open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 листопада 1999 р. N 2120

Київ
Про затвердження Порядку проведення розслідувань

з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або

недружніх дій з боку інших держав, митних союзів

чи економічних угруповань щодо законних прав

та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності України

Відповідно до статті 29 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення розслідувань з метою
встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку
інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо
законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 листопада 1999 р. N 2120
ПОРЯДОК

проведення розслідувань з метою встановлення фактів
дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав,
митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав
та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
1. Цей Порядок визначає механізм проведення розслідувань з
метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з
боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України (далі -
дискримінаційні дії).
2. Під дискримінаційними діями розуміються дії, що ставлять
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України у гірше
становище порівняно з іноземними суб'єктами господарювання.
3. Розслідування з метою встановлення фактів дискримінаційних
дій проводить МЗЕЗторг після закінчення перевірки даних, наведених
у заяві, що подається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
України (далі - заява) під розписку чи рекомендованим листом до
МЗЕЗторгу, або інформації, що надійшла від торговельно-економічних
місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном
(далі - інформація місії).
4. У заяві (інформації місії) зазначаються:
назва відповідного та/або компетентного органу іншої держави,
митного союзу чи економічного угруповання (далі - іноземний
компетентний орган), які вчинили/чинять дискримінаційну дію, їх
юридична адреса, контактні телефони, факс, адреса електронної
пошти;
факт (факти) дискримінаційних дій з посиланням на джерела
інформації.
До заяви (інформації місії) додаються:
копії документів, що підтверджують факт (факти)
дискримінаційних дій (з перекладом українською мовою);
копії документів, на підставі яких було прийнято рішення про
вчинення дискримінаційних дій (з перекладом українською мовою).
У заяві також зазначається юридична адреса суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності України, його контактні телефони,
факс, адреса електронної пошти.
5. У разі застосування в країні перебування місії
антидемпінгових, антисубсидиційних, спеціальних заходів та заходів
відповідно до норм ГАТТ/СОТ стосовно обмеження імпорту місія
надсилає до МЗЕЗторгу копії документів, що засвідчують
застосування зазначених заходів (з перекладом українською мовою).
6. Наведені в заяві (інформації місії) дані перевіряються
МЗЕЗторгом протягом 45 календарних днів з дати отримання. Цей
термін у разі необхідності може бути продовжено Міністром або за
його дорученням одним із заступників Міністра зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі, але не більш як на 15 календарних
днів.
У період, протягом якого перевіряються зазначені дані,
МЗЕЗторг може робити через МЗС запити для отримання додаткової
інформації від іноземних компетентних органів щодо предмета
розслідування.
7. МЗЕЗторг має право отримувати в установленому порядку від
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
України документи, необхідні для проведення розслідування.
8. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України може
відкликати заяву до прийняття рішення про проведення
розслідування. У цьому разі заява вважається такою, що не
подавалася.
9. Після закінчення перевірки наведених у заяві (інформації
місії) даних МЗЕЗторг приймає рішення про провадження або відмову
у провадженні розслідування.
Про підстави відмови у провадженні розслідування МЗЕЗторг
письмово повідомляє суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
України (місію).
10. У разі прийняття рішення про провадження розслідування:
відповідна інформація публікується у газеті "Урядовий кур'єр";
підготовлені МЗЕЗторгом матеріали та проект звернення до
іноземного компетентного органу з конкретними пропозиціями щодо
врегулювання цього питання передаються у 3-денний термін до МЗС,
яке у 10-денний термін надсилає зазначені матеріали та пропозиції
до іноземного компетентного органу.
11. МЗЕЗторг та МЗС у 3-денний термін з дати отримання
позитивної відповіді від іноземного компетентного органу
узгоджують із суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України у
письмовій формі спільну позицію стосовно проведення переговорів та
у 10-денний термін після узгодження позиції здійснюють в
установленому порядку заходи щодо проведення переговорів.
12. У разі коли відповідні іноземні компетентні органи
відмовлять у позитивному вирішенні питання чи у двомісячний термін
не надішлють відповіді на звернення або на проведених переговорах
не буде досягнуто взаємоприйнятної домовленості щодо його
вирішення, МЗЕЗторг, МЗС та суб'єкт зовнішньоекономічної
діяльності України у 10-денний термін готують спільний звіт та
пропозиції стосовно вжиття заходів у відповідь на дискримінаційні
дії. Усі матеріали розслідування, звіт та пропозиції передаються
до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі для прийняття
відповідного рішення.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: