open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 1996 р. N 469

Київ
Про випуск безвідсоткових (дисконтних) облігацій

внутрішньої державної позики 1996 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1460 ( 1460-96-п ) від 05.12.96

N 1556 ( 1556-96-п ) від 25.12.96 }

Відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондову
біржу" ( 1201-12 ) та "Про Державний бюджет України на 1996 рік"
( 96/96-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Випустити з 6 травня 1996 р. безвідсоткові (дисконтні)
облігації внутрішньої державної позики 1996 року з термінами
погашення 28, 63, 91, 182, 273 дні та один рік.
2. Затвердити Основні умови випуску та порядок розміщення
безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики
1996 року, що додаються.
3. Міністерству фінансів: здійснити випуск безвідсоткових (дисконтних) облігацій
внутрішньої державної позики 1996 року згідно з Основними умовами
випуску та порядком розміщення безвідсоткових (дисконтних)
облігацій внутрішньої державної позики 1996 року; за погодженням з Національним банком визначати обсяги емісії
безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики
1996 року за термінами погашення у межах загального обсягу емісії; виступати від імені Кабінету Міністрів України гарантом
своєчасного погашення облігацій, що випускаються відповідно до
цієї постанови.
4. Прийняти пропозицію Національного банку про виконання ним
обов'язків генерального агента з обслуговування випуску та
погашення безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої
державної позики 1996 року.
5. Доручити Міністерству фінансів за погодженням з
Національним банком вирішувати питання розміщення, випуску та
погашення безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої
державної позики 1996 року, не визначені Основними умовами випуску
та порядком розміщення безвідсоткових (дисконтних) облігацій
внутрішньої державної позики 1996 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.67
ЗАТВЕРДЖЕНІ

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 року N 469
ОСНОВНІ УМОВИ

випуску та порядок розміщення

безвідсоткових (дисконтних) облігацій

внутрішньої державної позики 1996 року
1. Безвідсоткові (дисконтні) облігації внутрішньої державної
позики 1996 року (далі - державні облігації) випускаються на
пред'явника загальним обсягом емісії 3457188800 (три мільярди
чотириста п'ятдесят сім мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч
вісімсот) гривень. Термін погашення державних облігацій 28, 63,
91, 182, 273 дні та один рік. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1460
( 1460-96-п ) від 05.12.96, N 1556 ( 1556-96-п ) від 25.12.96 }
2. Номінальна вартість однієї державної облігації становить
100 гривень. Погашення здійснюється в безготівковій формі. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1460
( 1460-96-п ) від 05.12.96 }
3. Державні облігації випускаються у вигляді записів на
відповідних рахунках у системі електронного обігу цінних паперів.
Кожний такий випуск оформлюється глобальним сертифікатом на
відповідний рахунок. Сертифікат зберігається в Національному
банку. Державна облігація у вигляді електронного запису вважається
придбаною з моменту реєстрації її набувача у порядку, визначеному
Національним банком.
4. Державні облігації реалізуються фізичним та юридичним
особам на добровільних засадах за ціною нижчою їх номінальної
вартості. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю державної
облігації, що відшкодовується власникові під час погашення,
становить доход з державної облігації.
5. Кошти, що надходять від розміщення державних облігацій,
зараховуються до державного бюджету.
6. Операції, пов'язані з розміщенням та погашенням державних
облігацій, здійснюються через Національний банк, а також
комерційні банки-ділери, які виконують зазначені операції у
порядку і на умовах, визначених Національним банком.
7. Право володіння державними облігаціями у вигляді записів
на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів
засвідчують: для ділерів - виписки з їх рахунків у Національному банку; для інших осіб - виписки з їх рахунків у ділера, засвідчені
підписом посадової особи та печаткою ділера.
8. Випуск державних облігацій вважається таким, що відбувся,
якщо у період їх розміщення було продано не менш як 20 відсотків
кількості, передбаченої для випуску.
9. При розміщенні державних облігацій Мінфін може укласти з
Національним банком окрему угоду про купівлю останнім цих
облігацій. Національний банк за погодженням з Мінфіном має право
здійснювати додаткове розміщення державних облігацій, не
реалізованих у встановлений період. Відомості про загальні обсяги
розміщення державних облігацій та їх залишки передаються Мінфіну.
10. Погашення державних облігацій здійснюється установами
Національного банку та ділерами у межах коштів, що надходять від
Головного управління Державного казначейства.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: