open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода
між Міністерством зв'язку України і Міністерством зв'язку

і інформатики Республіки Молдова про співробітництво

у галузі зв'язку

Дата підписання: 28.05.1996 Дата набуття чинності: 28.05.1996

Міністерство зв'язку України і Міністерство зв'язку і
інформатики Республіки Молдова, далі - "Сторони", керуючись бажанням сприяти розвитку дружніх відносин між
Україною і Республікою Молдова, розвиваючи положення Угоди між Урядом України і Урядом
Республіки Молдова про співробітництво у галузі зв'язку, укладену
в Кишиневі 20 березня 1993 р. ( 498_016 ), відзначаючи існуючі досягнення в двосторонньому
співробітництві в галузі зв'язку та взаємний інтерес і наміри
створити надійні основи його подальшого розвитку, прагнучи поглиблювати і розширювати економічні і
науково-технічні взаємовідносини у галузі зв'язку, погодились про наступне:
Стаття 1
Сторони будують свої відносини у галузі зв'язку згідно з
положеннями цієї Угоди, законами та іншими регламентуючими
документами, які діють в кожній країні, і з принципами, нормами та
рекомендаціями міжнародних організацій зв'язку, таких як
Всесвітній Поштовий Союз (ВПС) і Міжнародний Союз Електрозв'язку. Питання, не врегульовані цією Угодою, а також міжнародними
угодами, учасницями яких є обидві Сторони, вирішуються відповідно
до законодавства кожної Сторони.
Стаття 2
Сторони забезпечують на територіях своїх держав
безперешкодний прийом, обробку, перевезення та доставку адресатам
всіх поштових відправлень і документальних повідомлень, що
пересилаються, а також надають можливість розповсюдження
періодичних видань іншої Сторони, зареєстрованих в установленому
порядку. Порядок обміну грошовими переказами між Україною і
Республікою Молдова та здійснення взаємних розрахунків готівкою
визначається спеціальними угодами між відповідними відомствами
Сторін.
Стаття 3
Сторони мають намір, впроваджуючи ефективні правила і
політику, сприяти розвитку сучасних послуг поштово-банківської
справи і телекомунікацій між Україною і Республікою Молдова.
Стаття 4
Сторони мають намір співробітничати і обмінюватися
інформацією й досвідом в політичних, державних та інших
принципових питаннях поштового і електричного зв'язку, таких як: - вдосконалення національного законодавства, яке регулює
послуги зв'язку; - перспективи національної політики в галузі зв'язку; - регулювання і технічний розвиток в галузі зв'язку.
Стаття 5
Встановлення, розвиток і розрахунок за поштовий,
поштово-банківський обмін і електрозв'язок належать до компетенції
експлуатаційних підприємств, операторів і окремих організацій обох
Сторін, які при необхідності укладатимуть окремі угоди про
співробітництво в сфері своєї діяльності.
Стаття 6
Сторони мають намір вживати всіх можливих заходів для тісного
і взаємовигідного співробітництва в області використання і
координації частотного спектра, проводити взаємні консультації,
семінари, обмін спеціалістами та підготовку кадрів. Сторони забезпечуватимуть розробку і застосування необхідних
угод про прикордонну координацію частотних присвоєнь і
погоджуватимуть, при необхідності, рекомендації за умовами
застосування частотних присвоєнь. Сторони будуть при відповідних умовах впливати на інші
національні організації в своїх країнах, які мають справу з
використанням частот, щоб у конкретних випадках приходити до
загального рішення.
Стаття 7
Беручи до уваги зростаюче значення використання Європейських
Стандартів телекомунікації, з метою гармонізації норм на сучасну
техніку і технологію телекомунікації, Сторони розвиватимуть й
зміцнюватимуть співробітництво в питаннях стандартизації та
сертифікації обладнання.
Стаття 8
Сторони мають намір використовувати всі існуючі можливості
для проведення взаємних консультацій, обміну інформацією та
досвідом співробітництва з питань, що складають взаємний інтерес,
у таких міжнародних організаціях поштового та електричного
зв'язку, як Всесвітній Поштовий Союз (ВПС), Міжнародний Союз
Електрозв'язку (МСЕ), Міжнародні Організації супутникового
зв'язку та інших, членами яких вони є.
Стаття 9
Сторони співробітничатимуть в області видання поштових марок
тим, що обмінюватимуться інформацією про це. Сторони
підтримуватимуть в даній області проведення філателістичних
виставок.
Стаття 10
Сторони використовуватимуть відповідно до своїх можливостей і
потреб існуючі в своїх країнах наукові установи і навчальні
заклади поштового та електрозв'язку з метою розвитку
взаємовигідного двостороннього співробітництва (наприклад,
дослідження і розвиток, навчання і підвищення кваліфікації та
інші). Теми і умови реалізації такого роду співробітництва
погоджуватимуться в кожному конкретному випадку.
Стаття 11
Сторони сприяють одна одній у пріоритетній передачі по
мережах і засобах зв'язку повідомлень про стихійні лиха і аварії.
Стаття 12
Сторони вирішуватимуть всі спірні питання, які можуть
виникнути в зв'язку із тлумаченням чи застосуванням цієї Угоди,
шляхом переговорів і взаємних консультацій.
Стаття 13
Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань Сторін, які випливають
з інших, укладених ними міжнародних угод.
Стаття 14
При взаємному письмовому обміні, консультаціях та нарадах
Сторони використовуватимуть російську мову. В разі потреби в
кожному окремому випадку може бути використана якась інша мова,
згідно з домовленістю обох Сторін.
Стаття 15
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і залишається
чинною до закінчення 90 днів з дня, коли одна із Сторін в
письмовій формі повідомить іншу Сторону про свій намір припинити
її дію.
Вчинено в м. Києві 28 травня 1996 р. в двох примірниках,
кожний українською та молдавською мовами, при цьому обидва тексти
є автентичні.
За Міністерство зв'язку За Міністерство зв'язку
України і інформатики

Республіки Молдова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: