open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 3 квітня 1996 р. N 252-р

Київ
Про підготовку, перепідготовку та підвищення

кваліфікації державних службовців за рахунок

міжнародної технічної допомоги
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005

Розпорядженням КМ

N 1292-р ( 1292-2011-р ) від 21.12.2011 }

{ У тексті розпорядження і додатка до нього слова "державної
виконавчої влади" та "Агентство координації міжнародної
технічної допомоги" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "виконавчої влади" та "Мінекономіки" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 665 ( 665-2005-п ) від
01.08.2005 }
{ У тексті Розпорядження слово "Головдержслужба" в усіх
відмінках замінено словами "Національне агентство з
питань державної служби" у відповідному відмінку, а
слово "Мінекономіки" - словами "Міністерство економічного
розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з
Розпорядженням КМ N 1292-р ( 1292-2011-р ) від 21.12.2011 }

З метою упорядкування й активізації роботи, пов'язаної із
залученням міжнародної технічної допомоги та використанням інших
форм міжнародного співробітництва для підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних
підприємств, установ й організацій відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. N 901
( 901-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок формування
навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги":
1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям:

( Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )

подавати щорічно до 1 червня Національному агентству з питань
державної служби інформацію про потребу і пріоритетні напрями
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних
службовців, керівників державних підприємств, установ й
організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших
форм міжнародного співробітництва за формою згідно з додатком і
пояснювальну записку з обгрунтуванням.
Національному агентству з питань державної служби
узагальнювати зазначену інформацію та після погодження в Кабінеті
Міністрів України до 1 серпня подавати її Міністерству
економічного розвитку і торгівлі.
2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі в межах
своїх повноважень укладати з іноземними партнерами договори про
підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних
службовців, керівників державних підприємств, установ й
організацій з урахуванням визначених потреб і пріоритетів.
3. Керівникам органів виконавчої влади, державних
підприємств, установ й організацій забезпечити погодження з
Національним агентством з питань державної служби проектів
договорів залучення міжнародної технічної допомоги та інших форм
міжнародного співробітництва для підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних
підприємств, установ й організацій та державну реєстрацію
укладених договорів в Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі, якщо вони не відносяться до міжнародних договорів
України.
Укладені раніше договори підлягають державній реєстрації в
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.
4. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади, керівникам державних підприємств, установ й
організацій раз на півроку до 10 січня та 10 липня подавати
Національному агентству з питань державної служби інформацію про
використання міжнародної технічної допомоги та інших форм
міжнародного співробітництва для підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних
підприємств, установ й організацій для узагальнення і подання
Кабінетові Міністрів України. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665
( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Інд.49
Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 3 квітня 1996 р. N 252-р
ІНФОРМАЦІЯ

про потребу і пріоритетні напрями підготовки,

перепідготовки і підвищення кваліфікації

державних службовців, керівників державних

підприємств, установ й організацій за рахунок

міжнародної технічної допомоги та інших форм

міжнародного співробітництва
___________________________________________

(назва органу виконавчої влади)
__________________________________________________________________
Пріоритетний| Кількість фахівців, яку|Найменування|Стан фінансу- апрям підго| пропонується направити |країни, в |вання питання овки, пере-| на навчання протягом |якій передба|про навчання ідготовки і| п'яти років починаючи |чається здій| ідвищення | з 2006 року |снювати нав-| валіфікації|——————————————————————————|чання | навчання) | | | | | | | _________________________________________________________________ __________
Примітка. В останній графі зазначається: якщо укладений

договір - назва договору, дата і номер реєстрації в

Мінекономрозвитку; якщо ведуться переговори,

підготовлено проект програми, договір тощо -

відомості про них; якщо питання не вирішене -

потреба в допомозі Мінекономрозвитку.
_________________________
(посада керівника органу, _________________________ _________ ______________________
що направляє на навчання) (підпис) (ініціали та прізвище)
" " ______________ 199 р.
МП
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665
( 665-2005-п ) від 01.08.2005, Розпорядженням КМ N 1292-р
( 1292-2011-р ) від 21.12.2011 }
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: