення та
обслуговування державного боргу України". Цим Положенням
регламентується порядок проведення операцій зменшення зовнішніх
державних боргових зобов'язань з використанням казначейських
векселів. 1. Учасниками розрахунків є: - суб'єкти господарювання, які є резидентами України та
власниками зовнішніх державних боргових зобов'язань. Перелік
зовнішніх державних боргових зобов'язань України, які можуть бути
достроково погашені шляхом купівлі з використанням казначейських
векселів, наведений у додатку 1; - Міністерство фінансів України; - Головне управління Державного казначейства України (далі -
Держказначейство). 2. За бажанням суб'єктів господарювання, визначених пунктом 1
Положення, Міністерством фінансів України відповідно до Положення
можуть здійснюватись операції купівлі у них зовнішніх державних
боргових зобов'язань (далі - Папери), за якими проводяться
розрахунки казначейськими векселями. Казначейські векселі можуть
бути використані для погашення заборгованості суб'єктів
господарювання перед державним бюджетом (крім заборгованості перед
державними цільовими фондами). 3. Для продажу Паперів відповідно до цього Положення суб'єкт
господарювання подає до Міністерства фінансів України заяву в
довільній формі. До заяви додається документ, який підтверджує
право власності на Папери в суб'єкта господарювання (депозитарне
свідоцтво, договір тощо).
4. Управління зовнішнього боргу Міністерства фінансів України
у тижневий термін розглядає заяву в такій послідовності: 4.1. Розраховує залікову вартість Паперів. Механізм
розрахунку залікової вартості Паперів, які є предметом договору
купівлі-продажу відповідно до Положення, наведений у додатку 2. 4.2. Готує та передає суб'єкту господарювання проект
договору про розрахунки при операціях з цінними паперами (проект
типового Договору - додаток 3).
5. Підписаний та належним чином завірений суб'єктом
господарювання договір подається Управлінням зовнішнього боргу
Міністерства фінансів України на підпис Міністру фінансів або
виконуючому обов'язки Міністра фінансів. 6. На підставі підписаного договору суб'єкт господарювання
видає доручення на зарахування Паперів на депозитарний рахунок
Міністерства фінансів України. 7. Після набуття Міністерством фінансів України права
власності на Папери, що засвідчене відповідними документами,
Управління зовнішнього боргу Міністерства фінансів України на
протязі одного робочого дня готує проект довідки про залікову
вартість Паперів (додаток 4), яка перерахована в гривні за
офіційним курсом Національного банку України на дату набуття
Міністерством фінансів України права власності на Папери, та подає
його на підпис Міністру фінансів або виконуючому обов'язки
Міністра фінансів. 8. Держказначейство на підставі довідки про залікову
вартість Паперів протягом двох робочих днів готує рішення про
забезпечення видатків казначейськими векселями (додаток 5) на
суму, визначену в цій довідці, та подає його на затвердження
Міністру фінансів або виконуючому обов'язки Міністра фінансів. Після затвердження рішення про забезпечення видатків
казначейськими векселями Держказначейство протягом двох робочих
днів виписує на зазначену суму казначейські векселі та здійснює
іменний індосамент на суб'єкта господарювання без фактичної їх
видачі. Крім того, Держказначейство видає суб'єктам господарювання
довідку про право володіння казначейськими векселями (виписку з
реєстру казначейських векселів) та складає акт
приймання-передавання зазначених векселів у встановленому порядку. Зазначені векселі виписуються в межах сум, передбачених у
Державному бюджеті за статтею "Обслуговування зовнішнього
державного боргу" та за підрозділом III "Зовнішнє фінансування"
розділу III "Класифікація фінансування бюджету", а також у межах
надходжень, за рахунок яких законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік передбачається погашення та
обслуговування державного зовнішнього боргу. Випуск векселів здійснюється окремо за статтею
"Обслуговування зовнішнього державного боргу" та за підрозділом
III "Зовнішнє фінансування" розділу III "Класифікація фінансування
бюджету". Подальший обіг та погашення казначейських векселів
здійснюються у встановленому законодавством порядку. Погашення
казначейських векселів здійснюється Держказначейством шляхом
зарахування суми векселя у сплату його держателем заборгованості з
податків, зборів (обов'язкових та інших платежів), що в повному
обсязі надходять до державного бюджету. Пункт 8 в редакції Наказу Мінфіну N 21 ( z0094-00 ) від
01.02.2000 ) 9. На підставі документа, що засвідчує набуття Міністерством
фінансів України права власності на Папери, Управління зовнішнього
боргу Міністерства фінансів України на протязі двох робочих днів
готує проект довідки про суму, яка прирівнюється до суми
надходження валютної виручки на рахунок суб'єкта господарювання
(додаток 6). Довідка після підписання Міністром фінансів
передається суб'єкту господарювання. При цьому, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.99 N 1274-35 "Про
додаткові заходи щодо економії коштів державного бюджету з
погашення та обслуговування державного боргу України" перебіг
строку повернення валютної виручки припиняється з дати набуття
Міністерством фінансів України прав власності на Папери, суб'єкт
господарської діяльності - експортер отримує право на
відшкодування ПДВ, передбачене пунктом 8.1 статті 8 Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ). З метою визначення
експортних обсягів продажу товарів (робіт, послуг) застосовується
залікова вартість Паперів.
Заступник начальника
Управління зовнішнього боргу М.І.Бланк
Додаток 1

до п.2 Положення
Перелік зовнішніх державних боргових зобов'язань України, які можуть бути достроково погашені шляхом купівлі з

використанням казначейських векселів
------------------------------------------------------------------ N | Емітент | Назва/ISIN | Валюта | /п| | | | --+----------------------+----------------------+---------------| 1 | Україна |Облігації державної | Долар США | | |зовнішньої позики | | | |України 1995 року | | | | | | 2 |E.M. Sovereing Finance| XS 0092010411 | Долар США | |B.V. | | | 3 |Chase Manhattan Bank | DE 0001976850 | Німецька марка| |Luxembourg S. A. | | | 4 |Bankers Trust | XS 0085412053 | Євро | |Luxembourg | | | 5 |Chase Manhattan Bank | XS 0091945922 | Долар США | |Luxembourg S. A. | | | -----------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Управління зовнішнього боргу М.І.Бланк
Додаток 2

до п.4.1 Положення
Механізм розрахунку залікової вартості Паперів, які є предметом договору купівлі-продажу відповідно до Положення
Залікова вартість Паперів визначається за формулою
КП СПk КК СКk КДПК ВЦП = E ------------ + E ------------ - НОМ * ----- * КС, k=1 ДПk k=1 ДКk 360

(---) (---) 360 360

(1+ДХД) (1+ДХД)
де E - сума;
ЗВЦП - залікова вартість цінних паперів, які є предметом

договору купівлі-продажу, у валюті випуску цінних

паперів; ДХД - величина річної дохідності, визначена в розмірі 45%

річних; КП - кількість платежів з погашення, що мають бути здійснені

за цінними паперами, які є предметом договору

купівлі-продажу; СПk - сума k-го платежу з погашення цінних паперів, які є

предметом договору купівлі-продажу у валюті випуску

цінних паперів; ДПk - кількість днів у періоді від дати договору

купівлі-продажу цінних паперів до дати k-го платежу з

погашення цінних паперів, які є предметом договору

купівлі-продажу; КК - кількість купонних платежів, що мають бути здійснені за

цінними паперами, які є предметом договору

купівлі-продажу; СКk - сума k-го купонного платежу за цінними паперами, які є

предметом договору купівлі-продажу у валюті випуску

цінних паперів; ДКk - кількість днів у періоді від дати договору

купівлі-продажу цінних паперів до дати k-го купонного

платежу за цінними паперами, які є предметом договору

купівлі-продажу; НОМ - сума платежів з погашення, що мають бути здійснені за

цінними паперами, які є предметом договору

купівлі-продажу у валюті випуску цінних паперів; КДПК - кількість днів у періоді з дати останньої попередньої

сплати купонного платежу до дати договору

купівлі-продажу; КС - ставка купону, що визначена умовами випуску цінних

паперів, які є предметом договору купівлі-продажу. Кількість днів у періоді визначається на підставі фактичної
кількості днів у періоді.
Приклад розрахунку
Дата операції: 9 листопада 1999 року
Опис цінних паперів: -------------------------------------------------------------------------- Емітент |Дата останньої | Остання |Валюта| ISIN | |попередньої сплати|дата платежу| | | |купонного платежу |з погашення | | | ---------------------+------------------+------------+------+------------| Chase Manhattan Bank | 26.02.99 | 26.02.01 | DEM |DE0001976850| Luxembourg S.A. | | | | | --------------------------------------------------------------------------
КП = 1 (один платіж з погашення); КК = 2 (два платежі з виплати купонів); НОМ = 1000; КС = 16 %.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | СКк | Опис | ДПк | Опис |1+ДХД| ДПk | ДКk | СПk | СКk | платежу | --- | | --- | | | (---)| (---) | ----------- | ----------- | | СПк | | ДКк | | | 360 | 360 | ДПk | ДКk | | | | | | |(1+ДХД) |(1+ДХД) | (---) | (---) | | | | | | | | | 360 | 360 | | | | | | | | | (1+ДХД) | (1+ДХД) | --------+-----+---------------+-----+-----------------+-----+----------+-----------+-------------+-------------| 26.02.00| 160 |Купонний платіж| 109 |Кількість днів у |1,45 | - |1,119073586| - | 142,98 | | |СК1 | |періоді ДК1 | | | | | | --------+-----+---------------+-----+-----------------+-----+----------+-----------+-------------+-------------| 26.02.01| 160 |Купонний платіж| 475 |Кількість днів у |1,45 | |1,632736547| | | | |СК2 | |періоді ДК2 | | - | | - | 97,99 | --------+-----+---------------+-----+-----------------+-----+----------+-----------+-------------+-------------| 26.02.01| 1000|Платіж з | | | | |1,632736547| | | | |погашення СП1 | 475 |Кількість днів у |1,45 | - | | - | 612,47 | | | | |періоді ДП2 | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------| РАЗОМ | 612,47 | 240,97 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КДПК 256

НОМ * ------ * КС = 1000 * --- * 0,16 = 113,78 360 360
Ціна = 612,47 + 240,97 - 113,78 = 739,66 німецької марки.
Заступник начальника
Управління зовнішнього боргу М.І.Бланк
( Додаток 2 в редакції Наказу Мінфіну N 21 ( z0094-00 ) від
01.02.2000 )
Додаток 3

до п.4.2 Положення
Типовий договір

про розрахунки при операціях з цінними паперами
м.Київ
_______________________________ (далі - Продавець) в особі (назва суб'єкта господарювання) ________________________________________, що діє на підставі
(прізвище, ім'я, по батькові керівника) ____________________________, та Міністерство фінансів України в
особі Міністра ________________ (далі - Покупець), що діє на
підставі Положення про Міністерство фінансів України та постанови
Кабінету Міністрів України від 16 липня 1999 року N 1274-35
"Про додаткові заходи щодо економії коштів державного бюджету з
погашення та обслуговування державного боргу України", уклали цей
Договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Продавець передає у власність Покупця, а Покупець приймає від
Продавця такі цінні папери (далі - Облігації) та розраховується за
них на умовах цього Договору: Емітент: _____________________________; Категорія: _____________________________; Номінал: _____________________________; Кількість цінних паперів _______________; Ціна: __________________________________; Вартість пакета: _______________________.
2. СУМА ДОГОВОРУ
Сума цього Договору становить ______________________________.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Продавець зобов'язується забезпечити списання Облігацій
зі свого рахунку та зарахування їх на рахунок Покупця в термін до ___________.

3.2. Покупець, після підтвердження отримання Облігацій,
зобов'язується протягом п'яти банківських днів здійснити іменний
індосамент казначейського векселя на Продавця на суму, вказану в
пункті 2 цього Договору, яка перерахована в гривні за офіційним
курсом Національного банку України на дату набуття Міністерством
фінансів України права власності на Облігації. У разі невиконання вимог Статті пункту 3.1 цього Договору
Продавець протягом двох банківських днів зобов'язаний сплатити
Покупцю штраф у розмірі _____ відсотків суми, вказаної в пункті
2.1 цього Договору. У разі невиконання вимог Статті пункту 3.2 цього Договору
Покупець зобов'язаний повернути Продавцю неоплачені Облігації
протягом двох тижнів.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або
часткове невиконання цього Договору, якщо таке невиконання
обумовлено надзвичайними та невідворотними явищами (включаючи
стихійне лихо, пожежі, страйки, міжнародно-правові та державні
акти, що мають прямий вплив на цей Договір), які не залежать від
волі Сторін (виникли після набуття чинності цим Договором) і які
неможливо було передбачити на момент укладення цього Договору
(далі - форс-мажорні обставини). 4.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за цим
Договором унаслідок виникнення форс-мажорних обставин, повинна в
чотириденний термін повідомити про це другу Сторону. До
повідомлення має додаватися акт Торгово-промислової палати
України.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони
керуються чинним законодавством України. 5.2. Зміни, доповнення та додатки до цього Договору
складаються в письмовій формі, підписуються Сторонами належним
чином і є невід'ємними частинами цього Договору. 5.3. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
6. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ
Цей Договір набуває чинності з моменту підписання.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
Договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим
Договором.
8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Покупець Продавець
Міністерство фінансів України _______________________________
Україна, 01008, м. Київ-8, (назва суб'єкта господарювання)
вул. Грушевського, 12/2 _______________________________ Депозитарний рахунок (прізвище, ім'я, по батькові ОД S.W.I.F.T. керівника)
КОД
Номер рахунку
Банк
Місце печатки Місце печатки
Міністр фінансів України ________ Керівник Продавця ___________

(підпис) (підпис)
Заступник начальника
Управління зовнішнього боргу М.І.Бланк
Додаток 4

до п.7 Положення
Довідка

про залікову вартість Паперів
------------------------------------------------------------------ омер Договору | Залікова вартість Паперів | упівлі-продажу Паперів |------------------------------------| |У валюті зобов'язань| У гривнях | ---------------------------+--------------------+---------------| 1 | 2 | 3 | ---------------------------+--------------------+---------------| ___________________________|____________________|_______________| ___________________________|____________________|_______________|

Міністр фінансів України (підпис)

(дата) М.П.
Заступник начальника
Управління зовнішнього боргу М.І.Бланк
Додаток 5

до п.8 Положення
Затверджую

Міністр фінансів України ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище) ________________

(дата)
Рішення N

від ________________

(дата)

про забезпечення видатків казначейськими векселями

на _________________

(місяць, квартал)
------------------------------------------------------------------ N | Головні | | | | | | |Термін | /п|розпорядники| КФК | КВК |КЕКВ | КФБЗ| КФТК| Сума |погашення | | коштів | | | | | | | | --+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | --+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----------| __|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_______|__________| __|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_______|__________| __|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_______|__________| | ВСЬОГО | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
(сума літерами) _______________________
Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України ____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Заступник начальника
Управління зовнішнього боргу М.І.Бланк
Додаток 6

до п.9 Положення
Довідка про суму, яка прирівнюється до суми надходження

валютної виручки на рахунок суб'єкта господарювання
Дана _____________________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, назва суб'єкта господарювання)
про те, що за станом на _______________ ним передано у власність
Міністерству фінансів України ________________ на суму, яка
становить _________________

(назва Паперів) _________________________________________________________________

(залікова вартість Паперів у валюті зобов'язання) бо ______________ грн. (залікова вартість Паперів, перерахована у
гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату
набуття Міністерством фінансів України права власності на Папери)
і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.99
N 1274-35 "Про додаткові заходи щодо економії коштів державного
бюджету з погашення та обслуговування державного боргу України"
прирівнюється до суми надходження валютної виручки на рахунок
платника. При цьому, перебіг терміну строку повернення валютної
виручки припиняється з дати переходу прав власності на Папери до
Міністерства фінансів України "___"______ _____ р., суб'єкт
господарювання - експортер отримує право на відшкодування ПДВ,
передбачене пунктом 8.1 статті 8 Закону України "Про податок на
додану вартість". З метою визначення експортних обсягів продажу
товарів (робіт, послуг) застосовується залікова вартість Паперів,
право власності на які було набуто в результаті експорту товарів
(робіт, послуг).
Міністр фінансів України (підпис)

М.П.
Реєстраційний номер ____________ "___" _______ ____ р.
Заступник начальника
Управління зовнішнього боргу М.І.Бланк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: