open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перелік питань для розгляду на п'ятій сесії

Верховної Ради України у травні 1996 року

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є :
Запропонований постійними комісіями Верховної Ради України,
депутатськими групами (фракціями) у Верховній Раді України перелік
питань для розгляду на п'ятій сесії Верховної Ради України у
травні 1996 року внести на розгляд Верховної Ради України
(додається).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 26 квітня 1996 року

N 297/96-ПВ

Проект

Складено, виходячи з орієнтовного

переліку питань для розгляду на

п'ятій сесії Верховної Ради України

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для розгляду на п'ятій сесії Верховної Ради України

у травні 1996 року
Проект Конституції України
I. Питання, включені до порядку денного на 5-7 травня
Питання, які залишилися не розглянутими 24-26 квітня
Комісія з питань економічної політики та

управління народним господарством
Проект Закону України про державні програми (друге читання). Проект Закону України про лізинг.
пкм Проект Закону України про управління державним сектором
економіки.
Комісія з питань фінансів і банківської діяльності
Основні напрями грошово-кредитної політики в Україні на 1996
рік.
Комісія з питань бюджету
пкм Проект постанови Верховної Ради України про затвердження
Правил оформлення проекту Закону України про Державний бюджет
України. Проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про бюджетну систему України".

Комісія з питань соціальної політики та праці
пкм Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
окремих Законів України щодо оплати праці. Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в
галузі пенсійного забезпечення.
пкм Проект Закону України про ратифікацію Угоди про взаємне
визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої
Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших
держав, сімей загиблих військовослужбовців.

Комісія з питань оборони та державної безпеки
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України з прикордонних питань (друге читання).

Комісія законодавчого забезпечення свободи слова

та засобів масової інформації
Звіт Тимчасової слідчої комісії про ситуацію в
телерадіоінформаційному просторі України.
II. Питання, включені до порядку денного на 13-17 травня
Комісія з питань економічної політики та управління

народним господарством
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (щодо реєстрації підприємств з
іноземними інвестиціями та представництв іноземних суб'єктів
господарської діяльності).
пкм Проект Державної програми приватизації на 1996 рік.

Проект Закону України про внесення змін та доповнень до
Закону України "Про підприємництво" (статті 4,8,11).
пкм Проект Закону України про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та державний контроль за операціями із зазначеними
цінностями.
Комісія з питань фінансів і банківської діяльності
Проект Закону України про довірчі товариства (третє читання).
пкм Проект Закону України про перелік товарів (продукції,
послуг), на які встановлюється акцизний збір, та ставки цього
збору" (доопрацьований) (друге читання). Кошторис Національного банку України на 1996 рік. Проект Закону України про доповнення до статей 2 і 6 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті". Проект Закону України про ставки акцизного збору та ввізного
мита на деякі транспортні засоби і запчастини до них. Проект Закону України про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг
із зауваженнями Президента. Проект Постанови Верховної Ради України про Указ Президента
України від 5 жовтня 1995 року "Про випуск облігацій державної
зовнішньої позики України 1995 року".
пкм Проект Закону України про Національний банк України.
Комісія з питань бюджету
пкм Проект постанови Верховної Ради України про структуру
бюджетної класифікації.
Комісія з питань соціальної політики та праці
пкм Проект Закону України про приведення законодавчих актів
України у відповідність із Законом України "Про оплату праці". Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про пенсійне забезпечення"(статті 13, 65, 67, 69).
Комісія з питань паливно-енергетичного комплексу,

транспорту і зв'язку
пкм Проект Закону України про залізничний транспорт.

Проект Національної енергетичної програми України на період
до 2010 року (друге читання).

Комісія з питань базових галузей та

соціально-економічного розвитку регіонів
Проект Постанови Верховної Ради України про впорядкування
використання нежилих приміщень в будинках, що є загальнодержавною
власністю.
Комісія з питань агропромислового комплексу,

земельних ресурсів та соціального розвитку села
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про плату за землю" ( друге читання). Проект Постанови Верховної Ради України про вилучення і
надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб. Проект Закону України про оренду землі.
Комісія з питань правової політики і судово-правової

реформи
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Законів України
"Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві" та "Про державний захист працівників суду і
правохоронних органів". Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Цивільного процесуального кодексу України (ст.ст.90-96, 113, 116,
172).

Комісія з питань законності та правопорядку
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за посягання на життя, здоров'я і майно суддів і
працівників правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в
охороні громадського порядку та громадян (друге читання). Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні
правопорушення (стосовно розповсюдження порнографії та культу
насильства і жорстокості) (друге читання). Проект Закону України про застосування амністії в Україні
(друге читання).
Комісія з питань боротьби з організованою

злочинністю і корупцією
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів
(стаття 29). Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінально-процесуального кодексу України.
Комісія з питань охорони здоров'я, материнства

і дитинства
пкм Проект Закону України про ратифікацію Угоди про забезпечення
лікарськими засобами, вакцинами та іншими імунобіологічними
препаратами,виробами медичного призначення і медичної техніки,що
виробляються на території держав-учасниць СНД.
Комісія з питань молоді, спорту і туризму
Проект Закону України про доповнення частини другої статті 4
Закону України "Про підприємництво" (щодо ліцензування на право
здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності).
Комісія з питань екологічної політики
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Кодексу України про
надра" (стосовно Законів України "Про охорону навколишнього
природного середовища" та "Про підприємництво").

III. Питання, включені до порядку денного на 21-24 травня
Комісія з питань економічної політики та

управління народним господарством
Звіт Фонду державного майна України.

Комісія з питань фінансів і банківської діяльності
Проект Закону України про Контрольну палату Верховної Ради
України (друге читання). Проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів з питань оподаткування (стосовно податку на
добавлену вартість) (друге читання). Проект Постанови Верховної Ради України про деякі питання
сплати прибуткового податку з громадян. Проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу" (щодо облігацій) (друге
читання). Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" (друге читання). Про Указ Президента України від 12 серпня 1995 року N 750/95
"Про пільги щодо оподаткування добровільних пожертвувань юридичних
і фізичних осіб". Проект Закону України про ратифікацію Конвенції між Урядом
України і Урядом Латвійської Республіки про уникнення подвійного
оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків
на доход і майно. Проект Закону України про декларування доходів та майна
фізичних осіб (друге читання). Проект Закону України про внесення змін до статті 32 Закону
України "Про бюджетну систему". Проект Закону України про державний зовнішній борг (друге
читання). Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про міжнародні договори України" (друге читання).

Комісія з питань соціальної політики та праці
Проект Закону України про доповнення законодавчих актів
України щодо накладення штрафу за порушення вимог охорони праці.
пкм Проект Закону України про відпустки (друге читання).
Комісія з питань паливно-енергетичного комплексу,

транспорту і зв'язку
Проект Закону України про трубопровідний транспорт (друге
читання). Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального кодексу України і кодексу України про
адміністративні правопорушення (щодо статей закону про зв'язок).
Комісія з питань агропромислового комплексу,

земельних ресурсів та соціального розвитку села
пкм Парламентське слухання щодо проекту Закону України про
внесення змін і доповнень до Земельного кодексу.
пкм Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про ветеринарну медицину"(друге читання).
Комісія з питань правової політики і судово-правової

реформи
Про Конституцію Автономної Республіки Крим (повторне друге
читання окремих статей).
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів, що випливають із Закону України "Про постійні
комісії Верховної Ради України". Проект Закону України про доповнення статті 21 Закону України
"Про постійні комісії Верховної Ради України". Проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України "Про
статус народного депутата України" (друге читання). Проект Закону України про скасування Закону Автономної
Республіки Крим "Про об'єднання громадян".
Комісія з питань державного будівництва,

діяльності Рад і самоврядування
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і
регіональне самоврядування".
Комісія з питань оборони та державної безпеки
Проект Постанови Верховної Ради України про зауваження
Президента України до Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про Службу безпеки України".
пкм Проект Постанови Верховної Ради України про стан виконання
чинного законодавства з питань військової сфери та невідкладні
заходи щодо вдосконалення цієї роботи.
Комісія з питань законності та правопорядку
Проект Закону України про внесення доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення (статті 116-3 і 225). Проект Закону України про внесення доповнень і змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за
порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порядку
придбання, зберігання, обліку пневматичної зброї калібру понад 4,5
мм. Проект Закону України про внесення змін до статті 176-4
Кримінального кодексу України. Проект Закону України про доповнення статті 75 Кримінального
кодексу України. Парламентське слухання про хід виконання Державної програми
боротьби із злочинністю.
Комісія з питань науки та народної освіти
Проект Закону України про приєднання України до
Будапештського договору про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня 1977
року та Інструкції до нього від 31 січня 1981 року.
Комісія з питань культури і духовності
пкм Проект Закону України про видавничу справу (новий варіант).
пкм Проект Закону України про охорону культурної спадщини.
Комісія у закордонних справах і зв'язках з СНД
Проект Постанови Верховної Ради України про заснування
Національної парламентської групи України з метою вступу до
Міжпарламентського Союзу та подальшої участі в його роботі.

Комісія з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин
Проект Закону України про звернення громадян (друге читання).
Комісія з питань ядерної політики та ядерної безпеки
пкм Проект Закону України про приєднання України до Віденської
Конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та
Спільного протоколу про застосування Віденської Конвенції та
Паризької Конвенції.
IV. Питання, які пропонується розглянути при

наявності часу
Комісія з питань економічної політики та управління

народним господарством
Проект Закону України про Фонд державного майна України. Проект Закону України про недобросовісну конкуренцію (друге
читання). Проект Закону України про природні монополії. Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про банкрутство". Проект Закону України по націоналізацію майна в Україні. Проект Закону України про державну підтримку малого
підприємництва. Проект Програми структурної перебудови економіки України
(концептуальний варіант). Звіт Антимонопольного комітету України. Проект Державної програми соціально-економічного розвитку на
1996 рік. Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про аудиторську діяльність".
Комісія з питань фінансів і банківської діяльності
Проект основних положень податкової політики в Україні (друге
читання).
пкм Проект Закону України про валютне регулювання.

Проект Закону України про прибутковий податок з громадян. Проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (стосовно місцевих податків і зборів). Проект Закону україни про податок на нерухоме майно громадян. Звіт про роботу Національного банку України, баланс його
діяльності та розподіл прибутку Національного банку України за
1995 рік. Проект постанови Верховної Ради України про визнання таким,
що втратив чинність пункт 6 Постанови Верховної Ради України "Про
стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань
правопорядку і заходи щодо посилення боротьби із злочинністю". Проект Закону України про внесення змін та доповнень до
Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито". Проект Закону України про ратифікацію Конвенції між Україною
і Королівством Нідерланди про уникнення подвійного оподаткування
та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і
майно.
Комісія з питань соціальної політики та праці
Проект Закону України про пенсії за особливі заслуги перед
Україною (друге читання). Проект Закону України про субсидії населенню для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (третє
читання). пкм Проект Закону України про соціальне партнерство. Проект Основ законодавства України про соціальне страхування. Проект Закону України про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів).

Комісія з питань паливно-енергетичного комплексу,

транспорту і зв'язку
Проект Закону України про передачу під'їздних залізничних
колій. Проект Концепції використання радіочастотного ресурсу
України. Проект Закону України про внесення доповнень до ст. 16 Закону
України "Про дорожній рух".
Комісія з питань базових галузей та соціально-

економічного розвитку регіонів
пкм Проект Концепції державної регіональної економічної
політики.
Комісія з питань агропромислового комплексу, земельних

ресурсів та соціального розвитку села
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про колективне сільськогосподарське підприємство". Проект Закону України про внесення змін до Кодексу про
адміністративні правопорушення. Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про споживчу кооперацію" (друге читання).

Комісія з питань правової політики і судово-

правової реформи
Проект Закону України про зміну та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про об'єднання громадян". Проект Закону України про політичні партії в Україні. Проект Закону України про внесення змін до статті 43 Закону
України "Про статус суддів". Проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України з питань кримінального судочинства.

Комісія з питань оборони та державної безпеки
пкм Проект Закону України про статус збройних сил іноземних
держав,які тимчасово перебувають на території України.
пкм Проект Концепції (основ політики) національної безпеки
України (друге читання).
пкм Проект Закону України про правовий режим воєнного стану.

Комісія з питань законності та правопорядку
Проект Закону України про участь громадськості в охороні
громадського порядку і державного кордону. Проект Закону України про зброю та Постанова до нього. Проект Закону України про профілактику злочинності
(доопрацьований) (друге читання). Проект Закону України про внесення змін і доповнень до статей
155-8, 198-2 Кримінального і Кримінально-процесуального Кодексів
України (друге читання). Проект Кримінального Кодексу України. Проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил.

Комісія з питань ядерної політики та

ядерної безпеки
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
Комісія з питань культури і духовності
Проект Закону України про благодійну діяльність та благодійні
організації. Проект Закону України про доповнення статті 27 Закону України
"Про свободу совісті та релігійні організації".

Комісія з питань охорони здоров'я, материнства

і дитинства
Проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення"). Проект Закону України про визнання такими, що втратили
чинність, деяких законодавчих актів України з питань примусового
лікування і трудового перевиховання хворих на наркоманію. Проект Закону України про курорти.
Комісія з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин
Проект Закону України про порядок організації і проведення
масових заходів (мирних зборів) (друге читання). Проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про міліцію".

Комісія з питань Регламенту, депутатської

етики та забезпечення діяльності депутатів
Проект Закону України про внесення змін до статті 4.1.8
Регламенту Верховної Ради України.

Комісія законодавчого забезпечення свободи слова

та засобів масової інформації
Проект Закону України про доповнення ст.22 Закону України
"Про надзвичайний стан".

Примітка:
пкм - Питання, що пропонуються згідно з Постановою Кабінету

Міністрів України від 15 листопада 1995 р. N 911 "Про

першочергові заходи щодо реалізації Програми діяльності

Кабінету Міністрів України на 1995-1996 роки"
Секретаріат Верховної Ради

України

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: