open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 93 від 28.03.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 травня 1996 р.

за N 231/1256
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державного комітету статистики

N 136 ( z0444-03 ) від 13.05.2003 )
Про затвердження Інструкції про порядок складання

статистичної звітності з капітального будівництва

( розділи 12-23, ч.I - z0231-96 )

12. Форма N 2-кб-квартальна.

Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів,

освоєння капітальних вкладень та інвестиційні

наміри забудовника
12.1. Звіт за цією формою складають підприємства
(організації)-забудовники (замовники) усіх галузей економіки,
незалежно від виду економічної діяльності, форми власності і
організаційно-правової форми господарювання, що здійснюють
капітальні вкладення: державні підприємства (організації),
незалежно від відомчого підпорядкування, спільні підприємства,
орендні підприємства, колективні сільськогосподарські
підприємства, об'єднання громадян, колективні та приватні
підприємства, господарські товариства та інші. В адресній частині звіту підприємства
(організації)-забудовники вказують форму власності у відповідності
з його реєстраційною карткою. Кооперативи всіх галузей народного господарства і малі
підприємства також складають форму N 2-кб-квартальна, якщо вони є
замовниками по зведенню будівель, споруд тощо. Фермерські господарства складають звіт згідно з окремими
вказівками органів державної статистики. 12.2. Починаючи зі звіту за 1992 рік, за діючі ціни у
капітальному будівництві прийняті договірні ціни на здійснення
будівельних і монтажних робіт та фактичні витрати забудовників; по
основних фондах - фактичні витрати, що склалися у процесі
створення основних фондів. 12.3. Підприємства (організації)-забудовники, які здійснюють
будівництво на території двох і більше областей, а також ті, що
ведуть лінійне будівництво, виділяють "у тому числі" на окремих
бланках форми N 2-кб-квартальна звіти по будівництву на території
кожної такої області. Порядок складання звітів викладений у
пунктах 11.3-11.4 цієї Інструкції. 12.4. У звіт за формою N 2-кб-квартальна включаються дані по
введенню в дію об'єктів, основних фондів, капітальних вкладеннях
та будівельних і монтажних роботах за рахунок усіх джерел
фінансування. 12.5. Не включаються у звіт за формою N 2-кб-квартальна
вартість придбаних обладнання, будівель і споруд, які раніше були
враховані на балансі або в актах прийняття в дію інших
підприємств.
Розділ 1

Будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення
12.6. Введені в експлуатацію об'єкти житлово-цивільного
призначення показують у державній статистичній звітності у
розмірах, фактично прийнятих в експлуатацію у встановленому
порядку за затвердженими актами прийняття, а капітальні вкладення
на їх будівництво - у фактично діючих цінах. У вільних рядках розділу 1 показують дані по об'єктах
цивільного призначення у відповідності з переліком, наведеним у
Додатку N 2 цієї Інструкції. 12.7. У графах 1 і 3 наводять дані про об'єкти, що підлягають
введенню за рік згідно з укладеними контрактами, а також ті, що
споруджуються господарським способом за рахунок централізованих
капітальних вкладень, власних коштів та інших джерел фінансування;
у графах 2 і 4 - дані про фактичне введення в експлуатацію
об'єктів (за затвердженими актами прийняття) за звітний період; у
графах 5 і 6 із граф 1-4 - дані про введення об'єктів у сільській
місцевості; у графах 7-9 - дані про введення об'єктів за
відповідний період минулого року. При здійсненні будівництва об'єкта за рахунок різних джерел
фінансування, введення в експлуатацію слід відображати за
переважаючим джерелом коштів, витрачених на його спорудження. В загальний обсяг введеного житла, показаного у рядку 502,
включають житлові будинки, призначені для продажу або предачі в
особисту власність громадян, вклчаючи переселенців, забудовником
по яких є державне підприємство (організація) або підприємство
(організація), що відноситься до колективної форми власності.
Розділ 2
Введення в дію основних фондів і освоєння капітальних вкладень
12.8. Усі вартісні показники відображаються в розділі у
фактичних цінах відповідних років. Введення в дію основних фондів у графі 1 показується на
основі даних про прийняття об`єкта в експлуатацію за вартістю
фактичних витрат на будівництво за рахунок усіх джерел
фінансування. Дані про обсяги капітальних вкладень відображаються у
фактичних цінах, будівельних і монтажних робіт - за договірними
цінами, які враховують додаткові витрати, викликані ринковими
відносинами (зростання вартості матеріалів, заробітної плати,
тарифів, витрат на експлуатацію машин і механізмів та інші),
проектно-вишукувальних робіт - за договірними цінами. Вартість
обладнання відображається у фактичних цінах, які враховують
вартість придбання, транспортні, заготівельно-складські та інші
витрати. Вартість імпортного обладнання визначається на основі
контрактних (розрахункових) цін, перерахованих у діючу грошову
одиницю України за курсом, встановленим Національним банком на
дату придбання з урахуванням митних зборів, акцизу та інших
витрат. 12.9. У графах 2-10 показують дані про капітальні вкладення
та будівельні і монтажні роботи, як по пускових об`єктах, так і по
об`єктах, що перейшли будівництвом на наступний рік, розподіляючи
їх залежно від джерел фінансування. У графах 2, 3, 6, 7 відображаються дані про освоєні
централізовані капітальні вкладення, включаючи обсяги за рахунок
державного кредиту; у графах 4,5,8,9 - за рахунок всіх інших
джерел фінансування, що не відносяться до централізованих (власні
кошти підприємств, фонд розвитку галузі, банківський кредит, кошти
іноземних інвесторів та інші). 12.10. У рядку 10 показують дані по введенню в дію основних
фондів, капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних роботах
по об`єктах виробничого і невиробничого призначення у цілому. У
наступних рядках ці дані розподіляються за окремими галузями,
об`єктами і напрямами. Дані про використання капітальних вкладень
відображаються у звіті незалежно від способу організації
будівництва: підрядного чи господарського. Із обсягів централізованих капітальних вкладень (з графи 2) у
графі 10 виділяються дані про капітальні вкладення, освоєні за
рахунок державного кредиту, що відносяться до бюджетних коштів. 12.11. У рядку 13 виділяють із рядка 10 капітальні вкладення
по всіх видах машин і обладнання: вітчизняного і імпортного, яке
входить і не входить до кошторисів на будівництво, яке потребує і
не потребує монтажу, а також нестандартизованого обладнання,
інструменту та інвентарю. 12.12. У рядку 20 відображаються дані по об'єктах виробничого
призначення, тобто по тих об'єктах, які після завершення їх
будівництва будуть функціонувати у сфері матеріального
виробництва. Методологія відображення даних по об'єктах
виробничого призначення (рядок 20), об'єктів підсобно-допоміжного
виробництва і невиробничих галузей (вільні рядки з номером 80)
аналогічна методології відображення цих показників у розділах 1 і
3 форми N 2-кб-річна. 12.13. У рядку 21 виділяють із рядка 20 дані по реконструкції
і технічному переозброєнню діючих підприємств, якщо ці напрями
будівництва зазначені у проектно-кошторисній документації. При
цьому в обсяг витрат на ці цілі включають і капітальні вкладення
по обладнанню, яке не входить до кошторисів на будівництво і
спрямовується на технічне переозброєння. 12.14. У рядку 12 виділяють із рядка 10 суми податку на
добавлену вартість, віднесені на вартість капітальних вкладень та
будівельних і монтажних робіт за звітний період, на вартість
введених основних фондів - з початку їх будівництва.
12.15. У вільних рядках з номером 23 виділяють із рядка 20
дані по кожній виробничій галузі у відповідності із Загальним
класифікатором галузей народного господарства (ЗКГНГ). У графу А
вписують найменування галузі згідно з Додатком N 1 цієї
Інструкції, а у графи 1-10 - відповідні дані. 12.15.1. Якщо забудовник здійснює будівництво об'єктів, що
належать до однієї виробничої галузі, то дані по ній повинні
відповідати даним рядка 20. При здійсненні будівництва кількох
об'єктів, що відносяться до двох і більше виробничих галузей, у
вільних рядках з номером 23 наводяться дані по кожній з них. Сума
даних, показаних по цих галузях, повинна дорівнювати даним
рядка 20. 12.15.2. У рядку 23 із відповідних галузей виділяються
капітальні вкладення по експлуатаційному та глибокому
розвідувальному бурінню на нафту і газ. Дані показують окремо за
видами буріння і окремо на нафту і газ, виділяючи їх окремими
рядками. У графі А при цьому записують: "Експлуатаційне буріння на
нафту", "Експлуатаційне буріння на газ", "Глибоке розвідувальне
буріння на нафту" або "Глибоке розвідувальне буріння на газ". У
графах 2 і 4 проти кожного виду буріння відображають відповідні
дані.
12.16. Витрати по об'єктах електрифікації сільського
господарства відображаються у статистичній звітності згідно з
п.11.36. 12.17. У вільних рядках з номером 25 сільськогосподарські
підприємства (організації) всіх форм власності у графі 1 наводять
дані по виробничих потужностях, які підлягають введенню в дію за
рік за сумою укладених контрактів, а також таких, що споруджуються
господарським способом. Графи 2-10 не заповнюються. Перелік цих
потужностей (об'єктів) наведений у Додатку N 3 цієї Інструкції.
Найменування та коди цих потужностей (об'єктів) записують
відповідно у графах А та В. 12.18. У вільних рядках з номером 26 показують дані по
введенню в дію виробничих потужностей та об'єктів. Найменування та
коди цих потужностей (об'єктів) записують у графах А і В, у
графі 1 - дані про введення в дію за затвердженими актами
прийняття у відповідних одиницях виміру, у графах 2-10 показуються
вартісні показники. При цьому слід керуватися
пунктами 13.2.-13.28 цієї Інструкції. 12.19. Річний звіт про введення в дію виробничих потужностей
сільськогосподарські підприємства (організації) усіх форм
власності складають за формою N 2-кб(сільгосп)-річна "Звіт про
будівництво об'єктів виробничого призначення". 12.20. У рядку 30 наводяться дані по будівництву підприємств,
об'єктів, цехів (вбудованих та окремо розташованих) по
виробництву непродовольчих товарів народного споживання, незалежно
від того чи є виробництво товарів народного споживання для цих
підприємств основним видом діяльності, чи допоміжним виробництвом. У цьому рядку відображаються також капітальні вкладення на
будівництво підприємств і об'єктів по виробництву напівфабрикатів,
вузлів, деталей та комплектуючих виробів, необхідних для
виготовлення цих товарів: електропобутових приладів, швейних і
трикотажних виробів, тканин, телевізорів, магнітофонів,
холодильників, легкових автомобілів та інших товарів і виробів,
які відносяться до товарів народного споживання. Промислові підприємства дані по таких об'єктах включають
також і у відповідну виробничу галузь основної діяльності. По
непромислових підприємствах ці дані показуються так само, як і по
промислових підсобно-допоміжних виробництвах, при цьому у графі А
зазначається галузь, до якої відноситься це виробництво. 12.21. У вільних рядках з номером 40 показують дані з окремих
напрямів конверсії оборонної промисловості і розвитку виробництва
цивільної продукції в оборонному комплексі. При цьому у графі В
указується код відповідного напряму: розвиток потужностей для випуску непродовольчих товарів
народного споживання - код 05012; розвиток потужностей для випуску технологічного обладнання і
запасних частин до нього: для переробних галузей агропромислового комплексу -
код 05013; для легкої промисловості - код 05014; для підприємств торгівлі, громадського харчування і
харчоблоків - код 05015; розвиток потужностей для випуску медичної техніки -
код 05016; розвиток цивільної авіації - код 05017; розвиток цивільного судобудування - код 05018; космічна програма для потреб господарства - код 05019; розвиток засобів зв'язку народногосподарського призначення і
в інтересах міжнародного співробітництва - код 05020; розвиток електронної промисловості для потреб господарства -
код 05022. У рядку 40 повинні враховуватись усі капітальні вкладення на
будівництво підприємств і об'єктів, які беруть участь у виконанні
програми конверсії. 12.22. У рядку 60 із рядка 10 виділяються дані про капітальні
вкладення за рахунок іноземних інвесторів. Дані заповнюються
згідно з роз'ясненням, викладеним у пункті 11.20 цієї Інструкції. 12.23. У вільних рядках за номером 80 виділяють з рядка 10
дані по таких невиробничих галузях, обов'язково зазначивши у
графі Б номери кодів: ————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування | N рядка | ————————————————————————————————————————————————————————— Житлове господарство 503
Комунальне господарство 505
Невиробничі види побутового обслуговування
населення 487
Охорона здоров'я, фізкультура і соціальне
забезпечення 525
Освіта 540
Культура і мистецтво 560
Наука і наукове обслуговування 563
Інші галузі невиробничої сфери діяльності 590
12.24. У вільних рядках за номером 90 із перелічених у
пункті 12.23. галузей виділяють дані по об'єктах, будівництво яких
здійснюється у сільській місцевості.
Розділ 3

Інвестиційні наміри забудовника на рік
12.25. Підприємство (організація)-забудовник (замовник)
відображає у цьому розділі дані про можливий розмір інвестицій у
формі капітальних вкладень, які мають бути спрямовані у поточному
році на створення та оновлення основних фондів. При цьому обсяг капітальних вкладень, що передбачається на
рік, розподіляється за джерелами фінансування, які забудовник
(замовник) має намір використати для здійснення інвестицій. 12.26. Усі дані по капітальних вкладеннях включаються у
цінах, що складаються у поточному році. 12.27. Наміри забудовника у розрахунку на рік включаються у
звіт в обсязі, що визначився на дату складання звіту, - за
I квартал і I півріччя.
13. Форма N 2-кб(сільгосп)-річна.

Звіт про будівництво об'єктів виробничого призначення
13.1. Сільськогосподарські підприємства (організації) всіх
форм власності показують дані про введення потужностей і об'єктів
у відповідності з переліком, наведеним у Додатку N 3. За вказівкою
статистичних органів можуть відображатися дані і по інших
потужностях і об'єктах виробничого призначення. У графі 1 наводяться дані по об'єктах, що підлягають введенню
за рік згідно з укладеними контрактами, а також таких, що
споруджуються господарським способом, у графі 2 - дані про
фактично введені в дію об'єкти за затвердженими актами прийняття. 13.2. За кодом 7110-7140 показують дані по введенню в дію
приміщень для утримання худоби і птиці, як тих, що входять до
складу тваринницьких і птахівничих комплексів і ферм, так і тих,
що будуються окремо. Кількість скотомісць у введених приміщеннях для утримання
худоби, а також введена потужність тваринницьких комплексів
показується виходячи з проекту, а не за фактичною наявністю
худоби, розміщеної в приміщеннях на кінець звітного періоду. Введення в дію приміщень для утримання худоби (птиці) в
тваринницьких (птахівничих) комплексах ураховується тільки після
прийняття в експлуатацію усього комплексу (або його черги
відповідно до проекту). Цього порядку треба дотримуватись і в тому
разі, коли в збудованих приміщеннях вже розміщена худоба (птиця). Приклад (цифри умовні). Для комплексу по вирощуванню і
відгодівлі 10 тис.голів молодняка великої рогатої худоби згідно з
проектом повинно бути збудовано твариннцьких приміщень на
10,8 тис.скотомісць. У першому півріччі поточного року були
закінчені будівництвом приміщення на 7,2 тис.скотомісць. Решта
приміщень на 3,6 тис.скотомісць були закінчені у червні-серпні, а
у вересні весь комплекс був прийнятий в експлуатацію у
встановленому порядку (часткове введення в дію проектом не
передбачалося). Фактичне введення в дію цього комплексу повинно
бути показане тільки в звіті за січень-вересень:
10,8 тис.скотомісць - за кодом 7110, а 10 тис.голів - за
кодом 7112. Збудовані в I півріччі приміщення на
7,2 тис.скотомісць у звіті за I півріччя як введені в дію
показуватись не повинні. По введенню в дію тваринницького комплексу, утвореного на
базі тваринницької ферми, за кодом 7112 показується кількість
голів відкорму за рік у відповідності з проектом, а за кодом 7110
- тільки приріст кількості скотомісць у приміщеннях для утримання
худоби. 13.3. За кодом 7110 відображається введення в дію приміщень
капітального типу для тримання великої рогатої худоби:
тваринницькі ферми, скотні двори, корівники, воловні,
телятники, літні табори закритого типу, майданчики для відгодівлі
великої рогатої худоби й інші приміщення. 13.4. За кодом 7120 відображається введення в дію приміщень
капітального типу для утримання свиней: свинарники універсальні,
маточники, відкормочники, приміщення для кнурів, для поросят, що
відлучені, свинарники-логовища, літні табори закритого типу й
інші. В свинарниках-маточниках кожне місце (станок) для свиноматки
зараховується за одне скотомісце. 13.5. За кодом 7130 показується введення в дію приміщень
капітального типу для тримання овець, включаючи закриті вівчарні
для вівцематок, для зимового ягніння й інші приміщення.
Бази-навіси (включаючи обладнані тепляками), вівчарні-дахи й інші
споруди некапітального типу за кодом 7130 не ураховуються. 13.6. За кодом 7140 показується введення в дію приміщень
капітального типу для тримання свійської птиці: пташники усіх
призначень (для кур-несучок, селекційні, для вирощування
молодняка, у тому числі батарейні цехи, акліматизатори й інші).
Пересувні приміщення для тимчасового тримання дорослої птиці і
молодняка, а також інкубатори у цей показник не включаються. За кодом 7140 ураховується збільшення місткості пташників при
переході на кліткове тримання птиці (оскільки при цьому площа
пташника, що використовується, збільшується). Дані по введенню в дію птахофабрик за кодом 7140 не
показуються. 13.7. За кодами 7161 і 7162 показується введення в дію
птахофабрик яйцевого і м'ясного напрямів. За цими кодами
відображається введення потужностей тільки основних виробничих
цехів за рахунок нового будівництва і реконструкції діючих
птахофабрик. Потужності введених допоміжних цехів на птахофабриках
(курчатники, цехи для вирощування молодняку й інші) за цими кодами
не відображаються. При реконструкції діючих птахофабрик яйцевого напряму за
кодом 7161 ураховуються тільки дані по пташниках промислового
стада курей, які дають товарне яйце і збільшують потужності діючої
птахофабрики: дані по інших споруджуваних об'єктах
(пташники-репродуктори для маточного поголів'я, акліматизатори для
вирощування молодняку й інші) за кодом 7161 не відображаються. 13.8. За кодом 7180 відображається введення в дію кормоцехів
для тваринництва, а за кодом 7181 - комбікормових цехів
(підприємств), включаючи заводи, що входять до складу
тваринницьких комплексів, а також цехів по виробництву сухих
харчових сумішей. 13.9. За кодом 7211 показується введення в дію
зернонасіннєсховищ. За цим кодом ураховуються зерносклади,
включаючи склади для зберігання продовольчого і фуражного зерна,
насіннєсховища, будови напідлогового, засічного й інших типів,
стаціонарні кукурудзосховища й інші приміщення капітального типу
для зберігання зерна. Введення в дію навісів і приміщень, пристосованих для
тимчасового зберігання зерна, за кодами 7211-7213 не ураховується. 13.10. За кодом 7220 показується введення в дію приміщень
капітального типу для зберігання картоплі, овочів і фруктів, що
використовуються для продовольчих і насіннєвих цілей. Введення в дію овочекартоплесховищ, що будуються в складі
тваринницьких комплексів, які призначені для зберігання овочів і
картоплі на корм худобі, за кодом 7220 не включаються. За кодом 7220 не відображаються також дані по введенню
коренеплодосховищ (для кормів), а показуються за кодом 7222.
Холодильники для тривалого зберігання овочів і плодів за
кодом 7220 не показуються. 13.11. За кодом 7242 показується введення в дію зерноочисних
і зерноочисно-сушильних пунктів, насіннєочисних комплексів,
стаціонарних зерносушарок. Пересувні зерносушарки всіх видів не
включаються. 13.12. За кодом 7250 показується введення в дію силосних і
сінажних споруд: башти, напівбашти, облицьовані ями і траншеї та
інші силосні споруди баштового і траншейного типів. Причому
відображаються тільки споруди, які дозволяють забезпечити тривале
герметичне зберігання закладеного сінажу. За кодом 7250 включаються також силосні і сінажні споруди, що
будуються в складі тваринницьких комплексів. Необлицьовані ями і
траншеї для зберігання силосу за кодом 7250 не відображаються. 13.13. За кодом 7265 показується введення в дію тепличних
комбінатів із заскленими теплицями. Якщо на тепличному комбінаті
вводяться в дію плівочні теплиці, то їх введення відображається за
кодом 7267. 13.14. За кодом 7266 показується введення в дію теплиць під
склом, що не входять в тепличні комбінати. 13.15. За кодом 7270 показується введення в дію складів
капітального типу для зберігання мінеральних добрив,
отрутохімікатів, мікробіологічних засобів і вапняних матеріалів
(включаючи і немеханізовані склади), збудовані за типовими
проектами. Введення в дію збудованих навісів для зберігання мінеральних
добрив, а також місткостей для аміачної води за кодом 7270 не
ураховується. 13.16. За кодами 7311 і 7312 показується число введених в дію
ремонтних підприємств і їх виробнича потужність. До ремонтних
підприємств відносяться ремонтні і ремонтно-механічні майстерні,
заводи для виконання капітального ремонту сільськогосподарських
машин і реманенту і тракторів в стаціонарних умовах. Пересувні ремонтні майстерні за кодами 7311 і 7312 не
відображаються. Не ураховуються в складі ремонтних майстерень
пункти технічного обслуговування, введення в дію яких
відображається за кодами 7331 і 7332. 13.17. За кодом 7332 показується проектна потужність пунктів
технічного обслуговування за кількістю машин усіх видів марок, що
обслуговуються цими пунктами (трактори, комбайни й інші
сільськогосподарські машини, автомобілі й інші). 13.18. За кодом 7361 показується введення в дію гаражів і
сараїв для тракторів, сараїв і навісів для сільськогосподарських
машин і реманенту. Введення в дію гаражів для автомашин за
кодом 7361 не відображається. 13.19. За кодами 7362 і 7363 показується кількість
автогаражів (з профілакторіями) і потужність, що вводиться по них,
за кількістю автомобілів, що обслуговуються. 13.20. Сільськогосподарські підприємства (організації) всіх
форм власності показують дані по введенню в дію потужностей
меліоративного будівництва за кодами 7510-7721 тільки в тому
випадку, якщо вони є забудовниками по їх будівництву. За кодом 7510 показується загальне введення в експлуатацію
нових зрошуваних земель в результаті будівництва нових
зрошувальних систем і споруд (каналів, водосховищ і т.д.). У введення зрошуваних земель включаються землі сінокосів і
пасовищ, землі, призначені для посіву сільськогосподарських
культур, багаторічних насаджень, на яких є постійна і тимчасова
зрошувальна мережа, яка пов'язана з джерелом зрошування, водні
ресурси якого забезпечують поливання цих земель. У введенні
зрошуваних земель ураховуються також землі лиманного зрошення.
Землі для створення ставкових, рибоводних господарств у введення
зрошуваних земель не включаються. Якщо при будівництві зрошувальної системи відповідно до
проекту виникне необхідність проведення осушувальних робіт
(обвалування при заповненні земель паводковими водами, попереднє
осушення земель для забезпечення проведення будівельних робіт і
т.д.), то в звітності ці роботи не відображаються. Після
закінчення всього комплексу робіт по зрошенню і прийняття в
експлуатацію у встановленому порядку в звітності повинно бути
показане введення тільки зрошуваних земель. У тих випадках, коли на раніш зрошуваних ділянках збудована
повністю нова інженерна зрошувальна мережа, площа цих ділянок
повинна бути прийнята на облік як заново збудована і показана за
кодом 7510, а раніш урахована площа повинна бути виключена з
обліку як повністю перекрита новим будівництвом. У введення в дію зрошуваних земель включаються площі, які
поливаються з очищених стоків від тваринницьких ферм і промислових
підприємств, а також зрошувані підземними водами. У площу зрошуваних земель включають землі, які можуть
постійно зрошуватись за допомогою пересувного іригаційного
обладнання з фіксованим одним або декількома обладнаними
водозаборами. Якщо ділянки, що поливаються за допомогою пересувного
іригаційного обладнання, не постійні і місця водозабору не
фіксовані, то такі землі в складі зрошуваних не ураховуються і не
відображаються за кодом 7510. Якщо на території раніш збудованого меліоративного об'єкта
існуюча зрошувальна мережа зазнавала реконструкції, то такі площі
не включаються до складу заново введених в дію зрошуваних земель.
Якщо на богарних землях проведені вологозаряджувальні, промивні,
вегетаційні поливи без проведення капітальних робіт, то такі землі
у введення зрошуваних земель не включаються. Введення в дію зрошуваних земель не допускається після
утворення стійкого снігового покрову або промерзання грунту. 13.21. За кодом 7525 показують введення в дію площ, на яких
здійснюється реконструкція зрошувальної мережі або реконструкція
зрошувальної мережі одночасно з роботами по будівництву і
реконструкції колекторно-дренажної мережі, підвищенню
водозабезпеченості зрошувальної системи і капітального планування
зрошуваних земель в необхідних обсягах. 13.22. За кодом 7550 показується введення в дію осушених
земель за рахунок будівництва нової або переустрою (реконструкції
і відновлення) діючої осушувальної внутрігосподарської мережі,
включаючи закритий дренаж і відкриту осушувальну мережу. Реконструкція і відновлення осушувальних систем провадиться
на землях з існуючою осушувальною мережею, на яких необхідно
провести ряд додаткових заходів по регулюванню водоприймальника,
перелаштуванню відкритої мережі на закритий дренаж, відновленню
зруйнованих ділянок осушувальної мережі або закритого дренажу, по
проведенню культуртехнічних робіт на цих землях й інших заходів,
що передбачені в проектах по перевлаштуванню. Якщо при перевлаштуванні якої-небудь осушувальної системи до
обороту залучаються нові (цілинні) землі, то вони ураховуються
заново осушеними. 13.23. За кодом 7557 відображають дані по площах, на яких
здійснюється будівництво і переобладнання внутрігосподарської
колекторно-дренажної мережі з спорудами на них (включаючи при
необхідності частішання і поглиблення дрен), міжгосподарських і
магістральних колекторів, проведення капітального планування
(розбивки) земель в необхідних обсягах. 13.24. За кодом 7560 наводяться дані про проведення
культуртехнічних робіт на сільськогосподарських угіддях, що не
потребують осушення. При цьому показуються площі тільки тих
ділянок, на яких виконано весь комплекс робіт, передбачений
проектно-кошторисною документацією. До культуртехнічних робіт на сільськогосподарських угіддях,
що не потребують осушення, відносяться: розчистка земель від лісу,
чагарнику, пеньків і каменів, вирівнювання площ після
розкорчування, зрізка і розчистка купин, фрезерування, підняття
цілини і перелогових земель, розпашка яких не провадилась 5 років
і більше, з переділом пласта і накочуванням цих земель. 13.25. За кодом 7781 показують введення в дію автомобільних
шляхів з твердим покриттям, які з'єднують: центральні садиби з їх
відділеннями та бригадами між собою і шляхами загального
користування; а також ці шляхи в загальну систему; відділення та
бригади з польовими станами, основними масивами полів та
сільськогосподарських угідь, пунктами заготівлі, зберігання та
переробки продукції, майстернями й т.ін., а також вищевказані
об'єкти між собою та з шляхами загального користування. Не показуються за цим кодом внутрімайданчикові шляхи (шляхи,
що розташовані в межах тваринницьких комплексів, ферм,
птахофабрик, тепличних комбінатів й інших об'єктів). 13.26. За кодом 7811 показується введення в дію підприємств
громадського харчування (їдалень, чайних, закусочних, буфетів і
т.п.), збудованих за рахунок капітальних вкладень забудовника, за
кодом 7812 - кількість посадочних місць у цих підприємствах. Якщо
в одному будинку розміщені два підприємства громадського
харчування (наприклад, їдальня і чайна), то за кодом 7811 повинно
відображатись два підприємства, а за кодом 7812 - загальна
кількість посадочних місць. Підприємства громадського харчування, збудовані
сільськогосподарськими підприємствами для споживчої кооперації за
рахунок її коштів, у звіт не включаються. 13.27. В звіті за формою N 2-кб(сільгосп)-річна
сільськогосподарські підприємства (організації) всіх форм
власності відображають також дані щодо заходів по охороні
навколишнього природного середовища і раціональному використанню
природних ресурсів. При цьому вказується, за рахунок яких коштів
здійснюється будівництво: державних централізованих або власних
коштів. ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування (гр.А) | N рядка| Одиниця виміру | | | (гр.Б) | (гр.Г) | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Охорона і раціональне використання
водних ресурсів - всього 02 млн.крб.
у тому числі:
станції для очистки стічних вод - тис.куб.м за до-
всього (сума рядків 05, 06, 07) 04 бу (стічної води) з них:

станції для біологічної очистки 05 -"-

станції для фізико-хімічної

очистки 06 -"-

станції для механічної очистки. 07 -"-
З рядка 04:

станції для очистки стічних вод

на діючих підприємствах 08 -"-

станції для очистки комунальних

стічних вод 09 -"-

інші споруди для очистки стічних

вод 11 -"-

системи оборотного водопоста- тис.куб.м за добу чання 19 (оборотної води)
Охорона атмосферного повітря 25 млн.крб.
Охорона і раціональне використання
земель - всього 35 -"-
у тому числі:
протиерозійні гідротехнічні споруди 36 -"-
протисельові, протизсувні і проти-
лавинні споруди 37 -"-
берегоукріплюючі споруди 38 км
терасування крутих схилів 41 га
створення захисних лісових смуг 42 -"-

з них створення полезахисних

лісових смуг 43 -"-

рекультивація земель (включаючи при-

ведення земель, які порушені тор-

форозробками, в стан, придатний для

використання за призначенням) 44 -"-
Охорона і раціональне використання
лісових ресурсів 50 млн.крб.
По усіх наведених у цій таблиці об'єктах необхідно
відображати також дані по капітальних вкладеннях та будівельних і
монтажних роботах. У цьому випадку проти найменування об'єкта,
записаного у графі А, показують у графі Б вказаний номер рядка, у
графі 1 - введену потужність, нижче у графі А робиться запис
"капвкладення", у графі 1 - потужності та об'єкти, передбачені
контрактами на рік, у графі 2 - фактично введені потужності; нижче
у графі А робиться запис "капвкладення", у графі Г - "млн. крб.",
у графі 1 - капітальні вкладення, передбачені контрактами на рік,
у графі 2 - освоєні капітальні вкладення у наступному рядку у
графі 2 - капітальні вкладення, освоєні в минулому році. У такому
ж порядку показуються дані по будівельних і монтажних роботах.
Щодо заходів і об'єктів, вказаних у рядках 02, 25, 35, 36, 37 і
50, у вищевикладеному порядку відображаються тільки дані по
капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних роботах. За цією формою сільськогосподарські підприємства
(організації) всіх форм власності "крім того" відображають дані
щодо заходів по охороні і раціональному використанню земель, на
виконання яких в поточному році передбачаються кошти державного
бюджету по операційних витратах, основній діяльності й інші кошти
(крім капітальних вкладень) за такими показниками, що дописуються
після даних про будівництво природоохоронних об'єктів: ——————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування | N рядка |Одиниця виміру| |————————————————————————————————————+—————————+——————————————| | А | Б | Г | ——————————————————————————————————————————————————————————————— Протиерозійні гідротехнічні споруди 90 млн.крб.
Протисельові, протизсувні і проти-
лавинні споруди 96 -"-
Берегоукріплювальні споруди 97 км

95 млн.крб.
Терасування крутих схилів 91 га

100 млн.крб.
Створення захисних лісових насаджень. 92 га
з них створення полезахисних лісо-
вих смуг 93 -"-
Рекультивація земель 94 -"-
При заповненні показників про природоохоронне будівництво
належить керуватися розділом 18.
14. Форма N 1-ЖБК-квартальна.

Звіт про кооперативне житлове будівництво
14.1. Звіт за цією формою подають забудовники (замовники)
щоквартально: житлово-будівельні кооперативи; держадміністрації,
виконкоми місцевих Рад; підприємства та організації, які виконують
функції замовників по будівництву для житлово-будівельних
кооперативів. 14.2. В графах 1 і 3 наводять дані по житлових будинках, що
підлягають до введення за рік за сумою укладених контрактів. В
графах 2 і 4 належить відображати дані по житлових будинках, що
прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за затвердженими
актами прийняття. У рядках 01 і 03 показують дані по введених за звітний період
житлових будинках. При цьому загальна площа складається з житлової
площі і площі допоміжних приміщень. У рядку 02 відображають кількість збудованих квартир в
житлових будинках, показаних по рядку 01. У рядку 04 відображають капітальні вкладення по всіх житлових
будинках як тих, що вводяться в дію в поточному році, так і тих,
що переходять будівництвом на наступний рік. Якщо в поточному році були виділені капітальні вкладення
тільки на витрати по розробці проектно-кошторисної документації на
будівництво житлових будинків, а здійснювати будівництво цих
будинків передбачається в наступні роки, то по таких затратах
також повинен складатися звіт. Дані по вказаних затратах показують
у рядку 04, а у рядках 01-03 проставляють нулі. 14.3. В звіті за січень-грудень заповнюються рядки 10-14
довідки до даного звіту. В довідках у цих рядках записують дані по всіх зареєстрованих
у держадміністраціях, виконкомах місцевих Рад житлово-будівельних
кооперативах. У рядку 10 вказують кількість тільки тих житлово-будівельних
кооперативів, для яких житлові будинки, передбачені до введення у
поточному році у відповідності з укладеними контрактами, фактично
введені не були. У рядку 11 показують кількість членів (пайщиків) цих
кооперативів без членів їх сімей. 14.4. Не показують у рядках 10 і 11 дані по
житлово-будівельних кооперативах, по яких введення в експлуатацію
житлових будинків в поточному році не передбачалося, але які
зареєстровані у держадміністраціях, виконкомах місцевих Рад. По
них у рядку 12 записують їх кількість, у рядку 13 - кількість
членів (пайщиків) в них (без членів сімей), а у рядку 14 -
квадратні метри загальної (корисної) площі житлових будинків, які
повинні бути збудовані для цих кооперативів. Роботи і витрати по будівництву житлових будинків для таких
кооперативів відображаються у рядку 04. Якщо по зареєстрованих
кооперативах розробка проектно-кошторисної документації не
почалась і будівництво житлових будинків буде здійснюватись в
наступні роки, то в звіті заповнюються тільки рядки 12-14. У
рядках 01-04 і 10, 11 в цьому випадку проставляють нулі. 14.5. Річний звіт по кооперативному житловому будівництву
складається на окремому бланку форми N 2-кб-річна.
15. Форми N 1-ІЖБ-квартальна і N 1-ІЖБ

Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків
15.1. Звіти за формами N 1-ІЖБ-квартальна і N 1-ІЖБ подають
держадміністрації, виконкоми міських, селищних, районних,
сільських (у міській і сільській місцевості) Рад. Основою для
складання звітів є дані "Технічного паспорта на житловий будинок
індивідуального житлового фонду" (типова форма N 2-ТІ), який
готується на кожний житловий будинок, збудований в містах, селищах
міського типу і сільських населених пунктах, і акта приймальної
комісії, оформленого у встановленому порядку. 15.2. В звіти включають житлові будинки, збудовані населенням
за власний рахунок і за допомогою кредитів банків в містах,
селищах міського типу і сільських населених пунктах, будинки,
збудовані державними і колективними сільськогосподарськими
підприємствами (організаціями) і продані або передані у власність
населення (у тому числі будинки, збудовані для переселенців),
фермерськими (селянськими) господарствами, а також прибудови і
надбудови до раніше збудованих житлових будинків, які знаходяться
в особистій власності громадян. 15.3. По житлових будинках (прибудовах, надбудовах), введених
селянськими (фермерськими) господарствами, які входять в загальний
обсяг введення житла індивідуальними забудовниками, один раз на
рік складається самостійний звіт за формою N 1-ІЖБ з відповідним
записом у правому верхньому куті: "Введено селянськими
(фермерськими) господарствами". При цьому належить мати на увазі,
що селянське (фермерське) господарство - це сімейно-трудове
об'єднання осіб або господарство, створене однією особою, що
займаються виробництвом товарної сільськогосподарської продукції,
її переробкою та реалізацією і зареєстроване в органах місцевого
самоврядування. 15.4. Якщо окремі житлові будинки (прибудови, надбудови)
закінчені будівництвом у роки, що передували звітному, виявилися
не урахованими по індивідуальному житловому будівництву і не
зареєстрованими в Бюро технічної інвентаризації або сільських
Радах за ті роки, то дані по таких будинках відображають у тому
році, коли виявлений недооблік, в звіті за формою N 1-ІЖБ. Такі
будинки включають в загальний обсяг введеного житла.
Форма N 1-ІЖБ-квартальна
15.5. У рядку 01 в числі збудованих житлових будинків
відображають заново зведені житлові будинки (включаючи будинки для
переселенців), а також будинки, збудовані заново замість
непридатних старих будівель на тому ж місці, що прийняті в
експлуатацію у встановленому порядку за затвердженими актами
прийняття. Прибудови, надбудови до раніше збудованих житлових
будинків у цьому рядку не відображають і у тих випадках, коли вони
являють собою окрему квартиру. У графі 4 показують дані по
введенню в експлуатацію житлових будинків робітниками
агропромислового комплексу (див. п.15.9, другий абзац). Обліку не підлягають: житлові будинки, збудовані житлово-будівельними
кооперативами; дачні будинки; приміщення, що тимчасово
пристосовані для житла; капітально відремонтовані будинки, де
провадилась заміна окремих старих деталей і конструкцій будинку,
крім зведення капітальних стін будинку. Також не підлягають обліку житлові будинки, які збудовані
підприємствами та організаціями, і зараховані у їх основні фонди. 15.6. У рядку 02 показують кількість всіх збудованих квартир.
У графі 4 показують дані по введенню в експлуатацію квартир
працівниками агропромислового комплексу. Коли прибудова (надбудова) являє собою окрему квартиру, то ця
квартира також включається в кількість квартир, хоча прибудова
(надбудова) не показується як збудований дім. Квартирою належить вважати приміщення, яке обладнане і
використовується для постійного проживання, відокремлене від інших
житлових приміщень, яке не має з ними внутрішнього сполучення і
має самостійний вихід на сходову клітку, в загальний коридор або
безпосередньо назовні. 15.7. У рядку 10 показують загальну площу усіх введених
житлових будинків, прибудов, надбудов. В графах 1 і 3 наводяться
дані по житлових будинках, що підлягають до введення за рік. В
графах 2 і 4 відображають дані по житлових будинках, що прийняті в
експлуатацію у встановленому порядку. В графах 5 і 6 - дані про
вартість будівництва (основних споруд і надвірних господарських
будівель) у фактично діючих цінах. В загальну площу включають площу житлових кімнат (загальних
кімнат і спалень) і площу підсобних приміщень в межах капітальних
стін житлового будинку (кухонь, передпокоїв, ванних або душових,
туалетів, комор і вбудованих шаф), площу опалюваних, придатних для
проживання протягом усього року, прибудованих до будинку
приміщень. У тих випадках, коли прибудова (надбудова) не збільшує
числа квартир в будинку, то ураховується тільки їх загальна площа. В загальну площу не включають: площу сходових кліток; зайняту виступаючими конструктивними
елементами і опалювальними грубами; кухонь, лазень, сараїв,
альтанок й ін., які стоять окремо; дач, садових будиночків й інших
пристосованих для тимчасового проживання приміщень (вагонів й
ін.).
Форма N 1-ІЖБ
Розділ 1

Введення в дію житлових будинків і квартир
15.8. Дані у рядках 01, 02 відображають у відповідності з
порядком, визначеним у пунктах 15.5 і 15.6. 15.9. У рядках 07, 08, 24 показують відповідні дані по
житлових будинках, збудованих працівниками підприємств і
організацій агропромислового комплексу. До цієї категорії належить відносити: селян-фермерів, працівників підприємств промисловості по
переробці сільськогосподарської сировини (харчової,
м'ясо-молочної, рибної, мукомельно-круп'яної і комбікормової),
працівників усіх сільськогосподарських підприємств і
споживкооперації, а також пенсіонерів, які вийшли на пенсію із
перерахованих організацій. Якщо один з членів сім'ї (чоловік,
жінка, повнолітні діти, які проживають разом з батьками) працює в
одній з перерахованих організацій, то дані по збудованих ними
житлових будинках (квартирах) відображають у графах "працівниками
агропромислового комплексу".
Розділ 2

Вартість будівництва житлових будинків

залежно від матеріалу стін
15.10. В графі 1 у рядках 20, 24 приводять дані по житлових
будинках, що підлягають до введення за рік. Порядок відображення у
звітності загальної площі житлових будинків (прибудов, надбудов) у
рядках 20-24 у графі 2 проводиться у відповідності з пунктом 15.7. 15.11. У рядку 21 відображають житлові будинки, які збудовані
з природного і штучного каменю: цегляні, бетонні і залізобетонні
(монолітні, панельні, блочні), шлакоблочні, з черепашників й інших
кам'яних матеріалів; у рядку 22 - з дерев'яних конструкцій і
деталей (рубані, брущаті, щитові й інші); у рядку 23 - будинки з
усіх не перерахованих вище будівельних матеріалів (саманні, з
сирцевої цегли, арболіту і інші). У тих випадках, коли стіни будинку зведені з кількох видів
матеріалів, його належить віднести до тієї групи стінових
матеріалів, які в даному будинку переважають. У тому ж порядку відображають загальну площу прибудов і
надбудов. 15.12. В графі 3 у рядку 20 відображають площу житлових
кімнат: столових, спалень, дитячих й інших житлових кімнат
всередині квартири. Якщо житлова кімната одночасно є і кухнею, тобто кухня не
ізольована, то вся площа такої кімнати вважається житловою площею. 15.13. В графі 4 у рядках 20-24 відображають вартість заново
збудованих житлових будинків (прибудов, надбудов), показану в
Технічному паспорті у графі "Відновна вартість". Загальна площа
цих будинків (прибудов, надбудов) відображена в графі 2 форми
N 1-ІЖБ у відповідних рядках. До основної будівлі відносяться житловий будинок (прибудова,
надбудова), а також туалет, лазня (душ), госпблок, гараж, які
стоять окремо або примикають до будинку. 15.14. В графі 5 у рядках 20, 24 вказують вартість надвірних
господарських будівель, показану в Технічному паспорті у графі
"Відновна вартість". До надвірних господарських будівель для ведення особистого
підсобного господарства (городництва, садівництва, тваринництва)
відносяться як прибудовані до житлового будинку, так і будівлі, що
стоять окремо, для тримання худоби і птиці, збереження кормів,
господарчого реманенту, сільгосппродуктів, льохи, а також
господарські подвір'я, які мають з будинком загальний дах. При відсутності даних про вартість житлових будинків і
надвірних будівель в Технічному паспорті, їх належить запитати в
районних страхових інспекціях. 15.15. Якщо введення надвірної будівлі здійснюється до або
після здачі житлового будинку, то форма N 1-ІЖБ по таких будівлях
не складається.
Розділ 3

Благоустрій усіх введених житлових будинків
15.16. В цьому розділі приводять кількість усіх введених
житлових будинків і їх загальну площу (включаючи площу прибудов і
надбудов), розподілену за видами благоустрою. 15.17. У рядку 042 показують кількість житлових будинків і їх
загальну площу, обладнану одночасно всіма видами благоустрою, які
вказані в ньому. При цьому належить мати на увазі, що кількість
таких будинків і їх загальна площа одночасно повинні бути показані
у рядках 046, 070-073, 075. 15.18. У рядку 046 відображують кількість житлових будинків і
їх загальну площу, обладнану водопроводом. Загальна площа вважається обладнаною водопроводом, якщо
всередині будинку є розподільча мережа водопроводу, в яку вода
надходить централізовано з водопроводу або з артезіанської
свердловини. Крім того, обладнаною вважається площа, якщо у кухні,
що знаходиться окремо, встановлений водопровідний кран від
розподільчої мережі водопроводу. Якщо у дворі є водорозбірний кран
(колонка) і немає вводу в будинок, то площа таких будинків
обладнаною водопроводом не вважається. 15.19. У рядку 070 вказують кількість будинків і їх загальну
площу, обладнану каналізацією. Загальна площа вважається
обладнаною каналізацією, якщо всередині будинку є каналізаційне
обладнання для стоку господарсько-фекальних вод у вуличну
каналізаційну мережу або поглинаючі колодязі. При цьому площа, яка
обладнана каналізацією, не повинна перевищувати площі, обладнаної
водопроводом. 15.20. У рядку 071 показують кількість будинків і їх загальну
площу, обладнану центральним опаленням. Загальна площа вважається
обладнаною центральним опаленням незалежно від джерела постачання
тепла від своєї домової котельні, групової (квартальної),
об'єднаної і районної котельні, від ТЕЦ, а також від поквартирних
водонагрівачів і малометражних опалювальних котлів на газовому і
твердому паливі. 15.21. У рядку 072 відображають кількість будинків і їх
загальну площу, обладнану центральним опаленням від
централізованих джерел, тобто будинків, де надходження тепла
здійснюється від ТЕЦ або вищеперерахованих котелень. 15.22. У рядку 073 вказують кількість будинків і їх загальну
площу, обладнаних гарячим водопостачанням. Загальна площа
вважається обладнаною гарячим водопостачанням від спеціальних
водопроводів, які подають в житлові приміщення гарячу воду для
побутових потреб проживаючих, незалежно від того, подається вона
централізовано або від поквартирних водонагрівачів, включаючи
малометражні опалювальні котли. 15.23. У рядку 075 ураховують площу будинків, обладнаних
ванною або душем, незалежно від джерела надходження гарячої води в
нього: системи гарячого водопостачання або від місцевого
водонагрівача. Площа, що не обладнана каналізацією, і має ванну (душ), не
вважається обладнаною цим видом благоустрою. 15.24. У рядку 047 показують кількість будинків і їх загальну
площу, не обладнаних ні одним з перерахованих видів благоустрою. 15.25. При групуванні будинків по вищеназваних видах
благоустрою не треба брати до уваги наявність або відсутність в
них електроосвітлення і газу. У рядку 076 показують кількість житлових будинків і їх
загальну площу, обладнану електроосвітленням. У рядку 048 - кількість будинків і їх загальну площу,
обладнаних напідлоговими газовими плитами з подачею газу від
газової мережі або окремих привозних балонів скрапленого газу. У рядку 051 - у тому числі з подачею газу від газової мережі. 15.26. Якщо при індивідуальному житловому будівництві
здійснена прибудова (надбудова) до раніше збудованого житлового
будинку і вона обладнана будь-якими видами благоустрою, то дані по
таких прибудовах (надбудовах) показують тільки у графі 2.
16. Форма N 2-кб(Чорнобиль).

Звіт про виконання завдань капітального будівництва по

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за

рахунок державних централізованих капітальних вкладень
16.1. Звіт за цією формою складають підприємства
(організації)-замовники всіх форм власності, які здійснюють
будівництво об'єктів, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, за рахунок державних централізованих
капітальних вкладень.
Розділ 1

Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи
16.2. Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи
приводяться у фактично діючих цінах. 16.3. В графі 1 цього розділу показують дані про капітальні
вкладення, будівельні і монтажні роботи, що передбачаються до
виконання (включаючи об'єкти, що будуватимуться господарським
способом); у графі 2 - дані про їх фактичне освоєння (виконання). 16.4. У рядках 103-110 показують капітальні вкладення,
будівельні і монтажні роботи по об'єктах виробничого призначення,
111-118 - капітальні вкладення по об'єктах невиробничого
призначення.
Розділ 2
Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери

та виробничих потужностей
16.5. В графі 1 приводять дані про об'єкти, що належать до
введення за рік по сумі укладених контрактів та такі, що
будуватимуться господарським способом; в графі 2 - дані про
фактичне введення в експлуатацію об'єктів (за затвердженими актами
прийняття). 16.6. У вільних рядках цього розділу показують дані
відповідно до цієї Інструкції: по об'єктах житлово-цивільного
призначення - Додаток N 2, виробничих потужностей - Додаток N 3 та
розділ 10.
17. Форма N 2-кб(село)

Звіт про будівництво об'єктів та споруд в сільській

місцевості за рахунок державних централізованих

капітальних вкладень, що виділяються міністерствам,

відомствам, підприємствам, організаціям та іншим

формуванням, які входять в агропромисловий комплекс
17.1. Звіт за цією формою складають підприємства, організації
та інші формування, що входять до агропромислового комплексу, яким
виділяються державні централізовані капітальні вкладення для
будівництва в сільській місцевості об'єктів невиробничого
призначення, мереж і споруд водо-, газо- і електропостачання сіл,
а також автомобільних шляхів. 17.2. В звіт не включаються дані по об'єктах, спорудження
яких пов'язане з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та поверненням кримсько-татарського, німецького та інших
депортованих народів на постійне місце проживання. 17.3. В графі 1 приводять дані про об'єкти, що належать до
введення за рік по сумі укладених контрактів та такі, що будуються
господарським способом; в графі 2 - дані про фактичне введення в
експлуатацію об'єктів по затверджених актах прийняття; в графах 3
і 5 - передбачені на рік обсяги капітальних вкладень, будівельних
і монтажних робіт; в графах 4 і 6 - дані про їх фактичне освоєння
(виконання). 17.4. Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи
приводяться у фактично діючих цінах. 17.5. У вільних рядках цієї форми показують дані по об'єктах
житлово-цивільного призначення у відповідності з переліком,
приведеним у Додатку N 2 цієї Інструкції. 17.6. По рядках 522 та 526 показуються дані по сільських
населених пунктах, які включені в перелік, затверджений обласними
Радами відповідно до Тимчасової методики визначення
трудонедостатніх населених пунктів України від 01.03.91. 17.7. У рядках 721-723 показуються дані по Держводгоспу
України. 17.8. Дані у рядку 1002 дорівнюють сумі рядків 1001 + 130 +
+ 781 + 721.
18. Форми NN 18-кб-піврічна та 18-кб-річна.
Звіт про капітальні вкладення на охорону навколишнього
середовища і раціональне використання природних ресурсів
та введення в дію природоохоронних об'єктів та потужностей
18.1. Звіти за формами NN 18-кб-піврічна та 18-кб-річна
складають і подають підприємства і організації забудовники всіх
форм власності (крім сільськогосподарських підприємств
(організацій) всіх форм власності, малих підприємств,
кооперативів). Дані про будівництво природоохоронних об'єктів і споруд
відображаються сільськогосподарськими підприємствами
(організаціями) всіх форм власності у звіті по формі N 2-кб
(сільгосп)-річна. У звіти включають дані по заходах, що здійснюються як у
складі підприємств, що заново будуються, так і на діючих
підприємствах. Дані по капітальних вкладеннях та будівельних і
монтажних роботах наводять як по об'єктах, які вводяться в дію у
поточному році, так і по тих, що переходять будівництвом на
наступні роки. Показники "передбачено до введення на рік " - по введенню в
дію природоохоронних об'єктів - заповнюються на основі державної
програми або контрактів (договорів), укладених між суб'єктами
інвестиційної діяльності та прикладених до них затверджених
проектно-кошторисної документації і титульних списків будов;
"передбачено на рік" - по капітальних вкладеннях та будівельних і
монтажних роботах - по об'єктах державної програми та інших
об'єктах відображаються виходячи з встановлених обсягів
централізованих капітальних вкладень, які здійснюються за рахунок
державного бюджету та бюджетних позичок, а також наявних
можливостей підприємств і організацій по власних коштах та інших
коштів, які виділені на це будівництво. 18.2. У рядках 01-75 показують дані по заходах, що здійснюють
забудовники за рахунок капітальних вкладень. У Довідці відображають дані по заходах по охороні і
раціональному використанню земель, які здійснюються за рахунок
коштів державного бюджету по операційних витратах, коштів основної
діяльності та інших коштів (крім капітальних вкладень). Дані
Довідки у рядки 01-75 не включають. 18.3. У рядку 01 наводять капітальні вкладення та будівельні
і монтажні роботи в цілому на всі заходи по охороні і
раціональному використанню природних ресурсів, які у рядках 02-75
розподіляються по окремих напрямах і видах витрат. 18.4. У рядку 02 наводять капітальні вкладення на заходи по
охороні і раціональному використанню водних ресурсів, до яких
відносяться: станції для очистки виробничих і комунальних стічних вод
(рядок 04); інші споруди первинної стадії очистки стічних вод, які не
входять у комплекс станцій (рядок 11); берегові і плавучі станції очистки баластних і лляльних
(підсланевих) вод (рядок 17); установки, обладнання і технічний флот по збиранню нафти,
мазуту, сміття та інших рідких і твердих відходів з акваторій
річок, водоймищ, портів і внутрішніх морів, включаючи
судна-збірники і нафтоочисні станції та заходи по дообладнанню
діючих суден, згідно з вимогами Міжнародної конвенції по
запобіганню забрудненню моря від суден (рядок 18); системи оборотного водопостачання (рядок 19); створення водоохоронних зон; ліквідація (тампонаж) або переведення на краново-регулюючий
режим роботи самовиливних артезіанських свердловин; споруди і установки по доочистці стічних вод, включаючи і
землеробні поля зрошення; дослідні установки і цехи, які пов'язані з розробкою методів
очистки стічних вод; установки і споруди для забору, транспортування, переробки і
ліквідації рідких виробничих відходів та кубових залишків; полігони і установки для знешкодження шкідливих промислових
відходів, які забруднюють поверхневі чи підземні води; берегові споруди для приймання з суден господарсько-побутових
стічних вод і сміття для утилізації, складування та очистки; системи каналізації міст; основні комунікації (колектори) для відведення промислових
стічних вод (включаючи зливові) та споруди на них: станції
перекачки, станції по контролю, підготовці, усередненню стічних
вод і ємкостей для тимчасової акумуляції цих вод (у випадку
аварійних скидів забруднень і підвищення концентрації їх вище
граничних норм) з наступною передачею їх на станції очистки. При
цьому в основні комунікації не входять внутрішньомайданчикові
мережі промпідприємства; витрати по ліквідації осередків забруднення і охорони
підземних вод; реконструкція (закриття) фільтруючих накопичувачів; дослідно-промислові комплекси для закачки стоків в підземні
горизонти; роботи, які пов'язані з покращенням технічного стану та
благоустрою водосховищ і природних водоймищ; регулювання стоку малих річок, розчистка їх русел та інші
заходи по відновленню і підтриманню благоприємного гідрологічного
режиму та санітарного стану малих річок; заходи для повторного використання скидових і дренажних вод
та покращення їх якості (акумулюючі ємкості, відстійники, споруди
і устрої для аерації вод, біологічні канали, екрани, які
затримують пестициди та інш.); заходи по запобіганню забрудненню поверхневих і підземних вод
при похованні відходів виробництва і споживання (за винятком
промислових радіоактивних відходів); створення автоматизованих систем управління
водогосподарськими комплексами в басейнах важливіших річок. АСУ
водоохоронними комплексами, систем контролю якості морських,
природних і стічних вод (включаючи придбання спеціальних суден,
лабараторій та інш.), систем управління водорозподіленням
(включаючи зрошувальне землеробство), системи державного водного
кадастру, забезпечення первинного обліку води і розробки зведених
даних ведення державного обліку використання води (будівництво
автоматизованих станцій, вимірювальних установок і т.п. по обліку
об'єму та якості води, яка забирається та скидається,
обчислювальних центрів по обробці даних обліку та інш.); інші заходи, які відносяться до охорони та раціонального
використання водних ресурсів. Дані по капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних
роботах, що показані у рядку 02, повинні бути більше або
дорівнювати сумі даних по цих показниках, які відображаються у
рядках 04, 11, 17, 18, 19 у відповідних графах звіту. Не включають у звіт витрати, які спрямовані на створення
санітарно-захисних зон водних джерел, а також будівництво
каналізаційних систем для безпосереднього скиду у водні джерела
стічних вод без очистки. 18.5. У рядок 04 включають сумарні дані по всіх станціях для
очистки виробничих і комунальних стічних вод (біологічної,
фізико-хімічної та механічної), які у рядках 05, 06, 07
розподіляються по своєму призначенню. Під "станцією" слід розуміти комплекс споруд біологічної,
фізико-хімічної або механічної очистки, необхідний для проведення
технологічного процесу очистки стічних вод до встановлених
нормативів, тобто до категорії нормативно-очищених вод. Потужність станції визначається об'ємом стічних вод, які
повинні пройти очистку за добу на спорудах, що виконують кінцеву
стадію очистки (об'єм води, яка пройшла очистку на всіх спорудах,
що входять до складу станції, не сумується, а враховується один
раз). Відповідно і в звітності потужність кожної станції, що
введена в дію, повинна показуватись тільки по потужності споруд,
які виконують кінцеву стадію очистки. Наприклад, потужність
станції для біологічної очистки потрібно відображати по потужності
споруд, які виконують тільки біологічну кінцеву стадію очистки. Капітальні вкладення по станції очистки повинні показуватись
в цілому по всьому комплексу споруд, що входять до її складу і
забезпечують всі стадії очистки, які передбачені проектом на
будівництво даної станції. Якщо в результаті розширення або реконструкції діючої станції
очистки збільшується її проектна потужність, то дані по приросту
потужності цієї станції і капітальні вкладення також повинні
відображатись у звіті по відповідних рядках. 18.6. У рядку 05 показують дані по спорудах, які входять
тільки в комплекс станції для біологічної очистки стічних вод. В
комплекс цієї станції можуть входити споруди біологічної,
фізико-хімічної і механічної очистки або біологічної та механічної
очистки. Дані по спорудах фізико-хімічної очистки, які входять у склад
станції для біологічної очистки, не повинні включатись в рядок 06,
а дані по спорудах механічної очистки, які входять у склад цієї
станції, не включаються в рядок 07. 18.7. У рядку 06 показують дані по спорудах фізико-хімічної
та механічної очистки, які входять до складу тільки станції для
фізико-хімічної очистки стічних вод. 18.8. У рядку 07 показують дані по всіх спорудах, які входять
до складу тільки станції для механічної очистки стічних вод. Дані по спорудах механічної очистки, які входять до складу
станції для фізико-хімічної очистки, у рядок 07 не включаються. Не включать в рядки 04-10 дані: по окремих (локальних) спорудах біологічної, фізико-хімічної
і механічної очистки (відстойниках, усереднювачах, аеротенках та
інш.), які не входять у комплекс станцій. Дані по цих окремих
(локальних) спорудах відображаються по рядках 02 і 11; по очисних установках (спорудах), які входять у систему
оборотного водопостачання. Дані по цих установках відображаються у
рядках 19 і 20, а також у рядку 02. 18.9. У рядку 08 виділяють із рядка 04 дані по станціях для
біологічної, фізико-хімічної і механічної очистки стічних вод: що будуються на підприємствах, які раніше були збудовані по
проектах, в яких не передбачалось будівництво таких станцій; по діючих станціях, на яких здійснюється їх реконструкція,
технічне переозброєння або розширення, а також по нових спорудах,
що будуються для заміни застарілих або тих, що вийшли з ладу на
діючих станціях; по станціях, що передбачались раніше затвердженим проектом на
будівництво підприємств, але які своєчасно, тобто до початку
звітного року, не були збудовані і введені в дію. 18.10. У рядку 11 наводять дані по окремих (локальних)
спорудах біологічної, фізико-хімічної і механічної очистки:
відстойниках, усереднювачах, аеротенках, нафтожироуловлювачах,
станціях нейтралізації, флотаційних установках, установках
зневоднення шламів та інш., що не входять в комплекс станцій і які
призначені для первинної обробки стічних вод перед скидом їх в
міську (загальновузлову) мережу каналізації (а не для подальшої
очистки). 18.11. У рядку 19 враховують дані по системах водопостачання
з замкненими циклами (з поверненням для потреб технічного
водопостачання скидних стічних вод після їх відповідної очистки і
обробки), включаючи оборотні системи гідрозоловидалення і
гідровидалення різноманітних шламів, оборотні системи виробничого
водопостачання, а також системи послідовного і повторного
використання води, у тому числі і тієї, що надходить від інших
підприємств. Очистні установки (споруди), які забезпечують очистку
оборотної води або повторно використаної води перед черговим
циклом її використання, входять у комплекс цих систем як їх
складові елементи. 18.12. У рядку 20 виділяють дані по системах оборотного
водопостачання: що будуються на підприємствах, які раніше були збудовані по
проектах, в яких не передбачалось будівництво таких систем; по діючих системах оборотного водопостачання, на яких
здійснюється їх реконструкція, технічне переозброєння або
розширення, а також по нових спорудах на цих системах, що
будуються для заміни застарілих або тих, що вийшли з ладу; по системах оборотного водопостачання, що передбачались
раніше затвердженим проектом на будівництво підприємства, але які
своєчасно, тобто до початку звітного року, не були збудовані і
введені в дію. 18.13. У рядку 25 відображають капітальні вкладення на
будівництво споруд по охороні атмосфери від забруднення
речовинами, які виділяються з технологічними газами і
вентиляційним повітрям на діючих підприємствах і на тих, що заново
будуються: газопилоуловлюючих установок і пристроїв, які призначені для
уловлювання і знешкодження шкідливих речовин з газів, що відходять
від технологічних агрегатів із вентиляційного повітря перед
викидом їх в атмосферу (рядки 26-29). До природоохоронних ці
установки відносяться тільки при умові, що вони по своєму прямому
призначенню є санітарними, тобто забезпечують зниження валових
скидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; дослідно-промислових установок і цехів по розробці методів
очистки відхідних газів від шкідливих викидів в атмосферу; контрольно-регулюючих пунктів по перевірці і зниженню
токсичності відпрацьованих газів автомобілів (рядок 30); на створення автоматичних систем контролю за забрудненням
атмосферного повітря, на оснащення стаціонарних джерел викиду
шкідливих речовин у повітряний басейн приладами контролю, на
будівництво, придбання і оснащення лабораторій по контролю за
забрудненням атмосферного повітря; установок і пристроїв по допалюванню та інших методах
доочистки хвостових газів перед безпосереднім викидом їх в
атмосферне повітря, оскільки в результаті цього запобігається
(знижується) його забруднення, а також на будівництво димових
труб, якщо після застосування всіх існуючих сучасних технічних
засобів по зменшенню викидів не забезпечуються нормативи ГДВ; установок (виробництв) для утилізації речовин з відхідних
газів; на здійснення заходів по охороні атмосферного повітря на
АЕС і АТЕЦ (системи локалізації аварії реакторної установки,
системи очистки вентиляційного повітря від радіоактивних речовин,
системи зовнішнього дозиметричного контролю); інших споруд по охороні повітряного басейну. Дані по капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних
роботах, які показані у рядку 25, повинні бути більше або рівні
сумі даних по цих показниках, що відображені у рядках 27 і 30 у
відповідних графах звіту. Не включають у рядок 25 дані по будівництву: газопилоуловлюючих установок і пристроїв, які є елементами
технологічної схеми і служать для отримання продукції, що
планується з мінеральної сировини (очистка газів, які відходять
від реакторів, при виробництві сажі на підприємствах технічного
вуглецю; очистка газів, що відходять від рудно-термічних печей при
виробництві жовтого фосфору на фосфорних підприємствах; очистка
газів, які відходять від печей "киплячого шару" при виробництві
сірчаної кислоти на хімічних підприємствах і т.д.); сірчанокислотних та інших цехів (з технологічними
газопилоуловлюючими установками, системами подвійної абсорбції і
подвійного контактування), які служать для отримання продукції, що
планується з відхідних газів підприємств кольорової і чорної
металургії, хімії і нафтохімії, енергетики та інших галузей;
устроїв по збиранню сухої золи і т. п.; газоходів (повітроводів), димососів (вентиляторів), систем
вентиляції і кондиціювання, які служать для створення нормальних
санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях, санітарно-захисних
зон; споруд по допалюванню газу на свічках, озеленення і т.д., які
є складовими елементами технологічних схем, промсанітарії,
благоустрою і т.д. По газоочисних і пилоуловлюючих установках дані у
рядках 26-29 відображають у такому порядку: по введенню в дію
показують як окремі установки, так й ті, що конструктивно
пов'язані з іншими спорудами, які забезпечують нормативну очистку
відхідних газів; капітальні вкладення показують як по установках,
на які затверджуються окремі кошториси на будівництво, так і по
установках, які входять у комплекс цеху, що будується, або
підприємства. Установка для уловлювання і знешкодження шкідливих речовин з
відхідних газів (рядки 26-29) може складатись з окремого або групи
послідовно (паралельно) включених газопилоуловлюючих апаратів, а
також допоміжного устаткування і комунікацій, які є невід'ємною
частиною цієї установки і забезпечують її нормальну експлуатацію. Газопилоуловлюючим апаратом називається елемент газоочисної
установки, в якому здійснюється певний вибірковий процес
уловлювання твердих, рідких чи газоподібних шкідливих речовин, які
входять до складу відхідних газів або вентиляційного повітря. До
газопилоуловлюючих апаратів відносяться: пилоосаджувальні камери,
жалюзійні пилоуловлювачі, циклони, батарейні циклони,
димососи-пилоуловлювачі, волокнисті фільтри, тканеві фільтри,
рукавні фільтри, каркасні фільтри, зернисті фільтри, керамічні
фільтри, металокерамічні фільтри, електрофільтри сухі і мокрі з
підстанціями для їх живлення, скрубери, абсорбери, скрубери
Вентурі, краплеуловлювачі, адсорбери, каталітичні реактори і печі
прямого і каталітичного допалювання та інш. У виключних випадках, коли вибір тяглодувної машини
знаходиться в прямій залежності від опору, який створюється
газопилоуловлюючим апаратом, витрати на цю машину відносяться
також на охорону атмосферного повітря. Якщо в системі витяжної вентиляції встановлюється
газопилоуловлюючий апарат, то тільки цей апарат з елементами, що
забезпечують його нормальну експлуатацію (підведення води на його
зрошення, система пилоприбирання та інш.), відноситься до охорони
атмосферного повітря, а не вся система повітроводів і
вентиляторів. 18.14. У рядках 28 і 29 виділяють дані по установках для
уловлювання і знешкодження шкідливих речовин з відхідних газів: що будуються на раніше збудованих підприємствах за проектами,
які не передбачали будівництво таких установок; по діючих установках, на яких здійснюється їх реконструкція,
технічне переозброєння або розширення, а також по нових
установках, які будуються в порядку заміни застарілих або тих, що
вийшли з ладу; по установках, що передбачались раніше затвердженим проектом
на будівництво підприємства, але які своєчасно, до початку
звітного року, не були збудовані і введені в дію. 18.15. У рядку 35 відображають капітальні вкладення по
охороні і раціональному використанню земель (крім меліорації): на будівництво протиерозійних гідротехнічних, протисельових,
протизсувних, протилавинних, протиобвальних, включаючи
берегоукріплювальні споруди (крім іригаційно-меліоративних систем)
(рядки 36-38); на терасування крутих схилів (рядок 41); на створення (закладання і догляд) захисних лісових смуг,
включаючи полезахисні лісові смуги (рядок 42); на рекультивацію земель, включаючи приведення земель, які
порушені торфорозробками в стан, придатний для використання по
призначенню (рядок 44); на створення протиерозійних лісових насаджень по ярах і
балках, берегах річок і водоймищ, на пісках, терасах і еродованих
гірських схилах; на будівництво і реконструкцію біологічних лабораторій і
фабрик по захисту сільськогосподарських культур від шкідників і
хвороб біологічним методом, а також придбання обладнання для іх
оснащення; на інші витрати, які відносяться до заходів по охороні і
раціональному використанню земель. Дані по капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних
роботах, що показані у рядку 35, повинні бути більше або
дорівнювати сумі даних по цих показниках, які відображені у
рядках 36, 37, 38, 41, 42 і 44 у відповідних графах звіту. Не включаються у рядки 35, 36, 37 дані по протиерозійних
гідротехнічних і протисельових спорудах, коли їх будівництво
передбачене у складі проекту на іригаційно-меліоративні системи. 18.16. У рядку 44 в показниках по введенню в дію потужностей
вказують площу земель, що рекультивується, а по капітальних
вкладеннях - витрати по рекультивації земель, а також по зняттю,
зберіганню, транспортуванню до місця укладання або тимчасового
зберігання родючого шару землі для використання його в наступні
роки при рекультивації земель та для нанесення на малопродуктивні
угіддя і на придбання спеціальної техніки для даних цілей. 18.17. У рядку 50 наводять капітальні вкладення, що
направляються на заходи, які пов'язані з охороною і раціональним
використанням лісових ресурсів: на будівництво об'єктів
протипожежного призначення (пожежно-хімічних станцій,
протипожежних веж і т.п.), авіаційних баз і на придбання для них
протипожежної техніки та інших машин і матеріально-технічних
засобів; на будівництво біостанцій і біолабораторій по
біологічному і хімічному захисту лісу і придбання для їх оснащення
устаткування, машин та іншої техніки для боротьби з шкідниками і
хворобами лісу; на організацію і благоустрій зелених зон навколо
міст, селищ і курортів і т.п.; на інші заходи, що пов'язані з
раціональним використанням лісових ресурсів (придбання машин і
обладнання для санітарних рубок і рубок догляду і т.п.); на
підняття деревини, яка затонула. 18.18. У рядку 55 відображають капітальні вкладення на: будівництво і обладнання рибоводних підприємств і
виробничо-акліматизаційних баз по отриманню і вирощуванню личинок
і молоді цінних промислових риб і заготівлі кормових організмів; будівництво риборозплідників, нерестово-вирощувальних
водоймищ та інших підприємств по риборозведенню; здійснення рибоводно-меліоративних заходів (обводнення
природних нерестилищ, будівництво міграційних каналів, штучних
нерестилищ та інш.); будівництво механічних, гідравлічних або фізіологічних
рибозахисних устроїв на промислових, комунальних і
сільськогосподарських водозаборах, які здійснюють забір води з
водоймищ, що мають рибогосподарське значення і які являють собою
окремі конструкції або спеціальні споруди (рядок 58); придбання для органів рибоохорони катерів, човнів, двигунів
для човнів, вантажних і спеціальних легкових автомобілів,
мотоциклів, радіостанцій, радіоелектронного обладнання та інших
засобів технічного оснащення, а також будівництво і обладнання
службових споруд і приміщень. 18.19. У рядках 55-58 наводять також дані і по тих рибоводних
підприємствах і рибоводно-меліоративних об'єктах, будівництво яких
здійснюється у порядку компенсації збитку, що наноситься рибним
запасам. Не включають у рядок 55 витрати на одержання і вирощування
личинок і молоді риб, які випускаються у ставкові і озерні
господарства риболовецькими колгоспами і державними підприємствами
для товарного вирощування риби. 18.20. У рядку 58 по рибозахисних пристроях відображають як
окремі пристрої, так і ті, що конструктивно пов'язані з іншими
спорудами (водозаборами, греблями, шлюзами та інш.). Капітальні вкладення показують тільки по тих рибозахисних
пристроях, на які складені окремі кошториси на будівництво. Під рибозахисними устроями на водозаборах (рядок 58)
розуміють механічні, гідравлічні та інші види пристроїв, які
призначені для запобігання попаданню молоді риби у
водогосподарські системи, на зрошувальні угіддя і т.д. Обладнанню рибозахисними пристроями підлягають промислові,
комунальні і сільськогосподарські водозабори, які беруть воду з
водоймищ, що мають рибогосподарське значення. 18.21. У рядках 64 і 65 наводять дані по будівництву
установок, виробництв, цехів для одержання сировини або готової
продукції з відходів виробництва: установок і цілих виробництв по
переробці металургійних шлаків, золи, шлаків теплових
електростанцій, фосфогіпсу, піритних недогарків; установок по
збиранню сухої золи та інш. 18.22. У рядках 66 і 67 відображують дані по будівництву
обласних, районних (для великих міст - загальноміських)
міжгалузевих підприємств по накопиченню, утилізації, знешкодженню
(спаленню) твердих і рідких токсичних промислових, побутових та
інших відходів (крім радіоактивних). Сюди ж включаються витрати на
придбання обладнання і спеціальних машин для збирання і
транспортування промислових і побутових відходів, які входять до
складу вказаних вище об'єктів, з території міст і населених
пунктів. Не включають у звіт і в ці рядки витрати на будівництво
полігонів для звалення і поховання необроблених (незнешкоджених)
токсичних відходів. 18.23. У рядку 69 відображають капітальні вкладення, які
направлені: на будівництво і обладнання будівель і споруд, які призначені
для проведення науково-дослідних робіт у заповідниках і
заказниках, а також адміністративних та інших обслуговуючих
об'єктів (лабораторій, майстерень, кордонів, вольєрів, гаражів,
мостів та інш.), будівництво шляхів і стежок для туристів, огорож; на будівництво у заповідниках, природних (національних)
парках, ботанічних садах, дендрологічних і зоологічних парках і
заказниках споруд з метою збереження і відновлення природних
екосистем; на придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і
засобів зв'язку та на інші заходи, які відносяться до організації
заповідників та інших природоохоронних територій. Не включають у звіт (у рядок 69) дані по готелях,
пансіонатах, кемпінгах, мотелях та інших об'єктах, які призначені
для розміщення та обслуговування туристів. 18.24. У рядку 70 наводять капітальні вкладення на: заходи, які здійснюються з метою підвищення вилучення
корисних копалин з надр, підвищення довилучення основних
компонентів при збагаченні і металургійному переділі в порівнянні
з проектним вилученням або базисним періодом (комплекси для
закладання виробленого простору; установки для вилучення основних
компонентів з відходів минулих років; хвостосховища для
складування відходів виробництва, які містять корисні компоненти;
реконструкція і технічне переозброєння підприємства з метою
підвищення вилучення основних і супутніх компонентів;
дослідно-промислові установки для розробки нових технологічних
схем); заходи, що проводяться з метою комплексного використання
мінеральної сировини (установки для вилучення цінних супутніх
компонентів із уловленого пилу з вскришних і вміщуючих порід;
відвали-сховища для супутньовидобутих корисних копалин, які в
теперішній час не використовуються; об'єкти, цехи одержання
сировини, продукції для інших галузей народного господарства,
наприклад, цехи по одержанню концентратів кольорових металів на
підприємствах металургійної промисловості, виробництва по
отриманню сировини для металургійних галузей на підприємствах
хімічної промисловості, об'єкти по одержанню будівельних
матеріалів із вскришних і вміщуючих порід та інш.; об'єкти по
вилученню сірки, етану, гелію із нафтового і природного газу,
конденсату із природного газу, супутнього газу при добуванні нафти
та інш.). Капітальні вкладення і введення в дію потужностей по спорудах
і установках, які будуються у відповідності з вищевказаними
заходами, включають у звіт у випадку, якщо їх будівництво
здійснюється на діючих підприємствах, на яких раніше проектом не
передбачалось використання всіх корисних компонентів, що входять
до складу даної мінеральної сировини і якщо вони повністю
відповідають встановленим вимогам по охороні водних і земельних
ресурсів та атмосферного повітря. Такі ж споруди, які зводяться на підприємствах, що заново
будуються і передбачені проектом, в звіт включатися не повинні. При будівництві споруди (наприклад, комплексу, що
закладається), призначеної для обслуговування діючих підприємств
та тих, які заново будуються, у звіт включається частина цієї
споруди, що обслуговує тільки діюче підприємство. До споруд і установок для комплексного використання
мінеральних ресурсів відносяться споруди, установки, виробництва,
комплекси і цехи, які створюються на діючих підприємствах і
призначені для: підвищення вилучення корисних копалин з надр і
основних компонентів при збагаченні та металургійному переділі в
порівнянні з проектним вилученням або базисним періодом;
комплексного використання мінеральної сировини і вилучення
супутніх компонентів; складування відходів виробництва, які
містять корисні компоненти; вилучення цінних компонентів з
мінеральних, рудних і термальних вод (як на діючих, так і на
підприємствах, що заново будуються, захист родовищ від пожеж,
повенів і т.д.). 18.25. У рядку 70 введення в дію потужностей відображається
тільки по спорудах і установках для комплексного використання
мінеральних ресурсів, а капітальні вкладення - по всіх об'єктах по
охороні надр і раціональному використанню мінеральних ресурсів. У цьому рядку також відображаються капітальні вкладення на: заходи, які направлені на підвищення використання мінеральних
і термальних вод для бальнеологічних цілей та в інших галузях
народного господарства (регулювання самовиливних свердловин,
установки для вилучення цінних компонентів із мінеральних вод,
об'єкти для використання тепла термальних вод); заходи по забезпеченню захисту родовищ корисних копалин
(торфяних, вугільних, нафтових, газових та інш.) від пожеж і
придбання обладнання для цих цілей. 18.26. У рядку 75 наводять капітальні вкладення на: будівництво розплідників і ферм по розведенню диких тварин
(звірів і птахів) в цілях розселення їх для збагачення мисливських
угідь; будівництво адміністративних і службових будівель, гаражів,
майстерень, кордонів, огорож, гідротехнічних та інших споруд,
пов'язаних із відтворенням диких звірів і птахів; придбання транспортних засобів і засобів зв'язку.
Звітність по підрядних організаціях
19. Форма N 1-кб.

Звіт про введеняя в дію об'єктів соціально-культурного

призначення та виконання підрядних робіт
19.1. Звіти за формами NN 1-кб-місячна, 1-кб-квартальна, 1-кб
(річна) подають: загальнобудівельні і спеціалізовані підрядні будівельні
(ремонтно-будівельні) організації, основною діяльністю яких є
виконання за контрактами підряду з замовниками робіт, які
відносяться у відповідності з Загальним класифікатором галузей
народного господарства (ЗКГНГ) до галузі "Будівництво"; трести
(управління) механізації і домобудівні комбінати, які виконують
безпосередньо своїми силами будівельно-монтажні роботи за
контрактами з забудовниками або іншими підрядними організаціями; пусконалагоджувальні організації, які виконують пуск і
налагодження змонтованого обладнання за рахунок капітальних
вкладень по об'єктах соціальної сфери; бурові організації, які виконують глибоке розвідувальне
буріння та інші роботи, пов'язані з будівництвом розвідувальних
свердловин на нафту і газ, а також будівництво екплуатаційних
свердловин на нафту, газ і термальні води, які споруджуються за
рахунок капітальних вкладень; багатопрофільні підприємства і організації, а також
промислові підприємства, які виконують підрядні роботи за
контрактами з замовниками; спеціалізовані ремонтно-будівельні організації, основною
діяльністю яких є виконання ремонту будівель і споруд виробничого
і невиробничого призначення, ремонту і будівництва житла
(квартир), інших будівель і споруд за замовленнями населення,
пусконалагоджувальних робіт. Поряд з цими роботами організація
може виконувати капітальний і поточний ремонт обладнання.
Організації, які виконують в основному капітальний і поточний
ремонт обладнання, форму N 1-кб не складають. Звіти подають організації всіх форм і видів власності та
організаційно-правових форм господарювання, які знаходяться на
самостійному балансі і мають статус юридичної особи, а також
відособлені підрозділи (з правом відкриття поточних і
розрахункових рахунків) незалежно на якій території знаходиться
трест, фірма, підприємство. Показники діяльності філій, дільниць враховуються в складі
показників діяльності відповідної організації, якщо вони
знаходяться на території іншого регіону, ніж організація. Малі підприємства і кооперативи подають спеціалізовану
статистичну звітність, затверджену Мінстатом України, за формою
N 1-КМП(буд). При складанні звітів організація на бланку записує ту форму
власності, на якій вона заснована. 19.2. Підрядна організація, яка має в своєму складі виробничі
одиниці без права юридичної особи, крім зведеного звіту, складає
звіт по кожній такій одиниці і подає (або за її вказівкою подає
сама виробнича одиниця) у орган державної статистики за місцем
знаходження виробничої одиниці. У той же час підрядна організація складає зведений звіт без
даних виробничих одиниць, які розташовані на території інших
областей, і подає його органу державної статистики за місцем свого
знаходження. Якщо в складі підрядної організації є безпосередньо підлеглі
їй будівельні і монтажні дільниці, то звіт в цілому по цих
дільницях складається цією підрядною організацією; вказані
дільниці звіти за формами N 1-кб не складають. При ліквідації в звітному періоді якогось підрозділу
(включаючи зміни його статуту у разі утворення на його базі
орендного підприємства, кооперативу, малого державного
підприємства та ін.) всі дані, які відносяться до цього підрозділу
за весь період його діяльності, відображаються до кінця року в
звіті будівельної організації. У разі ліквідації або зміни форм власності звітуюча
організація за останній звітний період своєї діяльності також
подає інформацію на бланках ф. N 1-кб. 19.3. Державна статистична звітність по капітальному
будівництву складається за встановлений календарний звітний період
часу. Заново створені організації подають статистичну інформацію
за період з дня реєстрації до кінця звітного періоду. 19.4. Основою для відображення в звітності підрядної
організації вартості виконаних робіт є дані первинного обліку і
відповідні документи про вартість виконаних робіт, підтверджених
замовником (форма N 3 "Довідка про вартість виконаних робіт і
витрат на будівництво"). Всі вартісні показники у договірних цінах визначаються
відповідно до вказівок по складанню довідки за формою N 3 за
звітний період. 19.5. Дані, відображені в графах "за відповідний період
минулого року", повинні бути приведені в структурі організацій на
кінець звітного періоду (року) в цінах відповідних років, крім
базисної кошторисної вартості (рядок 390). 19.6 В адресній частині звіту у рядку "Спеціалізація"
відображається основний вид робіт, який виконує звітуюча
організація власними силами. Підрядна організація, яка виконує різні види будівельних
робіт, по цьому рядку записує "Загальнобудівельна". Якщо підрядна
організація спеціалізується на виконанні певних видів робіт, які
складають не менше 75 відсотків загального обсягу робіт, виконаних
власними силами, то вона відноситься до спеціалізованної і по
цьому рядку записує той вид робіт, на якому вона спеціалізована:
земляні роботи (екскавація, гідромеханізація); бурові і підривні
роботи; роботи нульового циклу, прокладка зовнішніх комунікацій
(водопроводу, каналізації, теплофікації і ін.); прокладка
магістральних нафтогазопродуктопроводів; будівництво автомобільних
шляхів, будівництво залізниць, будівництво міських і
внутрішньозаводських доріг і благоустрій територій, будівництво
мостів та інших штучних споруд на дорогах, включаючи міські;
монтаж великорозмірних елементів будинків і споруд, збірних
будівельних конструкцій і деталей заводського виготовлення;
оздоблювальні роботи; монтаж і зведення спеціальних залізобетонних
споруд (силосні споруди, градирні, труби і т.д.); гідротехнічні
роботи; спеціальні роботи по будівництву метрополітенів, тунелів
та інших підземних споруд; спеціальні роботи по шахтобудівництву
та інших гірничопрохідних роботах, осушенню шахт та інших
підземних роботах; санітарно-технічні роботи; електромонтажні;
роботи по слабкострумових улаштуваннях (зв'язок, радіофікація,
сигналізація і т.д.); теплотехнічні і термоізоляційні роботи;
монтаж технологічного, енергетичного, підіймально-транспортного та
іншого обладнання; монтаж засобів автоматики і
контрольно-вимірювальних приладів; водогосподарське будівництво
(іригаційні і меліоративні роботи); домобудівні комбінати. Цей пункт відноситься тільки до первинних підрядних
виробничих одиниць (організацій) та трестів-майданчиків і не
поширюється на підпріємства, які мають підвідомчі виробничі
одиниці (трест) та прирівнені до них підприємства.
Порядок відображення в звітності обсягів підрядних робіт
19.7. Підрядні організації обсяги підрядних робіт виконують
по генеральних, прямих та субпідрядних контрактах. Роботи, які виконує звітуюча організація за контрактом,
укладеним з забудовником на весь обсяг робіт по будові в цілому,
відносяться до робіт по генеральних контрактах. В окремих випадках на великих будовах може бути укладено
декілька генеральних контрактів. Роботи, які виконуються звітуючою організацією за
контрактами, укладеними безпосередньо з забудовником на
будівництво окремих об'єктів і комплексів робіт, відносяться до
робіт, які виконуються за прямими контрактами. Роботи, які виконуються звітуючою організацією за
контрактами, укладеними з іншою підрядною організацією на
виробництво окремих видів робіт, відносяться до робіт по
субпідрядних контрактах. 19.8. У звітах за формами N 1-кб підрядні організації, крім
будівельно-монтажних робіт, відображають також роботи по
капітальному та поточному ремонту будівель та споруд та інші
підрядні роботи. Капітальний ремонт обладнання (без вартості деталей
заводського виготовлення), який виконується для інших організацій,
включається в звіти за формами N 1-кб тільки в тому випадку, коли
ці роботи передбачені контрактом. 19.9. До інших підрядних робіт відносяться: - роботи по виготовленню нестандартизованого і
котельно-допоміжного обладнання (без вартості вузлів і деталей
заводського виготовлення); - роботи по передмонтажній ревізії обладнання і пов'язаного з
нею відновному ремонту (без вартості вузлів і деталей заводського
виготовлення); - пусконалагоджувальні роботи, (якщо вони виконуються за
рахунок централізованих капітальних вкладень, які виділяються на
будівництво цих об'єктів, але в рядку 312 не відображаються); - роботи для основної діяльності підприємств (гідронамивні,
буропідривні та вскришні роботи, антисептика, термоізоляційні
роботи на суднах); - роботи по виготовленню дослідних випробувальних установок
за рахунок коштів по науковій тематиці; - культуртехнічні роботи на землях, які не потребують
осушення: розчистка земель від лісів і чагарників, пнів та
каміння, вирівнювання площі після розкорчовування, зрізування та
обробки купин, фрезерування, підняття цілини та перелогових
земель, розорювання яких не проводилось 5 і більше років, з
обробкою пластів і прикоткуванням цих земель та інші роботи; - роботи по первинному окультурюванню сільськогосподарських
угідь (включаючи луки та пасовиська): вапнування та фосфоритування
кислих грунтів, гіпсування і меліоративна обробка солонцевих
грунтів, комплекс робіт по заготівлі, транспортуванню і
використанню торфу; внесення в грунт мінеральних і органічних
добрив, включаючи витрати на загортання добрив, які вносяться в
грунт; залуження сінокосів і пасовищ, включаючи витрати на
додаткову підготовку грунту (орання та ін.); розпушення орного
шару і грядування на важких і середніх мінеральних грунтах,
кротування грунтів, вибіркове борознування для відводу зайвої
поверхневої води; вивезення всіх видів органічних добрив для
окультурювання земель, що підлягають меліорації; - роботи по рекультивуванню земель: відродження грунтового
покриву, який був порушений при видобутку корисних копалин,
проведення геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт; - роботи по створенню високопродуктивних луків та пасовищ, по
корінному поліпшенню землі (крім будівельних робіт); - роботи по поточному ремонту міжгосподарських меліоративних
мереж та гідротехнічних споруд, по технічному обслуговуванню
внутрішньогосподарських меліоративних систем і гідротехнічних
споруд, по їх тимчасовій експлуатації і пробному поливу
зрошувальних земель, які виконуються водогосподарськими
будівельними і ремонтно-будівельними організаціями за договорами з
правліннями експлуатації меліоративних систем, колгоспами,
радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами і
організаціями; - роботи по поточному і капітальному ремонту меліоративних
систем і очищенню міжгосподарських зрошувальних і осушувальних
систем; - створення полезахисних лісових смуг і терасування крутих
схилів; - осушення лісових площ державного лісового фонду; - роботи по газифікації квартир, які виконуються за рахунок
коштів населення; - роботи по поточному ремонту і технічному обслуговуванню
об'єктів сільськогосподарського водопостачання; - роботи по укрупненомму складанню і довиготовленню
великогабаритного імпортного обладнання; - роботи по заміні вогнетривкої кладки теплотехнічних
агрегатів, бурінню технічних свердловин і водопониженню, які
виконуються організаціями корпорації "Укрмонтажспецбуд" для
основної діяльності підприємств; - роботи по безрейковому такелажу великогабаритних силових
трансформаторів, автотрансформаторів і реакторів на мережевих
підстанціях Міненерго України, що будуються; - роботи по будівництву експериментальних будівель і
фрагментів, виробництву буропідривних робіт для проведення
випробовувань, монтажу оснащення випробувального обладнання і
пристроїв, відновленню пошкоджених конструкцій, пов'язаних з
організацією великомасштабних експериментів з натурними
випробовуваннями, які здійснюються за договорами з
науково-вишукувальними організаціями за рахунок коштів, які
виділяються на проведення наукових випробовувань; - будівельно(ремонтно)-реставраційні роботи. 19.10. До нестандартизованого обладнання відноситься: - обладнання, передбачене в затверджених проектах і
кошторисах на капітальне будівництво, яке виготовлене по разових
(одиничних) замовленнях об'єднаннями, підприємствами, або
будівельно-монтажними організаціями по замовлених специфікаціях і
кресленнях проектно-конструкторських організацій як неповторні і
використовуються лише в силу особливо технічних рішень в проекті; - станини, рами та інші елементи стрічкових конвеєрів,
технологічні ємкості до 75 куб.м, які не мають галузевої
належності і виготовляються по індивідуальних кресленнях
проектно-конструкторських організацій (до встановлення стандартів
на конструкції цих ємкостей). До нестандартизованого обладнання для капітального
будівництва не відноситься: обладнання, яке включається в діючі
прейскуранти оптових цін; обладнання, на яке затверджені державні,
галузеві стандарти, а також обладнання, яке має відповідну
галузеву належність; окремі вузли і агрегати, які поставляються в
комплекті з машинами, обладнанням, установками і комплектними
технологічними лініями; іменне, унікальне і дослідне обладнання;
обладнання для ремонтно-експлуатаційних потреб та інше обладнання,
яке не відноситься до нестандартизованого. Якщо підрядна організація, яка виготовляє нестандартизоване і
котельно-допоміжне обладнання, не проводить монтажні роботи по
його установці на місці постійної експлуатації, то в цьому випадку
вартість обладнання в звіті за формою N 1-кб не відображається, а
враховується як продукція підсобного (промислового) виробництва
(якщо ці роботи не включені в договір (контракт) підряду). 19.11. Роботи по виготовленню нестандартизованого і
котельно-допоміжного обладнання, яке потребує монтажу (без
вартості вузлів і деталей заводського виготовлення) і виконуються
по прямих і субпідрядних договорах, до здачі замовнику включається
у виконаний обсяг підрядних робіт щомісячно. Роботи по монтажу виготовленого обладнання включаються в
звіти за формами N 1-кб по відповідних рядках в залежності від
джерел фінансування цих робіт. Вартість робіт по монтажу цього
обладнання включається в обсяги підрядних робіт в
загальноприйнятому порядку. 19.12. Вартість будівельно-монтажних робіт, припинених в
зв'язку з консервацією або припиненням будівництва підприємств,
будівель і споруд, а також робіт, які виявились непотрібними в
результаті змінення раніше виданої проектної документації або
знищених і зіпсованих в результаті стихійного лиха,
відшкодовуються замовником підрядчику. Вартість цих робіт
враховується в фактичному виконанні обсягу підрядних робіт.
19.13. Трести (управління) механізації в звітності за формами
N 1-кб показують: 19.13.1. Обсяги підрядних будівельно-монтажних робіт, що
виконуються за договорами субпідряду, які укладені з іншими
підрядними організаціями, а також робіт по влаштуванню та
розбиранню колій під баштові крани. Обсяги цих робіт визначаються
на загальних підставах. 19.13.2. Послуги по наданню підрядним будівельно-монтажним
організаціям в оперативне підпорядкування машин і механізмів з
обслуговуючим персоналом, заробітну плату якому виплачує трест
(управління) механізації, та наданню без обслуговуючого персоналу
засобів малої механізації і машин, закріплення за якими
обслуговуючого персоналу згідно з "Збірником кошторисних норм і
розцінок з експлуатації будівельних машин і механізмів, що
застосовуються на території України" (КНіРУ-93), не
передбачається, якщо всі роботи по технічному обслуговуванню і
ремонту цих засобів та машин виконує трест (управління)
механізації. Вказані у п.19.13.2. роботи показуються як такі, що виконані
власними силами тресту (управління) механізації, і відносяться до
робіт, які виконуються за договорами субпідряду. 19.13.3. Будівельно-монтажні організації, яким трести
(управління) механізації передають машини і механізми на умовах,
що передбачені п.19.13.2., відповідно до вартості сплачених тресту
(управлінню) механізації послуг зменшують обсяг робіт, що
виконується власними силами, і показують їх як роботи, які
виконуються залученими організаціями. 19.13.4. Підставою для обчислення обсягу виконаних робіт, які
зазначені у п.19.13.2., є оформлені в установленому порядку
довідки про вартість цих робіт, що складені виходячи з їх фізичних
обсягів чи фактично відпрацьованого машинами часу, і враховують
витрати на перебазування машин у випадках, коли ці витрати
вартістю машино-години не передбачені. Змінні та декадні рапорти про роботу будівельних машин не є
основою для відображення в звіті виконаного обсягу робіт. 19.13.5. При виконанні за договорами субпідряду (п.19.13.1.)
повного комплексу земляних робіт трести (управління) механізації
здійснюють весь комплекс робіт, включаючи транспортування грунту,
і включають в загальний обсяг будівельно-монтажних робіт незалежно
від належності транспортних засобів, які перевозять грунт.
19.14. Не включаються у вартість підрядних робіт (в тому
числі і у вартість робіт по капітальному ремонту): - вартість проектно-вишукувальних робіт, вартість
комплектації будов обладнанням та ін. (що виконуються по контракту
підрядною організацією, але не відносяться відповідно до ЗКГНГ до
галузі "Будівництво"); - вартість тимчасових будівель і споруд, будівництво яких
здійснюється за рахунок накладних витрат; - вартість робіт по монтажу і демонтажу будівельних машин і
механізмів, якщо вони передбачені вартістю машино-години. Роботи
по улаштуванню і розбиранню колії під баштові крани включаються у
вартість підрядних робіт; - витрати, пов'язані із здачею об'єкта в експлуатацію; - вартість робіт по усуненню браку і переробок неякісно
виконаних будівельно-монтажних та інших робіт; - вартість обладнання, що монтується і ремонтується, а також
вартість придбаних або виготовлених на будові деталей для
укомплектування обладнання; - продукція і послуги підсобних виробництв і обслуговуючих
господарств, які використовуються будівельно-монтажними
організаціями або реалізуються на сторону; - вартість завезених або заготовлених на будівельному
майданчику деталей, блоків, конструкцій і будівельних матеріалів,
ще не укладених в діло; - авансові перерахування від замовників; - кошти, одержані від замовників на розвиток виробничої бази
підрядних організацій, а також створення об'єктів соціальної
інфрастуктури; - суми податку на добавлену вартість та інших податків, які у
відповідності з чинним законодавством не враховуються в
собівартість робіт; 19.15. Трести (управління) механізації, крім перерахованих в
пункті 19.14. робіт і витрат, також не включають в звітність за
формами N 1-кб: - послуги по наданню будівельно-монтажним організаціям машин,
механізмів і механізованого інструменту, пересувних майстерень та
іншого устаткування без обслуговуючого персоналу (на умовах
оренди), для яких нормами КНіРУ-93 передбачено закріплення
обслуговуючого персоналу, незалежно від того, ким і в якому обсязі
здійснюється їх технічне обслуговування і ремонт, та машин,
механізмів, устаткування і приладів, за якими згідно з КНіРУ-93
обслуговуючий персонал не закріплюється, якщо хоча б частина робіт
по їх технічному обслуговуванню та ремонту виконується орендатором
або за його рахунок сторонніми виконавцями; - роботи, які виконуються машинами і механізмами для
підприємств (організацій), що знаходяться на промисловому балансі
(або балансі інших видів діяльності, крім будівельної) по
замовленню цих підприємств (організацій); - суми, що одержуються за простій машин і механізмів. 19.16. Обсяги робіт включаються в статистичну звітність
генпідрядних і субпідрядних організацій за договірними цінами.
Розділ 1

Будівництво об'єктів соціально-культурного

призначення та автошляхів
19.17. В цьому розділі відображають дані по об'єктах
соціально-культурного призначення (включаючи об'єкти власного
будівництва), які виконуються по генеральних і прямих контрактах,
незалежно від джерел фінансування їх будівництва. Підрядні організації, які виконують лише окремі види робіт по
прямих контрактах або спеціалізовані роботи по контрактах
субпідряду цей розділ не складають. В графах 1 і 5 відображається введення в дію та вартість
робіт, передбачених до введення, і виконання на рік за сумою
укладених контрактів підряду. В графах 5 і 6 відображається
вартість робіт по договірних цінах, діючих в звітному році,
виконаних як на пускових об'єктах поточного року, так і на
об'єктах, що будуть введені в наступні роки, крім об'єктів, що
будуються за рахунок централізованих державних капітальних
вкладень, тобто введення в дію яких передбачено в поточному році. 19.18. В графі 2 дані про введення в дію об'єктів
відображають в розмірах, фактично прийнятих в експлуатацію у
встановленому порядку. 19.19. В графі 4 із графи 2 виділяються дані про введення в
дію об'єктів соціальної сфери, побудованих в сільській місцевості,
тобто в таких населених пунктах, які в законодавчому порядку не
віднесені до поселень міського типу: селах, хуторах і в інших
сільських населених пунктах, незалежно від відомчої
підпорядкованості забудовника. В цій графі відображають також дані про введення в
експлуатацію об'єктів, побудованих на території станцій залізниць
і портів, які знаходяться в сільській місцевості. По вільних рядках цього розділу відображають дані про
введення в експлуатацію об'єктів, перелік яких приведений в
Додатку N 2 цієї Інструкції. 19.20. У вільних рядках форми N 1-кб(квартальна) по вказівці
органу державної статистики можуть бути приведені дані і по інших
об'єктах соціально-культурного призначення. З метою забезпечення повноти і правильності подання даних, а
також можливості їх механізованої обробки найменування показників,
номери рядків (коди потужностей) і одиниці виміру записуються по
вільних рядках в суворій відповідності з приведеними в переліку;
інша редакція найменувань проти приведених в переліку не
допускається. Дані відображаються в звітах з тією періодичністю,
яка показана в переліку. 19.21. В цьому розділі відображають також дані про введення в
дію всіх автомобільних шляхів загального користування незалежно
від того, яка організація (підприємство) є замовником по їх
будівництву (автомобільні шляхи державного, обласного значення,
автомобільні шляхи, які з'єднують центральні садиби
сільськогосподарських підприємств (організацій) з районними
центрами, внутрішньогосподарські дороги з твердим покриттям та
ін.)
Розділ 2

Вартість підрядних робіт
19.22. В цьому розділі відображають дані про вартість
виконаних підрядних робіт (включаючи власне будівництво звітуючої
організації) по укладених генеральних, прямих і субпідрядних
контрактах за рахунок всіх джерел фінансування. До складу договірної ціни входить: а) базисна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт,
обчислена в нормах і цінах 1993 року за підсумком зведеного
кошторисного розрахунку (гр.4, 5), з урахуванням коштів на
непередбачені роботи і витрати, які підлягають виконанню
генеральним підрядчиком за контрактом; б) частина інших робіт та витрат, які входять до базисної
кошторисної вартості будівництва та відносяться до діяльності
підрядчика (витрати, що пов'язані з застосуванням вахтового
методу, доставкою робітників до місця роботи і назад, надбавки за
пересувний та роз'їздний характер роботи, виплати одноразової
винагороди за вислугу років та інші), обчислені в цінах, що
склалися за станом на 1 січня року, в якому намічається
будівництво; в) резерв коштів на непередбачені роботи і витрати,
обчислений у зведеному кошторисному розрахунку (гр.7) в
установлених розмірах і порядку від базисної кошторисної вартості
будівельно-монтажних та інших робіт в частині, яка відноситься до
діяльності підрядчика; г) базисна кошторисна вартість пусконалагоджувальних робіт,
які відносяться до діяльності підрядчика; д) витрати, доплати, знижки, викликані дією ринкових
відносин. 19.23. У рядку 310 відображають вартість підрядних робіт, в
яку включається вартість: - будівельно-монтажних робіт, які виконуються за рахунок
централізованих капітальних вкладень і коштів державних
підприємств і організацій; - будівельно-монтажних робіт, які виконуються за рахунок
власних коштів орендних, колективних, кооперативних і громадських
організацій і підприємств, колгоспів, індивідуальних забудовників
по житловому будівництву; - робіт по капітальному і поточному ремонту та інших
підрядних робіт (перелік цих робіт наведений в пункті 19.9.); - робіт, виконаних по субпідрядних контрактах. 19.24. У рядку 311 із рядка 310 виділяється вартість робіт,
виконаних і оплачених замовниками у звітному періоді. Кошти,
одержані від замовника за роботи, виконані в минулому році, по
цьому рядку не відображаються. 19.25. У рядку 312 відображають вартість робіт, виконаних
організацією по генеральних та прямих контрактах підряду за
рахунок державних централізованих капітальних вкладень. 19.26. У рядку 320 відображають вартість робіт по
капітальному ремонту будівель і споруд, виконаних для організацій
всіх форм власності, а також по замовленнях населення за рахунок
їх коштів. Вартість матеріалів, реалізованих населенню
(замовникам) і вартість ремонтних і будівельних робіт, виконаних
силами замовника з використанням цих матеріалів, не включається в
звіти за формою N 1-кб ремонтно-будівельних організацій. Поруч з цими роботами спеціалізовані ремонтно-будівельні
організації виконують капітальний і поточний ремонт обладнання. Підрядні роботи по капітальному ремонту виконуються, як
правило, по прямих контрактах, тому у рядку 320 відображається
капітальний ремонт, виконаний тільки по прямих контрактах. У випадку, коли виконання капітального ремонту передбачене по
контрактах субпідряду, то такі роботи у рядку 320 не відображають,
а включають в рядок 322 як субпідрядні роботи (у рядку 320 ці
роботи включать генпідрядчики). 19.27. У рядку 324 відображаються інші підрядні роботи,
перелік яких наведений в пункті 19.9. 19.28. У рядку 326 відображаються підрядними і
ремонтно-будівельними організаціями роботи, пов'язані з
реставрацією будівель і споруд, що мають архітектурну цінність. 19.29. У рядку 322 відображають вартість будівельно-монтажних
робіт, виконаних звітуючою оргнізацією по контрактах субпідряду,
які укладаються з генпідрядчиками на об'єктах, що здійснюються за
рахунок капітальних вкладень державних підприємств і організацій,
а також підприємств і організацій колективної і змішаної форм
власності. Ці роботи субпідрядчик виконує, як правило, власними
силами. В окремих випадках генпідрядчик має право укладати контракт
субпідряду на виконання робіт по комплексному монтажу всього
технологічного обладнання і супутніх йому спеціальних будівельних
робіт з однією субпідрядною організацією, яка здійснює монтаж
основного технологічного обладнання (в подальшому - основний
субпідрядчик). Основний субпідрядчик має право залучати по
контрактах субпідряду інші субпідрядні організації для виконання
окремих видів робіт. В цих випадках основний субпідрядчик у рядку 322 відображає
всю вартість робіт, включаючи роботи, виконані для нього
залученими субпідрядчиками. 19.30. У рядку 339 виділяється із рядка 310 вартість робіт,
виконаних на об'єктах виробничого призначення по генеральних і
прямих контрактах, незалежно від того, по якій галузі у замовника
(забудовника) намічається будівництво цих об'єктів. Роботи по капітальному ремонту та інші підрядні роботи по
цьому рядку не відображають. 19.31. У рядку 340 виділяється із рядка 310 вартість робіт,
виконаних по генеральних і прямих контрактах на об'єктах
виробничого і невиробничого призначення, введення в дію яких
передбачено по контракту на поточний рік. По об'єкту, на якому контрактом передбачено часткове
введення, вартість робіт відображають тільки по частині, яка
вводиться, а не по об'єкту в цілому. В рядок 340 не включається вартість робіт, виконаних на
об'єктах, які підлягають введенню в дію в наступних роках, але
фактично введених в дію в поточному році (тобто достроково). Роботи по капітальному ремонту та інших підрядних робіт по
цьому рядку не відображають. 19.32. У рядку 343 відображають дані про підрядні роботи,
виконані власними силами (включаючи власне будівництво звітуючої
організації) по генеральних, прямих і субпідрядних договорах за
рахунок всіх джерел фінансування. По цьому рядку відображають
вартість підрядних робіт, в яку враховується вартість
будівельно-монтажних робіт, робіт по капітальному ремонту, а також
інших підрядних робіт, наведених в пункті 19.9. 19.33. Вартість підрядних робіт, виконаних всіма залученими
організаціями (рядок 344), повністю розподіляється в
рядках 345-352 по підпорядкованості цих організацій. Таке
розподілення дозволяє шляхом виключення внутрішнього обороту
правильно визначити вартість підрядних робіт, виконаних трестом,
об'єднанням, міністерством (відомством) в цілому. У рядку 346 підрядні організації відображають вартість
підрядних робіт, виконаних для них організаціями інших трестів,
організацій свого об'єднання (асоціацій, концернів та інших
об'єднань). У рядку 347 підрядні організації відображають вартість робіт,
виконаних іншими трестами, об'єднаннями, організаціями свого
міністерства, відомства, корпорації. У рядку 350 генпідрядна організація відображає вартість
робіт, виконаних для неї будівельними підприємствами своєї держави
(малими будівельними підприємствами, кооперативами та іншими
організаціями), якщо між ними укладений контракт субпідряду. У рядку 351 відображається вартість робіт, виконаних для
звітуючої організації підприємствами інших держав (будівельні
інофірми, з якими укладені контракти субпідряду). 19.34. Організація, яка має в своєму складі підвідомчі
виробничі одиниці, котрі не є юридичними особами, визначають в
своєму звіті вартість робіт у рядках 310, 322 і 344 таким чином: - по звітах всіх підпорядкованих підприємству виробничих
одиницях, а також звіту самої організції по роботах, виконаних
дільницями, не виділеними на окремий баланс, підсумовують дані по
кожному рядку розділу 2 звітів; - повторний рахунок вартості робіт сформований у рядках 310,
322 і 344 в результаті підсумку звітів, виключають шляхом
віднімання із одержаного підсумку по кожному із цих рядків
підсумку, одержаного у рядку 345. В зведеному звіті організації, у рядку 345 проставляють нулі. Аналогічно визначають обсяги робіт в зведених звітах
об'єднання, міністерства та інші шляхом підсумку даних по
підвідомчих організаціях і послідовного віднімання із рядків 310,
322 і 344 відповідно даних рядків 346 і 347 і т.д. 19.35. У рядку 358 відображається вся вартість по будівництву
об'єктів для замовників (забудовників), підвідомчих
Мінсільгосппроду України, Держхарчопрому України, корпорації
"Украгропромбуд", асоціації "Агрошляхбуд", Мінлісгоспу України,
Держводгоспу України, Мінрибгоспу України, колгоспам та
міжгосподарським організаціям, Управлінню професійної освіти
Міносвіти України (будівництво сільських професійних
навчально-виховних закладів), Центральній спілці споживчих
товариств, Академії аграрних наук, Раді Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям (галузь "сільське господарство"),
Секретаріату Верховної Ради України (галузь "сільське
господарство"), об'єктів сільської електрифікації, які
здійснюються організаціями Міненерго України. В рядок 358 не
включаються роботи по капітальному ремонту та інші підрядні
роботи. У рядку 359 із рядка 358 виділяється тільки вартість робіт,
виконаних на об'єктах виробничого призначення. 19.36. У рядку 360 відображається вартість робіт по
будівництву виробничих об'єктів за рахунок державних
централізованих капітальних вкладень. 19.37. У рядку 390 відображається обсяг підрядних робіт,
виконаних власними силами по базисній кошторисній вартості
будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, підрядних робіт, в
тому числі пусконалагоджувальних та інших, у кошторисних цінах
1993 року. У цей рядок не включається частина інших робіт і витрат, які
входять у базисну кошторисну вартість будівництва (по зведеному
кошторисному розрахунку - гр.7) і відносяться до діяльності
підрядчика. 19.38. У рядку 391 відображається обсяг підрядних робіт по
поточному ремонту. Цей рядок складають всі будівельні і
спеціалізовані ремонтно-будівельні організації. 19.39. У рядку 100 відображається середньоспискова
чисельність працівників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах
та в підсобних виробництвах (будівельно-виробничий персонал), яка
розраховується згідно з Інструкцією по статистиці чисельності
працівників, зайнятих у народному господарстві України,
затвердженої наказом Мінстату України N 171 ( z0287-95 ) від
07.07.95 р., пункт 4.4. і зареєстрованої в Мінюсті України
07.08.95 N 287/823. До будівельно-виробничого персоналу відноситься: персонал,
зайнятий на будівельно-монтажних роботах і в підсобних
виробництвах, персонал, зайнятий в обслуговуючих та інших
господарствах, який безпосередньо бере участь в будівельному
виробництві (включаючи господарства, які виділені на окремий
баланс), працівники транспортних організацій, працівники управлінь
виробничо-технічної комплектації, контори, бази, склади
матеріально-технічного постачання, працівники групи проектування
організації робіт і проектних бюро, працівники будівельних
лабораторій. 19.40. У рядку 101 відображається фонд оплати праці згідно з
Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом
Мінстату України від 11.12.95 N 323 ( z0465-95 ) і зареєстрованої
в Мінюсті України 21.12.95 N 465/1001. Витрати на оплату праці складаються із фонду основної
заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат.
До фонду основної заробітної плати включаються:

19.40.1. Заробітна плата, нарахована за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов'язки) за відрядними розцінками,
тарифними ставками (окладами) робітників та посадовими окладами,
незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на
підприємстві.

19.40.2. Суми процентних або комісійних нарахувань в
залежності від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації
продукції (робіт, послуг) у випадках, коли вони є основною
заробітною платою.

19.40.3. Суми авторського гонорару працівникам мистецтва,
редакцій газет та журналів, телеграфного агентства, видавництв,
радіо, телебачення та інших підприємств і (або) оплата їх праці,
що здійснюються за ставками (розцінками) авторської
(постановочної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві.
До фонду додаткової заробітної плати входять:

19.40.4. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових
окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством:

- кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо
відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність;

- за класність водіям автомобілів, робітникам локомотивних
бригад, трактористам-машиністам, робітникам провідних професій та
іншим категоріям працівників тих галузей народного господарства, в
яких введено такі надбавки та доплати за звання майстра і класи
кваліфікації;

- бригадирам з числа робітників, не звільненим від основної
роботи, за керівництво бригадами;

- персональні надбавки; - керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення в
праці або за виконання особливо важливих завдань на строк їх
виконання; - за знання іноземної мови; - за суміщення професій (посад), розширення зон
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; - доплати до середнього заробітку у випадках, передбачених
законодавством; - за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах;
за роботу в багатозмінному та непреривному режимі виробництва
(включаючи доплати за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за
графіком), у нічний час; - працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за
нормативний час пересування їх у шахті (руднику) від ствола до
місця роботи і назад; - інші надбавки і доплати, передбачені законодавством. 19.40.5. Премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим
службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію
конкретних видів матеріальних ресурсів, в тому числі за: - виконання і перевиконання виробничих завдань; - виконання акордних завдань у встановлений строк; - підвищення продуктивності праці, виробітку; - поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності
бригади, дільниці, цеху; - економію сировини, матеріалів, інструментів та інших
матеріальних цінностей; - зменшення простоїв устаткування та за інші якісні показники
в роботі підприємств, а також премії, нараховані робітникам із
преміального фонду майстра тощо; 19.40.6. Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років,
стаж роботи (надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному
підприємстві), передбачені чинним законодавством. 19.40.7. Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті
підприємств, за виконання робіт згідно з договорами
цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови,
що розрахунки з працівниками за виконану роботу провадяться
безпосередньо цим підприємством. Розмір коштів, спрямованих на
оплату праці цих працівників, визначається, виходячи з кошторису
на виконання робіт (послуг) за договором, і платіжних документів. Оплата працівникам, які не перебувають у штаті підприємства,
за виконання разових робіт (ремонт інвентаря, побілка і
фарбування, робіт з експертизи тощо). Зазначені суми у статистичній звітності з праці
відображаються в фонді оплати праці працівників позаспискового
складу і не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати
штатних працівників спискового складу підприємства. 19.40.8. Оплата за працю у вихідні та святкові (неробочі)
дні, в понадурочний час за розцінками, встановленими законодавчими
актами. 19.40.9. Заробітна плата до кінцевого розрахунку по
закінченню року (або іншого періоду), обумовлена системами оплати
праці на сільськогосподарських підприємствах. 19.40.10. Суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок
тимчасової втрати працездатності до фактичного заробітку у
випадках, коли працівник продовжує працювати на підприємстві. 19.40.11. Виплати різниці в окладах працівникам,
працевлаштованим із інших підприємств зі збереженням протягом
деякого часу (відповідно до законодавства) розміру посадового
окладу за попереднім місцем роботи, а також при тимчасовому
заміщенні. 19.40.12. Процентні, або комісійні винагороди, виплачені
додатково до тарифної ставки (окладу). 19.40.13. Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм
у зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при
вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку
робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством. 19.40.14. Суми, нараховані за виконану роботу особам,
залученим для роботи на підприємстві згідно із спеціальними
договорами з державними організаціями (на надання робочоі сили),
які видані безпосередньо цим особам. 19.40.15. Оплата праці кваліфікованих робітників, керівників,
спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної
роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників, для керівництва виробничою практикою студентів, для
навчання учнів загальноосвітніх шкіл. 19.40.16. Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і
учнів середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних
закладів, які працюють на підприємствах у складі студентських
загонів. 19.40.17. Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і
учнів середніх спеціальних і професійно-технічних закладів, що
проходять виробничу практику на підприємстві, а також оплата праці
учнів загальноосвітніх шкіл у період професійної орієнтації, які
залучені на тимчасову роботу до посильної праці на період канікул. 19.40.18. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної
плати працівників у межах, передбачених чинним законодавством. 19.40.19. Оплата за час вимушеного прогулу або виконання
нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених чинним
законодавством. 19.40.20. Вартість безкоштовно наданих працівникам окремих
галузей народного господарства (відповідно до законодавства)
комунальних послуг, продуктів харчування; витрати на оплату житла,
безкоштовно наданого працівникам підприємств відповідно до
законодавства (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовно
житла, комунальних послуг та інше). 19.40.21. Витрати, пов'язані з наданням безкоштовного проїзду
працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового,
автомобільного транспорту та міського електротранспорту. 19.40.22. Вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи
формений одяг, обмундирування), що залишаються в особистому
постійному користуванні, або сума пільг у зв'язку з продажем їх за
зниженими цінами (крім витрат, зазначених у пункті 4.11 розділу IV
Інструкції зі статистики заробітної плати). 19.40.23. Оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно
до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку. 19.40.24. Оплата спеціальної перерви в роботі у випадках,
передбачених законодавством, оплата пільгового часу підліткам. 19.40.25. Оплата робочого часу працівників, які залучаються
до виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці
обов'язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства. 19.40.26. Заробітна плата, яка зберігається відповідно до
законодавства за місцем основної роботи за працівниками,
залученими на сільськогосподарські та інші роботи, згідно з
відповідними рішеннями уряду. 19.40.27. Суми заробітної плати за основним місцем роботи
робітникам, керівникам і спеціалістам підприємств за час їхнього
навчання з відривом від виробництва в системі підвищення
кваліфікації і перепідготовки кадрів. 19.40.28. Оплата навчальних відпусток, наданих працівникам,
які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних
навчальних закладах, аспірантурах, а також навчаються без відриву
від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах. 19.40.29. Суми, виплачені особам, які проходять навчання
(підготовку) для роботи на щойно введених в дію підприємствах за
рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва. 19.40.30. Оплата працівникам-донорам днів обстеження,
здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня
здавання крові. римітка. Фонд додаткової оплати за невідпрацьований час включає

суми, визначені п.п. 19.40.23 - 19.40.30.
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать: 19.40.31. Оплата простоїв не з вини працівника. 19.40.32. Суми, що виплачуються працівникам, які перебувають
у відпустці з ініціативи адміністрації з частковим збереженням
заробітної плати. 19.40.33. Суми, що виплачуються працівникам, які брали участь
у страйках. римітка. Фонд оплати за невідпрацьований час включає суми,

визначені п.п. 19.40.31-19.40.33. 19.40.34. Надбавки і доплати, не передбачені законодавством,
і понад розміри, встановлені чинним законодавством. 19.40.35. Винагороди за підсумками роботи за рік. 19.40.36. Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років,
стаж роботи (надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному
підприємстві), не передбачені законодавством, і понад розміри,
встановлені чинним законодавством. 19.40.37. Винагороди за відкриття, винаходи і
раціоналізаторські пропозиції. 19.40.38. Премії за сприяння винахідництву та раціоналізації,
за створення, освоєння та впровадження нової техніки, за введення
в дію в строк і достроково виробничих потужностей і об'єктів
будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт та інші; премії, що виплачуються у встановленому порядку за
спеціальними системами преміювання, в тому числі за: - створення, організацію виробництва та виготовлення нових
товарів народного споживання; - збирання та здачу окремих видів відходів виробництва для
вторинного їх використання (за збирання та здавання відпрацьованих
і пошкоджених абразивних інструментів, відходів твердих сплавів та
інше); - за своєчасне здавання, повернення і повторне використання
дерев'яної, скляної і картонної тари; за збирання, сортування,
зберігання і здавання вторинної сировини; - за скорочення часу перебування вагонів під навантаженням і
розвантаженням, їх ущільнене навантаження, підвищення рівня
маршрутизації перевезення вантажів на залізниці; - інші премії, виплачені відповідно до спеціальних рішень
уряду. 19.40.39. Одноразові заохочення (наприклад, окремих
працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань,
заохочень до ювілейних та пам'ятних дат як у грошовій, так і
натуральній формі). 19.40.40. Виплати підвищеної (диференційної) оплати праці
працівникам, які працюють на територіях радіоактивного
забруднення, оплати додаткової відпустки, виплата різниці між
заробітками при переведенні на нижчеоплачувану роботу, видатки по
збереженню середньої заробітної плати при звільненні у зв'язку з
відселенням, виплата компенсації за час вимушеного простою, що
проводяться відповідно до Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ). 19.40.41. Матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні та інші
виплати). 19.40.42. Сума наданих підприємством трудових і соціальних
пільг працівникам: - оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу
(понад передбачених законодавством) відпусток, в тому числі
жінкам, які виховують дітей; - одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію; - доплати і надбавки до державних пенсій працюючим
пенсіонерам; - оплата за навчання в учбових закладах дітей працівників
підприємства; - вартість путівок на лікування і відпочинок або суми
компенсацій, видані замість путівок; екскурсїі і мандрівки; - здешевлення вартості харчування працівників як готівкою,
так і за безготівковими розрахунками в їдальнях, буфетах,
профілакторіях; - витрати на погашення позик, виданих працівникам підприємств
для поліпшення житлових умов, включаючи кошти для погашення
первинних внесків для вступу в житловий кооператив та на
індивідуальне будівництво, придбання садових будинків і
обзаведення домашнім господарством; - витрати на благоустрій садівничих товариств (будівництво
доріг, енерго- і водопостачання, осушення та інші витрати
загального характеру), будівництво гаражів; - інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата
квартири та найманого житла, крім гуртожитків, продовольчих та
непродовольчих товарів, включаючи товари, одержані за бартером,
продуктових замовлень, проїзних квитків, абонементів у групи
здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, виплати
різниці в цінах на паливо або суми компенсації працівникам
вартості виданого палива у випадках, не передбачених чинним
законодавством, та інші); - суми прибутку, спрямовані на придбання акцій (для
працівників трудового колективу); - кошти, спрямовані на викуп майна підприємства членами
трудового колективу за рахунок коштів підприємства (або коштів,
взятих у позику в установах банків, з початку її погашення) з
моменту їх персоніфікації; - витрати у розмірі страхових внесків підприємств (крім
випадків, зазначених в пункті 4.19 Інструкції зі статистики
заробітної плати ( z0465-95 )), пов'язаних з добровільним
страхуванням працівників (від нещасних випадків, безробіття тощо),
якщо договір страхування передбачає виплату обумовленої суми
застрахованій фізичній особі незалежно від виникнення страхового
випадку по закінченні терміну страхового договору. При цьому
вказані суми включаються до фонду оплати праці в тому місяці, у
якому провадяться перерахунки страховій компанії.
Розділ 3

Вартість підрядних робіт, виконаних по основних

міністерствах (відомствах) - замовниках (за

рахунок усіх джерел фінансування по генеральних

та прямих договорах)
19.41. В розділі 3 форми N 1-кб(квартальна) відображаються
дані про вартість підрядних робіт за договірними цінами, виконаних
по генеральних та прямих договорах, на об'єктах виробничого і
невиробничого призначення за рахунок усіх джерел фінансування,
включаючи капітальний ремонт та інші підрядні роботи, з розподілом
по вільних рядках по міністерствах (відомствах)-замовниках.
Розділ 4

Виконання ремонту
Цей розділ складають спеціалізовані ремонтно-будівельні
організації, де відображається обсяг робіт тільки по комплексному
капітальному ремонту житла, об'єктів соцкультпобуту, виробничого
призначення та автошляхів, прийнятих у встановленому порядку. В графі 1 відображається вартість виконаного ремонту в
звітному періоді.
20. Форма N 1-кб(Чорнобиль)-місячна.

Звіт про будівництво об'єктів житлово-цивільного

призначення та виконання підрядних робіт по

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Звіт за формою N 1-кб(Чорнобиль)-місячна складають
будівельні, ремонтно-будівельні та інші підприємства і організації
усіх форм власності і відомчої підпорядкованості, які виконують
роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС. При складанні звіту слід керуватися цією Інструкцією,
пунктом 19, розділами 1 та 2. Вартість підрядних робіт відображається за договірними
цінами. У рядку 390 відображається (із рядка 312) базисна кошторисна
вартість будівельно-монтажних робіт. В цей рядок не включаються
витрати, пов'язані з дією ринкових відносин, а також вартість
інших робіт і витрат (гр.7 зведеного кошторисного розрахунку), які
входять у базисну кошторисну вартість будівництва і відносяться до
діяльності підрядчика: витрати, пов'язані із придбанням
матеріалів, зростанням заробітної плати, відрахуванням на державне
соціальне страхування, до фонду зайнятості, медичне страхування,
понад враховані в індексах на будівельно-монтажні роботи, витрати,
що пов'язані із застосуванням вахтового методу, акордної оплати
праці, наданням додаткових відпусток за безперервний стаж роботи,
доставкою працівників до місця роботи і назад, надбавки за
пересувний характер робіт, виплати одноразової допомоги за вислугу
років та інші. Підприємства і організації, які здійснюють роботи на
території інших областей, крім зведеного звіту, подають окремо
звіт по роботах, що здійснюються на території
Житомирської, Київскої і Чернігівської областей.
21. Форма N 1-ціни(буд).

Звіт про ціни придбання матеріалів у будівництві
21.1. Звіт за формою N 1-ціни(буд)-місячна складають підрядні
будівельні та монтажні організації незалежно від форми власності
та підпорядкування за вказівкою органів державної статистики. 21.2. Адресна частина бланка заповнюється у такому порядку: сітка кодів заповнюється органом державної статистики; реквізит "Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціація"
- вказується повне найменування відомства, якому підпорядкована
організація, що звітує; реквізит "Організація" - вказується повне найменування
підприємства, що звітує (згідно з установчими документами); реквізит "Адреса" - вказується його повна поштова адреса; реквізит "Форма власності" - вказується форма власності
згідно із статистичним класифікатором форм власності (УКФВ); 21.3. Звіт за формою N 1-ціни(буд) складається: перший розділ
форми за місяць, другий - за квартал, але зсунутий на місяць
назад, у першому кварталі - за грудень попереднього року і січень,
лютий поточного року, у другому - за березень, квітень, травень, у
третьому кварталі - за червень, липень, серпень, у четвертому
кварталі - за вересень, жовтень, листопад. 21.4. Звіт подається на адресу та у строки, вказані в
адресній частині.
Заповнення розділу 1 "Ціни на матеріальні ресурси"
21.5. У розділі відмічаються дані про оплачені у звітному
місяці матеріали, вироби, конструкції без податку на добавлену
вартість. Вартісні показники у розділі наводяться у мільйонах
карбованців. 21.6. Для кожної групи матеріалів у відповідності з
номенклатурою матеріалів, виробів, конструкцій у розділі 1 форми
N 1-ціни(буд) відводиться окремий рядок. 21.7. У графі А показується найменування матеріалу, що
відноситься до даної групи. 21.8. У графі 1 відображається кількість придбаних матеріалів
в цілих, згідно з одиницею виміру, наведеною в графі Б. 21.9. У графі 2 показують вартість придбання матеріалів без
урахування націнок постачальників та транспортних витрат. 21.10. У графі 3 вказують суму заготівельно-складських
витрат, націнок постачально-збутових організацій та вартості тари
і реквізиту, яка не ввійшла у вартість придбання. 21.11. У графі 4 показують вартість транспортування вантажів,
враховуючи усі витрати (крім тих, що увійшли до оптової ціни) на
перевезення залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту
(як власним, так і залученим), подавання та прибирання вагонів на
станції відвантажування та призначення,
навантажувально-розвантажувальні роботи, різні види доплат та
подорожчань по транспорту, включаючи витрати на тару і реквізит. Вартість транспортування показують по кожному найменуванню
матеріалу або окремим рядком по кількох найменуваннях в залежності
від способу оформлення накладних та рахунків. Якщо до рахунка на транспортні витрати включено витрати на
доставлення різнорідних матеріалів (що відносяться до різних
груп), то ці витрати розподіляють між групами пропорційно їх масі. 21.12. Дані графи 5 дорівнюють сумі показників граф 2, 3, 4.
Наведені у розділі дані повинні вміщувати відомості про всі
витрати на закупівлю матеріалів та їх доставлення з урахуванням
транспортних схем, що склалися. 21.13. У останній графі форми відображається середня ціна для
групи матеріалів на одиницю виміру. Середня ціна визначається
відношенням графи 5 до графи 1. 21.14. У графах 2, 3, 4, 5 підраховують підсумки.
Заповнення розділу 2 "Витрати на виробництво"
21.15. Заповнення розділу проводиться на підставі даних
первинного бухгалтерського обліку та звітності, первинних
документів тощо. 21.16. По рядках за кодами 2.01.00.00-2.02.02.00 наводяться
показники без врахування податку на добавлену вартість. В рядок "Вартість підрядних робіт, виконаних власними силами"
входять будівельно-монтажні роботи (ремонтно-будівельні роботи),
інші підрядні роботи, а також витрати, пов'язані з діяльністю
підрядчика, доплати та витрати, пов'язані з дією ринкових
відносин, які компенсуються замовником. 21.17. По рядку за кодом 2.02.01.00 "Витрати на виконання
робіт" наводяться дані про витрати на виробництво продукції,
товарів, послуг відповідно до Типового положення з планування,
обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого
1996 р. N 186 ( 186-96-п ). Рядок "Витрати на виконання робіт" відображає прямі та
накладні витрати на всі види будівельних робіт, включаючи витрати,
що відшкодовуються у порядку компенсації. 21.18. По кодах 2.02.01.01-2.02.01.05 наводиться
розшифрування витрат на виконання робіт по елементах витрат. Сума
даних рядків за кодами 2.02.01.01-2.02.01.05 повинна дорівнювати
даним рядка з кодом 2.02.01.00. 21.19. По коду 2.02.01.01 "Матеріальні витрати" показують
вартість матеріальних ресурсів з урахуванням процентів за
придбання у кредит, наданий постачальником цих ресурсів. 21.20. По коду 2.02.01.04 "Відрахування на соціальні потреби"
подають суму відрахувань на державне соціальне страхування,
відрахувань на обов'язкове медичне страхування, фінансування
соціального захисту, відрахувань у фонд зайнятості, внески до
Пенсійного фонду та на фінансування заходів по реалізації Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ). 21.21. Дані кодів 2.01.00.00-2.02.02.00 відповідають
показникам, які наводяться у звіті за Ф. N 5-с, розділ 1, графа 2,
код 2.03.00.00-форми 2 рядок 015 бухгалтерського звіту.
22. Форма N 2-с(буд).

Звіт про собівартість будівельно-монтажних робіт
22.1. Звіт за формою N 2-с(буд) складають будівельні
підприємства (організації) - юридичні особи, незалежно від форми
власності і відомчої підпорядкованості; - підрядні будівельні і монтажні організації, які виділені на
самостійний (окремий) баланс, основною діяльністю яких являється
виконання будівельних і монтажних робіт, що передбачені за
контрактами; - домобудівні комбінати, які виконують безпосередньо своїми
силами будівельні і монтажні роботи; - бурові організації; - трести (управління) механізації, мехколони, що виконують
механізованим способом земляні та інші будівельні і монтажні
роботи; - пусконалагоджувальні організації; - підрядні ремонтно-будівельні організації. Спеціалізовані ремонтно-будівельні організації, домобудівні
комбінати, зайняті виключно виготовленням будівельних конструкцій
і деталей, а також пусконалагоджувальні організації, не виділені
на самостійний баланс, звіти за формою N 2-с(буд) не складають. В звіт за формою N 2-с(буд) включаються роботи, які
виконуються власними силами звітуючої організації. Вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, показана у
рядку 101 звіту форми N 2-с(буд), повинна відповідати даним рядків
343 і 390 графа 2 звіту форми N 1-кб. 22.2. В звіт за формою N 2-с(буд) (також, як і в звіт за
формою N 1-кб) не включаються: - роботи по виготовленню нестандартизованого
котельно-допоміжного обладнання (без установки його на місці
постійної експлуатації), якщо ці роботи не передбачені в
укладеному контракті. В такому випадку вони враховуються як
послуги допоміжних виробництв; - роботи, виконані трестами (управліннями) механізації та
іншими організаціями, що експлуатують будівельну техніку поза
межами будівельного майданчика на складах, кар'єрах, підприємствах
будівельної індустрії (наприклад, для підсобних виробництв і
обслуговуючих господарств підрядних організацій на складах, а
також роботу будівельних машин і механізмів в кар'єрах та інших
промислових, транспортних та інших підприємствах та підсобних
виробництвах). Фінансові підсумки по цих роботах в фактичну собівартість
виконаних робіт не включаються, а відносяться безпосередньо на
рахунок прибутку чи збитку звітуючої організації. Витрати на монтаж і демонтаж будівельних машин і механізмів,
якщо вони передбачені вартістю машино-години або нормами накладних
витрат, а також на роботи, які виконуються за рахунок накладних
витрат, обліковуються тільки в фактичній собівартості (у вартість
виконаних робіт ці витрати окремо не включаються, тому що вони вже
враховані в кошторисній вартості, або в прямих, або в накладних
витратах). Якщо організація виконує ці роботи як послуги на
сторону, то витрати по них в фактичну собівартість виконаних робіт
не включаються: фінансові результати по цих роботах відображаються
в загальному балансовому прибутку.
Розділ 1

Вартість і собівартість робіт
22.3. В цьому розділі відображається вартість робіт за
базисними і договірними цінами та фактична собівартість по видах
будівництва. У рядку 101 відображається вартість і собівартість усіх
виконаних робіт у звітному періоді. Із загального підсумку виділяються: - у рядку 102 - будівельно-монтажні роботи, до яких
відносяться роботи по спорудженню, розширенню, реконструкції,
технічному переозброєнню, підтримка потужностей діючого
підприємства, постійних і тимчасових (титульних) будівель і
споруд, включаючи роботи по монтажу залізобетонних, металевих,
дерев'яних та інших будівельних конструкцій; роботи по
санітарно-технічних улаштуваннях, освітлювальних проводках та
інших роботах, які передбачені будівельними нормами і правилами;
роботи по складанню, монтажу і установці технологічного,
енергетичного, підіймально-транспортного та іншого обладнання
(включаючи нестандартизоване); улаштування проводок до обладнання;
монтаж і встановлення технологічних металоконструкцій та інші
роботи, передбачені цінниками на монтаж устаткування; - у рядках 103, 104, 105, 106 відображаються
будівельно-монтажні роботи по новому будівництву, розширенню,
реконструкції і технічному переозброєнню у відповідності з
затвердженою проектно-кошторисною документацією; - у рядку 107 - роботи по підтримці потужностей діючого
підприємства. Такі роботи виконуються в основному в добуваючих
галузях і виробництвах, де в процесі їх виробничої діяльності
постійно поновлюється фронт робіт (паливних галузях промисловості,
гірничих підприємств чорної і кольорової металургії, хімічної та
лісової промисловості і промисловості будівельних матеріалів); - у рядку 108 - роботи по капітальному ремонту будівель і
споруд, а також обладнання, яке встановлено на діючих
підприємствах, якщо ці роботи передбачені за контрактами; - у рядку 109 - всі інші роботи, які не входять до складу
будівельно-монтажних робіт і робіт по капітальному ремонту. Склад
цих робіт перелічений в пункті 19.9 цієї Інструкції. 22.4. В графі 1 відображається базисна кошторисна вартість
будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, пусконалагоджувальних,
а також інших підрядних робіт фактично виконаних в звітному
періоді; в графі 2 - вартість цих робіт за договірними цінами. 22.5. В графі 3 відображається фактична собівартість
виконаних робіт, включаючи усі компенсації, які входять до складу
договірної ціни. До компенсацій відносяться: - виплати за районними коефіцієнтами, коефіцієнтами за роботу
в безводних місцевостях, у високогірних районах та за іншими
встановленими законодавством коефіцієнтами, що враховують
особливості будівництва; - доплати, пов'язані із застосуванням відрядно-преміальної
системи оплати праці; - надбавки за пересувний та роз'їздний характер робіт; - надбавки за вислугу років; - додаткові витрати на доставку робітників до місця робіт та
інші пільги, що встановлені рішеннями Уряду України як такі, що
компенсуються замовниками, так і відшкодовані за рахунок бюджету; - витрати, відшкодовані за рахунок коштів бюджету за
спеціальним дозволом. Суми вказаних пільг та привілеїв розподіляються за видами
робіт у відповідності з призначенням цих витрат. В фактичну собівартість виконаних робіт не включаються
результати від реалізації на сторону продукції і послуг підсобних
виробництв і обслуговуючих господарств та інші результати, які
відносяться безпосередньо на рахунок прибутку і збитків.
Розділ 2

Вартість та собівартість будівельно-монтажних

робіт по статтях витрат
22.6. В цьому розділі відображається вартість і собівартість
будівельно-монтажних робіт (не включаються роботи по капітальному
ремонту та інші підрядні роботи, включаючи пусконалагоджувальні) з
розподілом по статтях витрат. 22.7. До складу прямих витрат включаються: - вартість усіх матеріалів, використаних на виробництво
робіт; - основна заробітна плата робітників, зайнятих безпосередньо
виконанням будівельно-монтажних робіт, робіт по монтажу
обладнання; - витрати по експлуатації машин і механізмів. 22.8. У рядку 203 відображається вартість усіх матеріалів,
будівельних конструкцій і деталей, використаних безпосередньо на
виробництво робіт, а також пального, електроенергії, пари і води,
використаних при виробництві цих робіт (прогрів бетону,
електрозварювання елементів збірного залізобетону та інші).
Витрати на матеріали, конструкції і деталі показуються по їх
вартості франко-приоб'єктний склад, яка складається із: а) вартості матеріалів, конструкцій і деталей (по діючих
відпускних цінах промисловості з націнками
постачальницько-збутових організацій, або по планово-розрахункових
та договірних цінах - при отриманні матеріалів, конструкцій і
деталей від контори постачання чи управління
виробничо-технологічної комплектації, чи по фактичній
собівартості, якщо продукція одержується від своїх підсобних і
допоміжних виробництв, не виділених на окремий баланс; б) витрат по доставці матеріалів до приоб'єктного складу
(включаючи витрати на навантажно-розвантажувальні роботи); в) заготівельно-складські витрати, включаючи утримання
заготівельного апарату і складських приміщень будівельної
організації, втрати і псування матеріалів у дорозі і в місцях
зберігання в межах встановлених норм природних втрат і витрати на
охорону матеріалів. Вартість продукції та послуг підсобних і допоміжних
виробництв, у тому числі УВТК, і обслуговуючих господарств,
виділених на окремий баланс по підрядній діяльності, включається в
собівартість будівельно-монтажних робіт по планово-розрахункових
без нарахування планових нагромаджень. Результати діяльності цих підсобних і допоміжних виробництв і
обслуговуючих господарств (без урахування результатів від
реалізації на сторону продукції та послуг цими виробництвами і
господарствами) у зведеному звіті будівельної організації
включаються у ті статті та елементи витрат, по яких відображена
вартість їх продукції або послуг, якими користуються будівельні
організації при виконанні будівельно-монтажних робіт. У рядку 203 не відображається вартість матеріалів,
будівельних конструкцій, деталей, пального, електроенергії, пари і
води, які у відповідності з виконаними роботами відносяться на
інші статті витрат. Наприклад, вартість пального, електроенергії і мастил,
використаних при експлуатації будівельних машин, відносяться до
витрат по експлуатації будівельних машин; вартість матеріалів,
витрачених на будівництво тимчасових (нетитульних) споруд,
пристроїв і устроїв, відноситься на виробництво некапітальних
робіт (з подальшим списанням зносу цих пристроїв і устроїв на
накладні витрати); вартість матеріалів, витрачених на виготовлення
продукції в підсобних виробництвах, відноситься на собівартість
продукції цих виробництв. 22.9. У рядку 204 відображається основна заробітна плата
робітників, включаючи робітників неспискового складу, зайнятих на
будівельних і монтажних роботах, які виконує організація;
заробітна плата робітників по доставці будівельних матеріалів від
приоб'єктного складу до місця їх використання, якщо ця доставка
виконується вручну, а також заробітна плата робітників та
інженерно-технічних працівників (наладчиків), що виконують роботи
по пуску, налагоджуванню та інструментальній перевірці обладнання
при виконанні пусконалагоджувальних робіт. У рядку 204 не відображається заробітна плата робітників, які
обслуговують будівельні машини і механізми; зайнятих в підсобних
виробництвах, обслуговуючих та інших господарствах; зайнятих на
роботах, які виконуються за рахунок накладних витрат (будівництво
нетитульних будівель, споруд, пристроїв, благоустрій будівельних
майданчиків, випробування конструкцій, роботи, пов'язані зі здачею
об'єктів в експлуатацію та ін.); а також заробітна плата
робітників, зайнятих навантаженням, розвантаженням і доставкою
матеріалів до приоб'єктного складу, включаючи їх розвантаження з
транспортних засобів на приоб'єктному складі, яка відображається у
рядку 204. По цій статті також не відображаються, а відносяться до
додаткової заробітної плати і показуються по статті "Накладні
витрати" такі виплати: заробітна плата робітників за час простоїв
у зв'язку з атмосферними умовами, доплата бригадирам за
керівництво бригадою, виплата робітникам за виконання державних
обов'язків, оплата за час відпустки, компенсація за невикористану
відпустку, вихідна допомога; витрати в зв'язку з наданням
робітникам послуг безкоштовно або на пільгових умовах у
відповідності з постановою Уряду України; оплата пільгових годин
підлітків. Основна заробітна плата складається із заробітної плати, що
нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) по підрядних
розцінках та тарифних ставках, посадових окладах (пункти 5.1-5.2
Типового положення з планування, обліку і калькулювання
собівартості будівельно-монтажних робіт, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 09.02.96 р. N 186 ( 186-96-п )). 22.10. У рядку 205 показують витрати по експлуатації
будівельних машин і механізмів, які включають: - основну заробітну плату робітників, зайнятих управлінням і
обслуговуванням будівельних машин і механізмів (механіків,
машиністів, мотористів та інших професій по управлінню і
обслуговуванню машин і механізмів); - витрати на електроенергію, пальне, мастильні та інші
допоміжні (експлуатаційні) матеріали; - амортизаційні відрахування; - орендна плата за користування машинами і механізмами; - витрати на технічні, сезонні обслуговування, поточний та
капітальний ремонт машин і механізмів, включаючи непрямі
(накладні) витрати на ці роботи; - витрати на перебазування будівельних машин і механізмів; - витрати на утримання і ремонт рейкових і безрейкових колій; - витрати на перевезення матеріалів і будівельних конструкцій
в межах будови, включаючи заробітну плату по навантаженню і
розвантаженню, а також витрати по вивозу і ввозу грунту; - інші витрати, пов'язані з експлуатацією будівельних машин і
механізмів. Витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які
використовувалися на роботах, що не входять до складу
будівельно-монтажних робіт, а також витрати на експлуатацію машин
і механізмів, які здані в оренду, в собівартість
будівельно-монтажних робіт не включаються і відносяться на
собівартість цих робіт і послуг. 22.11. Трести (управління) механізації, що виконують роботи
для загальнобудівельних та інших підрядних організацій на умовах
субпідрядних договорів, здійснюють розподіл кошторисної і
фактичної собівартості по статтях витрат в порядку, установленому
для всіх будівельних організацій, причому, особливу увагу повинно
бути звернуто на те, щоб витрати, перераховані вище, не
розподілялися по інших статтях витрат, а були б відображені по
статті "Витрати по експлуатації машин і механізмів". При виконанні трестом (управлінням) механізації робіт, що
пов'язані з вантажно-розвантажувальними операціями по доставці
матеріалів до приоб'єктного складу або розвантаженням їх з
транспортних засобів на приоб'єктному складі, витрати по цих
роботах відображають по статті "Матеріали", так як ці витрати
входять до складу статті "Матеріали" (франко-приоб'єктний склад),
а по роботах, пов'язаних з вивезенням сміття з території
будівництва, - по статті "Накладні витрати". В цих статтях відображаються всі витрати, враховані у
вартості машино-змін. Результати від робіт, виконаних трестами (управліннями)
механізації в порядку послуг для підприємств, (організацій), що
знаходяться на промисловому балансі (або балансі інших видів
діяльності, крім будівельної) в звіті за формою N 2-с(буд) не
відображаються, а включаються в загальний балансовий прибуток
звітуючої організації. У зведених звітах підприємства (підрядного тресту) фактична
собівартість виконаних робіт визначається з урахуванням
результатів діяльності управління механізації, які входять до
складу підприємства (тресту), від послуг, пов'язаних з виконанням
будівельно-монтажних робіт для інших організацій
підприємства (тресту), що виділені на окремий або самостійний
баланс. У зведеному звіті підприємства (тресту) вартість послуг
буде відображена по статті "Витрати по експлуатації машин і
механізмів". По цій статті будівельні і монтажні організації
відображають витрати по експлуатації машин, що належать звітуючій
організації і машин, отриманих від трестів (управлінь) механізації
в оренду без обслуговуючого персоналу. 22.12. У рядку 206 відображаються накладні витрати, до яких
відносяться: - адміністративно-господарські витрати; - витрати на обслуговування робітників будівництва; - витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках; - інші накладні витрати. Накладні витрати підсобних і допоміжних виробництв та
обслуговуючих господарств враховуються окремо від накладних витрат
основного виробництва і відносяться на собівартість продукції та
послуг цих виробництв і господарств. Накладні витрати по видах
продукції, що випускається, та наданих послуг, розподіляються
пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників. 22.13. До адміністративно-господарських витрат відносяться
всі витрати на утримання адміністративно-господарського апарату
організації (включаючи лінійний персонал, зайнятий у будівництві),
відрахування на соціальне страхування із заробітної плати
працівників адміністративно-господарського апарату, а також
відрахування на утримання апарату вищестоящої організації
(підприємства, тресту). Адміністративно-господарські витрати підсобних виробництв і
обслуговуючих господарств в накладні витрати будівельних і
монтажних робіт не включаються, а відносяться на собівартість
продукції і послуг цих виробництв або на витрати по утриманню
обслуговуючих господарств. Витрати по утриманню апарату підприємства (тресту) повністю
відносяться до адміністративно-господарських витрат по
будівельно-монтажних роботах. Суми нарахованих премій за звітний період
адміністративно-господарському персоналу (включаючи лінійний), що
виплачуються як за рахунок собівартості, так і за рахунок
надпланових нагромаджень, відносяться до
адміністративно-господарських витрат і включаються в фактичну
собівартість. В фактичні накладні витрати включаються також не враховані в
нормах накладних витрат, але які відносяться на накладні витрати,
інші невиробничі витрати, витрати, відшкодовані в порядку
компенсації, понад норм накладних витрат (винагороди за вислугу
років, перевезення робітників на відстань більше 3 км при
відсутності комунального транспорту та ін.). Витрати на проектування виробництва робіт (утримання
проектно-кошторисних груп при трестах для виконання проектних
робіт і груп проектування організацій виробництва робіт), а також
відрахування на утримання нормативно-дослідних станцій
підприємств (трестів) у склад адміністративно-господарських витрат
не включаються, а відносяться на статті накладних витрат в розділі
витрат на організацію робіт на будівельних майданчиках. 22.14. У рядку 207 відображаються планові нагромадження в
розмірі 30 відсотків від загальної суми кошторисних прямих і
накладних витрат. В графі 3 відображаються всі фактичні витрати на виробництво
будівельних і монтажних робіт. Фінансові результати підсобних (промислових) підприємств та
ін., які виділені на самостійний промисловий баланс іншого виду
діяльності, в звіті за формою N 2-с(буд) не відображаються. В графі 4 (із графи 3 ) - заробітна плата, що входить до
складу договірної ціни без відшкодувань на соціальне страхування
робітників звітуючої організації, зайнятих на будівельно-монтажних
роботах, в тому числі, зайнятих в своїх підсобних і допоміжних
виробництвах і в обслуговуючих господарствах, не виділених на
самостійний (окремий) баланс, у частині послуг, що надаються при
виконанні будівельно-монтажних робіт, управлінням і
обслуговуванням будівельних машин і механізмів, а також
адміністративно-господарських робітників, робітників відомчої
охорони та ін..
23. Форма N 12-будівництво.
Звіт про наявність та використання основних будівельних

машин, які налічуються на балансі звітуючої організації
23.1. Звіт за формою N 12-будівництво складають юридичні
особи, незалежно від форми власності, відомчої підлеглості -
підрядні будівельні, монтажні, будівельно-монтажні, спеціалізовані
ремонтно-будівельні, пусконалагоджувальні, бурові, трести
(управління) механізації та інші підрядні організації. Малі
будівельні підприємства та кооперативи звіт не складають. 23.2. У звітності повинні бути показані всі будівельні
машини, передбачені переліком, наведеним у звіті та враховані на
балансі звітуючої організації, підприємства, включаючи будівельні
машини, здані в оренду; машини, які використовуються в її
структурних підрозділах, діяльність яких відноситься до інших
галузей народного господарства (промисловість, торгівля,
транспорт та інші). В звіті наводять як справні, діючі машини, так
і не діючі (у ремонті та очікуванні ремонту, резерві, які
знаходяться у розібраному стані та таке інше).
Розділ 1

Наявність будівельних машин
23.3. У графі 1 показують кількість машин, які налічуються на
балансі звітуючої організації на кінець року, а у графі 2 - їх
загальну (сумарну) потужність (місткість, продуктивність,
вантажопідйомність та таке інше). Потужність машин показують на
основі даних, наведених у паспорті відповідної машини. Загальна (сумарна) потужність машини відображається в звіті в
одиницях виміру, вказаних у графі Б. 23.4. У графі 3 із загальної кількості машин, відображеної у
графі 1, виділяють машини, в яких на кінець звітного року вийшов
нормативний строк амортизації. Нормативний строк амортизації будівельних машин (у роках)
визначається на основі Єдиних норм амортизаційних відрахувань на
повне відновлення основних фондів народного господарства,
затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня
1990 року N 1072 шляхом поділу повної норми амортизаційних
відрахувань (100%) на річну норму амортизаційних відрахувань
відповідних машин. Наприклад, бульдозери на базі тракторів від 76
до 108 к.с. (код рядка форми N 12-будівництво - 121), для якого
річна норма амортизаційних відрахувань затверджена в розмірі
14,3%, складає 7 років (100:14,3=6,99). За початок рахування строку амортизації машини приймається
дата введення її в експлуатацію першим власником після одержання
від заводу-виготовлювача. Якщо в період експлуатації мала місце тимчасова її
консервація, оформлена в установленому порядку, то строк
амортизації машини продовжується на відповідний час. Відомість про дату введення в експлуатацію машини беруть із
інвентарної картки (інвентарної книжки) або паспорта машини. Наприклад, за даними інвентарної картки дизельний
одноковшовий екскаватор на гусеничному ходу з ковшем ємкістю
1,0 куб.м був введений в експлуатацію після одержання із
заводу-виготовлювача з 1 лютого 1980 р. Нормативний строк
амортизації екскаваторів цього типу складає 9 років. Отже, цей
екскаватор на час складання звіту (за 1995 р.) повинен бути
відображеним у графі 3 по рядку 103, так як встановлений строк
амортизації закінчився. 23.5. У графі 4 показують число списаних у звітному році
зношених і непридатних до подальшого використання будівельних
машин, списання яких оформлено в установленому порядку. 23.6. У графі 5 відображається потрібна кількість машин на
наступний рік, тобто додатково потрібна кількість машин на заміну
списаних у звітному році, зношених і непридатних до подальшого
використання будівельних машин, а також додаткова потреба тих
видів машин, які необхідні у виробничих цілях (без обліку
наявності машин по графі 1). 23.7. У рядку 101 відображаються дані про екскаватори
одноковшові, включаючи екскаватори-планерувальники, трактори з
начіпним екскаваторним устаткуванням. 23.8. У рядку 112 відображаються дані про крани гусеничні,
включаючи екскаватори-крани. При цьому крани, змонтовані на
тракторі, а також портові, щогловострілові по цьому рядку не
показують. 23.9. У рядку 126 відображаються крани на шасі автомобільного
типу з окремим двигуном ходу, а також спеціальні короткобазові
крани. 23.10. Загальна (сумарна) потужність бульдозерів на тракторах
по рядку 119 показується в кінських силах, а в рядках 120-123 - у
тоннах. Нижче наводиться таблиця визначення класу тяги тракторів: ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Базовий тип |Призначення базової |Коротка характеристи-| |трактора |моделі для застосу- |ка базової моделі | | |вання в будівництві |————————————————————-| | | |номі- |потуж-|наступ-| | | |нальне|ність |не під-| | | |тягове|двигу-|вищення| | | |поси- |на, |потуж- | | | |лення,| к.с. |ності | | | | т | |двигуна| | | | | | к.с. | |———————————————————+—————————————————————+——————+——————+———————| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Гусеничний трактор Для виконання дорож-
загального призна- ньо-будівельних і ме-
чення класу 6 т ліоративних робіт 6 108 -
Гусеничний трактор Так само
загального призна- до
чення класу 10 т 10 140 160
Гусеничний промис- Для виконання важких
ловий трактор за- землерийних, дорожньо-
гального призначен- будівельних і меліо-
ня класу 15 т ративних робіт 15 180 -
Гусеничний промис- Для виконання най-
ловий трактор за- більш важких земле-
гального призначен- рийних дорожно-бу-
ня класу 25 т дівельних і меліора- 25 300 -

тивних робіт
Сімейство уніфіко-
ваних і типизованих
гусеничних промис-
лових тракторів:
а) трактор загаль- Для важких землерий-
ного призначення них робіт в гірничо-
класу 25 т рудній галузі, на бу-

дівництві гідротех-

нічних споруд та ін- до

ших робіт 25 330 380
б) трактор загаль- Для найбільш важких
ного призначення землерийних робіт на
класу 35 т будівництві гідротех-

нічних та інших вели-

ких споруд 35 500 -
Цією таблицею користуються у тому разі, коли в інвентарних
картках чи паспортах машин відсутні з будь-яких причин дані про
клас тяги. 23.11. У рядку 142 показують вантажні та вантажопасажирські
підіймачі. У рядку 143 приводять дані про наявність
вантажопасажирських підіймачів, які забезпечують піднімання людей
і вантажу на поверхи будуючих споруд. Підіймачі, призначені для
підіймання тільки вантажу, в цей рядок не включаються. 23.12. У рядку 144 відображають дані про кількість
автогідропідіймачів з гідравлічним і механічним приводом,
призначених для монтажних і оздоблювальних робіт. Підіймачі і
вишки несамохідні (причепні, приставні) в цей рядок не
включаються. 23.13. У рядку 145 показують дані про бетононасоси і
автобетононасоси. При цьому в графі 2 відображаються дані про
середню технічну (паспортну) продуктивність парку цих машин. Наприклад, продуктивність БН-80-20 по паспорту складає
5-65 куб.м/годину і регулюється в залежності від дальності і
висоти подавання. У графі 2 у рядку 145 при наявності трьох таких
бетононасосів повинна показуватися загальна (сумарна) середня
продуктивність:

5 + 65

105 куб.м/год.= ------- х 3 2
23.14. У рядку 147 відображають дані по автонавантажувачах,
включаючи вилочні, ковшові. 23.15. У рядку 148 відображають навантажувачі одноковшові,
включаючи гусеничні, колісні. 23.16. У числі тракторів (рядок 152) не повинні враховуватися
трактори, котрі мають начіпне обладнання (екскаваторне,
бульдозерне та інше), а також, які використовуються в комплекті із
скреперами та іншими машинами. 23.17. У рядку 153 показують всі самохідні бурові і
бурильно-кранові машини на базі тракторів, автомобілів,
екскаваторів, кранів на спецшасі, які призначені для буріння
свердловин під опори, свайні підвалини та інші. 23.18. У рядку 154 показують всі самохідні і пересувні копри
і копрові установки як на гусеничному і пневматичному ходу (на
базі екскаваторів, тракторів, автомобілей), так і на рельсовому
ходу. 23.19. У рядку 157 показують катки самохідні, а по рядку 158
виділяють дані про катки вібраційної дії. До самохідних
віброкатків відносяться катки типу ДУ-47Б, ДУ-52 та інші, які
мають вібраційний робочий орган. 23.20. У рядку 161 показують тільки комплектні інвентарні і
пересувні бетоно- і розчинозмішувальні установки. Бетоно- і
розчинозмішувальники, які не входять до комплекту
бетонозмішувальних установок і бетонорозчинних змішувальних
установок, по цьому рядку не показують. 23.21. У рядку 167 показують штукатурні станції (типу
СО-114), які мають повний набір обладнання для виробництва
штукатурних робіт. По цьому рядку показують тільки станції,
обладнання яких змонтоване в фургоні. 23.22. У рядку 169 відображають електричні ручні машини:
свердлувальні, шліфувальні, гайковерти, шуруповерти, молотки,
молотки фугальні, перфоратори, трамбівки, пилки, рубанки,
довбальники, ножиці, пругорізи, борознороби, штукатурно-затирочні
машини всіх видів, вібратори та інші. Із рядка 169 виділяють у рядку 170 штукатурно-затирочні
машини типу СО-86А, СО-112А та інші. 23.23. У рядку 172 враховують обладнання, яке призначене для
підігріву і транспортування мастик на покрівлю, змонтоване на
автомобільних шасі, а також на шасі тракторних і автомобільних
причепів. У рядку 179 із рядків 101, 110, 115, 117, 119, 148, 171 і 178
виділяють дані про кількість машин з автоматичним управлінням
робочим органом. До таких машин відносяться автогрейдери типу
ДЗ-1223, скрепери типу ДЗ-77-1, ДЗ-172-5 та інші машини, обладнані
автоматичною системою регулювання і контролю робочим органом типу
"Профіль-10", "Копир-Стабілоплан" та іншими системами. 23.24. У рядку 180 відображають пневматичні ручні машини:
сверлувальні, шліфувальні, різьбозамотувальні, різьбонарізні,
ножиці, пробивачі, машини ручні, розвальцьовочні. 23.25. У рядку 181 показують поршневі монтажні пістолети, які
призначені для забивання дюбелей у бетоні, залізобетонні, сталеві,
цегляні, шлакобетонні, керамзитобетонні та інші будівельні основи. 23.26. У рядку 182 відображають дані по
будівельно-оздоблювальних машинах: паркетно-стругальних,
паркетно-шліфувальних, машинах для опоряджування кам'яних,
мозаїчних, мармурових поверхностей, фарботертки жорнові привідні,
мішалки для фарбуючих сумішей, насоси-емульсатори, вібросита,
фарбопульти ручні, фарбонагнітальні бачки, пістолети-розпилювачі,
електрофарбопульти, двоваликові мішалки, фарбувальні агрегати,
механічні розчиномети. 23.27. У рядку 183 враховують пересувні майстерні на базі
автомобілей та причепів, оснащені комплектами устаткування,
інструменту, оснастки, діагностичними приладами для виконання
технологічного обслуговування і ремонту будівельних машин на
місцях використання. 23.28. У рядку 185 враховують маслотопливозаправники на шасі
автомобілей і причепах, обладнані спеціальними цистернами
місткістю від 1400 л і вище для доставки рідкого палива і
мастильних матеріалів до місця зберігання і заправлення
будівельних машин, працюючих на об'єктах. 23.29. У рядку 187 показують дані про кількість гідромолотів,
тобто начіпному устаткуванні будівельно-дорожніх машин
(екскаваторів) з гідравлічним приводом, який призначається для
руйнування мерзлих грунтів і твердих порід (у тому числі старих
конструкцій фундаменту). 23.30. У рядку 188 показують установки для налагодження
буронабивних свай, до яких відносяться всі типи бурових установок
(включаючи змінне начіпне обладнання), призначених для буріння
отвору у грунті діаметром 600 мм і більше на глибину понад
6 метрів. 23.31. По рядку 190 відображають загальну (сумарну)
потужність двигунів внутрішнього згорання і електромоторів,
установлених на всіх будівельних машинах і механізмах, які
налічуються на балансі звітуючих організацій на кінець року. При підрахуванні обліковують двигуни всіх машин і механізмів,
а також механізованого інструменту, вартість яких враховують в
основних фондах по статтях "Робочі машини і обладнання" та
"Інструмент і виробничий інвентар", незалежно від стану: чи
знаходились в роботі, в ремонті, на консервації, чи в розібраному
виді і т.інші. Будівельні машини і механізми, які використовуються в
підсобних виробництвах і обслуговуючих господарствах, а також всі
види транспорту (автосамоскиди, залізничний) по рядку 190 не
відображаються. Якщо на будівельних машинах (наприклад, на екскаваторі)
установлені двигуни, як такі, що виробляють, так і такі, що
споживають енергію, то по рядку 190 повинна бути врахована
потужність тільки тих двигунів, що споживають енергію
(електромоторів). Потужність двигунів, яка вимірюється в кінських силах,
повинна бути переведена в кіловати, для цього дану потужність
треба помножити на 0,736 (1 кс = 0,736 кВт).
Розділ 2

Використання будівельних машин за часом
23.32. В графі 1 показують кількість календарних машино-днів,
протягом яких машини знаходились на балансі звітуючої організації. Нові машини, які надійшли у звітному році в розпорядження
звітуючої організації, враховуються з дня їх надходження
(прибуття). При передачі машин із однієї організації в іншу час
знаходження враховується з дня оформлення документів на передачу. По списаних машинах в звіт включаються тільки машино-дні
фактичного перебування їх в розпорядженні звітуючої організації до
оформлення документів на списання. При обчисленні машино-днів перебування в організації
враховуються всі машини, які знаходяться на ії балансі, незалежно
від місця їх знаходження (в роботі, на базі, на складі, в
ремонтних майстернях, в перебазуванні і таке інше) і від їх
технічного стану (справні чи несправні). Нижче приводиться приклад підрахунку числа машино-днів
знаходження екскаваторів в звітуючій організації за рік. В організації з 1 січня по 30 червня було 5 екскаваторів;
1 липня одержано ще 2 екскаватори; 15 серпня 1 екскаватор був
переданий іншій організації, 6 екскаваторів, що залишилися,
знаходились в розпорядженні звітуючої організації до кінця року.
Кількість машино-днів перебування екскаваторів в розпорядженні
звітуючої організації за рік складає: з 1 січня по 30 червня - 905 машино-днів (5 екскаваторів х
х 181 календарних днів); з 1 липня по 14 серпня - 315 машино-днів (7 екскаваторів х 45
календарних днів); з 15 серпня по 31 грудня - 834 машино-дня (6 екскаваторів х
х 139 календарних днів). Загальна кількість машино-днів знаходження всіх екскаваторів
в розпорядженні звітуючої організації за рік складає: 905+315+834=2054 машино-дня. Цю кількість показують в графі 1
по відповідному рядку. Аналогічно визначається кількість машино-днів інших машин,
які знаходяться в розпорядженні звітуючої організації за звітний
рік. 23.33. В графі 2 показується число машино-днів, фактично
відпрацьованих з початку року всіма машинами, які налічуються на
балансі звітуючої організації. Відпрацьованим машино-днем вважається день фактичної роботи
машини, незалежно від числа годин роботи її за добу, тобто робота
машини у 3 зміни, або менше однієї зміни вважається за один
машино-день. Дні перебазування машин з одного об'єкта на інший за
межі будівельного майданчика у відправцьовані машино-дні не
включаються. 23.34. В графі 3 показується час, протягом якого машини
знаходились в технічному обслуговуванні всіх видів, крім
щоденного, в ремонті (поточному, капітальному - як плановому, так
і неплановому) і очікування технічного обслуговування і ремонту,
незалежно від того, де ї ким виконувались ремонт і технічне
обслуговування (на місцях експлуатації, у майстернях, на заводах). Час транспортування машини в ремонт та із ремонту, а також на
технічне обслуговування враховується в складі часу находження
машини в ремонті, технічному обслуговуванні та їх очікуванні. Тривалість знаходження машин у ремонті і очікування ремонту
визначається по календарному часу на підставі даних обліку,
показаних в формулярі машини і "Журналі обліку простоїв
будівельних машин", зразок форми якого приведений у Додатку N 4 до
цієї Інструкції. 23.35. Сума машино-днів, показаних в графах 2 і 3, буде менша
загальної кількості машино-днів перебування в господарстві
(графа 1) у тому випадку, коли крім простою машин у ремонті і
очікуванні ремонту будуть мати місце простої з інших причин. 23.36. В графі 4 звіту показується кількість машино-годин,
фактично відпрацьованих за звітний рік, усіма машинами, які
налічуються на балансі звітуючої організації. В цій графі показується також кількість машино-годин,
відпрацьованих за час перебування в звітуючій організації тими
машинами, які до кінця звітного періоду були передані іншим
організаціям або списані по зносу. Робочий час машин включає: тривалість виконання операцій
технологічного процесу виробництва робіт, пересування своїм ходом
по фронту робіт в межах одного будівельного об'єкта або з одного
об'єкта на другий, технологічних перерв в роботі машин, підготовка
машин до роботи на початку зміни і здавання її в кінці зміни,
заміни змінного робочого обладнання (за час менший однієї зміни),
щомісячного технічного обслуговування машин і регламентованого
відпочинку машиніста протягом зміни. Час перебазування машин з
допомогою транспортних засобів з об'єкта на об'єкт в робочий час
не включається. Для самохідних колесних машин, які мають постійну стоянку
оянку на експлуатаційній базі і щоденно з цієї бази виходять на
роботу і після роботи повертаються на неї (при відстані не більше
25-30 км), час, витрачений на переїзди до місця роботи і назад,
включається у відпрацьований час (графа 4). До відома: будівельні машини у рядках 101, 110, 115, 119 -
відносяться до землерийних машин; у рядках 112, 126, 130, 131,
132, 135, 140 - до кранів пересувних; у рядках 169, 180, 181 - до
ручного механізованого інструменту; у рядках 167, 172, 177, 182 -
до засобів малої механізації; у рядках 117, 145, 146, 147, 148,
153, 154, 157, 171, 176, 178, 188 - до основних будівельних машин;
у рядках 152, 163, 173, 183, 185 - до допоміжних машин і засобів
технічного обслуговування будівельних машин.
х х х
Основні положення цієї Інструкції можуть бути доповнені
Ця інструкція погоджена з Мінекономіки України
Додаток N 1

до Інструкції про порядок складання

статистичної звітності з капітального

будівництва
Перелік

виробничих галузей і підгалузей ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Код галузі | | та підгалузі | | по ЗКГНГ | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Промисловість
Електроенергетика 11100

теплові електростанції 11110

атомні електростанції 11120

гідроелектростанції 11130

інші електростанції 11160

електричні мережі 11170

теплові мережі 11180

самостійні котельні 11190
Нафтодобувна промисловість 11210
Нафтопереробна промисловість 11220
Газова промисловість 11230

видобуток природного газу 11231
Вугільна промисловість 11300

видобуток вугілля 11310

збагачення вугілля 11320

виробництво вугільних брикетів 11330
Торфяна промисловість 11610
Чорна металургія 12100

видобуток та збагачення рудної сировини

для чорної металургії 12110

видобуток та збагачення нерудної сировини

для чорної металургії 12120

виробництво чорних металів 12130

виробництво труб 12140

виробництво електроферосплавів 12150

коксохімічна промисловість 12160

виробництво вогнеупорів 12170

повторна обробка чорних металів 12180

виробництво метизів виробничого призначення 12190
Кольорова металургія 12200
Хімічна і нафтохімічна промисловість
(без хіміко-фармацевтичної промисловості) 13000

гірнично-хімічна промисловість 13101

азотна промисловість 13111

виробництво фосфатних добрив та іншої

продукції неорганічної хімії 13112

содова промисловість 13113

промисловість хімічних волокон та ниток 13120

промисловість пластмасових виробів,

скловолокнистих матеріалів,

склопластиків і виробів з них 13140

лакофарбна промисловість 13150

промисловість побутової хімії 13190

інші виробництва хімічної промисловості 13109

шинна промисловість 13350

гумоазбестова промисловість 13360
Машинобудування та металообробка (без промисло-
вості медичної техніки) 14000
Важке, енергетичне, транспортне машинобудування 14101
Електротехнічна промисловість 14170

виробництво електротехнічних машин,

устаткування, апаратури та

виробів виробничого призначення 14171
Хімічне та нафтове машинобудування 14180
Верстатобудівна та інструментальна промисловість 14200

виробництво технологічного оснащення 14252
Приладобудування (включаючи спеціалізовані

приладобудівні заводи авіаційної, оборонної,

електронної, суднобудівної промисловості та

радіопромисловості) 14320
Автомобільна промисловість 14340
Тракторне та сільськогосподарське машинобудування 14400

машинобудування для тваринництва та

кормовиробництва 14430
Будівельно-шляхове та комунальне машинобудування 14500

будівельно-шляхове машинобудування 14510

виробництво устаткування для промисловості

будівельних матеріалів 14520

комунальне машинобудування 14540

виробництво устаткування для комунального

господарства 14541
Машинобудування для легкої і харчової
промисловості та побутових приладів 14600

виробництво технологічного обладнання для

харчової та комбікормової промисловості 14620

виробництво санітарно-технічного

обладнання та виробів 14711
Авіаційна промисловість 14720
Оборонна промисловість 14730
Суднобудівна промисловість 14740
Радіопромисловість 14750
Промисловість засобів зв'язку 14760
Електронна промисловість 14770
Промисловість металевих конструкцій та виробів 14780

виробництво металевих конструкцій 14810

промисловість металевих виробів виробничого

призначення (крім метизів, віднесених

до галузі " Чорна металургія") 14830

виробництво предметів особистого користування 14842
Ремонт машин та обладнання 14900

ремонт вантажних автомобілів та автобусів 14931

ремонт тракторів та сільськогосподарських

машин 14934

ремонт металовиробів, побутових машин

та приладів 14981
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість 15000

деревообробна промисловість 15200

лісопильне виробництво 15210

виробництво будівельних деталей із деревини

та плит на деревинній основі 15230

виробництво фанери 15250

виробництво меблів (без виробництва меблів

за замовленням населення) 15271

виробництво сірників 15280

інші деревообробні виробництва 15290
Целюлозно-паперова промисловість 15300

виробництво целюлози, деревинної маси,

паперу та картону 15310

виробництво паперової та картонної тари 15320
Лісохімічна промисловість 15400
Промисловість будівельних матеріалів 16100

виробництво цементу 16112

виробництво м'яких покрівельних та

гідроізоляційних матеріалів 16130

промисловість збірних залізобетонних

та бетонних (за винятком стінових

матеріалів) конструкцій та виробів 16140

виробництво стінових блоків 16151

виробництво стінової цегли та майолікової

черепиці 16152

промисловість будівельної майоліки 16160

виробництво будівельної майоліки 16162

виробництво будівельного та технічного

фарфору, фаянсу та напівфарфору 16163

виробництво будівельних матеріалів та

виробів з полімерної сировини 16170

промисловість нерудних будівельних матеріалів 16180

виробництво вапна, гіпсу та інших

місцевих в'яжучих матеріалів та виробів з них 16232

промисловість теплоізоляційних матеріалів 16240

виробництво товарного бетону та

будівельного розчину 16271

виробництво асфальтобетону 16272

виробництво інших будівельних матеріалів 16273
Скляна та фарфоро-фаянсова промисловість (без
підприємств по виробництву медичних виробів
із скла та фарфору) 16500

виробництво будівельного та технічного скла 16512

виробництво скляної тари 16513

виробництво господарсько-побутових виробів

із скла та скляного посуду 16514

виробництво господарсько-побутового фарфору

та фаянсу 16551
Легка промисловість 17000

текстильна промисловість 17100

бавовняна промисловість 17116

лляна промисловість 17117

шерстяна промисловість (без виробництва

килимів та килимових виробів за замовленням

населення) 17121

шовкова промисловість 17131

пенько-джутова промисловість 17133

виробництво трикотажних виробів (без

виробництва за замовленням населення) 17151

швейна промисловість 17200

виробництво швейних виробів (без пошиву

за замовленням населення) 17210

шкіряна, хутрова та взуттєва промисловість 17300

виробництво штучних шкір та плівочних

матеріалів 17320

шкіряно-галантерейна промисловість 17340

виробництво хутра та виробів з хутра

(без пошиву за замовленням населення) 17361

виробництво взуття (без пошиву

за замовленням населення) 17371

інші виробництва легкої промисловості 17900
Харчосмакова промисловість (без рибної, м'ясної,
маслосироробної та молочної промисловості) 18100

цукрова промисловість 18111

хлібопекарська промисловість 18113

кондитерська промисловість 18114

макаронна промисловість 18115

масло-жирова промисловість (без виробництва

мила та миючих засобів) 18121

виробництво мила та миючих засобів 18122

косметична промисловість 18131

спиртова промисловість 18141

лікеро-горілчана промисловість 18142

виноробна промисловість 18143

пивоварна промисловість 18144

виробництво безалкогольних напоїв 18145

дріжджова промисловість 18147

крохмале-патокова промисловість 18149

виробництво плодоовочевих консервів 18152

соляна промисловість 18160

виробництво тютюново-махорочних виробів 18182

виробництво харчових концентратів 18191

інші виробництва харчосмакової промисловості 18192
М'ясна і молочна промисловість 18200

маслоробна, сироробна та молочна промисловість

(без виробництва молочних консервів) 18221
Рибна промисловість 18300
Мікробіологічна промисловість 19100
Борошномельно-круп'яна і комбікормова промисловість 19200

борошномельна промисловість 19211
Медична промисловість 19300

хіміко-фармацевтична промисловість 19310

промисловість медичної техніки 19320
Поліграфічна промисловість 19400
Інші промислові виробництва 19700

виробництво художніх виробів 19710

виробництво музичних інструментів 19720

виробництво іграшок (без іграшок із гуми) 19770

інші виробництва 19790
Сільське господарство 20000

рослинництво 21100

тваринництво 21200
Лісове господарство 30000
Рибне господарство 40000
Транспорт і зв'язок 50000
Транспорт 51000

сухопутний та трубопровідний транспорт 51100

залізничний транспорт (без трамвайного

і метрополітенного) 51110

трамвайний транспорт 51112

метрополітенний транспорт загального

користування 51113

шосейний транспорт 51120

автомобільне господарство 51121

тролейбусний транспорт 51122

шосейне господарство 51123

трубопровідний транспорт загального

користування 51130

водний транспорт 51200

морський транспорт 51210

внутрішній водний транспорт 51220

авіаційний транспорт 51300

інші види транспорту 51400

експедиційні роботи та послуги 51500
Зв'язок 52000
Будівництво 60000
Торгівля і громадське харчування 70000
Матеріально-технічне постачання і збут 80000
Заготівлі 81000
Інформаційно-обчислювальне обслуговування 82000
Операції з нерухомим майном 83000
Загальна комерційна діяльність по забезпеченню
функціонування ринку 84000
Геологія та розвідка надр, геодезична та
гідрометеорологічна служба 85000
Інші види діяльності сфери матеріального
виробництва 87000
Додаток N 2

до Інструкції про порядок складання

статистичної звітності з капітального

будівництва
Перелік об'єктів житлово-цивільного призначення,

дані з яких відображаються у звітах за формами

N 2-кб-квартальна, N 2-кб-річна, N 1-кб *) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменуван-|N |Одини-|Звітність замовника |Звітність підрядних| ня об'єктів|ряд-|ця ви-|(забудовника) |організацій за фор-| |ка |міру |————————————————————|мою N1-кб | | | |форма N2-кб-|форма |———————————————————| | | |квартальна |N2-кб- |періодичність|запов| | | |————————————|річна -|подання даних|нюють| | | |періоди|запо|заповню| |графи| | | |чність |вню-|ють гра| | | | | |подання|ють |фи | | | | | |даних |гра-| | | | | | | |фи | | | | ———————————+————+——————+———————+————+———————+—————————————+—————| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Житлове бу-
дівництво

кв.м
Житлові бу- загаль-
динки та ної щоквар- щомісячно 1-2
гуртожитки 502 площі тально 1-12 1-12 щоквартально 1-6
у тому чис-
лі:
за державним I півріччя 1-2
контрактом 503 -"- - - - січень-грудень 5-6
Квартири (в кіль-
будинках кість
квартирного квар- щоквар- 2,4,
типу) 506 тир тально 6-9 розд.5 - -
із рядка 502:

кв.м
загальна загаль-
площа гур- ної
тожитків 507 площі - - 1-12 - -
з них гур-
тожитки:
для студен-
тів та аспі-
рантів вищих
навчальних кв.м
закладів загаль-
III-IV рівнів ної 1-4,7,8,
акредитації 508 площі - - 10,11 - -
для студен-
тів вищих
навчальних кв.м
закладів загаль-
I-II рівнів ної 1-4,7,8,
акредитації 509 площі - - 10,11 - -
для учнів
професійних кв.м
навчально- загаль-
виховних ної
закладів 510 площі - - 1-12 - -
житлова пло- кв.м
ща (житлових житло-
будинків та вої
гуртожитків) 515 площі - - 1-9 - -
Із рядка 502
- загальна
площа житло-
вих будинків, кв.м
споруджуваних загаль-
господарським ної
способом 516 площі - - 1-12 - -
Із рядка 502
- загальна
площа житло-
вих будинків, кв.м
споруджуваних загаль-
в молодіжних ної
комплексах 517 площі - - 1-12 - -
Площа інди-
відуальних
житлових бу-
динків, які кв.м
підлягають загаль-
продажу на- ної
селенню 519 площі - - 1-9 - -
Із рядка 502
- за рахунок
коштів жит- кв.м
лово-буді- загаль-
вельних ко- ної
оперативів 520 площі - - - січень-грудень 1-2
Комунальне
будівництво

тис.куб.

м води щоквар- I півріччя 1,2,
Водопровід 531 за добу тально 1-9 1-9 січень-грудень 4

водово-

ди і

мережі, щоквар- 1,2,

532 км тально 1-12 1-12 -"- 4

тис.куб.

м стіч-

них вод щоквар- 1,2,
Каналізація 538 за добу тально 1-9 1-9 -"- 4

колек-

тори і

мережі, щоквар- 1,2,

539 км тально 1-12 1-12 -"- 4

мережі, щоквар- 1,2,
Газифікація 545 км тально 1-12 1-12 -"- 4
Теплопоста- Гкал за щоквар-
чання 549 годину тально 1-9 1-9 - -

мережі, щоквар- I півріччя 1,2,

550 км тально 1-12 1-12 січень-грудень 4
Готелі 555 місця - - 1-9 січень-грудень 1-2
Охорона здо-
ров'я, фіз-
куьтура і
соціальне
забезпечення
Лікарні і ам-
булаторно-по-
ліклінічні щоквар- щомісячно 1-2
заклади 570 ліжка тально 1-12 1-12 щоквартально 1-6
у тому числі:
за державним I півріччя 1-2,
контрактом 571 ліжка - - - січень-грудень 5-6

відві-

дування

за змі- щоквар- щомісячно 1-2

572 ну тально 1-9 1-9 щоквартально 1-4
у тому числі:

а)відві-

дування
за державним за змі- I півріччя 1-2,
контрактом 573 ну - - - січень-грудень 5-6

млн.крб.
із рядка 570 573 ОФ і БМР - - 2,4,10-12 - -
із рядків
570 і 572:
госпіталі для
інвалідів Ве-
ликої Вітчиз-
няної війни і
ветеранів
праці 574 ліжка - - 1-12 - -

відві-

дування

за змі-

575 ну - - 1-9 - -
Із рядка 570:
- лікарні,
які будуються
господарським
способом 576 ліжка - - 1-12 - -

I піврі-

ччя,
- дитячі лі- січень- I півріччя 1,2,
карні 577 ліжка грудень 1-9 1-9 січень-грудень 4

I піврі-

ччя,
- пологові січень- 1,2,
будинки 580 ліжка грудень 1-9 1-9 -"- 4
Із рядка 572:
- амбулатор-
но-поліклі-
нічні закла-
ди, які бу- відві-
дуються гос- дування
подарським за змі-
способом 583 ну - - 1-9 - -

відві- I піврі-

дування ччя,
- дитячі по- за змі- січень- I півріччя 1,2,
ліклініки 584 ну грудень 1-9 1-9 січень-грудень 4

відві- I піврі-

дування ччя,
- жіночі за змі- січень- I півріччя 1,2,
консультації 586 ну грудень 1-9 1-9 січень-грудень 4
Будинки
дитини 587 місця - - 1-9 січень-грудень 1,2,

I піврі-

ччя,
Санаторії - січень- I півріччя 1,2,
всього 595 ліжка грудень 1-12 1-12 січень-грудень 4
у тому числі:
санаторії-
профілакторії
для обслуго-
вування пра-
цівників без
відриву від
їх трудової
діяльності 596 ліжка - - 1-12 - -
санаторії-
профілакторії
для обслуго-
вування пра-
цівників під
час відпус-
ток 597 ліжка - - 1-12 - -
дитячі
санаторії 598 ліжка - - 1-12 січень-грудень 1,2,4

I піврі-

ччя,
Будинки січень- I півріччя 1,2,
відпочинку 610 місця грудень 1-12 1-12 січень-грудень 4
Дитячі оздо-
ровчі табори 615 місця - - 1-12 - -
Оздоровчо-
спортивні та-
бори вищих
учбових за-
кладів 616 місця - - 1-12 - -
Стадіони 620 місця - - 1-12 січень-грудень 1,2,4
Спортивні
зали 621 одиниці - - 1-9 січень-грудень 1,2,4

622 кв.м - - 1-9 -"- 1,2,4
у тому числі
в загально-
освітніх
навчально-
виховних
закладах 623 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4

624 кв.м - - 1-9 -"- 1,2,4
Плавальні
басейни 629 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4

кв.м

дзерка-

630 ла води - - 1-9 -"- 1,2,4
у тому числі
криті пла-
вальні
басейни 631 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4

кв.м

дзерка-

632 ла води - - 1-9 -"- 1,2,4
Із рядків 629
і 630:
плавальні
басейни в
загальноос-
вітніх нав-
чально-ви-
ховних
закладах 633 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4

кв.м

дзерка-

634 ла води - - 1-9 -"- 1,2,4
Площинні
спортивні
споруди (фут-
больні поля,
ігрові май-
данчики та
ін.) 640 кв.м - - 1-9 -"- 1,2,4
Спортивні
споруди зі
штучним
льодом 643 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4

644 кв.м - - 1-9 -"- 1,2,4
Спортивне
ядро з біго-
вою доріжкою
400 м 645 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4
Фізкультурно-
оздоровчі
комплекси 646 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4
Будинки-
інтернати для
старих та щоквар- I півріччя 1,2,
інвалідів 660 місця тально 1-12 1-12 січень-грудень 4-6
Будинки- I піврі-
інтернати для ччя,
ветеранів січень- 1,2,
праці 661 місця грудень 1-12 1-12 -"- 4-6
Освіта

кв.м

загаль-

ної

площі

учбово-
Вищі навчаль- лабора- I піврі-
ні заклади торних ччя, 1-4, 1-4,
III-IV рівнів буді- січень- 7,8, 7,8,
акредитації 680 вель грудень 10,11 10,11 -"- 1-2

млн.крб. 2,4,

681 ОФ і БМР - - 10,11 - -

кв.м

загаль-

ної

площі

учбово-
Вищі навчаль- лабора- I піврі-
ні заклади торних ччя, 1-4, 1-4,
I-II рівнів буді- січень- 7,8, 7,8, I півріччя
акредитації 685 вель грудень 10,11 10,11 січень-грудень 1-2

млн.крб. 2,4,

686 ОФ і БМР - - 10,11 - -
Професійні
навчально- учнів-
виховні ські щоквар- щомісячно 1-2
заклади 690 місця тально 1-12 1-12 щоквартально 1-6

млн.крб. 2,4,

691 ОФ і БМР - - 10-12 - -
Із рядка 690:
- за держав- а)учнів-
ним кон- ські I півріччя 1-2,
трактом 691 місця - - - січень-грудень 5-6
- професійні
навчально-
виховні за-
клади, спо-
руджувані
господар- учнів-
ським ські
способом 692 місця - - 1-12 - -
Загально-
освітні нав-
чально-вихо- кіль-
вні заклади 900 кість - - 1-12 - -

учнів-

ські щоквар- щомісячно 1-2

901 місця тально 1-12 1-12 щоквартально 1-6

млн.крб. 2,4,

902 ОФ і БМР - - 10-12 - -
Із рядка 901:
- за держав- а)учнів-
ним контрак- ські I півріччя 1-2,
том 902 місця - - - січень-грудень 5-6
школи-інтер-
нати для
дітей-сиріт
і дітей, які
залишились учнів-
без опіки ські
батьків 904 місця - - 1-12 січень-грудень 1,2,4
- загально-
освітні нав-
чально-вихо-
вні заклади,
споруджувані
господар- учнів-
ським спосо- ські
бом 907 місця - - 1-12 - -
Дошкільні щоквар- щомісячно 1-2
заклади 910 місця тально 1-12 1-12 щоквартально 1-6

млн.крб. 2,4,

911 ОФ і БМР - - 10-12 - -
Із рядка 910:
- по держав-
ним контрак- а) I півріччя 1-2,
там 911 місця - - - січень-грудень 5-6
- дошкільні
заклади,
споруджувані
господар-
ським спосо-
бом 913 місця - - 1-12 - -
- сезонні
дошкільні
заклади 914 місця - - 1-12 - -
Дитячі
будинки 915 місця - - 1-12 січень-грудень 1,2,4
Культура і
мистецтво
Клуби та бу-
динки куль- кіль-
тури 929 кість - - 1-9 - -

щоквар- щомісячно 1-2

930 місця тально 1-12 1-12 щоквартально 1-6

млн.крб. 2,4,

931 ОФ і БМР - - 10-12 - -
Із рядка 930:
- за держав-
ним контрак- а) I півріччя 1-2,
том 931 місця - - - січень-грудень 5-6
- клуби та
будинки куль-
тури, спору-
джувані гос-
подарським
способом 932 місця - - 1-12 - -
- районні
будинки 1-4,7, I півріччя 1,2,
культури 933 місця - - 8,10,11 січень-грудень 4

млн.крб. 2,4,

934 ОФ і БМР - - 10,11 - -

книж-

ковий

фонд,

тис.
Бібліотеки 940 томів - - 1-12 січень-грудень 1-2
Музеї 941 одиниці - - 1-12 -"- 1-2

кіль- 1-4,
Кінотеатри 950 кість - - 7,8 - -

1-4,7,

942 місця - - 8,10,11 січень-грудень 1,2,4

1-4,7,
Театри 943 місця - - 8,10,11 -"- 1-2
Концертні
і кінокон- 1-4,7,
цертні зали 944 місця - - 8,10,11 -"- 1-2

1-4,7,
Цирки 945 місця - - 8,10,11 -"- 1-2
Побутове
обслуговування
населення
Комбінати
побутового
обслуговуван-
ня населення
і будинки кіль- I півріччя
побуту 960 кість - - 1-9 січень-грудень 1-2

I піврі-

робо- ччя,

чі січень- I півріччя

961 місця грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4

кіль-
Лазні 965 кість - - 1-9 - 1-2

I піврі-

ччя,

січень- I півріччя

966 місця грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4

кіль-
Пральні 970 кість - - 1-9 - -

т су-

хої

біли- I піврі-

зни ччя,

за січень- I півріччя

971 зміну грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4
Банно-праль- кіль-
ні комбінати 975 кість - - 1-9 - -

I піврі-

ччя,

січень- I півріччя

976 місця грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4

т су-

хої

біли- I піврі-

зни ччя,

за січень-

977 зміну грудень 1-9 1-9 -"- 1,2,4
Комплексні
підприємства
по пранню
білизни і хі-
мічній чистці кіль-
одягу 980 кість - - 1-9 - -

т су-

хої

біли- I піврі-

зни ччя,

за січень- I півріччя

981 зміну грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4

I піврі-

т одя-ччя,

гу за січень-

982 зміну грудень 1-9 1-9 -"- 1,2,4
Фабрики хі-
мічної чистки
і фарбування кіль-
одягу 983 кість - - 1-9 - -

I піврі-

т одя-ччя,

гу за січень-

984 зміну грудень 1-12 1-12 - -
Підприємства
механізова-
ного ремонту кіль-
взуття 985 кість - - 1-9 - -

пар I піврі-

взут- ччя,

тя за січень-

986 зміну грудень 1-12 1-12 - -
Підприємства
по ремонту
побутових ма-
шин і прила- кіль-
дів 987 кість - - 1-9 - -

млн.

крб.

пос- I піврі-

луг ччя,

за січень-

988 рік грудень 1-12 1-12 - -
Станції тех-
нічного об-
слуговування
легкових ав- кіль-
томобілів 989 кість - - 1-9 - -

кіль- I піврі-

кість ччя,

пос- січень-

990 тів грудень 1-12 1-12 - -
Інші об'єкти невиробничого призначення
Адміністра-
тивні будови
для міських кіль- 1-4,7,
Рад 995 кість - - 8,10,11 - -
Адміністра-
тивні будови
для районних кіль- 1-4,7,
Рад 996 кість - - 8,10,11 - -
Адміністра-
тивні будови
для селищних кіль-
Рад 997 кість - - 1-12 - -
Адміністра-
тивні будови
для сільських кіль-
Рад 998 кість - - 1-12 - -
Крім того:
Автомобільні I півріччя
шляхи 568 км - - - січень-грудень 1,2,4
Примітки: *) Цей перелік поширюється також на звіти за формами

NN 1-кб(Чорнобиль)-місячна, 2-кб(Чорнобиль)-квартальна,

2-кб(село)-квартальна.

1) У рядках 531, 532, 538, 539, 545, 549, 550, 971, 977,

981, 982, 984, 568 показують дані: у формах

NN 2-кб-квартальна і 2-кб-річна - з двома десятковими

знаками, у формі N 1-кб - з одним десятковим знаком, а

по інших рядках - в цілих.

2) У звітах за формами NN 2-кб-квартальна, 2-кб-річна,

2-кб(село)-квартальна, 2-кб(Чорнобиль)-квартальна дані

про освоєні капітальні вкладення показуються сумарно на

будівництво і введення в експлуатацію лікарень та

амбулаторно-поліклінічних закладів у рядку 570, об'єктів

та потужностей водопроводу - у рядку 532, каналізації -

539, теплопостачання - 550.

3) У рядках 573, 681, 686, 691, 902, 911, 931, 934 у

графах 2 і 4 розділу 5 форми N 2-кб-річна показують дані

по введенню в дію основних фондів, а у графах 10-12 у

цих рядках - по будівельних і монтажних роботах.
Додаток N 3

до Інструкції про порядок складання

статистичної звітності з капітального

будівництва
Перелік

виробничих потужностей та об'єктів,

які споруджуються сільськогосподарськими

підприємствами (організаціями) всіх форм

власності
——————————————————————————————————————————————————————— | | Код | Одиниця | | Найменування |потуж-| виміру | | |ності | | |—————————————————————————————+——————+————————————————| | А | Б | Г | ——————————————————————————————————————————————————————— Приміщення для великої рога- ското-
тої худоби 7110 місця
Тваринницькі комплекси по ви-
рощуванню і відгодівлі молод-
няка великої рогатої худоби 7112 голови
Тваринницькі комплекси по ви-
робництву молока 7114 корови
Комплекси по вирощуванню не- ското-
телів 7115 місця

ското-
Приміщення для свиней 7120 місця
Тваринницькі комплекси по ви-
рощуванню і відгодівлі свиней 7122 голови

ското-
Приміщення для овець 7130 місця

вівце-
Комплекси для овець 7132 матки
Приміщення для птиці (пташни-
ки-курчатники, без птахофаб- птахо-
рик) 7140 місця

тис.кур-
Птахофабрики яйцевого напряму 7161 несучок

тис. го-

лів м'яс-
Птахофабрики м'ясного напряму 7162 ної птиці
Держплемптахозаводи 7165 тис.кур
Держплемптахорадгоспи 7166 тис.кур
Кормоцехи для тваринництва 7180 т за добу
Високомеханізовані блочнокомп-
лектні підприємства малої та
середньої потужності:
по виробництву продукції з
незбираного молока 7190 т за зміну
по виробництву сиру 7192 кг за зміну
по забою худоби і переробці
м'яса 7194 т за зміну
хлібопекарні 7831 т за добу
Плодоовочеві консервні підпри- тис. умовних
ємства 7421 банок

т комбі-
Цехи комбікормові (підпри- кормів за
ємства) 7181 добу

т одноча-

сного збері-
Зернонасіннєсховища - всього 7211 гання

у тому числі:

т одноча-

сного збері- насіннєсховища 7212 гання

т одноча-

сного збері- зернофуражні сховища 7213 гання

т одноча-
Сховища для картоплі, овочів сного збері-
та фруктів 7220 гання

т одноча-

сного збері-
Коренеплодосховища (для кормів)7222 гання

т одноча-
Сховища для трав'яного сного збе-
борошна 7223 рігання

т одноча-
Сховища для брикетованих і сного збе-
гранульованих кормосумішей 7224 рігання

т одноча-

сного збе-
Сіносховища 7225 рігання
Зерноочисні та зерноочисно-су-
шильні пункти 7242 одиниці
Комплексні пункти по перероб-
ці та зберіганню насіння 7245 одиниці

т одноча-

сного збе-

7246 рігання
Силосні та сінажні споруди 7250 куб.м
Тепличні комбінати 7265 га
Теплиці під склом (без даних
по коду 7265) 7266 кв.м
Плівочні теплиці 7267 кв.м
Склади механізовані для збе-
рігання мінеральних добрив,
отрутохімікатів, мікробіологіч- т одноча-
них засобів та вапняних ма- сного збе-
теріалів 7270 рігання
Ремонтні майстерні (без
пунктів технічного обслуго-
вування) 7311 одиниці

число

умовних

7312 ремонтів
Стаціонарні пункти техніч-
ного обслуговування 7331 одиниці

число обслу-

говуваних

7332 тракторів
Нафтосклади 7350 одиниці

7351 т ємкості
Гаражі, сараї та навіси для
зберігання сільськогосподар-
ських машин та реманенту 7361 кв.м
Автогаражі (з профілакто-
ріями) 7362 одиниці

число обслу-

говуваних

7363 автомобілів
Пункти по переробці овочів
та фруктів 7431 т

т переробки
Млини та крупорушки 7451 зерна за добу
Підприємства по виробниц- тис.штук
тву цегли 7471 за рік
Зрошення земель 7510 га
Комплексна реконструкція зро-
шувальних систем 7525 га
Осушення земель 7550 га
Реконструкція осушувальних
систем (із коду 7550) 7551 га
Будівництво та переустрій кол-
лекторно-дренажних мереж на
землях, які не потребують комп-
лексної реконструкції зрошуваль-
них систем 7557 га
Культуртехнічні роботи на
сільськогосподарських угіддях,
які не потребують осушення 7560 га
Організація огороджених куль-
турних пасовищ 7575 га
Водопроводи сільськогоспода-
рського призначення - всього 7721 км

у тому числі: магістральні 7722 км розвідні мережі 7723 км
Колодязі бурові (артсвердло-
вини) 7741 одиниці
Колодязі шахтні 7751 одиниці
Автомобільні шляхи з твердим
покриттям внутрігосподарського
значення 7781 км
Підприємства громадського
харчування 7811 одиниці

посадочні

7812 місця
Торговельні підприємства 7821 одиниці

кв.м торго-

вельної

7822 площі
Риба товарна рибоводних госпо-
дарств 5548 т
Підприємства рибопереробні 5555 т
Судоремонтні підприємства 5552 млн.крб.
Холодильники 5492 т
Причали морських портів 6251 пог.м
Додаток N 4

до Інструкції про порядок складання

статистичної звітності з капітального

будівництва
Журнал обліку простоїв будівельних машин

за ______________ 199_ р.
——————————————————————————————————————————————————————— Найменування машини, марка, заводський номер
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Дата | Простої у календарних добах | |————————————————+——————————————————————————————————————————————| |зупинки|вводу в |всьо-| у тому числі з причин | |машини |експлуа-|го |————————————————————————————————————————| |для |тацію | |ремонт плановий|технічне| | | | | |ремонту|після | |або неплановий |обслуго-| | | | | | |ремонту | |———————————————|вування | | | | | | | | |капіталь-|пото-| | | | | | | | | | ний |чний | | | | | | |———————+————————+—————+—————————+—————+————————+———+———+———+———| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| —————————————————————————————————————————————————————————————————
Головний механік ____________________
Примітка: 1. Журнал заповнюється на основі первинної інформації

про знаходження машини в ремонті і технічному

обслуговуванні.

2. Якщо машина знаходилась у ремонті і технічному

обслуговуванні менше однієї календарної доби, то дані

про простої машини в журнал не вносяться.

3. Облік ведеться по кожній машині стосовно до

номенклатури, що наведена у розділі 2 "Використання

будівельних машин за часом" форми N 12 - будівництво.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: