open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Емісійно-кредитний департамент
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 246 від 28.09.95 Зареєстровано в юридичному

м.Київ департаменті Нацбанку

27 жовтня 1995 р.

за N 300
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 246 28 вересня 1995 року

( va299500-95 )

Кримському республіканському

управлінню Національного банку

Регіональному управлінню

Національного банку України по

м.Києву та Київській області

Обласним управлінням

Національного банку України

Комерційним банкам

Асоціації українських банків

Про Тимчасове положення про порядок рефінансування

Національним банком України комерційних банків під

забезпечення державних цінних паперів
( Зміни в текст не внесено. Додатково див. Лист Нацбанку

N 14-011/357-1156 ( v1156500-96 ) від 05.03.96 )

Національний банк України надсилає для використання в роботі
Тимчасове Положення Національного банку України "Про порядок
рефінансування Національним банком України комерційних банків під
забезпечення державних цінних паперів". Обласним управлінням Національного банку необхідно провести
організаційну роботу серед комерційних банків по вивченню та
застосуванню в практичній діяльності Положення Національного банку
України "Про порядок рефінансування Національним банком України
комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів".
Перший заступник Голови Правління В.С.Стельмах
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 246 28 вересня 1995 року
Тимчасове положення

про порядок рефінансування Національним банком України
комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів
I. Загальні положення
1. З метою стимулювання розвитку ринку державних цінних
паперів, підтримки необхідної ліквідності комерційних банків
Національний банк України може надавати комерційним банкам кредит
під забезпечення державних цінних паперів (ломбардний кредит). 2. У Тимчасовому положенні вживаються такі терміни та
поняття: - ломбардний кредит - це кредит Національного банку України,
який надається комерційному банку під забезпечення державних
цінних паперів; - в забезпечення ломбардного кредиту приймаються державні
цінні папери, що рахуються на балансі комерційного банку і які
тимчасово передаються Національному банку; - портфель цінних паперів комерційного банку - сукупність
цінних паперів комерційного банку, що переведений на рахунки ДЕПО
Національного банку України; - рахунки ДЕПО - рахунки, які відкриваються до позабалансових
рахунків, які ведуться в Національному банку України та
комерційних банках; - ринкова вартість цінних паперів, наданих в забезпечення
ломбардного кредиту - офіційна ціна, яка оголошена Національним
банком України; - ринкова вартість портфелю цінних паперів - ціна портфелю,
яка розрахована виходячи із ринкових цін, наданих у забезпечення
цінних паперів; - ломбардний список Національного банку України -
затверджений Правлінням Національного банку України та оголошений
список державних цінних паперів, що приймаються як забезпечення
ломбардного кредиту; - ліміт ломбардного кредитування - гранична сума ломбардного
кредиту, що надається Національним банком України комерційним
банкам; - ломбардна відсоткова ставка - ставка, за якою Національний
банк України стягує відсотки за користування ломбардним кредитом.
II. Умови надання та погашення ломбардного кредиту
3. Ломбардний кредит надається під забезпечення державних
цінних паперів, випущених Міністерством фінансів України, список
яких затверджується (а у разі потреби може змінюватися) Правлінням
Національного банку України і доводиться до відома комерційних
банків. Як виняток, за рішенням Правління Національного банку
України під забезпечення ломбардного кредиту можуть прийматися й
інші цінні папери. 4. Ломбардний кредит надається за ломбардною відсотковою
ставкою, яку встановлює Правління Національного банку України в
залежності від ситуації на грошово-кредитному ринку. У разі зміни
ставки нарахування та стягнення відсотків за ломбардним кредитом
за цією ставкою здійснюються тільки за кредитами, що заново
надаються. 5. Ломбардний кредит надається на строк, що не перевищує
30 днів. 6. Національний банк України щоквартально визначає граничну
суму ломбардного кредиту і встановлює ліміти для регіональних
управлінь Національного банку України. 7. Регіональні управління Національного банку України, в яких
відкриті кореспондентські рахунки комерційних банків (юридичних
осіб), у разі виникнення у них потреби в кредиті можуть за
дорученням Національного банку України надавати їм ломбардні
кредити. 8. Право на отримання ломбардного кредиту мають комерційні
банки, що: - отримали ліцензію на здійснення банківської діяльності,
занесені в Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж
та інших фінансово-кредитних установ, які працюють не менше одного
року; - дотримуються встановлених Національним банком України
економічних нормативів. При цьому загальна сума заборгованості за
отриманими ломбардними кредитами також має бути в межах
відповідних нормативів; - дотримуються встановлених для комерційних банків нормативів
обов'язкових резервів; - дотримуються встановлених Національним банком України
правил ведення бухгалтерського обліку, своєчасно і в повному
обсязі надають звітність регіональному управлінню Національного
банку України; - не мають простроченої заборгованості за кредитами
Національного банку України та за відсотками за ними на момент
надання кредиту. 9. Регіональні управління Національного банку України
приймають як забезпечення ломбардного кредиту цінні папери, що
відповідають таким вимогам: - державні цінні папери, що занесені до ломбардного списку
Національного банку України; - державні цінні папери, що рахуються на балансі комерційного
банку і до яких немає претензій; - строк погашення державних цінних паперів не припадає на
термін користування ломбардним кредитом (строк погашення настає не
раніше 35 днів з моменту переведення їх відповідної кількості на
рахунок ДЕПО в Національному банку України). 10. Рефінансування комерційного банку у вигляді ломбардного
кредиту здійснюється на підставі кредитного договору, який
укладається між комерційним банком та регіональним управлінням за
дорученням Національного банку України за формою додатку N 1.
Кредитний договір має передбачати всі умови надання та погашення
ломбардного кредиту відповідно до цього Тимчасового положення.
Кредитний договір може бути розірваний з ініціативи однієї із
сторін з попереднім повідомленням за десять днів. У разі
недосягнення згоди про розірвання договору цей спір передається на
розгляд Арбітражного суду. Зміни та доповнення до кредитного
договору вносяться відповідно до чинного законодавства та
нормативних актів Національного банку України. 11. Одночасно із складанням кредитного договору комерційний
банк надає нотаріально посвідчену картку із зразками підписів
осіб, які уповноважені підписувати документи на оформлення
ломбардного кредиту. 12. Для отримання ломбардного кредиту комерційний банк надає
регіональному управлінню Національного банку України такі
документи: - кредитний договір за формою додатку N 1; - заяву про надання йому ломбардного кредиту за формою
додатку N 2; - доручення на право реалізації Національним банком України
цінних паперів, які прийняті під забезпечення ломбардного кредиту
за формою додатку N 3. 13. Після розгляду заяви комерційного банку регіональне
управління Національного банку України, у разі прийняття рішення
про надання ломбардного кредиту, повідомляє електронною поштою про
це емісійно-кредитний департамент Національного банку України
згідно з додатком N 4 та комерційний банк згідно з додатком N 5. Після отримання підтвердження від регіонального управління
Національного банку України про надання ломбардного кредиту: - комерційний банк переводить портфель цінних паперів, що
надається в забезпечення ломбардного кредиту, із свого рахунку
ДЕПО на рахунок ДЕПО в Національному банку України; - емісійно-кредитний департамент Національного банку України
блокує перелік державних цінних паперів на рахунку ДЕПО в
Національному банку України в тій кількості і сумі, що зазначені у
повідомленні регіонального управління. 14. Облік державних цінних паперів ведеться тільки на рівні
Національного банку України та безпосередньо комерційним
банком-одержувачем ломбардного кредиту із використанням таких
бухгалтерських рахунків та рахунків ДЕПО:
бухгалтерський облік
N 9978 "Облігації державних позик, що заблоковані у Національному

банку України" 9979 "Облік облігацій державних позик, що заблоковані у

комерційних банках" облік у ДЕПО 9839 "Облігації державних позик, що знаходяться у власності

комерційних банків" 9859 "Облігації державних позик, що заблоковані"
бухгалтерський облік облік у ДЕПО Національному позабалансовий N (1) 9839
банку України рахунок N 9978 N (1) 9859
у комерційному позабалансовий N (2) 9839
банку рахунок N 9979 N (2) 9859
У разі отримання від регіонального управління Національного
банку повідомлення (додаток N 4) Національний банк України
здійснює такі проводки:
у бухгалтерському обліку облік у ДЕПО приход рах.N 9978 дебет рах.N (1) 9839

кредит рах.N (1) 9859
і надає комерційному банку та регіональному управлінню
Національного банку України виписку з рахунків ДЕПО. Право на
блокування та розблокування рахунків ДЕПО надається виключно
Національному банку України. Після отримання виписки комерційний банк здійснює такі
проводки:
у бухгалтерському обліку облік у ДЕПО приход рах.N 9979 дебет рах.N (2) 9839

кредит рах.N (2) 9859
15. Перерахування коштів в рахунок наданого ломбардного
кредиту здійснюється безпосередньо Національним банком України
такою бухгалтерською проводкою:
дебет рахунку N 822 Національного банку України

кредит кореспондентського рахунку (МФО комерційного банку)

з відображенням на рахунку N 823 у комерційному

банку
Контроль за тотожністю заборгованості за отриманими
ломбардними кредитами та залишками позабалансового рахунку N 9979
комерційного банку здійснюється регіональним управлінням
Національного банку України. 16. Днем зарахування комерційному банку ломбардного кредиту
вважається зарахування валюти кредиту на кореспондентський рахунок
комерційного банку. 17. Заборгованість комерційного банку за ломбардним кредитом
не повинна перевищувати 75 відсотків вартості портфеля цінних
паперів комерційного банку, що надані в забезпечення ломбардного
кредиту. Комерційний банк та регіональне управління Національного
банку України на підставі виписок з рахунків ДЕПО ведуть щоденний
позасистемний облік сум ломбардних кредитів та ринкової вартості
портфеля цінних паперів. 18. У разі падіння ринкової вартості портфеля цінних паперів
до рівня, що недостатній для забезпечення ломбардного кредиту,
комерційний банк зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня
перевести на рахунок ДЕПО Національного банку України додаткову
кількість цінних паперів під забезпечення. У разі невиконання цієї умови комерційними банками
Національний банк України має право достроково розірвати кредитний
договір. У разі зростання ринкової вартості портфеля відповідна
частина цінних паперів може бути повернута комерційному банку за
його письмовою заявою. 19. Після настання строку погашення ломбардного кредиту
регіональне управління Національного банку України стягує його
суму з кореспондентського рахунку комерційного банку в порядку,
встановленому кредитним договором і чинним законодавством. Погашення ломбардного кредиту здійснюється проводками, які є
зворотними тим проводкам, що викладені у пунктах 14, 15. Після погашення ломбардного кредиту та відсотків за його
користування регіональне управління Національного банку України
наступного робочого дня повідомляє про це емісійно-кредитний
департамент Національного банку України для здійснення
розблокування рахунків ДЕПО комерційного банку і надання права
вільного обігу цінних паперів. 20. Комерційний банк має право достроково повернути
ломбардний кредит повністю або частково своїм платіжним
дорученням. Регіональне управління Національного банку України
може вимагати від комерційного банку достроково повернути
ломбардний кредит у випадку, якщо ним порушуються умови цього
Тимчасового положення та кредитного договору. У разі дострокового
погашення ломбардного кредиту регіональне управління Національного
банку України діє відповідно до умов абзацу 3 п.19 цього
Тимчасового положення. 21. Нарахування відсотків за ломбардним кредитом та їх сплата
здійснюються одночасно з поверненням кредиту відповідно до
"Порядку нарахування, обліку, сплати та стягнення відсотків і
відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку в установах
банків", затвердженого постановою Правління Національного банку
України N 155 від 16.09.94 р. ( v0192500-94 ) та N 220 від
21.12.94 р. ( v0218500-94 ). 22. У разі відсутності або недостатності коштів на
кореспондентському рахунку комерційного банку залишок
заборгованості за ломбардним кредитом та відсотки за ним
погашаються за рахунок коштів від реалізації Національним банком
України цінних паперів, наданих йому під забезпечення, відповідно
до чинного законодавства. Отримані Національним банком України кошти направляються
безпосередньо на погашення простроченого боргу. У разі, якщо кошти
від реалізації цінних паперів перевищують суму боргу, залишок
коштів перераховується на кореспондентський рахунок комерційного
банку.
Додаток N 1
Кредитний договір

(зразок)
м.____________ "____"_________199__ р.
Регіональне управління Національного банку України по м._____
в особі начальника управління ___________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові) алі - "Національний банк України", що діє на підставі Положення
про регіональне управління Національного банку України та
доручення Національного банку України, з однієї сторони, та
комерційний банк ________________________________________________,

(назва банку) алі - "Банк" в особі голови Правління ___________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цю угоду про
таке.
1. Предмет угоди
1.1. Національний банк України надає Банку ломбардний кредит
у сумі __________________________ на строк до ____________ (але не
більше ніж на 30 днів) на умовах забезпечення цінними паперами. 1.2. На період користування ломбардним кредитом Банк надає
Національному банку України право блокування обігу цінних паперів
в обсязі одержаного кредиту.
2. Умови кредитування
2.1. Ломбардний кредит надається відповідно до Тимчасового
положення про порядок рефінансування Національним банком України
комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів. 2.2. Валюта кредиту зараховується Національним банком України
на кореспондентський рахунок Банку. 2.3. За користування ломбардним кредитом Банк сплачує
Національному банку України відсотки в розмірі ___________________
одночасно з поверненням ломбардного кредиту. 2.4. За прострочену заборгованість за ломбардним кредитом
Банк сплачує Національному банку України відсотки в розмірі ______ _________________.

2.5. При настанні строку погашення заборгованості за
ломбардним кредитом відповідно до цього кредитного договору
стягнення відсотків здійснюється Національним банком України з
кореспондентського рахунку Банку, в порядку, встановленому чинним
законодавством. У разі відсутності або недостатності коштів на
кореспондентському рахунку комерційного банку залишок
заборгованості за ломбардним кредитом та відсотки за ним
погашаються за рахунок коштів від реалізації Національним банком
України цінних паперів, наданих йому в забезпечення кредиту. Отримані Національним банком України кошти направляються
безпосередньо на погашення простроченого боргу. У разі, якщо кошти
від реалізації цінних паперів перевищують суму боргу, залишок
коштів перераховується на кореспондентський рахунок Банку. У разі порушення Банком умов цього договору Національний банк
України стягує ломбардний кредит достроково та розглядає питання
про можливість надання ломбардного кредиту у майбутньому. 2.6. Після погашення ломбардного кредиту Національний банк
України здійснює розблокування рахунків ДЕПО комерційного банку.
3. Обов'язки та відповідальність сторін
Національний банк України зобов'язується:
3.1. Виконувати правила про надання ломбардного кредиту, що
встановлені Тимчасовим положенням. 3.2. Надати Банку ломбардний кредит під цінні папери, які
передані ним в забезпечення кредиту на строк до ______________. 3.3. Своєчасно перераховувати суму ломбардного кредиту на
кореспондентський рахунок Банку. 3.4. Зберігати комерційну таємницю про ломбардні операції
Банку.
Банк зобов'язується:
3.6. Виконувати правила про надання ломбардного кредиту, що
встановлені Тимчасовим положенням. 3.7. Сплатити Національному банку України за користування
ломбардним кредитом відсотки в розмірі ____________. 3.8. Забезпечити своєчасне погашення одержаного кредиту та
відсотків за його користування. 3.9. Дотримуватись встановлених Національним банком України
економічних нормативів та норм обов'язкових резервів. Порушення
цих вимог може бути підставою для розірвання цього договору. 3.10. Надавати за вимогою Національного банку України
потрібні бухгалтерські та інші документи. 3.11. Передати цінні папери на суму __________________ крб. в
забезпечення отриманого кредиту і відсотків за користування ним:
Перелік цінних паперів Серія Номер 1.______________________ ___________ __________ 2.______________________ ___________ __________ 3.______________________ ___________ __________

.......
3.12. У разі падіння ринкової вартості цінних паперів до
рівня, що недостатній для забезпечення кредиту, Банк передає
Національному банку України додаткову їх кількість. У разі невиконання Банком цієї умови Національний банк
України має право на дострокове розірвання кредитного договору.
4. Інші умови угоди
4.1. В угоду можуть вноситися зміни у вигляді письмових
доповнень, які підписані тими ж особами, що і сама угода. 4.2. Угода може бути розірвана з ініціативи будь-якої сторони
із завчасним повідомленням про це за десять днів. У разі
недосягнення згоди про розірвання угоди спір передається на
розгляд Арбітражного суду. 4.3. Дія цієї кредитної угоди закінчується після повного
погашення ломбардного кредиту та відсотків за ним.
5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі спори, які виникають протягом дії кредитної угоди,
вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення угоди, спір
передається на розгляд Арбітражного суду.
Юридичні адреси сторін:

Додаток N 2
Кому __________________________ _______________________________

(назва регіонального управління

Національного банку України)
Заява
N ____ від ______________199__ р.
_________________________________________

(назва банку-позичальника)

коррахунок N ____________________________

в _______________________________________

Адреса: _________________________________
Відповідно до укладеного кредитного договору N ____ від _____ ________ 199__ р. просимо надати ломбардний кредит на суму ______

(сума ___________________ на строк з ______ 199__ р. до _______199__ р.
цифрами та літерами)
(до 30 днів)
Додаток: 1. Кредитний договір

2. Строкове зобов'язання
У забезпечення ломбардного кредиту передаємо цінні папери NN _______________________________________________ _______________________________________________

на суму __________________________________________

(сума цифрами та літерами)
Керівник банку (підпис) Головний бухгалтер (підпис)
М.П.

Додаток N 3
Доручення _________________________________________________________, у разі

(назва комерційного банку) евиконання нами зобов'язань за кредитним договором N _____ від ______________ щодо своєчасного повернення ломбардного кредиту та
відсотків за його користування доручаємо Національному банку
України реалізувати державні цінні папери, передані у забезпечення
кредиту на суму _______________________________ і з вирученої суми

(літерами) огасити заборгованість.
Керівник банку (підпис) Головний бухгалтер (підпис)
М.П.

Додаток N 4
Емісійно-кредитному департаменту

Національного банку України
Повідомлення N

від "___" _____ 1995 р.
__________________________________________________________________
(назва регіонального управління Національного банку України) озглянуло заяву комерційного банку __________________________ про

(назва комерційного банку) адання йому ломбардного кредиту під забезпечення державних цінних
паперів і в межах ліміту ломбардного кредитування для
регіонального управління задовольняє заявку в сумі _______________

(літерами)
з ______________ до ________________ під забезпечення таких цінних
паперів:
Перелік цінних паперів Серія Номера 1. 2. 3. .........
Начальник регіонального управління (підпис) Головний бухгалтер (підпис)

Додаток N 5
______________________________

(назва комерційного банку)
Повідомлення N

від "__" _________ 1995 р.
__________________________________________________________________
(назва регіонального управління Національного банку України) адовольняє вашу заявку про надання ломбардного кредиту під
заставу зазначених у заявці державних цінних паперів в сумі ______ _____________________ строком _____________________.

Вам потрібно протягом одного робочого дня перевести портфель
заставлених цінних паперів у відповідній кількості зі свого
рахунку ДЕПО на рахунок ДЕПО в Національному банку України.
Начальник регіонального управління (підпис) Головний бухгалтер (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: