open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний

               У К А З

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до Цивільного

процесуального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1986, N 12, ст. 255 )

( Указ затверджено Законом N 2518-XI ( 2518-11 ) від 12.07.86 )

Відповідно до Постанови Президії Верховної Ради СРСР від
20 травня 1985 року "Про порядок застосування частини другої
статті 36 Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних
республік", а також з метою дальшого вдосконалення цивільного
процесуального законодавства Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:

Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР
( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтею 422-1 такого змісту:

"Стаття 422-1. Поворот виконання в справах про

адміністративне виселення

В разі скасування постанови прокурора про адміністративне
виселення після її виконання порушені житлові права громадян,
виселених з жилого приміщення, підлягають поновленню відповідно до
чинного законодавства Союзу РСР і Української РСР. Спори, що
виникли при цьому, підлягають розглядові в суді".

2. Статтю 372 викласти в такій редакції:

"Стаття 372. Витрати, пов'язані з виконанням рішення

За проведення дій по виконанню судових рішень плата не
стягується.

Витрати на зберігання і перевезення майна, на оплату
експертів, комісійних, командировочних і проїзду судового
виконавця до місця виконання провадяться за кошторисом суду, при
якому перебуває судовий виконавець.

Особи, виселювані з самоправно зайнятих жилих приміщень,
відшкодовують фактичні витрати, пов'язані з виселенням. Виселення
осіб з будинків (жилих приміщень), що загрожують обвалом,
провадиться за рахунок відповідних житлових органів виконавчих
комітетів місцевих Рад народних депутатів, підприємств, установ,
організацій.

Витрати, зазначені в частинах другій і третій цієї статті,
стягуються з боржника у доход держави за ухвалою народного судді
незалежно від стягнення з нього майна чи грошових сум за рішенням
суду.

Ухвала народного судді може бути оскаржена, опротестована".

3. Частину першу статті 348 доповнити пунктом 4-1 такого
змісту:

"4-1) постанови прокурора про виселення в адміністративному
порядку громадян, які самоправно зайняли жиле приміщення або
проживають у будинках, що загрожують обвалом".

4. Статтю 353 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:

"Примусове виконання постанови прокурора про адміністративне
виселення провадиться судовим виконавцем суду за місцем
знаходження будинку, з якого здійснюється виселення".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами третьою і четвертою.

5. Частину третю статті 362 доповнити словами: "Примусове
виконання постанови прокурора про виселення в адміністративному
порядку провадиться судовим виконавцем після закінчення семи днів
з дня її вручення громадянам, яких виселяють з жилого приміщення,
а у випадках, що не терплять зволікання, постанова виконується
негайно".

6. Статтю 366 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"При наявності поважних причин за заявою заінтересованих осіб
або судового виконавця прокурор, який виніс постанову про
виселення в адміністративному порядку, а також вищестоящий
прокурор має право відстрочити примусове виконання постанови".

7. У частині третій статті 138 слова "смертю годувальника"
замінити словами "втратою годувальника".

8. У частинах перших статей 412 і 414 слова "підприємств,
будівель, споруд", а в частині першій статті 413 слова
"підприємств, культурно-побутових установ, будівель, споруд"
замінити словами "будівель, споруд".


Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 11 березня 1986 р.

N 1897-XI


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу