open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 травня 1996 р. N 567

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про Консультативну раду з питань

іноземних інвестицій в Україні

На виконання Указу Президента України від 27 січня 1996 р.
N 90 ( 90/96 ) "Про Консультативну раду з питань іноземних
інвестицій в Україні" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Консультативну раду з питань
іноземних інвестицій в Україні, що додається. 2. Міністерству економіки разом з Міністерством закордонних
справ, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерством фінансів, Фондом державного майна та Українською
державною кредитно-інвестиційною компанією у двотижневий термін
внести до Кабінету Міністрів України план заходів щодо підготовки
та проведення у вересні 1996 р. першого засідання Консультативної
ради з питань іноземних інвестицій в Україні. 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Шпека Р.В.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.62

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 травня 1996 р. N 567

ПОЛОЖЕННЯ

про Консультативну раду з питань

іноземних інвестицій в Україні

1. Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в
Україні (далі - Консультативна рада) є консультативним органом при
Кабінеті Міністрів України, утвореним з метою підготовки
пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов для розвитку
економіки України, прискорення її інтеграції у світову економіку
та залучення іноземних інвестицій. 2. Консультативна рада: визначає основні фактори, що стримують надходження іноземних
інвестицій, та шляхи їх усунення; розглядає кардинальні проблеми процесу регулювання іноземного
інвестування на макроекономічному рівні, проекти підготовки
державних програм та актів законодавства з питань іноземних
інвестицій; вживає заходів для залучення українських суб'єктів
підприємницької діяльності до міжнародних ринків товарів,
капіталів і послуг; забезпечує формування привабливого іміджу України серед
потенційних іноземних інвесторів. 3. Консультативна рада для здійснення своїх завдань: визначає або утворює свої робочі органи та експертні групи; залучає, при необхідності, для розгляду питань, що належать
до її компетенції, керівних працівників відповідних міністерств і
відомств України; одержує в установленому порядку від міністерств, інших
центральних та місцевих органів державної виконавчої влади,
підприємств і організацій інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на Консультативну раду завдань. 4. Консультативну раду очолює голова, яким за посадою є
Прем'єр-міністр України. Заступником голови за посадою є
Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки. За рішенням
Консультативної ради із числа представників іноземних організацій
може обиратися співголова Консультативної ради. 5. До складу Консультативної ради входять (за посадою):
Міністр економіки, Міністр фінансів, Міністр закордонних справ,
Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Голова Фонду
державного майна, Голова Антимонопольного комітету, президент
Української державної кредитно-інвестиційної компанії, а також
Голова Правління Національного банку України, голова постійної
комісії з питань економічної політики та управління народним
господарством Верховної Ради України, помічник Президента України
з зовнішньоекономічних зв'язків - за згодою. До складу Консультативної ради входять також за їх згодою
представники іноземних організацій. 6. Коло іноземних членів Консультативної ради визначається з
урахуванням рекомендацій відповідних органів та організацій
іноземних держав, дипломатичних представництв України за кордоном.
Представники іноземних організацій для участі у першому засіданні
Консультативної ради обираються серед президентів авторитетних
міжнародних компаній, фондів, інвестиційних банків,
консультативних фірм. 7. Склад представників іноземних організацій Консультативної
ради затверджується на її першому засіданні. Основними критеріями
для включення представників іноземних організацій до складу
Консультативної ради є представництво країн, які є основними
інвесторами в Україні за обсягами вже здійснених інвестицій або
опрацьованих пропозицій щодо інвестування у майбутньому у
пріоритетні галузі економіки України. 8. Формою роботи Консультативної ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.
Рішення про проведення засідання приймає голова Консультативної
ради. 9. На запрошення Консультативної ради в її засіданнях можуть
брати участь керівники галузевих міністерств, відомств, банків та
інших організацій, а також дипломатичних представництв іноземних
держав в Україні, іноземних компаній, консультативних фірм,
інвестиційних фондів і банків. 10. Рішення Консультативної ради, прийняті на її засіданнях,
оформляються протоколом. 11. Регламент роботи Консультативної ради, у тому числі
напрями роботи, організаційна структура та порядок прийняття
рішень, визначаються Консультативною радою. 12. Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань
Консультативної ради здійснює відповідний структурний підрозділ
апарату Кабінету Міністрів України.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: