open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
П Е Р Е Л І К
N 114 від 22.06.95 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

2 листопада 1995 р.
vd950622 vn114 за N 401/937
Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

від 22.06.95 р. N 114

( z0399-95 )
( Перелік втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 385 ( z0892-02 ) від 28.10.2002 )
Перелік посад фармацевтичних працівників

—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування посад, які замі- |Найменування посад, які заміщають| |щаються фахівцями з вищою фар-|ся фахівцями з середньою фармацев| |мацевтичною освітою (провізор)|тичною освітою (фармацевт) | |——————————————————————————————+—————————————————————————————————| | 1 | 2 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Аптека
1. Завідуючий -
2. Заступник завідуючого -
3. Завідуючий відділом (запа- Завідуючий відділом (крім
сів, рецептурно-виробни- відділів, де вводяться посади
чим, аптечних філій) фахівців з вищою фармацевтич-

ною освітою)
4. Заступник завідуючого від- Заступник завідуючого відділом
ділом (запасів, рецептур- крім відділів, де вводяться
но-виробничим, аптечних посади фахівців з вищою фармацев-
філій) тичною освітою)
5. Старший провізор
6. Провізор
7. Провізор-аналітик
8. Провізор-інтерн
9. - Фармацевт
10. - Молодший фармацевт
II. Аптечна база (склад)
1. Завідуючий -
2. Заступник завідуючого -
3. Завідуючий відділом Завідуючий відділом (крім
(приймальним, отруйних відділів, де вводиться посада
і наркотичних лікарських фахівців з вищою фармацевтич-
засобів) ною освітою)
4. Заступник завідуючого від- Заступник завідуючого відділом
ділом (приймальним, отруй- крім відділів, де вводиться
них і наркотичних лікарсь- посада з вищою фармацевтичною
ких засобів) освітою)
5. Провізор -
6. Провізор-аналітик -
7. Провізор-інтерн -
8. - Фармацевт
9. - Молодший фармацевт
III. Контрольно-аналітична лабораторія

-1. Завідуючий -
2. Заступник завідуючого -
3. Провізор-аналітик
4. - Лаборант
Додаток

до переліку посад

фармацевтичних

працівників
Роз'яснення: 1. У випадках, коли на 30.12.76 провізорські посади були
заміщені особами, які мають середню фармацевтичну освіту або іншу
середню спеціальну освіту, що дає право займатись фармацевтичною
діяльністю, на час роботи цих осіб замість посад провізорів
вводяться посади фармацевтів. 2. До відділів, посади завідуючих та заступників завідуючих
відділами в яких підлягають заміщенню фахівцями з вищою або
середньою фармацевтичною освітою на аптечних базах (складах), не
відносяться відділи, що здійснюють зберігання і відпуск скла,
допоміжних матеріалів, предметів догляду за хворими, тари,
дезинфекційних засобів. 3. Посада "провізор-технолог" не наводиться у зв'язку з
введенням посади "провізор".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: