open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 травня 1996 р. N 526

Київ
Про причини невиконання доходної частини бюджету

та заходи щодо удосконалення законодавства і

підвищення відповідальності керівників усіх

рівнів за дотримання бюджетної дисципліни

Кабінет Міністрів України відзначає, що у I кварталі 1996 р.,
як і в попередні роки, Державний і місцеві бюджети України
виконувалися у надто складних економічних умовах. Державний бюджет України на поточний рік затверджено по
доходах у сумі 2390,9 трлн. карбованців. Доходи зведеного бюджету
України визначено в обсязі 3439,1 трлн. крб. на основі прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку, якими,
зокрема, передбачалося збільшення порівняно з 1995 роком
загального обсягу промислової продукції на 0,5 відсотка, продукції
сільського господарства - на 0,2, випуску товарів і надання послуг
на транспорті - на 1,8, у торгівлі - на 0,8 відсотка. Враховано,
що номінальна величина валового внутрішнього продукту становитиме
7472 трлн. крб., а реальний обсяг його зменшиться проти 1995 року
на 1,8 відсотка. Водночас у січні-березні поточного року тривав спад
виробництва промислової продукції, особливо товарів народного
споживання, реалізація яких є основним джерелом формування
доходної частини бюджету. Випуск товарів народного споживання
скоротився проти відповідного періоду минулого року на 20,8
відсотка, в тому числі непродовольчих товарів - на 33,5 відсотка.
Поглибилась платіжна криза. На 1 березня ц.р. загальна сума
прострочених платежів підприємств і організацій досягла 1455 трлн.
крб. і зросла в цьому році на 29,1 відсотка. В загальній сумі
прострочених платежів 97,2 відсотка становить заборгованість за
взаємними розрахунками між підприємствами й організаціями. У січні-березні ц.р. до бюджетів, що входять до складу
бюджетної системи України, мобілізовано 650,5 трлн. крб., що
становить 18,9 відсотка до призначень на рік, або на 2,4
відсоткових пункта нижче розрахункової норми. Здійснювалися заходи
щодо залучення неемісійних джерел фінансування бюджетного дефіциту
шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. За I
квартал ц.р. мобілізовано за рахунок цього джерела 16,5 трлн.
крб., або 76 відсотків від запланованих сум. Відставання
обумовлено в основному несвоєчасністю затвердження Державного
бюджету на поточний рік. Більшість міністерств і відомств, місцевих органів державної
виконавчої влади не вжила достатніх заходів для забезпечення
стабільної роботи галузей народного господарства, призупинення
спаду виробництва, що призвело до значних недонадходжень бюджетних
доходів. Внаслідок зниження обсягів виробництва товарів народного
споживання проти рівня попереднього року до бюджету не надійшло
15,5 трлн. крб. податку на добавлену вартість, акцизного збору,
податку на прибуток. Найбільші втрати бюджетних доходів допущені з
цієї причини підприємствами й організаціями системи Міністерства
сільського господарства і продовольства - 4,9 трлн. крб.,
Міністерства промисловості - 3 трлн., Державного комітету по
харчовій промисловості - 2,3 трлн. карбованців. Від областей до
бюджету не надійшло: у Запорізькій - 1,9 трлн. крб., Донецькій
-1,1 трлн., Дніпропетровській - 0,9 трлн., Львівській - 0,8 трлн.,
Тернопільській та Чернігівській - по 0,4 трлн. карбованців. Внаслідок неузгодженості між Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі та Міністерством економіки і
Міністерством фінансів у I кварталі ц.р. не було затверджено
Положення про Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу, у
зв'язку з чим із передбачених на 1996 рік 108 трлн. крб., що мали
надійти до зазначеного Фонду, фактично мобілізовано лише 2,8 трлн.
крб., або менше, ніж передбачалося розрахунками на I квартал,
майже на 20 трлн. карбованців. Акціонерним товариством "Укргазпром" не забезпечується
виконання статті 27 Закону України "Про Державний бюджет України
на 1996 рік" ( 96/96-ВР ) щодо внесення до бюджету відрахувань від
плати за транзит природного газу трубопровідним транспортом через
територію України. Із розрахункової на поточний рік суми в розмірі
103 трлн. крб. фактично у звітному періоді не надійшло нічого. Серйозне занепокоєння викликає стан справ із забезпеченням
своєчасності розрахунків з бюджетом. На 1 квітня ц.р. 43,8 тис.
підприємств і організацій заборгували державі 95,8 трлн. крб.
податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Підприємства, що
належать до сфери управління Міністерства промисловості,
заборгували 16 трлн. крб., або майже 17 відсотків загальної суми,
Міністерства транспорту - 8,6 трлн., Міністерства машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії - 7,5 трлн.,
Міністерства сільського господарства і продовольства - 7,2 трлн.,
Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості - 5 трлн. карбованців. Великих втрат зазнає бюджет внаслідок заниження та
приховування обов'язкових платежів чи об'єктів оподаткування. У I
кварталі ц.р. державними податковими інспекціями додатково до сум,
визначених платниками, донараховано 40,6 трлн. крб. податків та
зборів (з урахуванням штрафних санкцій). Найбільші суми
донараховано суб'єктам підприємницької діяльності, що знаходяться
у Дніпропетровській області, - 6,8 трлн. крб., Донецькій - 5,8
трлн., Харківській - 4,3 трлн., Полтавській - 1,7 трлн.,
Вінницькій - 1,1 трлн.,, м. Києві - 2,3 трлн. карбованців.
Порушення у застосуванні податкового законодавства, ухилення від
сплати податків виявлено на 75 відсотках перевірених підприємств і
організацій системи Міністерства машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, на 60 відсотках -
Міністерства транспорту та Державного комітету по харчовій
промисловості. В умовах гострого дефіциту бюджетних коштів майже п'ята
частина банківських установ допускає порушення щодо своєчасності
та правильності зарахування платежів до бюджету. Із перевірених у
поточному році 1842 установ банків порушення виявлені у 315, за що
застосовано фінансові санкції на 472 млрд. карбованців. Найбільше
таких випадків припадає на установи банків Луганської, Львівської,
Харківської областей та м.Києва. На стан мобілізації коштів для здійснення загальнодержавних
заходів негативно впливає і те, що Уряд Автономної Республіки
Крим, Київська міська державна адміністрація, окремі обласні
державні адміністрації не виконують своїх зобов'язань щодо
перерахування коштів до Державного бюджету України. За
розрахунками заборгованість за 1995 рік місцевих бюджетів перед
Державним бюджетом України становить 29,6 трлн. карбованців. Із
визначених з 10 трлн. крб., які необхідно було передати в I
кварталі ц.р. з бюджетів Автономної Республіки Крим, м. Києва,
Запорізької та Полтавської областей до Державного бюджету України,
лише Київською міською державною адміністрацією перераховано 1,5
трлн. карбованців. Гострою залишається ситуація з формуванням коштів для
забезпечення виплат пенсій та допомоги. На 1 квітня ц.р. окремі
підприємства та організації заборгували Пенсійному фондові 94
трлн. крб., у тому числі підприємства вугільної промисловості - 41
трлн. крб., що призвело до несвоєчасної виплати пенсій та допомоги
на суму 32 трлн. карбованців. Окремими місцевими Радами слабо проводиться робота, пов'язана
із запровадженням та справлянням місцевих податків і зборів. При
забезпеченні надходження таких доходів у середньому по Україні на
31 відсоток до розрахункових річних сум в Автономній Республіці
Крим їх надішло лише 16 відсотків, Миколаївській області - 19,5
відсотка. На погіршення фінансових показників суб'єктів підприємницької
діяльності впливає наявність великих втрат, що допускаються у
результаті незаконних витрат, недостач, розтрат, крадіжок. У I
кварталі ц.р. органами державної контрольно-ревізійної служби
виявлено таких втрат на суму понад 9 трлн. карбованців. У зв'язку з недовиконанням доходної частини державного
бюджету обмежувалось фінансування заходів, передбачених на
поточний рік. В основному бюджетні кошти спрямовувалися на
заробітну плату працівників бюджетних установ і організацій,
пенсійне, медичне обслуговування та реалізацію соціальних програм.
Навіть за таких умов допущена на кінець І кварталу значна
заборгованість за цими видами бюджетних витрат. Разом з тим окремі
місцеві органи державної виконавчої влади, підприємства та
організації витрачають значні бюджетні кошти на відзначення
різного роду ювілейних дат, проведення конкурсів тощо. З метою забезпечення виконання зведеного і Державного бюджету
України в 1996 році Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерствам, відомствам, іншим центральним органам
державної виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям забезпечити мобілізацію доходів до бюджетів усіх
рівнів у визначених розмірах, використання коштів виключно згідно
із затвердженими у бюджеті сумами і кошторисами видатків. Установити персональну відповідальність керівників усіх
органів державної виконавчої влади за забезпечення виконання
зобов'язань перед бюджетом підприємствами, організаціями і
установами, що належать до сфери управління цих органів. 2. Міністерствам, відомствам, іншим центральним органам
державної виконавчої влади розглянути за наслідками роботи в I
кварталі на засіданнях колегій та нарадах стан сплати
підприємствами, організаціями і установами, що належать до сфери
їх управління, податків, зборів та інших обов'язкових платежів,
розробити і затвердити конкретні заходи та встановити дійовий
контроль за забезпеченням безумовного виконання зобов'язань перед
бюджетом. Про результати проведеної роботи доповісти Кабінетові
Міністрів України до 15 червня 1996 року. 3. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям за поданням
державних податкових інспекцій погодити графіки погашення
підприємствами заборгованості бюджетам усіх рівнів, що утворилася
в 1996 році. 4. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській
міській державним адміністраціям забезпечити до 1 листопада
1996 р. повне проведення розрахунків з державним бюджетом за
взаєморозрахунками за 1995 рік. 5. Міністерству фінансів установити щомісячний контроль за
станом розрахунків між Державним і місцевими бюджетами в 1996 році
і у разі наявності заборгованості місцевих бюджетів забезпечити її
стягнення у порядку, передбаченому статтею 8 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ). Покласти на Прем'єр-міністра Уряду Автономної Республіки
Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій персональну відповідальність за
забезпечення своєчасних розрахунків з державним бюджетом на кожну
звітну дату. 6. Міністерству економіки і Міністерству фінансів до 1 жовтня
1996 р. підготувати і подати Кабінетові Міністрів України проект
порядку розроблення суб'єктами підприємницької діяльності
державної форми власності фінансових планів, передбачивши
обов'язковість планування прибутку, його розподілу і платежів до
бюджету, та пропозиції про внесення змін і доповнень до
законодавства з цього питання. 7. Зобов'язати Міністерство фінансів зменшувати розмір
бюджетного фінансування міністерствам, відомствам, іншим
центральним органам державної виконавчої влади у разі невиконання
зобов'язань щодо платежів до бюджету підприємствами, організаціями
і установами, що належать до сфери їх управління, визначених
їхніми фінансовими планами, та не розглядати будь-яких звернень
про збільшення виділення бюджетних коштів порівняно із сумами, що
передбачені у бюджеті. 8. За невиконання протокольних рішень Кабінету Міністрів
України від 30 жовтня 1995 р. N 21 і від 20 листопада 1995 р.N 26
про забезпечення своєчасного та повного внесення платежів до
бюджету підприємствами, що належать до сфери управління
відповідних міністерств і відомств: оголосити догану Міністру машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії Малєву В.І., Міністру
промисловості Мазуру В.Л., Міністру сільського господарства та
продовольства Гайдуцькому П.І.; попередити Міністра транспорту Данькевича І.П., Міністра
вугільної промисловості Полякова С.В. Звернутися до Президента України з поданням про звільнення з
посади голови Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості Довжка Є.М. За недостатній контроль за діяльністю міністерств і відомств,
місцевих органів державної виконавчої влади щодо забезпечення
виконання доходної частини бюджету попередити Міністра фінансів
Германчука П.К. і Міністра економіки Гуреєва В.М. 9. Міністерству фінансів підготувати пропозиції щодо складу
робочої групи з представників Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України, Адміністрації Президента України,
Національного банку України, Української спілки промисловців і
підприємців для розроблення пропозицій щодо удосконалення
податкової системи в ході формування проекту Державного бюджету на
1997 рік, розширення бази оподаткування за рахунок доходів
тіньового сектора. 10. Заслухати у липні 1996 р. на засіданні Президії Кабінету
Міністрів України звіт керівників Держнафтогазпрому, АТ
"Укргазпром" та АТ "Укрнафта" про їх роботу щодо забезпечення
своєчасного і повного надходження до державного бюджету рентної
плати за нафту і газ, різниці в цінах на природний газ, що
видобуваються в Україні, та відрахувань від плати за транзит
природного газу трубопровідним транспортом через територію
України. Головній державній податковій інспекції (Ільїну В.Н.)
здійснювати систематичний контроль за надходженням цих платежів до
державного бюджету. Заслухати у вересні ц.р. на засіданні Кабінету Міністрів
України звіти керівників Держнафтогазпрому, АТ "Укргазпром" і
"Укрнафта" про стан надходження до державного бюджету зазначених
платежів. 11. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Державному комітетові по харчовій промисловості, Державному
комітетові з питань садівництва, виноградарства та виноробної
промисловості, Державному комітетові по стандартизації, метрології
та сертифікації з участю Уряду Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій під час перереєстрації ліцензій, виданих на
виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів та проведення атестації виробництва
зазначених товарів провести суцільну інвентаризацію суб'єктів
підприємницької діяльності, що займаються виробництвом відповідної
продукції. 12. Враховуючи численні випадки отруєння алкогольними
напоями, Міністерству охорони здоров'я, Державному комітетові у
справах захисту прав споживачів здійснити до 20 червня ц.р.
обов'язкову перевірку якості алкогольних напоїв, включаючи
імпортні, що знаходяться в торговельній мережі. У разі встановлення фактів знаходження у продажу неякісних
алкогольних напоїв винних посадових осіб притягати до
відповідальності згідно з законодавством. 13. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству статистики, Державному комітетові з енергозбереження,
Державному комітетові по стандартизації, метрології та
сертифікації, Державному комітетові з питань науки, техніки і
промислової політики разом із відповідними міністерствами і
відомствами підготувати в місячний термін пропозиції про
запровадження механізму заохочення підприємств у зниженні
матеріаломісткості та енергоємності виробництва. 14. Міністерству фінансів за участю Національного банку
здійснити до 1 липня ц.р. перевірку комерційних банків стосовно
виконання ними постанови Кабінету Міністрів України і
Національного банку України від 3 квітня 1996 р. N 401
( 401-96-п ) "Про касове виконання Державного бюджету України". Рекомендувати Національному банку організувати через свої
регіональні управління перевірку дотримання комерційними банками
встановленого порядку зарахування доходів державного бюджету та
подання відповідної звітності. 15. Державному комітетові по земельних ресурсах, Уряду
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській
міським державним адміністраціям разом з Міністерством оборони,
Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, командуванням
Прикордонних військ, Національної гвардії провести до 1 липня
1996 р. інвентаризацію земель, звільнених від обкладання земельним
податком відповідно до частини першої статті 16 Закону України
"Про Державний бюджет України на 1996 рік", та подати Кабінетові
Міністрів України пропозиції про вилучення земельних ділянок, що
використовуються не за призначенням, та передачу таких ділянок до
господарського обороту. Державному комітетові по земельних ресурсах до 15 липня
1996 р. доповісти Кабінетові Міністрів України про результати
проведеної роботи. 16. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
Міністерству юстиції з метою посилення керованості державним
сектором економіки, підвищення відповідальності керівників
підприємств за забезпечення своєчасного і повного внесення
платежів до бюджету підготувати пропозиції про зміни і доповнення
до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р.
N 203 ( 203-93-п ) "Про застосування контрактної форми трудового
договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній
власності", передбачивши у переліку показників ефективності
використання державного майна і прибутку, що враховуються під час
укладання контракту з керівником підприємства, що є у
загальнодержавній власності, своєчасне і повне внесення платежів
до бюджетів як обов'язковий показник. 17. З метою заохочення комерційних банків у придбанні
облігацій внутрішніх державних позик рекомендувати Національному
банкові віднести облігації внутрішніх державних позик до
високоліквідних активів під час визначення економічних нормативів
регулювання діяльності комерційних банків та прискорити
запровадження системи грошового клірингу за облігаціями внутрішніх
державних позик. 18. Міністерству економіки, Міністерству фінансів постійно
аналізувати стан мобілізації коштів до Фонду розвитку
паливно-енергетичного комплексу і в разі потреби вносити
відповідні пропозиції про уточнення обсягів окремих джерел його
формування. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі в
десятиденний термін проінформувати Уряд про проведену роботу щодо
забезпечення реалізації міжнародних договорів України про режим
вільної торгівлі в частині продуктів нафтопереробки і вугілля
кам'яного. 19. Міністерству фінансів, Міністерству юстиції за участю
Національного банку подати Кабінетові Міністрів України у місячний
термін пропозиції про залучення до бюджету вільних залишків коштів
державних цільових і позабюджетних фондів та внесення відповідних
змін до законодавства. 20. Головній державній податковій інспекції разом з
Міністерством статистики, Міністерством юстиції за участю
Національного банку внести пропозиції Кабінетові Міністрів України
про виключення з Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України суб'єктів підприємництва, які шість і більше
місяців не подавали звітів, розрахунків і декларацій державним
податковим інспекціям. 21. Просити Генеральну прокуратуру, Верховний Суд, Вищий
арбітражний суд разом з Міністерством внутрішніх справ та
Міністерством фінансів розглянути факти неприйняття до розгляду
або повернення судами заяв про стягнення несплачених податків та
арбітражними судами заяв про порушення справ про банкрутство
суб'єктів підприємницької діяльності у зв'язку з заборгованістю
перед бюджетом. 22. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному митному
комітетові підготувати у II кварталі ц.р. пропозиції про
регламентування бартерних операцій у зовнішньоекономічній
діяльності та у межах України. 23. Просити Вищий арбітражний суд вивчити разом з
Міністерством юстиції та Міністерством фінансів до 1 липня ц.р.
питання про доцільність створення спеціальних підрозділів для
розгляду справ про стягнення заборгованості за платежами до
бюджету. 24. Доручити Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
Міністерству культури і мистецтв, Міністерству юстиції,
Міністерству статистики, Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерству
промисловості, Державному митному комітетові, Міністерству
внутрішніх справ, Службі безпеки, Міністерству зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі, Національній академії наук,
Міністерству у справах молоді та спорту за участю Національного
банку, Національного олімпійського комітету (за згодою) та
Асоціації нумізматів України (за згодою) розробити і до 1 жовтня
1996 р. подати Кабінетові Міністрів України погоджені в
установленому порядку Комплексну державну нумізматичну програму
України на 1996-2000 роки та Положення про статус сучасної
державної нумізматичної продукції. 25. Міністерству фінансів, Міністерству економіки разом з
Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями до 1 липня
ц.р. підготувати і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції
про зміни до законодавства про місцеві податки і збори. 26. Державному комітетові у справах містобудування і
архітектури, Державному комітетові по житлово-комунальному
господарству, Міністерству економіки, Міністерству фінансів з
метою приведення вартості майна у відповідність з рівнем діючих
цін підготувати до 1 липня ц.р. методологію оцінки нерухомого
майна з урахуванням інфляційних процесів та впливу цінового
фактора. 27. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Пинзеника В.М.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.67

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: