open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.11.2009 N 1023

Про завершення II (діагностико-концептуальному)

етапу дослідно-експериментальної роботи на базі

Любимівського дошкільного навчального

закладу - загальноосвітньої школи

I-III ступенів N 1 та Любимівського дошкільного

навчального закладу - загальноосвітньої

школи I-III ступенів N 2 Каховського

району Херсонської області

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
23.12.2008 р. N 1186 "Про завершення I (підготовчого) етапу
дослідно-експериментальної роботи на базі Любимівського
дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої школи
I-III ступенів N 1 та Любимівського дошкільного навчального
закладу - загальноосвітньої школи I-III ступенів N 2 Каховського
району Херсонської області" педагогічними колективами навчальних
закладів на II (діагностико-концептуальному) етапі проведено
прогностичний аналіз організаційно-педагогічних,
матеріально-технічних, фінансово-економічних умов створення
інноваційного навчального закладу "Школа розвитку"; діагностику
творчого потенціалу та здібностей учнів, їх входження в
інформаційний простір; розроблено проекти Концепції інноваційного
навчального закладу "Школа розвитку", положення про дошкільний
навчальний заклад у структурі інноваційного навчального закладу
"Школа розвитку", Положення про загальноосвітній навчальний заклад
з поглибленим вивченням окремих предметів, положення про Центр
позашкільної та допрофесійної освіти у структурі інноваційного
навчального закладу "Школа розвитку". З метою продовження дослідно-експериментальної роботи на
III (формувальному) етапі Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до висновків Комісії з питань інноваційної
діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх
навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України (додаток 1) затвердити Звіт
про завершення II (діагностико-концептуального) етапу
дослідно-експериментальної роботи за темою "Розробка інноваційної
моделі навчального закладу "Школа розвитку" як практичної
реалізації педагогічної технології "Школа майбутнього" на базі
Любимівського дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої
школи I-III ступенів N 1 (директор Нечпал Р.М.) та Любимівського
дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої школи
I-III ступенів N 2 (директор Половинник О.Л.) Каховського району
Херсонської області (додаток 2) та Програму III (формувального)
етапу дослідно-експериментальної роботи на 2009-2010 навчальний
рік (додаток 3).
2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.):
3.1. Продовжити надавати науково-методичну допомогу
педагогічним колективам Любимівського дошкільного навчального
закладу - загальноосвітньої школи I-III ступенів N 1 та
Любимівського дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої
школи I-III ступенів N 2 Каховського району Херсонської області.
3.2. Заслухати звіт про роботу експериментального навчального
закладу всеукраїнського рівня у травні 2010 року.
4. Управлінню освіти і науки Херсонської облдержадміністрації
(Сух В.В.) забезпечити необхідні умови для проведення
дослідно-експериментальної роботи на базі Любимівського
дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої школи
I-III ступенів N 1 та Любимівського дошкільного навчального
закладу - загальноосвітньої школи I-III ступенів N 2 Каховського
району Херсонської області.
5. Південноукраїнському регіональному інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів (Зубко А.М.) посилити
наукове керівництво та контроль за виконанням планових завдань
експерименту на базі вищезазначених закладів.
6. Розмістити даний наказ на сайті Міністерства освіти і
науки України: www.mon.gov.ua.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника Міністра Полянського П.Б.
Т.в.о. Міністра І.О.Вакарчук

Додаток 1

до наказу МОН України

09.11.2009 N 1023

ВИТЯГ

з протоколу N 6 засідання

Комісії з питань інноваційної діяльності

та дослідно-експериментальної роботи

загальноосвітніх навчальних закладів

Науково-методичної ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки України
від 23 вересня 2009 року
Слухали: звіт про завершення II (діагностико-концептуального)
етапу дослідно-експериментальної роботи на базі Любимівського
дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої школи
I-III ступенів N 1 (директор Нечпал Р.М.) та Любимівського
дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої школи
I-III ступенів N 2 (директор Половинник О.Л.) Каховського району
Херсонської області за темою "Розробка інноваційної моделі
навчального закладу "Школа розвитку" як практичної реалізації
педагогічної технології "Школа майбутнього".
Ухвалили: Рекомендувати МОН України затвердити Звіт про
завершення II (діагностично-концептуального) етапу
дослідно-експериментальної роботи на базі Любимівського
дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої школи
I-III ступенів N 1 та Любимівського дошкільного навчального
закладу - загальноосвітньої школи I-III ступенів N 2 та Програму
III етапу дослідно-експериментальної роботи відповідно до планових
завдань експерименту згідно з наказом МОН України від 23.12.08 р.
N 1186 Підготувати листи до органів виконавчої влади Каховської
райдержадміністрації, Херсонської облдержадміністрації щодо
виконання ними постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2007
року N 1071 ( 1071-2007-п ) "Про затвердження Державної цільової
соціальної програми "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки" та
відповідних наказів Міністерства освіти і науки України у частині
забезпечення необхідних умов для організації та проведення
дослідно-експериментальної роботи на базі зазначених закладів;
Південноукраїнському регіональному інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів про посилення наукового керівництва та
контролю виконання планових завдань експерименту на базі
Любимівського дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої
школи I-III ступенів N 1 та Любимівського дошкільного навчального
закладу - загальноосвітньої школи I-III ступенів N 2.
Голова комісії,
академік АПН України І.Д.Бех
Секретар комісії С.В.Кириленко

Додаток 2

до наказу МОН України

09.11.2009 N 1023

ЗВІТ

про завершення II (діагностично-концептуального)

етапу дослідно-експериментальної роботи за темою:

"Розробка інноваційної моделі навчального закладу

"Школа розвитку" на базі Любимівського дошкільного

навчального закладу - загальноосвітньої

школи I-III ступенів N 1 та Любимівського

дошкільного навчального закладу

- загальноосвітньої школи I-III ступенів N 2

Любимівської селищної ради Каховського району

Херсонської області

(вересень 2008 р. - червень 2009 р.)

Протягом звітного періоду навчальні заклади працювали над
проблемою "Розробка інноваційної моделі навчального закладу "Школа
розвитку" в межах завдань II (діагностико-концептуального) етапу
експерименту.
Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи
основними завданнями II (діагностично-концептуального) етапу
експерименту було визначено: - проведення прогностичного аналізу
організаційно-педагогічних матеріально-технічних,
фінансово-економічних умов створення інноваційного навчального
закладу "Школа розвитку"; - розробка комплексного моніторингу зі створення та
реалізації моделі навчального закладу "Школа розвитку", де
враховується: кадрове забезпечення; інноваційна діяльність
навчального закладу; результативність роботи структурних
підрозділів; матеріально-технічне забезпечення; методичне
забезпечення; управлінська стратегія; - діагностика творчого потенціалу та здібностей учнів, їх
входження в інформаційний простір; - розробка Концепції інноваційного навчального закладу "Школа
розвитку", Положення про дошкільний навчальний заклад у структурі
інноваційного навчального закладу "Школа розвитку", Положення про
загальноосвітній навчальний заклад з поглибленим вивченням окремих
предметів у структурі інноваційного навчального закладу "Школа
розвитку", Положення про Центр позашкільної та допрофесійної
освіти у структурі інноваційного навчального закладу "Школа
розвитку".
У звітний період, з метою забезпечення умов для реалізації
експерименту щодо створення інноваційного навчального закладу
"Школа розвитку", проведено прогностичний аналіз
організаційно-педагогічних, матеріально-технічних,
фінансово-економічних умов. Для цього використано аналіз
статистичної звітності, анкетування, діагностичне спостереження,
тестування, моніторинг навчальних досягнень учнів та результати
розробленого комплексного моніторингу зі створення й реалізації
моделі навчального закладу "Школа розвитку".
Прогностичний аналіз моніторингу кадрового забезпечення та
рівня їх педагогічної майстерності показав, що лише 59% учителів
мають вищу та першу кваліфікаційну категорію. 70% педагогів
усвідомлюють зміст і цілі використання інновацій у
навчально-виховному процесі. Серед педагогічних працівників
переважають ті, які мають стаж роботи за спеціальністю 10-20 років
(82%). Отже, є перспектива зростання якісного складу вчителів.
З метою створення інноваційного навчального закладу "Школа
розвитку" необхідно активніше працювати над зміцненням
матеріально-технічного забезпечення закладу, поповненням бази
навчальних кабінетів, оснащенням комп'ютерною технікою,
обладнанням робочих місць учителів комп'ютером, мультимедійним
проектором, екраном, сканером, принтером, копіювальним апаратом,
модемом, оскільки наявне у закладі устаткування, технічні засоби
навчання не відповідають сучасним вимогам.
Перші кроки до реалізації прогностичної моделі навчального
закладу "Школа розвитку" обумовили необхідність створення
принципово нової системи управління загальноосвітнім навчальним
закладом, яка базується на засадах сучасного освітнього
менеджменту. Ефективність управління інноваційною діяльністю в
умовах створеної моделі закладу "Школа розвитку" полягає у
розвитку та збагаченні всіх характеристик системи: оновленні
функцій управління та конкретних управлінських дій, удосконаленні
організаційної системи управління, оптимізації технологій і
механізмів управління, саморозвитку керівників навчальних закладів
підвищенні їх професіоналізму, особистісному розвитку.
Створена модель управління передбачає розробку та здійснення
комплексного моніторингу з використанням комп'ютерних технологій,
де враховується: - кадрове забезпечення; - інноваційна діяльність навчального закладу; - результативність роботи структурних підрозділів; - матеріально-технічне забезпечення; - методичне забезпечення; - управлінська стратегія.
У результаті спостерігаємо, що 50% педагогів школи - це
колишні її випускники (чим вирішується питання адаптації молодих
спеціалістів у педагогічному колективі, забезпечення їх житлом,
землею, соціальним захистом).
У своїй діяльності педагогічні працівники широко, але не
достатньо, застосовують інноваційні навчальні технології:
особистісно-орієнтовані, інтеграційні, колективної дії,
інформаційні, дистанційні, розвивальні, модульно-розвивальні,
ігрові, здоров'язберігаючі та інтерактивні.
Школа I ступеня здійснює навчання, використовуючи методики
розвиваючого, випереджаючого, особистісно-орієнтованого навчання.
У варіативну частину введено викладання основ логіки, риторики,
історії рідного краю, хореографії, культури життєвого
самовизначення.
З метою визначення рівня особистісної адаптації
першокласників проведена діагностика, яка визначила ряд
специфічних проблем. Не всі діти, які йдуть у перший клас, мають
однакову готовність до навчання. Зміна середовища навчання
потребує більш високих вимог як до інтелектуального, так і до
особистісного розвитку, до ступеню сформованості певних навчальних
знань. А саме: забезпечення умов поступового переходу до
систематичного навчання дітей шестирічного віку. А також виявлення
потенційної "групи ризику", тобто учнів, чиє подальше навчання та
виховання пов'язані із суттєвими труднощами. Виявлені діти, які
мали низький і середній рівень готовності до навчання, визначена
кількість неадаптованих та дезадаптованих учнів.
Робота проводилась з 20 вересня до 26 листопада. В ній брали
участь 49 учнів. Діагностика проводилась за методикою Ільїної.
Отримані результати свідчать. Що кількість учнів з високим рівнем
готовності до школи складає 9%, добрий рівень - 9%, середній -
18%. 4% - нижче середнього, - ці учні потребують додаткової уваги
з боку батьків, вчителів, практичного психолога. У зв'язку з цим
запланована корекційно-відновлювальна робота, яка спрямована на
розвиток уваги, мислення та пам'яті. Учні зі слабким рівнем
психологічної готовності до навчання не були виявлені.
Протягом звітного періоду проведено дослідження щодо розвитку
мотиваційної сфери учнів, які навчались за технологією особистісно
орієнтованого навчання (5-11 кл.). Діагностування проводилося за
методикою Пашнєва (мотивація навчальної діяльності). Результати
діагностування показали, що учні 5-6 класів мають декілька мотивів
навчання, а саме: мотив благополуччя; мотив відповідальності та
обов'язку; пізнавальний мотив. При цьому відсутні мотиви
зовнішнього спонукання або уникнення покарання. Учні 7 класів
обирають один мотив - благополуччя, в той же час вони не
розглядають навчання як престиж і отримання інформації для них не
є засобом самоствердження. Для учнів 9-10 класів основним мотивом
є благополуччя. Порівняльний аналіз результатів даної діагностики
на початку і в кінці навчального року показали позитивну динаміку
пізнавального мотиву (на 2,3%), мотиву отримання інформації (на
4%) як засобу самоствердження і орієнтації на поведінку в соціумі.
Це може свідчити про позитивний вплив учителів на формування цих
мотивів у учнів. У навчальних закладах створені належні умови для
впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання і
виховання.
У класах ранньої профілізації (5-7 кл.), допрофільних
(8-9 кл.) введено курси за вибором та факультативи на вивчення
інформатики, іспанської, французької та російської мов, основ
економіки, музичного мистецтва, охорони природи, світу рослин і
тварин, хімічної екології, правознавства.
Згідно психодіагностичних досліджень професійних намірів
учнів 10-11 класів у старшій школі викладаються основи сучасних
освітніх технологій, ділового мовлення, громадянської освіти,
правознавства художньої культури, конфліктології та психології
спілкування, країнознавства, біофізики, споживчих знань,
комп'ютерної грамотності.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти на
базі загальноосвітніх навчальних закладів організовані вечірні
класи.
Протягом звітного періоду проводилась інтенсивна підготовка
педагогічних та керівних кадрів до роботи в інноваційному режимі.
50% педагогічних працівників упродовж 2007-2009 років
підвищили фахову кваліфікацію на базі Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
64% педагогічних працівників беруть участь у районних та обласних
конференціях, семінарах, інших формах методичної роботи.
Досвідчені вчителі очолюють предметні методичні об'єднання
(філологічного, суспільно-гуманітарного, естетичного циклів,
класних керівників та учителів початкових класів), є керівниками
районних методичних об'єднань (учителів історії, географії,
математики), творчих груп ("Впровадження інноваційних технологій"
"Робота з обдарованими дітьми", "Популяризація здорового способу
життя"), районного клубу молодих спеціалістів "Молодість і
перспектива" та районних шкіл молодого вчителя початкових класів
"Дебют", вчителів фізичної культури, опорного дошкільного закладу
для керівників дитячих садків.
Невід'ємною складовою моделі адаптивного управління є
технологія управління школою в режимі розвитку та реалізації
чотирьох блоків: учитель, учень, батьки, селищна громада. Ключове
поняття цієї позиції - механізм прийняття управлінських рішень,
правила обговорення стратегічних і тактичних питань розвитку
закладу як у колективі співробітників, так і з батьками, зв'язки з
громадськістю, створення системи моніторингу якості освіти.
У 2008-2009 навчальному році на базі шкіл проведено за
сприяння Українського фонду соціальних інвестицій три тренінги для
керівників загальноосвітніх навчальних закладів району за
напрямами: "Успішний керівник", "Залучення ресурсів" та "Соціальне
партнерство".
Науково-методичну діяльність у школах здійснюють: педагогічна
рада, методична рада та методичні об'єднання. За звітний період у
навчальному закладі проведено педагогічні ради, на яких розглянуто
питання: "Особливості організації навчально-виховного процесу в
сучасній школі в умовах експерименту", "Робота з обдарованими
дітьми", "Творча співпраця педагогічного колективу, учнів, батьків
з формування громадської активності учнів", "Формування мотивації
пізнання", "Актуальні питання наступності в організації й змісті
дошкільної і початкової освіти в умовах експерименту".
Системно-інтегрований підхід до змісту методичної роботи
включає системно-структурний і системно-функціональний підходи,
які сприяють оптимальній активізації особистісних функцій
педагога. Зміст методичної діяльності шкіл включає теоретичне
навчання, практичну діяльність і перспективний педагогічний
досвід. Співвідношення цих компонентів має динамічний характер:
розвиток мислення - розвиток професійних якостей -
дослідно-експериментальна діяльність.
Упродовж 2008-2009 навчального року у школах проведено
моніторинги рівня навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості
мікродослідження з питань: "Визначення рівня творчих здібностей і
нахилів учнів сільської школи", "Впровадження
вчителями-предметниками інновацій та освітніх технологій у
навчально-виховний процес". Результат досліджень показав відчутний
зріст рівня якості навчальних досягнень учнів (початок року - 38%,
кінець І семестру 2008-2009 н.р. - 43%, кінець навчального року -
46%).
Пріоритетним напрямом у вихованні є всебічний розвиток
особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і
самореалізації у суспільстві. З цією метою колективи шкіл
продовжують спрямовувати виховну роботу на розвиток творчих
здібностей дитини через реалізацію цільових проектів: "Формула
успіху"; "Від родини до України"; "Це належить вічності";
"Громадянин"; "Ми - Українці" та через організацію роботи у
шкільних гуртків.
У 2008-2009 навчальному році проведено моніторинг творчого
потенціалу та здібностей учнів школи, який показав, що 420 учнів
із 611 (69%) стали учасниками всеукраїнських, обласних та районних
олімпіад, конкурсів, акцій, турнірів, змагань тощо. За звітний
період переможцями всеукраїнського рівня стали - 15 учнів,
обласного - 37, районного -142.
Усі проведені дослідження підтвердили здатність педагогічного
колективу до інноваційної діяльності та наявність резервів.
Результати комплексного моніторингу показали, що загальноосвітній
навчальний заклад переживає істотні зміни, які стосуються, в першу
чергу, змісту освіти, чим забезпечує рівний доступ до якісної
освіти учням в умовах сучасної сільської школи та самореалізацію
їх у європросторі.
З метою нормативно-правового забезпечення
дослідно-експериментальної роботи підготовлені відповідні
документи, які проходять експертизу і узгодження для внесення на
затвердження сільською Радою. А саме: Концепція інноваційного
навчального закладу "Школа розвитку", Положення про дошкільний
навчальний заклад у структурі інноваційного навчального закладу
"Школа розвитку", Положення про загальноосвітній навчальний заклад
з поглибленим вивченням окремих предметів у структурі
інноваційного навчального закладу "Школа розвитку" та Положення
про Центр позашкільної та допрофесійної освіти у структурі
інноваційного навчального закладу "Школа розвитку", які розглянуті
і затверджені Вченою Радою Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол N 3
від 22.05.2009 р.).
На III (формувальному) етапі дослідно-експериментальної
роботи (вересень 2009 р. - червень 2010 р.) планується: - впровадити у навчально-виховний процес навчальних закладів
прогресивні педагогічні технології, які забезпечать реалізацію
положень Концепції "Школа розвитку" - Комплексну програму розвитку
дітей "Росток", технологію особистісно орієнтованого навчання,
технологію інформаційно-комп'ютерного навчання, що дасть
можливість активного використання вчителями інтегративно -
розвивального та діяльнісного підходів у навчанні та вихованні
учнів; - розробити та запровадити проект "Академія здоров'я" з метою
збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів; - створити демократично-громадську систему управління
інноваційним навчальним закладом "Школа розвитку" на засадах
демократії, колегіальності, соціального захисту учасників
навчально - виховного процесу як прогресивної для розбудови "Школи
майбутнього"; - розробити навчальні, навчально-виховні програми додаткової
освіти для забезпечення діяльності Центру позашкільної та
допрофесійної освіти з урахуванням програми соціального розвитку
селища Любимівка та потреб, здібностей учнів школи та провести їх
апробацію; - забезпечити підвищення професійної компетентності та
кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів шляхом
використання інтерактивних форм методичної роботи; - розробити та впровадити в практику роботи педагогічну
технологію "Школа - родина", програму співпраці батьківської
громадськості та педагогічного колективу в реалізації завдань
"Школи розвитку".

Додаток 3

до наказу МОН України

09.11.2009 N 1023

ПРОГРАМА

III (формувального) етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою:

"Розробка інноваційної моделі навчального

закладу "Школа розвитку" як практичної

реалізації педагогічної технології "Школа

майбутнього" на базі Любимівського

дошкільного навчального закладу -

загальноосвітньої школи I-III ст. N 1

та Любимівського дошкільного навчального закладу

загальноосвітньої школи I-III ст. N 2

Каховського району Херсонської області

(2009-2010 н. р.)

---------------------------------------------------------------------------------------------- N | Зміст роботи | Термін | Кінцевий результат | Відповідальний | з/п| | виконання | | | ---+--------------------------+-----------+---------------------------+---------------------| 1.|Упровадження у |Вересень |Реалізація державної |Південноукраїнський | |навчально-виховний процес |2009 р. |політики в галузі освіти |регіональний інститут| |навчальних закладів | |щодо рівного доступу до |післядипломної освіти| |прогресивних педагогічних | |якісної освіти. |педагогічних кадрів, | |технологій, які | | |методичний кабінет | |забезпечують реалізацію | | |Каховського району, | |положень Концепції "Школи | | |адміністрація | |розвитку": | | |навчальних закладів. | 1.1|- Базова програма розвитку| | | | |дитини дошкільного віку "Я| | | | |у Світі"; | | | | 1.2|- Педагогічний проект | | | | |"Росток" (початкова | | | | |школа); | | | | 1.3|- Програма "Intel о | | | | |Навчання для майбутнього" | | | | |(основна, старша школа); | | | | 1.4|- Інтерактивні форми і | | | | |методи навчання при | | | | |викладанні | | | | |природничо-математичних та| | | | |гуманітарних дисциплін | | | | |(основна, старша школа); | | | | 1.5|- Всеукраїнська навчальна | | | | |дистанційно-мультимедійна | | | | |програма "Інтершкола" | | | | |(позакласна робота); | | | | 1.6|- Програма розвитку | | | | |ООН/ЮНЕЙДС "Сприяння | | | | |просвітницькій роботі | | | | |"рівний - рівному" серед | | | | |молоді України щодо | | | | |здорового способу життя". | | | | ---+--------------------------+-----------+---------------------------+---------------------| 2. |Введення спецкурсів у |Вересень |Реалізація державної |Адміністрація | |початковій школі: "Логіка"|2009 р. |політики в галузі освіти |навчальних закладів. | |"Поетика", "Риторика", | |щодо рівного доступу до | | |"Зарубіжна література", | |якісної освіти | | |"Хореографія", "Шукачі | | | | |скарбів". | | | | ---+--------------------------+-----------+---------------------------+---------------------| 3. |Введення факультативів та |Вересень |Реалізація державної |Адміністрація | |спецкурсів в основній та |2009 р. |політики в галузі освіти |навчальних закладів. | |старшій школі: іспанської | |щодо рівного доступу до | | |і французької мов, | |якісної освіти | | |екології, музичного | | | | |мистецтва, інформатики, | | | | |креслення, курсу | | | | |"Конфліктологія та | | | | |психологія спілкування". | | | | ---+--------------------------+-----------+---------------------------+---------------------| 4. |Розробка та апробація |Вересень - |Забезпечення |Південноукраїнський | |навчального і |грудень |навчально-виховного процесу|регіональний інститут| |навчально-методичного |2009 р. |програмами, посібниками, |післядипломної освіти| |забезпечення. | |дидактичними матеріалами, |педагогічних кадрів, | | | |а також посібниками, |методичний кабінет | |Розробка: | |методичними рекомендаціями |Каховського району, | |- авторських програм | |методичними розробками, |адміністрація | |спецкурсів "Цікава | |практичним матеріалом для |навчальних закладів. | |математика" | |вчителів, відповідно | | |3 клас; "Математика - 8" | |базуючись на прогресивних | | |8 клас; | |педагогічних технологіях. | | |- факультативів "Історія | | | | |релігії" | | | | |10 клас, "Етика сімейних | | | | |відносин" | | | | |11 клас; | | | | |- програми "Школярик" з | | | | |адаптації дітей 6-річного | | | | |віку до навчання у першому| | | | |класі; | | | | |- методичних рекомендацій | | | | |щодо використання | | | | |підручників з навчальних | | | | |дисциплін різних авторів; | | | | |- методичних рекомендацій | | | | |щодо розробки авторських | | | | |програм курсів | | | | |допрофільного і | | | | |профільного навчання; | | | | |- практичних матеріалів | | | | |для вчителів інформатики | | | | |та історії щодо викладання| | | | |цих предметів у старшій | | | | |школі; | | | | |- дидактичного матеріалу | | | | |для уроків історії; | | | | |- практичного посібника | | | | |заступника директора з | | | | |виховної роботи. | | | | | | | | | |Апробація навчальної | | | | |літератури: | | | | |- 6 клас - Історія | | | | |стародавнього світу | | | | |(Голованов С.О. та | | | | |Шалагінов Б.Б.); | | | | |Зарубіжна література | | | | |(Клдименко Н.В. та | | | | |Ковбасенко Ю.І.); | | | | |Природознавство | | | | |(Ільченко В.Р. та | | | | |Ярошенко О.Г.); | | | | |- 7 клас - Хімія | | | | |(Ляшевська Г.А. | | | | |та Попель П.П.); | | | | |Географія (Коберник С.Г. | | | | |та Пестушко В.Ю.); | | | | |Українська література | | | | |(Авраменко О.М. та | | | | |Сльоповська О.В.; | | | | |Біологія (Соболь В.І. | | | | |та Ільченко В.Р.); | | | | |- 8 клас - Основи здоров'я| | | | |(Воронцова Т.В. та | | | | |Тагліна О.В.). | | | | ---+--------------------------+-----------+---------------------------+---------------------| 5. |Створення |Березень |Сучасна система управління |Південноукраїнський | |державно-громадського |2010 р. |інноваційним навчальним |регіональний інститут| |управління інноваційним | |закладом. |післядипломної освіти| |навчальним закладом "Школа| |Встановлення паритетних |педагогічних кадрів, | |розвитку" на засадах | |відносин |адміністрація | |демократії, колегіальності| |школа-батьки-громадськість.|навчальних закладів. | |соціального захисту | | | | |учасників | | | | |навчально-виховного | | | | |процесу як прогресивної | | | | |для розбудови "Школи | | | | |майбутнього". | | | | ---+--------------------------+-----------+---------------------------+---------------------| 6. |Розробка навчальних і |Вересень |Навчальні, |Південноукраїнський | |навчально-виховних програм|2009 р. - |навчально-виховні програми |регіональний інститут| |для забезпечення |січень |екологічного гуртка |післядипломної освіти| |діяльності Центру |2010 р. |"Паросток", |педагогічних кадрів, | |позашкільної та | |туристично-краєзнавчого та |адміністрація | |допрофесійної освіти з | |хореографічного гуртків. |навчальних закладів. | |урахуванням програми | | | | |соціального розвитку | | | | |селища Любимівка та потреб| | | | |і здібностей учнів | | | | |навчального закладу. | | | | ---+--------------------------+-----------+---------------------------+---------------------| 7. |Апробація вищевказаних |Січень - |Результати апробації, |Відділ освіти | |програм та внесення |травень |внесення коректив в |Каховської | |відповідних коректив. |2010 р. |навчальний план школи. |райдержадміністрації,| | | | |адміністрація | | | | |навчальних закладів. | ---+--------------------------+-----------+---------------------------+---------------------| 8. |Забезпечення постійного |Протягом |Достатній рівень |Південноукраїнський | |цілеспрямованого |навчального|професійної компетентності |регіональний інститут| |підвищення професійної |року. |та кваліфікації |післядипломної освіти| |компетентності та | |педагогічних працівників. |педагогічних кадрів | |кваліфікації педагогічних | | |відділ освіти | |працівників навчальних | | |Каховської | |закладів шляхом | | |райдержадміністрації,| |проходження курсової | | |Любимівська селищна | |підготовки при | | |рада, адміністрація | |Південноукраїнському | | |навчальних закладів. | |регіональному інституті | | | | |післядипломної освіти | | | | |педагогічних кадрів (8 | | | | |чол.) та участі їх у | | | | |різноманітних формах | | | | |методичної роботи | | | | |(обласних та районних | | | | |конференціях, семінарах | | | | |тощо). | | | | ---+--------------------------+-----------+---------------------------+---------------------| 9. |Впровадження у практику |Протягом |Активне залучення |Адміністрація | |роботи з батьками |навчального|батьківської громадськості |навчальних закладів. | |педагогічної ідеї |року. |до вирішення проблеми | | |"Школа-родина", програми | |повноцінного і безпечного | | |батьківсько-вчительської | |розвитку дитини у її | | |взаємодії з реалізації | |гармонійному становленні. | | |завдань "Школи розвитку" | | | | |через: | | | | |- Раду школи; | | | | |- діяльність Педагогічного| | | | |університету, клубу для | | | | |батьків "Берегиня"; | | | | |- Дні відкритих дверей для| | | | |батьків; | | | | |- Дні спільних дій; | | | | |- Дні довіри; | | | | |- організацію | | | | |класів-родин; | | | | |- проведення годин родини,| | | | |годин самопізнання, годин | | | | |спілкування, годин | | | | |творчості. | | | | ---+--------------------------+-----------+---------------------------+---------------------| 10.|Комплексна діагностика |Протягом |Аналіз результатів |Південноукраїнський | |психолого-педагогічної |навчального|діагностики, корегування |регіональний інститут| |компетентності всіх |року. |плану роботи школи. |післядипломної освіти| |учасників | | |педагогічних кадрів | |навчально-виховного | | |Відділ освіти, | |процесу "Школи розвитку" | | |адміністрація | |та внесення відповідних | | |навчальних закладів. | |коректив до плану роботи з| | | | |педагогічним колективом та| | | | |батьківською | | | | |громадськістю. | | | | ---+--------------------------+-----------+---------------------------+---------------------| 11.|Підготовка звіту про |Травень |Звіт. |Південноукраїнський | |завершення III |2010 р. | |регіональний інститут| |(формувального) етапу | | |післядипломної освіти| |дослідно-експериментальної| | |педагогічних кадрів | |роботи. | | |Відділ освіти, | | | | |адміністрація | | | | |навчальних закладів. | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Науковий керівник Т.Г.Морева
Науковий консультант К.М.Товстуха
Директор Любимівського
дошкільного навчального
закладу - загальноосвітньої
школи I-III ступенів N 1 Р.М.Нечпал
Директор Любимівського
дошкільного навчального
закладу - загальноосвітньої
школи I-III ступенів N 2 О.Л.Половинник
Координатор Т.А.Горлач

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: