open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 168 від 30.06.95

м.Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 79 ( z0237-09 ) від 17.02.2009 }
Про застосування штрафних санкцій регіональними

управліннями Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку

N 38 ( z0177-98 ) від 04.02.98 }

Проаналізувавши представлені департаментом банківського
нагляду і юридичним департаментом матеріали щодо нарахування та
стягнення в 1994-1995 рр. регіональними управліннями Національного
банку України штрафів за порушення комерційними банками
економічних нормативів, Правління Національного банку України
вважає за необхідне відмітити таке. У зв'язку з тим, що не було проведено детальний аналіз
фінансового стану комерційних банків і не визначено можливості
позитивного впливу на їх діяльність через застосування штрафних
санкцій (при відсутності в банках власних коштів та наявності
великих збитків) деякими регіональними управліннями Національного
банку України допускалось одночасне нарахування декількох штрафів
за порушення взаємопов'язаних показників економічних нормативів та
резервних вимог, а також нарахування в динаміці нових штрафів за
одне і те ж порушення. Внаслідок цього сума нарахованих
регіональними управліннями штрафів за 1994-1995 рр. становила
15229 млрд.крб., що майже в два рази перевищує статутні фонди
банківської системи України, а фактично стягнуто штрафів
81,4 млрд.крб., що становить 0,54%. Слід відмітити незадовільну
роботу Кримського республіканського, по м.Києву і Київській
області, Харківського, Дніпропетровського, Донецького,
Закарпатського, Миколаївського, Львівського та Херсонського
обласних управлінь, якими нараховано 14614 млрд.крб., за
58 комерційними банками, що перевищує в 2,2 раза їх власні кошти. Як наслідок такого підходу до накладання штрафних санкцій і
незастосування регіональними управліннями НБУ інших санкцій,
передбачених статтею 48 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ), діюча система штрафних санкцій
Національного банку України не сприяла фінансовій стабілізації
банківської системи та попередженню порушень економічних
нормативів. Враховуючи наведене вище, Правління Національного
банку П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Звернути увагу начальників регіональних управлінь
Національного банку України, зокрема, Кримського
республіканського, по м.Києву і Київській області, Харківського,
Дніпропетровського, Донецького, Закарпатського, Миколаївського,
Львівського та Херсонського обласних управлінь (А.Ф.Бурдюгов,
О.М.Сорокін, М.Ф.Перешибкін, М.Ф.Тихий, В.О.Берегуля, М.Ф.Кокошко,
С.П.Чичикало) на недоліки при застосуванні штрафних санкцій до
комерційних банків за порушення економічних нормативів і
обов'язкових резервів. 2. Враховуючи відсутність належних обгрунтувань нарахування
штрафів у 1994-1995 рр. за порушення комерційними банками
економічних нормативів і недотримання норм обов'язкових резервів
та нереальність їх подальшого стягнення у зв'язку з важким
фінансовим станом, дозволити регіональним управлінням
Національного банку України списати з позабалансового рахунку
N 9929 - 15299 млрд.крб. Перелік банків та розмір нарахованих
штрафів, які підлягають списанню, затвердити (додаток N 1 -
відсутній). 3. Затвердити з урахуванням висловлених членами Правління
пропозицій і зауважень зміни і доповнення до Положення про
застосування Національним банком України санкцій за порушення
банківського законодавства, введеного в дію постановою Правління
Національного банку України від 16.05.95 р. N 115 ( v0249500-95 )
(додаток N 2). 4. Визнати такими, що втратили чинність, абзац десятий
Порядку формування комерційними банками обов'язкових резервів,
затвердженого постановою Правління Національного банку України
22.02.94 р. N 34 та пункт 3 постанови Правління Національного
банку від 15.05.95 р. N 113 ( v0113500-95 ) "Про внесення змін і
доповнень до нормативних актів Національного банку України". 5. Контроль за виконанням постанови покласти на департамент
банківського нагляду (А.І.Степаненко).
Голова Правління В.А.Ющенко
Додаток

до змін та доповнень до п.6

Положення "Про застосування

Національним банком України

санкцій за порушення

банківського законодавства"

(затверджених постановою

Правління НБУ N 168 від

30.06.95 р.)
Механізм

розрахунку штрафів за порушення комерційними

банками економічних нормативів
До п.6.4. При порушенні показника платоспроможності сума
штрафу визначається: ————————————————————————————————————————————————— | Фактичне | Нормативне | | значення | значення | ————————————————————————————————————————————————— Платоспроможність 6% не менше 8%
1. Визначається відхилення фактичного значення показника від
нормативного: 6 - 8 = 2% 2. Для визначення суми штрафу відсоток відхилення
помножається на суму прибутку банку. Якщо прибуток дорівнює
10 млн.крб., то сума штрафу дорівнює

10000000 x 2% ————————————— = 200000 крб. 100%

Штраф стягується за кожним випадком порушення цього
показника.

Якщо у наступному місяці у банка буде знов порушений показник
платоспроможності, та штраф нараховується тільки на перевищення
значення цього показника понад значенням його на попередню дату. ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Значення показника|Значення показника|Відхи- | |в минулому місяці |звітного місяця |лення | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Платоспроможність 6 2 4%
При сумі прибутку 30 млн.крб., розмір штрафу становитиме:

30000000 x 4% ————————————— = 1200000 крб. 100%

Слід відзначити, що нарахування та стягнення штрафів за
порушення показника платоспроможності не проводиться у разі
збиткової діяльності банку.
При порушенні показників ліквідності сума штрафу
визначається: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Показники |Фактичне|Нормативне|Відхи-|Прибуток |Сума | ліквідності |значення|значення |лення | |штрафу | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Поточна 1,01 не > 1,0 0,01 3 млрд. 0,3 млн.
2. Короткост-
рокова 2,2 не > 1,0 1,2 3 млрд. 36,0 млн.
3. Загальна 1,05 не > 1,0 0,05 3 млрд. 1,5 млн.
Штраф стягується за розрахунком більшої суми, тобто
36 млн.крб.
Якщо порушено один показник ліквідності, то штраф стягується
за ним. Якщо у наступному місяці у банка буде знов порушений показник
загальної (або іншої) ліквідності, то штраф нараховується тільки
на перевищення значення цього показника понад значенням його на
попередню дату: ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Значення показника|Значення показ-|Відхи- | |в минулому місяці |ника звітного |лення | | |місяця | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Загальна ліквід-
ність 1,05 2,03 0,8
Якщо сума прибутку становить 5 млрд.крб., то штраф
становитиме:

15 млрд. x 0,8% ——————————————— = 40 млн.крб. 100%

Нарахування та стягнення штрафів за порушення показників
ліквідності не проводиться у разі збиткової діяльності банку.
При порушенні показника максимального розміру ризику на
одного позичальника, сума штрафу визначається:
Первинні дані: 1. Фактична сума ризику на одного позичальника -
4000 млн.крб. 2. Кількість компонентів ризику - 1 (сукупна заборгованість
за кредитами та зобов'язаннями у відношенні одного позичальника). 3. Середньоденна відсоткова ставка - 130%. 4. Кількість днів дії домовленості - 30 днів. 5. Власні кошти - 10820 млн.крб.
Розрахунок штрафу: 1. Визначається нормативна сума (НС) допустимого ризику банку
щодо одного позичальника: НС = 10820 x 0,25 = 2705 млн.крб.
2. Визначається понад нормативна сума (ПНС) ризику: ПНС = 4000 - 2705 = 1295 млн.крб.
3. Сума штрафу визначається, виходячи:

1295 x 130 x 30 ——————————————— = 14029 млн.крб. 360
У разі неотримання доходу за наданими кредитами, за якими є
порушення показника максимального розміру ризику на одного
позичальника, тобто несплата позичальником відсотків за цим
кредитом, штрафи у відповідності зі ст.48 Закону "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) не нараховуються. У разі неправомірно отриманого доходу банку від нарахування
та стягнення відсотків авансом у момент видачі позики, штраф
нараховується щомісяця.
Нарахування та стягнення штрафу за порушення показника
максимального розміру ризику на одного позичальника не проводиться
у разі збиткової діяльності банку. Сума нарахованих штрафів не повинна перевищувати розмір
власних коштів. Слід окремо відзначити, що штрафні санкції за порушення
економічних нормативів застосовуються тільки до комерційних
банків - юридичних осіб.
Директор департаменту А.І.Степаненко
Додаток N 1
Додаток відсутній.
Додаток N 2

Затверджено

Постановою Правління

Національного банку України

від 30.06.95 р. N 168
Зареєстровано в юридичному

департаменті 31.07.95 р.

N 168

Реєстр N 278
( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 38 ( z0177-98 ) від 04.02.98 )
Зміни та доповнення

до Положення про застосування Національним банком

України санкцій за порушення банківського

законодавства, затвердженого постановою Правління

Національного банку України від 16.05.95 р. N 115

( v0249500-95 )
1. Абзац 6 пункту 1.1 розділу 1. Слова "та застосування інших економічних санкцій відповідно
до законодавства" - виключити. 2. Розділ 1 доповнити пунктом 1.5 у такій редакції: "1.5. Рішення про застосування тієї чи іншої санкції до
комерційного банку має бути прийняте безпосередньо після виявлення
порушення, але не пізніше 6 місяців з дня його виявлення." 3. Пункт 3.1 розділу 3 доповнити абзацем 9 у такій редакції: "Ця санкція може бути застосована, якщо систематичні та
повторні порушення допущені банком протягом одного року з моменту
допущення першого порушення."
4. Пункти 4.4 та 4.5 розділу 4 викласти у такій редакції: "4.4. Пропозиція щодо усунення керівництва комерційного банку
від управління подається департаментом банківського нагляду
Національного банку України за власною ініціативою чи з подання
регіонального управління Національного банку, на території якого
функціонує комерційний банк, на ім'я Голови Ради банку або зборам
акціонерів. 4.5. Вказана пропозиція має бути розглянута комерційним
банком у 10-денний строк з дня її надходження. В цей же строк
комерційний банк зобов'язаний вжити потрібні заходи щодо усунення
керівництва комерційного банку від управління. У разі, якщо збори акціонерів чи Рада банку не приймуть
рішення про усунення від управління керівництва банку у
встановлений строк, матеріали з цього питання передаються
департаментом банківського нагляду на розгляд уповноваженої
Правлінням Національного банку комісії з питань реєстрації
комерційних банків, яка готує відповідний висновок."
5. Розділ 6 Положення викласти в такій редакції:
6. Стягнення у безспірному порядку штрафу в розмірі

неправомірно одержаного доходу
6.1. Національний банк України має право у безспірному
порядку стягувати штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу
та застосовувати інші економічні санкції відповідно до
законодавства у разі допущення комерційними банками порушень, а
саме: - нарахування та стягнення відсотків авансом у момент видачі
позики; - порушення законодавства при формуванні власного статутного
фонду; - порушення показників економічних нормативів: латоспроможності (ПС), поточної (Л4), короткострокової (Л5) та
загальної ліквідності (Л6) і максимального розміру ризику на
одного позичальника; - недозарезервування комерційним банком коштів на його
кореспондентському рахунку. 6.2. Неправомірно одержаний комерційним банком доход від
нарахування та стягнення відсотків авансом у момент видачі позики,
який підлягає стягненню у вигляді штрафу, вираховується як розмір
фактично одержаного доходу від неправомірних дій. 6.3. У разі виявлення порушень законодавства при формуванні
власного статутного фонду з банку стягується штраф у розмірі
неправомірно одержаного доходу за весь звітний період. Сума штрафу
розраховується як розмір фактично одержаного банком доходу у
звітному періоді, помноженому на питому вагу незаконно
сформованого статутного фонду в загальній сумі кредитних ресурсів. 6.4. Базою для розрахунку штрафів за порушення економічних
нормативів є прибуток, який залишається у розпорядженні
комерційного банку після сплати усіх обов'язкових платежів у
бюджет, але перед нарахуванням у фонди банку та виплатою
дивідендів. У разі порушення показника платоспроможності (ПС) штраф
стягується за кожним випадком порушення цього показника. Сума
штрафу визначається як відхилення фактичного значення показника
від нормативного у відсотках, помноженого на суму прибутку банку. У разі порушення показників ліквідності сума штрафу
визначається як відхилення фактичного значення показника від
нормативного у відсотках, помноженого на суму прибутку. Якщо на
звітну дату порушено декілька показників ліквідності, то штраф
стягується за розрахунком більшої суми, якщо порушено один
показник ліквідності, то штраф стягується за ним. У разі порушення одного і того ж показника ліквідності на
наступну звітну дату то штраф нараховується тільки на перевищення
значення цього показника понад значенням його на попередню звітну
дату. Для розрахунку неправомірно одержаного комерційним банком
доходу внаслідок порушення показника максимального розміру ризику
на одного позичальника потрібно визначити фактичну суму ризику на
одного позичальника та питому вагу кожного з компонентів ризику
(заборгованість за кредитами і зобов'язаннями банку щодо одного
позичальника). Потім, шляхом множення суми власних коштів на
коефіцієнт 0,25, визначити нормативну суму допустимого ризику
банку щодо одного позичальника. Різниця між фактичною та
нормативною сумами ризику вважається понад нормативною і
розподіляється за питомою вагою кожного з компонентів ризику.
Отриманий результат за кожним з компонентів ризику множиться на
відповідну середньоденну відсоткову ставку та на фактичну
кількість днів дії домовленості між банком та позичальником у
звітному періоді. 6.5. Для розрахунку неправомірно одержаного комерційним
банком (філією) доходу у зв'язку з недозарезервуванням коштів на
його кореспондентському рахунку регіональні управління
Національного банку України використовують дані про суму залучених
коштів та залишки на кореспондентських рахунках комерційних банків
(філій) за відповідний період регулювання (декаду), одержані
згідно з додатком N 1 вказівок Національного банку від 23.02.94 р.
N 105-900 ( v-900500-94 ) з урахуванням змін та доповнень до них,
після здійсненої детальної перевірки їх достовірності. Сума неправомірно одержаного комерційним банком (філією)
доходу визначається шляхом множення одноденної суми
недозарезервованих банком коштів, розрахованої за формулою
середньої арифметичної згідно з додатком N 2 вказівок
Національного банку від 23.02.94 р. N 105-900, на розмір плати за
діючою обліковою ставкою Національного банку України в розрахунку
за один день та помноженому на кількість днів періоду регулювання. За недозарезервування коштів філіями на їх кореспондентських
рахунках штраф стягується з головного банку. 6.6. Штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу
стягується за кожний випадок допущеного порушення. 6.7. Нарахування та стягнення штрафів за порушення
економічних нормативів не проводиться у разі збиткової діяльності
банку. У цьому разі сума нарахованих штрафів не повинна
перевищувати розмір власних коштів. 6.8. Стягнення у безспірному порядку штрафу у розмірі
неправомірно одержаного доходу здійснюється на підставі акта
перевірки чи ревізії або доповідної записки відповідних служб
регіональних управлінь Національного банку України (обов'язково
має бути доданий розрахунок штрафу). З актом перевірки або доповідною запискою обов'язково
ознайомлюють комерційний банк, який протягом 3 робочих днів може
надати свої заперечення з обгрунтуванням. Відповідні служби регіональних управлінь Національного банку
України, які мають обгрунтовану інформацію про допущені
комерційними банками порушення, готують розпорядження про
стягнення у безспірному порядку штрафу у розмірі неправомірно
одержаного доходу. Штраф стягується за меморіальним ордером на підставі
оформленого розпорядження за підписом керівника та головного
бухгалтера регіонального управління Національного банку України. 6.9. У разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку
комерційного банку платіжні документи на безспірне стягнення
штрафу враховуються на окремому позабалансовому рахунку N 9929
"Розрахункові документи обов'язкові до сплати", відкритому
відповідному комерційному банку в цьому регіональному управлінні
Національного банку. Оплата їх має здійснюватись при надходженні
коштів на кореспондентський рахунок у примусовому порядку за
календарною черговістю всіх платіжних документів, які враховані на
цьому позабалансовому рахунку, згідно з чинним законодавством. 6.10. Стягнений у безспірному порядку штраф у розмірі
неправомірно одержаного доходу сплачується за рахунок прибутку
банку, що залишається у нього в розпорядженні (рах.980). 6.11. Прибуток у вигляді санкцій за порушення банківського
законодавства відноситься до прибутку від позареалізаційних
операцій (рах.969).
5. Пункт 7.11 розділу 7. Слова "та установ комерційних банків" - виключити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: