open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
Протокол

між Міністерством оборони України та

Міністерством національної оборони Республіки

Польща про двостороннє співробітництво в

галузі підготовки військових кадрів
{ Щодо втрати чинності Протоколу див. Угоду

( 616_002-16 ) від 02.12.2016 }

Дата підписання: 26.04.1996 Дата набрання чинності для України: 26.04.1996
Міністерство оборони України і Міністерство національної
оборони Республіки Польща, які надалі іменуються Сторонами,
керуючись Угодою між Міністерством оборони України та
Міністерством національної оборони Республіки Польща про військове
співробітництво, підписаною 3 лютого 1993 року в Києві
( 616_191 ),
погодились про таке:
СТАТТЯ 1
Сторони прийматимуть (направлятимуть) військовослужбовців на
навчання у військові заклади в кількості, за спеціальністю, а
також у термін, які узгоджуватимуться ними в додатках до цього
Протоколу.
СТАТТЯ 2
2.1. Навчання військовослужбовців проводитиметься в Україні -
українською (російською) мовою і у Польщі польською мовою за
планами та програмами військово-навчальних закладів, прийнятими
військово-навчальними закладами Сторін із урахуванням рівня
підготовки військовослужбовців, які прибуватимуть на навчання.
При необхідності плани та програми військово-навчальних
закладів узгоджуватимуться.
2.2. Сторони не зобов'язуватимуть військовослужбовців
виконувати завдання, не пов'язані з їх навчанням у
військово-навчальних закладах, та такі, що виходитимуть за межі
виконання їх обов'язків як слухачів.
2.3. Дата початку та закінчення навчання буде встановлена в
додатках до цього Протоколу.
2.4. Для прийнятих на навчання у військово-навчальні заклади
військовослужбовців, які не володіють відповідно польською чи
українською (російською) мовою, додатково може бути організований
підготовчий курс з української (російської) чи польської мови,
загальної та спеціальної термінології строком до 10 місяців.
2.5. Під час навчання групи військовослужбовців в одному
військово-навчальному закладі, Сторона, яка направляє, призначає
серед них старшого групи, який буде співпрацювати з керівництвом
та викладачами закладу, вирішуючи питання, пов'язані з навчанням
та перебуванням військовослужбовців.
2.6. Військовослужбовці, які навчаються у
військово-навчальних закладах Сторін, отримують щорічну відпустку
в строки, відповідно до програм цього військово-навчального
закладу.
2.7. Форму проведення відпустки військовослужбовцями визначає
кожна із Сторін у своїй країні. Сторони можуть надати можливість
проведення відпустки в країні перебування за рахунок слухача.
2.8. Військовослужбовців, направлених на навчання, Сторона,
яка приймає, забезпечує розквартируванням у гуртожитку за
встановленими нормами.
2.9. Сторони на прохання, а також за рахунок зацікавленого
слухача можуть надати йому окреме помешкання.
СТАТТЯ 3
3.1. Приймання військовослужбовців на навчання
відбуватиметься згідно з письмовою заявою Сторони, яка направляє,
та рекомендацією і можливостями Сторони, яка приймає. Замовлення
підписуються Міністром оборони України чи Міністром національної
оборони Республіки Польща та направляються один раз на рік не
пізніше 10 листопада перед початком навчального року. До 31 грудня
поточного року Сторони підписують додаток до Протоколу.
3.2. У замовленні вказуються:
спеціалізація, із зазначенням видів техніки та озброєння, а
також їх модифікація, кількість кандидатів (окремо на навчання і
на курси), штатна категорія, посада (для кандидатів на ад'юнктів
та докторантів), військове звання, ім'я та прізвище, військова
освіта та тема майбутньої наукової праці;
необхідність організації підготовчого курсу з польської чи
української (російської) мов, що включає спеціальну та загальну
термінологію;
рівень військової та загальної освіти кандидатів на навчання,
а щодо пілотів, які направляються на перекваліфікацію - кількість
годин нальоту відповідно до типів літаків (вертольотів) і видів
польотів у звичайних та важких метеорологічних умовах;
передбачувана кількість та категорія помешкань для слухачів і
їх сімей.
СТАТТЯ 4
Сторона, яка направляє, протягом 1 місяця перед початком
навчання передає Стороні, яка приймає, в 2 примірниках список
відібраних кандидатів на навчання, вказуючи їх військове звання,
ім'я та прізвище, рік народження, загальну та військову освіту,
службову посаду, а також спеціалізацію підготовки в окремих,
військово-навчальних закладах.
Відбір кандидатів на навчання і проходження медичного огляду
виконує Сторона, яка направляє, враховуючи рекомендації Сторони,
яка приймає.
СТАТТЯ 5
5.1. Військовослужбовці, які прибувають до навчального
закладу, повинні мати при собі:
підтверджені копії документів про освіту;
документ, що підтверджує особу - паспорт;
висновок про стан здоров'я, виданий не пізніше як за 2
місяці;
довідка про проходження тестування на СНІД;
комплект повсякденної військової форми та одягу;
6 фотографій розміром 3 х 4 см.
5.2. Сторона, яка направляє, забезпечує прибуття кандидатів
на навчання до військово-навчального закладу в строки, вказані в
додатках до Протоколу, а також повернення слухачів з відпусток
перед початком навчання.
Якщо кандидати не прибудуть на навчання до
військово-навчального закладу протягом 15 днів від установленого
строку початку навчання, додаткові узгодження про їх прийняття
втрачають силу. Повторне прийняття не прибулих на навчання
військовослужбовців є можливим тільки після подання нового
замовлення Стороною, яка направляє.
СТАТТЯ 6
Сторона, яка приймає, у своїх військово-навчальних закладах
військовослужбовців Сторони, яка направляє, забезпечить:
викладачами, посібниками, обладнанням класів та лабораторій,
озброєнням, технікою, боєприпасами та іншими засобами для
практичних занять, а також іншим обладнанням та матеріалами,
необхідними в процесі навчання згідно з навчальними планами та
програмами;
можливістю користуватись бібліотеками, читальними залами та
іншими приміщеннями, необхідними в процесі навчання;
медичним доглядом, включаючи госпіталізацію та ліки;
транспортом для забезпечення навчального процесу (переїзд
слухачів від місця проживання до місця навчання і назад
відбувається індивідуальним або міським транспортом);
спеціальним обмундируванням для роботи з обладнанням, згідно
з нормами, прийнятими для Сторони, яка приймає. Видається воно для
тимчасового користування і підлягає поверненню після закінчення
навчання;
харчуванням (кандидатів у професійні військовослужбовці)
відповідно до норм, встановлених для військовослужбовців Сторони,
яка приймає. Слухачі харчуватимуться за власний рахунок;
повернення коштів, пов'язаних з відрядженням згідно з планами
навчання за нормами, встановленими для військовослужбовців
Сторони, яка приймає.
СТАТТЯ 7
7.1. Сторони направляють до військових навчальних закладів
однакову кількість слухачів. У разі зміни з однієї чи іншої
Сторони кількості слухачів в процесі навчання, необхідно зробити
розрахунки, дотримуючись ставки за навчання, про яку йде мова в
ст. 7 п. 7.2.
7.2. Кількість військовослужбовців, які направляються на
навчання до військово-навчальних закладів, форму розрахунків та
місячну повну ставку передоплати за кожний цикл навчання Сторони
вказують в додатковому документі, зразок якого додається до цього
Протоколу. Встановлена ставка є діючою на весь період навчання на
даному циклі.
СТАТТЯ 8
8.1. Кошти, затрачені на навчання та утримання
військовослужбовців відповідно до положень ст. 6 цього Протоколу,
нараховуються на підставі встановлених місячних ставок та
фактичного часу навчання.
Розмір ставок повних місячних передоплат буде узгоджений
Сторонами в додатку до цього Протоколу. Ці ставки будуть дійсними
протягом всього циклу навчання.
Датою початку виплати місячних ставок відшкодування буде дата
прибуття до військово-навчального закладу для навчання, а датою
закінчення виплати - фактична дата від'їзду військовослужбовців із
військово-навчальних закладів після закінчення навчання.
8.1.1. Якщо військовослужбовці перебуватимуть у
військово-навчальних закладах неповний календарний місяць, за
кожний день буде нараховуватись 1/30 місячної ставки коштів.
8.1.2. Дні національних свят Сторони, яка приймає і Сторони,
яка направляє, а також вільні від навчання дні включаються в час
навчання.
8.1.3. У випадку хвороби військовослужбовця або його
тимчасового відкликання з військово-навчального закладу Стороною,
яка направляє, виплата місячних ставок затримуватись не буде.
Якщо період хвороби перевищить 2 місяці, Сторона, яка
направляє, вживатиме заходів щодо відкликання на батьківщину
військовослужбовця, який перебуває на лікуванні.
8.1.4. Час відпусток не зараховується до часу навчання і не
буде оплачуватись Стороною, яка направляє.
Якщо військовослужбовці проводять чергову відпустку у
військово-навчальних закладах, виплата місячних ставок за цей
період затримуватись не буде.
8.2. У разі виявлення помилок у розрахунках або документах,
які підтверджують період навчання або інші послуги, Сторони
урегулюють претензії в наступних рахунках.
СТАТТЯ 9
9.1. Сторона, яка направляє, забезпечить за свій рахунок:
переїзд своїх військовослужбовців, перевіз їх багажу до місць
навчання і назад, включаючи забезпечення військовослужбовців
проїзними квитками та проживання в готелях під час переїзду;
проїзд до місця проведення відпустки і назад;
переїзд на нові місця навчання до інших військово-навчальних
закладів на прохання Сторони, яка приймає;
проїзд військовослужбовців у власних інтересах та в інших
випадках, не пов'язаних з навчанням;
місячне грошове утримання військовослужбовців, які
навчаються.
9.2. Сторона, яка приймає, забезпечить за свій рахунок:
зустріч осіб, які прибувають на навчання, в місцях
розташування окремих військово-навчальних закладів;
допомогу у придбанні квитків;
надання транспорту (крім вантажних автомобілів) для
перевезення сімей та особистих речей з місця навчання до
найближчого аеропорту (вокзалу) після закінчення навчання.
СТАТТЯ 10
Військовослужбовці Сторони, що направляє, які навчаються
згідно з цим Протоколом у військово-навчальних закладах можуть
бути застраховані за її рахунок, в страхових товариствах України
або Польщі.
СТАТТЯ 11
11.1. Якщо з вини військовослужбовця, який перебуває на
навчанні, пошкоджено майно Сторони, яка приймає, вартість ремонту
або заміну пошкодженого майна згідно з реальними витратами
оплатить або виконає Сторона, яка направляє.
11.2. Якщо з вини військовослужбовця, який перебуває на
навчанні, майно Сторони, яка приймає, було втрачено, Сторона, яка
направляє, оплатить його вартість Стороні, яка приймає.
11.3. Оплату за ремонт, заміну пошкодженого майна, а також
оплату за втрачене майно Сторона, яка направляє, здійснює у валюті
Сторони, яка приймає, протягом 1 місяця з дня вручення відповідних
рахунків. Рахунки складатимуться на підставі підтверджених актів,
підписаних представниками обох Сторін у військово-навчальному
закладі.
СТАТТЯ 12
12.1. Військовослужбовці під час навчання повинні
дотримуватись законодавства, правил користування приміщеннями та
пересування по території країни, дотримуватись внутрішніх статутів
військово-навчальних закладів та дисципліни, шанувати звичаї та
традиції народу, в країні якого вони перебуватимуть.
Військовослужбовці, які під час навчання порушують закони,
відповідають згідно з чинним законодавством країни, в якій вони
перебувають.
12.2. Військовослужбовці, які порушують правила користування
приміщеннями та пересування по країні, в якій вони перебувають, не
дотримуються громадського порядку та внутрішніх статутів
військово-навчальних закладів, не виконують вимог навчальних
програм, а також вважаються за станом здоров'я нездібними до
подальшого продовження навчання, будуть відраховані з
військово-навчального закладу та відряджені на батьківщину за
рахунок Сторони, яка направляє. Цьому положенню підлягають також
особи, які були відраховані за рішенням Сторони, яка направляє.
Фактичні кошти, витрачені за цей період навчання, поверненню не
підлягають.
Необхідна інформація із зазначенням причин відрахування буде
передана Сторонами заздалегідь.
12.3. Сторона, яка направляє, вживе відповідних заходів для
забезпечення виконання військовослужбовцями всіх рекомендацій
викладачів та інструкторів під час навчання у військово-навчальних
закладах.
СТАТТЯ 13
Військовослужбовцям, які засвоїли навчальну програму, здали
іспити і захистили дипломні роботи (проекти, завдання)
присвоюється кваліфікація згідно з спеціальністю та вручаються
дипломи з відзнакою даного військово-навчального закладу.
Військовослужбовцям, які закінчили короткотерміновий курс,
видається відповідне посвідчення.
СТАТТЯ 14
Наукові та дипломні роботи, магістерські праці
передаватимуться Стороні, яка направляє, не пізніше як через 3
місяці після закінчення навчання.
СТАТТЯ 15
15.1. Жодна зі Сторін не має права без письмової згоди
Сторони, яка приймає, передавати свої права та обов'язки, згідно з
цим Протоколом, третім фізичним або юридичним особам.
15.2. Сторони забезпечать збереження таємниці умов цього
Протоколу, всілякої кореспонденції та інформації, пов'язаних з
його здійсненням.
15.3. Усі зміни та доповнення до цього Протоколу будуть
дійсними лише в тому випадку, якщо вони будуть подані в письмовій
формі та підписані уповноваженими обох Сторін.
15.4. Представники Сторони, яка направляє, за згодою Сторони,
яка приймає, можуть відвідувати військово-навчальні заклади з
метою ознайомлення з результатами навчання своїх
військовослужбовців, а також організаційними та побутовими
справами.
15.5. Кореспонденція, пов'язана зі здійсненням рішень цього
Протоколу, буде вестися мовою однієї зі Сторін.
15.6. Усі питання, які можуть виникнути під час здійснення
цього Протоколу, вирішуватимуться шляхом переговорів.
СТАТТЯ 16
16.1. Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання
і діє в порядку, передбаченому статтею 8 Угоди між Міністерством
оборони України та Міністерством національної оборони Республіки
Польща про військове співробітництво від 3 лютого 1993 року
( 616_191 ).
16.2. Вчинено у м. Києві 26 квітня 1996 року у двох
примірниках, кожний українською та польською мовами, причому
обидва тексти мають однакову юридичну силу.
16.3. Додаток є обов'язковою частиною цього Протоколу.
За Міністерство оборони За Міністерство національної
України оборони Республіки Польща
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: