open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
N 192 від 21.09.94

м.Київ
vd940921 vn192

Республіканський банк Криму,

обласні управління Національного

банку України

Оперу НБУ

Комерційні банки

Асоціація комерційних банків

( Лист втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку

N 316 ( v0316500-97 ) від 25.09.97 )
Про Порядок нарахування, обліку, сплати та

стягнення процентів і відображення їх на

рахунках бухгалтерського обліку в установах

банків

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Листи Нацбанку

N 218 ( v0218500-94 ) від 26.12.94

N 12-111/1723 ( v1723500-96 ) від 31.12.96

Постанову Нацбанку N 80 ( z0144-97 ) від 04.04.97 )

Надсилаємо Вам для виконання та керівництва в роботі Порядок
нарахування, обліку, сплати та стягнення процентів і відображення
їх на рахунках бухгалтерського обліку в установах банків. Даний Порядок вводиться в дію з 1 жовтня 1994 року.
Зобов'язуємо Вас привести у відповідність з даними вказівками
облік простроченої заборгованості та нарахованих процентів за
позичками. У зв'язку з цим рекомендуємо Вам провести наступну
підготовчу роботу: - провести інвентаризацію нарахованих процентів за виданими
позичками з метою з'ясування ймовірності їх повернення; - в разі виявлення в балансі несплачених сум заборгованості
та процентів за позичками, повернення яких викликає сумнів,
необхідно діяти по відношенню до позичальника згідно чинного
законодавства; - привести облік нарахованих процентів відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського обліку в установах банків, маючи на
увазі, що з 1 жовтня 1994 року у розділі XI Плану рахунків
відкриваються нові балансові рахунки по непогашених позичках на
несплачених процентах за ними; - переглянути, при необхідності, умови укладених договорів. Повідомляємо, що з виходом цього Порядку лист Державного
банку СРСР від 22 січня 1991 року N 338 ( v0338400-91 ) в Україні
не застосовується.

Заступник Голови Правління
Національного банку України О.І.Кіреєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Правління Національного

банку України

від 16 вересня 1994 року N 155
( Порядок втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку

N 316 ( v0316500-97 ) від 25.09.97 )

ПОРЯДОК

нарахування, обліку, сплати та стягнення процентів

і відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку

в установах банків
1. Загальні положення
1.1. Проценти нараховуються за розрахунковими, поточними
(крім бюджетних, якщо таке нарахування не передбачено окремими
рішеннями уряду), позичковими, депозитними рахунками, рахунками за
вкладами громадян і військовослужбовців. 1.2. Розмір процентних ставок за активними та пасивними
операціями, порядок нарахування процентів, порядок їх стягнення
(зарахування на рахунки клієнтів за пасивними операціями)
визначаються в договорах між банком та клієнтом. 1.3. Для нарахування процентів за рахунками в аналітичному
обліку в установах банків відкриваються окремі особові рахунки за
кожним власником рахунку: за позичками - за об'єктами (шифрами
позичок), строками користування та розміром процентних ставок; за
депозитами - за строками зберігання та розміром процентних ставок. 1.4. При видачі позички позичальнику, у якого немає
розрахункового рахунку в цій установі банку, в договорі окремо
визначається порядок і строки стягнення заборгованості за
позичками і процентів з врахуванням поштопробігу документів між
банками. В договорі визначається порядок стягнення боргу за
позичкою і нарахованими процентами, відповідно до Положення про
безготівкові розрахунки в господарському обороті України,
затвердженого рішенням Правління Національного банку України від
24.05.93 р. ( v_116500-93 ) та Положення про міжбанківські
розрахунки в Україні від 28.07.1993 р. N 22001/155
( v_155500-93 ). 1.5. Проценти нараховуються за календарне число днів.
2. Порядок нарахування процентів
2.1. Проценти нараховуються щомісячно в розмірі передбаченому
договором. Нарахування та стягнення процентів авансом в момент
видачі позички не допускається. 2.2. Проценти мають сплачуватися за фактичну кількість днів
користування позичкою і нараховуватися на суму залишку
заборгованості за позичкою. Якщо сума, що вноситься, в погашення
заборгованості недостатня для погашення платежу за позичкою разом
з процентами, то, в першу чергу, передбачається сплата нарахованих
процентів. 2.3. Нарахування та стягнення процентів за позичками, які
видані індивідуальним позичальникам, здійснюється при надходженні
від них платежів в погашення боргу. 2.4. В разі закриття рахунків, передачі особових рахунків із
однієї установи банку в іншу, чи ліквідації установи банку,
проценти нараховуються по день фактичного закриття рахунку.
Залишок коштів, що списується з рахунку при його закритті,
визначається після зарахування на нього нарахованих процентів на
користь власника рахунку та списання з нього процентів за
користування позичкою на користь банку. 2.5. У разі ліквідації банку проценти нараховуються по день
прийняття рішення про ліквідацію банку або визнання його
банкрутом.
3. Порядок сплати процентів
3.1. Нараховані проценти мають відображатися в балансі
установи банку в тому ж періоді, за який вони нараховані. 3.2. Проценти, що нараховані на кредитові залишки за
рахунками, відносяться в кредит цих рахунків. У разі сплати
установами банків процентів щоквартально, нарахування їх
проводиться щомісячно з віднесенням суми процентів на операційні
витрати місяця, за який вони нараховані. При цьому здійснюються проводки: Дт 970 "Операційні і різні витрати"; Кт 731 - "Фонд резервування процентів за вкладами" - на суму
процентів за перший, другий місяць кварталу. В кінці кварталу: Дт 970 на суму процентів за третій місяць кварталу; Дт 731 на суму процентів за перший та другий місяць кварталу; Кт розрахунковий рахунок клієнта. Аналітичний облік за рахунком 731 рекомендується вести в
розрізі клієнтів. 3.3. Проценти, що нараховані за позичками, списуються з
розрахункових, поточних рахунків і відносяться на відповідний
особовий рахунок балансового рахунку N 960 "Операційні та різні
доходи". 3.4. При відсутності коштів на рахунках клієнтів, на суму
нарахованих процентів дебетується рахунок 625 - "Несплачені в
строк проценти за короткостроковими позичками до закінчення дії
договору", і кредитується рахунок 943 - "Доходи майбутніх
періодів". Після закінчення дії договору сума нарахованих несплачених
процентів відноситься в дебет рахунку 626 "Несплачені в строк
проценти за короткостроковими позичками після закінчення дії
договору" і банки вирішують питання про стягнення несплачених
процентів згідно з чинним законодавством, застосовуючи загальні
строки позовної давності: для захисту права за позовом особи,
право якої порушено - 3 роки, а за позовами установ, організацій і
підприємств один до одного - один рік. Після того, як зазначені строки позовної давності минули, на
суму нарахованих несплачених процентів дебетується рахунок 627
"Сумнівні до повернення несплачені проценти за короткостроковими
позичками" і кредитується рахунок 626, на якому нараховані
несплачені проценти за позичками можуть обліковуватися протягом 60
днів, після чого вони списуються з балансу в загальновстановленому
порядку. Проценти за своєчасно непогашеними процентами, облік яких
ведеться на рахунках 625, 626, 627, не нараховуються. Аналітичний облік операцій на цих рахунках ведеться в розрізі
позичальників. У разі надання позички клієнту іншого банку, при настанні
строку погашення заборгованості за позичкою та процентів за нею,
банк-кредитор надсилає у банк позичальника за місцем знаходження
розрахункового рахунку дебетове повідомлення з зазначенням окремо
суми заборгованості та суми нарахованих процентів. Суми повідомлень враховуються у банку платника на
позабалансовому рахунку N 9929 "Розрахункові документи,
обов'язкові до сплати" і оплачуються в порядку календарної
черговості. 3.5. При надходженні коштів на рахунок позичальника
здійснюються проводки: - у разі надання позички позичальнику за місцем знаходження
його розрахункового рахунку: Дт розрахункового рахунку клієнта; Кт 620 - на суму заборгованості; Кт 625 (626, 627) - на суму процентів. Одночасно на суму процентів дебетується рахунок 943 "Доходи
майбутніх періодів" і кредитується рахунок 960 "Операційні та різні доходи". - у разі надання позички клієнту іншого банку:
в банку платника: в банку одержувача: ————————————————— ——————————————————— Дт розрахунковий рахунок Дт кореспондентського рахунку
клієнта Кт 620 на суму заборгованості
Кт кореспондентського Кт 625 (626, 627) на суму процентів
рахунку
з одночасним списанням Одночасно
суми з позабалансового Дт 943
рахунку 9929 Кт 960

3.6. При наданні позичальникам довгострокових позичок, облік
заборгованості та нарахованих несплачених процентів ведеться
відповідно до п.п.3.4, 3.5 цього Положення за рахунками: 785 "Несплачені в строк проценти за довгостроковими позичками

до закінчення дії договору" 786 "Несплачені в строк проценти за довгостроковими позичками

після закінчення дії договору" 787 "Сумнівні до повернення несплачені проценти за

довгостроковими позичками" По новобудовах нараховані за період будівництва проценти
стягуються з першим платежом за позичкою.
4. Техніка нарахування процентів
4.1. В установах банків, оброблення інформації яких ведеться
на персональних комп'ютерах, нарахування процентів здійснюється
програмно з використанням процентних чисел. 4.2. Процентне число - це сума залишків заборгованості за
позичкою за той період, за який проводиться нарахування процентів. Залишки за неробочі дні беруться в тій же сумі, що й за
попередній день. Одержана сума залишків перемножується на
відповідну частину процентної ставки (1/12 від річної при
підрахуванні залишків за місяць, 1/4 від річної - за квартал). Процентні ставки та сума нарахованих процентів записуються в
відомість нарахованих процентів, виводиться загальний підсумок за
відомістю. Відомість завіряється підписами відповідального
виконавця та головного бухгалтера, або його заступника (чи іншого
контролюючого працівника за дорученням головного бухгалтера). Відомість нарахованих процентів зберігається у документах дня
за внутрішньобанківськими операціями разом з стрічками підрахунку
залишків. 4.3. Банки зобов'язані проводити (вибірковий чи суцільний)
послідуючий контроль за правильністю нарахування процентів та
віднесенням їх на відповідні особові рахунки, а також
правомірність віднесення сум нарахованих процентів на доходи
банку. 4.4. Нарахування та стягнення процентів за позичками, які
видані індивідуальним позичальникам, здійснюється з урахуванням
таких умов. При здійсненні першого строкового платежу за зобов'язанням
індивідуального позичальника, нарахування та стягнення процентів
здійснюється за період від дня одержання окремих сум за позичкою
до початку її погашення. При наступних платежах проценти нараховуються на залишок
заборгованості за період від попереднього платежу. В разі ненадходження платежів від індивідуальних
позичальників у встановлені кредитною угодою строки суми
непогашених у строк платежів перераховуються на рахунки
прострочених позичок. При внесенні платежу індивідуальним позичальником, проценти
нараховуються на залишки заборгованості за рахунком строкової
позички відповідного індивідуального позичальника до дня
перерахування простроченого платежу на рахунок прострочених
позичок. Для нарахування процентів розмір процентної ставки, що
передбачена угодою, ділиться на фактичну кількість днів року.
Одержане число перемножується на залишок заборгованості і
кількість днів періоду, за який нараховуються проценти. На залишок заборгованості за простроченими позичками проценти
нараховуються, починаючи з дня виникнення простроченої
заборгованості. Якщо сума, що вноситься позичальником, недостатня для
погашення строкового платежу, простроченої заборгованості, сплати
нарахованих процентів, то, в першу чергу, погашаються, проценти,
потім прострочена заборгованість, а на суму, що залишилась після
цього, погашається строковий платіж. Цей порядок обумовлюється при укладанні договору. Порядок нарахування, обліку, сплати та стягнення процентів і
відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку в установах
банків набирає чинності з 1 жовтня 1994 року. З введенням цього
Порядку лист Держбанку СРСР N 338 ( v0338400-91 ) від 22.01.1991
р. не застосовується.

Головний бухгалтер Національного
банку України - член Правління В.М.Кравець

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: