open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 3 лютого 1997 р. N 146

Київ
Про затвердження Порядку видачі дозволів на

право ввезення на територію України, вивезення з

території України або транзиту через територію

України наркотичних засобів, психотропних речовин

і прекурсорів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 296 ( 296-2001-п ) від 28.03.2001

N 602 ( 602-2004-п ) від 12.05.2004

N 1388 ( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 }

Відповідно до статті 24 Закону України "Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є: Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1388 ( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 }
Затвердити Порядок видачі дозволів на право ввезення на
територію України, вивезення з території України або транзиту
через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів (додається). Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1388 ( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 }

Перший

віце-прем'єр-міністр України В. ДУРДИНЕЦЬ
Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 лютого 1997 р. N 146
ПОРЯДОК

видачі дозволів на право ввезення на територію

України, вивезення з території України

або транзиту через територію України наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів
{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 1388 ( 1388-2007-п ) від
05.12.2007 }

( У тексті Порядку слова "Комітет з контролю за наркотиками

при МОЗ" в усіх відмінках замінено словами "Комітет з

контролю за наркотиками" у відповідному відмінку, а слова

"Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ" і "свідоцтво

Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ про реєстрацію

лікарських засобів" відповідно словами "МОЗ" і

"реєстраційні посвідчення на лікарські засоби" згідно з

Постановою КМ N 602 ( 602-2004-п ) від 12.05.2004 )
{ У тексті Порядку та додатках 1 і 2 до нього, за виключенням
підпункту 6 пункту 11, підпункту 5 пункту 14, підпункту 6
пункту 16, слова "сертифікат (окремий дозвіл)" та
"сертифікат" в усіх відмінках замінено словом "дозвіл"
у відповідному відмінку, а слова "ввезені в Україну" та
"вивезені з України" - відповідно словами "ввезені на
територію України" та "вивезені з території України" згідно
з Постановою КМ N 1388 ( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 }

Загальні положення

1. Цей Порядок регулює видачу дозволів на право ввезення на
територію України, вивезення з території України наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємствами,
установами та організаціями (далі - підприємства) за наявності у
них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а
також порядок видачі дозволів на право транзиту через територію
України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
{ Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 296 ( 296-2001-п ) від
28.03.2001, N 1388 ( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 }
2. Імпорт та експорт наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів здійснюються підприємствами за умови
одержання дозволу на кожну окрему операцію, який видається
Комітетом з контролю за наркотиками (далі - Комітет).
Видача дозволу здійснюється за узгодженням з СБУ. ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2001-п ) від
28.03.2001 )
3. Розгляд Комітетом документів на імпорт, експорт або
транзит, оформлення дозволу і його видача здійснюються в
термін до 30 днів. Про відмову у видачі дозволу Комітет у той
же термін надсилає підприємству мотивоване письмове повідомлення.
{ Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1388 ( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 }
Дозволи на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
надаються суб'єктам господарювання Комітетом на підставі
позитивного експертного висновку, виданого уповноваженою на те
Комітетом установою. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 602 ( 602-2004-п ) від 12.05.2004 )
4. Дозвіл є документом суворої звітності і у разі його
втрати не поновлюється. Про втрату дозволу необхідно негайно
повідомити Комітет.
5. У дозволі зазначається строк, протягом якого повинно бути
здійснене ввезення чи вивезення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів. Строк дії дозволу може бути одноразово
продовжений Комітетом не більше ніж до 31 грудня поточного року,
якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не
перетнув митного кордону України. Для продовження строку дії
дозволу необхідно подати такий дозвіл до Комітету не пізніше, ніж
закінчується строк його дії. Відомості про юридичну особу, яка за
контрактом є продавцем або покупцем, можуть зазначатися на
зворотному боці дозволу на ввезення на митну територію України або
вивезення з митної території України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів на прохання заявника. Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1388 ( 1388-2007-п ) від
05.12.2007 }
6. За оформлення і видачу дозволу та здійснення контролю
за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
на експорт або імпорт яких видано відповідний дозвіл, крім
експорту сірчаної та соляної кислоти, справляється плата у розмірі
одного відсотка вартості контракту на імпортні операції і двох
відсотків вартості контракту на експортні операції. За оформлення
і видачу дозволу на експорт сірчаної та соляної кислоти і
здійснення контролю за їх обігом з підприємств - виробників цих
кислот справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості
відповідного контракту.
Кошти, отримані Комітетом за видачу дозволів, спрямовуються
до спеціального фонду Державного бюджету України і
використовуються для здійснення контролю за обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296
( 296-2001-п ) від 28.03.2001, в редакції Постанови КМ N 602
( 602-2004-п ) від 12.05.2004 )
7. Безплатно видаються дозволи на імпорт в Україну або
експорт з України наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що надходять як гуманітарна допомога, у випадках
стихійного лиха, катастроф та епідемій, або мають бути ввезені на
територію України як зразки для МОЗ.
8. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що
ввозяться в Україну або вивозяться з України без дозволу,
підлягають затриманню відповідними митницями України.
9. Підприємства та фізичні особи, які порушують правила
здійснення імпорту та експорту наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, встановлені відповідними актами
законодавства та цим Порядком, несуть відповідальність згідно із
законодавством України.
10. Ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом поштового
відправлення або на іншу, ніж та, що зазначена у дозволі адресу,
забороняється.

Порядок видачі дозволу

на ввезення в Україну наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів
11. Для одержання дозволу на ввезення в Україну наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством
подаються до Комітету такі документи: 1) заява на бланку підприємства на ім'я голови Комітету, в
якій зазначаються: мета, з якою здійснюється ввезення; повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів)
імпортера (вантажоодержувача) і експортера; міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо
така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або)
назва, під якою вона виробляється в країнах імпортерах та
експортерах; кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що мають бути ввезені; лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і
прекурсора; назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, які ввозяться згідно з контрактом, включених до
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю згідно з чинним
законодавством України (далі - включених до переліку
контрольованих речовин); назва фірми-виробника: номер контракту поставки; вартість контракту поставки; найменування і кількість одиниць тари - для наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції,
яка використовується для виробництва лікарських засобів; вид транспорту для поставки; термін здійснення поставки; назва пункту пропуску на державному кордоні України, через
який здійснюватиметься ввезення; 2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує
відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, що будуть ввозитись; { Підпункт 2 пункту 11 в
редакції Постанови КМ N 1388 ( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 } 3) нотаріально засвідчена копія статуту підприємства; 4) нотаріально засвідчена копія контракту, згідно з яким
провадиться ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів; 5) реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які
ввозяться в Україну; 6) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної
речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV
( 770-2000-п ), із зазначенням строку їх придатності (для
прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV ( 770-2000-п ),
додається паспорт якості виробника або технічна документація, що
відображає хімічний склад продукції); { Підпункт 6 пункту 11 в
редакції Постанови КМ N 1388 ( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 } 7) зобов'язання підприємства - імпортера про використання
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тільки для
заявлених цілей; 8) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення
відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів. ( Пункт 11 доповнено
підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2001-п ) від
28.03.2001 )
Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність
поданих документів, вимагати надання додаткових відомостей.
Порядок видачі дозволу на ввезення

в Україну для реєстрації зразків

наркотичних засобів, психотропних речовин,

прекурсорів і лікарських засобів

12. Для одержання дозволу на ввезення в Україну для
реєстрації в МОЗ зразків наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у
вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу
яких входять включені до переліку контрольовані речовини,
підприємство подає до Комітету такі документи: 1) заяву на бланку підприємства на ім'я голови Комітету, в
якій зазначаються: мета, з якою здійснюється ввезення; повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів)
підприємства - імпортера (вантажоодержувача); міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо
така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або)
назва, під якою вона виробляється в країні імпортера; кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, що
ввозяться; кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені
до переліку контрольовані речовини; лікарська форма наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені
до переліку контрольовані речовини; вид транспорту для поставки; термін здійснення поставки; назва пункту пропуску на державному кордоні України, через
який здійснюватиметься ввезення;
2) лист-клопотання МОЗ з підтвердженням необхідності ввезення
зазначеної кількості зразків наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих
речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів,
до складу яких входять включені до переліку контрольовані
речовини, для реєстрації в Україні та гарантією їх зберігання із
зазначенням прізвища особи, відповідальної за це;
3) зобов'язання підприємства - імпортера про використання
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і
лікарських засобів тільки для заявлених цілей.
Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність
поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей;
4) сертифікати якості на лікарські засоби, що ввозяться.
{ Пункт 12 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1388
( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 }
Порядок видачі дозволу на одноразове

ввезення в Україну незареєстрованих

наркотичних засобів, психотропних речовин,

прекурсорів і лікарських засобів

13. Для одержання дозволу на ввезення незареєстрованих в
Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських
засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять
включені до переліку контрольовані речовини, Міністерство охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій подають Комітету документи, зазначені в пункті 11
цього Порядку. Замість свідоцтва про реєстрацію препаратів в Україні
подається лист-клопотання МОЗ, що підтверджує необхідність їх
ввезення.

Порядок видачі дозволу на ввезення в Україну

як гуманітарної допомоги наркотичних засобів,

психотропних речовин, прекурсорів і лікарських

засобів
14. Для одержання дозволу на ввезення як гуманітарної
допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських
засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять
включені до переліку контрольовані речовини, підприємство, що має
право на провадження діяльності у сфері обігу цих речовин, подає
Комітету такі документи: 1) заяву на бланку підприємства на ім'я голови Комітету, в
якій зазначаються: мета, з якою здійснюється ввезення: повні назви, адреси та номери телефонів (телефаксів)
експортера, підприємства - імпортера (вантажоодержувача) і
експортера; міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо
така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або)
назва, під якою вона виробляється в країнах - імпортерах та
експортерах; кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у
вигляді лікарських засобів, що мають бути ввезені; кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені
до переліку контрольовані речовини, що мають бути ввезені; лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини,
прекурсора і лікарського засобу; назва фірми-виробника; вид транспорту для поставки; термін поставки; назва пункту пропуску на державному кордоні України, через
який здійснюватиметься ввезення; зобов'язання підприємства про використання гуманітарної
допомоги тільки за призначенням та інформування Комітету в
двомісячний термін про її розподіл;
2) рахунок-фактуру, вантажну декларацію, вантажні, митні,
транспортні документи, що містять відомості про кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і
лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку
контрольовані речовини;
3) нотаріально засвідчену копію статуту підприємства
(вантажоодержувача);
4) реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які
ввозяться в Україну (у разі відсутності такого свідоцтва подається
акт про можливість медичного використання лікарських засобів);
5) сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної
речовини із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів
додається паспорт якості).
Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність
поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.

Дозвіл на ввезення в Україну

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
15. У дозволі на ввезення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів зазначаються: його реєстраційний номер; назва і адреса імпортера; назва і адреса експортера; назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і
лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку
контрольовані речовини, що підлягають ввезенню згідно з
контрактом; назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених
до переліку контрольованих речовин, що підлягають ввезенню згідно
з контрактом; вид тари та її кількість - для наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка
використовується для виробництва лікарських засобів; вид транспорту; назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні
України, через які здійснюватиметься ввезення та митне оформлення
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і
лікарських засобів; дата видачі; термін дії.
Дозвіл підписується головою Комітету з контролю за
наркотиками і скріплюється гербовою печаткою Комітету. Форму дозволу на ввезення подано в додатку N 1 до цього
Порядку.

Порядок видачі дозволу на вивезення

з України наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів
16. Для одержання дозволу на право вивезення з України
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
підприємством подаються до Комітету такі документи: 1) заява на бланку підприємства на ім'я голови Комітету, в
якій зазначаються: мета, з якою здійснюється вивезення; повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів)
експортера, імпортера та вантажоодержувача; міжнародна непатентована назва експортованої продукції, якщо
така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або)
назва, під якою вона виробляється в країнах експорту та імпорту; назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, які підлягають вивезенню; лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і
прекурсора; назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, які
підлягають вивезенню згідно з контрактом; назва фірми-виробника: номер контракту поставки; вартість контракту поставки; найменування і кількість одиниць тари - для наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції,
яка використовується для виробництва лікарських засобів; вид транспорту для поставки; термін поставки; назва пункту пропуску на державному кордоні України, через
який здійснюватиметься вивезення;
2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує
відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, що будуть вивозитись; { Підпункт 2 пункту 16 в
редакції Постанови КМ N 1388 ( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 }
3) нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;
4) нотаріально засвідчена копія контракту, за яким
провадиться вивезення з України наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів;
5) реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які
вивозяться з України;
6) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної
речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV
( 770-2000-п ), із зазначенням строку їх придатності (для
прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV ( 770-2000-п ),
додається паспорт якості виробника або технічна документація, що
відображає хімічний склад продукції); { Підпункт 6 пункту 16 в
редакції Постанови КМ N 1388 ( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 }
7) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення
відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів. ( Пункт 16 доповнено
підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2001-п ) від
28.03.2001 )
Під час вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці 4 переліку
контрольованих речовин, експортер у кожному конкретному випадку
поставки повинен пред'являти ввізне свідоцтво (національний
сертифікат), видане уповноваженим органом країни, що здійснює
ввезення.
Якщо в країні-імпортері немає процедури оформлення
національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим
органом країни-імпортера оформляється його аналог.
Вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів шляхом відправлення на адресу приписного митного
складу забороняється, крім випадків, коли уряд країни-експортера
на ввізному свідоцтві (національному сертифікаті) робить відмітку
про розміщення партії, що імпортується, на приписному митному
складі.
Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність
поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.
Дозвіл на право вивезення наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів
17. У дозволі на вивезення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів зазначаються: його реєстраційний номер; назва і адреса експортера; назва і адреса імпортера; назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку
контрольовані речовини; вид тари та її кількість - для наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка
використовується для виробництва лікарських засобів; назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених
до Переліку контрольованих речовин, що підлягають вивезенню; номер національного дозволу на імпорт, дата його видачі, ким
виданий; вид транспорту; назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні
України, через які здійснюватиметься вивезення; дата видачі; термін дії. Дозвіл підписується головою Комітету з контролю за
наркотиками і скріплюється гербовою печаткою Комітету.
Форму дозволу на вивезення подано в додатку N 2 до цього
Порядку.
Порядок видачі дозволу на право

транзиту через територію України наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів
18. Для одержання дозволу на право транзиту через територію
України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
підприємством подаються до Комітету такі документи:
1) заява на бланку підприємства на ім'я голови Комітету, в
якій зазначаються:
повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів)
експортера та імпортера;
назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, які підлягають транзиту;
лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і
прекурсору або назва продукції, що містить прекурсори, включені до
списку N 2 таблиці IV ( 770-2000-п );
номер контракту поставки;
вид транспорту для поставки;
назва пунктів пропуску на державному кордоні, через які
здійснюватиметься ввезення та вивезення;
2) копія контракту, завірена печатками підприємства, згідно з
яким здійснюється поставка;
3) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної
речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV
( 770-2000-п ), із зазначенням строку їх придатності (для
прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV ( 770-2000-п ),
додається паспорт якості виробника або технічна документація, що
відображає хімічний склад продукції).
Підприємство у кожному конкретному випадку поставки повинне
надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та
експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.
Якщо в державі-імпортері немає процедури оформлення
національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим
органом держави-імпортера оформляється його аналог.
Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність
поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей. Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1388
( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 }

Додаток N 1

до Порядку видачі дозволів на право

ввезення на територію України, вивезення

з території України або транзиту через

територію України наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Committee on Narcotic Drugs Control
ДОЗВІЛ НА ВВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Permit to import for narcotic drugs,

psychotropic substances and precursors
N_________
Цим засвідчується, що Комітет з контролю за наркотиками, на
який покладено застосування відповідних національних законів,
передбачених міжнародними конвенціями про наркотичні засоби та
психотропні речовини, дозволяє: On behalf of the Government of Ukraine, Committee on Narcotic
Drugs Control in the meaning of the national legislation and
International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, hereby authorizes the following import:
Імпортер: назва, адреса
Importer: name, address
Експортер: назва, адреса
Exporter: name, address
Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів:
Designation and quantity of substances and preparations:
Вид тари та її кількість
———————————————————————————————————————————————————————————————— азва та кількість контрольованих наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських
засобів, що містяться в партії:
Designation and quantity of controlled substances contained:

————————————————————————————————————————————————————————————————— ид транспорту:
Goods must be transported by:
Назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні
України:
Customs checkpoint: ————————————————————————————————————————————————————————————————— ата видачі: | Дійсний до: ate: | Valid till: ————————————————————————————————————————————————————————————————— олова Комітету з контролю за
наркотиками
Chief of Committee on Narcotic
Drugs Control
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 602
( 602-2004-п ) від 12.05.2004, N 1388 ( 1388-2007-п ) від
05.12.2007 }

Додаток N 2

до Порядку видачі дозволів на право

ввезення на територію України, вивезення

з території України або транзиту через

територію України наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Committee on Narcotic Drugs Control
ДОЗВІЛ НА ВИВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Permit to export for narcotic drugs,

psychotropic substances and precursors
N_________
Цим засвідчується, що Комітет з контролю за наркотиками, на
який покладено застосування відповідних національних законів,
передбачених міжнародними конвенціями про наркотичні засоби та
психотропні речовини, дозволяє: On behalf of the Government of Ukraine, Committee on Narcotic
Drugs Control in the meaning of the national legislation and
International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, hereby authorizes the following export:
Експортер: назва, адреса
Exporter: name, address
Імпортер: назва, адреса
Importer: name, address
Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів:
Designation and quantity of substances and preparations:
Вид тари та її кількість
———————————————————————————————————————————————————————————————— азва та кількість контрольованих наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських
засобів, що містяться в партії:
Designation and quantity of controlled substances contained:
———————————————————————————————————————————————————————————————— омер національного дозволу | Дата видачі: а імпорт: | Date: mport Permit No: | ———————————————————————————————————————————————————————————————— им виданий:
Issued by: ———————————————————————————————————————————————————————————————— ид транспорту:
Goods must be transported by: ———————————————————————————————————————————————————————————————— азва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні
України:
Customs checkpoint: ———————————————————————————————————————————————————————————————— ата видачі: | Дійсний до: ate: | Valid till: ———————————————————————————————————————————————————————————————— олова Комітету з контролю
за наркотиками
Chief of Committee on Narcotic
Drugs Control
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 602
( 602-2004-п ) від 12.05.2004, N 1388 ( 1388-2007-п ) від
05.12.2007 }

Додаток N 3

до Порядку видачі дозволів на право

ввезення на територію України, вивезення

з території України або транзиту через

територію України наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів
КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Committee on Narcotic Drugs Control
ДОЗВІЛ НА ПРАВО ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

І ПРЕКУРСОРІВ

Permit to transit for narcotic drugs,

psychotropic substances and precursors
N _______
Цим засвідчується, що Комітет з контролю за наркотиками, на
який покладено застосування відповідних національних законів,
передбачених міжнародними конвенціями про наркотичні засоби та
психотропні речовини, дозволяє:
It is hereby certified that Committee on Narcotic Drugs
Control, which is obliged to follow the appropriate national laws
required in pursuance to the International Conventions on Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances, permits the following transit:
Імпортер: назва, адреса
Importer: name, address
Експортер: назва, адреса
Exporter: name, address
Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів:
Name and quantity of the narcotic drugs, psychotropic
substances, precursors and medicinal products:
Вид тари та її кількість:
Containers and their quantity:
-------------------------------------------------------------
Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських засобів, що містяться в партії:
Name and quantity of the controlled narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors containing in a batch:
-------------------------------------------------------------
Вид транспорту:
Transport means:
Назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні України:
Customs checkpoint:
-------------------------------------------------------------
Дата видачі: Дійсний до:
Date: Valid till:
-------------------------------------------------------------
Голова Комітету контролю за наркотиками
Head of the Committee n Narcotic Drugs Control
{ Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 1388
( 1388-2007-п ) від 05.12.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: