open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 21 від 01.02.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2000 р.

за N 94/4315
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 1365 ( z1301-11 ) від 31.10.2011 }
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від
16 листопада 1999 року N 279 та затвердженого ним Положення
про порядок проведення операцій зменшення зовнішніх державних
боргових зобов'язань з використанням казначейських векселів

У зв'язку з ліквідацією спеціалізованого державного
підприємства "Укрспецфін" відповідно до Указу Президента України
від 24 грудня 1999 року N 1618 ( 1618/99 ) "Про скасування
постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1998 року N 1573
та від 6 березня 1999 року N 321" Н А К А З У Ю:
1. Пункт 2 наказу Міністерства фінансів України від 16.11.99
N 279 ( z0838-99 ) "Про затвердження Положення про порядок
проведення операцій зменшення зовнішніх державних боргових
зобов'язань з використанням казначейських векселів" виключити. 2. Затвердити зміни до Положення про порядок проведення
операцій зменшення зовнішніх державних боргових зобов'язань з
використанням казначейських векселів, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 16 листопада 1999 року N 279 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 1999 року
за N 838/4131 ( z0838-99 ), що додаються.
Міністр І.О.Мітюков
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

01.02.2000 N 21
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2000 р.

за N 94/4315
Зміни до Положення про порядок проведення операцій

зменшення зовнішніх державних боргових зобов'язань

з використанням казначейських векселів ( z0838-99 )
1. Пункт 8 викласти в такій редакції: "8. Держказначейство на підставі довідки про залікову
вартість Паперів протягом двох робочих днів готує рішення про
забезпечення видатків казначейськими векселями (додаток 5) на
суму, визначену в цій довідці, та подає його на затвердження
Міністру фінансів або виконуючому обов'язки Міністра фінансів. Після затвердження рішення про забезпечення видатків
казначейськими векселями Держказначейство протягом двох робочих
днів виписує на зазначену суму казначейські векселі та здійснює
іменний індосамент на суб'єкта господарювання без фактичної їх
видачі. Крім того, Держказначейство видає суб'єктам господарювання
довідку про право володіння казначейськими векселями (виписку з
реєстру казначейських векселів) та складає акт
приймання-передавання зазначених векселів у встановленому порядку. Зазначені векселі виписуються в межах сум, передбачених у
Державному бюджеті за статтею "Обслуговування зовнішнього
державного боргу" та за підрозділом III "Зовнішнє фінансування"
розділу III "Класифікація фінансування бюджету", а також у межах
надходжень, за рахунок яких законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік передбачається погашення та
обслуговування державного зовнішнього боргу. Випуск векселів здійснюється окремо за статтею
"Обслуговування зовнішнього державного боргу" та за підрозділом
III "Зовнішнє фінансування" розділу III "Класифікація фінансування
бюджету". Подальший обіг та погашення казначейських векселів
здійснюються у встановленому законодавством порядку. Погашення
казначейських векселів здійснюється Держказначейством шляхом
зарахування суми векселя у сплату його держателем заборгованості з
податків, зборів (обов'язкових та інших платежів), що в повному
обсязі надходять до державного бюджету". 2. Додаток 2 до п. 4.1 Положення викласти в такій редакції:
"Додаток 2

до п.4.1 Положення
Механізм розрахунку залікової вартості Паперів, які є предметом договору купівлі-продажу відповідно до Положення
Залікова вартість Паперів визначається за формулою
КП СПk КК СКk КДПК ВЦП = E ------------ + E ------------ - НОМ * ----- * КС, k=1 ДПk k=1 ДКk 360

(---) (---) 360 360

(1+ДХД) (1+ДХД)
де E - сума;
ЗВЦП - залікова вартість цінних паперів, які є предметом

договору купівлі-продажу, у валюті випуску цінних

паперів; ДХД - величина річної дохідності, визначена в розмірі 45%

річних; КП - кількість платежів з погашення, що мають бути здійснені

за цінними паперами, які є предметом договору

купівлі-продажу; СПk - сума k-го платежу з погашення цінних паперів, які є

предметом договору купівлі-продажу у валюті випуску

цінних паперів; ДПk - кількість днів у періоді від дати договору

купівлі-продажу цінних паперів до дати k-го платежу з

погашення цінних паперів, які є предметом договору

купівлі-продажу; КК - кількість купонних платежів, що мають бути здійснені за

цінними паперами, які є предметом договору

купівлі-продажу; СКk - сума k-го купонного платежу за цінними паперами, які є

предметом договору купівлі-продажу у валюті випуску

цінних паперів; ДКk - кількість днів у періоді від дати договору

купівлі-продажу цінних паперів до дати k-го купонного

платежу за цінними паперами, які є предметом договору

купівлі-продажу; НОМ - сума платежів з погашення, що мають бути здійснені за

цінними паперами, які є предметом договору

купівлі-продажу у валюті випуску цінних паперів; КДПК - кількість днів у періоді з дати останньої попередньої

сплати купонного платежу до дати договору

купівлі-продажу; КС - ставка купону, що визначена умовами випуску цінних

паперів, які є предметом договору купівлі-продажу. Кількість днів у періоді визначається на підставі фактичної
кількості днів у періоді.
Приклад розрахунку
Дата операції: 9 листопада 1999 року
Опис цінних паперів: -------------------------------------------------------------------------- Емітент |Дата останньої | Остання |Валюта| ISIN | |попередньої сплати|дата платежу| | | |купонного платежу |з погашення | | | ---------------------+------------------+------------+------+------------| Chase Manhattan Bank | 26.02.99 | 26.02.01 | DEM |DE0001976850| Luxembourg S.A. | | | | | --------------------------------------------------------------------------
КП = 1 (один платіж з погашення); КК = 2 (два платежі з виплати купонів); НОМ = 1000; КС = 16 %.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | СКк | Опис | ДПк | Опис |1+ДХД| ДПk | ДКk | СПk | СКk | платежу | --- | | --- | | | (---)| (---) | ----------- | ----------- | | СПк | | ДКк | | | 360 | 360 | ДПk | ДКk | | | | | | |(1+ДХД) |(1+ДХД) | (---) | (---) | | | | | | | | | 360 | 360 | | | | | | | | | (1+ДХД) | (1+ДХД) | --------+-----+---------------+-----+-----------------+-----+----------+-----------+-------------+-------------| 26.02.00| 160 |Купонний платіж| 109 |Кількість днів у |1,45 | - |1,119073586| - | 142,98 | | |СК1 | |періоді ДК1 | | | | | | --------+-----+---------------+-----+-----------------+-----+----------+-----------+-------------+-------------| 26.02.01| 160 |Купонний платіж| 475 |Кількість днів у |1,45 | |1,632736547| | | | |СК2 | |періоді ДК2 | | - | | - | 97,99 | --------+-----+---------------+-----+-----------------+-----+----------+-----------+-------------+-------------| 26.02.01| 1000|Платіж з | | | | |1,632736547| | | | |погашення СП1 | 475 |Кількість днів у |1,45 | - | | - | 612,47 | | | | |періоді ДП2 | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------| РАЗОМ | 612,47 | 240,97 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КДПК 256

НОМ * ------ * КС = 1000 * --- * 0,16 = 113,78 360 360
Ціна = 612,47 + 240,97 - 113,78 = 739,66 німецької марки".
Заступник начальника
Управління зовнішнього боргу М.І.Бланк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: