open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ,

ТЕХНІКИ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
N 79 від 29.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

27 серпня 1996 р.
vd960429 vn79 за N 478/1503

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства освіти і науки

N 12 ( z0110-04 ) від 12.01.2004 )

Про затвердження Порядку проведення державної сертифікації діяльності фізичних та юридичних осіб в сфері наукової і

науково-технічної експертизи

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
13 вересня 1995 р. N 730 ( 730-95-п ) "Про надання повноважень
Державному комітетові з питань науки, техніки та промислової
політики щодо державної сертифікації діяльності в сфері наукової
та науково-технічної експертизи" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення державної сертифікації
діяльності фізичних та юридичних осіб в сфері наукової і
науково-технічної експертизи (додається). 2. Затвердити склад Комісії по проведенню державної
сертифікації у сфері наукової і науково-технічної експертизи
(додаток до наказу). 3. Головному фінансово-економічному управлінню
(Безсмертна Л.М.) передбачити кошти на фінансування витрат, що
пов'язані з забезпеченням покладених на Комітет завдань щодо
державної сертифікації діяльності в сфері наукової і
науково-технічної експертизи. 4. Управлінню справами (Марчун В.А.) разом з Управлінням
державної сертифікації та науково-технічної експертизи
(Кулішов В.І.) забезпечити тиражування сертифікаційних документів
та їх доведення до зацікавлених міністерств та відомств. 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Державного комітету України
з питань науки, техніки та
промислової політики В.Ю.Сторіжко
Додаток

до наказу ДКНТП України

від 29.04.96 р. N 79
Склад

Атестаційної комісії ДКНТП України по проведенню

сертифікації фізичних та юридичних осіб на право

проведення наукової і науково-технічної

експертизи згідно з Законом України "Про наукову

і науково-технічну експертизу"
1. Пархоменко Володимир Дмитрович Заст. Голови ДКНТП

(Голова комісії) 2. Кулішов Віктор Іванович Начальник управління

Державнї сертифікації

та науково-технічної

експертизи 3. Попович Олександр Сергійович Начальник Головного

управління державної

науково-технічної

політики 4. Курочкін Геннадій Федорович Начальник Головного

управління промислової

політики 5. Максимов Анатолій Олександрович Начальник Головного

управління спеціальних

науково-дослідних робіт,

критичних технологій та

конверсії 6. Теренецький Констянтин Олегович Виконавчий директор ДФФД 7. Токар Олександр Петрович Заст. Начальника

Головного управління

науково-технічної

інформації 8. Лаврик Микола Іванович Головний спеціаліст

Головного управління

державної

науково-технічної

політики 9. Ніжінківська Тамара Миколаївна Головний спеціаліст

(секретар комісії) управління Державної

сертифікації та

науково-технічної

експертизи 10. Сургова Тамара Михайлівна Провідний спеціаліст

управління Державної

сертифікації та

науково-технічної

експертизи 11. Соловйов В'ячеслав Павлович Заступник директора

(за згодою) ЦДПІН НАНУ 12. Єгоров Сергій Олександрович Начальник Управління

(за згодою) експертизи Держінофонду

України 13. Соломко Василь Олексійович Керівник відділу нової

(за згодою) медичної техніки

Мінздраву України 14. Сидоренко Сергій Іванович Начальник Головного

(за згодою) управління науки

Міносвіти 15. Прейгер Давид Каспарович Начальник Головного

(за згодою) управління науки

Мінекобезпеки 16. Глигало Валерій Миколайович Заст. директора ДНТЦ

(за згодою) безпеки по науці 17. Луговський Віктор Володимирович Начальник Головного

(за згодою) науково-технічного

управління Мінмашпрому 18. Свістіль Сергій Олександрович Експертно-технічний

(за згодою) комітет КМУ
Затверджено

наказом Державного комітету

України з питань науки,

техніки та промислової

політики від

29 квітня 1996 р. N 79
Порядок

проведення державної сертифікації діяльності фізичних і
юридичних осіб в сфері наукової і науково-технічної експертизи
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 7 Закону
України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ). 1.2. Порядок визначає організаційні та процесуально-правові
засади розгляду документів, видачі й анулювання державного
сертифікату для фізичних та юридичних осіб, які здійснюють
діяльність у сфері наукової та науково-технічної експертизи.
2. Орган, який здійснює державну сертифікацію

діяльності в сфері наукової та науково-технічної

експертизи
2.1. Організація і проведення державної сертифікації
діяльності в сфері наукової та науково-технічної експертизи
здійснюється Державним комітетом України з питань науки, техніки
та промислової політики (далі-ДКНТП) як органом, уповноваженим
Кабінетом Міністрів України. 2.2. Основними функціями ДКНТП у сфері наукової та
науково-технічної експертизи є: а) розгляд заяв та обгрунтовуючих матеріалів, які подаються
особами, зацікавленими в отриманні державного сертифікату на
організацію, проведення або організацію та проведення наукової і
науково-технічної експертизи; б) передача при необхідності поданих матеріалів на попередню
експертизу; в) видача державного сертифікату на організацію, проведення
або організацію та проведення наукової і науково-технічної
експертизи; г) анулювання (визнання недійсним) державного сертифікату на
організацію, проведення або організацію та проведення наукової і
науково-технічної експертизи у випадках систематичного порушення
його власником вимог чинного законодавства, правил статутної
діяльності та умов, визначених цим сертифікатом; д) ведення Єдиного реєстру виданих державних сертифікатів на
організацію, проведення або організацію та проведення наукової і
науково-технічної експертизи; є) підготовка та прийняття інструктивних, нормативних та
методичних документів з питань проведення державної сертифікації
діяльності в сфері наукової і науково-технічної експертизи; ж) пролонгація чинності державного сертифікату на
організацію, проведення або організацію та проведення наукової і
науково-технічної експертизи; з) надання консультативних, інформаційних та інших послуг
зацікавленими особам щодо державної сертифікації діяльності в
сфері наукової і науково-технічної експертизи; і) контроль за додержанням вимог здійснення експертної
діяльності суб'єктами (особами), які проводять наукову і
науково-технічну експертизу.
3. Порядок подання документів на отримання державного

сертифікату на організацію, проведення або організацію

та проведення наукової і науково-технічної експертизи
3.1. Право на одержання державного сертифікату на
організацію, проведення або організацію та проведення наукової і
науково-технічної експертизи надається фізичним особам, які на
постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов'язану
з наданням експертних послуг, та юридичним особам, предметом
статутної діяльності яких є організація, проведення або
організацію та проведення наукової та науково-технічної
експертизи, і які підлягають державній сертифікації діяльності в
сфері наукової і науково-технічної експертизи. 3.2. Наукові організації академій наук України, заснованих на
державній власності, вищі навчальні заклади, атестовані
Міністерством освіти України, провідні науково-технічні установи
галузевих міністерств і відомств можуть здійснювати спеціалізовану
експертну діяльність без додаткової сертифікації, на підставі
статутних положень, якими така діяльність передбачається. Документами, що замінюють державний сертифікат щодо
діяльності в сфері наукової і науково-технічної експертизи
фізичних осіб, є дипломи про присудження вченого ступеня кандидата
чи доктора наук у відповідній галузі знань або атестат про
присвоєння звання старшого наукового співробітника, доцента,
професора, а також документи про обрання членами і
членами-кореспондентами вищезазначених академій. Всі інші особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з
наданням експертних послуг, та юридичні особи, в статуті яких
передбачена така діяльність, повинні пройти державну сертифікацію
і отримати державний сертифікат, що підтверджує кваліфікацію його
отримувача з питань організації, проведення або організації та
проведення наукової і науково-технічної експертизи. 3.3. Керівні органи згаданих академій, міністерств та
відомств ведуть контроль за діяльністю підпорядкованих їм
організацій в галузі наукової та науково-технічної експертизи.
ДКНТП має право подавати до академій наук, міністерств та відомств
свої висновки щодо експертної діяльності підпорядкованих їм
організацій, котрі діють на підставі документів, що замінюють
державний сертифікат. 3.4. Для отримання державного сертифікату на організацію,
проведення або організацію та проведення наукової і
науково-технічної експертизи зацікавлені особи - фізичні та
юридичні - подають відповідні заяви до ДКНТП. 3.5. До заяви на отримання державного сертифікату на
проведення наукової і науково-технічної експертизи додаються: 1) юридичними особами: - нотаріально завірені копії засновницьких документів
(засновницький договір, рішення) та статуту; - анкету; 2) фізичними особами: - нотаріально завірені або завірені за місцем роботи копії
документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації,
необхідної для здійснення на належному рівні наукової і
науково-технічної експертизи; - анкету.
4. Розгляд та рішення про видачу або відмову щодо

видачі державного сертифікату фізичним і юридичним

особам на організацію, проведення або організацію

та проведення наукової і науково-технічної

експертизи
4.1. ДКНТП реєструє передані матеріали, приймає їх до свого
розгляду та перевіряє, аналізує й оцінює наявність виконання умов
щодо організації та проведення наукової і науково-технічної
експертизи відповідно до вимоги Закону України "Про наукову і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) та готує висновок про
видачу державного сертифікату або відмову у його видачі. 4.2. У разі необхідності ДКНТП надсилає подані документи на
попередню експертизу до наукових установ і організацій, інших
учасників наукової та науково-технічної діяльності і на підставі
висновку попередньої експертизи готує пропозиції щодо видачі чи
відмови у видачі державного сертифікату. 4.3. Рішення про видачу державного сертифікату або відмову у
його видачі приймається у термін не пізніше 30 днів з дня
одержання заяви та необхідних документів, а у разі передачі їх на
попередню експертизу відповідним суб'єктам наукової та
науково-технічної діяльності цей строк продовжується до 45 днів,
про що у письмовій формі повідомляється заявникові. 4.4. Рішення про відмову у видачі державного сертифікату на
здійснення наукової і науково-технічної експертизи може бути
прийнято через: - невідповідність поданих документів до вимог чинного
законодавства, - відсутність у статуті юридичної особи вказівки на право
займатися експертною діяльністю, - відсутність в організації чи установі досвіду діяльності
високого рівня у зазначеній галузі, - відсутність спеціальної професійної кваліфікації фізичної
особи та досвіду роботи у зазначеній галузі. 4.5. Рішення про відмову у видачі державного сертифікату на
організацію, проведення або організацію та проведення наукової і
науково-технічної експертизи може бути оскаржено до суду або
арбітражного суду. 4.6. У державному сертифікаті на організацію, проведення або
організацію та проведення наукової і науково-технічної експертизи
зазначається найменування органу, що його видав, прізвище, ім'я,
по батькові, адреса перебування громадянина (назва організації та
її місцезнаходження), вид діяльності в сфері наукової і
науково-технічної експертизи, питання, з яких особа визнається
компетентною для організації, проведення або організації та
проведення наукової і науково-технічної експертизи, номер
реєстрації державного сертифікату, дата його видачі та термін дії
(чинності). Державний сертифікат підписується головою ДКНТП, або його
заступником і посвідчується печаткою ДКНТП (додаток до цього
порядку). Державний сертифікат на організацію, проведення або
організацію та проведення наукової і науково-технічної експертизи
видається терміном на 5 років. Продовження терміну дії сертифікату
здійснюється в порядку встановленому для його отримання. 4.7. Державний сертифікат на організацію, проведення або ор-
ганізацію та проведення наукової і науково-технічної експертизи за
відповідним номером підлягає обліку в Єдиному реєстрі державних
сертифікатів, що ведеться ДКНТП. 4.8. Після реєстрації у триденний термін державний сертифікат
вручається або пересилається рекомендованим листом фізичній чи
юридичній особі, на ім'я якої він виданий. В Єдиному реєстрі державних сертифікатів робиться відмітка
(особистий підпис) отримувача або особи, що відправила або вручила
сертифікат. В разі втрати сертифікату при пересилці або з інших поважних
причин ДКНТП видається його дублікат на прохання отримувача.
5. Відповідальність за порушення чинного законодавства

та вимог державної сертифікації
5.1. В разі порушення власником державного сертифікату
зазначених умов та правил здійснення відповідного виду діяльності
(організація чи проведення експертизи) ДКНТП може видати
розпорядження про усунення порушень або призупинити його дію на
певний час до усунення цих порушень. Особи, винні у правопорушеннях, зазначених у ст.35 Закону
"Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) в сфері
наукової та науково-технічної експертизи, притягаються до
дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та
кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством. При повторному або грубому порушенні власником державного
сертифікату правил здійснення наукової чи науково-технічної
експертизи за рішенням ДКНТП державний сертифікат може бути
анульований. 5.2. Експертиза, проведена особами, які позбавлені права
займатися діяльністю в сфері наукової і науково-технічної
експертизи, та підготовлені ними експертні висновки визнаються
недійсними. Рішення про анулювання державного сертифікату на організацію
та проведення наукової і науково-технічної експертизи може бути
оскаржено зацікавленою особою до суду чи арбітражного суду.
Додаток

до Порядку проведення державної

сертифікації діяльності фізичних

і юридичних осіб в сфері наукової

і науково-технічної експертизи

затвердженого наказом ДКНТП від

29.04.96 р. N 79
Державний комітет України з питань науки,

техніки та промислової політики
Сертифікат
N ______ Серія ______
м.Київ "___" __________ 199__ р.
Цим підтверджується, що __________________________________________

(Повна назва та місцезнаходження юридичної _________________________________________________________________

особи, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) изнається компетентним для ______________________________________

(організації, проведення, організації _________________________________________________________________

та проведення) аукової і науково-технічної експертизи з питань: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Сертифікат чинний до ________________
Голова Державного комітету України
з питань науки, техніки та промислової
політики ___________________

М.П. (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: