open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Урядом України та Урядом Республіки Молдова

про співробітництво в галузі геодезії,

картографії, кадастру та дистанційного

зондування Землі

Дата підписання: 10.04.1996 Дата набрання чинності для України: 08.08.1996
Уряд України та Уряд Республіки Молдова, що далі іменуються
"Сторони",
прагнучи поглибити добросусідські відносини на основі
принципів рівноправності, взаємоповаги і взаємовигідності,
бажаючи створити сприятливі умови для співробітництва в
галузі геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування
Землі,
погодились на таке:
Стаття 1
Сторони вживатимуть усіх заходів для проведення узгодженої
політики в галузі геодезії, картографії, кадастру та дистанційного
зондування Землі.
Стаття 2
Сторони покладають координацію спільних робіт і контроль за
виконанням цієї Угоди на свої компетентні органи - державні
геодезичні служби: Головне управління геодезії, картографії та
кадастру при Кабінеті Міністрів України та Національне агентство з
геодезії, картографії та кадастру Республіки Молдова.
Сторони призначають експертів з повноваженнями офіційних
представників.
Стаття 3
Державні геодезичні служби Сторін, вказані у статті 2 цієї
Угоди, будуть підтримувати на договірній основі взаємозв'язки, які
традиційно склались з виконання основних процесів
топографо-геодезичних робіт, будуть здійснювати взаємний обмін
науково-технічною і виробничою інформацією, проводити навчання та
стажування спеціалістів.
Конкретні цілі, завдання та умови співробітництва в рамках
цієї Угоди будуть визначатися договорами між
організаціями-виконавцями державних геодезичних служб Сторін.
Стаття 4
Керуючись Угодою про правонаступництво по відношенню до
Державних архівів колишнього Союзу РСР ( 997_704 ), підписаною
Главами Держав СНД 6 липня 1992 року у м. Москві, Сторони
здійснюють безкоштовний обмін (передачу) первинних
топографо-геодезичних, картографічних та аерокосмічних матеріалів
(карток попередньої обробки геодезичних вимірів, каталогів
координат геодезичних пунктів, каталогів нівелювання, складальних
та видавничих оригіналів, топографічних карт, матеріалів аерофото-
і космознімань та інших), у відповідності до їх територіальної
належності і виконаних за рахунок бюджетних коштів колишнього
Союзу РСР.
Стаття 5
Здійснюючи співробітництво в галузях, визначених цією Угодою,
Сторони взаємно враховують інтереси безпеки одна одної, виходячи
із законодавства своїх держав, двосторонніх та багатосторонніх
договорів з цих питань. Під час проведення спільних робіт та
обміну науково-технічною і виробничою документацією Сторони
забезпечують захист інформації з обмеженим доступом згідно з
чинним законодавством своїх держав.
Стаття 6
У місячний термін з дати набуття чинності цієї Угоди державні
геодезичні служби Сторін, вказані в статті 2 Угоди, а також
Топографічне управління Генерального штабу Збройних Сил України і
Топографічний відділ Головного штабу Національної Армії Республіки
Молдова здійснюють взаємний обмін інформацією про наявність
вищезазначених матеріалів у кожної із Сторін та організують їх
передачу одна одній через своїх офіційних представників.
Стаття 7
Сторони забезпечують офіційним представникам через свої
державні геодезичні служби організацію консультацій та доступ до
матеріалів, вказаних у статті 4 цієї Угоди, в порядку,
встановленому законодавствами своїх країн.
Стаття 8
У випадках, коли матеріали, які підлягають передачі, є
спільними за їх територіальною належністю (тобто, які відносяться
до прикордонних територій), Сторона, яка ними володіє, може
виготовляти і передавати необхідні копії іншій Стороні за
попередньою домовленістю про умови виготовлення та передачі.
Передача матеріалів у тимчасове користування з метою
виготовлення копій здійснюється безкоштовно. Строки такої передачі
та повернення обумовлюються у письмовій формі.
Стаття 9
У випадку пошкодження або втрати оригіналів матеріалів,
переданих у тимчасове користування, їх відновлення здійснює та
Сторона, з вини якої це трапилось.
Стаття 10
Витрати на відбір, комплектацію, транспортування матеріалів,
що передаються за принципом територіальної належності,
виготовлення дублікатів матеріалів, що відносяться до суміжних
територій, а також витрати, пов'язані з наданням матеріалів у
тимчасове користування, покриваються Стороною, яка запросила
матеріали. При цьому Сторона, що несе витрати, визначає спосіб
транспортування і забезпечує відповідний режим збереження у
цілості отриманих матеріалів.
Терміни передачі і повернення матеріалів встановлюються за
погодженням Сторін.
Стаття 11
Сторони зобов'язуються в разі виникнення розбіжностей
стосовно тлумачення і застосування положень цієї Угоди, а також
для погодження інших аспектів співробітництва вести двосторонні
переговори і консультації.
Стаття 12
З метою виконання цієї Угоди Сторони будуть організовувати
через свої державні геодезичні служби щорічні зустрічі почергово у
кожній з двох країн для узгодження подальшої роботи, підписання
щорічного протоколу про співробітництво та інших робочих
документів.
В ході цих зустрічей Сторони за взаємним погодженням можуть
вносити зміни та доповнення до цієї Угоди за умови, що вони
суттєво не впливатимуть на її суть.
Стаття 13
Результати співробітництва в галузі геодезії, картографії,
кадастру та дистанційного зондування Землі, отримані суб'єктами
Сторін, не можуть бути передані третім особам або опубліковані без
попередньої письмової згоди на це відповідних офіційних
представників Сторін.
Стаття 14
Ця Угода укладається строком на п'ять років і буде
автоматично продовжуватися кожні наступні два роки, якщо будь-яка
із Сторін не попередить у письмовій формі не менш ніж за шість
місяців до закінчення передбаченого терміну дії Угоди про свій
намір припинити її дію.
Угода набуває чинності з дати взаємного повідомлення
Сторонами про виконання необхідних по формі і змісту умов, у
відповідності до законодавства кожної із Сторін, для прийняття
подібних документів.
Вчинено у м. Кишиневі 10 квітня 1996 року в двох автентичних
примірниках, українською і молдавською мовами, причому обидва
тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Молдова
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: