open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 84,20/01 від 02.06.95 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

13 червня 1995 р.
vd950602 vn84/20/01 за N 174/710

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки

N 59/3-н ( z0285-96 ) від 13.05.96 )
Про затвердження Переліку продукції монопольних утворень,

ціни на яку підлягають державному регулюванню
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22 лютого 1995 року N 135 ( 135-95-п ) "Про Положення про державне
регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного
призначення, товари народного споживання, роботи і послуги
монопольних утворень", Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Перелік продукції монопольних утворень, ціни на
яку підлягають державному регулюванню (додається). 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономіки від
27 жовтня 1994 року N 153 ( z0320-94 ), ( z0321-94 ) "Про перелік
продукції, товарів і послуг, за яким підприємства-виготівники
здійснюють декларування зміни цін і тарифів органам державної
виконавчої влади, і перелік парфумерно-косметичної продукції, на
яку не поширюється регулювання рівня рентабельності при зміні
цін".
Міністр економіки України В.о.Голови Антимонопольного

комітету України
Р.Шпек З.Борисенко

Затверджено

наказом Міністерства економіки України,

Антимонопольного комітету України від

2 червня 1995 року N 84, 20/01
Перелік

продукції монопольних утворень, ціни на яку

підлягають державному регулюванню ———————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Найменування продукції | Найменування підприємства- | | | виготівника | ————+—————————————————————————————+————————————————————————————| I. Металургійна промисловість | 1.|Руда марганцева |Марганецький державний гір- | | |ничо-збагачувальний комбінат| | |Орджонікідзевський державний| | |гірничо-збагачувальний ком- | | |бінат | | | | 2.|Феросплави: |Запорізький державний завод | |Феросиліцій ФС 45, |феросплавів | |Феромарганець ФМн 78, |Відкрите АТ "Нікопольський | |Феромарганець с/в ФМн 88, |завод феросплавів" | |марганець металевий Мн 95, |Стахановський державний за- | |Мн 96, |вод феросплавів, м.Стаханів | |силікомарганець Мн С17 | | | | | 3.|Прокат чорних металів | | |Листовий прокат із сталі, об-|ОП Маріупольський металургій| |робленої синтетичними шлака- |ний комбінат "Азовсталь", | |ми, в рулонах гарячекатаний, |м.Маріуполь | |в рулонах холоднокатаний, |Запорізький державний мета- | |штрипс |лургійний комбінат "Запоріж-| | |сталь" | | |ОП Маріупольський металургі-| | |йний комбінат | |Рейки широкої колії |ОП Маріупольський металургі-| | |йний комбінат "Азовсталь" | |Катанка |Криворізький державний мета-| | |лургійний комбінат "Криворіж| | |сталь", | | |ОП Макіївський металургійний| | |комбінат | |Арматурна сталь |Криворізький державний мета-| | |лургійний комбінат "Криворіж| | |сталь", | | |ОП Макіївський металургійний| | |комбінат ім.Кірова | |Прокат з підшипникової вакуу-|Донецький металургійний | |мованої сталі |завод | |Заготовка трубна |Орендне підприємство Дніпро-| | |петровський металургійний | | |завод, | | |Дніпровський державний мета-| | |лургійний комбінат, м.Дні- | | |продзержинськ | |Заготовка осьова для залізни-|Дніпровський державний мета-| |чих вагонів |лургійний комбінат ім.Дзер- | | |жинського, м.Дніпродзер- | | |жинськ | |Бандажі і кільця |Акціонерне товариство | | |"Нижнєдніпровський" трубопро| | |катний завод", м.Дніпропет- | | |ровськ | |Колеса цільнокатані | -"- | | | | 4 |Алюміній (включно з силумі- |Акціонерне товариство "Запо-| |ном) |різький виробничий алюмініє-| | |вий комбінат" | | II. Хімічна промисловість | 5 |Мінеральні добрива для сільсь|Роздольське державне гірничо| |кого господарства (Нітроамо- |хімічне підприємство "Сірка"| |фоска | | |Калімагнезія) |концерн "Оріана", м.Калуш, | | |Івано-Франківська область | | | | 6 |Синтетичні смоли і пластмаси |Сєвєродонецьке державне ви- | |(капролактам, полістирол, по-|робниче підприємство "Об'єд-| |ліетилен, вінілхлорид-моно- |нання АЗОТ" | |мер) |Відкрите акціонерне товарист| | |во "Азот", м.Черкаси | | |Відкрите акціонерне товарист| | |во "Концерн Стирол", м.Гор- | | |лівка | | |Дніпродзержинське виробниче | | |об'єднання "Азот" | | |Концерн "Оріана", Івано-Фран| | |ківська обл., м.Калуш | | | | 7 |Сірка грудкова |Яворівське державне гірничо-| | |хімічне підприємство "Сірка"| | |Яворівський район, Львівська| | |обл., м.Новояворівськ | | | | III. Машинобудівна продукція | 8 |Обладнання гірничо-шахтне: | | |Тюбінги чавунні |ВО "Дніпроважмаш", м.Дніпро-| | |петровськ | |Комбайни: прохідницькі |Машинобудівний завод, м.Яси-| | |нувата | | вугільні очисні |АТ "Машинобудівний завод", | | |м.Горлівка | |Комплекси і механізовані крі-|Машинобудівний завод, м.Дру-| |плення для очисних робіт у |жківка | |шахтах | | |Електровози рудникові | -"- | |Акумулятори і акумуляторні |Акумуляторний завод, м.Лу- | |батареї для рудникових елект-|ганськ | |ровозів ТНЖШ-550 У5, ТНЖШ-500| | |У5 | | |Конвеєри: скребкові |АТ "Світло шахтаря", м.Хар- | | |ків | | стрічкові |Машинобудівний завод, м.Кра-| | |сний Луч | | | | 9 |Обладнання і рухомий склад | | |залізниць: | | |Платформи та вагони спеціаль-|ВО "Дніпровагонмаш", м.Дні- | |ного призначення |продзержинськ | |Напіввагони та вагони спеціа-|ВАТ "Крюківський вагонобуді-| |льного призначення |вний завод", м.Кременчук | |Тепловози магістральні |ВО "Луганськтепловоз" | 10 |Вироби автомобільної промис- | | |ловості: | | | Автобуси (крім туристичних) |АТ "ЛАЗ", м.Львів | |Крани на автомобільному ходу |Завод автомобільних кранів, | | |м.Дрогобич | |Автомобілі вантажні: | | |самоскиди, бортові і шасі та | | |їх модифікації |АТ "КрАЗ", м.Кременчук | |Шини для вантажних автомобі- |Завод N 1 ВО "Білоцерківщи- | |лів, автобусів і сільгосптех-|на" | |ніки |Білоцерківський шинний завод| | |N 2, м. Біла Церква | | |НВО "Дніпрошина", м.Дніпро- | | |петровськ | 11 |Трактори і сільськогосподарсь| | |кі машини: | | | Трактори ЮМЗ-6 "Беларусь", |ВО "Південмаш", м.Дніпропет-| | Т-150, Т-150 К |ровськ | | Комбайни: кукурудзозбиральні|АТ "Херсонські комбайни", | | |м.Херсон | | бурякозбиральні |Комбайнові заводи, м.Терно- | | |піль, м.Дніпропетровськ | |Навантажувачі універсальні |Завод "Коломиясільгоспмаш", | |сільгосппризначення |м.Коломия | |Плуги тракторні |ВО "Завод сільгоспмашинобу- | | |дування", м.Одеса | |Причепи-ємкості для транспор-|АТ "Рівнесільгоспмаш", | |тування подрібнених кормів |м.Рівне | |Жатки рядкові та для збирання|ВО по жатках, м.Бердянськ | |бобових культур | | |Сівалки тракторні |ВТО "Червона зірка", м.Кіро-| | |воград | |Культиватори тракторні |завод культиваторів, м.Шепе-| | |тівка | |Обприскувачі і обпилювачі |ВО "Львівхімсільгоспмаш", | |тракторні |м.Львів | |Косарки тракторні | -"- | |Дощувальні машини і установки|Завод "Фрегат", м.Перво- | | |майськ, Миколаївська обл. | |Подрібнювачі силоси і грубих |Завод "Сільмаш", м.Миколаїв | |кормів | | |Кормодробарки |АТ "Новоград-Волинськсіль- | | |маш", м.Новоград-Волинський | |Машини для внесення у грунт |АТ Хмельниксільгоспмаш, | |міндобрив і вапна |м.Хмельник | |Двигуни для тракторів і сіль-|Харківський завод тракторних| |ськогосподарських машин |двигунів, АТ "Серп і молот",| | |м.Харків | |Доїльні установки |АЦ "Брацлав", м.Брацлав, | | |Вінницька обл. | | | | 12 |Обладнання для харчової і пе-| | |реробної промисловості: | | |Автомати і агрегати дозуваль-|Барський машинобудівний за- | |но-наповнювальні для консерв-|вод, м.Бар | |ного виробництва | | |Автомати і машини закатуваль-|ВО "Кримпродмаш", м.Сімферо-| |ні для консервного виробницт-|поль | |ва | | |Печі хлібопекарні |Дослідний завод "Харчомаш", | | |м.Київ | |Агрегати і машини для виготов|Смілянський машзавод, м.Смі-| |лення борошна |ла | | IV. Сировина і матеріали для легкої промисловості | 13 |Вовна мита, тканини напівшерс|Акціонерне товариство "Чер- | |тяні |нігіввовна", Чернігівське | | |відкрите акціонерне товарист| | |во "Чексіл" | | |Луганський тонкосуконний ком| | |бінат - закрите акціонерне | | |товариство "Лутекс" | | | | 14 |Штучні, синтетичні волокна та|Київське державне виробниче | |нитки; шовкові тканини з них |об'єднання "Хімволокно" | | |Відкрите акціонерне товарист| | |во - Сокальський завод хіміч| | |них волокон | | |Черкаське виробниче об'єднан| | |ня "Хімволокно" | | |Закрите акціонерне товарист-| | |во "Дарна" м.Київ | | |Відкрите акціонерне товарист| | |во - Луцький шовковий комбі-| | |нат | | |Акціонерне товариство - Чер-| | |каський шовковий комбінат | | | | 15 |Шкіра штучна |Відкрите акціонерне товарист| | |во - Тернопільський завод | | |штучних шкір "Вінітекс" | | | | 16 |Підошовна гума |Колективне підприємство "Вул| | |кан" м.Київ | ————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: