open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Урядом України та Урядом Румунії

про повітряне сполучення

Дата підписання: 29.03.1996 Дата набрання чинності для України: 01.06.1996
Уряд України та Уряд Румунії, надалі "Договірні Сторони",
будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року,
бажаючи укласти Угоду з метою встановлення та здійснення
регулярних повітряних сполучень між їх відповідними територіями та
за їх межами,
домовились про таке:
СТАТТЯ 1
1. У цій Угоді, якщо контекст не припускає інше:
a) "авіаційні власті" означає щодо України Міністерство
транспорту України в особі Державної адміністрації авіаційного
транспорту, а стосовно Румунії - Міністерство транспорту або в
обох випадках - будь-яку особу чи орган, які уповноважені
здійснювати функції згаданого керівництва;
b) "призначене авіапідприємство" означає авіапідприємство,
яке призначене та уповноважене відповідно до Статті 4 цієї Угоди;
c) "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну цивільну
авіацію ( 995_038 ), відкриту для підписання в Чикаго 7 грудня
1944 року, та містить будь-який Додаток ( 995_655 ), прийнятий
згідно зі Статтею 90 цієї Конвенції та будь-яку поправку до
Додатків або Конвенції згідно з її Статтями 90 і 94, у тій мірі, в
якій ці Додатки та поправки прийняті Договірними Сторонами;
d) "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне
сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з некомерційними
цілями" мають значення, відповідно до Статей 2 та 96 Конвенції
( 995_038 );
e) "тариф" означає ціни, які сплачуються за перевезення
пасажирів і вантажу, та умови, згідно з якими ці ціни
застосовуються, включаючи ціни й умови за агентські та інші
додаткові послуги, але за винятком винагороди й умов за
перевезення пошти;
f) "ємність" щодо повітряного судна означає комерційне
завантаження цього повітряного судна на усьому маршруті або
частині маршруту;
g) "ємність" щодо договірної лінії означає ємність
повітряного судна, яке використовується на такій лінії, помножену
на частоту польотів, здійснених цим повітряним судном протягом
певного періоду на маршруті або частині маршруту.
2. Додаток становить невід'ємну частину цієї Угоди та всі
посилання на Угоду включатимуть посилання на Додаток, якщо не
обумовлено інше.
СТАТТЯ 2
Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні права,
зазначені в цій Угоді, з метою встановлення та здійснення
регулярних міжнародних повітряних сполучень по маршрутах, вказаних
у Додатку до неї (надалі іменуються відповідно "договірні лінії"
та "встановлені маршрути").
СТАТТЯ 3
1. Згідно з положеннями цієї Угоди авіапідприємство,
призначене кожною Договірною Стороною, під час експлуатації
договірних ліній по встановлених маршрутах буде користуватися
такими правами:
a) здійснювати політ без зупинки через територію іншої
Договірної Сторони;
b) здійснювати зупинки з некомерційними цілями на території
іншої Договірної Сторони;
c) здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
у пунктах, зазначених у Додатку до цієї Угоди, з метою прийняття
на борт та/або зняття міжнародного комерційного завантаження -
пасажирів, вантажу та пошти - комбіновано чи окремо.
2. Зазначене в пункті 1 цієї Статті не розглядатиметься як
надання призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони
права приймати на борт пасажирів, вантаж та пошту для перевезення
між пунктами на території іншої Договірної Сторони за винагороду
або на умовах найму.
3. Технічні та комерційні питання щодо польотів повітряних
суден та перевезень пасажирів, вантажу та пошти по договірних
лініях, питання щодо наземного технічного обслуговування та
порядку фінансових розрахунків будуть вирішені шляхом погодження
між призначеними авіапідприємствами та подані авіаційним властям
Договірних Сторін для затвердження.
СТАТТЯ 4
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити іншій
Договірній Стороні одне чи декілька авіапідприємств з метою
експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах. Таке
призначення буде здійснено між авіаційними властями Договірних
Сторін шляхом письмового повідомлення.
2. Після одержання такого призначення авіаційні власті іншої
Договірної Сторони відповідно до положень пунктів 3 та 4 цієї
Статті без затримки нададуть призначеному авіапідприємству
відповідний дозвіл на виконання польотів.
3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони можуть зажадати
від авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною,
доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені
законами та правилами, які звичайно та обґрунтовано застосовуються
такими властями при здійсненні міжнародних повітряних сполучень
відповідно до положень Конвенції ( 995_038 ).
4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на виконання польотів, зазначеного в пункті 2 цієї Статті,
або встановити такі умови, які може вважати необхідними при
користуванні призначеним авіапідприємством правами, вказаними в
Статті 3 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна
Сторона не має задовільних доказів того, що переважне володіння
цим авіапідприємством та фактичний контроль над ним належать
Договірній Стороні, яка призначає авіапідприємство, або її
громадянам.
5. Авіапідприємство, яке призначене та отримало дозвіл
відповідно до положень пунктів 1 та 2 цієї Статті, може в
будь-який час розпочати експлуатацію договірних ліній за умови, що
ємність встановлена згідно зі Статтею 10 цієї Угоди, розклад руху
затверджений відповідно до положень Статті 11 цієї Угоди та
тарифи, встановлені відповідно до положень Статті 10 цієї Угоди,
введені в дію на договірних лініях.
6. Кожна з Договірних Сторін матиме право замінити
авіапідприємство, яке вона призначила, іншим авіапідприємством
шляхом письмового повідомлення між Договірними Сторонами. Щойно
призначене авіапідприємство матиме такі ж права і нестиме такі ж
зобов'язання, як і авіапідприємство, яке воно заміняє.
СТАТТЯ 5
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
виконання польотів або призупинити користування призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони правами, вказаними в
Статті 3 цієї Угоди, або встановити такі умови, які вона може
вважати необхідними при користуванні цими правами:
a) у будь-якому випадку, коли вона не має задовільних
доказів, що переважне володіння згаданим авіапідприємством та
фактичний контроль над ним належать Договірній Стороні, яка
призначає авіапідприємство, або її громадянам; або
b) у випадку, коли згадане авіапідприємство не дотримується
законів та правил Договірної Сторони, яка надає ці права, або
c) у випадку, коли авіапідприємство будь-яким іншим чином не
дотримується положень цієї Угоди.
2. Коли негайне скасування, призупинення або встановлення
умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є необхідним для
запобігання подальшим порушенням законів та правил, такі права,
будуть використовуватись лише після консультації з іншою
Договірною Стороною. Такі консультації розпочнуться протягом
шістдесяти (60) днів з дати отримання запиту.
СТАТТЯ 6
1. Посвідчення про придатності до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією
з Договірних Сторін, протягом строку їх дії будуть визнані
дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що вимоги, згідно з
якими ці посвідчення чи свідоцтва були видані або визнані
дійсними, дорівнюють мінімальним стандартам, які встановлені або
можуть встановлюватися час від часу згідно з Конвенцією
( 995_038 ), або перевищують їх.
2. Кожна Договірна Сторона при польотах над своєю власною
територією, однак, залишає за собою право відмовити у визнанні
дійсними посвідчень про кваліфікацію та свідоцтв, визнаних
дійсними або виданих її власним громадянам іншою Договірною
Стороною або будь-якою іншою державою.
СТАТТЯ 7
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони, що регулюють
вхід на її територію, перебування в її межах та вихід з неї
повітряних суден, зайнятих у міжнародній аеронавігації, або
експлуатацію і навігацію цих повітряних суден під час їх
перебування у межах її території, будуть застосовуватися до
повітряних суден авіапідприємства, призначеного іншою Договірною
Стороною, та такі повітряні судна будуть додержуватись їх при
вході на чи виході з або під час їх перебування в межах території
цієї Договірної Сторони.
2. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо прибуття
до її території, перебування в її межах та відправлення з неї
пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти, зокрема, формальності щодо
паспортних, митних, валютних та санітарних заходів, будуть
застосовуватися до пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти
повітряних суден авіапідприємства, призначеного іншою Договірною
Стороною, під час їх перебування у межах згаданої території.
3. Маршрути польотів повітряних суден по договірних лініях та
пункти перетину державних кордонів будуть встановлені кожною з
Договірних Сторін на своїй території.
СТАТТЯ 8
Будь-які збори за користування аеропортами, включаючи їх
споруди, технічні та інші засоби та послуги, а також будь-які
платежі за користування аеронавігаційними засобами, засобами
зв'язку та послугами, будуть стягуватися відповідно до ставок та
тарифів, встановлених кожною Договірною Стороною згідно з
положеннями законодавства, які діють на її території.
СТАТТЯ 9
Пасажири, вантаж та пошта прямого транзиту через територію
однієї Договірної Сторони, які не залишають відведеної для такої
мети зони аеропорту, будуть підлягати лише спрощеному контролю, за
виключенням заходів з безпеки проти актів насильства, повітряного
піратства та контрабанди наркотиків.
СТАТТЯ 10
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін буде
надана справедлива та рівна можливість експлуатувати договірні
лінії по встановлених маршрутах.
2. Експлуатуючи договірні лінії, призначене авіапідприємство
кожної Договірної Сторони повинно враховувати інтереси
призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони, щоб не
зашкодити перевезенням, які останнє здійснює за цими ж маршрутами
або будь-якій їх частині.
3. Договірні лінії, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
суспільним потребам у перевезеннях по встановлених маршрутах, та
кожне призначене авіапідприємство матиме головною метою надання
ємності, яка при розумному коефіцієнті завантаження повітряного
судна відповідала б існуючим та розумно очікуваним потребам у
перевезеннях пасажирів, вантажу та пошти між територіями обох
Договірних Сторін.
4. Повітряні перевезення, які здійснюються призначеним
авіапідприємством згідно з цією Угодою, повинні відповідати
загальному принципу, що ємність залежить від:
a) потреб у перевезеннях між країнами відправлення та
призначення;
b) потреб у перевезеннях зони, через яку проходять договірні
лінії; та
c) потреб у транзитних перевезеннях авіапідприємства.
5. Ємність, що надається на встановлених маршрутах, буде
погоджуватися між призначеними авіапідприємствами обох Договірних
Сторін та затверджуватися авіаційними властями Договірних Сторін.
Будь-яке збільшення ємності підлягатиме погодженню між
призначеними авіапідприємствами та затвердженню авіаційними
властями Договірних Сторін. До такого затвердження вже існуюча
ємність зберігатиметься.
СТАТТЯ 11
1. Розклади руху, включаючи частоту польотів, дні виконання
рейсів, вид перевезень та тип повітряного судна, що
використовуються, будуть погоджуватися між призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін. Ці питання, погоджені таким
чином, будуть подаватися авіаційним властям Договірних Сторін для
затвердження за шістдесят (60) днів до початку експлуатації
договірних ліній. Подібні процедури будуть застосовуватися в разі
наступних змін та період у шістдесят (60) днів може бути змінений
за погодженням відповідних авіаційних властей.
2. У разі, якщо призначені авіапідприємства не можуть
домовитись стосовно розкладів, авіаційні власті Договірних Сторін
встановлять їх. Подібна процедура також застосовується в разі,
якщо призначені авіапідприємства не домовились щодо наступної
зміни діючого розкладу. В останньому випадку діючі розклади
залишатимуться дійсними протягом періоду в шість (6) місяців, коли
згадані авіаційні власті докладуть зусиль, щоб встановити нові
розклади.
СТАТТЯ 12
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії будуть встановлені на
розумних рівнях з урахуванням усіх відповідних факторів, включаючи
собівартість експлуатації, розумний прибуток, характеристики
авіалінії (такі, як стандарти швидкості та комфорту) та тарифи,
встановлені іншими авіапідприємствами. Ці тарифи будуть
встановлюватися відповідно до таких положень цієї Статті.
2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, по можливості,
будуть погоджуватися по кожному з встановлених маршрутів між
призначеними авіапідприємствами.
3. Погоджені таким чином тарифи будуть подаватися на
затвердження авіаційним властям Договірних Сторін, щонайменше, за
шістдесят (60) днів до пропонованої дати їх введення. В особливих
випадках цей період може бути скорочений за згодою згаданих
властей.
4. Таке затвердження може бути дано прискорено. Якщо жодні з
авіаційних властей не викажуть несхвалення протягом тридцяти (30)
днів від дати подання на розгляд відповідно до пункту 3 цієї
Статті, ці тарифи будуть вважатися затвердженими. У випадку, якщо
період для подання на розгляд був скорочений, як передбачено в
пункті 3 цієї Статті, авіаційні власті можуть домовитись, що
період, протягом якого будь-яке несхвалення може бути виказане,
буде меншим ніж тридцять (30) днів.
5. Якщо призначені авіапідприємства не можуть дійти згоди з
будь-якого з цих тарифів або якщо з іншої причини тариф не може
бути погоджений відповідно до положень пункту 2 цієї Статті,
авіаційні власті Договірних Сторін намагатимуться визначити тариф
за взаємною згодою.
6. Якщо авіаційні власті не можуть дійти згоди стосовно
затвердження будь-якого тарифу, поданого їм згідно з пунктом 3
цієї Статті, або визначення тарифу згідно з пунктом 5, спір буде
врегульовано відповідно до положень Статті 19 цієї Угоди.
7. Тариф, встановлений відповідно до положень цієї Статті,
діятиме доти, доки не буде встановлено новий тариф властей
Договірних Сторін. Однак застосування положень цього пункту не
може подовжити дію тарифу більш ніж на дванадцять (12) місяців
понад встановлений строк.
СТАТТЯ 13
1. Повітряні судна призначеного авіапідприємства однієї
Договірної Сторони, які експлуатують договірні лінії, а також їх
комплектне обладнання, запаси палива та мастильних матеріалів,
запаси повітряних суден (включаючи продукти харчування, напої та
тютюнові вироби), що знаходяться на борту таких повітряних суден,
будуть звільнені від сплати усіх мит, податків та інших подібних
зборів після прибуття на територію іншої Договірної Сторони за
умови, що таке обладнання та запаси залишаються на борту
повітряних суден до моменту їх вивозу в зворотному напрямку.
2. Також будуть звільнятися від сплати таких мит, податків та
зборів, за виключенням зборів за надане обслуговування:
a) бортові запаси, що прийняті на борт на території однієї
Договірної Сторони в межах лімітів, встановлених компетентними
властями згаданої Договірної Сторони, та призначені для
використання на борту повітряного судна призначеного
авіапідприємства іншої Договірної Сторони, яке експлуатує
договірні лінії; та
b) запасні частини та обладнання, ввезені на територію однієї
Договірної Сторони для технічного обслуговування або ремонту
повітряних суден призначеного авіапідприємства іншої Договірної
Сторони, яке експлуатує договірні лінії;
c) паливо та мастильні матеріали, призначені для забезпечення
повітряних суден призначеного авіапідприємства однієї Договірної
Сторони під час експлуатації договірних ліній, навіть якщо ці
запаси використовуються на частині маршруту в межах території
іншої Договірної Сторони, де вони були прийняті на борт.
3. До матеріалів, вказаних у пункті 2 цієї Статті, може бути
висунута вимога зберігання під митним наглядом чи контролем.
4. Комплектне бортове обладнання, матеріали, запаси та
запасні частини, які знаходяться на борту повітряного судна
призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони, можуть
бути розвантажені на території іншої Договірної Сторони тільки за
згодою митних властей цієї території. У такому випадку вони можуть
бути розміщені під наглядом згаданих властей доти, доки вони не
будуть вивезені назад, або не отримають іншого призначення згідно
з митними правилами.
5. Багаж та вантаж прямого транзиту будуть звільнені від
сплати мит та інших зборів.
6. Необхідні документи призначеного авіапідприємства однієї
Договірної Сторони, включаючи авіаквитки, автовантажні накладні, а
також рекламні матеріали будуть звільнені від усіх податків та мит
на території іншої Договірної Сторони.
7. Меблі, офісне обладнання та матеріали, ввезені на
територію будь-якої Договірної Сторони для використання в
агентських офісах авіапідприємства, призначеного іншою Договірною
Стороною, будуть звільнені першою Договірною Стороною від усіх мит
та податків.
СТАТТЯ 14
1. На підставі взаємності призначене авіапідприємство кожної
Договірної Сторони матиме право виписувати свої власні перевізні
документи на свої міжнародні перевезення та рекламувати і сприяти
продажу на території іншої Договірної Сторони. Такий продаж може
бути здійснений відповідно до чинних законів і правил цієї іншої
Договірної Сторони безпосередньо через власні офіси по продажу або
через агентства по продажу та/або туристичні агентства будь-якій
особі, організації чи органу.
2. Кожна Договірна Сторона надасть призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
перевищення доходів, отриманих згаданим призначеним
авіапідприємством від експлуатації договірних ліній, над
видатками.
3. Такий переказ повинен здійснюватися відповідно до положень
угоди, що регулює фінансові відносини Договірних Сторін. У разі
відсутності такої угоди або відповідних положень в ній переказ
повинен здійснюватися у вільно конвертованій валюті за офіційним
курсом обміну відповідно до правил валютного обміну Договірних
Сторін.
СТАТТЯ 15
1. З метою забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони буде
надано право утримувати своє агентство / представництво на
території іншої Договірної Сторони з необхідним адміністративним,
комерційним та технічним персоналом.
2. Чисельність персоналу та його працевлаштування будуть
погоджені між авіаційними властями обох Договірних Сторін згідно з
їх чинними законами та правилами.
СТАТТЯ 16
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного
права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання становить невід'ємну частину цієї Угоди. Не
обмежуючи загальну застосовність своїх прав та зобов'язань з
міжнародного права, Договірні Сторони, зокрема, будуть діяти
відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти,
що здійснюються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14
вересня 1963 року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970
року ( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), та положеннями чинних
між двома Договірними Сторонами двосторонніх угод, а також угод,
що будуть укладені між ними в майбутньому.
2. Договірні Сторони будуть подавати на прохання усю
необхідну допомогу одна одній для запобігання незаконному
захопленню цивільних повітряних суден та іншим протиправним діям,
спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також
будь-якій іншій загрозі безпеці цивільної авіації.
3. Договірні Сторони в своїх взаєминах будуть діяти
відповідно до положень з авіаційної безпеки, встановлених
Міжнародною організацією цивільної авіації та визначених як
Додатки ( 995_655 ) до Конвенції ( 995_038 ) у тій мірі, в якій
такі положення з безпеки застосовні до Договірних Сторін; вони
будуть вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих
ними, або експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи
мають основне місце діяльності на їх території, та експлуатанти
аеропортів на їх території діяли згідно з такими положеннями з
авіаційної безпеки.
4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 вище положень з авіаційної
безпеки, котрі передбачені іншою Договірною Стороною щодо прибуття
на, відправлення з або перебування в межах території цієї іншої
Договірної Сторони. Кожна Договірна Сторона забезпечить вживання
необхідних ефективних заходів у межах своєї території для захисту
повітряних суден та огляду пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу,
вантажу та бортових запасів перед та під час посадки на борт чи
навантаження. Кожна Договірна Сторона також доброзичливо розгляне
будь-яке прохання іншої Договірної Сторони щодо вживання
спеціальних заходів безпеки у випадку конкретної загрози.
5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки таких повітряних суден, їх
пасажирів та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів,
Договірні Сторони подаватимуть допомогу одна одній шляхом
полегшення зв'язків та вживання відповідних заходів, спрямованих
на швидке та безпечне усунення таких дій чи загрози дій.
СТАТТЯ 17
Для забезпечення тісного співробітництва час від часу між
авіаційними властями Договірних Сторін будуть проводитися
консультації з усіх питань щодо виконання цієї Угоди. Такі
консультації розпочнуться протягом шістдесяти (60) днів з дати
одержання іншою Договірною Стороною запиту, якщо тільки Договірні
Сторони не погодяться про скорочення цього періоду.
СТАТТЯ 18
1. Авіаційні власті кожної Договірної Сторони будуть надавати
авіаційним властям іншої Договірної Сторони за їх запитом
періодичні або інші статистичні дані.
2. Такі дані будуть включати усю інформацію, яка обґрунтовано
вимагається для визначення обсягу перевезень, здійснених
авіапідприємством по договірних лініях, включаючи інформацію щодо
пунктів відправлення та призначення таких перевезень.
СТАТТЯ 19
Будь-який спір щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди або
Додатка до неї, буде врегульовуватися шляхом безпосередніх
переговорів між авіаційними властями обох Договірних Сторін. Якщо
згадані авіаційні власті не дійдуть згоди, спір буде
врегульовуватися по дипломатичних каналах.
СТАТТЯ 20
Якщо одна з Договірних Сторін бажає змінити будь-яке
положення Угоди та Додатка до неї, вона може запитати консультацію
між авіаційними властями обох Договірних Сторін щодо пропонованої
зміни. Такі консультації розпочнуться протягом шістдесяти (60)
днів з дати отримання запиту, якщо тільки авіаційні власті
Договірних Сторін не домовляться про продовження цього періоду.
Будь-які погоджені зміни набудуть чинності після їх підтвердження
шляхом обміну нотами по дипломатичних каналах. Будь-які зміни до
Додатка можуть бути внесені шляхом прямого погодження між
авіаційними властями Договірних Сторін та набудуть чинності після
їх підтвердження шляхом обміну нотами.
СТАТТЯ 21
Якщо стосовно Договірних Сторін набуває чинності загальна
багатостороння угода або конвенція щодо повітряного транспорту, ця
Угода буде змінена шляхом проведення переговорів між Договірними
Сторонами для приведення у відповідність до положень такої угоди
чи конвенції.
СТАТТЯ 22
Ця Угода та будь-які наступні поправки будуть зареєстровані в
Міжнародній організації цивільної авіації.
СТАТТЯ 23
1. Цю Угоду укладено на невизначений строк.
2. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час надіслати по
дипломатичних каналах іншій Договірній Стороні повідомлення про
своє рішення припинити чинність цієї Угоди. Таке повідомлення буде
одночасно надіслано до Міжнародної організації цивільної авіації.
Якщо таке повідомлення надіслано, ця Угода втратить чинність через
дванадцять місяців від дати отримання іншою Договірною Стороною
повідомлення, якщо тільки повідомлення про втрату чинності не
відкликано за погодженням до закінчення цього періоду. При
відсутності підтвердження про одержання іншою Договірною Стороною
повідомлення, воно вважатиметься одержаним через чотирнадцять днів
після одержання повідомлення Міжнародною організацією цивільної
авіації.
СТАТТЯ 24
Ця Угода набуде чинності від дати, коли Договірні Сторони
повідомлять одна одну шляхом обміну дипломатичними нотами, що їх
відповідні конституційні процедури щодо набуття чинності виконані.
Вчинено в Ізмаїлі 29 березня 1996 року, у двох примірниках,
кожний українською, румунською та англійською мовами, при цьому
всі тексти мають однакову силу. У разі розбіжностей у тлумаченні
текст англійською мовою переважатиме.
За Уряд України За Уряд Румунії
(підпис) (підпис)
ДОДАТОК
A. Авіапідприємству(ам), призначеному(им) Урядом Румунії,
буде надано право здійснювати регулярні повітряні сполучення в
обох напрямах за маршрутами, визначеними нижче.
Пункти відправлення: Пункти призначення:
Пункти в Румунії Пункти в Україні
B. Авіапідприємству(ам), призначеному(им) Урядом України,
буде надано право здійснювати регулярні повітряні сполучення в
обох напрямах за маршрутами, визначеними нижче.
Пункти відправлення: Пункти призначення:
Пункти в Україні Пункти в Румунії
Маршрути, за якими виконуються польоти, призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, будуть погоджені на останній
стадії двома призначеними авіапідприємствами та затверджені
авіаційними властями двох Договірних Сторін.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: