open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких

законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 14, ст.93 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР

N 90а/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.94 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 85/96-ВР від 07.03.96, ВВР, 1996, N 18, ст.78
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30

Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144

Законом
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ) та з метою подальшого вдосконалення
законодавства Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і
доповнення:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV
( 436-15 ) від 16.01.2003 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 )

3. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 29, ст.377):
абзац другий статті 1 викласти в такій редакції: "Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності,
обліку, первинних документів та іншої інформації щодо
фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з
метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти
і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам";
у назві та частині дев'ятій статті 22 слова "ревізія (аудит)"
замінити словом "аудит".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 3480-IV
( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

5. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682; 1994 р.,
N 3, ст.11):
статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих
акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні
внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором
(аудиторською фірмою)";
статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту: "Достовірність та повнота річного балансу і звітності
товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською
фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і
звітності товариств з річним господарським оборотом менш як двісті
п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три
роки";
частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту:
"Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком
товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят
неоподатковуваних мінімумів".
6. Абзац другий пункту 3 статті 5 Закону України "Про
банкрутство" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 31, ст.440; 1993 р., N 29, ст. 308) доповнити реченням
такого змісту: "Достовірність та повнота бухгалтерського балансу
та іншої інформації про фінансове і майнове становище боржника
повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)
незалежно від підстав, з яких порушено справу".
7. Статтю 12 Закону України "Про заставу" ( 2654-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642)
доповнити частиною другою такого змісту: "При укладанні договору застави за згодою сторін або на
вимогу однієї із сторін може бути проведена аудиторська перевірка
достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної
сторони договору застави".
8. У Декреті Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993
року N 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 19, ст.207):
частину другу статті 2 доповнити реченням такого змісту:
"Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) довірчих
товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до
статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською
фірмою)";
статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Достовірність та повнота річного балансу і звітності
довірчих товариств повинні бути підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою)".
9. У Декреті Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993
року N 55-93 "Про режим іноземного інвестування" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст.302):
статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Фінансовий стан засновників (українських юридичних осіб)
підприємств з іноземними інвестиціями щодо їх спроможності
здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути
перевірений аудитором (аудиторською фірмою)";
статтю 33 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту: "Достовірність та повнота річного балансу і звітності
підприємств з іноземними інвестиціями повинні бути підтверджені
аудитором (аудиторською фірмою)". У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами третьою і четвертою.
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Закону N 85/96-ВР
від 07.03.96 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 березня 1995 року

N 90/95-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: