open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
br> Угода

про проведення узгодженої політики

в галузі транзиту нафти і нафтопродуктів

магістральними трубопроводами
Статус Угоди див. ( 997_747 )
( Угоду ратифіковано із застереженнми Законом

N 329/97-ВР ( 329/97-ВР ) від 11.06.97 )

Дата підписання: 12.04.1996 Дата ратифікації Україною: 11.06.1997 Дата набрання чинності для України: 04.11.1997
Держави - учасниці цієї Угоди в особі Урядів, далі - Сторони, керуючись Договором до Енергетичної Хартії від 17 грудня 1994
року ( 995_056 ) і Угодою про порядок транзиту від 8 лютого 1992
року ( 997_025 ), враховуючи необхідність забезпечення вільного транзиту нафти
та нафтопродуктів незалежно від їх походження, місця призначення і
власника, визнаючи важливість здійснення узгоджених заходів з метою
забезпечення народного господарства держав - учасниць цієї Угоди
нафтою та нафтопродуктами, з метою подальшої реалізації положень Договору про створення
Економічного союзу від 24 вересня 1993 року ( 997_035 ) погодилися про таке:
Стаття 1
Для мети цієї Угоди терміни, що наведені нижче, вживаються у
такому значенні: транзит - переміщення територією однієї із сторін нафти та
нафтопродуктів, що походять з території другої Сторони, для
споживачів третьої Сторони; магістральні нафто- і нафтопродуктопроводи - нафто- і
нафтопродуктопроводи з лінійними засувками та станціями катодного
захисту, насосними перекачувальними станціями з резервуарними
ємностями та без них, пунктами контролю та управління нафто- і
нафтопродуктопроводами, виробничо-технологічним зв'язком на них,
лініями електропостачання споживачів нафто- і
нафтопродуктопроводу, ремонтно-експлуатаційними пунктами та
інфраструктурою, що забезпечує безпечну експлуатацію нафто- і
нафтопродуктопроводу, пунктами здавання та приймання, зливання,
наливання і навантаження; нафтопродукти - готові продукти, які одержують під час
переробки нафти.
Стаття 2
Сторони вживають заходів до забезпечення вільного транзиту
нафти і нафтопродуктів під час їх трубопровідного транспортування
територією своїх держав. Нафта та нафтопродукти, що проходять
транзитом територією однієї із сторін, не можуть бути використані
для потреб Сторони, територією якої здійснюється транзит.
Стаття 3
Транзит нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами Сторін здійснюється відповідно до багатосторонніх і
двосторонніх протоколів узгодження обсягів і графіків транзиту з
урахуванням обсягів їх виробництва.
Стаття 4
Сторони вживають заходів до забезпечення своєчасних
розрахунків за транзитом нафти і нафтопродуктів. Розрахунки за транзит нафти здійснюються за погодженими
Сторонами тарифами і проводяться на основі договорів між
господарюючими суб'єктами Сторін. Розрахунки за транспортування нафтопродуктів проводяться на
основі договорів між господарюючими суб'єктами Сторін.
Стаття 5
Проведення операцій з обліку, приймання, здавання,
транспортування, зберігання, навантажування нафти, а також
управління режимами роботи нафтопроводів та оперативне управління
потоками нафти здійснюється відповідно до норм і правил,
погоджених Сторонами.
Стаття 6
У разі виникнення аварійних ситуацій Сторони сприяють одна
одній і надають допомогу в ліквідації їх наслідків. Зменшений
внаслідок аварійних ситуацій обсяг нафти та нафтопродуктів, що
транспортуються, розподіляється пропорційно обсягам, передбаченим
укладеними договорами. Втрати нафти та нафтопродуктів, що сталися
внаслідок аварій, а також витрати на їх ліквідацію,
відшкодовуються винними в аваріях. Причини аварій визначаються
спеціально створеною комісією за участю представників
заінтересованих Сторін. Для якнайшвидшої ліквідації аварій Сторони надають право
аварійно-відбудованим підрозділам об'єктів нафто- і
нафтопродуктопроводів вільно вивозити та/або ввозити на територію
заінтересованої Сторони обладнання і матеріали згідно з табелем
технічної оснащеності цих підрозділів. При цьому Сторони
зобов'язуються не обкладати митом та іншими митними зборами, а
також не застосовувати обмеження нетарифного характеру до
зазначених обладнання і матеріалів. Не обкладаються митом та іншими зборами нафта і
нафтопродукти, необхідні для поповнення технологічних обсягів під
час ліквідації аварій на магістральних нафто- і
нафтопродуктопроводах.
Стаття 7
Сторони вживають заходів, в тому числі спільних, для того,
щоб жодна із Сторін не опинилася під загрозою відключення від
джерел постачання нафти та нафтопродуктів і не була завдана шкода
інтересам держав-постачальників, держав - учасниць транзиту і
споживачів нафти та нафтопродуктів. Сторони зобов'язуються забезпечувати безперебійне і безпечне
функціонування об'єктів трубопровідного транспорту для транзиту
нафти та нафтопродуктів. Діяльність господарюючих суб'єктів, які експлуатують об'єкти
нафто- і нафтопродуктопроводів, регламентується національним
законодавством Сторін або угодами між Сторонами.
Стаття 8
Сторони зобов'язуються не приймати в односторонньому порядку
рішень, що викликають погіршення умов транзиту. Під час виникнення
спору, пов'язаного з транзитом нафти та нафтопродуктів,
розв'язання якого не передбачено відповідними договорами між
господарюючими суб'єктами, Сторони зобов'язуються не припиняти і
не скорочувати їх поставки до його розв'язання. Сторони не несуть
відповідальності за невиконання господарюючими суб'єктами їх
зобов'язань за договорами у зв'язку із здійсненням транзиту.
Стаття 9
Спори між Сторонами щодо тлумачення і застосування положень
цієї Угоди, а також спори, що зачіпають права та обов'язки Сторін,
будуть вирішуватися шляхом проведення консультацій і переговорів
між заінтересованими Сторонами або інших процедур, передбачених
нормами міжнародного права, цією Угодою та положеннями Договору до
Енергетичної Хартії ( 995_056 ).
Стаття 10
Ця Угода відкрита для приєднання до неї держав,
заінтересованих в участі в ній і готових взяти на себе
зобов'язання, що випливають з цієї Угоди. Приєднання вважається
таким, що набрало чинності з дня одержання депозитарієм
відповідного повідомлення.
Стаття 11
Положення цієї Угоди не зачіпають зобов'язань, взятих
Сторонами відповідно до інших міжнародних договорів.
Стаття 12
Ця Угода тимчасово застосовується з дати підписання і набуває
чинності з моменту одержання депозитарієм третього повідомлення
про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних
для набрання нею чинності. Для Сторін, які надіслали депозитарію
повідомлення про виконання таких процедур пізніше, вона набирає
чинності з дня одержання депозитарієм такого повідомлення.
Стаття 13
Кожна Сторона може вийти з цієї Угоди, повідомивши про це
депозитарій щонайменше за шість місяців до виходу, відрегулювавши
фінансові та інші зобов'язання, що випливають з цієї Угоди.
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
направить кожній державі, що підписала цю Угоду, її завірену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова

Ф. Кулієв А. Сангелі
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Російської Федерації

Г. Багратян В. Черномирдін
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан

М. Чигирь Я. Азімов
За Уряд За Уряд
Грузії Республіки Узбекистан

Н. Лекішвіші Б. Хамідов
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан України

А. Кажегельдін Є. Марчук
За Уряд
Киргизької Республіки

А. Джумагулов
Угоду підписано Республікою Вірменія з таким застереженням
"Із статті 12 слова "тимчасово застосовується з дати підписання" -
виключити". Угоду підписано Україною з таким застереженням "Обгрунтовані
розцінки послуг за транзит визначаються Стороною держави транзиту
на недискримінаційних умовах". Угоду не підписано Туркменистаном.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: