open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
24.12.2009 N 1024

Про стан роботи офіційного сайта

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України та заходи

щодо забезпечення відкритості її діяльності,

що здійснювались у 2009 році

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
25.04.2005 N 21482/1/1-05 щодо забезпечення функціонування та
інформаційного наповнення офіційного веб-сайта Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України, реалізації заходів
по забезпеченню відкритості діяльності комісії у 2009 році та
інформування споживачів про стан ринків небанківських фінансових
установ Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Інформацію про стан роботи офіційного сайта Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та заходи
щодо забезпечення відкритості її діяльності, що здійснювались у
2009 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4
січня 2002 року N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади", взяти до відома.
2. На виконання актів законодавства та урядових доручень щодо
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади, забезпечення участі громадян у прийнятті
державних рішень, відкритості і прозорості діяльності органів
виконавчої влади:
2.1. членам Комісії, керівникам структурних підрозділів
продовжити роботу з оперативного інформаційного наповнення
відомчого веб-сайта, висвітленню діяльності Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України у засобах масової
інформації та залученню громадськості до обговорення проектів
планів та нормативно-правових актів, що розробляються Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
2.2. заступнику Голови Прозорову Ю.В., управлінню
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника
(Мелешко С.В.), відділу комп'ютерних технологій
Адміністративно-господарського управління (Двойленко І.В.) вжити
заходів щодо постійного контролю за наповненням та актуальністю
інформації в розділах сайта відповідно до доручень Президента та
Кабінету Міністрів України.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за
Головою Комісії.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії

24.12.2009 N 531

Додаток

до розпорядження

Державної комісії

з регулювання ринків

фінансових послуг України

24.12.2009 N 1024

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи офіційного сайта

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України та заходи

щодо забезпечення відкритості її діяльності,

що здійснювались у 2009 році

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
4 січня 2002 року N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення

у мережі Інтернет інформації про діяльність органів

виконавчої влади")
Протягом 2009 року було забезпечено безперебійне
функціонування офіційного веб-сайта Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (www.dfp.gov.ua).
Офіційний веб-сайт Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України є основним інструментом у забезпеченні
широкого інформування громадськості, представників засобів масової
інформації, громадських організацій, учасників ринків фінансових
послуг про діяльність регулятора, стан справ на ринках фінансових
послуг, отримання зворотного зв'язку від читачів інформації,
розміщеної на сайті, організації оприлюднення та громадського
обговорення проектів регуляторних актів, що розробляються
Держфінпослуг, забезпеченні відкритості та прозорості діяльності
комісії.
З початку 2009 року на веб-сайті було розміщено 198 (за II
півріччя 2009 - 126) прес-релізів та інформаційних повідомлень,
725 (за II півріччя 2009 - 280) розпоряджень Держфінпослуг,
оприлюднено 67 (за II півріччя 2009 - 40) проектів
нормативно-правових актів та аналізів їх регуляторного впливу.
Протягом року у рамках програми захисту прав споживачів
фінансових послуг, проводилось оприлюднення показників діяльності
небанківських фінансових ринків, інформації про діяльність
недержавних пенсійних фондів, наданої адміністраторами НПФ для
оприлюднення, та щомісячно оновлювалась інформація про фінансові
компанії, які отримали ліцензії на провадження діяльності із
залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном
для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з
нерухомістю, внесені до Державного реєстру фінансових установ.
З початку 2009 року було прийнято та оброблено 735 (за II
півріччя 2009 - 360) звернень громадян, що надійшли через
офіційний веб-сайт. У ході проведеного опитування думки
відвідувачів щодо роботи Держфінпослуг як державного регулятора
надали відповіді на поставлені запитання 5462 (за II півріччя
2009 - 4084) осіб - відвідувачів сайта.
З початку 2009 року сайт відвідало 536 тисяч користувачів, з
них 195 тисяч - унікальних.
Середня чисельність відвідувачів за місяць у II півріччі 2009
року склала 51 318 особу (проти 37981 осіб щомісячно у минулому
році). Це є свідченням подальшого підвищення інтересу
громадськості до діяльності Держфінпослуг.
Вся інформація, яка розміщується на офіційному веб-сайті, має
захист від несанкціонованої модифікації.
У зв'язку зі зміною структури Держфінпослуг та визначення
пріоритетом діяльності комісії захист прав споживачів фінансових
послуг було змінено структуру офіційного веб-сайта Держфінпослуг.
Приведено у відповідність до нової структури розділи
департаментів, управлінь, самостійних структурних підрозділів. З
метою систематизації інформації щодо діяльності окремих ринків
фінансових послуг, спрощення навігації та більш зручного пошуку
інформації додано нове горизонтальне меню з розподілом інформації
за ознакою виду послуг. В основному меню впроваджені такі нові
розділи: Європейська та євроатлантична інтеграція, Захист прав
споживачів фінансових послуг та Вакансії. Видалені або з'єднані з
іншими (оптимізовані) деякі зайві розділи. При впровадженні нової
структури враховувались думки співробітників Держфінпослуг,
учасників ринків фінансових послуг, постійних користувачів сайту.
Були вивчені офіційні веб-сайти інших міністерств та відомств.
Проводилося опитування серед членів Громадської ради
Держфінпослуг. Нова структура повинна забезпечити більш чітке і
прозоре інформування про діяльність Держфінпослуг та слугувати
повноцінним офіційним джерелом Комісії.
Основні показники відвідувань сайта Держфінпослуг

за 2009 рік
------------------------------------------------------------------ Найменування показника | Значення показника | --------------------------------+-------------------------------| 1. Мови (крім державної), якими |Інформація подається | подається інформація на веб- |українською мовою | сайті | | --------------------------------+-------------------------------| 2. Орієнтовна чисельність | 17661 | оригінальних відвідувачів веб- | | сайта за місяць | | -----------------------------------------------------------------
Основні показники наповнення рубрик сайта

за 2009 рік
------------------------------------------------------------------ Найменування |Наявність (+/-)| Обсяг | Періодичність | (зміст) рубрики | інформації в | розміщеної | оновлення | веб-сайта | рубриці | текстової | інформації в | | | інформації (в | рубриці | | |аркушах формату| | | | А4) | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Нормативно- | + |Понад 900 |Постійно: після| правові акти з | |сторінок (за II|прийняття | питань, що | |півріччя 2009 -|Комісією та | належать до | |500) |після державної| компетенції | | |реєстрації в | органу | | |Міністерстві | | | |юстиції | | | |України | ----------------+---------------+---------------+---------------| Порядок | + |Близько 70 |Відповідно до | реєстрації, | |сторінок (за II|динаміки змін | ліцензування | |півріччя 2009 -|законодавчої | окремих видів | |40) |бази | діяльності | | | | (зразки | | | | документів, | | | | розрахункові | | | | рахунки для | | | | внесення | | | | необхідних | | | | платежів, їх | | | | розмір тощо) | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Перелік та умови| + |18 сторінок (за|Відповідно до | отримання | |II півріччя |динаміки змін | громадянами | |2009 - 10) |законодавчої | послуг, що | | |бази | надаються | | | | органом, форми і| | | | зразки | | | | документів, | | | | правила їх | | | | заповнення | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Відомості про | + |5 сторінок (за |По факту | проведення | |II півріччя |оголошення | закупівлі | |2009 - 2) |тендерів та | товарів (робіт, | | |проведення | послуг) за | | |закупівель | державні кошти | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Показники | + |Понад 500 |Щоквартально, | діяльності | |сторінок (за II|щорічно | органу, у тому | |півріччя 2009 -| | числі | |300) | | статистична | | | | інформація | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Поточні та | + |Близько 50 |По факту | заплановані | |сторінок (за II|проведення | заходи і події у| |півріччя 2009 -|заходів та | відповідній | |30) |надання | сфері | | |підсумкової | | | |інформації | ----------------+---------------+---------------+---------------| Проекти | + |430 сторінок |По факту | нормативно- | |(за II півріччя|схвалення | правових актів, | |2009 - 350) |Комісією для | що | | |оприлюднення | розробляються | | | | Держфінпослуг | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Розпорядження | + |1300 сторінок |По факту | Держфінпослуг | |(за II півріччя|прийняття | | |2009 - 600) |розпоряджень | ----------------+---------------+---------------+---------------| Новини | + |220 сторінок |По факту | | |(за II півріччя|проведення | | |2009 - 130) |заходів та | | | |схвалення | | | |Комісією | | | |рішень | ----------------+---------------+---------------+---------------| Публікації про | + |Понад 85 |По мірі виходу | Комісію в | |сторінок (за II|публікацій | друкованих та | |півріччя 2009 -| | електронних ЗМІ | |55) | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Державний реєстр| + |Понад 1000 |Щотижнево | фінансових | |сторінок (за II| | установ | |півріччя 2009 -| | | |500) | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Інші реєстри та | + |270 сторінок |Щотижнево | переліки, що | |(за II півріччя| | ведуться | |2009 - 150) | | Держфінпослуг | | | | -----------------------------------------------------------------
Також з метою забезпечення відкритості своєї діяльності та
вивчення і врахування громадської думки при прийнятті
нормативно-правових актів протягом 2009 року Держфінпослуг
проводилась така робота.
Підтримувались тісні зв'язки з громадськими об'єднаннями
учасників фінансових ринків. Відповідно до запровадженої комісією
практики, всі проекти нормативно-правових актів обговорювалися і
відпрацьовувалися з представниками фінансових установ та їх
об'єднань. Пропозиції, отримані від громадян, вивчались з метою
можливості їх врахування.
Протягом 2009 року Головою і членами Комісії надавались
коментарі та інтерв'ю засобам масової інформації з актуальних
питань державного регулювання та діяльності ринків фінансових
послуг. З метою поширення серед громадськості інформації про
діяльність ринків фінансових послуг та заходи з державного
регулювання цієї діяльності Держфінпослуг активно співпрацювала
більш як з 30 друкованими та електронними засобами масової
інформації, телеканалами, інформаційними агенціями, прес-службами
органів виконавчої влади, громадськими організаціями. Опрацьовано
близько 710 запитів від журналістів, коментарі керівництва та
фахівців Держфінпослуг покладені в основу близько 750 публікацій у
друкованих та електронних ЗМІ, 40 сюжетів для програм телебачення
і 5 для радіо.
Крім того, керівники та фахівці Держфінпослуг брали активну
участь в освітніх, консультаційних та дискусійних заходах,
спрямованих на інформування громадян про діяльність Комісії у
сфері регулювання діяльності ринків фінансових послуг. До участі у
заходах запрошувалися представники органів державної виконавчої
влади, представники фінансових, страхових, юридичних компаній,
банків, саморегулівних та міжнародних фінансових та громадських
організацій.
Протягом року до Держфінпослуг надійшло близько 10 тисяч
звернень громадян, у яких порушувались питання стосовно
врегулювання договірних відносин з фінансовими установами, проблем
у діяльності кредитних спілок, виплати страхових від шкодувань при
настанні страхових випадків.
За зверненнями громадян у Держфінпослуг призначались
перевірки, у разі виявлення порушень застосовувалися заходи впливу
до відповідних фінансових установ, за результатами перевірок
надавались відповіді заявникам.
Аналізуючи соціально-професійний стан заявників та основних
питань, що ними порушуються, можна зробити висновок: - звернення людей похилого віку (пенсіонерів) стосуються в
основному врегулювання договірних відносин з кредитними спілками; - звернення людей молодих та середнього віку переважно
стосуються отримання страхових виплат при настанні страхових
випадків.
Також протягом року надходили звернення від громадських
організацій, у яких порушувалися питання врегулювання договірних
відносин із страховими компаніями, кредитними спілками, іншими
фінансовими установами.
Слід також зазначити, що у 2009 році на офіційному сайті
Держфінпослуг оперативно висвітлювались заходи, які вживалися
Комісією з метою запобігання негативному впливу кризи на ринки
фінансових послуг України.
Заступник Голови Ю.Прозоров

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: