open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки акцизного збору на деякі

транспортні засоби
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 32, ст. 151 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 217/96-ВР від 24.05.96, ВВР, 1996, N 32, ст. 152 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 340/97-ВР від 12.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.212
N 1214-XIV ( 1214-14 ) від 04.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.464 -
набирає чинності з 01.01.2000
N 2134-III ( 2134-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.16
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.125
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 )

( У назві та тексті Закону слова "та шини до них" виключено;

у тексті Закону слово "екю" замінено словом "євро" згідно

із Законом N 1214-XIV ( 1214-14 ) від 04.11.99 - набирає

чинності з 01.01.2000 )

1. Затвердити ставки акцизного збору на деякі транспортні
засоби:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару згідно з УКТ ЗЕД | Ставки згідно | | акцизного з УКТ ЗЕД | | збору ( 2371г-14 )| | у твердих | | сумах | | з одиниці | | товару | |(продукції) ----------------------------------------------------------------- 8703 Автомобілі легкові та інші моторні

транспортні засоби, призначені головним

чином для перевезення людей (крім

моторних транспортних засобів товарної

позиції 8702), включаючи

вантажопасажирські автомобілі-фургони

та гоночні автомобілі:
8703 10 - транспортні засоби, спеціально

призначені для пересування по снігу;

спеціальні автомобілі для перевезення

спортсменів на майданчики для гри

в гольф та аналогічні транспортні

засоби:
8703 10 11 00 - - транспортні засоби спеціального 0,6 євро

призначення для переміщення по за 1 куб. см

снігу, з двигуном внутрішнього

згоряння із запалюванням від

стиснення (дизелем або

напівдизелем), або з двигуном

внутрішнього згоряння з іскровим

запалюванням
8703 10 18 00 - - інші 0,6 євро

за 1 куб. см

- інші транспортні засоби з двигуном

внутрішнього згоряння з іскровим

запалюванням та з кривошипно-шатунним

механізмом:
8703 21 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна

не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00 - - - нові 0,02 євро

за 1 куб. см
8703 21 90 - - - що використовувалися:
8703 21 90 10 - - - - не більш як 5 років 1 євро

за 1 куб. см
8703 21 90 30 - - - - понад 5 років 1,25 євро

за 1 куб. см
8703 22 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна

понад 1000 куб. см, але не більш

як 1500 куб. см:
8703 22 10 00 - - - нові 0,02 євро

за 1 куб. см
8703 22 90 - - - що використовувалися:
8703 22 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,25 євро

за 1 куб. см
8703 22 90 30 - - - - понад 5 років 1,5 євро

за 1 куб. см
8703 23 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна

понад 1500 куб. см, але не більш

як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11 - - - - моторні транспортні засоби,

обладнані для тимчасового проживання

людей:
8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом циліндрів 0,03 євро

двигуна понад 1500 куб. см, але за 1 куб. см

не більш як 2200 куб. см
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 0,06 євро

понад 2200 куб. см, але не більш як за 1 куб. см

3000 куб. см
8703 23 19 - - - - інші:
8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 0,03 євро

понад 1500 куб. см, але не більш як за 1 куб. см

2200 куб. см
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом циліндрів 0,06 євро

двигуна понад 2200 куб. см, але за 1 куб. см

не більш як 3000 куб. см
8703 23 90 - - - що використовувалися:
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна

понад 1500 куб. см, але не більш

як 2200 куб. см:
8703 23 90 11 - - - - - не більш як 5 років 1,5 євро

за 1 куб. см
8703 23 90 13 - - - - - понад 5 років 2,0 євро

за 1 куб. см
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна

понад 2200 куб. см, але не більш як

3000 куб. см:
8703 23 90 31 - - - - - не більш як 5 років 2,0 євро

за 1 куб. см
8703 23 90 33 - - - - - понад 5 років 3,0 євро

за 1 куб. см
8703 24 - - з робочим об'ємом циліндрів

двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00 - - - нові 0,1 євро

за 1 куб. см
8703 24 90 - - - що використовувалися:
8703 24 90 10 - - - - не більш як 5 років 3,0 євро

за 1 куб. см
8703 24 90 30 - - - - понад 5 років 3,5 євро

за 1 куб. см
- інші транспортні засоби з двигуном

внутрішнього згоряння з запалюванням

від стиснення (дизелем або

напівдизелем):
8703 31 - - з робочим об'ємом циліндрів

двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00 - - - нові 0,02 євро

за 1 куб. см
8703 31 90 - - - що використовувалися:
8703 31 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,25 євро

за 1 куб. см
8703 31 90 30 - - - - понад 5 років 1,5 євро

за 1 куб. см
8703 32 - - з робочим об'ємом циліндрів

двигуна понад 1500 куб. см, але

не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, 0,03 євро

обладнані для тимчасового проживання за 1 куб. см

людей
8703 32 19 00 - - - - інші 0,03 євро

за 1 куб. см
8703 32 90 - - - що використовувалися:
8703 32 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,75 євро

за 1 куб. см
8703 32 90 30 - - - - понад 5 років 2 євро

за 1 куб. см
8703 33 - - з робочим об'ємом циліндрів

двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, 0,1 євро

обладнані для тимчасового за 1 куб. см

проживання людей
8703 33 19 00 - - - - інші 0,1 євро

за 1 куб. см
8703 33 90 - - - що використовувалися:
8703 33 90 10 - - - - не більш як 5 років 2,5 євро

за 1 куб. см
8703 33 90 30 - - - - понад 5 років 3,25 євро

за 1 куб. см
8703 90 - інші:
8703 90 10 00 - - транспортні засоби, оснащені 100 євро

електричними двигунами за 1 шт
8703 90 90 00 - - інші 100 євро

за 1 шт
8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та 0,2 євро

велосипеди з допоміжним мотором, з за 1 куб. см

колясками або без них з поршневим

двигуном з іскровим запалюванням

з кривошипно-шатунним механізмом і

робочим об'ємом циліндрів понад

500 куб. см, але не більш як

800 куб. см
8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та 0,2 євро

велосипеди з допоміжним мотором, з за 1 куб. см

колясками або без них з поршневим

двигуном з іскровим запалюванням з

кривошипно-шатунним механізмом і

робочим об'ємом циліндрів понад

800 куб. см
8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та 0,2 євро

велосипеди з допоміжним мотором, з за 1 куб. см

колясками або без них, крім тих, що

з поршневим двигуном з іскровим

запалюванням з кривошипно-шатунним

механізмом; коляски
8716 10 99 00 Причепи та напівпричепи для тимчасового 100 євро

проживання у кемпінгах типу причепних за 1 шт

будиночків масою понад 3500 кг, крім

тих, що складаються
Транспортними засобами, що використовувалися, слід вважати
такі, на які були або є реєстраційні документи, видані
уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, що
дають право експлуатувати ці транспортні засоби.
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набирає чинності з 01.01.2000,
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, в редакції Законів
N 2134-III ( 2134-14 ) від 07.12.2000, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )

2. Акцизний збір з транспортних засобів та шин до них, що
імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним
(обмінним) курсом Національного банку України, який діяв на день
подання митної декларації. Акцизний збір з транспортних засобів та шин до них, що
вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України і
розраховується за валютним (обмінним) курсом Національного банку
України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється
реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом
кварталу.
3. Встановити, що визначені цим Законом транспортні засоби,
незалежно від країни їх виробництва, які ввозяться (пересилаються)
на митну територію України громадянами України, іноземними
громадянами та особами без громадянства, підлягають обкладенню
всіма видами податків, встановлених для імпортованих товарів
(податок на добавлену вартість, ввізне мито, акцизний збір тощо),
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набирає чинності з 01.01.2000 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 травня 1996 року

N 216/96-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: