open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 469 від 30.12.97 Зареєстровано в юридичному

м.Київ департаменті Нацбанку

31 грудня 1997 р.
vd971230 vn469 за N 509
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку

N 141 ( z0323-98 ) від 14.04.98 )
Про введення в дію Інструкції N 10 "Про порядок

регулювання та аналіз діяльності комерційних

банків", приведену у відповідність до міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку і звітності

На виконання Постанови Правління Національного банку України
від 21.11.97 р. за N 388 "Про заходи щодо реалізації Програми
реформування бухгалтерського обліку і звітності Національного
банку України і комерційних банків" щодо переведення банківської
системи на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і
звітності, Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни і доповнення до Інструкції N 10 "Про порядок
регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 31.12.96 р.
за N 343 ( v0010500-96 ), затвердивши її в новій редакції
(додається). 2. Ввести в дію Інструкцію N 10 "Про порядок регулювання та
аналіз діяльності комерційних банків" з 1 лютого 1998 року. Новий порядок розрахунків обов'язкових економічних нормативів
діяльності ввести в дію з 1 лютого 1998 року з балансів
комерційних банків за січень 1998 року. 3. Кримському республіканському, Головному,обласним та по
м.Києву і Київській області управлінням Національного банку
України довести Інструкцію N 10 до всіх комерційних банків. На підставі аналізу практичного використання Інструкції N 10
"Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків",
приведену у відповідність до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку і звітності, регіональним управлінням
Національного банку України і комерційним банкам до 01.03.98 р.
надати Департаменту безвиїзного нагляду пропозиції про
вдосконалення її окремих положень. Департаменту безвиїзного нагляду не пізніше 01.03.98 р.
створити робочу групу для опрацювання окремих положень Інструкції
N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних
банків", приведену у відповідність до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку і звітності, із залученням представників
Асоціації українських банків та комерційних банків. 4. Департаменту безвиїзного нагляду до 01.04.98 р. винести на
розгляд Правління Національного банку України зміни і доповнення
до Інструкції N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків", які будуть розроблені на підставі аналізу
практичного використання Інструкції N 10 протягом 1 кварталу 1998
року, та змін і доповнень, які будуть внесені до Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 21 листопада
1997 року за N 388. 5. Департаментам безвиїзного нагляду та інформатизації до
01.02.98 р. розробити і запровадити на рівні Центрального апарату
Національного банку України програмне забезпечення
автоматизованого розрахунку економічних нормативів. Департаменту
безвиїзного нагляду до остаточного розроблення Департаментом
інформатизації програмного забезпечення АРМ-СТАТ для регіональних
управлінь Національного банку України забезпечувати їх
розрахунками обов'язкових нормативів по комерційних банках
відповідних регіонів. 6. Кримському регіональному, Головному, обласним та по
м.Києву і Київській області управлінням Національного банку
України протягом 1 кварталу 1998 року не застосовувати до
комерційних банків штрафних санкцій за порушення економічних
нормативів у зв'язку з їх розрахунком за міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку і звітності. Начальникам регіональних управлінь Національного банку
України взяти під особистий контроль перевірку всіх факторів та
укладених до 01.01.98 р. угод, які спричинили порушення
встановлених економічних нормативів, та повідомляти про кожний
такий випадок Департамент безвиїзного нагляду на кожну звітну дату
1 кварталу 1998 року. Кожний випадок порушення економічних нормативів буде
розглядатись Департаментом безвиїзного нагляду Національного банку
України окремо. Якщо зазначені порушення будуть спричинені
факторами, не пов'язаними з розрахунками нормативів за
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку до банків можуть
бути застосовані заходи впливу, передбачені п.48 Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) та положенням "Про
застосування Національним банком України санкцій за порушення
банківського законодавства", затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 16 травня 1995 року за N 115
( v0249500-95 ). 7. Зобов'язати комерційні банки протягом 1 кварталу 1998 року
привести свою діяльність, раніше укладені угоди та надані гарантії
у відповідність до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку і звітності та відобразити їх відповідно у балансі банку
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 21.11.97 р. за N 388. 8. У зв'язку з введенням в дію Інструкції N 10 "Про порядок
регулювання та аналіз діяльності комерційних банків" вважати
такими, що втратили чинність: - п.19 постанови Правління Національного банку України "Про
невідкладні заходи щодо фінансового оздоровлення комерційних
банків та відновлення їх ліквідності і платоспроможності" від
25.02.95 р. за N 40 ( v0040500-95 ); - постанову Правління Національного банку України від
17.05.97 р. за N 152 ( v0443500-97 ) "Про внесення і затвердження
змін і доповнень до Інструкції N 10"; - постанову Правління Національного банку України від
06.06.97 р. за N 179 ( v0450500-97 ) "Про внесення і затвердження
змін і доповнень до Інструкції N 10". 9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Правління Національного банку України,
Департамент безвиїзного нагляду, начальників регіональних
управлінь Національного банку України. 10. Постанова набуває чинності з часу її підписання.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

від 30 грудня 1997 року N 469
Інструкція N 10

"Про порядок регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків"
Зміст
1. Загальні положення 2. Визначення окремих термінів 3. Обов'язкові економічні нормативи регулювання діяльності
комерційних банків 3.1. Нормативи капіталу комерційного банку

Норматив мінімального розміру капіталу банку (Н1)

Мінімальний розмір статутного капіталу (Н2)

Норматив платоспроможності (Н3)

Норматив достатності капіталу (Н4)

Категорія капіталу (Н5) 3.2. Нормативи ліквідності

Норматив миттєвої ліквідності (Н6)

Норматив загальної ліквідності (Н7)

Норматив співвідношення високоліквідних активів(Ва) до

робочих активів(Ра) банку (Н8) 3.3. Нормативи ризику

Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н9)

Норматив "великих" кредитних ризиків (Н10)

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та

поручительств, наданих одному інсайдеру (Н11)

Норматив максимального сукупного розміру кредитів,

гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н12)

Норматив максимального розміру наданих міжбанківських

позик (Н13)

Норматив рефінансування (Н14)

Норматив інвестування (Н15) 3.4. Нормативи відкритої валютної позиції уповноваженого

банку

Нормативи відкритої валютної позиції уповноваженого

банку

Норматив загальної відкритої валютної позиції

банку (Н16)

Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції

за кожною іноземною валютою (Н17)

Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції

у всіх банківських металах (Н18) 3.5. Нормативи зваженої відкритої валютної позиції

уповноваженого банку

Норматив зваженої відкритої валютної позиції (Н19)

Розраховується як співвідношення зваженої відкритої

валютної позиції (Вз) до капіталу (К) банку

Норматив довгої (короткої) зваженої відкритої валютної

позиції банку в вільноконвертованій валюті (Н20)

Норматив довгої (короткої) зваженої відкритої валютної

позиції банку в невільноконвертованій валюті (Н21) 4. Контроль за дотриманням обов'язкових нормативів в

регулюванні діяльності комерційних банків 4.1. Здійснення контролю за дотриманням економічних

нормативів діяльності банків

Механізм розрахунку щомісячних економічних нормативів

комерційного банку 4.2. Застосування заходів впливу 5. Основні аспекти економічного аналізу діяльності

комерційних банків. 5.1. Аналіз балансового звіту 5.2. Аналіз прибутків та збитків 5.3. Коефіцієнти прибутковості комерційного банку 5.4. Коефіцієнти ефективності діяльності комерційного банку 5.5. Коефіцієнти ефективності діяльності працівників

комерційного банку 6. Звітність комерційного банку
1. Загальні положення
1.1. Інструкція "Про порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків" вводиться для посилення контрольних функцій
Національного банку України у ході нагляду за діяльністю
комерційних банків, забезпечення їх фінансової надійності, захисту
інтересів їх вкладників та акціонерів. 1.2. Інструкція "Про порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків" розроблена на підставі Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), згідно з чинним
законодавством України, нормативними актами Національного банку
України. 1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на установи
Національного банку України та всі комерційні банки України,
незалежно від форм власності. 1.4. Відповідно до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" з метою захисту інтересів клієнтів та забезпечення
фінансової надійності банків Національний банк України встановлює
для всіх комерційних банків обов'язкові економічні нормативи: - мінімальний розмір капіталу банку (Н1) - мінімальний розмір статутного капіталу (Н2); - платоспроможність (Н3); - достатність капіталу банку (Н4) - категорія капіталу банку (Н5) - миттєва ліквідність (Н6), - загальна ліквідність (Н7), - співвідношення високоліквідних активів до робочих активів
банку (Н8); - максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н9); - максимальний розмір великих кредитних ризиків (Н10); - максимальний розмір кредитів,гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру (Н11), - максимальний сукупний розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам (Н12); - максимальний розмір наданих міжбанківських позик (Н13); - норматив рефінансування (Н14), - інвестиційна діяльність (Н15). - загальна відкрита валютна позиція банку (Н16), - довга (коротка) відкрита валютна позиція за кожною
іноземною валютою (Н17), - довга (коротка) відкрита валютна позиція у всіх банківських
металах (Н18) - зважена відкрита валютна позиції (Н19), - довга (коротка) зважена відкрита валютна позиція банку у
вільноконвертованій валюті (Н20), - довга (коротка) зважена відкрита валютна позиція банку у
неконвертованій валюті (Н21). Філії комерційних банків розраховують такі економічні
нормативи: - нормативи ліквідності банку (Н6, Н7, Н8). 1.5. Комерційні банки несуть відповідальність за надання
установам Національного банку України недостовірної інформації.
2. Визначення окремих термінів
Актив - будь-який об'єкт, право контролю якого закріплене за
банком, який відповідає хоча б одній з таких вимог: 1) приносить
доход банківській установі, або 2) може бути обмінений на інший
об'єкт, який у свою чергу буде приносити доход банківській
установі. При веденні бухгалтерського обліку та складанні
звітності до активів відносяться: нарахована дебеторська
заборгованість за процентним доходом, відстрочена кредиторська
заборгованість за витратами і премія за придбаними цінними
паперами, але не відносяться витрати, збитки та
внутрішньобанківські розрахунки. Загальна сума активів - це сума
всіх категорій активів, які зазначені вище, мінус сума всіх
контрактивних рахунків типу резервів під можливі збитки від
кредитної діяльності та дисконт за придбаними цінними паперами. ктиви високоліквідні - активи, що можуть бути швидко та легко
проконвертовані у готівкові чи безготівкові грошові кошти. Активи робочі - кошти на коррахунку, в касі, вкладені в
майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити,
інші кошти та інші активи, що дають прибуток банку. Активні операції банків - фінансові операції з розміщення
коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій банку
належать: надання кредитів та позичок, придбання цінних паперів,
вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові
операції, операції з векселями та інші банківські операції. Акція - цінний папір, який підтверджує участь її володаря в
формуванні статутного капіталу коштів акціонерного товариства і
дає право на отримання відповідної частини його прибутку -
дивіденда. Асоційована особа щодо керівника або контролера означає: 1. Для фізичної особи: - дружина або чоловік, син (або названий син), донька (або
названа донька), батьки, брати та сестри особи (чоловіка чи
дружини); - будь-яка установа, в якій ця особа є керівником; - особа (фізична або юридична), яка має з іншою особою
домовленість або угоду про купівлю, утримання, розпорядження та
використання акцій установи, або згідно з угодою або домовленістю
вони як наслідок від її реалізації використовують своє право
голосу разом. 2. Для юридичної особи: - керівник або інша особа, яка має право приймати керівні
рішення, що впливають на діяльність такої юридичної особи; - філія такої юридичної особи; - керівник або інша особа, яка має право приймати керівні
рішення, що впливають на діяльність відповідної філії. Асоційована компанія (підприємство) - це компанія, в який
інвестор має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні
спільним підприємством інвестора. Значний вплив передбачає, що
інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20% або більшою
часткою капіталу компанії. Значний вплив також має місце, якщо
інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою
капіталу компанії менше 20%, але виконуються такі умови: 1) інвестор (банк) має представника (представників) у раді
директорів або аналогічному керівному органі компанії; 2) інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії
операцій компанією; 3) проводяться істотні операції між інвестором (банком) та
компанією; 4) здійснюється обмін керівним персоналом між інвестором
(банком) і компанією; 5) інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну або
комерційну інформацію. Балансовий звіт - документ бухгалтерського обліку, що
характеризує фінансовий стан банку та відображає активи,
зобов'язання та капітал. Ліквідність - здатність банку забезпечити своєчасне виконання
своїх грошових зобов'язань. Визначається збалансованістю між
строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання
зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел та
напрямів використання коштів типу видачі кредитів та понесення
витрат. Банківські ресурси - сукупність, зобов'язань та капіталу
банку, що належать постачальникам коштів. Валютна позиція банку - співвідношення між сумою активів та
позабалансових вимог в певній іноземній валюті та сумою балансових
та позабалансових зобов'язань в цій самій валюті. Валютна позиція відкрита - валютна позиція, що не дорівнює
нулю. Відкрита валютна позиція несе за собою додатковий ризик у
разі зміни валютного курсу. Валютна позиція відкрита довга - якщо вартість активів та
позабалансових вимог перевищує вартість пасивів та позабалансових
зобов'язань у кожній іноземній валюті. Банк із такою позицією може
понести витрати у разі збільшення курсу національної валюти щодо
іноземної валюти. Валютна позиція відкрита коротка - якщо вартість пасивів та
позабалансових зобов'язань перевищує вартість активів та
позабалансових вимог у кожній іноземній валюті. Банк із такою
позицією може понести додаткові витрати у разі збільшення курсу
іноземної валюти щодо національної валюти. Валютна позиція закрита - валютна позиція, що дорівнює нулю. Великий кредит - сукупний розмір позик (у т.ч.
міжбанківських), з врахуванням векселів та 100% сум позабалансових
вимог (гарантій, поручительств), які є у комерційного банку щодо
одного позичальника або групи споріднених позичальників, яка
перевищує 10% власних коштів (капіталу) банку. Витрати банку - наявність господарських операцій банку, крім
операцій щодо розподілу капіталу, які призводять або до 1)
скорочення суми активів банківської установи без відповідного
скорочення суми її зобов'язань, або до 2) збільшенні суми
зобов'язань банківської установи без відповідного збільшення суми
її активів. (У деяких випадках положення ведення обліку вимагають
у разі виникнення господарських операцій такого типу не
відображати витрати, а скорочувати безпосередньо суму капіталу). Гарантія банківська - доручення банку-гаранта за свого
клієнта, виконання ним грошових зобов'язань; означає, що банк бере
на себе зобов'язання у разі несплати клієнтом у строк платежів, що
від нього належать, здійснити платіж за свій рахунок. Дебіторська заборгованість банку - сума боргів, що належать
юридичним і фізичним особам, які виникають в процесі
взаємовідносин з банком. Депозит - тимчасово залучені грошові кошти фізичних і
юридичних осіб або цінні папери, які надані банку за відповідну
плату. Дивіденд - частина прибутку акціонерного товариства, яка
розподіляється між акціонерами у вигляді доходу відповідно до
кількості та видів акцій, що їм належать. Достатність капіталу - спроможність банку захистити
кредиторів та вкладників від непередбачених збитків, яких може
зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру
різноманітних ризиків. Доходи банку - наявність господарських операцій, крім
операцій з реалізації додаткової кількості акцій банку, які
призводять до або: 1) збільшення суми активів банківської установи
без відповідного збільшення суми її зобов'язань, або 2) зменшення
суми зобов'язань банківської установ без відповідного зменшення
суми її активів. (У деяких випадках положення ведення обліку
вимагають у разі виникнення господарських операцій такого типу не
відображати доход, а збільшувати безпосередньо суму капіталу). Забезпечення кредиту (посилення кредитної роботи) - спосіб
страхування банку від ризику неповернення клієнтом позички. Заборгованість за відсотками - сума відсотків, нарахованих на
суму заборгованості за основним боргом і ще не сплачених на певну
дату. Зобов'язання - вимоги до активів банківської установи, що
становлять собою її зобов'язання сплатити фіксовану суму грошових
коштів у визначений момент в майбутньому. При веденні обліку та
складанні звітності до зобов'язань також включається кредиторська
заборгованість за нарахованими процентами та відстрочена
дебіторська заборгованість за доходами, але не включають доходи,
прибуток та внутрішньобанківські розрахунки. Застава - це частка матеріального майна, право власності
якого належить позичальникові і перейде до банківської установи у
разі невиконання позичальником своїх зобов'язань, які передбачені
кредитною угодою. Значущі акції - це акції, які є часткою акціонерного капіталу
та дають право голосу на загальних зборах акціонерів. Інвестиційний портфель - до складу цього портфеля входять: 1)
усі боргові цінні папери, що знаходяться у власності банківської
установи, та 2) акціонерні (пайові) цінні папери, що знаходяться у
власності банківської установи, у разі, якщо їй належить менше ніж
20% від загальної суми статутного капіталу суб'єкта господарської
діяльності. Інвестиції до асоційованих осіб - акції інших суб'єктів
господарської діяльності, що належать банківській установі, у
разі, якщо їй належить 20% та більше від загальної суми статутного
фонду цього суб'єкта. Інсайдер - споріднена щодо комерційного банку особа (фізична
або юридична), яка: Фізичні особи: 1) Акціонери банку, які володіють 10 і більше відсотками
акцій банку. 2) Керівники: - банку; - установ-засновників. 3) Контролери: - керівники структурних підрозділів установ - засновників
банку (або їх філій та дочірніх установ); - особа, яка за дорученням використовує право голосу за 10% і
більше відсотків акцій установи - засновника банку; - особи, які володіють 10 і більше відсотками акцій установ
- засновників банку; - особа, яка була керівником або контролером установи -
засновника тієї установи, яка є засновником банку, під час набуття
нею статусу юридичної особи; - особа, яка є: - працівник органів державної влади і управління (ВРУ, КМУ,
АП, НБУ, міністерства), що відстоює інтереси банку на вищому
рівні; - має вплив на прийняття рішень щодо діяльності банку або
його установ-засновників та призначення їх керівників. 4) Асоційовані особи: - дружина, чоловік, діти, батьки, брати, сестри керівників і
засновників; - особи, які мають з асоційованими особами угоду або
домовленість на спільне утримання, розпорядження, купівлю-продаж,
використання акцій банку або його установ-засновників; - керівники, які мають право впливати на діяльність банку,
його установ-засновників та філій і дочірніх фірм. 5) Колишній інсайдер 6) Особи, споріднені в межах некорпоративних установ, а саме:
керівники і контролери та асоційовані з ними особи, які: - займають керівні посади в установах, що пов'язані з банком
фінансовими інтересами; - володіють 10 і більше відсотками акцій будь-якої установи,
що пов'язана з банком фінансовими інтересами.
Юридичні особи 1) Установи - акціонери (засновники) банку, які володіють 10
і більше відсотками акцій. 2) Установи, споріднені банку або установі-засновнику в межах
корпоративного об'єднання: - банк повністю контролюється установою-засновником; - установа-засновник контролюється третьою стороною
(засновником корпоративного об'єднання). 3) Споріднена (асоційована) установа до установи - засновника
банку (установа, яка має кваліфікований фінансовий інтерес - 20%
значущих акцій установи - засновника банку). 4) Головна установа щодо установи - засновника банку
(установа, яка має повний контроль над установою-засновником
безпосередньо або за дорученням контролює 50 і більше відсотків
значущих акцій установи-засновника банку. 5) Асоційовані особи: - установа, в якій керівником є дружина (чоловік), діти,
батьки, брати і сестри керівників та контролерів банку, а також
його установ-засновників; - особа, яка має угоду або домовленість з асоційованими
особами про купівлю-продаж, розпорядження, утримання і
використання акцій банку або його установ-засновників. 6) Некорпоративні установи, з якими керівники та контролери
банку споріднені, тобто установи, в яких керівники, контролери та
асоційовані з ними особи займають керівні посади; - утримують 10 і більше відсотків цієї установи; - є представниками вищих органів влади й управління, які
можуть приймати рішення, що впливають на діяльність цієї установи. Капітал - різниця між загальними сумами активів та
зобов'язань банківської установи. У фінансовій звітності капітал
становить нефіксовану, неконтрактну частину вимог (претензій) до
активів банку. Такі вимоги виникають у момент надання акціонерами
(пайовиками, засновниками) коштів банкові шляхом придбання акцій.
Крім того, до капіталу входять не тільки сума випущених акцій, але
і фонди банку, загальні резерви, нерозподілений фінансовий
результат минулих років, фонд переоцінки основних засобів та
результат поточного року. При обчисленні нормативів загальна сума капіталу дорівнює
сумі капіталів першого та другого рівнів (основного та додаткового
капіталу) за мінусом відрахувань. Загальна сума капіталу, яка
береться в розрахунок при обчисленні нормативів, може різнитися
від загальної суми капіталу, що показана у фінансовій звітності. Касова готівка - гроші готівкою, що знаходяться у касах
банків, установ тощо. Коефіцієнт ліквідності - показник, що характеризує
спроможність банку перетворювати свої активи в наявні кошти для
задоволення вимог вкладників та кредиторів банку. Кредитний ризик - ризик несплати позичальником основного
боргу і відсотків, що належать кредитору. Кредитний портфель - сукупність усіх позик, наданих банком з
метою отримання прибутку. Банк може видавати кредити
безпосередньо, укладаючи угоду з позичальником, або купувати
позику чи частину позики, яка була видана іншим кредитором, шляхом
укладення угоди з позичальником. Надання кредиту може відбуватися
у формі позик, облігацій, простих векселів, підтверджених авансів,
векселів, строк сплати яких уже настав, рахунків факторингу,
овердрафтів, короткострокових комерційних векселів, банківських
акцептів та інших подібних зобов'язань. Кредитний портфель включає
агреговану балансову вартість усіх кредитів, у т.ч. і
прострочених, пролонгованих та сумнівних до повернення кредитів. Кредитний портфель не включає в себе відсотки нараховані, але
ще не сплачені, не профінансовані, зобов'язання видати кредит,
кредитні лінії, які ще не використані, гарантії та акредитиви,
депозити в інших банках та оперативний лізинг. Керівник банку, або установи - це особа, яка займає будь-яку
керівну посаду (при цьому ця посада може мати будь-яку назву:
директор, президент, голова правління і т.інш.). Контролер банку, або установи це: - керівники структурних підрозділів установи або їх філій; - особа, яка не займає керівну посаду, але має право приймати
керівні рішення, що впливають на діяльність установи або іншої
установи, щодо якої ця установа є філією; - утримувач 10 або більше відсотків значущих акцій установи
або іншої установи, щодо якої ця установа є філією; - особа призначена за дорученням виконувати або контролювати
виконання права голосу за 10 або більше відсотків акцій на
загальних зборах установи або іншої установи, щодо якої ця
установа є філією; - особа яка є або була під час набуття установою статусу
юридичної особи, контролером компанії-засновника щодо цієї
установи; особа, згідно з рішеннями або вказівками якої призначаються
керівники і контролери установи або іншої установи, щодо якої ця
установа є філією. Кредитно-інвестиційний портфель - сукупність кредитного та
інвестиційного портфеля. Кредитор - один з учасників кредитних відносин, який виступає
як суб'єкт, що надає позичку. Кредиторська заборгованість банку - зобов'язання банку, що є
короткостроковими, самостійними зобов'язаннями банківської
установи здійснити оплату на користь інших осіб (фізичних та
юридичних), які виникають у процесі взаємовідносин з банком. Кредитоспроможність - наявність передумов для отримання
кредиту і здатність повернути його. Визначається показниками, які
характеризують позичальника: акуратність при розрахунках за раніше
отримані кредити, його поточний фінансовий стан, здатність у разі
необхідності мобілізувати кошти з різних джерел. Маржа банківська - різниця між середньозваженою ставкою
доходу, що банківська установа отримує від підпроцентних активів,
та середньозваженою ставкою витрат, що банківська установа
виплачує за своїми підпроцентними зобов'язаннями. Понаднормативний капітал - різниця ( у національній валюті
України) між сумою реального капіталу банку та вищою з сум, що
вимагаються нормативами платоспроможності, мінімального розміру
капіталу та достатності капіталу. Некорпоративні установи, з якими керівники та контролери
банку споріднені - керівники та контролери банку вважаються
спорідненими з іншою установою, зареєстрованою в Україні або за
кордоном, якщо він (вона): - обіймає керівну посаду в такій компанії (в тому числі як
результат наданої позики або через фінансовий інтерес банку до
цієї установи); - якщо він (або його асоційовані особи), як визначено вище,
разом утримують 10 або більше відсотків акціонерного капіталу цієї
установи; - є особою, яка має право приймати керівні рішення, що
впливають на діяльність цієї установи. Платоспроможність - здатність юридичної чи фізичної особи
своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов'язання. Позичальник - це фізичні або юридичні особи, які можуть
отримати у тимчасове користування кошти на умовах повернення,
платності, строковості. Повний контроль інсайдера має місце, якщо акціонер,
безпосередньо або за дорученням, контролює понад 50% значущих (з
правом голосу) акцій установи. Прибуток до оподаткування - різниця між сумами доходів та
витрат банківської установи до виплати нею платежів до бюджету та
інших обов'язкових платежів. Прибуток після оподаткування - сума прибутку до оподаткування
мінус сума платежів до бюджету та інших обов'язкових платежів. Ризик процентної ставки - ризик скорочення суми чистого
процентного доходу внаслідок зміни процентних ставок на ринку. Ризик банківський - можливість понесення втрат у разі
виникнення несприятливих для банку обставин. Розподіл капіталу - це будь-яка виплата у готівковій,
безготівковій чи іншій формі (за винятком власних акцій), що
проводиться комерційним банком своїм акціонерам або пайовикам, у
тому числі дивіденди, викуп власних акцій, виплата комісійних,
процентів або інші операції, що вважаються Національним банком
України виплатою капіталу акціонерам, а також будь-які інші
виплати, що проводяться за рахунок капіталу банку. Статутний капітал - кошти, що надані акціонерами (пайовиками,
засновниками) банку шляхом придбання його акцій. При обчисленні
нормативів до суми статутного фонду (включається, не включається)
несплачена частка зареєстрованого статутного фонду та
(включається, не включається) сплачена але не зареєстрована сума
статутного фонду. Споріднена особа - основна компанія, її дочірні компанії
(філії) та споріднені компанії. Установа вважається спорідненою
іншій установі в межах корпоративного об'єднання, якщо: - установа (філія) повністю підпорядкована, або контролюється
(основною) установою; - установа (основна) та її філії контролюються третьою
стороною - головною компанією (засновником корпоративного
об'єднання). Споріднена або головна установа щодо іншої установи означає
корпоративну структуру (іншу ніж філія), в якій вона має
кваліфікований фінансовий інтерес.Наявність у власності 20 або
більше відсотків номінальної вартості значущих акцій вважається як
кваліфікований фінансовий інтерес, якщо цьому немає документально
підтверджених заперечень. Управління активами та пасивами - операції, за допомогою яких
банки формують свої ресурси для здійснення активних операцій.
3. Обов'язкові економічні нормативи регулювання

діяльності комерційних банків
3.1. Нормативи капіталу комерційного банку
Норматив мінімального розміру капіталу банку (Н1).
Капітал банку визначається рівнянням

Капітал = Активи - Зобов'язання
Капітал банку відображається в 5 класі Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків. Капітал банку складається із суми основного капіталу (капітал
1 рівня) та додаткового капіталу (капітал 2 рівня) за мінусом
загальних відрахувань: При розрахунку сума додаткового капіталу не повинна
перевищувати суму основного капіталу
До основного капіталу враховуються: лас 5 Розділ 50 Група 500,

Група 501,

Група 502,

Група 503,

Група 504,
Розділ 50 коригується на рахунки: 5001*, 5020. -------------------------------- * 5001П = 3530А
Основний капітал коригується на (мінус): лас 3 Розділ 31 Група 312,
Клас 4 Розділ 43 Група 430,

Група 431, лас 5 Розділ 50 Група 503,

Група 504,
До додаткового капіталу враховуються: лас 5 Розділ 50 Група 502,

Розділ 50 коригується на рахунок 5021,

Розділ 51 Група 510,

Група 590 (П-А)
До загальних відрахувань відносяться: лас 3 Розділ 31 Група 310,

Група 311,

Розділ 31 коригується на рахунки: 3103, 3105,

3108, 3110,

3111, 3113,

3114, 3116,

3117, 3118,

3119, 3120,

3121

Група 320

Група 321,

Розділ 32 коригується на рахунки: 3203, 3205,

3208, 3210,

3211, 3213,

3214, 3216,

3217, 3218,

3219, лас 4 Розділ 41 Група 410,

Розділ 42 Група 420.
Норматив мінімального розміру капіталу (Н1) встановлюється
для діючих банків, які були зареєстровані Національним банком
України до 01.01.96 р.: - у сумі, еквівалентній 2 млн. ЕКЮ, на 1 січня 1998 року; - у сумі, еквівалентній 3 млн. ЕКЮ, на 1 січня 1999 року. Для банків, які були зареєстровані Національним банком
України після 01.01.96 р., а також для новостворюваних банків
норматив мінімального розміру капіталу банку встановлюється за
вищезазначеними розмірами, починаючи після 1 календарного року з
початку діяльності.
Мінімальний розмір статутного капіталу (Н2)
Для реєстрації комерційного банку встановлюється мінімальний
розмір статутного капіталу в сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ. Існуючі комерційні банки мають збільшити свій статутний
капітал та здійснити перереєстрацію у такий строк: - у сумі, еквівалентній 1 млн. ЕКЮ, до 1 січня 1998 року. Мінімальний розмір статутного капіталу новоствореного банку
за участю іноземного капіталу у разі, якщо частка іноземного
капіталу у статутному капіталі банку становить до 50%, має бути не
менше суми, еквівалентній 5 млн.ЕКЮ на день підписання установчого
договору за офіційним курсом Національного банку України. Якщо частка іноземного капіталу у статутному капіталі банку
становить 50% і більше, то мінімальний розмір статутного капіталу
за участю іноземного капіталу має бути не менше суми,
еквівалентної 10 млн.ЕКЮ на день підписання установчого договору
за офіційним курсом Національного банку України. Починаючи з 1 січня 1998 року у разі, якщо розмір внесеного
статутного капіталу комерційного банку за станом на 31 березня
кожного року становитиме суму, еквівалентну менше ніж 1 млн.ЕКЮ за
офіційним курсом національної грошової одиниці України,
Національний банк України скасовує дозвіл на створення
комерційного банку та відкликає всі ліцензії на виконання
банківських операцій.
Норматив платоспроможності (Н3)
Норматив платоспроможності банку (Н3 ) - співвідношення
капіталу банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних
коефіцієнтів за ступенем ризику. Співвідношення капіталу банку (К) і активів (Ар) визначає
достатність капіталу банку для проведення активних операцій з
урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів
банківської діяльності. Норматив платоспроможності (Н3) обчислюється за формулою:

К

Н3 = -- х 100%

Ар
При визначенні платоспроможності банку його активи
підсумовуються з урахуванням коефіцієнтів їх ризиків згідно з
табл. N 1. Нормативне значення нормативу Н3 не може бути нижчим ніж 8%. Активи комерційного банку поділяються на 5 груп за ступенем
ризику вкладень та можливості втрати частини вартості (табл. N 1).
Таблиця N 1
Розподіл активів комерційного банку на групи ризику ————————————————————————————————————————————————————————————————— рупа активів |Клас, розділ, група, рахунок|Коригування|Коефіцієнт | | (рахунок) | ризику ————————————————————————————————————————————————————————————————— Балансові рахунки рупа 1
Банкноти, мо- Клас 1 Розділ 10 група 100, 0
нета та дорож- 101
ні чеки
Банківські Клас 1 Розділ 11 група 110 0
метали
Кошти до Клас 1 Розділ 12 група 120 0
запитання
в НБУ
Строкові Клас 1 Розділ 12 група 121 0
депозити
в НБУ
Боргові Клас 1 Розділ 14 група 141, 1416, 1418 0
зобов'язан- 142
ня, що рефі-
нансуються
НБУ
Боргові цінні Клас 3 Розділ 31 група 311 3111, 3112,
папери Цен- 3113, 3114,
трального 3116, 3118,
Уряду 3119

Розділ 32 група 321 3211, 3212, 0

3113, 3214,

3216, 3218,

3219
Група 2
Кредити, які Клас 2 Розділ 21 група 210 2106, 2107, 10
надані цен- 2108, 2109
тральним ор-
ганам держа-
вного управ-
ління
Група 3
Кредити, які Клас 2 Розділ 21 група 211 2116, 2117, 20
надані місце- 2118, 2119
вим органам
влади
Боргові цінні Клас 3 Розділ 31 група 311 3112, 3113,
папери цент- 3114, 3116,
ральних орга- 3118, 3119
нів державно- Розділ 32 група 312 3212, 3213, 20
го управління 3214, 3216,
та місцевих 3218, 3219
органів влади
Група 4
Кошти до Клас 1 Розділ 15 група 150 1500 50
запитання в
інших банках
Строкові Клас 1 Розділ 15 група 151 1517, 1518, 50
депозити, які 1519
розміщені в
інших банках
Група 5
Операції з Клас 3 Розділ 31 група 310 3102, 3108
цінними Клас 3 Розділ 31 група 311 3110, 3111,
паперами 3112, 3116,

3118, 3119

Клас 3 Розділ 32 група 320 3202, 3208,

Клас 3 Розділ 31 група 321 3210, 3211, 100

3212, 3216,

3218, 3219
Інші кредити Клас 1 Розділ 15 група 152 1526, 1527,
та фінансовий 1528, 1529,
лізинг, нада- Клас 2 Розділ 20 група 200 2008,
ні банком група 201 2018,
(крім пролон- група 202 2027, 2028,
гованих, про- 2029
строчених та група 203 2037, 2038,
сумнівних) 2039

група 204 2046, 2047,

2048, 2049

група 205 2056, 2057,

2058, 2059

група 206 2066, 2067,

2068, 2069

група 207 2076, 2077,

2078, 2079

Розділ 22 група 220 2206, 2207,

2208, 2209
група 221 2216, 2217,

2218, 2219

Розділ 25 група 252 2520, 2523,

2525, 2526,

2528

група 256 2560, 2561, 100

2562, 2565,

2568
Пролонгована Клас 1 Розділ 15 група 152 1520, 1521,
заборгова- 1522, 1523,
ність 1524, 1525,

1527, 1528,

1529

Клас 2 Розділ 20 група 204 2040, 2045,

2047, 2048,

2049

Клас 2 Розділ 20 група 205 2050, 2055,

2057, 2058,

2059

Клас 2 Розділ 20 група 206 2060, 2062,

2065, 2067,

2068, 2069

Клас 2 Розділ 20 група 207 2070, 2071,

2073, 2074,

2075, 2077,

2078, 2079

Клас 2 Розділ 21 група 210 2100, 2105,

2107, 2108,

2109

Клас 2 Розділ 21 група 211 2110, 2115,

2117, 2118,

2119

Клас 2 Розділ 22 група 220 2200, 2201,

2202, 2205,

2207, 2208,

2209

Клас 2 Розділ 22 група 221 2210, 2211, 100

2213, 2214,

2217, 2218,

2219
Прострочена Клас 1 Розділ 15 група 151 1510, 1511,
заборгова- 1512, 1515,
ність 1518, 1519

Клас 1 Розділ 15 група 152 1520, 1521,

1522, 1523,

1524, 1525,

1526, 1528

Розділ 20 група 202 2020, 2028,

2029

Розділ 20 група 203 2030, 2038,

2039,

Клас 2 Розділ 20 група 204 2040, 2045,

2046, 2048,

2049

Клас 2 Розділ 20 група 205 2050, 2055,

2056, 2058,

2059

Клас 2 Розділ 20 група 206 2060, 2062,

2065, 2066,

2068, 2069

Клас 2 Розділ 20 група 207 2070, 2071,

2073, 2074,

2075, 2076,

2078, 2079

Клас 2 Розділ 21 група 210 2100, 2105,

2106, 2108,

2109

Клас 2 Розділ 21 група 211 2110, 2115,

2116, 2118,

2119

Клас 2 Розділ 22 група 220 2200, 2201,

2202, 2205,

2206, 2208,

2209

Клас 2 Розділ 22 група 221 2210, 2211, 100

2213, 2214,

2216, 2218,

2219
Сумнівна Клас 1 Розділ 15 група 158
заборгова- Клас 2 Розділ 20 група 209
ність Клас 2 Розділ 21 група 219

Клас 2 Розділ 22 група 229

Клас 2 Розділ 28 група 288

Клас 3 Розділ 35 група 358 100
Дебітори Клас 1 Розділ 18 група 181

Клас 2 Розділ 28 група 280

Клас 3 Розділ 35 група 351,

352,

353,

354,

355

Розділ 37 група 371 100
Основні засоби Клас 3 Розділ 34 група 340 3408
та товарно- група 341
матеріальні Клас 4 Розділ 44 група 440
цінності група 443

Розділ 45 група 450

група 453 100
Нараховані Клас 2 Розділ 12 група 120 1200, 1207
та простро- група 121 1211, 1212
чені нара- Розділ 14 група 141 1410, 1411,
ховані 1412, 1417
доходи група 142 1420, 1421,

1422, 1427

Розділ 15 група 150 1500

група 151 1510, 1511,

1512, 1515,

1517

група 152 1520, 1521,

1522, 1523,

1524, 1525,

1526, 1527

Розділ 20 група 200 2000

група 201 2010

група 202 2020, 2027

група 203 2030, 2037

група 204 2040, 2045,

2046, 2047

група 205 2050, 2055,

2056, 2057

група 206 2061, 2062,

2065, 2066,

2067

група 207 2070, 2071,

2073, 2074,

2075, 2076,

2077

Розділ 21 група 210 2100, 2105,

2106, 2107

група 211 2110, 2115,

2116, 2117

група 220 2200, 2201,

2202, 2205,

2206, 2207

група 221 2210, 2211,

2113, 2214,

2216, 2217

Розділ 31 група 310 3102, 3103,

3105

група 311 3110, 3111,

3112, 3113,

3114, 3117

група 320 3202, 3203,

3205

група 321 3210, 3211,

3212, 3213,

3214, 3217

Розділ 35 група 357 100
Позабалансові рахунки
Зобов'язання з Розділ 90 група 910, 20
кредитування, 912
які надані
Гарантії, Клас 9 група 900, 100
поручитель- 902,
ства акре- 909
дитиви та
акцепти
Зобов'язання Розділ 92 група 920, 100
за операціями 929,
з валютою, 930
банківськими
металами та
цінними
паперами —————————————————————————————————————————————————————————————————
Норматив достатності капіталу (Н4)
Норматив достатності капіталу банку (Н4) - співвідношення
капіталу до загальних активів банку, зменшених на створені
відповідні резерви. Співвідношення капіталу (К) до загальних активів банку,
зменшених на створені відповідні резерви (ЗА), визначає
достатність капіталу, виходячи із загального обсягу діяльності,
незалежно від розміру різноманітних ризиків. Норматив достатності капіталу банку (Н4) обчислюється за
формулою:

К

Н4 = -- х 100%

ЗА
К - капітал банку ЗА (загальні активи) включають: лас 1 Розділ 10 Група 100, 101,

Розділ 11 Група 110,

Розділ 12 Група 120, 121,

Розділ 14 Група 141,

Група 142,

Розділ 15 Група 150,

Група 151,

Група 152,

Група 158,

Розділ 18 Група 181, лас 2 Розділ 20 Група 200,

Група 201,

Група 202,

Група 203,

Група 204,

Група 205,

Група 206,

Група 207,

Група 209,

Розділ 21 Група 210,

Група 211,

Група 219,

Розділ 22 Група 220,

Група 221,

Група 229,

Розділ 25 Група 252,

Група 256,

Розділ 25 коригується на рахунки: 2520, 2523, 2525,

2526, 2528, 2560,

2561, 2562, 2565,

2568,

Розділ 28 Група 280,

Група 228. лас 3 Розділ 31 Група 310,

Група 311,

Група 312,

Розділ 32 Група 320,

Група 321,

Розділ 34 Група 340,

Група 341,

Розділ 35 Група 350,

Група 351,

Група 352,

Група 353,

Група 354,

Група 355,

Група 358,

Розділ 37 Група 370,

Група 371, лас 4 Розділ 41 Група 410,

Розділ 42 Група 420,

Розділ 43 Група 430,

Група 431,

Розділ 44 Група 440,

Група 443,

Розділ 45 Група 450,

Група 453.
Загальні активи коригуються на резерви (мінус)
Клас 1 Розділ 14 Група 149,

Розділ 15 Група 159, лас 2 Розділ 24 Група 240,

Розділ 28 Група 289, лас 3 Розділ 31 Група 319,

Розділ 35 Група 329,

Група 359.
Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше ніж 4%.
Категорія капіталу (Н5)
Капітал банків поділяється на 3 категорії. Умови віднесення банків до категорій капіталу: До 1 категорії належать банки: 1. Сума капіталу та статутного капіталу, яких є меншою за
нормативи (Н1) та (Н2) або мають порушення нормативу
платоспроможності (Н3) чи достатності капіталу (Н4); 2. Сума сформованого загального та спеціального резерву на
відшкодування можливих збитків від кредитної діяльності є меншою
від загальної суми пролонгованої, простроченої, сумнівної та
безнадійної до повернення кредитної заборгованості: - 50% протягом 1998 року; - 100% - починаючи з 01.01.99 р. (відповідно до постанови
Правління Національного банку України N 323 ( v0471500-97 ) від
29.09.97 р.). До 2 категорії належать банки: - які не віднесені до категорії 1; - які мають від'ємну різницю між сумою доходів (6 клас Плану
рахунків) та витрат (7 клас Плану рахунків) у поточному кварталі. До 3 категорії належать всі банки, що не віднесені до
категорії 1 і 2. Комерційним банкам відповідно до встановленої їм категорії
капіталу встановлюється ліміт розподілу капіталу. Комерційний банк не може проводити розподіл капіталу частіше
ніж один раз у квартал. Банки зобов'язані повідомляти Національний банк України
принаймі за 30 днів до запропонованої дати розподілу капіталу.Таке
повідомлення має бути у вигляді форми звітності, в якій
комерційний банк повинен показати щодо запропонованого розподілу
капіталу, то такий запропонований розподіл вважається схваленим і
може здійснюватися банком.
3.2. Нормативи ліквідності
Норматив миттєвої ліквідності (Н6)
Розраховується як співвідношення суми коштів на
кореспондентському рахунку (Ккр) та в касі (Ка) до розрахункових
(Рп) і поточних зобов'язань (Пр) за формулою:
Ккр + Ка

Н6 = --------, Рп + Пр

де:

Рп - (розрахункові рахунки) та Пр - (поточні рахунки) = лас 1 Розділ 13 група 130

Розділ 13 коригується на рахунок 1308

Розділ 16 група 160

група 161

Розділ 16 коригується на рахунки 1608, 1618 лас 2 Розділ 25 група 251

група 252

група 254

група 255

група 256

Розділ 25 коригується на рахунки 2518, 2525, 2528,

2548, 2558, 2568)

Розділ 26 група 260

група 261

група 262

група 263

Розділ 26 коригується на рахунки 2608, 2618, 2628,

2638

Розділ 29 група 292
Клас 3 Розділ 37 група 373
Ккр (кошти на кореспондентському рахунку) = лас 1 Розділ 12 група 120

Розділ 12 коригується на рахунки 1207, 1208

Розділ 15 група 150

Розділ 15 коригується на рахунки 1508, 1509 лас 3 Розділ 39 група 390 (рах.3900А-3901П)* ----------------------------------- * Тільки для філій (дирекцій) комерційних банків
Розділ 39 коригується на рахунки 3904, 3905
Ка (кошти в касі) = лас 1 Розділ 10 група 100
Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 20%.
Норматив загальної ліквідності (Н7)
Розраховується як співвідношення загальних активів (А) до
загальних зобов'язань банку (З) за такою формулою:

А

Н7 = --- х 100%, З

де:

А (активи банку) = лас 1 Розділ 10 група 100

група 101

Розділ 11 група 110

Розділ 12 група 120

група 121

Розділ 12 коригується на рахунки 1208, 1218

Розділ 14 група 141

група 142

Розділ 14 коригується на рахунки 1418, 1428

Розділ 15 група 150

група 151

група 152 (рах.1525 х 0,5), (рах.1526 х 0,7)

Розділ 15 коригується на рахунки 1509, 1517, 1518,

1519, 1527, 1528,

1529

Розділ 18 група 181 лас 2 Розділ 20 група 200

група 201

група 202

група 203

група 204 (рах.2046 х 0,7)

група 205 (рах.2056 х 0,7)

група 206 (рах.2066 х 0,7)

група 207 (рах.2075 х 0,5), (рах.2076 х 0,7)

Розділ 20 коригується на рахунки 2008, 2018, 2028,

2029, 2037, 2038,

2039, 2047, 2048,

2049, 2057, 2058,

2059, 2067, 2068,

2069, 2077, 2078,

2079

Розділ 21 група 210 (рах.2106 х 0,7)

група 211 (рах.2116 х 0,7)

Розділ 21 коригується на рахунки 2107, 2108, 2109,

2117, 2118, 2119

Розділ 22 група 220 (рах.2206 х 0,7)

група 221 (рах.2216 х 0,7)

Розділ 22 коригується на рахунки 2207, 2208, 2209,

2217, 2218, 2219

Розділ 28 група 280 лас 3 Розділ 31 група 310

група 311

Розділ 31 коригується на рахунки 3108, 3117, 3118,

3119

Розділ 32 група 320

група 321

Розділ 32 коригується на рахунки 3208, 3218, 3219

Розділ 35 група 351

група 352

група 354

група 355

Розділ 37 група 371

Розділ 39 група 390

Розділ 39 коригується на рахунки 3911, 3913 лас 4 Розділ 41 група 410

група 420 лас 4 Розділ 43 група 430 ((рах.4300 х 0,5) - рах.4309)

група 431 (рах.4310 х 0,5)

Розділ 44 група 440 ((рах.4400 х 0,5) - рах.4409)

група 443 (рах.4438 х 0,5)

Розділ 45 група 450 ((рах.4500 х 0,5) - рах.4509)

група 453(рах.4538 х 0,5)
(Клас 1 Розділ 12 група 121 (рах.1211) + Розділ 15 група 152
(рах.1522) + Клас 2 Розділ 20 група 201(рах.2010)) х 0,5
З(зобов'язання банку) = лас 1 Розділ 13 група 130,

група 131,

група 132

Розділ 13 коригується на рахунки 1308, 1318, 1328

Розділ 16 група 160

група 161

група 162

Розділ 16 коригується на рахунки 1608, 1618, 1628

Розділ 19 група 191 лас 2 Розділ 25 група 250

група 252

група 253

група 254

група 255

група 256

Розділ 25 коригується на рахунки 2518, 2528, 2548,

2558, 2568

Розділ 26 група 260

група 262

група 263

Розділ 26 коригується на рахунки 2618, 2628, 2638

Розділ 29 група 290

група 292 лас 3 Розділ 33 група 330

Розділ 33 коригується на рахунки 3308

Розділ 36 група 361,

група 362,

група 363,

група 364,

група 365,

група 366,

Розділ 36 коригується на рахунок 3668

Розділ 37 група 372,

група 373,

Розділ 39 група 390,

група 391,

група 392

Розділ 39 коригується на рахунки 3900, 3902, 3904,

3912, 3928
Нормативне значення нормативу Н7 має бути не менше ніж 100%.
Норматив співвідношення високоліквідних активів(Ва)

до робочих активів(Ра) банку (Н8)
Він характеризує питому вагу високоліквідних активів (Ва) в
робочих активах (Ра) і розраховується за формулою:

Ва

Н8 = -- х 100%,

Ра де: Ва (високоліквідні активи) = лас 1 Розділ 10 група 100

група 101,

Розділ 11 група 110,

Розділ 12 група 120,

Розділ 12 коригується на рахунки 1207, 1208

Розділ 14 група 141,

Розділ 14 коригується на рахунки 1411, 1412, 1417,

1418

Розділ 15 група 150,

група 151,

Розділ 15 коригується на рахунки 1508, 1509, 1515,

1517, 1518, 1519 лас 3 Розділ 31 група 311,

Розділ 31 коригується на рахунки 3112, 3113, 3114,

3117, 3118, 3119

Розділ 32 група 321

Розділ 32 коригується на рахунки 3212, 3213, 3214,

3217, 3218, 3219

Розділ 39 група 390 (3900А + 3902А - 3901П + 3903П),

Розділ 39 коригується на рахунки 3902, 3904,
((Клас 1 Розділ 12 група 121(рах.1211) + Розділ 15 група 152
(рах.1522)) + Клас 2 Розділ 20 група 201(рах.2010)) х 0,5
Ра (робочі активи) = із суми загальних залишків активу
балансу банку відраховуються: лас 2 Розділ 20 група 202,

група 203,

група 204,

група 205,

група 206,

група 207,

група 209,

Розділ 20 коригується на рахунки 2020, 2027, 2028,

2030, 2038, 2040,

2045, 2048, 2050,

2055, 2058, 2061,

2062, 2065, 2066,

2068, 2070, 2071,

2073, 2074, 2075,

2076, 2078 лас 2 Розділ 21 група 210,

група 211,

група 219,

Розділ 21 коригується на рахунки 2100, 2105, 2106,

2108, 2110, 2115,

2116, 2118

Розділ 22 група 220,

група 221,

група 229,

Розділ 22 коригується на рахунки 2200, 2201, 2202,

2205, 2206, 2208,

2210, 2211, 2213,

2214, 2216, 2218

Розділ 25 група 250,

група 251,

Розділ 25 коригується на рахунки 2512, 2513, 2514,

2518

Розділ 28 група 288, лас 3 Розділ 35 група 350,

група 351,

група 354,

група 355,

група 358,

Розділ 37 група 373,

Розділ 38 група 380,

Розділ 39 група 390,

Розділ 39 коригується на рахунки 3901, 3903, 3904,

3905 лас 4 Розділ 43 група 430,
Клас 7 Розділ 70 група 700,

група 701,

група 702,

група 703,

група 708,

група 709,

Розділ 71 група 710,

група 718,

Розділ 73 група 738,

група 739,

Розділ 74 група 740,

група 741,

група 742,

група 743,

група 744,

група 745,

група 748,

група 749, лас 8 Розділ 78 група 780,
Клас 9 Розділ 99 група 990
Нормативне значення нормативу Н8 має бути не менше ніж 20%.
3.3. Нормативи ризику
Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н9)
Цей показник розраховується за формулою:

Зс

Н9 = -- х 100%,

К де: Зс - сукупна заборгованість за позичками, міжбанківськими
кредитами та врахованими векселями одного позичальника та 100
відсотків суми позабалансових зобов'язань, виданих для цього
позичальника. К - капітал банку.
Нормативне значення нормативу Н9 не повинно перевищувати ніж
25%. Загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника (фізичної
чи юридичної особи, в тому числі банку) перед банком у результаті
надання останнім одного або кількох кредитів не повинна
перевищувати 25 відсотків капіталу банку. Позичальники, які мають спільних засновників, акціонерів
(учасників), загальна частка яких у статутному фонді підприємства
перевищує 35 відсотків, враховуються у розрахунку як один
позичальник. До випадків, коли двоє або більше позичальників вважаються
одним позичальником при розрахунку нормативу Н9 відносяться такі: - коли позичальники контролюються третьою особою, що володіє
не менш ніж 35% статутного фонду кожного позичальника; - коли позичальниками є спорідненими особами, як це визначено
в словнику окремих термінів; - коли одним позичальником є фізична особа, а іншим
позичальником (позичальниками) виступає юридична особа (особи), на
якого (яких) фізична особа має значний вплив. Термін "значний
вплив" викладено в словнику окремих термінів у частині
"асоційована компанія (підприємство)"; - коли кредитні кошти, що видані одному позичальнику (чи
групі позичальників), приносять безпосередню вигоду
(перераховуються) іншому позичальнику, який є клієнтом того ж
самого банку; - коли передбачене джерело погашення кредиту всіх
позичальників співпадає і жоден з них не має іншого джерела доходу
для повного погашення заборгованості за наданим кредитом.
Прикладом такої ситуації може бути мобілізація позичальниками
спільних коштів для придбання активу (підприємства або об'єкту
власності), або для передачі таких коштів в кредит іншій фізичній
чи юридичній особі.
Норматив "великих" кредитних ризиків (Н10)
Цей норматив розраховується за формулою: Максимальний розмір "великих" кредитних ризиків (Н10)
встановлюється як співвідношення сукупного розміру великих
кредитних ризиків та капіталу комерційного банку (у відсотках).

Ск

Н10 = --,

К
де: Ск - сукупний розмір "великих" кредитів, наданих комерційним
банком з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку; К - капітал комерційного банку.
Рішення про надання "великого" кредиту має бути оформлено
відповідним висновком кредитного комітету комерційного банку,
затвердженим його Правлінням. Максимальне значення нормативу Н10 не повинно перевищувати
8-кратного розміру капіталу банку. Якщо сума всіх "великих" кредитів перевищує 8-кратний розмір
капіталу не більше ніж на 50 відсотків, то вимоги до
платоспроможності подвоюються (16%), якщо ж перевищує більше ніж
на 50 відсотків, то вимоги потроюються, тобто значення показника
платоспроможності банку (Н3) має бути не меншим ніж 24 відсотків.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та

поручительств, наданих одному інсайдеру (Н11)
Розраховується за формулою:

Рк1

Н11 = --- х 100%, К
де: Рк1 - сукупний розмір наданих банком позик (у т.ч. і
міжбанківських), поручительств, врахованих векселів та 100% суми
позабалансових вимог щодо одного інсайдера комерційного банку. К - капітал банку.
Максимальне значення показника Н11 не повинно перевищувати
5%. Умови надання кредитів інсайдерам не повинні відрізнятись від
загальних умов кредитування. Комерційний банк не має права надавати кредит інсайдеру
(акціонеру, учаснику) для придбання акцій (часток) цього банку. Розмір позичок, наданих акціонеру (засновнику) банку без
відповідного забезпечення (бланкових), не може перевищувати 50
відсотків його внеску до статутного фонду банку.
Норматив максимального сукупного розміру кредитів,

гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н12)
Цей норматив розраховується за формулою:

РК

Н12 = -- х 100%,

К
де: РК - сукупний розмір наданих банком позик (у т.ч.і
міжбанківських), поручительств, врахованих векселів та 100% суми
позабалансових вимог у відношенні до всіх інсайдерів, комерційного
банку. К - капітал банку.
Максимальне значення нормативу Н12 не повинно перевищувати
40%.
Норматив максимального розміру наданих

міжбанківських позик (Н13)
Розраховується за формулою:

МБн

Н13 = --- х 100%, К
де: МБн (загальна сума наданих комерційним банком міжбанківських
позик) = лас 1 Розділ 15 група 151

група 152

Розділ 15 коригується на рахунки 1517, 1518, 1519,

1525, 1526, 1527,

1528, 1529
К - капітал банку.
Максимальне значення нормативу Н13 не повинно перевищувати
200%.
Норматив рефінансування (Н14)
Розраховується за формулою:

МБо + ЦК

Н14 = -------- х 100%, К
де: МБо (загальна сума отриманих комерційним банком
міжбанківських позик) = лас 1 Розділ 16 група 161

група 162

Розділ 16 коригується на рахунки 1618, 1628
ЦК (загальна сума залучених централізованих коштів) = лас 1 Розділ 13 група 131

група 132

Розділ 13 коригується на рахунки 1318, 1328 К - капітал банку.
Максимальне значення нормативу рефінансування (Н14) не
повинно перевищувати 300%
Норматив інвестування (Н15)
Норматив інвестування характеризує використання капіталу
банку для придбання часток (акцій, цінних паперів) акціонерних
товариств, підприємств та недержавних боргових зобов'язань. Норматив (Н15) встановлюється у формі відсоткового
співвідношення між розміром коштів, які інвестуються, та загальною
сумою капіталу комерційного банку і розраховується за формулою:

Кін

Н15 = ----------- х 100%, К + ЦП + Ва
де: Кін - кошти комерційного банку,які інвестуються на придбання
часток (акцій,цінних паперів) акціонерних товариств, підприємств,
недержавних боргових зобов'язань лас 3 Розділ 31 група 310,

група 311,

Розділ 31 коригується на рахунки 3108, 3110, 3111,

3116, 3117, 3118,

3119, 3120

Розділ 32 група 320,

група 321,

Розділ 32 коригується на рахунки 3208, 3210, 3211,

3216, 3217, 3218,

3219 лас 4 Розділ 41 група 410

Розділ 42 група 420
К - капітал банку. ЦП-цінні папери у портфелі банку на інвестиції. лас 3 Розділ 32 група 320

група 321

Розділ 32 коригується на рахунки 3208, 3210, 3211,

3216, 3217, 3218,

3219 Ва - вкладення в асоційовані компанії. лас 4 Розділ 41 група 410
Максимально припустиме значення нормативу (Н15) не повинно
перевищувати 50 відсотків розміру капіталу банку.
3.4. Нормативи відкритої валютної позиції

уповноваженого банку
Нормативи відкритої валютної позиції уповноваженого банку
поділяються на: 1. нормативи відкритої валютної позиції банку; 2. нормативи зваженої відкритої валютної позиції банку.
Нормативи відкритої валютної позиції

уповноваженого банку
Норматив загальної відкритої валютної

позиції банку (Н16)
Норматив загальної відкритої валютної позиції банку (Н16)
розраховується як співвідношення загальної величини відкритої
валютної позиції банку (Вп) до капіталу (К) банку:

Вп

Н16 = -- х 100%,

К
де: Вп - загальна відкрита валютна позиція банку за всіма,
балансовими та позабалансовими активами та зобов'язаннями банку за
кожною іноземною валютою у гривневому еквіваленті. К - капітал банку.
Нормативне значення загальної відкритої валютної позиції
банку має бути не більше 40%.
Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції

за кожною іноземною валютою (Н17)
Розраховується як співвідношення довгої (короткої) відкритої
валютної позиції за кожною іноземною валютою у гривневому
еквіваленті (Він) до капіталу (К) банку:

Він

Н17 = --- х 100% К
Нормативне значення довгої (короткої) відкритої валютної
позиції банку за кожною іноземною валютою має бути не більше 20%.
Норматив довгої (короткої) відкритої валютної

позиції у всіх банківських металах (Н18)
Розраховується як співвідношення довгої (короткої) відкритої
валютної позиції у всіх банківських металах у гривневому
еквіваленті (Вм) до капіталу (К) банку:

Вм

Н18 = -- х 100%

К
Нормативне значення довгої (короткої) відкритої валютної
позиції банку у всіх банківських металах має бути не більше 10%.
3.5. Нормативи зваженої відкритої валютної позиції

уповноваженого банку

Норматив зваженої відкритої валютної позиції (Н19)
Розраховується як співвідношення зваженої відкритої валютної
позиції (Вз) до капіталу (К) банку:

Вз

Н19 = -- х 100%,

К
де: Вз - відкрита валютна позиція за активами та зобов'язаннями
за кожною іноземною валютою, зваженою на коефіцієнт, який
визначається за строком, що залишився до розрахунку. К - капітал банку.
Встановлюються такі коефіцієнтні ваги з урахуванням строку,
що залишився до розрахунку:
Строк, що залишився до розрахунку Коефіцієнт

0-90 днів 1

91-180 днів 1,2

180-365 днів 1,4

366 і більше 1,5
Для безстрокових депозитів, поточних та розрахункових
рахунків, строк розрахунку за якими не передбачено,
використовується коефіцієнт 1,2. Нормативне значення зваженої відкритої валютної позиції банку
має бути не більше 50%.
Норматив довгої (короткої) зваженої відкритої

валютної позиції банку в вільноконвертованій

валюті (Н20)
Розраховується як співвідношення довгої (короткої) зваженої
відкритої позиції банку в вільноконвертованій валюті (Вв) до
капіталу (К) банку

Вв

Н20 = -- х 100%

К
Нормативне значення довгої (короткої) зваженої відкритої
валютної позиції банку в вільноконвертованій валюті має бути не
більше 30%.
Норматив довгої (короткої) зваженої відкритої валютної

позиції банку в невільноконвертованій валюті (Н21)
Розраховується як співвідношення довгої (короткої) зваженої
відкритої позиції банку в невільноконвертованій валюті (Вн) до
капіталу (К) банку

Вн

Н21 = -- х 100%

К
Нормативне значення довгої (короткої) зваженої відкритої
валютної позиції банку в невільноконвертованій валюті має бути не
більше 15%. Нормативи зваженої відкритої валютної позиції починають діяти
з II півріччя 1998 р. Звіти про відкриту та зважену відкриту валютну позицію
надаються по формі N 540 та N 541, які наведені у "Правилах
організації фінансової та статистичної звітності банків України",
затверджених постановою Правління Національного банку України від
12.12.97 р. за N 436 ( v0436500-97 ). Уповноважений банк, який має мережу філій (дирекцій,
відділень тощо), що мають дозволи на введення валютних операцій,
самостійно встановлює субліміти на відкриті валютні позиції
Головної контори банку та філій (дирекцій, відділень). При цьому
відповідний розподіл сублімітів здійснюється уповноваженими
банками в межах загального нормативу валютної позиції банку. Уповноважений банк не пізніше дня, наступного за днем
встановлення сублімітів, доводить до відповідного обласного
управління Національного банку України інформацію про встановлені
субліміти. Валютна позиція уповноваженого банку визначається щоденно і
окремо стосовно кожної іноземної валюти. Операції, що впливають на відкриту валютну позицію
уповноваженого банку: - купівля (продаж) готівкової та безготівкової іноземної
валюти, як поточні так і строкові операції (на умовах своп,
форвард, опціон та інші), за якими виникають вимоги та
зобов'язання в іноземних валютах, незалежно від способів та форм
розрахунків за ними; - одержання (сплата) іноземної валюти у вигляді доходів або
витрат та нарахування доходів і витрат, які враховуються на
гривневих рахунках; - купівля (продаж) основних засобів та товарно-матеріальних
цінностей за іноземну валюту; - надходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду; - погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній
валюті (списання, якої здійснюється з гривневого рахунку витрат); - інші обмінні операції з іноземною валютою (виникнення вимог
в одній валюті при розрахунках за ними в іншій валюті, в т.ч. і
національній). Валютна позиція виникає на дату операції з купівлі
(продажу) іноземної валюти, а також нарахування доходів (витрат),
зарахування на рахунки (списання з рахунків) інших доходів
(витрат) та відповідно до перелічених операцій. Уповноважений банк одержує право на відкриту валютну позицію
з дати отримання ним від Національного банку України банківської
ліцензії на право проведення операцій із валютними цінностями і
втрачає це право з дати її відкликання Національним банком
України. Обрахування загальної величини відкритої валютної позиції у
гривневому еквіваленті проводиться за діючим на звітну дату
офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України. При цьому довга відкрита валютна позиція показується зі
знаком плюс, а коротка відкрита валютна позиція - зі знаком мінус. Загальна величина відкритої валютної позиції в цілому по
уповноваженому банку визначається як сума абсолютних величин усіх
довгих відкритих валютних позицій та всіх коротких відкритих
валютних позицій у гривневому еквіваленті (без урахування знака)
за всіма валютами.
Приклад розрахунку загальної відкритої

валютної позиції банку
Первинні дані: Капітал банку за станом на перше число звітного місяця -
5000000 грн. Активи та зобов'язання банку за балансовими та
позабалансовими рахунками за кожною іноземною валютою, які
відображені у балансі згідно з переліком операцій, що впливають на
відкриту валютну позицію банку.
Іноземна валюта Активи банку за Зобов'язання Відкрита

бал. та позабал. банку за баланс. валютна

рах. за кожною та позабал. рах. позиція

іноз. валютою за кожною іноз. за кожною

валютою іноземною

валютою
Долар США 2000000 1500000 500000
Німецька марка 10000 500 9500
Французький
франк 2000 10000 - 8000
Російський рубль 50000 70000 - 20000
Довгі і короткі відкриті валютні позиції за кожною іноземною
валютою переводяться в гривневий еквівалент за офіційним курсом
НБУ і підсумовуються: в) Курси, встановлені Національним банком України.
Іноземна валюта Офіційні курси НБУ

(діючі на звітну дату)
Долар США 1,896
Німецька марка 1,0671
Французький франк 0,318
Російський рубль 0,000319

Іноземна валюта Довга відкрита Коротка відкрита Загальна

валютна позиція валютна позиція відкрита

(грн.) (грн.) валютна

позиція

(грн.)
Долар США 948000 948000
Німецька марка 10137 10137
Французький
франк - 2544 - 2544
Російський рубль - 6 - 6
Усього: 958137 - 2550 960687
Загальна величина відкритої валютною позиції банку дорівнює
сумі абсолютних величин довгої та короткої відкритої валютної
позиції банку за кожною іноземною валютою. Розрахунок встановленого нормативу загальної величини
відкритої валютної позиції банку:
(960687 : 5000000) х 100% = 19,2%
При розрахунку зваженої відкритої валютної позиції банку
активи та зобов'язання за балансовими і позабалансовими рахунками
банку зважуються на коефіцієнтні ваги з урахуванням строку, що
залишився до розрахунку. Механізм розрахунку зваженої відкритої валютної позиції такий
самий, як і при розрахунку загальної відкритої валютної позиції.
4. Контроль за дотриманням обов'язкових

нормативів в регулюванні діяльності

комерційних банків
4.1. Здійснення контролю за дотриманням

економічних нормативів діяльності банків
Контроль за дотриманням комерційними банками встановлених
економічних нормативів здійснюється щоденно (за щоденими формами
звітності) та щомісячно (на підставі форм звітності на кожне 1
число місяця). Штрафні санкції за порушення всіх економічних нормативів
застосовуються до банку як юридичної особи на підставі щомісячної
звітності, де нормативи розраховуються на підставі щоденних
балансів за таким механізмом:
Механізм розрахунку щомісячних економічних

нормативів комерційного банку
1. Розрахунок середньої арифметичної:
n

Xs = E (Xi/n)

i = 1
2. Розрахунок середньолінійного відхилення:
n

Ds = E (Xi - Xs)/n,

i = 1
де: Xi - значення економічного нормативу за i-й робочий день, Xi - XS - абсолютне значення відхилення за i-й робочий день, n - кількість робочих днів в місяці. 3. Перерахування середньої арифметичної Xd
n

Xd = E (Ai/n)

i = 1
При розрахунку xd складова A(i) береться за наступними
правилами: - для нормативів Н3, Н4, Н6, Н7, Н8

A(i) = X(i), якщо X(i) A(i) = (Xs + Ds), якщо X(i) > (Xs + Ds) - для нормативів Н9, Н10, Н15, Н11, Н12, Н13, Н14

A(i) = X(i), якщо X(і) >= (Xs - Ds)

A(i) = (Xs - Ds), якщо X(і)< (Xs - Ds)
Контроль за дотриманням комерційними банками економічних
нормативів здійснюють відділи банківського нагляду обласних
управлінь і Департамент безвиїзного нагляду Національного банку
України. Комерційні банки десятого числа кожного місяця надають
регіональним управлінням Національного банку України за
встановленими формами звіти щодо дотримання економічних нормативів
(у двох примірниках). Регіональні управління щомісяця протягом 4-х робочих днів
після отримання необхідних даних перевіряють дотримання
комерційними банками економічних нормативів і не пізніше 14-го
числа надсилають управлінню аналізу діяльності комерційних банків
та контролю економічних нормативів затверджені підписом та
печаткою звітні форми комерційних банків про дотримання
економічних нормативів за кожним банком окремо. Відповідальність за достовірність даних покладається на
комерційний банк.
4.2. Застосування заходів впливу
Заходи впливу за порушення комерційними банками економічних
нормативів застосовуються диференційно згідно з статтею 48 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) та
Положенням "Про застосування Національним банком України санкцій
за порушення банківського законодавства", затвердженим постановою
Правління Національного банку України від 16.05.95 р. за N 115
( v0249500-95 ), з урахуванням змін та доповнень.
Заходи впливу за порушення комерційними банками

економічних нормативів: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Порушення нормативів | Заходи впливу ——————————————————————————————————————————+—————————————————————— . Мінімального розміру капіталу банку (Н1)|відкликання ліцензії |на всі або окремі види |банківських операцій . Мінімального розмір статутного |відкликання ліцензії капіталу (Н2) |на окремі або всі види |банківських операцій . Платоспроможності (Н3) |штраф . Достатності капіталу банку (Н4) |штраф . Категорія капіталу банку (Н5) |рекомендоване |обмеження на розподіл |доходу . Ліквідності (Н6, Н7, Н8) |штраф . Максимального розміру ризику на | одного позичальника (Н9) |штраф . Мінімального розміру великих |підвищення вимог до кредитних ризиків (Н10) |платоспром. банку . Максимального розміру кредитів | гарантій та поручительств, наданих | одному інсайдеру (Н11) |штраф 0. Максимального сукупного розміру | кредитів, гарантій та поручительств, | наданих інсайдерам (Н12) |штраф 1. Максимального розміру наданих |заборона на участь у міжбанківських позик (Н13) |кредитних аукціонах |НБУ 2. Рефінансування (Н14) |заборона на участь у |кредитних аукціонах |НБУ 3. Інвестування (Н15) |штраф 4. Відкритої валютної позиції (Н16, Н17, | Н18, Н19, Н20, Н21) |штраф —————————————————————————————————————————————————————————————————
Приклад розрахунку штрафних санкцій за порушення нормативів
максимального розміру ризику на одного позичальника (Н9),
максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих
одному інсайдеру (Н11), максимального сукупного розміру кредитів,
гарантій та поручительств наданих інсайдерам (Н12), інвестування
(Н15).
1. Первинні дані: Фактична сума ризику на одного позичальника - 800000 грн. Кількість компонентів ризику - 1 (сукупна заборгованість за
кредитами та зобов'язаннями у відношенні одного позичальника). Річна відсоткова ставка - 35 %. Тривалість дії домовленості - 30 днів. Капітал - 3100 тис.грн.
Розрахунок штрафу: 1. Визначається нормативна сума (НС) припустимого ризику
банку щодо одного позичальника:

НС = 3100 x 0,25 = 775000 грн.
2. Визначається понаднормативна сума (ПНС) ризику:

ПНС = 800000 - 775000 = 25000 грн.
3. Визначається сума штрафу:
25000 х 35% х 30 дн. ------------------- = 729 грн. 360 дн. х 100%
Штрафні санкції за порушення максимального розміру ризику на
одного позичальника (Н9), максимального розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н11), максимального
сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств наданих
інсайдерам (Н12) застосовуються за кожний випадок порушення.
Приклади розрахунку штрафних санкцій за порушення нормативів
платоспроможності, достатності капіталу банку, ліквідності,
відкритої валютної позиції.
1. Нормативу платоспроможності:
Фактичне значення Нормативне значення
Платоспроможність 6% не менше 8%
Визначається відхилення фактичного значення показника від
нормативного: 8 - 6 = 2%
Для визначення суми штрафу відсоток відхилення множиться на
суму прибутку банку, який залишається у розпорядженні комерційного
банку після сплати усіх обов'язкових платежів у бюджет. Якщо прибуток, наприклад, дорівнює 10000 грн., то сума штрафу
становить:
10000 х 2% ---------- = 200 грн. 100%
Штраф за порушення нормативу достатності капіталу банку (Н4)
розраховується аналогічно розрахунку за порушення нормативу
платоспроможності. Якщо банком порушено норматив платоспроможності та
достатності капіталу штраф стягується за розрахунком більшої суми.
2. Нормативу ліквідності:
Показники Фактичне Нормативне Відхилення Прибуток Сума
ліквідності значення значення штрафу
1. Миттєва 10% не < 20% 10% 10000 1000 грн.
2. Загальна 95% не < 100% 5% 10000 500 грн.
Якщо банком порушено декілька нормативів ліквідності штраф
стягується за розрахунком більшої суми, тобто 1000 грн. Штраф за порушення нормативів відкритої валютної позиції
розраховується аналогічно розрахунку за порушення нормативів
ліквідності. У разі щоквартального перерозподілу банками прибутку при
застосуванні штрафів брати розрахункову суму прибутку за кожний
місяць. Рекомендоване обмеження при порушенні нормативу категорії
капіталу (Н5): - Банки, що відносяться до категорії 1 не можуть у будь-якій
формі проводити розподіл капіталу. - Банки, що відносяться до категорії 2 можуть проводити
розподіл капіталу в обсязі,що не перевищує 50% меншої із сум:
загальних доходів за виключенням витрат та розрахункової суми
розподілу капіталу за останні 5 кварталів; або понаднормативного
капіталу. - Банки, що відносяться до категорії 2 можуть проводити викуп
власних акцій тільки в межах зазначеного ліміту і тільки якщо
такий викуп не призведе до порушення банком нормативу мінімального
розміру статутного капіталу. - Банки, що відносяться до категорії 3 можуть проводити
розподіл капіталу у межах 50% свого понаднормативного капіталу. Банки, що відносяться до категорії 3 можуть проводити викуп
власних акцій тільки у межах зазначеного ліміту і тільки якщо
такий викуп не призведе до порушення банком нормативу мінімального
розміру статутного капіталу.
Встановлення Національним банком України індивідуальних
економічних нормативів. Деякі типи банківських операцій великого ризику можуть не
підлягати обмеженням щодо відсотка капіталу або відсотка у
загальному обсязі активів. У цьому разі комерційні банки мають
право звернутись до Правління Національного банку України з
клопотанням про встановлення індивідуальних економічних нормативів
при проведенні: - короткострокових міжбанківських операцій; - операцій з центральними органами уряду або уповноваженими
ними фінансовими установами країн, що включені до категорії А; - операцій із забезпечення готівкою або цінними паперами
урядів або уповноважених ними фінансових установ країн, що
включені до категорії А. Перелік країн, що включені до категорії А: Австралія,
Австрія, Бельгія, Данія, Німеччина, Греція, Ірландія, Ісландія,
Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нова Зеландія, Об'єднане
Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Португалія, США,
Туреччина, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Швейцарія, Швеція та
Японія.
Встановлення індивідуальних економічних нормативів
поширюється на: - норматив платоспроможності (Н3); - нормативи ліквідності (Н6, Н7, Н8); - норматив питомої ваги високоліквідних активів у робочих
активах банку (Н8); - норматив максимального розміру ризику на одного
позичальника (Н9); - максимальний розмір кредитів,гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру (Н11). Комерційні банки мають звертатись з клопотанням до
Національного банку України щодо встановлення їм індивідуальних
економічних нормативів ще до того, як операція фактично буде
відбуватися. Для отримання дозволу на встановлення індивідуальних
економічних нормативів слід надати: 1. Лист з відповідним клопотанням комерційного банку з
детальним описом операції та її наслідків. 2. Документи, що підтверджують необхідність та економічне
обгрунтування операції. 3. Клопотання Кабінету Міністрів України або окремих
міністерств. 4. Висновок та пропозиції регіонального управління
Національного банку України. Пакет зазначених документів подається Департаменту
безвиїзного нагляду Національного банку України, який готує
пропозиції на розгляд Правління Національного банку України. Причинами відмови у наданні дозволу можуть бути: - негативний висновок регіонального управління Національного
банку України; - неякісна структура активів; - надто ризикована кредитна політика; - збиткова діяльність протягом останніх трьох місяців до
подання клопотання; - неоднаразові порушення економічних нормативів чи оціночних
показників; - рейтингова оцінка за системою "CAMEL" - 3,4 або 5. Остаточне рішення про надання дозволу на встановлення
індивідуальних економічних нормативів приймає Правління
Національного банку України, яке оформлюється окремою постановою
Правління, контроль за виконанням покладається на Департамент
безвиїзного нагляду і відповідне регіональне управління
Національного банку України. Комерційні банки, які здійснюють обмін готівкової іноземної
валюти на підставі агентських угод з уповноваженими банками мають
право звертатись до Департаменту безвиїзного нагляду Національного
банку України з питанням щодо встановлення їм індивідуальних
нормативів тільки по відкритій валютній позиції. При порушенні комерційним банком встановлених індивідуальних
нормативів до нього будуть застосовуватись заходи впливу згідно з
статтею 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 872-12 ) та Положенням "Про застосування Національним банком
України санкцій за порушення банківського законодавства",
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
16.05.95 р. за N 115 ( v0249500-95 ), з урахуванням змін та
доповнень.
5. Основні аспекти економічного аналізу

діяльності комерційних банків
Економічний аналіз діяльності комерційного банку складається
з трьох основних частин: 1. Аналізу балансу. 2. Аналізу форм звітності. 3. Порівняльного аналізу. Основними завданнями аналізу діяльності комерційного банку є: - визначення джерел, якості і стійкості банківських доходів; - дотримання всіх вимог щодо ліквідності; - підтримання стану адекватності і достатності капіталу. Аналіз прибутковості, ліквідності і достатності капіталу
банку дає змогу оцінити ефективність управління і таким чином
визначити здатність банку конкурувати на ринку банківських послуг,
а також оцінити вплив макрофінансової політики на діяльність
банківської системи. Аналіз фінансової звітності - це процес, який має за мету
визначити оцінку поточного і минулого фінансового стану банку і
основних результатів його діяльності. При цьому першочерговою
метою аналізу є визначення узагальнюючих оцінок і прогнозу
майбутніх результатів діяльності банку. При аналізі застосовуються квартальні або річні дані щодо
прибутків та збитків, підраховуються середні показники ключових
категорій балансового звіту за період, що покривається цими
даними, та обчислюються: - Стан надходжень - через прибуток на середні активи та на
капітал. - Коефіцієнти приросту ключових показників (позик, депозитів
та капіталу) персоналу. - Продуктивність роботи персоналу, що вимірюється через доход
на працівника та окупності витрат на утримання персоналу. - Середні процентні ставки, отримані та сплачені. - Вартість посередництва. Цей підхід поєднує дані балансового звіту та звіту про
фінансові результати для вироблення ключових індикаторів
(коефіцієнтів) діяльності, що не залежать від розміру банку і,
таким чином, можуть прямо співставлятися з іншими банками та між
собою впродовж певного періоду часу. Оскільки доходи та видатки
аналізуються стосовно середніх активів та зобов'язань за період
звіту про фінансові результати, то можуть порівнюватися періоди
часу із різною тривалістю. Звісно, таке порівняння може бути
зроблене лише в тому разі, якщо установа не зазнає сезонних змін,
як це відбувається з банками, які обслуговують
сільськогосподарські підприємства.
Таблиця N 2
Основні показники для аналізу

діяльності комерційного банку
Стан надходжень: Доход на середні активи.

Доход на капітал. омінальний коефіцієнт Позик та лізингу.
приросту: Клієнтських депозитів.

Капіталу.

Персоналу. еальні ставки приросту: Індексу споживчих цін.

Ставки інфляції.

Позик та лізингу.

Клієнтських депозитів.

Капіталу. родуктивність роботи Надходження/
персоналу: /середня чисельність

персоналу (х 100).

Окупність витрат на

утримання персоналу. омінальні процентні Середня отримана ставка.
ставки: Ліквідні активи.

Позики кредитним установам.

Клієнтські позики.

Ринкові боргові цінні

папери.

Середня сплачена ставка.

Суми сплачені кредитним

установам.

Депозити термінові та до

запитання.

Ощадні депозити.

Спред. еальні процентні ставки: Середні отримані ставки.

Середні сплачені ставки. артість посередництва Витрати на утримання
(% активів): персоналу.

Витрати на утримання

приміщення.

Податки та ліцензування.

Знос та амортизація.

Інші управлінські витрати.

Забезпечення під збитки за

позиками та списання. агальна вартість Податки на доходи.
посередництва: Створення капіталу.
Усі управлінські рішення та зовнішні обмеження мають вплив на
коефіцієнти доходу на активи та доходу на капітал (визначених
вище), що є двома найважливішими вимірами здатності банку
генерувати власний капітал для забезпечення зростання та подолання
економічних труднощів.
5.1. Аналіз балансового звіту
Основою для аналізу діяльності банку є балансовий звіт, в
якому активи відображаються ліворуч, а зобов'язання та капітал
(пасиви) - праворуч. Активи і пасиви подаються у балансовому звіті
у порядку зменшення їх ліквідності. Таблиця N 3 наводить приклад балансового звіту за
згрупованими статтями.
Таблиця N 3
Балансовий звіт комерційного банку ————————————————————————————————————————————————————————————————— Активи Зобов'язання | ------- ------------ | Валюта, монети та банківські Коррахунки банків | метали Депозити та кредити банків | Дорожні чеки Кредити, отримані від НБУ | Кошти на коррахунках в НБУ Кошти до запитання клієнтів | Інші кошти в НБУ Строкові депозити клієнтів | Кошти на коррахунках в інших Цінні папери власного боргу | банках Кредити, отримані від | Депозити та кредити в інших міжнародних фінансових | банках організацій | Резерв під депозити та кредити Субординована заборгованість| в інших банках Інші зобов'язання | Нетто: депозитів та кредитів в | інших банках Сукупні зобов'язання | Цінні папери в портфелі банку -------------------- | Цінні папери в портфелі банку Капітал | на продаж ------- | Резерв під знецінення ЦП на Статутний капітал | продаж Сплачений статутний капітал | Нетто: ЦП в портфелі банку на банку | продаж Несплачений статутний | Цінні папери в портфелі банку капітал банку | на інвестиції Кредити, отримані від НБУ | Резерв під знецінення ЦП на Кошти до запитання клієнтів | інвестиції Цінні папери власного боргу | Нетто: ЦП на інвестиції Кредити, отримані від | Кредити та фінансовий лізинг, міжнародних фінансових | надані клієнтам організацій | Резерв під кредити та Субординована заборгованість| фінансовий лізинг клієнтам Інші зобов'язання | Нетто: кредитів та фінансового | лізингу клієнтам Сукупний капітал | Недорозподілені прибутки та ---------------- | резерви | Інвестиції капіталу в асоційовані Сукупні зобов'язання і | компанії ---------------------- | Інвестиції капіталу в дочірні капітал | компанії ------- | Нематеріальні активи | Зношення нематеріальних активів | Нетто: нематеріальних активів | Матеріальні активи | Зношення матеріальних активів | Нетто: матеріальних активів | Інші активи | Резерв під можливі втрати за | сумнівною дебіторською | заборгованістю банку | Нетто: інші активи | | Сукупні активи | -------------- | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Форма балансу концентрує увагу на типах активів та пасивів.
Підхід до аналізу полягає в розмежуванні депозитів на депозити до
запитання, термінові та ощадні. Вважається, що депозити до
запитання пов'язані з проведенням розрахунків і через це вони
досить стабільні та нечутливі до процентної ставки. Термінові
депозити переважно складаються з чутливих до процентної ставки
"придбаних" депозитів корпорацій та фізичних осіб. Ощадні рахунки
становлять досить стабільні заощадження загальної громадськості.
Тенденція сплачувати проценти за рахунками до запитання руйнує
традиційні кордони між цими типами рахунків, їх відносною ціною та
стабільністю. Позики та депозити класифікуються не тільки за
строком погашення, яка у балансі у будь-якому випадку викривлена,
оскільки ті строки погашення, які показані у балансі щодо кредитів
та депозитів, взагалі відображають первинну, початкову тривалість,
а не період часу, що залишилися до погашення. Однак деякі системи
звітності не вимагають таких додаткових підпорядкованих звітів і
приходять до компромісу, показуючи активи та пасиви за строками,
що залишилися до їх погашення, втрачаючи інформацію про
інструменти та їх цілі. Позабалансові статті - зобов'язання, прийняті банком від
імені свого клієнта, що можуть змусити банк виділити кошти
(можливо, видати позику у разі відсутності грошей у клієнта),
становлять собою кредитний ризик установи і через це додаються до
активів, зважених на ризик при підрахунку достатності капіталу. Основними видами аналізу балансу банку є: Аналіз структури - дає змогу оцінювати зміни структури
активів та пасивів протягом часу, проводити співставлення з такими
установами. Такий формат, крім того, відображає ті банківські
операції, які банк або не проводить, або звітує про них
неадекватно. Коефіцієнтний аналіз балансового звіту проводиться з
використанням трьох основних коефіцієнтів: Коефіцієнт ліквідних активів. Це коефіцієнт виміру
ліквідності, який обчислюється шляхом додання до готівки та
прирівняних до неї коштів міжбанківських активів за мінусом
міжбанківських пасивів та позичок від центрального банку. Він
також може розраховуватися як відсоток до загальних (або робочих)
активів. Коефіцієнт співвідношення позик та депозитів. Цей коефіцієнт
визначається сумою всіх активів з нормальним ризиком (дисконти,
позики та авізо), поділені на основні депозити (включаючи до
запитання, термінові та ощадні депозити за винятком
короткотермінових грошового ринку та довготермінових запозичень).
Це співвідношення характеризує здатність банку залучати депозити
від суспільства для підтримки своїх кредитних операцій та його
можливість давати в кредит ці депозити. Вищий коефіцієнт
традиційно асоціюється з більш високим елементом ризику, оскільки
він може відображати нижчу ліквідність (та уразливість від дій
кредиторів), негативні економічні умови чи наслідки відпливу
депозитів. Низький рівень співвідношення може відображати
недостатні можливості кредитування або небажання прийняття
існуючого ризику при наданні позик. "Нормальний" рівень залежить
від країни, однак 70-80% може складати помірне співвідношення між
ліквідністю (що вимагає меншого коефіцієнта) та дохідністю (яка,
звичайно, краща від більш високого коефіцієнта). Якщо у всієї
фінансової системи показник перевищує 100%, тоді у промисловості
можуть мати місце структурні проблеми, наприклад, при
рефінансуванні центральним банком торговельних операцій чи
привілейованому кредитуванні. Незабезпечені кредити мають бути
покриті за рахунок відповідних контрактивних рахунків. Вони мають
прийняти форму забезпечення під збитки за позиками, що
віднімаються із останніх надходжень і, таким чином, із резерву
капіталу. Також важливо, що "позики", які використані в цьому
коефіцієнті, мають бути чисті від резерву під збитки. Коефіцієнт достатності капіталу. Цей коефіцієнт подає
"реальний" капітал як відсоток загальних активів, зважених на
ризик. І капітал, і активи мають бути повністю очищені від
відповідних забезпечень під збитки за позиками та нематеріальних
активів. Цей коефіцієнт показує межу захисту кредиторів та
вкладників банку від непередбачених збитків, яких може зазнати
банк у процесі своєї діяльності. Таким чином, це показник того,
наскільки банк протистоїть економічним скрутам та складнощям. Цей
коефіцієнт переглядається наглядовими органами та кредитними
аналітиками як один із ключових показників економічного стану
банку. Повний підрахунок достатності капіталу включає зваження
кожної категорії активів на коефіцієнт ризику, виключення з них
нематеріальних активів та дебіторської заборгованості відповідних
контрагентів та нематеріальних активів з активів та капіталу, і
додання потенційних зобов'язань до зважених на ризик активів. Існують також інші коефіцієнти, що використовуються в різних
випадках, але їхнє використання може призвести до зменшення
віддачі. Такими коефіцієнтами є: Доходні активи до загальних активів. Складаються з доходних
активів (підпроцентні депозити, розміщення цінних паперів, позики,
авізо та інструменти капіталу), поділених на загальні активи. Цей
показник має показувати, наскільки продуктивно керівництво
використовує активи. Однак деяке "непродуктивне" використання є
цілком нормальним, оскільки в той час, як приміщення та обладнання
не можуть прямо давати прибуток, вони необхідні для підтримання
операційної діяльності банку. Крім того, вимоги резервування
можуть призвести до того, що банк не матиме згоди використовувати
деякі активи. Цей коефіцієнт не вимірює ефективності використання
активів.
Таблиця N 4
Коефіцієнти для аналізу балансу комерційного банку
Ліквідні активи.
Робочі активи.
Загальні активи.
Коефіцієнт співвідношення ліквідних і робочих активів (%).
Коефіцієнт співвідношення ліквідних і загальних активів (%).
Позики та лізинг клієнтам.
Депозити клієнтів.
Коефіцієнт позик до депозитів (%).
Активи, зважені на ризик.
Відкоригований капітал.
Коефіцієнт достатності капіталу (%).
Співвідношення резервів під збитки за позиками та загальних
позик. Цей коефіцієнт характеризує якість банківського портфеля
позик та покриття безнадійних боргів. Кожний з цих коефіцієнтів може обчислюватися на базі окремого
балансового звіту, оскільки кожний з них складається на окрему
дату, що відповідає даті балансу. Банки, що залучені до
фінансування сезонного виробництва, можуть показувати сезонні
зміни цих коефіцієнтів, тому для ізоляції тенденцій від сезонних
розходжень необхідно проводити порівняння між такими установами за
один і той самий місяць, за кілька років чи за середньорічними
показниками. При цьому можуть бути внесені деякі зміни, наприклад,
додавання довгострокового підпорядкованого боргу до капіталу при
визначенні достатності капіталу, а аналітики мають використовувати
деякі міркування з приводу того,що є прийнятим для кожної
конкретної країни. У наведеному прикладі підраховано кілька
варіацій перших двох показників, але останні два проігноровано
через їх обмежене використання в країнах, що розглядаються.
5.2. Аналіз прибутків та збитків
Таблиця 3 наводить узагальнену форму звіту про фінансові
результати,тобто про прибутки та збитки (за важливістю статей,
починаючи з процентної різниці та доходу від плати за послуги і
операційними видатками). Потім покриваються позаопераційні доходи
та видатки, забезпечення під збитки за позиками та податки. Аналіз структури базується на відсоткових значеннях, кожного
рядку по відношенню до загального підсумку. Зміни відносної
важливості статей протягом часу показують зміни питомої ваги
операцій банку. Наприклад, підвищена залежність від доходу від
комісії може сигналізувати про проблеми банку щодо основних
надходжень від процентної різниці і про те, що керівництво,
можливо, намагається підняти доход від плати за послуги через
надання нетрадиційних послуг. Коефіцієнтний аналіз передбачає аналіз структури за рахунок
віднесення доходів та видатків до відповідних статей балансу.

Таблиця N 5
Звіт про прибутки та збитки комерційного банку
Доходи
1. Процентні доходи
Процентні доходи за коштами,розміщеними в НБУ
Процентні доходи за коштами,розміщеними в банківському секторі
Процентні доходи за кредитами клієнтів
Процентні доходи за ЦП
Інші процентні доходи . Комісійні доходи
Комісійні доходи за операціями з банками
Комісійні доходи за операціями з клієнтами
Інші комісійні доходи . Прибуток (збиток) від торговельних операцій
Прибуток (збиток) від торгівлі ЦП на продаж
Прибуток (збиток) від торгівлі іноземною валютою . Інші банківські операційні доходи
Дивідендний доход
Штрафи, що отримані за господарськими операціями . Інші небанківські операційні доходи
Доходи від продажу основних засобів
Штрафи, що отримані за господарськими операціями . Зменшення резервів за заборгованістю
7. Непередбачені доходи
Витрати
1. Процентні витрати
Процентні витрати за коштами, одержаними від НБУ
Процентні витрати за коштами, одержаними від інших банків
Процентні витрати за коштами клієнтів банку
Процентні витрати за цінними паперами власного боргу
Інші процентні витрати . Комісійні витрати
Комісійні витрати за операціями з банками
Комісійні витрати за операціями з клієнтами
Інші комісійні витрати . Інші банківські операційні витрати
Штрафи, що сплачені за банківськими операціями . Інші небанківські операційні витрати
Витрати на утримання персоналу
Сплата податків (крім податку на прибуток)
Витрати на утримання основних засобів
Інші експлуатаційні витрати . Інші небанківські операційні витрати
6. Відрахування в резерви
7. Непередбачені витрати
8. Прибуток (збиток) до сплати податку
9. Податок на прибуток
10. Чистий прибуток (збиток)
Кількість коефіцієнтів, що можуть бути використані при
аналізі фінансового стану, обмежена лише кількістю рахунків
балансового звіту та звіту про фінансові результати. Аналітики,
законодавці, керівники банку та інвестори - всі мають свої
завдання щодо висвітлення специфічних аспектів стану банку.
Таблиця показує найбільш поширені коефіцієнти фінансового стану.
Ці коефіцієнти подають дані у відсотковому виразі, протягом одного
року, що може висвітлювати поточні тенденції, а тому внутрішнє
керівництво та наглядацькі органи повинні обчислювати коефіцієнти
щоквартально чи щомісячно. Коефіцієнти в межах одного року можуть бути перекручені
сезонними змінами, особливо тоді, коли банки здійснюють
фінансування сільськогосподарських робіт або коли деякі
накопичення можуть здійснюватися тільки один раз на рік чи на
півроку. Таким чином, найкориснішим буде аналіз тенденцій за
кілька років, що дає змогу відокремити вплив сезонних факторів на
ключові коефіцієнти фінансового стану. Коефіцієнти фінансового стану банку залежать від тих ринкових
умов, за яких банку доводиться працювати, включаючи макрофінансову
політику, розумні законодавчі акти та стандарти ведення
бухгалтерського обліку, конкуренцію та практику ведення бізнесу.
Коефіцієнтний аналіз може бути ускладнений змінами економічного
циклу чи ринкових процентних ставок. У ринковій економіці
собівартість кредитування, звичайно, випливає із собівартості
фінансування. Це означає, що якщо ринкова ліквідність
підтримується (переважно внаслідок зусиль центрального банку
знизити інфляцію), то депозитна ставка зростатиме,спричиняючи
зростання витрат банку на залучення коштів. Якщо прибутковість
падає, то банк відповідає на це піднесенням ставки кредитування, з
тим, щоб відновити ту процентну маржу, що існувала до початку
циклу. Із стабілізацією ліквідності на ринку процентні ставки
підуть вниз, причому депозитна ставка першою, а за нею - кредитна
ставка, за встановленою тенденцією зниження. Надходження банку від
різниці процентних ставок зменшуватимуться впродовж періоду
зростання ставок та збільшуватимуться впродовж періоду зниження.
Таблиця N 6
Основні коефіцієнти показників діяльності банку
Коефіцієнт Процент*
Доход на активи 1.00 Доход на капітал 15.00 Чистий спред 1.25 Чиста процентна маржа 4.50 Доход від плати за послуги 1.00 Чиста операційна маржа 6.50 Управлінські витрати (% загальних активів) Витрати на персонал 2.00 Інші операційні витрати 1.50 Загальні операційні витрати 3.50 Витрати на забезпечення під збитки за позиками 0.50 Чистий доход до оподаткування 2.00 ------------------------------ * Наведені коефіцієнти рекомендуються як оптимальні для
банків США, Великої Британії та деяких інших.
5.3. Коефіцієнти прибутковості комерційного банку
Двома найбільш важливими засобами аналізу прибутковості банку
є показники доходу на активи та доходу на капітал. Банки для поглибленого аналізу та визначення ефективності,
продуктивності роботи персоналу, спреду, непроцентного доходу та
собівартості посередництва використовуються ряд коефіцієнтів. Ці
коефіцієнти наведено нижче.
Прибуток після оподаткування
Доход на активи (%) = ---------------------------- х 100% Середні загальні активи
Цей коефіцієнт може використовуватись як коефіцієнт для
оцінки діяльності керівництва банку.
Прибуток після оподаткування
Доход на капітал (%) = ---------------------------- х 100% Середній капітал
5.4. Коефіцієнти ефективності діяльності

комерційного банку
Проценти отримані

Чистий спред (%) = ----------------- х 100% - Позики

Проценти сплачені

- --------------------- х 100% Підпроцентні депозити
Цей коефіцієнт повинен враховувати тільки активи та пасиви,
до яких застосовуються процентні ставки. Таким чином, він виключає
вплив безпроцентних депозитів до запитання, капіталу та
невиконаних вимог резервування на чисті отримані проценти, і -
звідси - на прибутки банку. Це ізолює вплив процентної ставки на
прибуток банку і цим самим дає більш глибоке розуміння джерел
прибутку банку та наслідків уразливості надходжень.
Чиста процентна маржа (%) =

Доходи від процентів - Витрати на проценти

= ------------------------------------------ Середні загальні активи
Цей коефіцієнт визначає здатність банку приносити прибуток -
його доход від процентної різниці як процент середніх загальних
активів. На практиці існує альтернативна формула, яка подає в
чисельнику доходні активи, базуючись на тому припущенні, що
процентна маржа стосується тих доходних активів, що задіяні у
процес отримання доходу від процентів. Однак і ті активи, проценти
за якими не отримуються, і пасиви, проценти за яких не
сплачуються, мають значний вплив на чисту процентну маржу. Так
відбувається внаслідок того, що активи, за якими не отримуються
проценти, є тягарем на доход, особливо якщо вони фінансуються за
рахунок підпроцентних пасивів; у той час, як депозити, за якими не
нараховуються проценти, надходження збільшуються, особливо якщо за
їх рахунок фінансуються ті активи, за якими отримуються високі
проценти.
Інший операційний доход до загальних активів (%) =

Інший операційний доход

= ----------------------- х 100% Середні загальні активи
Цей коефіцієнт показує залежність від "нетрадиційного
доходу". Збільшення цього коефіцієнта може показувати здорову
диверсифікацію в платні фінансові послуги чи нездорове намагання
досягти спекулятивного прибутку, щоб замаскувати недостатність
основного банківського доходу від процентів.
Чистий операційний доход до загальних активів (%) = Чистий процентний доход + Інший операційний доход
= ------------------------------------------------- х 100% Середні загальні активи
Цей коефіцієнт відрізняється від коефіцієнта доходу на активи
на розмір непроцентних операційних витрат, сплачених податків та
непередбаченого доходу чи збитку.
Чиста операційна (чи посередницька) маржа (%) =

Доход на доходні активи + Відповідна комісія

= -------------------------------------------- х 100% - Всі фінансові активи

Витрати на проценти

- --------------------------- х 100% Всі пасиви, що фінансуються
Посередницька маржа може бути визначена як різниця між
вартістю залучення коштів та доходом на доходні активи, плюс доход
від відповідних комісійних та зборів. Різниця визначає кількість
коштів, що виділені банківською системою на посередництво між
тими, хто надає кошти, і тими, хто їх використовує. Витрати на посередництво (аналіз витрат) полягає в
розкладанні непроцентних витрат на їх складові групи. Це робиться
шляхом оцінки кожної статті непроцентних витрат як відсотка
загальних середніх активів. Типово ці статті складаються з: - витрат на утримання робітників, - витрат на утримання персоналу, включаючи додаткові премії, - інших операційних витрат, - витрат на утримання приміщення, - податків на діяльність та плати за ліцензування діяльності, - зносу та амортизації, - інших операційних видатків, - витрат на забезпечення під збитки за позиками, - забезпечень за мінусом отриманих коштів, - інших видатків, - податків на доход, - створення капіталу (прибутків). Прибуток, який технічно не є видатком, може бути перекладений
у видаток позичальників і, таким чином, - у вартість
посередництва, оскільки наявність прибутку обов'язкова і для
компенсації акціонерів, і для збільшення капіталу банку. Загальний
обсяг як відсоток загальних середніх активів становить показник
виміру ефективності діяльності банку. Його можна безпосередньо
співставляти з показниками таких закладів на одному і тому самому
ринку, тоді як різниці у відповідних обсягах дають змогу
співставляти структуру видатків.
5.5. Коефіцієнт ефективності діяльності

працівників комерційного банку
Оскільки оплата праці є найголовнішим компонентом
непроцентних видатків банку, то продуктивність роботи працівників,
що вимірюється як через витрати на їх утримання, так і через їх
кількість, може свідчити про ефективність роботи самого банку.
Однак продуктивність роботи потрібно розглядати, беручи до уваги
той факт, що у поточний період економія на зарплаті через її
значне скорочення може призвести до зниження якості та мотивації у
роботі, і звідси - до зниження через деякий час ефективності
роботи банку.
Прибуток після оподаткування
Чистий доход на одного працюючого = ------------------------------ Загальна чисельність робітників
Необхідно звернути увагу на те, що цей показник суттєво
відрізнятиметься при співставленні банку з невеликою кількістю
працівників (але з високою заробітною платою) і банку з великою
чисельністю низькокваліфікованих працівників (з низькою заробітною
платою).
Чистий доход до витрат на утримання персоналу =

Прибуток після оподаткування

= ------------------------------- Витрати на утримання робітників
Цей коефіцієнт вимірює окупність витрат на утримання
працівників. Цей коефіцієнт є більш універсальним, ніж коефіцієнт,
що характеризує чистий доход на одного працівника, оскільки дає
змогу деяким чином порівнювати організації різного типу. Він
показує чистий ефект рішень щодо працівників, незважаючи на те, чи
ці рішення спрямовані на низьку кваліфікацію та низьку заробітну
плату (або на високі видатки для висококваліфікованих
працівників). Порівняльний аналіз діяльності банку має за мету за допомогою
порівняння великого переліку показників банку за певний проміжок
часу або кількох банків між собою скласти об'єктивну оцінку
фінансового стану банку. Дані порівняльного аналізу дають змогу
відстежувати діяльність банку у динаміці , а також робити прогнози
щодо фінансового стану банку у майбутньому. При порівняльному аналізі застосовуються 3 види вихідних
даних, які використовуються при проведенні аналізу фінансового
стану банків, а саме: - індивідуальні показники діяльності банку; - середні показники по групі банків, до якої входить банк, що
аналізується (або відхилення від середньої по групі); - місце банку серед банків цієї групи за кожним показником. Такий вид порівняльного аналізу дає можливість банку: - порівнювати свої показники із середніми показниками своєї
групи банків; - бачити своє місце серед банків своєї групи; - робити висновки щодо своєї діяльності в тій чи іншій галузі
на ринку банківських послуг; - прогнозувати фінансовий стан банку в залежності від тих чи
інших економічних обставин і своє місце серед інших банків. Для порівняльного аналізу діяльності банку пропонується такий
аналітичний звіт банку (Таблиця N 7). Відповідно до поставлених завдань порівняльний аналіз повинен
проводитись за такими часовими вимірами: - за 5 робочих днів - тижневий аналіз (як показано на
прикладі у таблиці); - за 4 (5) тижнів - місячний аналіз; - за 3 місяці - квартальний аналіз; - за 6 місяців - піврічний аналіз; - за 12 місяців - річний аналіз; - за кілька років - аналіз розвитку банку. У залежності від часового тренду така система дає змогу
робити прогнозні розрахунки щодо діяльності банку у майбутньому.
6. Звітність комерційного банку
6.1. Форми звітності комерційних банків поділяються на
щоденні та щомісячні. До щоденних форм звітності, які контролюються Департаментом
безвиїзного нагляду та відповідними регіональними управліннями
Національного банку України належать: форма N 1Д-КБ - баланс комерційного банку, форма N 540 - звіт про відкриту валютну позицію, форма N 541 - звіт про зважену валютну позицію.
Для розрахунку таких економічних нормативів, як: - норматив максимального розміру ризику на одного
позичальника (Н9), - максимальний розмір великих кредитних ризиків (Н10), - норматив максимального розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих одному інсайдеру (Н11), - норматив максимального розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам (Н12). Дані надаються разом із щоденним балансом (форма N 1Д-КБ)
за спеціальним файлом N 42.
До щомісячних форм звітності, які контролюються Департаментом
безвиїзного нагляду та відповідними регіональними управліннями
Національного банку України, належать: форма N 1-КБ Баланс комерційного банку (щомісячна), форма N 611 Звіт про дотримання економічних нормативів, форма N 11 Балансовий звіт комерційного банку, форма N 301 Звіт про кредитний портфель, форма N 341 Звіт про залишки за депозитами, форма Звіт про дотримання нормативів відкритої валютної
позиції. Інстукції щодо складання щоденних та щомісячних форм
звітності наведені у Правилах фінансової і статистичної звітності
банків України, затверджених постановою Правління Національного
банку України від 12.12.97 р. за N 436 ( v0436500-97 ).
6.2. Застосування штрафних санкцій та заходів впливу щодо
недотримання комерційними банками економічних нормативів
діяльності банку здійснюється на підставі щоденних та щомісячних
форм звітності за кожним показником, розрахованим згідно з
методикою, викладеною у п.1 розділу 4 цієї Інструкції.
6.3. Усі форми звітності передаються електронною поштою. Щоденні форми NN 540, 541 "Звіт про відкриту валютну
позицію", "Звіт про зважену валютну позицію" надаються
Департаменту безвиїзного нагляду та відповідним регіональним
управлінням Національного банку України комерційними
банками-юридичними особами, що мають право на здійснення валютних
операцій, до 16 години наступного дня. Щомісячні форми звітності надаються комерційними
банками-юридичними особами Департаменту безвиїзного нагляду та
відповідним регіональним управлінням Національного банку України
до 10 числа місяця, який йде за звітним.
6.4. Щомісячна форма звітності N 611 "Звіт про дотримання
економічних нормативів", форма "Звіт про дотримання нормативів
відкритої валютної позиції" та форма N 1-КБ "Баланс комерційного
банку (щомісячна)" завірені підписами керівників та печатками,
надаються комерційними банками-юридичними особами відповідним
регіональним управлінням Національного банку України до 5 числа
місяця, який йде за звітним. Філії (дирекції) комерційних банків повинні надавати форму N
611 "Звіт про дотримання економічних нормативів" тільки щодо
дотримання нормативів ліквідності (Н6, Н7, Н8) до відповідних
регіональних управлінь Національного банку України до 5 числа
місяця, який йде за звітним.
6.5. Регіональні управління Національного банку України після
перевірки щомісячних звітних даних комерційних банків-юридичних
осіб за формою N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів",
формою "Звіт про дотримання нормативів відкритої валютної позиції"
та формою N 1-КБ "Баланс комерційного банку (щомісячна)" завіряють
їх підписом відповідальної особи та печаткою і через чотири робочі
дні місяця (не пізніше 10 числа), який йде за звітним, подають
Департаменту безвиїзного нагляду Національного банку України.
6.6. Рейтингова оцінка за системою "CAMEL", результати
економічного аналізу діяльності кожного комерційного банку та
висновки щомісячно надаються регіональними управліннями
Національного банку України через чотири робочі дні місяця (не
пізніше 10 числа), який йде за звітним, Департаменту безвиїзного
нагляду Національного банку України до 15 числа місяця, який йде
за звітним.
Висновок має вміщувати: - загальну оцінку фінансового стану банку; - оцінку дотримання банком економічних нормативів; - відомості про суми нарахованих, стягнутих або нестягнутих
штрафів (у разі порушення банком економічних нормативів); - наявність на розгляді регіонального управління
Національного банку України документів банку на збільшення
статутного фонду; - аргументовані пропозиції регіонального управління щодо
подальшої діяльності банку (загальний режим роботи, режим
фінансового оздоровлення, пропозиції щодо скасування режиму
фінансового оздоровлення, припинення діяльності або ліквідації
банку); - основні відомості про проведені перевірки діяльності банку,
а також інформацію про те, чи порушено проти банку або його
керівників і основних акціонерів справи правоохоронними органами,
судовими та арбітражними інстанціями.
Форма N 11 (місячна)
Надається юридичною особою

в обласному розрізі через

Центральну розрахункову палату

10 числа після звітного періоду

Балансовий звіт комерційного банку

за ____________________ 199_ р.

_________________________ _______________________

(назва банку) (адреса)
(копійки) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Статті балансу |Усього| У тому числі: | |————————————————————————————— | | Резиденти | Нерезиденти | |——————————————+—————————————— | | НВ |ВКВ |НКВ | НВ |ВКВ |НКВ ————————————————————————————+——————+————+————+————+————+————+———— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ————————————————————————————+——————+————+————+————+————+————+———— ктиви | | | | | | | алюта, монета і банківські | | | | | | | етали | А 10 |А 11|А 12|А 13| х | х | х аціональна валюта | 101 | 111| х | х | х | х | х ноземна валюта | 102 | х | 122| 132| х | х | х алюта країн Організації | | | | | | | кономічного Співробітництва | | | | | | | Розвитку (ОЕСР) | 1021 | х |1221|1321| х | х | х алюта країн СНД та Балтії | 1022 | х |1222|1322| х | х | х алюта інших країн | 1023 | х |1223|1323| х | х | х анківські метали | 103 | х | 113| х | х | х | х орожні та інші чеки | 14 | х | 15| 16| х | х | х оррахунок в НБУ | 19 | 20| 21| 22| х | х | х нші кошти в НБУ | 23 | 24| 25| 26| х | х | х оррахунки в інших банках | 27 | 28| 29| 30| 31| 32| 33 країни | 271 | 281| 291| 301| х | х | х раїн ОЕСР | 272 | х | х | х | 312| 322| 332 раїн СНД та Балтії | 273 | х | х | х | 313| 323| 333 нших країн | 274 | х | х | х | 314| 324| 334 епозити та кредити в інших | | | | | | | анках | 34 | 35| 36| 37| 38| 39| 40 країни | 341 | 351| 361| 371| х | х | х раїн ОЕСР | 342 | х | х | х | 382| 392| 402 раїн СНД та Балтії | 343 | х | х | х | 383| 393| 403 нших країн | 344 | х | х | х | 384| 394| 404 езерв під заборгованість | | | | | | | нших банків | 345 | 355| 365| 375| 385| 395| 405 етто: депозитів, кредитів в| | | | | | | нших банках | 41 | 42| 43| 44| 45| 46| 47 інні папери в портфелі банку| 55 | 56| 57| 58| 59| 60| 61 інні папери в портфелі банку| | | | | | | а продаж | 5511 |5611|5711|5811|5911|6011|6111 езерв під знецінення ЦП на | | | | | | | родаж | 5512 |5612|5712|5812|5912|6012|6112 етто: цінних паперів в | | | | | | | ортфелі банку на продаж | 551 | 561| 571| 581| 591| 601| 611 інні папери в портфелі банку| | | | | | | а інвестиції | 5521 |5621|5721|5821|5921|6021|6121 езерв під знецінення ЦП на | | | | | | | нвестиції | 5522 |5622|5722|5822|5922|6022|6122 етто: цінних паперів на | | | | | | | нвестиції | 552 | 562| 572| 582| 592| 602| 612 редити та фінансовий лізинг,| | | | | | | адані клієнтам | 621 | 631| 641| 651| 661| 671| 681 езерв під кредити та | | | | | | | інансовий лізинг клієнтам | 622 | 632| 642| 652| 662| 672| 682 етто: кредитів та | | | | | | | інансового лізингу клієнтам | 62 | 63| 64| 65| 66| 67| 68 нвестиції капіталу в | | | | | | | соційовані компанії | 691 | 701| 711| 721| 731| 741| 751 нвестиції капіталу в дочірні| | | | | | | омпанії | 692 | 702| 712| 722| 732| 742| 752 ематеріальні активи | 761 | х | х | х | х | х | х ношення нематеріальних | | | | | | | ктивів | 762 | х | х | х | х | х | х етто: нематеріальних активів| 76 | х | х | х | х | х | х атеріальні активи | 771 | х | х | х | х | х | х- ношення матеріальних активів| 772 | х | х | х | х | х | х етто: матеріальних активів | 77 | х | х | х | х | х | х нші активи | 781 | 791| 801| 811| 821| 831| 841 езерв під можливі втрати за | | | | | | | умнівною дебіторською | | | | | | | аборгованістю банку | 782 | 792| 802| 812| 822| 832| 842 етто: інші активи | 78 | 79| 80| 81| 82| 83| 84 | | | | | | | укупні активи | 90 | 91| 92| 93| 94| 95| 96 | | | | | | | обов'язання | | | | | | | оррахунки банків | З 10 |З 11|З 12|З 13|З 14|З 15|З 16 епозити та кредити банків: | 20 | 21| 22| 23| 24| 25| 26 т.ч. кредити, отримані | | | | | | | ід НБУ | 201 | 211| 221| 231| х | х | х ошти до запитання клієнтів | 30 | 31| 32| 33| 34| 35| 36 трокові депозити клієнтів | 40 | 41| 42| 43| 44| 45| 46 інні папери власного боргу | 50 | 51| х | х | х | х | х редити, отримані від | | | | | | | іжнародних фінансових | | | | | | | рганізацій | 60 | х | х | х | 64| 65| 66 убординована заборгованість | 70 | 71| 72| 73| 74| 75| 76 нші зобов'язання | 80 | 81| 82| 83| 84| 85| 86 | | | | | | | укупні зобов'язання | 90 | 91| 92| 93| 94| 95| 96 | | | | | | | апітал | | | | | | | татутний капітал | К 10 |К 11| х | х |К 14| х | х плачений статутний капітал | | | | | | | анку | 101 | 111| х | х | 141| х | х есплачений статутний капітал| | | | | | | анку | 102 | 112| х | х | 142| х | х рибутки і резерви | 20 | 21| х | х | х | х | х рибутки минулих років після | | | | | | | озподілу | 201 | х | х | х | х | х | х битки минулих років | 202 | х | х | х | х | х | х рибуток минулого року, що | | | | | | | чікує затвердження | 203 | х | х | х | х | х | х битки минулого року, що | | | | | | | чікують затвердження | 204 | х | х | х | х | х | х агальні резерви | 205 | 215| х | х | х | х | х рибуток поточного року | 30 | х | х | х | х | х | х битки поточного року | 40 | х | х | х | х | х | х | | | | | | | укупний капітал | 50 | 51| х | х | 54| х | х | | | | | | | укупні зобов'язання і | | | | | | | апітал | ЗК60 |ЗК61|ЗК62|ЗК63|ЗК64|ЗК65|ЗК66 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: НВ - національна валюта; ВКВ - конвертована валюта; НКВ - неконвертована валюта; А - активи; З - зобов'язання; К - капітал; ЗК - сукупні зобов'язання і капітал; х - не заповнюється.
Форма N 301 (місячна)
Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 1 липня 1997 року N 209

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* комерційними банками-юридичними

особами - Департаменту безвиїзного

нагляду та регіональним

управлінням НБУ через Центральну

розрахункову палату в обласному

розрізі до 10 числа після

звітного періоду
Звіт про кредитний портфель

за _____________ 199_ рік
_______________________________ ______________________________

(назва банку) (адреса банку)
(копійки) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Депозити |Усього|Резиденти |Нерезиденти | | |——————————+——————————— | | |НВ|ВКВ|НКВ|НВ|ВКВ|НКВ ————+——————————————————————————————+——————+——+———+———+——+———+———— 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 |7 | 8 | 9 ————+——————————————————————————————+——————+——+———+———+——+———+———— | | А | З| К | М |О | Р | Т ————+——————————————————————————————+——————+——+———+———+——+———+———— I |Міжбанківський ринок | | | | | | | | | | | | | | | 1 |Кредити та фінансовий лізинг, | | | | | | | |надані банкам | | | | | | | 1.1 |Кредити овернайт | | | | | | | 1.2 |Кредити від 1 до 7 днів | | | | | | | 1.3 |Кредити від 8 до 21 дня | | | | | | | 1.4 |Кредити від 22 дня до 31 дня | | | | | | | 1.5 |Кредити від 32 до 92 днів | | | | | | | 1.6 |Кредити від 93 до 183 днів | | | | | | | 1.7 |Кредити понад 184 дня | | | | | | | | | | | | | | | 2 |Кредити та фінансовий лізинг, | | | | | | | |отримані від банків | | | | | | | 2.1 |Кредити овернайт | | | | | | | 2.2 |Кредити від 1 до 7 днів | | | | | | | 2.3 |Кредити від 8 до 21 дня | | | | | | | 2.4 |Кредити від 22 дня до 31 дня | | | | | | | 2.5 |Кредити від 32 до 92 днів | | | | | | | 2.6 |Кредити від 93 до 183 днів | | | | | | | 2.7 |Кредити понад 184 дня | | | | | | | | | | | | | | | II |Небанківський ринок | | | | | | | | | | | | | | | 1 |Кредити, надані органам | | | | | | | |загального державного | | | | | | | |управління: | | | | | | | 1.1 |центральним органам | | | | | | | |державного управління | | | | | | | 1.2 |місцевим органам | | | | | | | |державного управління | | | | | | | | | | | | | | | 2 |Кредити, надані за | | | | | | | |овердрафтом: | | | | | | | 2.1 |державним підприємствам | | | | | | | 2.2 |недержавним підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | 3 |Кредити, надані за | | | | | | | |операціями РЕПО: | | | | | | | 3.1 |державним підприємствам | | | | | | | 3.2 |недержавним підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | 4 |Кредити, надані за | | | | | | | |врахованими векселями: | | | | | | | 4.1 |державним підприємствам | | | | | | | 4.2 |недержавним підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | 5 |Кредити, надані за | | | | | | | |факторинговими операціями: | | | | | | | 5.1 |державним підприємствам | | | | | | | 5.2 |недержавним підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | 6 |Кредити, надані за внутрішніми| | | | | | | |торговими операціями: | | | | | | | 6.1 |державним підприємствам | | | | | | | 6.2 |недержавним підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | 7 |Кредити, надані за | | | | | | | |експортно-імпортними | | | | | | | |операціями: | | | | | | | 7.1 |державним підприємствам | | | | | | | 7.2 |недержавним підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | 8 |Інші кредити, надані в поточну| | | | | | | |діяльність: | | | | | | | 8.1 |державним підприємствам | | | | | | | 8.2 |недержавним підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | 9 |Кредити, надані в інвестиційну| | | | | | | |діяльність: | | | | | | | 9.1 |державним підприємствам | | | | | | | 9.2 |недержавним підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | 0 |Наданий фінансовий лізинг: | | | | | | | 0.1 |державним підприємствам | | | | | | | 0.2 |недержавним підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | 1 |Кредити, надані фізичним | | | | | | | |особам | | | | | | | | | | | | | | | 2 |Усього надано кредитів | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————-
"___"_______________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер _________ (прізвище виконавця, телефон)
Форма N 341 (місячна)
Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 1 липня 1997 року N 209

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* комерційними банками-юридичними

особами - Департаменту безвиїзного

нагляду та регіональним

управлінням НБУ через Центральну

розрахункову палату в обласному

розрізі до 10 числа місяця

наступного за звітним
Звіт

про залишки за депозитами

за _____________ 199_ рік
_______________________________ ______________________________

(назва банку) (адреса банку)
(копійки) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Депозити |Усього|Резиденти |Нерезиденти | | |——————————+——————————— | | |НВ|ВКВ|НКВ|НВ|ВКВ|НКВ ————+——————————————————————————————+——————+——+———+———+——+———+———— 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 |7 | 8 | 9 ————+——————————————————————————————+——————+——+———+———+——+———+———— | | А | З| К | М |О | Р | Т ————+——————————————————————————————+——————+——+———+———+——+———+———— А|Міжбанківський ринок | | | | | | | | | | | | | | | 1|Депозити розміщені - усього | | | | | | | 1.1|Депозити овернайт | | | | | | | 1.2|Депозити до 31 дня | | | | | | | 1.3|Депозити від 32 до 92 днів | | | | | | | 1.4|Депозити від 93 до 183 днів | | | | | | | 1.5|Депозити від 184 до 365 днів | | | | | | | 1.6|Депозити понад 366 днів | | | | | | | | | | | | | | | 2|Депозити залучені - усього | | | | | | | 2.1|Депозити овернайт | | | | | | | 2.2|Депозити до 31 дня | | | | | | | 2.3|Депозити від 32 до 92 днів | | | | | | | 2.4|Депозити від 93 до 183 днів | | | | | | | 2.5|Депозити від 184 до 365 днів | | | | | | | 2.6|Депозити понад 366 днів | | | | | | | | | | | | | | | Б|Небанківський ринок | | | | | | | | | | | | | | | 1|Депозити небанківських | | | | | | | |фінансових підприємств | | | | | | | 1.1|Депозити до 31 дня | | | | | | | 1.2|Депозити від 32 до 92 днів | | | | | | | 1.3|Депозити від 93 до 183 днів | | | | | | | 1.4|Депозити від 184 до 365 днів | | | | | | | 1.5|Депозити понад 366 днів | | | | | | | | | | | | | | | 2|Депозити нефінансових | | | | | | | |державних підприємств | | | | | | | 2.1|Депозити до 31 дня | | | | | | | 2.2|Депозити від 32 до 92 днів | | | | | | | 2.3|Депозити від 93 до 183 днів | | | | | | | 2.4|Депозити від 184 до 365 днів | | | | | | | 2.5|Депозити понад 366 днів | | | | | | | | | | | | | | | 3|Депозити нефінансових | | | | | | | |недержавних підприємств | | | | | | | 3.1|Депозити до 31 дня | | | | | | | 3.2|Депозити від 32 до 92 днів | | | | | | | 3.3|Депозити від 93 до 183 днів | | | | | | | 3.4|Депозити від 184 до 365 днів | | | | | | | 3.5|Депозити понад 366 днів | | | | | | | | | | | | | | | 4|Депозити некомерційних | | | | | | | |організацій, що обслуговують | | | | | | | |домашні господарства | | | | | | | 4.1|Депозити до 31 дня | | | | | | | 4.2|Депозити від 32 до 92 днів | | | | | | | 4.3|Депозити від 93 до 183 днів | | | | | | | 4.4|Депозити від 184 до 365 днів | | | | | | | 4.5|Депозити понад 366 днів | | | | | | | | | | | | | | | 5|Депозити фізичних осіб | | | | | | | 5.1|Депозити до 31 дня | | | | | | | 5.2|Депозити від 32 до 92 днів | | | | | | | 5.3|Депозити від 93 до 183 днів | | | | | | | 5.4|Депозити від 184 до 365 днів | | | | | | | 5.5|Депозити понад 366 днів | | | | | | | | | | | | | | | 6|Депозити інших домашніх | | | | | | | |господарств | | | | | | | 6.1|Депозити до 31 дня | | | | | | | 6.2|Депозити від 32 до 92 днів | | | | | | | 6.3|Депозити від 93 до 183 днів | | | | | | | 6.4|Депозити від 184 до 365 днів | | | | | | | 6.5|Депозити понад 366 днів | | | | | | | | | | | | | | | 7|Депозити органів | | | | | | | |загальнодержавного управління | | | | | | | 7.1|Уряду країни | | | | | | | .1.1|Депозити до 31 дня | | | | | | | .1.2|Депозити від 32 до 92 днів | | | | | | | .1.3|Депозити від 93 до 183 днів | | | | | | | .1.4|Депозити від 184 до 365 днів | | | | | | | .1.5|Депозити понад 366 днів | | | | | | | | | | | | | | | 7.2|Місцевих органів влади | | | | | | | .2.1|Депозити до 31 дня | | | | | | | .2.2|Депозити від 32 до 92 днів | | | | | | | .2.3|Депозити від 93 до 183 днів | | | | | | | .2.4|Депозити від 184 до 365 днів | | | | | | | .2.5|Депозити понад 366 днів | | | | | | | | | | | | | | | 8|Рахунки за довірчими | | | | | | | |операціями | | | | | | | | | | | | | | | 9|Ощадні сертифікати | | | | | | | | | | | | | | | 10|Усього залучено | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
"___"____________ 199_ р. Керівник __________________
_____________________________ Головний (Прізвище виконавця, телефон) бухгалтер _________________
Форма N 540 (щоденна)
Надається комерційними

банками-юридичними особами,

що мають право на здійснення

валютних операцій через

Центральну розарахункову палату
Звіт про відкриті валютні позиції

на кінець операційного дня "___"_______ 199_ р.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Код|За бала- |За позаба-|Позиції, від- |Курс |Гривневий еквівалент|Зага- |Капі- |Вста-|Від- /п|ва-|нсовими |лансовими |криті в інозе-|НБУ |позицій, відкритих в|льна |тал |нов- |крита |лю-|рахунками|рахунками |мних валютах |(грн.|іноземних валютах |від- |банку |лені |валю- |ти | | |(одиниці) |за |(грн.) |крита |(грн.)|лімі-|тна | |—————————+——————————+——————————————|оди- |————————————————————|валю- | |ти |пози- | |Ак- |Зо- |Ак- |Зобо-|За |За |Усьо|ницю |За |За | Усього |тна | |у % |ція | |ти- |бо- |ти- |в'яз.|ба- |по- |го |валю-|ба- |по- |——————————|пози- | |від |у % | |ви у|в'я-|ви у|у ін.|лан-|за- | |ти) |лан-|за- |Довгі|Ко- |ція | |капі-|від | |ін. |зан.|ін. |валю-|со- |ба- | | |со- |ба- |(+) |рот-|банку | |талу |капі- | |ва- |у |ва- |ті |вими|лан-| | |вими|лан-| |кі |(грн.)| | |талу | |люті|ін. |люті| |ра- |со- | | |ра- |со- | |(-) | | | | | | |ва- | | |хун-|вими| | |хун-|вими| | | | | | | | |люті| | |ками|ра- | | |ками|ра- | | | | | | | | | | | | |хун-| | | |хун-| | | | | | | | | | | | |ками| | | |ками| | | | | | ——+———+————+————+————+—————+————+————+————+—————+————+————+—————+————+——————+——————+—————+————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ——+———+————+————+————+—————+————+————+————+—————+————+————+—————+————+——————+——————+—————+————— 1 | | | | | | | | | | | | | | | х | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | х | | : | | | | | | | | | | | | | | | х | | n | | | | | | | | | | | | | | | х | | сь| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |ВП13 |ВП14| ВП15 | ВП16 | ВП17| ВП18 го| | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка: х - позиції не заповнюються.
Форма N 541 (щоденна)
Надається комерційними

банками-юридичними особами,

що мають право на здійснення

валютних операцій через

Центральну розарахункову палату
Звіт про зважену відкриту валютну позицію

на кінець операційного дня "___"_____ 199_ р.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— од | Строки розрахунків |Зага-|Грив- |Гривне- алю-|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|льна |не- |вий ек- и | 0-92 | 93-183 | 184-365 | 366 і більше |зва- |вий |вівале- |—————————————————————————————————————————————+—————————————————————————+—————————————————————————+—————————————————————————|жена |ек- |нт за- |Баланс. |Поза- |Балан- |Поза- |Пози-|Зва- |Ак- |Зобо-|Пози-|Зва- |Ак- |Зобо-|Пози-|Зва- |Ак- |Зобо-|Пози-|Зва- |відк-|вівал.|гальної |активів |балан-|сові |балан- |ції |жена |тиви |в'яз.|ції |жена |тиви |в'яз.|ції |жена |тиви |в'яз.|ції |жена |рита |зага- |зваже- |ін. ва- |сові |зобо- |сові |від- |позиц. |у ін.|у ін.|від- |позиц. |у ін.|у ін.|від- |позиц. |у ін.|у ін.|від- |позиц. |вал. |льної |ної |лют і в |активи|в'язан.|зобо- |кри- |з вра- |валю-|валю-|кри- |з вра- |валю-|валю-|кри- |з вра- |валю-|валю-|кри- |з вра- |пози-|зва- |відкри- |т.ч. |в |у іноз.|в'язан.|ті в |хуван- |ті за|ті за|ті в |хуван- |ті за|ті за|ті в |хуван- |ті за|ті за|ті в |хуван- |ція у|женої |тої вал. |простр. |іноз. |валюті |у іноз.|іноз.|ням |бал. |бал. |іноз.|ням |бал. |бал. |іноз.|ням |бал. |бал. |іноз.|ням |ін. |відк- |позиції |кред. до|валюті| |валюті |валю-|вста- |та |та |валю-|вста- |та |та |валю-|вста- |та |та |валю-|вста- |валю-|ритої |у % від |30 днів | | | |ті |новлен.|поза-|поза-|ті |новлен.|поза-|поза-|ті |новлен.|поза-|поза-|ті |новлен.|ті |вал. |капіта- |простр. | | | | |коефі. |бал. |бал. | |коефі. |бал. |бал. | |коефі. |бал. |бал. | |коефі. | |пози- |лу | | | | | | |рах. |рах. | | |рах. |рах. | | |рах. |рах. | | | |ції |банку ————+————————+——————+———————+———————+—————+———————+—————+—————+—————+———————+—————+—————+—————+———————+—————+—————+—————+———————+—————+——————+———————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ————+————————+——————+———————+———————+—————+———————+—————+—————+—————+———————+—————+—————+—————+———————+—————+—————+—————+———————+—————+——————+———————— КВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30% КВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15% сьо-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | о | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ВП19 | ВП20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма 611 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 1 липня 1997 року N 209

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою

та поштою:

* комерційними банками-юридичними

особами - регіональним

управлінням НБУ

до 10 числа після звітного періоду;

* регіональними управліннями НБУ -

Департаменту безвиїзного нагляду НБУ

через Центральну розрахункову палату

до 14 числа після звітного періоду

Звіт про дотримання економічних нормативів

протягом _____________ місяця _______ року
___________________

(назва банку)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Дати | Економічні нормативи діяльності, у т.ч. |———————————————————————————————————————————————————————————————————— |Н1|Н2|Н3|Н4|Н5|Н6|Н7|Н8|Н9|кіль-|Н10|Н11|кіль-|Н12|кіль-|Н13|Н14|Н15 | | | | | | | | | |кість| | |кість| |кість| | | | | | | | | | | | |пору-| | |пору-| |пору-| | | | | | | | | | | | |шень | | |шень | |шень | | | —————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+—————+———+———+—————+———+—————+———+———+——— 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10| 11 |12 |13 | 14 |15 | 16 |17 |18 |19 —————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+—————+———+———+—————+———+—————+———+———+——— | | | | | | | | | | | | | | | | | | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | ередньо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | важена | | | | | | | | | | | | | | | | | | звітна) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ількість | | | | | | | | | | | | | | | | | | орушень | | | | | | | | | | | | | | | | | | а звітний| | | | | | | | | | | | | | | | | | еріод | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Рейтингова оцінка ____________

"___"_______ 199_ р.
Керівник _______________
Підтверджую
Начальник відділу банківського нагляду _____________ регіонального управління Головний бухгалтер ____ _____________________________
(прізвище виконавця, телефон)
Примітка: У разі заповнення форми користуватися Інструкцією
N 10 "Про порядок регулювання та анліз діяльності комерційних
банків", затвердженою постановою Правління Національного банку
України від 30.12.97 р. за N 469.
місячна
Звіт _________________________ банку про

дотримання нормативів відкритої валютної

позиції за ______________ місяць 1998 р.

(заповнюється та надається тільки у

випадках порушень нормативів)
————————————————————————————————————————————————————————————————— ата| Нормативи відкритої вал. | Нормативи зваженої вал. | позиції | позиції |————————————————————————————————+———————————————————————————— | Н16 | Н17 | Н18 |Н19 | Н20 |Н21 | |———————————————————| | |———————————————————| | |вид валюти|значення| | |вид валюти|значення| —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: