open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 4 жовтня 1996 р. N 1219

Київ
Про показники державного замовлення на

друге півріччя 1996 року на постачання електричної

і теплової енергії міністерствам та відомствам, які

фінансуються з Державного бюджету України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до тому 3 "Державне замовлення" проекту Державної
програми економічного і соціального розвитку України на 1996 рік,
показники якої схвалено постановою Кабінету Міністрів України від
18 червня 1996 р. N 653 ( 653-96-п ) "Про показники інвестиційного
розділу та державного замовлення проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на 1996 рік" такі
зміни та доповнення: доповнити таблицю 6 розділом "Енергетика" згідно з додатком
N 1; зведену потребу в бюджетних коштах для фінансування
держзамовлення в 1996 році у розрізі замовників, викласти в
редакції згідно з додатком N 2; у четвертому абзаці пояснювальної записки на стор. 5 цифри та
слова "40,4 трлн.крб." замінити цифрами та словами "613,7 млн.
гривень", а в останньому абзаці на стор. 7 - цифри та слова "513,6
трлн.крб." цифрами та словами "5345,9 млн. гривень".
2. Міністерству економіки терміново довести зазначені зміни
до відповідних державних замовників.
3. Міністерству енергетики та електрифікації забезпечити
поставку електричної і теплової енергії міністерствам та
відомствам, зазначеним у додатку N 1.
4. Міністерствам та відомствам, які є державними замовниками
електричної і теплової енергії, передбачати виділення окремим
рядком у кошторисах підприємств та організацій витрат на оплату за
їх споживання в обсягах державного замовлення і здійснювати
контроль за цільовим використанням передбачених бюджетних коштів.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.37
Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 4 жовтня 1996 р. N 1219
————————————————————————————————————————————————————————————————— Галузь. | Одиниця | Обсяги | Вартість, Назва продукції| виміру | | тис. гривень. Замовник | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Енергетика
Електроенергія тис. кВт/год 1937639.5 135613.6
МВС 110000.0 6106.0
МЗС 235.0 17.4
Мінзв'язку 8277.6 682.0
МЗЕЗторг 965.0 72.0
Міністерство 191.0 17.4
інформації
Мінкультури 6008.0 456.6
Мінмашпром 300.0 22.8
Міністерство у 3512.8 256.4
справах сім'ї
та молоді
Міноборони 800000.0 57600.0
МОЗ 49406.0 3557.0
Міносвіти 160000.0 12160.0
Міністерство з 4150.0 315.4
питань
надзвичайних
ситуацій
Мінсоцзахист 4175.3 326.0
Міністерство 18.0 1.3
справах науки і
технології
Мінстат 5258.0 389.1
Мінфін 86.6 6.2
Держводгосп 339344.4 21060.0
Держкомгеології 89935.0 6435.7
Держкомгідромет 2080.8 156.0
Держжитлокомунгосп 90.0 6.5
Держкомкордон 49000.0 3512.5
Держкоммістобу- 95.0 7.0
дування
Держмитком 10660.0 767.6
Держстандарт 2125.0 153.0
Держтелерадіо 170000.0 12550.0
СБУ 23861.1 1801.0
Національна 55000.0 4060.0
академія наук
Українська
академія 25710.0 1904.5
аграрних наук
Академія 365.0 28.5
педагогічних
наук
Академія 5845.0 424.0
медичних наук
Київський
національний 4900.0 340.0
університет
імені Т.
Шевченка
Національний
аграрний 2750.0 184.8
університет
Українська
Академія
державного 302.0 21.6
управління при
Президентові
України
Національний
університет 997.0 49.6
"Києво-Могилянська
академія"
НКАУ 25.0 1.9
Укргеодезкар- 1970.9 163.8
тографія
Теплова енергія тис. Гкал 1048.3 74125.7
МВС 80.0 2240.0
МЗС 3.9 360.3
Мінзв'язку 31.2 2358.7
МЗЕЗторг 65.9 5000.0
Міністерство 2.0 153.6
інформації
Мінкультури 35.0 2646.0
Мінмашпром 2.9 230.7
Міністерство у
справах сім'ї 42.6 3219.1
та молоді
Міністерство з
питань 16.2 130.0
надзвичайних
ситуацій
МОЗ 174.7 13208.8
Мінсоцзахист 28.0 2189.0
Міністерство у
справах науки і 0.1 3.7
технологій
Мінстат 25.3 1913.0
Держкомгідромет 1.9 156.0
Держжитлокомунгосп 1.3 94.5
Держкомкордон 54.0 4082.4
Держкоммістобу- 0.4 28.0
дування
Держмитком 10.3 261.6
Держстандарт 8.5 416.3
Держтелерадіо 13.5 1010.0
СБУ 38.9 2940.8
Національна 126.0 11480.0
академія наук
Українська
академія 37.0 2797.0
аграрних наук
Академія 1.7 129.5
педагогічних
наук
Академія 45.0 3150.0
медичних наук
Київський
національний 161.0 12230.0
університет
імені Т.
Шевченка
Українська
Академія
державного 8.4 631.3
управління при
Президентові
України
Національний
університет 5.8 543.7
"Києва-Могилянська
академія"
НКАУ 0.2 18.8
Укргеодезкарто- 26.6 502.9
графія

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 4 жовтня 1996 р. N 1219
ЗВЕДЕНА ПОТРЕБА

в бюджетних коштах для фінансування держзамовлення

в 1996 році у розрізі замовників
(тис. гривень.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Державні | Усього |Назва таблиць державного замовлення п/п|замовники | |—————————————————————————————————————— | | |підготов-|підготов-|завдання |поставка | | |ка фахів-|ка науко-|у сфері|дорого- | | |ців і ро-|вих та |культури |цінних | | |бітничих |науково- | |металів | | |кадрів |педагог. | | | | | |кадрів | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 УСЬОГО 5345877.4 1063554.6 21104.0 270642.0 42064.0
2 МВС 85556.6 29390.0 183.0
3 Мінвуглепром 12360.0 20.0
4 МЗС 377.3
5 Мінзв'язку 7568.7 4485.0 43.0
6 МЗЕЗторг 5487.0 400.0 15.0
7 Міністерство 5126.0 4955.0
інформації
8 Мінекобезпеки 590.0
9 Мінекономіки 210.0 180.0 30.0 0 Міненерго 3848.0 3483.0
11 Мінкультури 28344.6 17724.0 298.0 7220.0
12 Мінлісгосп 3878.0 3850.0 28.0
13 Мінмашпром 1934.5 24.0
14 Міністерство 13578.5 9784.0 69.0 250.0 у справах сім'ї та молоді 5 Міноборони 192639.9
16 МОЗ 127454.8 54939.0 1375.0 2850.0
17 Міносвіти 854614.6 737518.6 12606.0 89156.0
18 Мінпраці 40.0 40.0
19 Міністерство 843.1 з питань над- звичайних ситуацій 0 Мінпром 28609.0 24353.0
21 Мінрибгосп 2022.0 2022.0
22 Мінсільгосп- 1548520.0 96207.0 770.0 560.0 прод 3 Мінсоцзахист 77415.0 2421.0
24 Міністерство 5276.0 у справах науки і тех- нологій 5 Мінстат 2383.1
26 Мінтранс 14250.0 13851.0 185.0
27 Мінфін 47367.2 5177.0 42064.0
28 Держкоматом 1480.0
29 Держводгосп 21060.0
30 Держкомгео- 333225.7 1200.0 логії 1 Держкомгідро- 362.0
мет 2 Держжитло- 2431.0 2110.0
комунгосп 3 Держкомзем 23300.0
34 Держкомкор- 14294.1 дон 5 Держкоммісто- 6397.0 82.0 6280.0
будування 6 Держмитком 1529.2
37 Держнафтогаз- 57300.0 пром 8 Держкомрезерв 1447220.0
39 Держстандарт 1514.3 940.0 5.0
40 Держтелерадіо 174603.0 153043.0
41 Держхарчопром 3951.0 3748.0
42 СБУ 12342.9
43 Головне управ- 500.0 ління команду- ючого Націона- льною гвардією 4 Національна 33875.0 2952.0 5428.0
академія наук 5 Українська 7547.5 865.0
академія
аграрних наук 6 Академія 436.0 278.0
педагогічних
наук 7 Академія 3672.0 98.0
медичних наук 8 Київський 34481.0 21047.0 864.0
національний
університет
імені
Т.Шевченка 9 Національний 10717.8 10315.0 218.0
аграрний
університет 0 Українська 4823.9 4140.0 31.0
Академія
державного
управління
при Прези-
дентові
України 1 Національний 6663.3 5150.0 20.0 900.0
університет
"Києво-Моги-
лянська ака-
демія" 2 Головдерж- 680.0 680.0
служба 3 НКАУ 121.7
54 Укргеодез- 1166.7 500.0 картографія 5 Укрбуд 4360.0 4360.0
56 Укрбудматері- 1870.0 али 7 Укрцемент 73.0
58 Укрмісцевпром 1900.0 1900.0
59 Укрсоюзсервіс 1680.0 1680.0
60 Укравтодор 60000.0
61 Київська 5.0 5.0 міська держадміні- страція
продовження таблиці
(тис. гривень.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Назва таблиць державного замовлення п/п|————————————————————————————————————————————————————————————— |одержання |поставка |проведен-|сільсько-|завдання |поставка |приросту |продукції |ня зе-|госпо- |на науко-|матеріал. |запасів |виробни- |мельної |дарська |во-тех- |цінностей |корисних |чо-тех- |реформи |продукція|нічну |до дер- |копалин |нічного | | |продукцію|жавного | |призна- | | | |резерву | |чення | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 401300.0 613670.8 23300.0 1450000.0 13022.0 1447220.0
2 55983.6
3 11700.0 640.0
4 377.7
5 3040.7
6 5072.0
7 171.0
8 590.0
9 0 365.0
11 3102.6
12
13 253.5 1657.0
14 3475.5
15 192639.9
16 67765.8 525.0
17 14960.0 374.0
18
19 663.1 180.0
20 3400.0 856.0
21
22 145000.0 983.0
23 74994.0
24 5.0 5271.0
25 2383.1
26 150.0 64.0
27 6.2 120.0
28 1300.0 180.0
29 21060.0
30 325450.0 6575.7
31 312.0 50.0
32 101.0 220.0
33 23300.0
34 14294.1
35 35.0
36 1529.2
37 57300.0
38 1447220.0
39 569.3
40 21560.0
41 203.0
42 12342.9
43 500.0
44 700.0 24795.0
45 6682.5
46 158.0
47 3574.0
48 12570.0
49 184.8
50 652.9
51 593.3
52
53 20.7 101.0
54 666.7
55
56 1300.0 570.0
57 73.0
58
59
60 60000.0
61

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: