open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 75 від 25.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 травня 1996 р.

за N 232/1257

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства транспорту та зв'язку

N 656 ( z0862-06 ) від 07.07.2006 }

Про затвердження Інструкції про організацію роботи

контрольно-довідкової служби на підприємствах

(філіалах) поштового зв'язку України

З метою визначення порядку роботи контрольно-довідкової
служби на підприємствах (філіалах) поштового зв'язку України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про організацію роботи
контрольно-довідкової служби на підприємствах (філіалах) поштового
зв'язку України і ввести її в дію після державної реєстрації в
Мінюсті України (додається). 2. Українському об'єднанню поштового зв'язку "Укрпошта"
(Худолій) прийняти до виконання цей наказ, довести до відома
підпорядкованих підприємств і філіалів, встановити контроль за
виконанням вимог Інструкції. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на УКП (Буряк).
Міністр В.П.Єфремов
Затверджено

наказом Міністерства зв'язку

України від 25.04.96 р. N 75
Інструкція

про організацію роботи контрольно-довідкової

служби на підприємствах (філіалах) поштового

зв'язку України
1. Загальні положення
1.1. Одним з найважливіших завдань поштового зв'язку є
забезпечення схоронності поштових відправлень, довірених органам
зв'язку. Ця Інструкція направлена на створення єдиного порядку в
роботі контрольно-довідкової служби (КДС) підприємств (філіалів)
поштового зв'язку. Інструкція визначає порядок підготовки інформації керівникам
підприємств (філіалів) та вищестоящим організаціям про стан
схоронності поштових відправлень та заходах, що вживаються для
усунення виявлених порушень в прийманні, обробці та пересилці
поштових відправлень. 1.2. Контрольно-довідкові служби в поштамтах, центрах
перевезення пошти, призалізничних поштамтах та у відділеннях
перевезення пошти є самостійні структурні підрозділи, які
підпорядковуються керівнику підприємства або його заступнику і
здійснюють свою діяльність у взаємодії з службами поштової безпеки
Українського об'єднання поштового зв'язку "Укрпошта", обласних
(республіканського), Севастопольського та Київського міських
підприємств поштового зв'язку. У вузлах зв'язку, поштамтах, де за нормативами створення
таких служб не передбачено, їх функції покладаються на
працівників, відповідальних за схоронність поштових відправлень. 1.3. Завданнями контрольно-довідкової служби в підприємствах
(філіалах) зв'язку є: а) сприяння покращенню якості роботи підприємств (філіалів)
поштового зв'язку, забезпеченню схоронності поштових відправлень,
а також порядку ведення виробничої документації; б) проведення розшуку поштових відправлень; в) проведення перевірок за актами ф.51, повідомленнями ф.30,
службовими запитами, що надійшли; г) наведення необхідних довідок стосовно поштових відправлень
за виробничою документацією; д) ведення службового листування, що стосується
контрольно-довідкової служби; ж) регулярна, не рідше 1 разу в квартал, перевірка роботи
виробничих цехів та дільниць з питань забезпечення схоронності
поштових відправлень; з) виявлення порушень безпосередньо на робочих місцях та
вжиття заходів по їх попередженню; к) організація обліку, зберігання, розкриття нерозданих
поштових відправлень, а також відправлень зі змитими та
незрозумілими адресами; м) ведення виробничого архіву; н) ведення обліку та аналізу порушень, які допускаються,
надання пропозицій щодо попередження втрат, розкрадань поштових
відправлень та контроль їх виконання; о) оформлення претензійного матеріалу та контроль за
своєчасним проведенням перевірок і задоволення претензій по
міжвідомчих актах; п) проведення обліку та контроль за відправкою повірочних
повідомлень, якістю їх складання в цехах (дільницях) обробки
міжнародної пошти.
2. Перевірка документів на страхову пошту
2.1. У кожному підприємстві (філіалі) поштового зв'язку
здійснюється перевірка документів на пошту, прийняту та здану цим
підприємством (філіалом) і бригадами поштових вагонів. Документи на оброблену страхову пошту здаються в КДС після
закінчення робочої зміни (бригадами поштових вагонів після
здавання пошти у пункті формування бригади). Перевіркою документів на пошту, яка обробляється на
підприємстві (філіалах) зв'язку шляхом поіменного порівняння
записів в накладних на одержану та відправлену пошту,
встановлюється одержання та здавання контейнерів, страхових
мішків, посилок та цінних листів з оцінкою понад п'ятдесят
мінімальних зарплат, мішків і постпакетів з міжнародними
відправленнями, сумок з виручкою залізничних кас. Крім того, перевіряється баланс прийнятих і зданих поштових
відправлень та речей, правильність оформлення накладних, одержання
розписок за здану пошту, а також оформлення виявлених недоліків
інших підприємств (філіалів) зв'язку актами ф.51 та повідомленнями
ф.30. Перевірка документів на оброблену пошту за весь день (зміну)
повинна бути закінчена не пізніше наступного дня. При розбіжності
кількості прийнятої та зданої пошти повинні бути виявлені причини. 2.2. Документи на страхову пошту, яка обробляється в поштових
вагонах (поштових каютах), перевіряються відповідно до вимог
Поштових правил. 2.3. По закінченні перевірки контролююча особа робить за
своїм підписом на обкладинці пачки документів відмітку "Порушень
немає" вказує дату перевірки. Якщо при перевірці документів буде
виявлено порушення працівником, який проводив перевірку,
складається зведення порушень в 2-х примірниках (додатки NN 1,2). Про це робиться відмітка на обкладинці пачки документів
"Зведення порушень додається" і зазначається дата його складання.
Оригінал зведення додається до документів, а копія передається
керівнику підприємства (філіалу) або його заступнику і вже з його
резолюцією направляється керівникам виробничих дільниць та цехів
для вжиття заходів і врахування браку. Про усунення виявлених
недоліків в зведенні робиться відповідна відмітка контролюючою
особою - працівником КДС. 2.4. Всі документи, які надходять в КДС, реєструються в
спеціальному журналі обліку документів (додаток N 3). 2.5. КДС повинна здійснювати щоденний контроль за
надходженням документів від виробничих підрозділів і бригад
поштових вагонів (кают). 2.6. Якщо під час перевірки документів буде виявлено, що
будь-яке поштове відправлення або річ не значиться зданою, то про
це, крім запису в зведенні порушень, складається акт ф.51, що
підписується особою, яка проводила перевірку, і керівником
контрольно-довідкової служби, а там, де така служба не
організована, керівником вузла зв'язку ( поштамту, цеху, дільниці)
і особою, яка перевіряла документи. Копія акта ф.51 додається до
документів, а оригінал реєструється в книзі обліку вхідних актів. Про нестачу відправлення або речі негайно доповідається
керівнику підприємства (філіалу). По акту ф.51 КДС зобов'язана провести перевірку за участю
керівника цеху (дільниці), відділу експлуатації, вжити заходів
щодо розшуку поштового відправлення, при необхідності довести до
відома керівника підприємства (філіалу) про нарахування санкцій і
урахування браку. 2.7. Про організацію додаткових бригад по обробці пошти або
відправці додаткових поштових вагонів керівники виробничих цехів
(дільниць) зобов'язані попередити КДС для забезпечення контролю за
своєчасним надходженням документів та їх перевіркою. Перед здаванням документів в архів начальник цеху, дільниці
повинен ознайомитись зі зведеними даними результатів перевірки,
переконатися в усуненні допущених порушень і після цього на
обкладинці документів зробити відмітку, що дозволяє здавання
документів в архів.
3. Виконання службового листування по розшуку

поштових відправлень та речей
3.1. На контрольно-довідкову службу підприємства (філіалу)
поштового зв'язку покладається обов'язок вести листування: а) по розшуку поштових відправлень, в тому числі міжнародних; б) по нестачі частини вкладення в поштових відправленнях; в) по уточненню подавальних даних нерозданих поштових
відправлень з неповною адресою, змитими адресами; г) по якості роботи інших підприємств (філіалів) поштового
зв'язку; д) по скаргах на роботу підприємств (філіалів) поштового
зв'язку. 3.2. По розшуку поштових відправлень підприємствами
(філіалами) направляються запити. Для з'ясування місця втрати або
уповільнення проводиться перевірка по шляху проходження поштового
відправлення. В цьому випадку підприємство (філіал) поштового
зв'язку місця подачі поштового відправлення, яке розшукується,
складає контрольно-шляховий лист (КШЛ) (додаток N 4), який
направляється по шляху проходження поштового відправлення, до
підприємства зв'язку (філіалу) місця видачі. Працівники підприємств (філіалів) поштового зв'язку на
звороті КШЛ, складених на неодержання посилок та бандеролей,
вказують вид упаковки, перелік та опис вкладення, яке
пересилалось, суму плати, стягненої за пересилку. Відправлення КШЛ
з неповними відомостями не допускається. 3.3. Всі КШЛ та запити по розшуку поштових відправлень в
підприємствах (філіалах) поштового зв'язку реєструються в день їх
надходження в КДС в журналі обліку (додаток N 5), одночасно
ведеться кількісний облік КШЛ, які надійшли та виконані за день. По закінченню місяця в журналі підводяться підсумки за такою
формою: алишок на _______________________________________________________
надійшло _________________________________________________________
виконано _________________________________________________________ З них: порушенням строку ______________________________________________
з вини підприємства (філіалу) ____________________________________
залишок на _______________________________________________________ Підсумки підписуються працівником, який веде реєстрацію КШЛ і
керівником контрольно-довідкової служби. При необхідності
відомості про надходження та виконання КШЛ передаються у
вищестоящі організації за підписом керівника КДС
підприємства (філіалу). 3.4. Термін виконання КШЛ та запитів по розшуку поштових
відправлень не повинен перевищувати 48 годин. У випадку неодержання у встановлений строк відповіді на КШЛ
(запит) керівнику підприємства (філіалу) надсилається нагадування,
копія якого направляється відповідному обласному (міському,
республіканському) підприємству поштового зв'язку, в
підпорядкуванні якого знаходиться підприємство (філіал), що не
забезпечило своєчасної відповіді на КШЛ (запит). 3.5. Виконані контрольно-шляхові листи (запити) направляються
з першим примірником супровідного листа в пункт здавання пошти,
другий примірник супровідного листа направляється в місце
складання КШЛ (запиту). Все листування по розшуку поштових
відправлень підшивається в контрольну папку з третім примірником
супровідного листа. Контрольно-шляхові листи (запити) пересилаються в службових
рекомендованих бандеролях. Повернення КШЛ категорично забороняється.
4. Ведення та облік листування по фактах крадіжок

частини вкладень із поштових відправлень
4.1. Вхідне відомче листування по фактах часткового
розкрадання вкладень поштових відправлень повинно реєструватися в
окремому журналі в день його надходження. При цьому вказується: а) звідки надійшов документ, його номер і дата складання; б) номер, сума оголошеної цінності, вага, дата, місце подачі
та призначення поштового відправлення; в) що викрадено або чим замінено вкладення; г) результат перевірки, куди і коли направлено матеріал. 4.2. Відомча перевірка повинна проводитись об'єктивно та
достатньо вичерпно, з висновками та пропозиціями. При перевірці
належить керуватись нормативними актами, що діють в галузі. 4.3. Матеріали перевірки по кожному поштовому відправленню
зшиваються окремо. Щомісяця все листування, що надійшло по фактах
часткового розкрадання вкладення з поштових відправлень,
заноситься в розробчу відомість. 4.4. На працівників, які брали участь в обробці або
перевезенні поштових відправлень з частково викраденим вкладенням,
заводяться спеціальні картки (додаток N 6) або журнал, який
ведеться в алфавітному порядку по прізвищах. На підприємствах (філіалах) поштового зв'язку, де
запроваджена бригадна матеріальна відповідальність, спеціальна
облікова картка заводиться на бригаду. Спеціальні картки (журнали) ведуться на всіх працівників
(включаючи роз'їзних працівників, супроводжуючих, водіїв,
тельферистів, водіїв електрокар, сторожів, стрільців та інших),
які брали участь в обробці, охороні та транспортуванні поштового
відправлення, з якого викрадена частина вкладення. 4.5. Всі випадки втрат поштових відправлень та нестачі
частини вкладення, які допущені працівниками даного підприємства
(філіалу), оформляються спеціальними актами на виплату
відшкодувань (додаток N 7). Акти складаються в 3-х примірниках. Перший примірник акта
направляється в місце подачі скарги і є підставою для виплати
відшкодування заявнику.. Другий примірник акта з копією наказу керівника підприємства
(філіалу) залишається в КДС разом з листуванням. Третій примірник
передається в бухгалтерію підприємства (філіалу) для контролю та
обліку. 4.6. По фактах зловживань з поштовими відправленнями та
речами матеріал передається підприємствами (філіалами) в слідчі
органи. Результат (рішення слідчих органів або копія вироку суду)
доводиться підприємствами (філіалами) в обласне (міське,
республіканське) підприємство поштового зв'язку. Копія вироку
(рішення суду) направляється також і в об'єднання "Укрпошта". 4.7. Розмір матеріального відшкодування за втрату, крадіжку
поштових відправлень, а також пошкодження чи викрадення частини їх
вкладення, визначається чинним законодавством України та
нормативними актами Міністерства зв'язку України.
5. Облік і строки виконання актів ф.51

та повідомлень ф.30
5.1. Акти ф.51, які надійшли, реєструються в спеціальному
журналі (додаток N 8) або на ЕОМ негайно після їх надходження. 5.2. Акти, які надійшли, нумеруються в порядку їх реєстрації
в журналі і все листування ведеться за цими номерами. Акти ф.51, що не потребують відомчої перевірки, виконуються
протягом 2 діб, а які потребують - протягом 15 календарних днів. 5.3. Акти та листування по них підшиваються в окрему папку в
порядку номерів реєстрації за винятком актів на нестачу маси та
заміну вкладення, які по кожному поштовому відправленню зшиваються
окремо і щомісячно включаються в розробчу відомість. В документах
(накладних та реєстрах), де було допущено порушення (недоліки),
вказується вхідний номер акта. 5.4. В тому випадку, коли акт ф.51 або повідомлення ф.30,
складені на недоліки в роботі підприємства (філіалу) поштового
зв'язку, не підтверджуються, про це письмово повідомляється
підприємству (філіалу) місця їх складання. Дані, яких в актах не
вистачає, запитуються додатково. Повернення актів ф.51 категорично забороняється. 5.5. По актах та запитах, які виникли з вини підприємства
(філіалу) поштового зв'язку, нараховуються санкції , для чого КДС
щомісяця зобов'язана подати керівнику підприємства (філіалу)
довідку по цехах та дільницях про кількість актів і запитів, за
якими належить нараховувати санкції. 5.6. В журналі обов'язково підводяться місячні підсумки
надходження актів та запитів, які виникли з вини підприємства
(філіалу), а також виводиться залишок невиконаних актів та запитів
на перше число місяця за такою формою: алишок __________________________________________________________
надійшло _________________________________________________________
виконано _________________________________________________________

З них: порушенням строку ______________________________________________
з вини підприємства (філіалу) ____________________________________
залишок на _______________________________________________________ Підсумки засвідчуються підписами виконавця і керівника
контрольно-довідкової служби. 5.7. За підсумками роботи за місяць КДС проводить аналіз
актів та повідомлень і доповідає керівнику підприємства (філіалу). Аналіз складається за такою формою: адійшло актів ___________________________________________________
Виконано _________________________________________________________
З числа виконаних визнано обгрунтованими _________________________
в тому числі:
на заміну страхових поштових відправлень _________________________
на їх втрату та крадіжку частини вкладення ______________________
на втрату рекомендованої кореспонденції __________________________
Інші _____________________________________________________________ 5.8. Акти ф.51, що складені у виробничих цехах (дільницях) і
відділеннях зв'язку, повинні передаватися в КДС для реєстрації, як
вказано у п.5.1. цієї Інструкції та відправлятися (не пізніше
наступного дня з урахуванням вихідних днів) в підприємство
(філіал) поштового зв'язку, яке допустило порушення при прийманні
і обробці поштового відправлення. По актах на втрату поштового
відправлення або нестачу вкладення в поштовому відправленні
організовується відомча перевірка за місцем їх складання. 5.9. Акти пересилаються рекомендованими бандеролями
відповідно до вимог діючих Поштових правил. 5.10. Листування по вихідних актах підшивається в окрему
папку по номерах реєстрації. Контроль за одержанням підтверджень
по актах ф.51 здійснюється контрольно-довідковою службою
підприємства (філіалу). У випадку неодержання відповіді
надсилається нагадування (додаток N 9). 5.11. Вхідні повідомлення ф.30 реєструються в журналі, в
якому вказується дата надходження, місце складання, короткий зміст
та найменування цеху (дільниці, відділення зв'язку), куди було
передане повідомлення. 5.12. Всі повідомлення ф.30 підшиваються в окрему папку за
вхідними номерами. В документах (накладних, реєстрах) в необхідних
випадках проставляється номер повідомлення, яке надійшло. При цьому начальники цехів, дільниць та працівники, які
допустили порушення в роботі повинні бути ознайомлені з
повідомленням ф.30 під розписку в журналі виробничого контролю. 5.13. Повідомлення передаються у виробничі цехи (дільниці)
для вжиття заходів. 5.14. Повідомлення ф.30 пересилаються рекомендованими
бандеролями.
6. Міжвідомчі акти органів зв'язку та органів

авіатранспорту
6.1. Всі випадки порушень правил перевезення пошти на
повітряних лініях України та укладених договорів на перевезення
пошти літаками, які можуть викликати матеріальну відповідальність
органів зв'язку перед споживачами, оформляються міжвідомчими
актами. 6.2. Міжвідомчі акти реєструються в окремому журналі.
7. Облік та оформлення дефектних

поштових відправлень
7.1. КДС веде облік поштових відправлень із змитими та
незрозумілими адресами в книзі обліку нерозданих поштових
відправлень (ф.21) згідно з вимогами Поштових правил, листування
по них, відповідає за їх збереження, реалізацію або знищення
вкладення. Зберігання таких відправлень здійснюється в спеціально
виділених кладових. КДС вживає заходів по визначенню місця
призначення або подачі дефектних відправлень. Крім того, повинна бути наведена довідка про наявність скарг
на неодержання таких відправлень. 7.2. Відправлення зі змитими та незрозумілими адресами
негайно розпаковуються, про що складається акт ф.51 в 2-х
примірниках. Зіпсоване вкладення знищується, про що складається
акт. По закінченні 6 місяців відправлення передаються в число
нерозданих, один раз в квартал розпаковуються встановленим діючими
Поштовими правилами порядком і вкладення їх підлягає реалізації. 7.3. Контрольно-довідкова служба веде облік розпакованих та
знищених посилок. Щомісяця доповідається керівнику підприємства
(філіалу) поштового зв'язку про кількість складених актів ф.51,
кількість розпакованих та знищених посилок за такою формою: Складено актів ф.51 на дефектні посилки _____________________
в тому числі: а розпакування безадресних ______________________________________
на перепакування _________________________________________________
на знищення зіпсованого вкладення ________________________________ Одночасно подаються пояснення із зазначенням підприємств
(філіалів) поштового зв'язку, де допускаються порушення порядку
упакування, приймання та обробки посилок.
Додаток N 1

До Інструкції про організацію

роботи контрольно-довідкової

служби на підприємствах

(філіалах) поштового зв'язку

України
_________________________________________________________________

(найменування підприємства (філіалу) поштового зв'язку)
Зведення езультатів кінцевої перевірки документів цеху (дільниці)
посилочної пошти та періодичних видань за ________________________
за чергування начальника зміни ___________________________________
Бригадир _________________________________________________________
Перевірку проводив _______________________________________________
Перевірка розпочата __________________ закінчена _________________ ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN |Номер сторінки| Виявлені недоліки |Що зроблено за результа- | пп |——————————————| |тами перевірки документів| |надхо-|видатку| |та дата виконання | |дження| | | | ———+——————+———————+———————————————————+—————————————————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Документи перевірив _________________
Додаток N 2

До Інструкції про організацію

роботи контрольно-довідкової

служби на підприємствах

(філіалах) поштового зв'язку

України
_________________________________________________________________

(найменування підприємства (філіалу) поштового зв'язку)
Зведення ро результати кінцевої перевірки документів поштового вагона
N ______ поїзда N ____________ за "____" _________________ 19__ р.
за рейс ВПН ______________________________________________________
Перевірку проводив _______________________________________________
Перевірка розпочата _______________ закінчена ____________________ ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN |Номер сторінки| Виявлені недоліки |Що зроблено за результа- | пп |——————————————| |тами перевірки документів| |надхо-|видатку| |та дата виконання | |дження| | | | ———+——————+———————+———————————————————+—————————————————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Документи перевірив _________________
Додаток N 3

До Інструкції про організацію

роботи контрольно-довідкової

служби на підприємствах

(філіалах) поштового зв'язку

України
Журнал

обліку документів на страхову пошту ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN|Дата роботи |Прізвище на-|Найменування |Дата над- |Примітка| пп|бригади чи |чальника по-|сектора (діль- |ходження | | |рейса пошто-|штового ва- |ниці) або пош- |документів| | |вого вагона |гона |тового вагона | | | ——+————————————+————————————+———————————————+——————————+————————| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 4

До Інструкції про організацію

роботи контрольно-довідкової

служби на підприємствах

(філіалах) поштового зв'язку
Формат 21 x 15 України
Виконується в 48-годинний строк
Контрольно-шляховий лист N _____
__________________________________________________________________
(найменування підприємства (філіалу) поштового зв'язку, що _________________________________________________________________

проводить розшук) о розшуку __________________ N ______ вага _____ кг _____ г _____
з оголошеною цінністю на ________ крб. с післяплатою на __________ _______ крб., поданий ___________________________________________
за адресою _______________________________________________________
на ім'я ______________________________ від кого __________________

(адреса та _________________________________________________________________

прізвище отправника) а довідкою ______________________________________________________

(найменування підприємства (філіалу) поштового зв'язку _________________________________________________________________

місця призначення) ________________________ N __________ від _______________________
зазначене відправлення в надходженні та видачі з _________________
по ___________________________ не значиться. Розшукуване ____________________ здане _____________ 19___ р.

(вид відправлення) _____________________________________ при _______________________

(куди здане) _________________________________________________________________

(найменування документів) Додатково зазначається вид упаковки, перелік та опис
вкладення, що пересилалося, сума плати, яка стягнена за
пересилання.
Керівник підприємства (філіалу)
поштового зв'язку
"____" ______________ р.
(дата складання контрольно-шляхового листа)
Виконавець ____________________

(прізвище)
Телефон _______________________
Додаток N 5

До Інструкції про організацію

роботи контрольно-довідкової

служби на підприємствах

(філіалах) поштового зв'язку

України
Журнал

обліку КШЛ та службових запитів по скаргах,

що надійшли _______________________________

(найменування підприємства ___________________________________________

(філіалу) поштового зв'язку) ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN|Дата надход- |Від якого підприємства|Короткий|Коли, кому і | пп|ження КШЛ (за-|(філіалу) надійшов КШЛ|зміст |якого змісту | |питу) |(запит) | |дана відповідь| ——+——————————————+——————————————————————+————————+——————————————| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 6

До Інструкції про організацію

роботи контрольно-довідкової

служби на підприємствах

(філіалах) поштового зв'язку
Формат 21 x 15 України
Облікова картка
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
Цех, дільниця ____________________________________________________ ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN|Номер листуван-|Номер поштового відпра-|Найменування |Приміт-| пп|ня по журналу |влення дата приймання, |етапу оброб- |ки | |реєстрації |куди, звідки надійшло, |ки, дата, час| | | |характер упаковки | | | ——+———————————————+———————————————————————+—————————————+———————| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 7

До Інструкції про організацію

роботи контрольно-довідкової

служби на підприємствах

(філіалах) поштового зв'язку

України
Акт N _____
"____" __________________ 19__ р. складений в ____________________

(найменування _______________________________________ про нижчезазначене:
підприємства (філіалу) поштового зв'язку
При наведенні довідки по контрольно-шляховому листу або листу від __________ N _______, складеному ________________________________

(найменування підприємства _________________________________________________________________

(філіалу) або управління, яке проводить розшук) о розшуку ______________________, прийнятого ____________________

(вид відправлення) (дата і місце) _____________ за N ________ вага _________, з оголошеною цінністю
на _____________________ крб. на ім'я ____________________________
відправник _____________________________, виявлено, що розшукуване _________________ надійшло в ____________________________________
(вид відправлення) (найменування підприємства (філіалу) _________________________________________________________________

поштового зв'язку або поштового вагона, каюти) ____" ___________________ 19___ р.
у відправці по документах не значиться або встановлена нестача
частини вкладення на даному підприємстві (філіалі) поштового
зв'язку (непотрібне закреслити) Обставини, за яких виникла втрата
або розкрадання частини вкладення, такі __________________________ _________________________________________________________________

Поштове відправлення втрачене (викрадена частина вкладення) з
вини прямої ______________________________________________________
непрямої _________________________________________________________ Втрату поштового відправлення (викрадення частини вкладення)
враховано по звіту ф.17 а ___________________ 19___ р. в сумі ______________________ крб.
Посади і підписи
Відбиток календарного штемпеля
Додаток N 8

До Інструкції про організацію

роботи контрольно-довідкової

служби на підприємствах

(філіалах) поштового зв'язку

України
Журнал

обліку вхідних актів ф.51 ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN|Дата |Ким складений|Короткий|На яку бри|Підсумки|Відмітка | пп|надхо-|акт, його но-|зміст |гаду скла-|розслі- |про ураху- | |дження|мер та дата |акта |дений акт |дування |вання браку| ——+——————+—————————————+————————+——————————+————————+———————————| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 9

До Інструкції про організацію

роботи контрольно-довідкової

служби на підприємствах

(філіалах) поштового зв'язку

України
Журнал

реєстрації вихідних актів ф.51 ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN|Номер ак-|Короткий|Коли і ку-|Дата направлення на-|Дата одер-| пп|та, дата |зміст |ди направ-|гадування про неоде-|жання під-| |складання|акта |лений акт |ржання підтвердження|твердження| ——+—————————+————————+——————————+————————————————————+——————————| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: