open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
22.03.2004 N 095-р

Про реєстрацію колективного трудового спору

між найманими працівниками установ та закладів

освіти Долинського району Івано-Франківської

області та відділом освіти Долинської

районної державної адміністрації

Івано-Франківської області
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної

служби посередництва і примирення N 102-р ( v102p299-04 ) від 30.03.2004 N 193-р ( v193p299-04 ) від 12.07.2004 N 046-р ( v046p299-05 ) від 01.03.2005 N 213-р ( v213p299-05 ) від 27.07.2005 N 046-р ( v046p299-07 ) від 27.02.2007 }

{ Про зняття з реєстрації колективного трудового спору див.

Розпорядження Національної служби посередництва

і примирення N 118-р ( v118p299-08 ) від 07.07.2008 }

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), розділу 3 Положення про порядок реєстрації
Національною службою посередництва і примирення висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної
служби посередництва і примирення від 08 січня 2003 року N 4
( v0004299-03 ), із наступними змінами та доповненнями,
1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими
працівниками установ та закладів освіти Долинського району
Івано-Франківської області та відділом освіти Долинської районної
державної адміністрації з 18 березня 2004 року і присвоїти йому
реєстраційний номер 016-04/09-Т.
2. Зареєструвати такі висунуті найманими працівниками
вимоги: 1) виплачувати заробітну плату в порядку, передбаченому ст.
24 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та в терміни,
вказані в колективних договорах; ( Другу вимогу знято з реєстрації згідно з Розпорядженням
Національної служби посередництва і примирення N 046-р
( v046p299-05 ) від 01.03.2005 ) 2) виплатити винагороду
педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов'язків за 2003 рік до 31 березня 2004 року; ( Третю вимогу знято з реєстрації згідно з Розпорядженням
Національної служби посередництва і примирення N 213-р
( v213p299-05 ) від 27.07.2005 ) 3) виплатити винагороду
педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов'язків за 2004 рік до 1 жовтня 2004 року; ( Четверту вимогу знято з реєстрації згідно з Розпорядженням
Національної служби посередництва і примирення N 193-р
( v193p299-04 ) від 12.07.2004 ) 4) організувати безкоштовне
підвезення педпрацівників до місця роботи і назад; ( П'яту вимогу знято з реєстрації згідно з Розпорядженням
Національної служби посередництва і примирення N 193-р
( v193p299-04 ) від 12.07.2004 ) 5) здійснити атестацію робочих
місць в закладах освіти на предмет впливу шкідливих факторів
виробництва на здоров'я працівників; { Шосту вимогу знято з реєстрації згідно з Розпорядженням
Національної служби посередництва і примирення N 046-р
( v046p299-07 ) від 27.02.2007 } 6) вчасно авансувати витрати на
службові відрядження, олімпіади, змагання, курсову перепідготовку
педагогічних працівників. Пункт 2 в редакції Розпорядження Національної служби
посередництва і примирення N 102-р ( v102p299-04 ) від
30.03.2004 )
3. Відмовити в реєстрації сьомої висунутої найманими
працівниками вимоги: "7) підтримати вимоги директорів
навчально-виховних закладів, висунутих 29.12.2003 року до
Долинської районної державної адміністрації", оскільки ця вимога
не є предметом колективного трудового спору і повинна розглядатися
та вирішуватися в установленому чинним законодавством порядку.
3. Враховуючи те, що: - статтею 98 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
визначено, що "оплата праці працівників установ і організацій, що
фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів і інших
нормативно - правових актів України, генеральної, галузевих,
регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних
асигнувань та позабюджетних коштів"; - частинами першою, другою і сьомою статті 23 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) визначено, що: "1. Будь - які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету
можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного
призначення.
2. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний
бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет у порядку,
визначеному цим Кодексом ( 2542-14 ).
7. Усі бюджетні призначення втрачають чинність після
закінчення бюджетного періоду, за винятком тих випадків, коли
окремим законом передбачені багаторічні бюджетні призначення"; - пунктом 9 статті 2 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
визначено, що "бюджетне призначення - повноваження, надані
головному розпоряднику бюджетних коштів цим Кодексом, законом про
Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має
кількісні та часові обмеження та дозволяє надати бюджетні
асигнування", призупинити реєстрацію таких вимог, висунутих
найманими працівниками установ та закладів освіти Долинського
району Івано-Франківської області: 2) виплатити винагороду педагогічним працівникам за сумлінну
працю, зразкове виконання службових обов'язків за 2003 рік до
31 березня 2004 року; 3) виплатити винагороду педагогічним працівникам за сумлінну
працю, зразкове виконання службових обов'язків за 2004 рік до
1 жовтня 2004 року.
4. Відділенню Національної служби посередництва і примирення
в Івано-Франківській області в десятиденний термін перевірити чи
були в бюджеті Долинського району Івано-Франківської області
передбачені бюджетні призначення на виплату педагогічним
працівникам винагороди згідно із законодавством за сумлінну працю,
зразкове виконання службових обов'язків у 2003, 2004 роках.
5. Відділенню Національної служби посередництва і примирення
в Івано-Франківській області забезпечити сприяння вирішенню
колективного трудового спору між найманими працівниками установ та
закладів освіти Долинського району Івано-Франківської області та
відділом освіти Долинської районної державної адміністрації в
межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
та Положенням про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, затвердженими Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ).
6. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому
представляти інтереси найманих працівників установ та закладів
освіти Долинського району Івано-Франківської області, відділу
освіти Долинської районної державної адміністрації
Івано-Франківської області, Долинській районній державній
адміністрації Івано-Франківської області, Івано-Франківській
обласній державній адміністрації, Міністерству освіти і науки
України, відділенню Національної служби посередництва і примирення
в Івано-Франківської області.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: