open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
13.02.2007 N 1023,

N 1423/5/29-1016

Щодо дій державних реєстраторів

у разі виявлення подвійної реєстрації

фізичних осіб - підприємців

З метою врегулювання проблем, які виникають у державних
реєстраторів у разі виявлення подвійної державної реєстрації
фізичних осіб - підприємців, Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва разом з Державною
податковою адміністрацією України надають наступні роз'яснення.
Відповідно до частини першої статті 43 та частини першої статті 44
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ) (далі - Закон про реєстрацію)
однією із підстав для відмови у проведенні державної реєстрації
фізичної особи - підприємця є наявність в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі -
Єдиний державний реєстр) запису, що заявник є підприємцем.
Згідно із нормами Закону про реєстрацію ( 755-15 ) відомості
про фізичних осіб - підприємців, які були зареєстровані до
створення Єдиного державного реєстру (до 01.07.2004), підлягають
внесенню до Єдиного державного реєстру із одночасною заміною
свідоцтв про державну реєстрацію на свідоцтва про державну
реєстрацію єдиного зразка. Для цього таким фізичним особам -
підприємцям необхідно подати державному реєстратору за місцем
державної реєстрації відповідну реєстраційну картку та раніше
видане їм свідоцтво про державну реєстрацію.
Разом із тим мають місце випадки, коли зареєстровані до
01.07.2004 фізичні особи - підприємці, подають державному
реєстратору документи не для включення до Єдиного державного
реєстру, а для проведення нової державної реєстрації їх як
фізичних осіб - підприємців і реєструються, оскільки перевірка на
відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації
фізичної особи - підприємця здійснюється лише з використанням
відомостей Єдиного державного реєстру.
В той же час, така державна реєстрація фактично проведена із
порушеннями законодавства з вини заявника, який подав державному
реєстратору неправдиві відомості. Відповідно, такі порушення, у
разі їх виявлення, підлягають усуненню, а при неможливості їх
усунення така державна реєстрація може бути визнана недійсною за
рішенням суду відповідно до статті 110 та із урахуванням статті 51
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
З метою недопущення таких порушень при проведенні державної
реєстрації фізичних осіб - підприємців державним реєстраторам слід
роз'яснювати заявникам норми Закону про реєстрацію ( 755-15 ),
зокрема норми статей 18, 45, частини четвертої статті 53, частини
другої розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону про реєстрацію,
та запитувати у заявників, чи не були вони зареєстровані як
підприємці до 01.07.2004.
Крім того, непоодинокі випадки, коли фізичні особи -
підприємці ще до 01.07.2004 були зареєстровані в декількох органах
реєстрації, а внесли відомості про себе до одного із них.
Для усунення означених порушень, тобто коли проведена
повторна реєстрація фізичної особи - підприємця, який вже був
зареєстрований до 01.07.2004, отримав свідоцтво про державну
реєстрацію і став на обліку в органах державної податкової служби,
або коли відбулась подвійна реєстрація фізичної особи - підприємця
до 01.07.2004, державними реєстраторами та органами державної
податкової служби повинні проводитись наступні заходи.
1. У разі, якщо за результатами аналізу Реєстру фізичних
осіб-платників податків - підприємців органами державної
податкової служби виявляються випадки подвійної реєстрації
фізичних осіб - підприємців, інформація про такі факти має
передаватись органами державної податкової служби до державних
реєстраторів за попереднім та новим місцем реєстрації фізичної
особи - підприємця.
2. У разі надходження такого повідомлення або при виявленні
факту подвійної реєстрації самим державним реєстратором за
попереднім місцем реєстрації він перевіряє наявність факту
подвійної реєстрації фізичної особи - підприємця.
3. У разі, якщо попередню підприємницьку діяльність фізичної
особи - підприємця було припинено (скасовано) в установленому
законодавством порядку, державний реєстратор інформує про це
державного реєстратора за новим місцем реєстрації (якщо нова
реєстрація здійснена на території іншої
адміністративно-територіальної одиниці) та відповідний орган
державної податкової служби для зняття з обліку такої фізичної
особи - підприємця.
4. У разі наявності подвійної реєстрації в одному органі
державної реєстрації державний реєстратор об'єднує обидві
реєстраційні справи фізичної особи - підприємця. Після об'єднання реєстраційної справи фізичної особи -
підприємця державний реєстратор повідомляє рекомендованим листом
фізичну особу - підприємця про виявлення його подвійної реєстрації
та про необхідність заміни свідоцтва про державну реєстрацію
фізичної особи - підприємця у зв'язку із недостовірністю дати
реєстрації, а також проводить в Єдиному державному реєстрі
коригування дати реєстрації фізичної особи - підприємця в порядку,
встановленому листом Держпідприємництва від 29.08.2006 N 6258.
5. У разі подвійної реєстрації фізичної особи - підприємця на
території різних адміністративно-територіальних одиниць фізична
особа - підприємець повинна включити відомості про себе до Єдиного
державного реєстру за першим місцем державної реєстрації та
зробити зміну місця проживання. Державний реєстратор проводить
державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу -
підприємця, знімає його з обліку та передає реєстраційну справу до
державного реєстратора за новим місцем державної реєстрації. Державний реєстратор за новим місцем проживання фізичної
особи - підприємця, стосовно якої здійснено подвійну реєстрацію,
після отримання реєстраційної справи такої особи об'єднує цю
справу із відповідною реєстраційною справою, що ведеться за новим
місцем проживання фізичної особи - підприємця, та бере його на
облік. Із урахуванням норм пункту 12.2 статті 12 та відповідно до
підпункту "д" пункту 13.5 статті 13 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181 )
реєстрація фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності
без скасування її попередньої реєстрації визнається реорганізацією
платника податків з метою оподаткування та внаслідок такої
реорганізації фізична особа - підприємець як платник податків
після реорганізації набуває усіх прав і обов'язків щодо погашення
податкових зобов'язань або податкового боргу, які виникли до його
реорганізації. У зв'язку з цим, якщо стосовно фізичної особи - підприємця
органами державної податкової служби від державних реєстраторів
отримані документи, що підтверджують факт її подвійної реєстрації,
органи державної податкової служби вважають це реорганізацією
платника податків. При цьому, якщо нове місце проживання фізичної
особи - підприємця розташоване на території іншої
адміністративно-територіальної одиниці (органу державної
податкової служби) органами державної податкової служби
проводяться процедури зняття з обліку/взяття на облік платника
податків як у випадку зміни місцезнаходження або місця проживання
платника податків, що пов'язане із зміною адміністративного
району. Якщо нова державна реєстрація фізичної особи - підприємця
проведена у 2007 році, то зняття з обліку та взяття на облік такої
фізичної особи - підприємця проводиться із урахуванням норм статті
43 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
( 489-16 ).
Надруковано: "Бібліотека платника податків" N 1, 2010

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: