open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Рішення

про проект Рішення Ради глав держав

Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну

програму спільних заходів боротьби з організованою

злочинністю й іншими видами небезпечних злочинів

на території держав - учасниць Співдружності

Незалежних Держав на період до 2000 року

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав з метою
співробітництва і взаємодії в боротьбі із злочинністю
вирішила:
схвалити проект Рішення Ради глав держав Співдружності
Незалежних Держав про Міждержавну програму спільних заходів
боротьби з організованою злочинністю й іншими видами небезпечних
злочинів на території держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав на період до 2000 року і внести його на розгляд чергового
засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав.
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
надасть кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
РІШЕННЯ

про Міждержавну програму спільних заходів боротьби

з організованою злочинністю й іншими видами небезпечних

злочинів на території держав - учасниць Співдружності

Незалежних Держав на період до 2000 року

Рада глав держав Співдружності Незалежних Держав відповідно
до статті 4 Статуту Співдружності Незалежних Держав ( 997_033 ), з
метою ефективності спільних дій у боротьбі із злочинністю
вирішила:
затвердити Міждержавну програму спільних заходів боротьби з
організованою злочинністю й іншими видами небезпечних злочинів на
території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на
період до 2000 року (додається);
доручити Міждержавному економічному Комітету Економічного
союзу за узгодженням з урядами держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав вирішити питання, пов'язані з фінансуванням і
матеріальним забезпеченням заходів, передбачених у вищевказаній
Міждержавній програмі.
Вчинено в місті ____ 1996 року в єдиному дійсному примірнику
російською мовою. Дійсний примірник зберігається у Виконавчому
Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який надасть кожній
державі, що підписала це Рішення, його завірену копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
За Республіку Білорусь За Російську Федерацію
За Республіку Вірменія За Республіку Таджикистан
За Грузію За Туркменистан
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
За Киргизьку Республіку За Україну
Проект
Додаток

Затверджена Рішенням Ради

глав держав Співдружності

Незалежних Держав про

Міждержавну програму

спільних заходів боротьби з

організованою злочинністю й

іншими видами небезпечних

злочинів на території держав

- учасниць Співдружності

Незалежних Держав на період

до 2000 року

від ______ 1996 р.
МІЖДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

спільних заходів боротьби з організованою злочинністю

й іншими видами небезпечних злочинів на території

держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

на період до 2000 року
Міждержавну програму спільних заходів боротьби з
організованою злочинністю й іншими видами небезпечних злочинів на
території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на
період до 2000 року розроблено на виконання Протокольного рішення
Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада
1995 року.
Стан злочинності в державах - учасницях СНД викликає серйозне
занепокоєння. В останні роки відзначається значне зростання тяжких
злочинів, що мають транснаціональний характер, вчинених
організованими злочинними формуваннями. Широкого поширення набули
різні прояви тероризму, легалізація злочинних доходів,
наркобізнес, контрабанда зброї і військової техніки, радіоактивних
речовин, культурних цінностей, рідкоземельних і стратегічних
матеріалів, фальшивомонетництво, крадіжки автомобілів, злочини у
фінансовій і зовнішньоекономічній сферах, у тому числі з
використанням інформаційно-обчислювальної техніки і новітніх
платіжних засобів, замовні вбивства й інші небезпечні види
злочинів.
Вжиті в державах - учасницях СНД заходи не завжди адекватні
злочинним проявам, недостатньо скоординовані й погоджені. У
результаті збільшуються масштаби транснаціональної організованої
злочинності, можливості її проникнення в економічну, політичну,
соціальну і фінансову сфери, що дестабілізуюче впливають на весь
хід соціально-економічних перетворень в окремих державах і на
міждержавні відносини.
Ситуація, що склалася, наполегливо диктує необхідність
вживання відповідних міждержавних заходів, спрямованих на
удосконалення інформаційного забезпечення держав, на гармонізацію
й уніфікацію правової бази, проведення конкретних погоджених
заходів правоохоронних та інших органів системи юстиції в боротьбі
з організованою злочинністю й іншими небезпечними видами злочинної
діяльності.
Комплекс заходів, передбачених Програмою, ґрунтується на
аналізі криміногенної ситуації і прогнозі розвитку злочинності в
державах - учасницях СНД, результатах наукових досліджень,
практиці боротьби з організованими формами злочинності, у тому
числі досвіді спільних дій щодо здійснення заходів, передбачених
Програмою спільних заходів для боротьби з організованою
злочинністю й іншими небезпечними видами злочинів на території
держав - учасниць СНД, затвердженої Радою глав урядів 12 березня
1993 року ( 997_305 ).
------------------------------------------------------------------------- Найменування заходів | Терміни |Виконавець (*)|Орган СНД,| | виконання | |що приймає| | | | рішення | -----------------------------------------------------------------------| I. Організаційно-правові питання: | 1.1. Зміцнення міжнародно-правової бази співробітництва | -----------------------------------------------------------------------| 1.1.1. Підготувати і внести на| | | | розгляд Ради глав держав, Ради| | | | глав урядів СНД проекти| | | | наступних міжнародних| | | | договорів: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво в|1996-1997 рр.|Російська | СГГ | боротьбі з актами тероризму, що| |Федерація | | посягають на загальні інтереси| | | | і безпеку держав - учасниць| | | | СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про боротьбу з|1996-1997 рр.|Російська | СГГ | легалізацією доходів від| |Федерація | | злочинної діяльності; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво в|IV квартал |Республіка | СГГ | боротьбі з незаконним обігом|1996 р. |Казахстан, | | наркотичних засобів і| |Республіка | | психотропних речовин та| |Узбекистан | | зловживання ними; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| протокол про зміни і доповнення|II квартал |Республіка | СГГ | до Конвенції про правову|1996 р. |Казахстан, | | допомогу і правові відносини у| |Рада МВС, | | цивільних, сімейних і| |Виконавчий | | кримінальних справах від 22| |Секретаріат | | січня 1993 року ( 997_009 ); | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| договір про передачу для|II квартал |Російська | СГГ | відбування покарання осіб,|1996 р. |Федерація, | | засуджених до позбавлення волі;| |Виконавчий | | | |Секретаріат | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| договір про порядок перебування|II квартал |Республіка | СГГ | і взаємодії співробітників|1996 р. |Молдова | | правоохоронних органів на| | | | території держав - учасниць| | | | СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво|III квартал |Республіка | СГП | податкових служб держав -|1996 р. |Білорусь | | учасниць СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода правоохоронних органів і|1997 р. |Російська |відповідні| спеціальних служб держав -| |Федерація |органи СНД| учасниць СНД про форми і методи| | | | боротьби зі злочинністю; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво у|1997 р. |Республіка | СГП | сфері боротьби з незаконним| |Узбекистан, | | обігом зброї, боєприпасів,| |Республіка | | вибухових речовин і вибухових| |Казахстан | | пристроїв; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво в|IV квартал |Україна | СГП | сфері боротьби з розкраданнями|1996 р. | | | інтелектуальної власності; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода в сфері боротьби з|IV квартал |Україна, | СГГ | незаконною міграцією; |1996 р. |Республіка | | | |Білорусь | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| договір про видачу; |II квартал |Російська | СГГ | |1996 р. |Федерація, | | | |Виконавчий | | | |Секретаріат | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про захист свідків й|1997 р. |Республіка | СГГ | інших учасників кримінального| |Вірменія, | | процесу; | |Грузія, | | | |Азербайджан- | | | |ська | | | |Республіка | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво в|1998 р. |Російська | СГП | сфері боротьби з комп'ютерною| |Федерація | | злочинністю | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.1.2. 3 метою розширення|1996-2000 рр.|держави - | | міжнародно-правової бази участь| |учасниці СНД | | держав - учасниць СНД у| | | | міжнародній співпраці в галузі| | | | боротьби із злочинністю| | | | розглянути питання про| | | | доцільність приєднання, якщо це| | | | ще не зроблено, до основних| | | | угод, укладених у| | | | кримінально-правовій сфері у| | | | рамках ООН, її спеціалізованих| | | | установ і МАГАТЕ, а також Ради| | | | Європи (додаток) | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.1.3. Провести, якщо це ще не|1996-2000 рр.|держави - | | зроблено, внутрішньодержавні| |учасниці СНД | | процедури, необхідні для вступу| | | | в дію: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| Угоди про співпрацю та| | | | взаємодопомогу в митних справах| | | | від 15 квітня 1994 року | | | | ( 997_222 ); | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| Угоди про співпрацю митних| | | | служб з питань затримання і| | | | повернення незаконно вивезених| | | | культурних цінностей від 15| | | | квітня 1994 року ( 997_739 ) | | | | -----------------------------------------------------------------------| 1.2. Удосконалювання і гармонізація національного законодавства | -----------------------------------------------------------------------| 1.2.1. Запропонувати|1996-2000 рр.|МПА (за | | Міжпарламентській Асамблеї| |погодженням), | | держав - учасниць СНД розробити| |держави - | | проекти модельних законодавчих| |учасниці СНД | | актів з питань боротьби з| | | | організованою злочинністю й| | | | іншими видами небезпечних| | | | злочинів для держав - учасниць| | | | СНД і рекомендувати| | | | національним парламентам| | | | враховувати їх при розробці| | | | проектів національних законів: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| модельний кримінальний кодекс| | | | для держав - учасниць СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| модельний | | | | кримінально-процесуальний | | | | кодекс для держав - учасниць| | | | СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| модельний | | | | кримінально-виконавчий кодекс| | | | для держав - учасниць СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про протидію незаконному обігу| | | | наркотичних засобів і| | | | психотропних речовин; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про боротьбу з незаконним| | | | обігом зброї; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про порядок видачі осіб, які| | | | вчинили злочини на території| | | | інших держав; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про виконання вироків,| | | | винесених судом інших держав; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про порядок передачі осіб,| | | | засуджених до позбавлення волі,| | | | для відбування покарання в| | | | державах їхнього громадянства; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про контроль за обігом| | | | радіоактивного матеріалу; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про боротьбу з організованою| | | | злочинністю; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про боротьбу з корупцією; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про боротьбу з тероризмом; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про відповідальність за| | | | легалізацію доходів від| | | | злочинної діяльності; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про захист працівників| | | | правоохоронних органів і| | | | учасників кримінального процесу| | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.2.2. Розробити|1997 р. |Правова кон- | | науково-практичний коментар| |сультативна | | щодо реалізації положень| |рада, Рада | | Конвенції про правову допомогу| |МВС, | | і правові відносини у| |Генеральні | | цивільних, сімейних і| |прокурори | | кримінальних справах від 22| |держав, | | січня 1993 року ( 997_009 ) | |Виконавчий | | | |Секретаріат | | -----------------------------------------------------------------------| 1.3. Зміцнення механізмів координації співробітництва | -----------------------------------------------------------------------| 1.3.1. Розширити застосування|1996-2000 рр.|держави - | | інституту представників| |учасниці СНД | | (офіцерів зв'язку) при| | | | правоохоронних органах держав -| | | | учасниць СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.3.2. Проробити питання про|1996-1997 рр.|держави - | СГГ | форми взаємодії держав -| |учасниці СНД, | | учасниць СНД із Програмою ООН з| |Виконавчий | | контролю над наркотичними| |Секретаріат | | засобами | | | | -----------------------------------------------------------------------| II. Організаційно-практичні заходи | -----------------------------------------------------------------------| 2.1. Вивчити питання про|1996 р. |Російська | СГП | створення єдиної міждержавної| |Федерація | | бази даних про осіб, причетних| | | | до терористичної діяльності,| | | | незаконних збройних формувань,| | | | і внести пропозиції до Ради| | | | глав урядів СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.2. Продовжити формування|1996-2000 рр.|Рада МВС, | | спеціалізованої бази даних, у| |Бюро з коор- | | першу чергу: | |динації | | | |боротьби з | | | |організованою | | | |злочинністю | | | |(БКБОЗ) | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про лідерів злочинного світу,| | | | організаторів і активних| | | | учасників міжнародних і| | | | міжрегіональних організованих| | | | злочинних співтовариств; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про підприємства, установи,| | | | банки і власності, що| | | | використовуються для| | | | легалізації доходів від| | | | злочинної діяльності на| | | | території держав - учасниць СНД| | | | й інших країн | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.3. Підготувати пропозиції|1997 р. |Рада МВС | СГП | Раді глав урядів СНД про| | | | створення бази даних| | | | колективного користування про| | | | іноземних громадян і осіб без| | | | громадянства, що займаються| | | | протиправною діяльністю на| | | | території держав - учасниць| | | | СНД, і осіб, що вчинили| | | | злочини щодо громадян| | | | закордонних країн | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.4. Проробити питання про|1997 р. |Російська | СГП | створення централізованої| |Федерація | | автоматизованої бази даних| | | | викраденого автотранспорту в| | | | державах - учасницях СНД й| | | | інших державах | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.5. Створити в кожній державі|1996 р. |держави - | СГП | реєстр недержавних| |учасниці СНД | | фармакологічних й інших| | | | хімічних підприємств, а також| | | | комерційних структур, що| | | | здійснюють діяльність,| | | | пов'язану з виробництвом,| | | | культивуванням, експортом,| | | | імпортом, відпуском, закупівлею| | | | і транспортуванням наркотичних,| | | | сильнодіючих і отруйних речовин| | | | з метою протидії створенню на| | | | їхній основі підпільних| | | | лабораторій з виробництва| | | | наркотичних засобів і їх| | | | незаконному обігу на території| | | | держав - учасниць СНД й інших| | | | країн | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.6. Відповідно до Договору про| |Керівники | | співробітництво органів безпеки| |спецслужб | | і спецслужб держав - учасниць| |держав - | | СНД від 31 травня 1995 р. і з| |учасниць СНД | | метою активізації інформаційної| | | | взаємодії і співробітництва з| | | | закордонними партнерами по| | | | лінії боротьби з контрабандою,| | | | наркобізнесом і економічною| | | | злочинністю транскордонного| | | | характеру: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| а) створити і ввести в|1996 р. | | | експлуатацію 1-шу чергу| | | | Об'єднаної бази даних спецслужб| | | | держав - учасниць СНД (ОБД| | | | СНД); | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| б) підготувати і провести в м.|1996 р. | | | Москві спільне засідання| | | | Координаційної Ради і| | | | Технічного комітету спецслужб| | | | держав - учасниць СНД, учасниць| | | | ОБД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| в) розробити і ввести в дію|1996 р. | | | нормативно-правову базу| | | | функціонування ОБД СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7. Вжити заходів щодо|1997 р. |Керівники | | удосконалення обліку іноземних| |спецслужб | | громадян і осіб без| |держав - | | громадянства, що в'їжджають| |учасниць СНД, | | (виїжджають) у держави -| |Виконавчий | | учасниці СНД, на основі системи| |Секретаріат, | | "Дельта-Потік". Із цією метою| |СКПВ | | провести в м. Москві| | | | багатосторонню міжвідомчу| | | | нараду, на якій розглянути| | | | заходи щодо підготовки| | | | необхідних нормативних| | | | документів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8. Провести комплексну|1996-1997 рр.|держави - | | інвентаризацію вогнепальної| |учасниці СНД | | нарізної зброї, що знаходиться| | | | у володінні підприємств,| | | | організацій, установ і| | | | громадян, місць збереження| | | | вибухових матеріалів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9. Провести перевірки|1996-1997 рр.|держави - | | підприємств | |учасниці СНД | | військово-промислового | | | | комплексу, військових частин,| | | | воєнізованих підрозділів,| | | | спрямованих на виявлення фактів| | | | порушень умов збереження й| | | | обліку, а також незаконного| | | | продажу громадянам або збройним| | | | формуванням боєприпасів,| | | | бойової техніки, ядерних| | | | матеріалів, що розщеплюють,| | | | джерел радіоактивного| | | | випромінювання, сильнодіючих| | | | отрут, патогенних| | | | мікроорганізмів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.10. Рекомендувати розробити|1996-1997 рр.|держави - | | механізм декларування доходів| |учасниці СНД | | для фізичних і юридичних осіб з| | | | метою створення можливостей| | | | реального контролю за| | | | законністю їхнього походження | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.11. Проаналізувати практику|1996-1997 рр.|держави - | | боротьби з контрабандою,| |учасниці | | незаконним вивезенням за межі| |Митного | | держав - учасниць СНД| |союзу, Рада | | стратегічно важливих сировинних| |керівників | | ресурсів в умовах єдиного| |митних служб | | митного простору держав -| | | | учасниць Митного союзу та| | | | внести корективи в організацію| | | | цієї роботи і зміцнення| | | | взаємодії в правоохоронній| | | | сфері | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12. 3 метою попередження|1996 р. |держави - | | "замовних" убивств перевірити| |учасниці, | | дотримання законності в| |Рада МВС, | | діяльності охоронно-розшукних| |Генеральні | | підприємств і служб безпеки в| |прокурори | | сфері приватного підприємництва| |держав | | й у фінансово-кредитній сфері.| | | | Вжити заходів щодо припинення| | | | фактів використання цих| | | | структур для повернення| | | | кредитів і виконання інших| | | | боргових зобов'язань у порядку,| | | | що суперечить закону | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2. 13. Провести погоджені|за погоджени-|Рада МВС, | | міжвідомчі |ми планами та|СКПВ, Рада | | оперативно-профілактичні |термінами |керівників | | цільові заходи і спеціальні| |митних служб | | операції: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо припинення контрабанди і| | | | розкрадань сировинних ресурсів;| | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо припинення контрабанди і| | | | розкрадань культурних| | | | цінностей; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо припинення незаконного| | | | виготовлення й обігу зброї і| | | | вибухових речовин; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо протидії незаконному обігу| | | | наркотичних засобів і| | | | психотропних речовин; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо виявлення і припинення| | | | діяльності міжнародних| | | | "гастролюючих" злочинних груп; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо виявлення і припинення| | | | діяльності міжнародних| | | | бандитських угруповань, що| | | | діють на водному, повітряному,| | | | залізничному транспорті й| | | | автомобільних дорогах; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо припинення організованої| | | | злочинності формувань з числа| | | | іноземних громадян, що| | | | знаходяться на території держав| | | | - учасниць СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо попередження і припинення| | | | правопорушень, пов'язаних із| | | | зазіханнями на грошові і| | | | матеріальні ресурси, що| | | | виділяються на підтримку своїх| | | | громадян, які проживають в| | | | інших державах - учасницях СНД| | | | (освіту, культуру та ін.) | | | | -----------------------------------------------------------------------| III. Інформаційне і наукове забезпечення | -----------------------------------------------------------------------| 3.1. Розробити перелік|щорічно |Рада МВС, | СГП | статистичних показників, на| |Генеральні | | підставі яких можна було б| |прокурори | | проводити аналіз стану| |держав | | організованої злочинності і| | | | результатів боротьби з нею на| | | | території держав - учасниць| | | | СНД. Щорічно надавати його Раді| | | | глав урядів СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2. Підготувати методичні| | | | посібники для співробітників| | | | правоохоронних органів держав -| | | | учасниць СНД з питань: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| видачі; |1997 р. |Російська | | | |Федерація | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| міждержавного розшуку; |1997 р. |Російська | | | |Федерація | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| розслідування злочинів,|1997 р. |Російська | | пов'язаних із незаконним обігом| |Федерація, | | наркотичних засобів і| |Республіка | | психотропних речовин | |Узбекистан | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.3. Провести спільні|1996-2000 рр.|Рада МВС, | СГП | дослідження актуальних проблем| |Генеральні | | боротьби з організованою| |прокурори | | злочинністю й іншими видами| |держав, | | небезпечних злочинів з метою| |керівники | | підготовки пропозицій щодо| |спецслужб | | удосконалення правової бази і| |держав - | | практичної діяльності| |учасниць СНД | | правоохоронних органів, у тому| | | | числі з наступних тем: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про порядок вилучення і| | | | передачі викраденого| | | | автотранспорту; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про співробітництво в сфері| | | | боротьби з розкраданням| | | | предметів старовини і| | | | мистецтва, що є культурною| | | | цінністю; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про повернення викраденого| | | | майна або відшкодування збитку,| | | | заподіяного злочинними діями| | | | фізичних або юридичних осіб| | | | держав - учасниць СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.4. Організувати проведення|щорічно |Виконавчий | | науково-практичних конференцій| |Секретаріат, | | з проблем і удосконалення| |правоохоронні | | роботи правоохоронних органів| |органи держав | | держав - учасниць СНД у| |- учасниць | | боротьбі з тероризмом,| |СНД | | організованою злочинністю й| | | | іншими видами небезпечних| | | | злочинів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.5. Узагальнювати практику|щорічно |Правова | | залучення до кримінальної| |консультативна| | відповідальності лідерів,| |рада, | | організаторів злочинних| |держави - | | угруповань; інформувати вищі| |учасниці СНД | | законодавчі і судові інстанції| | | | держав - учасниць СНД, а також| | | | готувати рекомендації| | | | правоохоронним органам | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.6. Узагальнювати матеріали|1997 р. |Рада МВС | | щодо фактів розкрадань у| | | | державах - учасницях СНД коштів| | | | з використанням| | | | інформаційно-обчислювальної | | | | техніки, кредитних карток й| | | | інших підроблених платіжних| | | | документів. Вивчити питання про| | | | створення інформаційної бази| | | | про фізичних і юридичних осіб,| | | | що проходять за матеріалами| | | | кримінальних справ | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.7. Підготувати пропозиції|1997 р. |Рада МВС, | | керівникам засобів масової| |Генеральні | | інформації в державах -| |прокурори | | учасницях СНД про виділення в| |держав, | | програмах телерадіопередач і в| |Виконавчий | | пресі спеціального розділу| |Секретаріат, | | "Суспільство і злочинність",| |МТРК "Мир" | | щоб регулярно відображати| | | | зусилля правоохоронних органів| | | | і громадських формувань у| | | | боротьбі із злочинністю й у| | | | захисті громадян, їхніх прав і| | | | свобод від злочинних зазіхань | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.8. Вирішити питання про|1997 р. |Рада МВС, | | видання інформаційного бюлетеня| |Генеральні | | з проблем боротьби із| |прокурори | | злочинністю в державах -| |держав | | учасницях СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.9. Організувати розробку|1996 р. |Виконавчий | | комплексу | |Секретаріат, | | організаційно-технічних заходів| |Рада МВС | | щодо створення й ефективного| | | | використання сучасних і| | | | перспективних систем зв'язку й| | | | інформаційних технологій для| | | | обміну інформацією між| | | | правоохоронними органами держав| | | | - учасниць СНД | | | | -----------------------------------------------------------------------| IV. Кадрове забезпечення | -----------------------------------------------------------------------| 4.1. Продовжити на договірній|1996-2000 рр.|держави - | | основі співробітництво в| |учасниці СНД | | підготовці кадрів| | | | правоохоронних органів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.2. Організувати взаємодію в|1996-2000 рр.|держави - | | підвищенні кваліфікації| |учасниці СНД | | співробітників правоохоронних| | | | органів, у тому числі шляхом| | | | консультацій і стажування в| | | | спеціалізованих підрозділах| | | | щодо боротьби з організованою| | | | злочинністю й іншими видами| | | | небезпечних злочинів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.3. Здійснювати обмін|1996-2000 рр.|правоохоронні | | навчальними планами, програмами| |міністерства і| | й іншими методичними| |відомства | | матеріалами щодо підготовки і| |держав - | | підвищення кваліфікації кадрів| |учасниць СНД | | правоохоронних органів | | | | -----------------------------------------------------------------------| V. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення | -----------------------------------------------------------------------| 5.1. Порядок|1996-2000 рр.|МЕК, держави | СГП | матеріально-технічного і| |- учасниці СНД| | фінансового забезпечення даної| | | | Програми визначається| | | | Міждержавним економічним| | | | Комітетом Економічного союзу за| | | | узгодженням з урядами держав - | | | | учасниць СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.2. Розвивати на основі|1996-2000 рр.|держави - | | двосторонніх домовленостей| |учасниці СНД | | співробітництво в галузі| | | | розробки, виробництва,| | | | постачань озброєння,| | | | спеціальних засобів, техніки й| | | | устаткування для оснащення| | | | підрозділів із боротьби з| | | | організованою злочинністю й| | | | іншими видами небезпечних| | | | злочинів | | | | -----------------------------------------------------------------------| VI. Механізм контролю | -----------------------------------------------------------------------| 6.1. Прийняти національні плани|Протягом 2-х |держави - | | з реалізації положень цієї|місяців після|учасниці СНД | | Міждержавної програми і|прийняття | | | визначити форми|Міждержавної | | | внутрішньодержавного контролю з|програми | | | її виконання на національному| | | | рівні, інформувати про це| | | | Виконавчий Секретаріат СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.2. Щорічно інформувати|січень |держави - | | Виконавчий Секретаріат СНД про|наступного за|учасниці СНД, | | хід виконання цієї Міждержавної|звітним року |Рада МВС, | | програми | |Генеральні | | | |прокурори | | | |держав, | | | |Правова | | | |консультативна| | | |рада, Рада | | | |керівників | | | |митних служб | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.3. Представляти доповідь Раді|щорічно | | СГГ, СГП | глав держав і Раді глав урядів| | | | СНД про хід виконання| | | | Міждержавної програми спільних| | | | заходів боротьби з| | | | організованою злочинністю й| | | | іншими видами небезпечних| | | | злочинів на території держав -| | | | учасниць СНД на період до 2000| | | | року | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.4. Підготувати і надати Раді|IV квартал |Виконавчий | СГГ | глав держав СНД доповідь про|2000 р. |Секретаріат | | виконання цієї Міждержавної| | | | програми в цілому з| | | | рекомендаціями про наступні| | | | заходи для зміцнення| | | | співробітництва в сфері| | | | боротьби із злочинністю | | | | ------------------------------------------------------------------------ ______________

(*) У графі "Виконавець" зазначено держави, органи СНД, що у
вказаний термін розробляють і вносять у встановленому порядку
проект документа на розгляд Ради глав держав і Ради глав урядів
СНД.
Додаток

до Міждержавної програми

спільних заходів боротьби з

організованою злочинністю й

іншими видами небезпечних

злочинів на території держав

- учасниць Співдружності

Незалежних Держав на період

до 2000 року
ПЕРЕЛІК
основних міжнародних договорів у кримінально-правовій сфері,

укладених у рамках ООН, її спеціалізованих установ,

МАГАТЕ і Ради Європи
1. Договори, укладені в рамках ООН, її спеціалізованих
установ і МАГАТЕ:
а) у сфері боротьби з міжнародним тероризмом:
Конвенція про злочини й деякі інші акти, вчинені на борту
повітряних суден, 1963 року ( 995_244 );
Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних
суден 1970 року ( 995_167 );
Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими
проти безпеки цивільної авіації, 1971 року ( 995_165 );
Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб,
які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних
агентів, 1973 року ( 995_389 );
Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників
1979 року ( 995_087 );
Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року
( 995_024 );
Протокол 1988 року про боротьбу з незаконними актами
насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну
авіацію, який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними
актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації ( 995_269 );
Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими
проти безпеки морського судноплавства 1988 року ( 995_220 );
Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими
проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на
континентальному шельфі, 1988 року ( 995_093 );
Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою
їхнього виявлення 1991 року ( 995_016 );
б) у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і
психотропних речовин та зловживанням ними:
Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року ( 995_177 );
Конвенція про психотропні речовини 1971 року ( 995_176 );
Протокол 1972 року про виправлення до Єдиної конвенції про
наркотичні засоби 1961 року ( 995_881 );
Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти
незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988
року ( 995_096 );
в) у сфері боротьби з іншими злочинами, що становлять
міжнародну небезпеку:
Міжнародна конвенція про припинення використання
порнографічних видань і торгівлі ними 1923 року ( 995_592 );
Міжнародна конвенція з боротьби із підробкою грошових знаків
1929 року ( 995_589 );
Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією
проституції третіми особами 1950 року ( 995_162 );
Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і попередження
незаконного ввезення, вивезення і передачі права власності на
культурні цінності, 1970 року ( 995_186 ).
2. Договори, укладені в рамках Ради Європи:
Європейська конвенція про видачу 1957 року ( 995_033 ) з
додатковими протоколами 1975 ( 995_034 ) і 1978 років ( 995_035 );
Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у
кримінальних справах 1959 року ( 995_036 ) з додатковим протоколом
1978 року ( 995_037 );
Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими й
умовно звільненими правопорушниками 1964 року ( 994_007 );
Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини 1969
року ( 994_312 );
Європейська конвенція про міжнародну силу рішень у
кримінальних справах 1970 року ( 994_341 );
Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних
справах 1972 року ( 994_008 );
Європейська конвенція про контроль за придбанням і
зберіганням вогнепальної зброї приватними особами 1978 року
( 994_320 );
Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 року
( 994_331 );
Європейська конвенція про компенсацію жертвам насильницьких
злочинів 1983 року ( 994_319 );
Європейська конвенція про запобігання насильства і
хуліганського поводження глядачів під час спортивних заходів і,
зокрема, футбольних матчів 1985 року ( 994_003 );
Конвенція про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію
доходів від злочинної діяльності 1990 року ( 995_029 ).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: