open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 28/389 від 05.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

5 травня 1996 р.
vd960405 vn28/389 за N 214/1239
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету з питань житлово-комунального господарства

N 189/2040 ( z1152-03 ) від 17.11.2003 )
Про затвердження Типового статуту об'єднання

(товариства) співвласників багатоквартирного

будинку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
31 липня 1995 року N 588 ( 588-95-п ) "Про затвердження Положення
про порядок організації та діяльності об'єднань, що створюються
власниками для управління, утримання і використання майна житлових
будинків, яке перебуває у загальному користуванні",
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Типовий статут об'єднання (товариства)
співвласників багатоквартирного будинку та Положення про порядок
державної реєстрації об'єднань (товариств) співвласників
багатоквартирного будинку ( z0215-96 ) (додаються). 2. Наказ Держжитлокомунгоспу і Фонду державного майна України
від 16.10.95 N 44/1217 вважати таким, що втратив чинність. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти відповідно на
заступника Голови Держжитлокомунгоспу В.Чернявського і заступника
Голови Фонду державного майна О.Бондаря.
Голова Держжитлокомунгоспу
України Г.Онищук
Голова Фонду державного майна
України Ю.Єхануров
Затверджено

наказом Державного комітету України

по житлово-комунальному господарству

та Фонду державного майна України

від 05.04.96 N 28/389
Типовий статут
об'єднання (товариства) співвласників багатоквартирного будинку
1. Загальні положення
1.1. Об'єднання (товариство) співвласників багатоквартирного
будинку __________________________________________________________

(найменування об'єднання) надалі - об'єднання) створюється на підставі Положення про
порядок організації та діяльності об'єднань, що створюється
власниками для управління, утримання і використання майна житлових
будинків, яке перебуває у загальному користуванні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року N 588
( 588-95-п ) (надалі - Положення). 1.2. Власники квартир, жилих і нежилих приміщень, зобов'язані
виконувати вимоги вказаного Положення і Статуту об'єднання, який
розробляється на підставі цього Типового статуту і затверджується
рішенням установчих зборів членів об'єднання. 1.3. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
створено виключно для обслуговування, ремонту і реконструкції
жилого будинку та утримання прибудинкової території за кошти
членів об'єднання і за рахунок доходів від господарської
діяльності, отриманих і використаних об'єднанням відповідно до
мети його діяльності. 1.4. Об'єднання є господарською організацією і юридичною
особою, має рахунок в установах банків, печатку з власним
найменуванням, штамп та інші необхідні реквізити. Об'єднання
набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. 1.5. Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і
майном об'єднання, від свого імені набуває майнові та немайнові
права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді,
арбітражному суді. 1.6. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями його членів. 1.7. Місцезнаходження об'єднання: ___________________________

(адреса будинку)
2. Мета діяльності об'єднання
2.1. Метою діяльності об'єднання є: - забезпечення належного утримання будинку та прибудинкової
території; - забезпечення згоди власників квартир, жилих та нежилих
приміщень будинку про порядок реалізації ними своїх прав на
володіння, користування та розпорядження об'єктами будинку, що
перебувають у спільній власності членів об'єднання; - забезпечення мешканців будинку комунальними та іншими
послугами; - забезпечення виконання власниками квартир, жилих і нежилих
приміщень будинку вимог Правил користування приміщеннями житлових
будинків та прибудинковими територіями, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 08.10.92 N 572 ( 572-92-п ).
3. Власність членів об'єднання
3.1. Власники квартир, частин квартир і нежилих приміщень
будинку є співвласниками на праві спільної часткової власності,
допоміжних приміщень будинку, його конструктивних елементів і
технічного обладнання, примірний перелік яких наведено в розділі
4 цього Статуту. Частка власності кожного власника квартири (квартир) чи
нежилого приміщення у спільній частковій власності визначається
відношенням загальної площі квартири (квартир) чи нежилих
приміщень, які перебувають у його власності, до загальної площі
всіх квартир і нежилих приміщень будинку. За формою власності квартири, частини квартир і нежилі
приміщення будинку можуть перебувати у державній, колективній та
приватній власності. 3.2. Межі квартир і нежилих приміщень будинку визначаються
згідно з планами, які містяться в технічних паспортах, поверхнями,
що обмежені несучими та огороджуючими конструкціями. Виключною
власністю членів об'єднання є внутрішні несучі перегородки,
елементи оздоблення огороджуючих та несучих конструкцій приміщень,
прилади технічного обладнання, що розташовані в приміщеннях,
віконні та дверні заповнення, тощо. 3.3. Власники квартир, жилих і нежилих приміщень будинку
мають право на свій розсуд розпоряджатися цим нерухомим майном:
продати, подарувати, заповісти, здати в оренду, обміняти,
закласти, укладати інші угоди, що не заборонені законом. Порядок
здійснення цих прав власниками регулюється цивільним
законодавством України. 3.4. Об'єкти, що перебувають у спільній власності членів
об'єднання, передаються ними в управління правлінню об'єднання.
Правління об'єднання має право використовувати об'єкти, що
перебувають у спільній частковій власності членів об'єднання, а
саме здавати в оренду та інше в порядку, передбаченому Статутом. 3.5. Член об'єднання не вправі відчужувати свою частку у
спільній частковій власності, відмовлятися від неї на користь
фізичних чи юридичних осіб, у тому числі на користь інших членів
об'єднання або самого об'єднання, а також вчиняти інші дії, що
можуть призвести до втрати ним частки у спільній власності окремо
від належних йому на праві власності квартири, жилого або нежилого
приміщення. Частка кожного члена об'єднання у спільній частковій
власності невід'ємно пов'язана з правом власності члена об'єднання
на квартиру, жилі або нежилі приміщення. 3.6. Загальні збори членів об'єднання можуть прийняти рішення
щодо передачі в оренду окремих об'єктів, що перебувають у спільній
частковій власності членів об'єднання, одному або кільком членам
об'єднання.
3.7. Обмеження на користування приміщеннями будинку: 3.7.1. Приміщення квартир повинні використовуватись
відповідно до їх призначення. 3.7.2. Нежилі приміщення будинку повинні використовуватись за
своїм функціональним призначенням. Функціональне призначення
нежилих приміщень може бути змінено відповідно до чинного
законодавства. 3.7.3. Члени об'єднання або орендарі квартир, жилих або
нежилих приміщень повинні керуватись обмеженнями на користування
жилими або нежилими приміщеннями, які встановлені чинним
законодавством, цим Статутом, Правилами користування приміщеннями
житлових будинків і прибудинковими територіями, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 N 572
( 572-92-п ).
4. Частини та елементи будинку, що перебувають у

спільній частковій власності членів об'єднання
4.1. До частин та елементів будинку, які перебувають у
спільній частковій власності членів об'єднання, належать: Допоміжні приміщення будинку: - Тамбури, вестибюлі, вітальні, сходові клітки, міжквартирні
коридори, холи, горища, приміщення технічних поверхів, приміщення
підвалів, де розташоване технічне обладнання будинку, приміщення
для зберігання матеріалів, обладнання та інструменту, розміщення
обслуговуючого будинок персоналу, колясочні та інші приміщення
будинку, які необхідні для забезпечення утримання будинку і
прибудинкової території та культурно-побутового обслуговування
мешканців, приміщення об'єктів цивільної оборони тощо; - Технічне обладнання будинку - ліфти, сміттєпроводи, система
водопостачання та водовідведення, тепло-, газо- та
електропостачання, система протипожежної автоматики, система
опалення, димо- та газовідведення, радіо та телеантени
колективного користування, водостічні труби, шахти,
блискавковідводи, пожежні драбини тощо; - Несучі та огороджуючі конструкції, міжповерхові,
надпідвальні та горищні перекриття, парапети, фронтони, люки та
інші виходи на дах та покрівлю, елементи архітектурного оздоблення
будинку, балкони, тераси та лоджії; - Належні до будинку будівлі і споруди та елементи
благоустрою прибудинкової території; - Інші частини та елементи будинку, які призначені для
користування всіма його мешканцями. 4.2. Частини або елементи будинку, що перебувають у спільній
частковій власності декількох членів об'єднання _________________________________________________________________

(прізвища та ініціали членів об'єднання)
__________________________________________________________________
(перелік об'єктів, що перебувають у їх спільній власності)
5. Членство в об'єднанні
5.1. Членами об'єднання можуть бути фізичні і юридичні особи
- власники квартир, жилих або нежилих приміщень у жилому будинку,
а якщо об'єкти перебувають у спільній сумісній власності або у
спільній частковій власності - уповноважені власники. Наймачі та
орендарі приміщень не можуть бути членами об'єднання. 5.2. Інтереси неповнолітніх, недієздатних та обмежено
дієздатних членів об'єднання представляють їх батьки, опікуни або
піклувальники. 5.3. Членство в об'єднанні припиняється з часу втрати членом
об'єднання права власності на квартиру, жиле або нежиле приміщення
у зв'язку з відчуженням квартири, жилого або нежилого приміщення
або з інших підстав, передбачених чинним законодавством. 5.4. Якщо частина квартир чи нежилих приміщень будинку
перебувають у державній або колективній власності, то у цьому
випадку відповідні органи управління визначають уповноважену
особу, яка буде представляти їх інтереси при створенні та
діяльності об'єднання. Письмова копія такого рішення з визначеним
терміном повноважень цієї особи зберігається у справах об'єднання.
6. Права і обов'язки членів об'єднання
6.1. Член об'єднання має право: 6.1.1. Безперешкодно користуватись об'єктами, що перебувають
у спільній власності членів об'єднання. Вищеназване право
безпосередньо пов'язане з правом власності на квартиру, жиле або
нежиле приміщення і не може бути зупинено чи скасоване без його
згоди. 6.1.2. Самостійно без згоди з іншими членами об'єднання
розпоряджатись належними йому на праві власності квартирами,
жилими або нежилими приміщеннями. 6.1.3. Брати участь у прийнятті рішень загальних зборів
членів об'єднання, як особисто, так і через свого представника за
дорученням. 6.1.4. Обирати та бути обраним до органів управління
об'єднання. 6.1.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності
об'єднання, усунення недоліків в роботі його органів управління. 6.1.6. Передавати наймачу або орендарю квартири, жилого або
нежилого приміщення права і обов'язки, пов'язані з утриманням цих
приміщень. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків
наймачем або орендарем квартири, жилого або нежилого приміщення,
відповідальність перед об'єднанням несе власник квартири, жилого
або нежилого приміщення. 6.1.7. Вимагати від об'єднання відшкодування витрат,
понесених у зв'язку з запобіганням завданню шкоди об'єктам, що
перебувають у спільній частковій власності членів об'єднання, за
рахунок коштів об'єднання. 6.1.8. Провадити у встановленому чинним законодавством і цим
Статутом порядку будь-які вдосконалення і зміни в належних йому на
праві власності квартирах, жилих або нежилих приміщеннях, якщо
вони не порушують структурну цілісність жилого будинку, технічного
обладнання будинку, а також не завдають шкоди майну інших членів
об'єднання. 6.1.9. Одержувати відомості про діяльність об'єднання, його
фінансовий стан та витрати. 6.1.10. Член об'єднання має інші права, передбачені чинним
законодавством та Статутом об'єднання.
6.2. Член об'єднання зобов'язаний: 6.2.1. Виконувати вимоги Статуту об'єднання, рішення
загальних зборів членів об'єднання і Правління об'єднання. 6.2.2. Виконувати вимоги Правил користування приміщеннями
житлових будинків і прибудинковими територіями. 6.2.3. Своєчасно здійснювати оплату комунальних послуг,
вносити платежі на розрахунковий рахунок об'єднання у розмірі,
встановленому загальними зборами, з урахуванням реальних витрат.
Обов'язки по здійсненню всіх платежів виникають у члена об'єднання
з моменту придбання ним права власності на квартиру, жиле або
нежиле приміщення. 6.2.4. Утримувати квартиру, жиле або нежиле приміщення, що
перебуває у його власності, в належному технічному стані за
власний рахунок. 6.2.5. Використовувати об'єкти, що перебувають у спільній
власності членів об'єднання, тільки за їх прямим призначенням, не
порушуючи при цьому права та інтереси інших членів об'єднання. 6.2.6. Самостійно вживати необхідних заходів до запобігання
завданню шкоди об'єктам, що перебувають у спільній власності
членів об'єднання. 6.2.7. Забезпечувати доступ до частин та елементів квартири,
жилого або нежилого приміщення у разі необхідності усунення
пошкоджень об'єктів, що перебувають у спільній власності членів
об'єднання, або для запобігання можливої шкоди, яка може бути
завдана цим об'єктам. Збитки, які може понести у цьому разі член
об'єднання, повинні бути йому відшкодовані за рахунок коштів
об'єднання. 6.2.8. Використовувати квартири, жилі або нежилі приміщення
за призначенням з урахуванням обмежень, встановлених Статутом
об'єднання або рішенням загальних зборів членів об'єднання. 6.2.9. В разі відчуження належних члену об'єднання на праві
власності квартир, жилих або нежилих приміщень, інформувати про це
правління об'єднання, надати покупцю, окрім документів,
передбачених чинним законодавством, можливість ознайомитись з
Статутом об'єднання та його зобов'язаннями перед об'єднанням.
7. Права і обов'язки об'єднання
7.1. Об'єднання має право: 7.1.1. Визначати порядок обслуговування і ремонту будинку та
утримання прибудинкової території. 7.1.2. Здійснювати господарську діяльність, пов'язану з
утриманням жилого будинку і прибудинкової території у
відповідності з метою діяльності, передбаченою Статутом
об'єднання, у тому числі укладати договори з фізичними та
юридичними особами. 7.1.3. Організовувати проведення повної або часткової
реконструкції жилого будинку відповідно до умов п.9.8.6. 7.1.4. Організовувати виконання робіт з утримання будинку і
прибудинкової території. 7.1.5. На конкурсній основі визначати підрядні організації,
що надають послуги по утриманню будинку і прибудинкової території. 7.1.6. Одержувати кредити в установах банків у порядку і на
умовах, передбачених чинним законодавством. 7.1.7. Одержати в користування або у власність членів
об'єднання в установленому чинним законодавством порядку земельну
ділянку (прибудинкову територію). 7.1.8. За погодженням з місцевим органом державної виконавчої
влади чи органом місцевого самоврядування здійснювати будівництво
господарських та інших будівель на прибудинковій території,
необхідних для забезпечення утримання будинку або створення
додаткових зручностей членам об'єднання. 7.1.9. Придбати у спільну часткову власність членів
об'єднання квартири або нежилі приміщення будинку, іншу
нерухомість, основні засоби, обладнання та інвентар. 7.1.10. Здавати в оренду фізичним або юридичним особам окремі
об'єкти, що перебувають у спільній власності членів об'єднання, за
рішенням загальних зборів членів об'єднання. 7.1.11. Розпоряджатися коштами об'єднання відповідно до
кошторису, затвердженого загальними зборами членів об'єднання. 7.1.12. Захищати права та законні інтереси власників квартир,
жилих і нежилих приміщень будинку у державних органах влади і
управління, органах місцевого самоврядування, в судах. 7.1.13. Звертатися з позовом про притягнення до
відповідальності члена об'єднання у випадках, передбачених чинним
законодавством. 7.1.14. Здійснювати інші дії, що відповідають цілям і меті
діяльності об'єднання.
7.2. Об'єднання зобов'язане: 7.2.1. Забезпечувати належний санітарний, протипожежний і
технічний стан допоміжних приміщень будинку та санітарний стан
прибудинкової території. 7.2.2. Організовувати, при необхідності, проведення технічної
інвентаризації жилого будинку, належних до нього будівель і споруд
та прибудинкової території. 7.2.3. Виступати замовником робіт і послуг та укладати угоди
з відповідними підприємствами, що надають ці роботи і послуги,
провадити їх оплату. 7.2.4. Надавати послуги членам об'єднання по утриманню
належних їм на праві власності квартир, жилих та нежилих приміщень
за їх рахунок. 7.2.5. Здійснювати ремонт будинку в установленому порядку. 7.2.6. Визначати розміри платежів, що вносяться членами
об'єднання. 7.2.7. Представляти інтереси членів об'єднання у відносинах з
іншими фізичними та юридичними особами. 7.2.8. Забезпечувати своєчасне надходження від членів
об'єднання платежів, встановлених рішенням загальних зборів. 7.2.9. Здійснювати контроль за виконанням договірних
зобов'язань підприємствами та приватними особами, які здійснюють
утримання будинку, інших будівель і споруд об'єднання,
прибудинкової території та надають комунальні та інші послуги.
8. Забезпечення утримання будинку і

прибудинкової території
8.1. Для забезпечення належного утримання будинку і
прибудинкової території об'єднання щорічно складає та затверджує
на загальних зборах кошторис, в якому передбачаються такі статті
витрат: а) поточні витрати; б) витрати на оплату комунальних та інших послуг; в) витрати та накопичення на ремонт будинку; г) інші витрати. 8.2. Платежі на поточні витрати вносяться членами об'єднання
у порядку та в строки, що визначаються загальними зборами. Розмір
платежів на поточні витрати кожного члена об'єднання визначається
розміром його частки у вартості будинку та загальною сумою витрат
на ці цілі, передбачені річним кошторисом*. Загальними зборами
може бути визначений інший порядок розподілу загальних витрат між
членами об'єднання. При створенні об'єднання співвласників
декількох будинків розміри платежів кожного члена об'єднання у
поточний фонд визначаються з урахуванням витрат на утримання
будинку, співвласником якого він є, та частки його власності в
ньому. ________________

* Виходячи з особливих умов використання нежилих приміщень
будинку, для їх власників може бути встановлена додаткова участь у
поточних витратах об'єднання. Розмір частки кожного члена
об'єднання у вартості будинку визначається в долях одиниці або у
відсотках відношенням загальної площі квартир(и) та (або) нежилих
приміщень, що перебувають у його власності, до загальної площі
всіх квартир і нежилих приміщень будинку.
8.3. До поточних витрат відносяться:

- витрати на утримання управлінського та обслуговуючого
персоналу при виконанні окремих функцій і робіт згідно з договором
(угодою, контрактами); - витрати на оплату робіт та послуг, що виконуються згідно з
укладеними договорами; - витрати на винагороди членам об'єднання і правління; - інші витрати. 8.4. Член об'єднання зобов'язаний вносити платежі на поточні
витрати незалежно від умов користування квартирою, жилими та
нежилими приміщеннями або окремими об'єктами, що перебувають у
спільній частковій власності членів об'єднання. 8.5. Розмір щомісячних платежів для оплати комунальних
(водо-, тепло-, електро-, газопостачання та водовідведення) та
інших послуг визначається згідно з показниками лічильників або
затверджених в установленому порядку тарифів, а при відсутності
лічильників - за умовами договору між постачальником послуг та
об'єднанням. 8.6. Для своєчасного усунення пошкоджень елементів будинку
об'єднання зобов'язане накопичувати кошти на проведення ремонту. На загальних зборах членів об'єднання може бути прийнято
рішення про одноразовий збір коштів на ремонт будинку виходячи із
фактичної потреби на його проведення, або про одержання в банку
кредиту на проведення ремонту з наступним його погашенням. При
цьому розмір одноразового внеску кожного члена об'єднання на
проведення ремонту або погашення кредиту визначається виходячи із
розміру належної йому частки власності будинку та фактичної
вартості ремонту або суми одержаного кредиту. 8.7. До інших витрат можуть бути віднесені витрати на
благоустрій прибудинкової території, на добровільне страхування
будинку та інші цілі. Платежі на інші витрати можуть вноситись
членами об'єднання одноразово або щомісячно. 8.8. При фізичному знищенні або руйнуванні будинку на
загальних зборах членів об'єднання приймається рішення про
доцільність або недоцільність його відновлення. Відновлення
будинку може здійснюватись за рахунок накопичених об'єднанням
коштів на ремонт будинку, коштів, одержаних від страхування
будинку, додаткових внесків членів об'єднання та кредиту банку. 8.9. Прибутки від господарської діяльності об'єднання (здачі
в оренду допоміжних приміщень будинку) використовуються на
реалізацію цілей і мети діяльності об'єднання, передбачених цим
Статутом, і не підлягають розподілу між членами об'єднання. 8.10. Статті кошторису об'єднання можуть формуватись із інших
надходжень, в тому числі з коштів, що передаються об'єднанню
будь-якими фізичними та юридичними особами. 8.11. Перший фінансовий рік об'єднання починається з дати
його реєстрації і закінчується 31 грудня. Наступні фінансові роки
відповідають календарним. 8.12. Щороку правління об'єднання складає кошторис надходжень
і витрат на наступний фінансовий рік і визначає розміри платежів
кожного члена об'єднання. Кошторис об'єднання на наступний рік
повинен бути складений не пізніше 25 грудня поточного року.
Кошторис і розміри платежів членів об'єднання на наступний
фінансовий рік затверджуються загальними зборами членів
об'єднання. 8.13. Об'єднання здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної
звітності визначається відповідним законодавством. 8.14. Утримання об'єктів, що перебувають у спільній
власності, що надані в оренду члену або групі членів об'єднання,
повинно здійснюватись за рахунок останніх, якщо інше не буде
встановлено відповідною письмовою угодою. При цьому повинні
дотримуватись технічні, протипожежні та санітарні вимоги. 8.15. Кожний член об'єднання зобов'язаний відшкодувати
об'єднанню або членам об'єднання збитки, заподіяні ним або членами
його сім'ї, чи будь-якою особою, яка користується його квартирою,
жилим або нежилим приміщенням, об'єктами, які перебувають у
спільній власності членів об'єднання або окремими приміщеннями,
які є власністю членів об'єднання. Відшкодування збитків
проводиться відповідно до чинного законодавства. 8.16. Член об'єднання може зробити відповідні перепланування
у квартирі, жилому чи нежилому приміщенні, власником якого він є,
за умови наявності дозволу на таке перепланування місцевого органу
державної виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
9. Органи управління об'єднання
9.1. Органами управління об'єднання є загальні збори членів
об'єднання і правління об'єднання. 9.2. Вищим органом управління об'єднання є загальні збори
членів об'єднання. Кожний член об'єднання на загальних зборах має
кількість голосів, пропорційну розміру загальної площі квартир,
жилих та нежилих приміщень, що перебувають у його власності. 9.3. По закінченні календарного року для розгляду наслідків
господарської діяльності правління об'єднання скликає загальні
збори членів об'єднання. Позачергові загальні збори членів
об'єднання можуть бути скликані за вимогою членів правління або
членів об'єднання, які мають більше 20 відсотків голосів від їх
загальної кількості або за вимогою ревізійної комісії (ревізора). 9.4. Повідомлення про проведення загальних зборів членів
об'єднання надсилається в письмовій формі і вручається кожному
члену об'єднання під розпис або шляхом поштового відправлення
(рекомендованим листом) на вказану адресу. Повідомлення
надсилаються не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати
проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення
загальних зборів зазначається порядок денний, дата та місце їх
проведення. 9.5. Загальні збори членів об'єднання є чинними, якщо на них
присутні члени об'єднання, які мають більше ніж 50 відсотків
голосів. Рішення загальних зборів приймаються більшістю в 2/3
голосів від загальної кількості голосів членів об'єднання, які
присутні на загальних зборах. У разі відсутності кворуму для
проведення загальних зборів правління визначає нову дату і час їх
проведення, про що членам об'єднання надається додаткова
інформація. Нові збори призначаються не раніше 14 днів і не
пізніше 30 днів з моменту рішення попередніх зборів, які не
відбулися, і є чинними, якщо присутні на них мають не менше 30
відсотків голосів. На таких зборах рішення приймаються більшістю
3/4 голосів присутніх членів об'єднання. 9.6. Питання, з яких рішення приймаються загальними зборами
переважною більшістю голосів (3/4 голосів присутніх членів
об'єднання): - створення об'єднання співвласників будинку та затвердження
Статуту об'єднання; - затвердження кошторису надходжень та витрат; - проведення ремонту будинку та його відновлення після
руйнування; - внесення змін і доповнень до Статуту об'єднання; - реорганізація об'єднання; - визначення обмежень на користування об'єктів, які
перебувають у спільній власності членів об'єднання та передачу їх
у користування фізичним і юридичним особам; - ліквідація об'єднання у випадку фізичного знищення або
руйнування будинку, яке робить неможливим його відновлення. 9.7. Рішення, що прийняті загальними зборами, є обов'язковими
для всіх членів об'єднання, в тому числі для тих, що не брали
участі у голосуванні, окрім випадків, коли ці рішення зачіпають
майнові інтереси членів об'єднання, які не брали участі у
голосуванні.
9.8. До виключної компетенції загальних зборів членів
об'єднання відносяться: 9.8.1. Внесення змін і доповнень до Статуту об'єднання. 9.8.2. Обрання членів правління об'єднання. 9.8.3. Питання про використання об'єктів, що перебувають у
спільній власності членів об'єднання, за виключенням питань, які
передані загальними зборами до компетенції правління об'єднання. 9.8.4. Затвердження балансу об'єднання та річного звіту. 9.8.5. Визначення розмірів внесків та платежів членами
об'єднання. 9.8.6. Прийняття рішень про реконструкцію та ремонт будинку
або про зведення господарських чи інших споруд. Рішення загальних
зборів про проведення реконструкції будинку з переплануванням та
переобладнанням приміщень вважається прийнятим за умови наявності
письмової згоди всіх власників приміщень, майнові інтереси яких це
перепланування зачіпає. Якщо власник приміщень відмовляється відселитися для
проведення реконструкції будинку за умови наявності його письмової
згоди на її проведення, спір може бути вирішено в судовому
порядку. Рішення про проведення ремонту будинку приймається виходячи з
технічного стану елементів будинку. 9.8.7. Визначення розміру матеріального або іншого виду
заохочення членів об'єднання і правління. 9.8.8. Визначення обмежень на користування об'єктами, які
перебувають у спільній власності членів об'єднання. 9.8.9. Прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які
перебувають у спільній власності членів об'єднання, фізичним і
юридичним особам.
9.9. Рішення членів об'єднання може бути прийнято шляхом
письмового опитування членів об'єднання. 9.10. Рішення, які прийняті на загальних зборах, підписуються
головою правління та секретарем загальних зборів і підлягають
постійному збереженню. 9.11. Керівництво поточною діяльністю об'єднання здійснює
його правління. Правління має право приймати рішення з усіх питань
діяльності об'єднання за виключенням тих, які віднесені до
виключної компетенції загальних зборів. Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне
загальним зборам. 9.12. Порядок обирання та відкликання членів правління, їх
кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними
зборами. 9.13. При виконанні обов'язків та реалізації своїх прав члени
правління об'єднання, які своїми діями завдали майнових збитків
об'єднанню або його членам, зобов'язані відшкодувати їх згідно з
чинним законодавством.
9.14. До компетенції правління об'єднання віднесено: 9.14.1. Підготовка річного кошторису об'єднання, річного
звіту та балансу; 9.14.2. Здійснення контролю за своєчасною сплатою членами
об'єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення
заборгованності згідно з чинним законодавством; 9.14.3. Розпорядження коштами об'єднання відповідно до
затвердженого загальними зборами об'єднання кошториса; 9.14.4. Укладання договорів з підприємствами, які надають
житлово-комунальні послуги, виконують будівельні роботи тощо, та
здійснення контролю за їх виконанням; 9.14.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та
звітності про діяльність об'єднання; 9.14.6. Скликання та організація проведення загальних зборів
членів об'єднання.
9.15. Правління об'єднання забезпечує схоронність річного
кошторису, балансового звіту після висновків ревізійної комісії
(ревізора). Перелічені документи можуть бути надані для
ознайомлення кожному члену об'єднання на його вимогу. 9.16. Правління об'єднання зі свого складу обирає голову
правління і його заступника. Голова правління забезпечує виконання
рішень загальних зборів членів об'єднання та рішень правління, діє
без довіреності від імені об'єднання, укладає в межах своєї
компетенції угоди, розпоряджається коштами об'єднання відповідно
до затвердженого кошториса. 9.17. У відсутності голови правління, його обов'язки виконує
заступник. 9.18. Засідання правління проводиться не рідше одного разу в
три місяці і скликається головою. Рішення правління об'єднання
приймається 2/3 голосів від загальної чисельності членів
правління. 9.19. Правління об'єднання на договірній основі може найняти
на роботу керуючого справами об'єднання для виконання окремих
функцій правління. Керуючий справами об'єднання несе повну
матеріальну відповідальність за дії, внаслідок яких об'єднанню
завдано матеріальних збитків. 9.20. За рішенням загальних зборів членів об'єднання
виконання робіт з обслуговування і ремонту будинку та утримання
прибудинкової території може бути передано згідно з договором
підприємствам з обслуговування та ремонту житла. Окремі види робіт
з обслуговування будинку та прибудинкової території можуть
виконуватись фізичними особами на договірних умовах. 9.21. Для здійснення контролю за фінансово-господарською
діяльністю правління об'єднання, на загальних зборах обирається з
числа членів об'єднання ревізійна комісія (ревізор), або
приймається рішення про залучення аудитора. Порядок діяльності
ревізійної комісії (ревізора) та її кількісний склад
затверджуються загальними зборами. Рішення загальних зборів членів
об'єднання про затвердження річного звіту, кошторису видатків і
надходжень та розмірів платежів членів об'єднання приймаються з
урахуванням висновків ревізійної комісії (ревізора або аудитора). Ревізійна комісія (ревізор) зобов'язана вимагати
позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози
суттєвим інтересам об'єднання або виявлення зловживань, вчинених
посадовими особами.
10. Ліквідація та реорганізація об'єднання
10.1. Об'єднання може бути ліквідовано тільки у випадках: 10.1.1. фізичного знищення або руйнування будинку, яке робить
неможливим його відновлення; 10.1.2. придбання однією або двома фізичними чи юридичними
особами всіх частин будинку (квартир, жилих і нежилих приміщень); 10.1.3. за рішенням судових органів у випадках, передбачених
чинним законодавством.
10.2. Ліквідація об'єднання провадиться призначеною
загальними зборами членів об'єднання ліквідаційною комісією, а у
випадках припинення діяльності об'єднання - за рішенням суду або
арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими
органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню справами об'єднання. Ліквідаційна
комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує
інформацію об'єднання в одному з офіційних (республіканському і
місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв
кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно об'єднання,
виявляє його дебіторів і кредиторів та разраховується з ними,
вживає заходів до оплати боргів об'єднання третім особам, а також
його членам, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним
зборам членів об'єднання або органу, що призначив ліквідаційну
комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). 10.3. Майно та кошти об'єднання, включаючи виручку від
розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці
осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед
кредиторами, розподіляються між членами об'єднання у порядку і на
умовах, передбачених чинним законодавством та установчими
документами, у шестимісячний строк після опублікування інформації
про його ліквідацію. Майно, передане об'єднанню у користування, повертається у
натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості
об'єднання його грошові кошти не підлягають розподілу між членами
об'єднання до вирішення цього спору або одержання кредиторами
відповідних гарантій. 10.4. Ліквідація об'єднання вважається завершеною, а
об'єднання таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення
запису про це до державного реєстру. 10.5. Реорганізація об'єднання провадиться лише за рішенням
загальних зборів власників квартир, жилих і нежилих приміщень
кожного будинку. При реорганізації об'єднання вся сукупність прав
та обов'язків об'єднання переходить до його правонаступників.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: