open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 1996 р. N 478

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
Про затвердження Положення про Фонд

розвитку паливно-енергетичного комплексу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )

Відповідно до статті 37 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Фонд розвитку
паливно-енергетичного комплексу (додається). Уповноважити Міністерство фінансів і Міністерство економіки
давати роз'яснення щодо застосування цього Положення. 2. Визнати такими, що втратили чинність: пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня
1995 р. N 675 ( 675-95-п ) "Про фонд розвитку
паливно-енергетичного комплексу" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст.
13); пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого
1996 р. N 163 ( 163-96-п ) "Про загальнодержавний позабюджетний
фонд енергозбереження".

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.37
ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 р. N 478
ПОЛОЖЕННЯ

про Фонд розвитку паливно-енергетичного

комплексу
1. Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу (далі -
Фонд) утворено з метою забезпечення суспільного виробництва
паливно-енергетичними ресурсами. 2. Кошти Фонду використовуються для фінансування будівництва
об'єктів виробничого призначення паливно-енергетичного комплексу
(насамперед пускових), придбання обладнання для нових очисних
і підготовчих вибоїв, фінансування заходів щодо технічного
переозброєння підприємств, енергозбереження. 3. Кошти Фонду формуються за рахунок: відрахувань у розмірі 15 відсотків вартості обсягу реалізації
бензину та дизельного пального в роздрібній торговельній мережі; відрахувань у розмірі 5 відсотків обсягу реалізації метизів
та реалізації на експорт металобрухту, карбаміду і аміаку (з
віднесенням їх на собівартість продукції) підприємств
металургійної та хімічної промисловості незалежно від форм
власності; різниці між ставками ввізного мита на продукти нафтопереробки
і вугілля кам'яне, передбаченими пунктом 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 26 серпня 1995 р. N 675 ( 675-95-п ), і
ставками ввізного мита на зазначені продукти та вугілля, що діяли
до набрання чинності цією постановою. 4. Платниками відрахувань у розмірі 15 відсотків вартості
обсягу реалізації бензину та дизельного пального є суб'єкти
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію бензину та
дизельного пального в роздрібній торговельній мережі. Суми цих відрахувань перераховуються платниками щомісяця не
пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним, в доход державного
бюджету на розділ 45, параграф 1, символ звітності банку - 35. Платники зазначених відрахувань щоквартально у терміни,
визначені для бухгалтерської звітності, подають до державної
податкової інспекції за місцем знаходження розрахунок відрахувань
за формою додатка N 1. 5. Платниками відрахувань у розмірі 5 відсотків обсягу
реалізації метизів та реалізації на експорт металобрухту,
карбаміду і аміаку є підприємства металургійної та хімічної
промисловості незалежно від форм власності, що реалізують
зазначену продукцію. Суми цих відрахувань перераховуються платниками щомісяця не
пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за звітним, в доход
державного бюджету на розділ 45, параграф 2, символ звітності
банку - 36. Платники зазначених відрахувань щоквартально у терміни,
визначені для бухгалтерської звітності, подають до державної
податкової інспекції за місцем знаходження розрахунки відрахувань
за формою додатка 2. 6. Суми відрахувань, що підлягають перерахуванню до
державного бюджету, визначаються платниками самостійно у порядку,
визначеному цим Положенням. 7. Нарахування та сплата сум ввізного мита на продукти
нафтопереробки та вугілля кам'яне здійснюється згідно з діючим
порядком обкладення митом товарів, що ввозяться на митну територію
України. Суми мита перераховуються митними органами до 10 числа
кожного місяця в доход державного бюджету на розділ 8, параграф 5
Класифікації доходів і видатків державного і місцевих бюджетів,
символ звітності банку - 96. 8. Розподіл коштів Фонду між міністерствами і відомствами
паливно-енергетичного комплексу здійснюється в порядку, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України, за поданням
Мінекономіки. Мінфін фінансує заходи за поданими міністерствами і
відомствами паливно-енергетичного комплексу платіжними дорученнями
за розділом 170 Класифікації доходів та видатків державного і
місцевих бюджетів. 9. Міністерства і відомства паливно-енергетичного комплексу
щомісяця до 8 числа подають Мінфіну звіт про виконання кошторису
видатків за бюджетом згідно з формою 2-МДБ, затвердженою Мінфіном. 10. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду
здійснюється Мінфіном. 11. Використання виділених коштів Фонду підприємствами та
організаціями не за цільовим призначенням є підставою для
припинення їх видачі. 12. Відповідальність за правильність обчислення і
своєчасність перерахування сум відрахувань до державного бюджету
покладається на платників та їх службових осіб згідно із
законодавством. 13. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю
перерахування суми відрахувань до державного бюджету здійснюють
органи державної податкової служби згідно із законодавством, а
сплати ввізного мита на продукти нафтопереробки і вугілля кам'яне
- митні органи. Облік нарахованих і перерахованих сум до державного бюджету у
цілому або в розрізі окремих видів внесків на картках особистих
рахунків платників здійснюється державними податковими
адміністраціями (інспекціями). Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
Додаток N 1

до Положення про Фонд розвитку

паливно-енергетичного комплексу
РОЗРАХУНОК

відрахувань від обсягу реалізації бензину

та дизельного пального в роздрібній торговельній

мережі до Фонду розвитку паливно-енергетичного

комплексу

за "____"____________ 199__ р. ________________________________________________________

(платник) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Обсяг | Ставка | Підлягає |Фактично |Підлягає | реалізації, | відрахувань,| сплаті, |сплачено,|доплаті Місяць | відповідно | у відсотках | млн.крб. |млн.крб. |(повер- | до пункту 7 | | | |ненню), | Положення, | | | |млн.крб. | млн.крб. | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————— Усього
Керівник __________________ _________________

(підпис)
(розшифрування)
Головний бухгалтер __________________ ________________

(підпис)
(розшифрування) ________________

(дата)
М.П.
Додаток N 2

до Положення про Фонд розвитку

паливно-енергетичного комплексу
РОЗРАХУНОК

відрахувань від обсягу реалізації метизів та

реалізації металобрухту, карбаміду і аміаку

підприємствами металургійної, хімічної

промисловості до Фонду розвитку

паливно-енергетичного комплексу
за "____"____________ 199__ р. ____________________________________________

(платник)
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Обсяг | Ставка | Підлягає |Фактично |Підлягає | реалізації, | відрахувань,| сплаті, |сплачено,|доплаті Місяць | млн.крб. | у відсотках | млн.крб. |млн.крб. |(повер- | | | | |ненню), | | | | |млн.крб. ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————— Усього
Керівник _________________ __________________

(підпис)
(розшифрування)
Головний бухгалтер ________________ __________________

(підпис)
(розшифрування) ________________

(дата)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: