open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Урядом України та Урядом Румунії

про міжнародне автомобільне сполучення
( Угоду ратифіковано Законом

N 1451-III ( 1451-14 ) від 10.02.2000 )

Уряд України та Уряд Румунії, далі "Договірні Сторони", керуючись прагненням до подальшого розвитку міжнародного
автомобільного сполучення між обома країнами, а також транзитом по
їх територіях, бажаючи урегулювати ці питання в дусі
взаємодопомоги та взаємної вигоди, домовились про наступне:
Стаття 1
Сфера застосування
1. Положення цієї Угоди застосовуються при здійсненні
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів між Україною та
Румунією, транзитом по їх територіях, а також перевезень у треті
країни або з третіх країн, які виконуються транспортними засобами,
зареєстрованими на території держави однієї з Договірних Сторін. 2. Ця Угода не стосується прав і обов'язків кожної з
Договірних Сторін, які випливають з положень інших двосторонніх
або багатосторонніх угод в області міжнародних автомобільних
перевезень пасажирів і вантажів.
Стаття 2
Визначення
В цій Угоді: 1. "Перевізник" означає будь-яку фізичну або юридичну особу,
яка зареєстрована на території однієї з Договірних Сторін і
допущена згідно з діючим національним законодавством до виконання
міжнародних перевезень пасажирів або вантажів за плату або за
власний рахунок. 2. "Транспортний засіб" означає будь-який вид
автотранспортного засобу з механічною тягою, призначений згідно з
конструктивними та технічними вимогами для перевезень понад 9
пасажирів, включаючи водія, або для перевезень вантажів
автомобілем з напівпричепом (причепом) або без нього, і
зареєстрованого на території країни однієї з Договірних Сторін.
При виконанні перевезень вантажів транспортним засобом у складі
тягача з напівпричепом (причепом), тягач повинен бути
зареєстрований на території країни однієї з Договірних Сторін.
Пасажирські перевезення
Стаття 3
Регулярні перевезення
1. Під регулярними перевезеннями пасажирів згідно з цією
Угодою вважаються такі перевезення, які здійснюються автобусами з
відповідною частотою за встановленим маршрутом з правом посадки та
висадки пасажирів за заздалегідь погодженими розкладом та
тарифами. 2. Регулярні перевезення пасажирів між Україною та Румунією
або транзитом через їх території виконуються на основі дозволів,
які видаються компетентними органами Договірних Сторін. Дозволи можуть видаватися на період до п'яти років. Компетентний орган кожної Договірної Сторони видає дозвіл на
ту частину маршруту, яка проходить по її території. 3. Пропозиції щодо організації таких перевезень завчасно
передаються у письмовій формі один одному компетентними органами
Договірних Сторін. Ці пропозиції повинні містити дані стосовно назви і адреси
перевізника, маршруту слідування, розкладу руху, тарифу, пунктів
посадки і висадки пасажирів, періоду експлуатації.
Стаття 4
Нерегулярні перевезення
1. Для здійснення нерегулярних перевезень пасажирів між
Україною та Румунією або транзитом через їх території, за винятком
перевезень, передбачених в статті 5 цієї Угоди, необхідні дозволи,
які видаються компетентними органами Договірних Сторін. 2. Прохання про видачу дозволу на здійснення нерегулярного
перевезення подається перевізником компетентному органу своєї
країни, який передає його компетентному органу іншої Договірної
Сторони. 3. Для кожного нерегулярного перевезення пасажирів, за
винятком перевезень, передбачених у статті 5 цієї Угоди, повинен
бути виданий окремий дозвіл, який дає право на виконання одного
рейсу туди і назад, якщо інше не обумовлено в самому дозволі. Дозвіл повинен містити відомості щодо характеру перевезень і
тривалості знаходження транспортного засобу в країні призначення.
Стаття 5
Перевезення, які не потребують дозволів
1. Дозволи не потрібні для виконання таких перевезень
пасажирів між Україною та Румунією і транзитом через їх території: 1.1. якщо група одного і того ж складу перевозиться одним і
тим же транспортним засобом на протязі всього перевезення, яке
починається і закінчується на території країни тієї Договірної
Сторони, де зареєстровано транспортний засіб (перевезення з
"зачиненими дверима"); 1.2. яке починається на території країни Договірної Сторони,
де зареєстровано транспортний засіб і закінчується на території
іншої країни за умови, що транспортний засіб повертається порожнім
до країни, в якій він зареєстрований; 1.3. коли транспортний засіб, зареєстрований на території
однієї Договірної Сторони, прямує порожнім на територію іншої
країни для повернення, раніше відвезеної тим же перевізником,
групи пасажирів до країни реєстрації транспортного засобу. 2. Дозволи також не потрібні при заміні пошкодженого
транспортного засобу іншим. 3. При виконанні перевезень, передбачених в пункті 1 цієї
статті, водій транспортного засобу повинен мати маршрутний лист.
Форма маршрутного листа затверджується компетентними органами
Договірних Сторін.
Вантажні перевезення
Стаття 6
1. Перевезення вантажів між Україною та Румунією або
транзитом через їх території, за винятком перевезень, передбачених
в статті 7 цієї Угоди, виконуються транспортними засобами на
підставі дозволів, які видаються компетентними органами Договірних
Сторін. 2. На кожний транспортний засіб, що виконує перевезення
вантажів, повинен бути виданий дозвіл, який дає право на виконання
одного рейсу в прямому і зворотному напрямках. 3. Двосторонні дозволи дають право перевізнику перевозити
вантажі з території країни однієї Договірної Сторони на територію
країни іншої Договірної Сторони. Дозвіл дійсний лише для
перевізника, якому він виданий.
Стаття 7
Перевезення, що не потребують дозволів
1. Дозволи не потрібні для виконання перевезень: 1.1. рухомого майна при переселенні; 1.2. експонатів, обладнання і матеріалів, призначених для
ярмарків і виставок; 1.3. транспортних засобів, тварин, а також різного інвентаря
і майна, призначених для проведення спортивних заходів; 1.4. театральних декорацій і реквізиту, музичних
інструментів, обладнання і приладдя для кінозйомок, радіо- і
телевізійних передач; 1.5. тіл і праху померлих; 1.6. транспортних засобів для заміни, буксирування та ремонту
технічно несправних і пошкоджених транспортних засобів; 1.7. гуманітарної допомоги, а також при наданні термінової
допомоги при стихійних лихах, аваріях і катастрофах; 1.8. вантажів автомобілями вантажопідйомністю до 3,5 тонни і
загальною масою до 6,3 тонни; 1.9. закуплених транспортних засобів при їх першому
порожньому перегоні до країни, де вони будуть зареєстровані. Вантажі, перераховані у пунктах 1.2., 1.3., 1.4., підлягають
обов'язковому зворотному вивезенню з країни. 2. Змішана Комісія, передбачена статтею 14 цієї Угоди, має
право доповнити перелік перевезень, які не потребують дозволів.
Загальні положення
Стаття 8
Перевезення у треті країни або з третіх країн
Перевізникам, зареєстрованим на території країни однієї
Договірної Сторони, не дозволяється виконувати перевезення
вантажів з території країни іншої Договірної Сторони у треті
країни, а також з території третіх країн на територію країни іншої
Договірної Сторони, якщо на це не буде одержано згоди
компетентного органу іншої Договірної Сторони.
Стаття 9
Перевезення на території іншої країни
Перевізником, зареєстрованим на території країни однієї
Договірної Сторони, не дозволяється виконувати перевезення
пасажирів і вантажів між двома пунктами, розташованими на
території країни іншої Договірної Сторони, якщо на це не буде
одержано дозволу компетентного органу іншої Договірної Сторони.
Стаття 10
Вага і розміри транспортних засобів
1. В тому випадку, коли вага, габарити або навантаження на
вісь транспортного засобу, зареєстрованого на території країни
однієї з Договірних Сторін, перевищує встановлені на території
іншої Договірної Сторони норми, а також при перевезеннях
небезпечних вантажів перевізник повинен одержати спеціальний
дозвіл компетентних органів іншої Договірної Сторони. 2. Якщо згаданий в пункті 1 цієї статті дозвіл визначає рух
транспортного засобу за встановленим маршрутом, перевезення
повинно здійснюватись за цим маршрутом.
Стаття 11
Оформлення перевезень
1. Транспортні засоби, які виконують перевезення, повинні
мати державні реєстраційні і розпізнавальні знаки своєї країни. 2. Водій транспортного засобу повинен мати національне або
міжнародне посвідчення водія і державні реєстраційні документи на
транспортний засіб і транспортні документи згідно з вимогами
міжнародних угод. 3. Перевезення на підставі цієї Угоди виконуються за умови
завчасного обов'язкового страхування транспортного засобу, який
виконує ці перевезення.
Стаття 12
Митні положення
1. Відносно прикордонного, митного, санітарного та інших
видів контролю застосовуватимуться положення міжнародних угод,
учасниками яких є обидві Договірні Сторони, а при вирішенні
питань, не урегульованих цими угодами, застосовуватиметься
внутрішнє законодавство кожної з Договірних Сторін. 2. При виконанні перевезень, що здійснюються на основі цієї
Угоди, перевізники взаємно звільняються від сплати митних зборів і
податків за: 2.1. пальне, що знаходиться у паливних баках, передбачених та
встановлених заводом-виготовлювачем для кожної моделі
транспортного засобу та з'єднаних з системою живлення двигуна; 2.2. мастильні матеріали у кількостях, необхідних для
споживання під час кожної поїздки; 2.3. запасні частини, призначені для ремонту пошкодженого
транспортного засобу, який виконує міжнародні перевезення. Невикористані запасні частини підлягають зворотному
вивезенню, а замінені запасні частини повинні бути вивезені з
країни, або знищені, або здані у порядку, встановленому на
території країни відповідної Договірної Сторони.
Стаття 13
Звільнення від зборів
При виконанні перевезень на підставі положень цієї Угоди
Договірні Сторони на взаємній основі звільняють перевізників від
сплати зборів за використання автомобільних доріг на території
України і Румунії.
Стаття 14
Компетентні органи
Для здійснення виконання положень цієї Угоди Договірні
Сторони визначають компетентні органи: в Україні - Міністерство транспорту України; в Румунії - Міністерство транспорту Румунії.
Стаття 15
Змішана Комісія
1. З метою реалізації положень, що випливають з цієї Угоди,
компетентні органи Договірних Сторін утворюють Змішану Комісію. 2. Змішана Комісія збирається не рідше одного разу на рік
почергово на території держави кожної з Договірних Сторін або на
прохання одного з компетентних органів. 3. Змішана Комісія має в своїй компетенції: - визначення змісту заявок і необхідних умов для здійснення
регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів; - визначення необхідних документів для здійснення туристичних
перевезень; - погодження виду і кількості бланків дозволів, передбачених
цією Угодою. Для цього компетентні органи Договірних Сторін щороку
передаватимуть один одному погоджену кількість бланків дозволів на
перевезення пасажирів і вантажів. Ці бланки повинні мати підпис і
печатку компетентного органу, який видав дозвіл. Компетентні органи Договірних Сторін погоджують між собою
порядок обміну бланками дозволів; - вирішення будь-яких питань, які випливають із застосування
цієї Угоди.
Стаття 16
Платежі
Всі платежі, які випливають із застосування цієї Угоди,
здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті. У випадку, коли є
платіжний договір між Договірними Сторонами, застосовуються його
положення.
Стаття 17
Застосування національного законодавства
У всіх випадках, які нерегламентовані положеннями цієї Угоди
або міжнародними конвенціями і договорами, в яких беруть участь
обидві Договірні Сторони, застосовуватиметься національне
законодавство кожної з Договірних Сторін, яке діє на території її
країни.
Стаття 18
Санкції
1. У випадку недодержання перевізником або екіпажем
транспортного засобу, зареєстрованого на території однієї з
Договірних Сторін, законодавства, яке діє на території країни
іншої Договірної Сторони, положень цієї Угоди або умов, які
включені у дозвіл на перевезення, компетентний орган країни
перевізника на вимогу компетентного органу країни, де було скоєно
порушення, повинен вжити заходів для виконання положень цієї
Угоди. Компетентний орган країни-перевізника зобов'язаний вжити
таких заходів: 1.1. зробити попередження перевізнику, який допустив
порушення; 1.2. призупинити або відмінити дозволи, які дають право
перевізнику виконувати перевезення на території країни Договірної
Сторони, на якій було скоєно порушення.
Стаття 19
Суперечки
Можливі суперечки щодо застосування цієї Угоди
вирішуватимуться шляхом здійснення прямих переговорів між
компетентними органами обох Договірних Сторін. Якщо ці компетентні органи не прийшли до згоди, суперечки
підлягають урегулюванню дипломатичним шляхом.
Стаття 20
Набуття чинності
1. Ця Угода укладається строком на п'ять років. Її дія
автоматично продовжується на наступний рік. У випадку намірів однієї з Договірних Сторін денонсувати цю
Угоду, Договірні Сторони повідомлять про це одна одну за 90 днів. 2. Ця Угода підлягає затвердженню відповідним державним
органом і набуває чинності по закінченні 30 днів після обміну
нотами по дипломатичних каналах про його затвердження.
Стаття 21
Зміна Угоди
Будь-яка зміна тексту цієї Угоди вирішується шляхом
переговорів між Договірними Сторонами та набуває чинності згідно з
положеннями пункту 2 статті 20 цієї Угоди.
Вчинено в м. Ізмаїлі 29 березня 1996 року в двох примірниках,
кожний українською, румунською і російською мовами, при цьому всі
три тексти мають однакову силу. У випадку виникнення розходжень в
тлумаченні цієї Угоди перевага надається тексту російською мовою.
За Уряд України За Уряд Румунії

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: