open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Меморандум

про Взаєморозуміння між Європейським

Співтовариством та Україною
Дата підписання: 19.05.1996 Дата набрання чинності для України: 19.05.1996
1. Рада Європейського Союзу (далі - Рада) схвалила 23 жовтня
1995 р. макрофінансову допомогу Україні у формі кредиту (Рішення
Ради 95/442/ЄС) для допомоги країні в її зусиллях у переході до
ринкової економіки та для забезпечення, стабільності ситуації з
платіжним балансом. Допомога Співтовариства надається як
доповнююча ті ресурси, що надаються Україні Міжнародним Валютним
Фондом (МВФ) в контексті нової Угоди "стенд-бай", яка підтримує
урядову програму стабілізації та структурних реформ на 1996 рік.
2. Ця допомога також надається з розумінням того, що
український Уряд продовжуватиме виконання конкретних заходів, що
ведуть до закриття Чорнобильської атомної електростанції до 2000
року.
20 грудня 1995 р. між Урядами країн "Великої Сімки",
Європейською Комісією (далі - Комісія) і Урядом України було
підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо закриття
Чорнобильської атомної електростанції ( 998_008 ), в якому сторони
домовились про створення всеохоплюючої програми, спрямованої на
підтримку співробітництва з метою закриття Україною Чорнобильської
атомної електростанції до 2000 року. На Самміті з ядерних питань,
який проходив у Москві 19-20 квітня 1996 року, Президент Кучма
підтвердив готовність України активно та ефективно співпрацювати в
рамках цього Меморандуму.
3. Кредит, що надається Співтовариством, досягне суми до 200
мільйонів екю на максимальний термін у 10 років та буде наданий
двома траншами, і тому цей Меморандум визначається як невід'ємна
частина Кредитної Угоди ( 996_671 ).
Надання послідовних траншів та підтраншів залежатиме від
схвалення та успішності показників виконання нової Угоди
"стенд-бай" між Україною та МВФ та від подальших угод між Україною
та МВФ, а також від позитивної оцінки Комісією прогресу в
структурних реформах. Умови макроекономічного та структурного
узгодження, що додаються до цього кредиту, базуватимуться на
урядовій програмі економічної політики та відповідатимуть угодам,
досягнутим Україною з МВФ та Світовим Банком. При цьому належним
чином братимуться до уваги ефективна мобілізація фінансової
допомоги Україні іншими донорами на двосторонній основі. Крім
того, Комісія перегляне виконання українським Урядом його
зобов'язань щодо закриття Чорнобильської атомної електростанції,
які підтримуватимуться міжнародними кредитним та безвідплатним
фінансуванням і, беручи до уваги фінансову та економічну ситуацію
в Україні, власними ресурсами України.
Сума першого траншу становитиме 100 мільйонів екю. Він буде
наданий двома підтраншами по 50 мільйонів екю кожний. Сума другого
траншу буде зафіксована у відповідний термін та надана,
щонайменше, через квартал, після повного надання першого траншу.
Точні дати та умови надання будуть узгоджені між двома сторонами
пізніше.
Комісія перерахує надходження по кредиту до Національного
Банку України (НБУ), який діє як агент України. В контексті
макрофінансової програми, яка підтримується угодою "стенд-бай"
МВФ, надходження по кредиту використовуватимуться НБУ для
формування його резервів, або для задоволення глобальних зовнішніх
фінансових потреб України через валютний ринок.
4. Український Уряд бере зобов'язання по своєчасному та
повному обслуговуванню всіх існуючих та майбутніх фінансових
зобов'язань, які витікають з кредитів Співтовариства.
5. До цього кредиту Співтовариства застосовуються кількісні
макроекономічні критерії виконання, які встановлюються у цьому
Меморандумі, і які, тепер і надалі, будуть включатися в нову угоду
"стенд-бай" з МВФ. Відповідно, перед наданням послідовних траншів
кредиту, Комісія разом з українським Урядом та персоналом МВФ та
через консультації з Монетарним Комітетом, перевірятиме, що
кількісні критерії, визначені в угоді "стенд-бай", виконуються або
встановлюються нові. Ці критерії включають:
(1) щомісячні стелі по кумулятивних змінах в чистих
внутрішніх активах НБУ;
(2) щомісячні стелі дефіциту консолідованого бюджету;
(3) щомісячні нижні межі для кумулятивних змін в чистих
міжнародних резервах НБУ;
(4) щомісячні стелі по непільгових зовнішніх позиках,
отриманих за угодами чи гарантованих Урядом або НБУ.
6. На додаток до кількісних макроекономічних критеріїв,
Комісія, перед наданням послідовних траншів, оцінюватиме, в
співпраці з українським Урядом та в консультаціях з Монетарним
Комітетом, прогрес, досягнутий у структурній політиці. В цій
оцінці особливу увагу буде приділено лібералізації цін та
зовнішньої торгівлі, приватизації, розвитку ринку капіталів,
фінансовій дисципліні підприємств, а також ситуації з зовнішньою
заборгованістю. Рамки для цих оцінок чітко викладені у Додатку I.
7. Український Уряд продовжить співпрацю з Комісією щодо
виконання програми TACIS по наступних напрямах:
- інституціональна реформа;
- розвиток приватного сектору;
- реформа та розвиток енергетики.
8. Український Уряд зобов'язується надавати Комісії
інформацію щодо моніторингу економічного та фінансового стану, яка
буде необхідна для оцінки критеріїв виконання та огляду
структурної політики. Моніторинг щомісячного виконання критеріїв
буде здійснюватись, зокрема, на основі інформації, яка буде
надаватися Комісії щомісячно Міністерством Фінансів та
Національним Банком України.
Протягом кредитного періоду Україна продовжуватиме проводити
тісні консультації з Комісією та зобов'язується надавати повну
інформацію з огляду на економічний розвиток та політику, що
дозволить кредитору відслідковувати прогрес. Показники, за якими
Україна зобов'язується звітувати до Комісії щоквартально, подані у
Додатку II.
9. Для того, щоб забезпечити постійно діючу основу для
підтримки безперервних реформ та захисту інтересів Співтовариства
як кредитора, Україна намагатиметься створити з МВФ нові
можливості для завершення угоди "стенд-бай".
10. Додатки є невід'ємними частинами Меморандуму.
11. Всі зауваження, що стосуються цього Меморандуму, повинні
бути представлені в письмовій формі або надіслані:
------------------------------------------------------------------ Для Європейського Співтовариства|Комісія Європейських | |Співтовариств, Генеральний | |Директорат з Економічних та | |фінансових питань | --------------------------------+-------------------------------| |Rue de la Loi, 200-BU1-0/15 | |1049 Brussel | |Fax. 32-2-295.76.19 | --------------------------------+-------------------------------| Для України |Міністерство Фінансів, | |вул. Грушевського, 12/2, Київ, | |252008 Факс: 380-44-293-21-78 | --------------------------------+-------------------------------| Для Національного Банку України |Національний Банк України, | |вул. Інститутська, 9, Київ, | |252007 Факс: 380-44-293-16-98 | -----------------------------------------------------------------
12. Цей Меморандум вчинено кожною Стороною англійською та
українською мовами. Однак, у випадку будь-яких розбіжностей у
тлумаченні цього Меморандуму, автентичним текстом вважатиметься
текст англійською мовою.
Вчинено у Києві 19 травня 1996 р.
Англійською та українською мовами.
За Україну За Європейське Співтовариство,

представлене Європейською

Комісією
(підпис) (підпис)
За Національний Банк
України
(підпис)
Додаток I
Україна:

критерії структурних перебудов
A. Перший транш
На момент перегляду з Комісією, що передуватиме рішенню про
надання першого підтраншу першого траншу кредиту, українським
Урядом має бути досягнутий закінчений прогрес по наступних
напрямках:
Перший підтранш
1. Лібералізація торгівлі та цін.
a) Повинна бути зменшена до мінімуму кількість товарів, на
які поширюється встановлення обов'язкових індикативних цін,
перелік повинен складатися тільки з товарів, які є об'єктом
поточних антидемпінгових розслідувань з боку зовнішньоторговельних
партнерів та добровільних обмежень експорту. Перелік товарів буде
наданий Комісії.
b) Не може бути дозволеним зворотний рух в лібералізації
торгівельного та цінового режиму.
c) Повинен бути скасований Спеціальний Режим Експорту.
d) Ті реєстраційні вимоги до експорту, що ще залишились,
повинні бути скасовані, за виключенням товарів, які є об'єктом
поточних антидемпінгових розслідувань зовнішньоторговельного
партнера та добровільних обмежень експорту.
2. Приватизація.
a) Повинна бути завершена приватизація 2.000 середніх та
великих підприємств (щонайменше 70% акцій у приватній власності),
починаючи з січня 1995 р., 30% з них повинні бути підприємствами
агропромислового комплексу.
b) Повинен бути досягнутий задовільний прогрес щодо
приватизації малих підприємств.
c) Не повинні застосовуватися ніякі дії, які б перешкоджали
подальшій приватизації підприємств агропромислового комплексу або
впливали на вже приватизовані підприємства. Повинні бути докладені
зусилля щодо прискорення їх приватизації, зокрема, шляхом
раціоналізації процесу приватизації.
3. Розвиток фінансового ринку.
Повинна розпочатися підготовка проектів законодавчих актів по
регістраторах, депозитаріях, брокерах/ділерах, торгових системах
та організаціях.
Прострочені заборгованості
Не повинно бути дозволене виникнення нових прострочених
зовнішніх заборгованостей.
Другий підтранш
1. Лібералізація торгівлі та цін.
Не може бути дозволеним зворотний рух в лібералізації
торговельного та цінового режиму.
2. Приватизація.
a) Повинен бути досягнутий задовільний прогрес щодо
приватизації малих підприємств.
b) Не повинні застосовуватися ніякі дії, які б перешкоджали
подальшій приватизації підприємств агропромислового комплексу або
впливали на вже приватизовані підприємства. Повинні бути докладені
зусилля щодо прискорення їх приватизації, зокрема, шляхом
раціоналізації процесу приватизації.
Прострочені заборгованості.
Не повинно бути дозволене виникнення нових прострочених
зовнішніх заборгованостей.
B. Другий транш
На момент перегляду з Комісією, який передуватиме рішенню про
надання другого траншу кредиту, український Уряд зобов'язаний
завершити процес розвитку в наступних сферах:
1. Лібералізація торгівлі та цін.
a) Задовільний прогрес повинен бути досягнутий щодо
скасування контролю за внутрішніми цінами по всіх шістнадцяти
"штучних монополіях" та скасуванню до кінця 1996 р. стель торгової
маржі та долі прибутку, з метою забезпечення розвитку справжнього
конкурентного середовища.
b) Не може бути дозволеним зворотний рух в лібералізації
торговельного та цінового режиму.
c) Оподаткування повинно однаково використовуватись як для
імпортних, так і для вітчизняних товарів.
d) У відношенні до сертифікації імпортних товарів повинен
бути гарантований національний режим.
e) У процедурах державних закупівель необхідно запровадити
національний режим стосовно іноземних підприємств.
f) Для того, щоб забезпечити відповідність міжнародним
зобов'язанням взагалі та особливо Угоді про Партнерство і
Співробітництво з ЄС ( 998_012 ), повинна бути створена
процедура/організація для ефективної перевірки всіх нових
законодавчих актів щодо їх відповідності міжнародним
зобов'язанням.
g) Український Уряд надасть інформацію про конкретні вжиті
заходи для сприяння прямим іноземним інвестиціям.
h) Відшкодування вартості житла, комунальних послуг,
перевезень громадським транспортом, газу, вугілля та
електроенергії повинне бути підвищене до 80%.
2. Приватизація.
a) Повинна бути завершена приватизація 3.500 середніх та
великих підприємств (щонайменше 70% акцій у приватній власності),
починаючи з 1 січня 1995 р. 35% з них повинні бути підприємства
АПК.
b) Повинна бути завершена масова мала приватизація.
c) Повинна бути розпочата підготовка по розширенню
приватизаційної діяльності поза межами попередньо запланованих
8.000 середніх та великих підприємств.
d) Повинен бути досягнутий задовільний прогрес приватизації
агропромислових підприємств.
3. Розвиток фінансового ринку.
a) На розгляд Парламенту повинні бути подані законопроекти по
регістраторах, депозитаріях, брокерах/ділерах, торгівельних
системах.
b) Повинна бути запроваджена схема страхування депозитів, яка
повністю фінансуватиметься за рахунок платні, стягнутої за
банківські послуги, що надаються комерційними банками. Це повинно
бути зроблено за умови тісних консультацій з МВФ та Світовим
Банком.
4. Фінансова дисципліна підприємств.
Повинен бути виданий Указ, згідно з яким, починаючи з 1997 р.
і надалі не дозволятиметься загальна відстрочка прострочених
заборгованостей підприємств бюджету.
Прострочена заборгованість.
Не повинно бути дозволене виникнення будь-яких нових
прострочених зовнішніх заборгованостей.
Додаток II
Україна: Система Моніторингу
Остання наявна інформація по наступних показниках, повинна
надаватися Комісії щоквартально, починаючи з 1 серпня 1996 року:
1. Моніторинг макроекономічного та фінансового розвитку та
політики:
- Індикатор цін (щомісячно)
Валютний курс (щотижневе)
ВВП (щоквартально)
Інвестиції (щоквартально)
Зайнятість та безробіття (щомісячно)
Показники бюджетної політики: композиція надходжень і витрат
Уряду, дефіцит (щомісячно)
Показники монетарної політики (щомісячно)
Зовнішня торгівля (щомісячно)
Платіжний баланс (щоквартально)
Звіт про виникнення та вирішення будь-яких нових прострочених
зовнішніх заборгованостей
2. Моніторинг структурної політики:
Перелік товарів, на які поширюються адміністративні ціни та
відповідні ціни
Перелік товарів, на які поширюється квотування експорту та
ліцензування
Звіт про хід розвитку малої приватизації
Кількість приватизованих об'єктів малої приватизації
Звіт про приватизацію середніх та великих підприємств
- Детальний список по районах та секторах приватизованих
середніх та великих підприємств
- Звіт про розвиток земельної реформи
- Звіт про реорганізацію та приватизацію в агропромисловому
секторі
- Кількість неплатоспроможностей та банкрутств

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: