open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про створення міжурядової українсько-білоруської

змішаної комісії з питань торговельно-економічного

співробітництва
( Зміни до Угоди див. В Протоколі

( 112_082 ) від 21.05.2004 )

Дата підписання: 12.04.1996 Дата набуття чинності: 12.04.1996
Уряд України та Уряд Республіки Білорусь, які надалі
іменуються "Сторони", з метою подальшого зміцнення дружніх стосунків між двома
країнами, прагнучи до розвитку торговельно-економічного співробітництва
на основі рівноправності, взаємної вигоди і норм міжнародного
права, а також з метою сприяння реалізації Угоди між Урядом України та
Урядом Республіки Білорусь від 17 грудня 1992 року про вільну
торгівлю ( 112_007 ) та Угоди про торговельно-економічне
співробітництво, яка підписана Урядами двох країн 23 грудня 1993
року ( 112_002 ), домовились про наступне:
Стаття 1
Сторони створюють міжурядову українсько-білоруську змішану
комісію з питань торговельно-економічного співробітництва, яка
надалі іменується "Комісія".
Стаття 2
Основними завданнями Комісії є: Розгляд результатів зовнішньоекономічної діяльності Сторін,
аналіз ходу реалізації основних направлень і принципів
торговельно-економічного співробітництва. Вироблення і надання компетентним органам Сторін рекомендацій
по вдосконалюванню, розвитку і подальшій гармонізації процесів, що
розглядаються. Розгляд інших питань, пов'язаних зі здійсненням
торговельно-економічного співробітництва.
Стаття 3
Українсько-білоруська змішана Комісія з питань
торговельно-економічного співробітництва складається з Української
та Білоруської частин, які надалі іменуються "Частини". Голови Частин Комісії призначаються відповідно до чинного в
їх країнах порядку. Голови Частин Комісії інформують один одного про персональний
склад своїх Частин Комісії та зміни, що в них відбуваються.
Стаття 4
Комісія проводить свої засідання відповідно до плану роботи і
за узгодженням Голів Частин щонайменше раз на рік. Засідання
Комісії проводяться почергово в кожній з країн, причому на
засіданні головує Голова тієї Частини, в країні якої проводиться
засідання. В разі необхідності Голови Частин Комісії можуть домовитись
про скликання позачергового засідання. Голови Частин Комісії домовляються про скликання засідання та
порядок денний по можливості за місяць перед проведенням
засідання. На засідання Комісії кожна Сторона може запросити необхідну
кількість радників або експертів. На засіданні можуть бути розглянуті також питання, які на
підставі взаємної згоди Голів Частин Комісії будуть внесені до
порядку денного на початку засідання.
Стаття 5
Рішення Комісії мають характер рекомендацій і вносяться до
протоколу засідання, який підписують Голови Частин Комісії. В
протоколі можуть бути записані окремі позиції кожної з Сторін. Рішення Комісії вступають в силу з моменту їх прийняття, якщо
інше не записано в самих рішеннях. У випадках, коли рішення за заявою однієї із Частин Комісії
підлягає затвердженню її Урядом, Голови Частин відповідно
інформують один одного про рішення свого Уряду. Протоколи засідань складаються українською та білоруською
мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
Стаття 6
З метою виконання своїх завдань Комісія, в разі необхідності,
може створювати підкомісії і робочі групи. Завдання, повноваження та склад таких органів визначаються
Комісією.
Стаття 7
Кожна з Частин Комісії призначає відповідального секретаря,
який забезпечує організацію роботи своєї Частини Комісії,
координацію діяльності її робочих органів, підготовку матеріалів
до засідання, а також виконує інші завдання організаційного
характеру. Для виконання таких завдань відповідальні секретарі
підтримують між собою постійний зв'язок.
Стаття 8
Витрати, пов'язані із засіданням Комісії та робочих груп,
несе країна, на території якої проводиться засідання. Кошти, призначені на проїзд та утримання, покриває країна,
яка відряджає своїх представників на засідання Комісії, підкомісій
та робочих груп.
Стаття 9
Дана Угода набуває чинності з дня її підписання і буде
залишатися чинною до тих пір, поки одна з Сторін не повідомить
іншу Сторону, в письмовій формі, не пізніше ніж за шість місяців,
про своє бажання припинити дію Угоди.
Укладено в м. Києві 12 квітня 1996 р. в двох дійсних
примірниках, кожний українською та білоруською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
За Уряд За Уряд
України Республіки Білорусь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: