open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

N 05/2666 від 27.12.94

Начальнику

Кіровоградської митниці

Пашинному О.І.


На Ваш запит від 15.12.94 р. N 12-02/323 повідомляємо
наступне:

1. При отриманні багажу з домашніми речами, відправленого
однією особою із-за кордону на ім'я іншої особи, яка постійно
проживає в Україні, і при цьому зі слів останньої слідує, що
відправник переїжджає на ПМП в Україну через деякий час, достатнім
документом для прийняття рішення про випуск предметів без сплати
ввізного мита може бути нотаріально завірена довіреність, видана
власником багажу на отримання його речей довіреною особою.

При отриманні громадянином-резидентом України, який не
виїжджав за кордон, багажу відправленого із-за кордону іншою
особою (вантажне відправлення на адресу приватної особи) пільга
безмитного пропуску предметів вартістю до 1400 дол. США не
застосовується.

Якщо багаж було відправлено із-за кордону в Україну однією
особою на ім'я іншої особи, і сам відправник виявив бажання
отримати цей багаж, пільга безмитного пропуску предметів вартістю
до 1400 дол. США застосовується за умови подання в митницю
в'їздної декларації, виданої прикордонною митницею на НСБ.

При визначенні вартості предметів з метою їх обкладення митом
при ввезенні, а також безмитного прописки до 1400 дол. США
необхідно враховувати:

1. Ціни заявлені відправником

2. Світові ціни на такі або аналогічні предмети, заявлені
громадянином.

3. У разі, коли ціни заявлені відправником явно занижені, то
вартість предметів визначається митними органами, а при
необхідності на підставі експертного заключення ТПП.

У разі відсутності митної декларації, виданої прикордонною
митницею на НСБ предмети, що ввозяться (пересилаються) громадянами
в НСБ підлягають обкладенню митом згідно чинного законодавства без
застосування пільги по звільненню від сплати мита товарів
загальною вартістю еквівалентною 1400 дол. США включно.

4. У разі переселення на ПМП за кордон громадянин і члени
його сім'ї мають право безмитно здійснювати відправку домашніх
речей в період з моменту виписки до моменту прописки в іншій
державі за умови надання митниці паспортів з відбитками штампу про
виписку та листків вибуття, в яких вказана мета виїзду:" На
постійне місце проживання".

5. У випадках, коли громадяни переселяються на ПМП за межі
України і один із членів сім'ї вже прописався за новою адресою,
безмитну відправку домашніх речей та предметів здійснює інший член
сім'ї (при цьому подаються паспорти усіх членів сім'ї). У
випадках, коли всі члени сім'ї прописані за новим місцем
проживання, безмитна відправка можлива лише при умові попереднього
(до прописки) подання до митниці заяви з описом речей, які будуть
відправлятися. Відправку здійснює будь-який із членів сім'ї з
поданням всіх паспортів.

6. Термін часу, на протязі якого громадянин повинен проживати
в Україні, маючи постійну прописку в паспорті для того, щоб він
зміг користуватись пільгами при відправленні домашніх речей та
предметів в зв'язку з переселенням на ПМП, не встановлено.

7. Громадяни, що мали на території України тимчасову
прописку, у разі відсутності в їхніх паспортах штампу про постійну
прописку за кордоном, мають право на безмитне вивезення
(пересилання) речей в зв'язку з переселенням на ПМП за межі
України.

8. Згідно Закону України N 3894-XII ( 3894-12 ) від
28.01.94 р. громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти мають
право на відправлення НСБ.

9. В зв'язку з тим, що дозвільна система МВС України не
поширюється на пневматичну зброю, остання пропускається в
загальному порядку як інші предмети.

10. У разі пересилання речей та предметів за межі України
несупроводжуваним багажем громадяни можуть, за бажанням,
використати право звільнення від сплати мита по пунктам а, б, в, є
ст.2 Закону України N 3894-XII ( 3894-12 ) від 28.01.94 р.

11. У разі ввезення в Україну транспортного засобу,
придбаного по дорученню, виданого громадянином України, який за
кордон не виїжджав, такий транспортний засіб має бути оформлений у
митному відношенні на:

а) громадянина-перевізника, якщо він придбав цей транспортний
засіб на власні кошти;

б) громадянина, який видав доручення, за умови
документального підтвердження легального переміщення ним валюти
через кордон.

Коли з заяви громадянина виходить, що валюта на придбання за
кордоном транспортного засобу була вивезена з порушенням митних
правил відповідною митницею складається протокол про порушення
митних правил.

12. При отриманні громадянами транспортних засобів у якості
подарунка із-за кордону (громадянин за кордон у цей період не
виїжджав), такий транспортний засіб може бути оформлений у митному
відношенні на цього громадянина за умови подання нотаріально
завіреного договору даріння та сплати мита згідно Декрету КМ
України від 11.01.93 р. N 2-93 ( 2-93 ), крім транспортних
засобів, які були виготовлені на території України.

13. Транспортні засоби, які були ввезені громадянами на
територію України до розпаду СРСР та зареєстровані за місцем
проживання батьків, родичів і т. і. (власник в цей час проживав за
межами України), звільняються від обкладання митом при їх
вивезенні до місця постійного проживання власника.

14. Транспортний засіб своєчасно не знятий з обліку в органах
ДАІ при переселенні власника на ПМП знімається з обліку на
підставі дозволу митниці без сплати мита незалежно від дати
переселення власника за умови подання заяви на ім'я начальника
митниці та технічного паспорту на транспортний засіб і
загальногромадянського паспорту.

15. Тимчасово ввезений транспортний засіб в Україну, по
закінченню строка тимчасової реєстрації повинен бути вивезений за
межі України. Подовження строку перебування такого транспортного
засобу забороняється.

16. При митному оформленні транспортних засобів, ввезених в
Україну для постійного користування, зняття їх з обліку в місцевих
органах ДАІ країни вивезення обов'язкове лише у випадках, якщо
вони були зареєстровані в країнах СНД, крім випадків при
переселенні їх на ПМП та біженців.

17. При переселенні громадян на ПМП за межі України двигуни,
кузови, рами та інші запасні частини до транспортних засобів
пропускаються без сплати мита по одному предмету (комплекту)
кожного найменування.

18. Для безмитного вивезення транспортного засобу в зв'язку з
переселенням на ПМП за межі України, достатньо документів про
виписку тільки на власника вписаного в технічний паспорт на цей
транспортний засіб.

19. При вивезенні (пересиланні) за межі України предметів
одного найменування вартістю більше 100 мінімальних заробітних
плат кожен, два і більше предметів являють собою товарну партію.

20. При вивезенні (пересиланні) за межі України предметів
одного найменування вартістю більше 10, але менше 100 мінімальних
заробітних плат кожен, вони будуть являть собою товарну партію у
разі, коли загальна вартість цих предметів перевищує вартісні
норми, наведені в визначенні товарної партії.

21. При визначенні поняття "предмети одного (різного)
найменування" використовуються родові, функціональні признаки які
наведені в ТН ЗЕД ( n0001410-92 ) та в Єдиному Митному Тарифі
( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ).

22. При вивезенні (пересиланні) предметів за межі України
товарною партією частина предметів загальною вартістю до 10
мінімальних заробітних плат вираховується із числа тих, що
підлягають під сплату мита за бажанням відправника.

Звільнення від сплати мита за частину предметів, що
вивозяться (пересилаються) товарною партією по пунктам а,б,в,з
згідно Закону України N 3894-XII ( 3894-12 ) від 28.01.94 р.,
здійснюється виходячи з принципу їх неподільності.

23. Якщо при вивезенні (пересиланні) предметів різних
найменувань, предмети одного з найменувань підпадають під
визначення товарної партії по кількісній нормі, всі предмети
різних найменувань незалежно від того, чи становлять вони товарну
партію по вартісній нормі, ВМД оформлюється на всю групу товарів.

24. У випадку вивезення предметів товарною партією за межі
України, які звільняються від сплати мита по пунктам б, в, з
Закону України N 3894-XII ( 3894-12 ) від 28.01.94 р.,

1. При вивезенні (пересиланні) предметів декількох
найменувань якщо деякі з них (або один) становлять товарне партію
по кількісній нормі, але разом вони не становлять товарну партію
по вартісній нормі, мито сплачується за всі предмети, крім одного
найменування в кількості до товарної партії, по якому визначено
товарну партію.

2. При вивезенні (пересиланні) предметів декількох
найменувань якщо деякі з них (або один) являють товарну партію по
кількісній нормі і разом вони являють товарну партію по вартісній
нормі, мито, сплачується за всі предмети, крім одного найменування
в кількості до товарної партії, по якому визначено товарну партію.

25. При вивезенні (пересиланні) предметів різних найменувань
в одиничних екземплярах, при вартості більше 100 мінімальних
заробітних плат кожного з них, предмети не являють собою товарну
партію і до переліку предметів, що вивозяться товарною партією, не
вносяться.

26. В разі вивезення (пересилання) предметів товарною партією
громадянами, які користуються пільгами мито сплачується тільки за
ту частину предметів, вартість або кількість яких перевищує
кількісні або вартісні норми, наведені в визначенні товарної
партії зі сплатою зборів за оформлення ВМД.

27. При визначенні року виготовлення механічного
транспортного засобу приорітет надається ідентифікаційному номеру
кузова (Т-785 від 16.09.94 р.).

При визначенні року виготовлення по даті першої реєстрації
число і місяць до уваги не приймаються (Т-783 від 16.09.94. р.).

28. Забороняється відчуження на території України тимчасово
ввезених транспортних засобів у разі, коли їм на момент відчуження
виповнилось 10 і більше років.

29. Транспортні засоби вироблені в Україні, при ввезенні в
Україну (незалежно від мети ввезення ) митом не обкладаються.

Начальник Управління організації

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу