open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Договір

між Урядом України та Урядом Румунії про

співробітництво в сфері науки та технологій

( Договір ратифіковано Законом N 1517-III

( 1517-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 18, ст.136 )

Уряд України та Уряд Румунії, що надалі іменуються Сторонами, керуючись доброю волею та взаємною повагою, враховуючи існуючі між двома державами дружні стосунки, визнаючи важливу роль науки та технологій у
соціально-економічному розвитку й прагнучи до підвищення їх рівня
до світових стандартів, бажаючи зміцнювати та розвивати рівноправне та взаємовигідне
наукове та науково-технічне співробітництво, погодились про наступне:
Стаття 1
1. Метою цього Договору є зміцнення наукових і технологічних
можливостей Сторін, розширення зв'язків між науково-технічною
громадськістю обох країн, а також сприяння науково-технічному
співробітництву в галузях, що становлять взаємний інтерес. 2. Сторони підтримують і розвивають співробітництво в сфері
науки та технологій на основі рівності та взаємної вигоди у
відповідності до положень цього Договору і законів, чинних в обох
державах.
Стаття 2
Сторони заохочують розвиток співробітництва, зокрема, у таких
формах: а) виконання спільних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських проектів, обмін їх результатами, а також
обмін вченими та фахівцями, які беруть участь у реалізації цих
проектів; б) проведення спільних наукових симпозіумів, конференцій,
семінарів, виставок та інших заходів, які становлять взаємний
інтерес; в) обмін науковою, науково-технічною інформацією та
документацією; г) спільне використання науково-технічних об'єктів та
обладнання. Сторони за взаємною домовленістю можуть використовувати інші
форми наукового та науково-технічного співробітництва.
Стаття 3
1. Сторони сприяють реалізації співробітництва як у формі
прямих зв'язків між державними організаціями, академіями наук,
вузами, науково-дослідними центрами, інститутами, установами,
приватними фірмами та іншими суб'єктами обох країн, так і шляхом
формування спільних науково-технічних програм за напрямками, що
становлять взаємний інтерес. 2. В рамках цього Договору, згадані в п. 1 організації,
установи та інші суб'єкти можуть укладати угоди про
співробітництво в конкретних галузях науки та техніки. Такі угоди
відповідним чином визначатимуть тематику, цілі, зобов'язання
сторін, процедури передачі та використання обладнання, порядок
використання результатів спільних досліджень, фінансові умови та
інші аспекти співробітництва.
Стаття 4
1. Сторони сприятимуть розробці та реалізації спільних
проектів, у тому числі тих, що могли б залучатися до міжнародних
програм. Сторони активно сприятимуть участі науково-дослідних
організацій, вчених і спеціалістів обох країн у реалізації цих
програм. 2. У реалізації спільних проектів, за домовленістю Сторін,
може брати участь третя сторона на умовах, які обумовлюються
окремою угодою.
Стаття 5
1. З метою сприяння виконанню цього Договору Сторони
утворюють Спільну Комісію з питань науково-технічного
співробітництва, в задачі якої входить, у тому числі, створення
сприятливих умов для виконання положень цього Договору; погодження
пріоритетних напрямів співробітництва; сприяння та реалізація
спільних програм і проектів, в тому числі шляхом підготовки
рекомендацій з питань розподілу прав на інтелектуальну власність,
що створена або передана під час співробітництва в рамках цього
Договору; обмін інформацією про перспективи науково-технічного
співробітництва та вивчення пропозицій відносно його розвитку. 2. Для організації своєї діяльності Комісія може розробити та
затвердити Регламент роботи.
Стаття 6
1. Сторони будуть забезпечувати захист прав на інтелектуальну
власність, яка може бути створена в результаті співробітництва в
рамках цього Договору, з урахуванням законодавства кожної з держав
та міжнародних угод, учасниками яких є Сторони. 2. Наукова і науково-технічна інформація, яка отримана в
результаті співробітництва в рамках цього Договору і не віднесена
при цьому до державної або комерційної таємниці, а також до
інтелектуальної власності, та у відношенні до якої немає
спеціальних застережень в угодах, про які згадано в пункті 2
Статті 3, може бути відкрита для світової наукової громадськості,
у відповідності до процедур суб'єктів, які є учасниками
співробітництва в рамках цього Договору, якщо інше не обумовлено
угодами, про які йдеться у пункті 2 Статті 4.
Стаття 7
Сторони погодились, що фінансування витрат по обміну
експертами, вченими та іншими спеціалістами, що беруть участь у
реалізації Договору, може здійснюватись: - за рахунок організації, що направляє спеціалістів; - на основі безвалютного еквівалентного обміну, коли
організація, яка направляє спеціалістів, оплачує витрати на
переїзд між визначеними пунктами призначення двох держав, а
організація, що приймає спеціалістів, оплачує витрати по їх
проживанню, харчуванню, внутрішніх переїздах на території своєї
держави; - на інших умовах, обумовлених в угодах, що згадані в пункті
2 Статті 3. Сторони домовляються, що питання надання медичного
обслуговування, необхідність у якому виникла внаслідок захворювань
чи нещасних випадків осіб однієї держави, які беруть участь у
співробітництві в рамках цього Договору та знаходяться при цьому
на території другої держави, вирішуються, як правило, за рахунок
приймаючої організації.
Стаття 8
У випадку виникнення розбіжностей між Сторонами відносно
тлумачення чи застосування положень цього Договору Сторони будуть
вирішувати їх шляхом переговорів і консультацій.
Стаття 9
Організаціями, що координують реалізацію цього Договору, є
Державний Комітет України з питань науки, техніки та промислової
політики і Міністерство досліджень і технології Румунії.
Стаття 10
1. Цей Договір набуває чинності з дати останнього
повідомлення, що підтверджує виконання Сторонами відповідних
процедур, необхідних для набуття його чинності, та діє протягом
п'яти років і автоматично продовжується кожного разу на наступні
два роки. 2. Дія цього Договору може бути припинена в будь-який час
кожною з Сторін шляхом подачі іншій Стороні письмового
повідомлення про це за шість місяців до дня розторгнення Договору. 3. Припинення дії цього Договору не впливає на реалізацію
будь-якої спільної діяльності, яка оформлена в рамках цього
Договору і є незавершеною на час розторгнення чи припинення його
дії.
Вчинено в м. Ізмаїлі 29 березня 1996 р. у двох примірниках
українською та румунською мовами, при цьому обидва тексти мають
однакову силу.
За Уряд України За Уряд Румунії

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: